28.06.2023 Views

KNIHKUPEC 22

Prázdninové vydání magazínu Knihkupec představuje právě vydané knižní novinky, recenze a tipy na čtení. Tradičně také řadu rozhovorů s osobnostmi knižního světa. Magazín Knihkupec přeje všem svým čtenářům nádherné léto.

Prázdninové vydání magazínu Knihkupec představuje právě vydané knižní novinky, recenze a tipy na čtení. Tradičně také řadu rozhovorů s osobnostmi knižního světa. Magazín Knihkupec přeje všem svým čtenářům nádherné léto.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

knihkupec<br />

ČERVENEC/SRPEN2023<br />

MATÚŠ MLÁDEK:<br />

PAPÍROVÉ KNIHY<br />

S NÁMI BUDOU JEŠTĚ<br />

VELMI DLOUHO<br />

DOMINIK LANDSMAN:<br />

SPÍŠ NEŽ ZA<br />

SPISOVATELE SE<br />

POVAŽUJU ZA BAVIČE<br />

DAGMAR BEŇAKOVÁ:<br />

PO STOPÁCH<br />

CÍSAŘOVNY SISI<br />

RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

9 772787 925005 ><br />

Alan<br />

Rickman:<br />

Severus Snape<br />

a výjimečný člověk<br />

AUDIOKNIHY<br />

Foto: Shutterstock


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři Knihkupce,<br />

sedíme s redakcí u velkého stolu a řadíme stránky<br />

našeho magazínu do smysluplného pořadí. Je to<br />

alchymie, to mi věřte. Rozložit rozhovory s patřičnými<br />

odstupy, snažit se dodržet v rámci možného<br />

kompromisu žánrové skupiny knižních novinek. Do toho<br />

co chvíli zazvoní telefon, ve kterém se ozve nakladatel<br />

s tím, že ještě zapomněl upozornit na tu či onu novinku<br />

a jestli máme ještě místo. „No, že jste to vy…“ odpoví<br />

Zuzka nejčastěji. A tak se věta „že jste to vy“ stala jakýmsi<br />

sloganem našich redakčních porad. Začínáme tím<br />

odpověď na většinu otázek, které někdo vysloví. Někdy je<br />

to ovšem s největším sebezapřením. Jen pro představu,<br />

zde je pár těch nejčastějších. „Mohla bych pracovat zítra<br />

z domova?“, „Můžu si dát ještě skleničku?“, „Pohlídáte<br />

mi přes víkend psa?“ A takhle to pokračuje přes zvýšení<br />

mzdy, společné procházky na Petřín až po grilování na<br />

terase. A tak jsem si řekl, když už tu máme to léto, že<br />

někomu z vás také odpovíme touto větou. Napište do<br />

redakce, kterou knižní novinku z tohoto vydání byste si<br />

přáli dostat a připište, co za to uděláte pro tento svět. My<br />

vybereme tu nejvelkorysejší protislužbu, tu zde v příštím<br />

vydání zveřejníme a autorovi novinku zašleme. To je fér,<br />

no ne?!<br />

Hezké léto a mnoho přečtených knih!.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Magazín Knihkupec<br />

vám přináší<br />

Pořad Otoč list je zaměřený na současný knižní trh. Přináší<br />

především rozhovory s autory knih, jejich redaktory, ilustrátory,<br />

překladateli i nakladateli. Divákům nabízí unikátní pohled do<br />

zákulisí knižního a audioknižního průmyslu.<br />

Moderuje Kateřina Pantovič.<br />

Podívat se na<br />

Otoč list<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


zápisy, ve kterých se střídají stovky, tisíce<br />

jmen, míst a situací, z nichž mnohé<br />

nepoučenému čtenáři řeknou jen málo.<br />

A přesto je to intenzivní zážitek vyžadující<br />

od čtenáře maximální soustředěnost<br />

a spolupráci, v jejímž rámci musí objevit<br />

ten správný klíč, jak k Rickmanovým<br />

Deníkům přistupovat – a ony vás pak<br />

královsky odmění. Svou naléhavostí,<br />

absolutní odevzdaností práci a nekompromisností,<br />

s níž jejich autor přistupoval<br />

k životu a ke všem ve svém okolí.<br />

Celá osobnost Alana Rickmana se před<br />

vámi objeví v plném rozsahu – a i když<br />

s ním v mnoha směrech nebudete<br />

souhlasit (ať už v názorech na filmy,<br />

nebo třeba politiku), musíte k tomu<br />

člověku cítit úctu. Protože všechno je to<br />

upřímné a ryzí.<br />

Samozřejmě, můžete se tisíckrát ptát,<br />

jak by kniha vypadala, kdyby ji autorizoval<br />

sám Alan Rickman, nakolik by<br />

všechny ty emoce, které z jednotlivých<br />

řádků a často jen krátkých oznámení<br />

přímo tryskají, podlehly jeho autotext:<br />

Jiří Popiolek<br />

foto: Shutterstock, reprofoto z knihy Alan Rickman: Deníky<br />

4<br />

TIP REDAKCE<br />

Podrobná<br />

zpráva o jednom<br />

výjimečném<br />

životě<br />

Alan Rickman: Deníky<br />

Terorista Hans Gruber ze Smrtonosné pasti, šerif<br />

z Nottinghamu z Robina Hooda, plukovník Brandon<br />

z Rozumu a citu, nevěrný manžel Harry z Lásky nebeské,<br />

a především pak Severus Snape z Harryho Pottera. To<br />

je jenom malý výčet nejslavnějších rolí Alana Rickmana.<br />

Jeho život toho ale nabízel mnohem více…<br />

Universum, 549 Kč, již vyšlo<br />

Když Alan Rickman před více než sedmi<br />

lety zemřel, zanechal po sobě řadu<br />

sešitů zaplněných deníkovými zápisy.<br />

Novinář Alan Taylor se touto záplavou<br />

„milionu slov“ důkladně prokopal<br />

a posléze vydal jejich „extrakt“ v podobě<br />

knihy Deníky. Čtenáři a filmoví fanoušci<br />

tak mohou detailně nahlédnout do<br />

uvažování jednoho z nejlepších a nejpopulárnějších<br />

herců přelomu milénia –<br />

a dozvědět se spoustu věcí, které o něm<br />

veřejnosti nebyly až tak známy. A že jsou<br />

to někdy věci značně překvapivé…<br />

Střípky dojmů<br />

a myšlenek<br />

Myslím, že by bylo fér hned na úvod<br />

napsat, že Deníky nepřinášejí ucelený<br />

příběh ani memoáry. Jsou to okamžité<br />

reflexe, nápady, obrazy aktuálního stavu<br />

mysli – únavy, naštvanosti, radosti,<br />

smutku. Prosté, neučesané deníkové<br />

cenzuře. V téhle podobě se vám však<br />

dostává neředěného extraktu mysli<br />

významné osobnosti a moudrého člověka,<br />

jenž byl přes občasnou sžíravost,<br />

ironii, kritičnost a nepřístupnost stále<br />

schopen hluboké sebereflexe a nikdy<br />

nepřestal pochybovat a přemýšlet ani<br />

sám o sobě.<br />

Čtvrtstoletí<br />

intenzivního života<br />

Kromě krátkých deníkových zápisů<br />

z období počátku Rickmanovy kariéry,<br />

předmluvy nejlepší přítelkyně, rovněž<br />

slavné herečky Emmy Thompsonové<br />

a úvodu „editora“ knihy Alana Taylora<br />

kniha obsahuje více než čtyři sta stran<br />

zahrnujících roky 1993–2015, poslední<br />

zápis je pak z 12. prosince 2015, zhruba<br />

měsíc před Rickmanovou předčasnou<br />

smrtí zapříčiněnou rakovinou slinivky<br />

břišní. Za ním následuje už jen kratičké


shrnutí posledních dnů sepsaných jeho<br />

celoživotní družkou a posléze i manželkou<br />

Rimou Hortonovou.<br />

Základní dojem, kterou Rickmanovy<br />

Deníky čtenáři přinášejí, je úžas nad<br />

tím, jak tohle všechno mohl jeden<br />

člověk stihnout. Jistě, zhuštěnost<br />

textu do krátkých glos a odstavců,<br />

které situaci, film, prožitý den jenom<br />

stručně hodnotí nebo o něm ve dvou<br />

slovech informují, možná celý pohled<br />

trochu zkresluje, ale i tak – ta spousta<br />

cestování, natáčení, večírků, které se<br />

protáhly až do časných ranních hodin…<br />

tolik rozličných natáčení, navštívených<br />

divadelních představení nebo jiných<br />

– často charitativních akcí. Tolik lidí<br />

v jednom životě, tolik přečtených knih –<br />

a to všechno prožité intenzivně, naplno,<br />

bez jakýchkoli úlev nebo snahy ulevit si,<br />

cokoli markýrovat.<br />

Alan Rickman byl muž činu, pevných,<br />

nekompromisních názorů,<br />

emotivní, a přesto zcela soustředěný.<br />

Spolupracovat s ním asi nebyla žádná<br />

procházka růžovým sadem (někteří<br />

režiséři by o tom patrně mohli vyprávět,<br />

což je jasně vidět i z toho, co píše sám<br />

Rickman), ale výsledek vždycky stál<br />

za to.<br />

Divadlo, politika<br />

a Harry Potter<br />

Obzvláště přínosné pak Deníky jsou<br />

v okamžiku, kdy opustí tu nejviditelnější<br />

část Rickmanova života a ponoří<br />

se hlouběji, do míst, která běžnému<br />

filmovému nebo televiznímu fanouškovi<br />

nejsou známé.<br />

Mnohé tak asi překvapí, jak nedílnou<br />

a podstatnou součástí Rickmanova<br />

života bylo divadlo – kolik času, energie<br />

a sil mu obětoval, jak byl ochoten vzdát<br />

se i lukrativních filmových nabídek,<br />

protože smysl mu v tu chvíli dávalo<br />

něco jiného.<br />

A stejně překvapivé pak jsou i jeho<br />

kontakty na labouristickou stranu,<br />

dlouholetá podpora britského premiéra<br />

Tonyho Blaira (a posléze i jisté rozčarování<br />

z něj) – a zejména to, jak radikálně<br />

v některých svých politických postojích<br />

a názorech Rickman vystupoval. Je to<br />

zvláštní, osvěžující – a jen to ukazuje, jak<br />

velkou osobností se širokým záběrem<br />

herec byl.<br />

Jistě, určité skupině čtenářů možná<br />

přinese trochu zklamání skutečnost,<br />

že tahle kniha není převážně o Harrym<br />

Potterovi (o Lásce nebeské, o Rozumu<br />

a citu – doplňte si podle vlastních preferencí).<br />

Tyto filmy byly sice nedílnou<br />

součástí Rickmanova života a zmínky<br />

o nich jsou roztroušeny tu více, tu méně<br />

po celém textu, ale všechno je kusé,<br />

málokdy euforické a místy až překvapivě<br />

kritické – protože ne vždy byl Rickman<br />

zcela srozuměn s tím, jak pracují režiséři,<br />

herci, štáb…<br />

Důvodem je samozřejmě samotný koncept<br />

celé knihy – tohle jsou okamžité<br />

reflexe, to, co Rickman cítil v dané chvíli<br />

a co si posléze i emotivně poznamenal.<br />

Pro nostalgii zde není místo – a ani by<br />

nedávala smysl.<br />

Ale funguje to i opačným směrem –<br />

ve chvíli, kdy osobnost jako Rickman<br />

s obdivem píše třeba o Danielu<br />

Radcliffovi, máte pocit, že ta slova jsou<br />

daleko hodnotnější a dávají daleko větší<br />

smysl než poplácávání se navzájem po<br />

zádech zastřené oparem milosrdného<br />

času a umělé emoce, které z některých<br />

memoárů doslova čiší.<br />

Deníky jsou kniha, která se dá číst<br />

několika způsoby. Tím povrchním, letmým,<br />

který zprostředkovává především<br />

emoce a intenzitu, s níž Alan Rickman<br />

žil. A pak do hloubky, podrobně, pomalu<br />

– a před čtenářem se najednou rozprostře<br />

plastický a propracovaný obraz<br />

uměleckého světa Anglie (a nejen jí)<br />

přelomu tisíciletí. Obojí je naprosto<br />

v pořádku – a obojí přináší nevšední<br />

zážitek. Což jen potvrzuje, o jak výjimečnou<br />

knihu se jedná. A jak výjimečným<br />

člověkem byl Alan Rickman.<br />

ALAN SIDNEY PATRICK<br />

RICKMAN (1946–2016)<br />

Divadelní režisér, filmový<br />

a divadelní herec, čestný člen<br />

Royal Shakespeare Company.<br />

Držitel četných ocenění BAFTA<br />

(British Academy of Film and<br />

Television Arts), Zlatého glóbu<br />

a Emmy.<br />

Jako filmový herec se nejvíce<br />

proslavil rolemi ve snímcích<br />

Smrtonosná past, Robin Hood:<br />

Král zbojníků, Rozum a cit,<br />

Láska nebeská a v sérii Harry<br />

Potter.<br />

5


6<br />

UKÁZKA<br />

Alan Rickman:<br />

Deníky<br />

Universum, 549 Kč, již vyšlo<br />

2. července 1993<br />

3.40 Bdím a snažím se najít jedinou smysluplnou<br />

a pojmenovatelnou emoci, která by ospravedlnila moji<br />

nespavost.<br />

2. října 1993<br />

Když jsem přijel, oznámil jsem, že dnes jsem marioneta<br />

a budu se chovat způsobně. Ironický smích.<br />

6. října 1993<br />

Celý den sedím před zrcadlem. Ať jsem v takové situaci<br />

jakkoli dlouho, nikdy se mi nepodaří spatřit tu hrůzu, kterou<br />

dokážou zachytit fotografové. Jak se toho pak zbavit?<br />

Ve svých rysech pátrám po všech těch hrbolcích, vráskách<br />

a nerovnostech, kterých jsou jejich záběry plné…<br />

11. prosince 1995<br />

Zprávy, že Rozum a cit se povedl. Už opravdu cítím, že<br />

se blíží dovolená.<br />

16. března 1999<br />

9 hod. Vyzvednutí. Zhotovení sádrového odlitku mé<br />

hlavy. Specialisté jsou jako obvykle okouzlující a sebevědomí<br />

lidé, kteří si jsou naprosto jisti svým řemeslem. Je to<br />

už podruhé, co mi dělali odlitek hlavy (poprvé to bylo pro<br />

Rasputina). Je to velmi znepokojivý zážitek. Člověk se musí<br />

přemlouvat, aby nepropadl panice nebo neomdlel. Nevidí,<br />

neslyší, nemluví, nemůže se pohnout. Hmota (stejná, jakou<br />

používají zubaři) je studená, pak teplá, jak tuhne – teplota<br />

a konzistence se postupně mění a svět kolem se uzavírá.<br />

7. října 2000<br />

Znovu mluvím s Joanne Rowlingovou a ona mě nervózně<br />

zasvětí do několika střípků Snapeova příběhu. Mluvit<br />

s ní je jako mluvit s někým, kdo v těchto příbězích žije, ne<br />

kdo je vymýšlí. Ona je jako médium.<br />

10. října 2001<br />

Dnešní představení bylo jiné kvůli nejapnému smíchu<br />

osoby z první řady… Tupý, neradostný zvuk, který nebezpečně<br />

tlumí či ředí zbytek obecenstva.<br />

14. ledna 2002<br />

Harry Potter 2.<br />

6.50 odjezd (Snapeova pracovna)<br />

(až na to, že tento zápis píšu ve dvě ráno v rámci své<br />

nedělní nespavosti)<br />

Bylo milé všechny znovu vidět, ale bylo to jako ve snu,<br />

jako bychom nikdy nepřestali. A svým způsobem jsme<br />

nepřestali – a nepřestaneme…<br />

Richard Harris má chřipku – což znamená, že si Maggie<br />

Smithová omotala celý obličej šálou. Během dne jsme<br />

si povídali o Soukromých životech, i když to působilo<br />

nepatřičně. „To byl vrchol Bobovy šílenosti.“ „Ale je to něco<br />

úžasného.“<br />

Na konci dne jsem neuvěřitelně vyčerpaný. Zdá se, že<br />

jedna hodina spánku vážně nestačí.<br />

Zpátky na hotel, dám si sendvič, brambory, červené<br />

víno. Ground Force a do postele.<br />

8. října 2003<br />

Na pánech jsem si plácnul s Paulem McCartneym.<br />

15. září 2004<br />

HP.<br />

7 hod Vyzvednutí.<br />

Dnes běžíme dovnitř arény podávat nějakou bizarní<br />

tekutinu.<br />

4. října 2004<br />

9.30 Do ateliérů Goldcrestu namluvit hlas Marina do<br />

Stopařova průvodce galaxií, končíme před půl druhou<br />

ráno. Zním trochu jako z jižní části Londýna, ale stále<br />

jako já.<br />

7. prosince 2004<br />

HP.<br />

7.40 Vyzvednutí.<br />

Velká síň. Vánoční ples…. Vyskytly se pokusy přinutit mě<br />

tancovat. Proč? S kým? Za jakým účelem? Raději bych tam<br />

nebyl, ale pokud taková možnost nepřipadá v úvahu, tak<br />

bych naprosto nesobecky pouze přihlížel.


SalmaN r u S hdie<br />

Jazyky pravdy<br />

Oddaný obhájce svobody slova Salman Rushdie<br />

se představuje také jako znalec světového<br />

písemnictví a kultury – v jeho esejích se potkávají<br />

Vonnegut, Beckett či Shakespeare. Na příkladu<br />

Aje Wej-weje, Pussy Riot či Roberta Saviana<br />

ukazuje, jakou roli hraje v tvorbě odvaha.<br />

Tereza Nováková<br />

Co se stalo Veronice<br />

První román od spoluautorky podcastu Zkouškový.<br />

Co se stalo třicátnici Veronice, že je právě tady a teď,<br />

v posteli s cizím klukem, a jen doufá, že tenhle sex<br />

brzy skončí? Ze zdánlivě zábavné hry a neškodného<br />

vzpomínání sestavujeme Veroničin osud, dozvídáme<br />

se o jejích láskách, vztazích i bolestech.<br />

l iv ST römquiSTová<br />

V zrcadlové síni<br />

Co mají společného poslední snímky Marilyn<br />

Monroe a selfíčka Kim Kardashian? Která<br />

z císařoven měla nejtenčí pas? A co se můžeme<br />

naučit od Sněhurčiny macechy? V minulých<br />

knihách se věnovala „ženskému pohlavnímu<br />

orgánu“ nebo lásce, teď švédská komiksová<br />

superstar přináší punkové dějiny krásy.


8<br />

ROZHOVOR<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv autorky<br />

Po stopách<br />

císařovny…<br />

Krásná, extravagantní a v neposlední řadě vášnivá<br />

cestovatelka, taková byla císařovna Alžběta Rakouská,<br />

ve své rodině zvaná Sisi. Její zajímavá osobnost i životní<br />

příběh inspirovaly spisovatelku Dagmar Beňakovou,<br />

která jí věnovala už dvě knížky. A třetí se právě připravuje<br />

k vydání…<br />

Co vás na císařovně Alžbětě Rakouské<br />

vlastně tak fascinuje?<br />

Byla to žena mnoha tváří a mnoha<br />

talentů. V řadě ohledů předběhla svou<br />

dobu. Měla silného a nezávislého ducha<br />

a pokrokové názory. Osobní svobodu<br />

řadila mezi nejcennější hodnoty. Byla<br />

upřímná, nesnášela přetvářku. Obdivuhodná<br />

byla její krása i některé její<br />

dovednosti. Proslula jako asi nejodvážnější<br />

jezdkyně na koni své doby.<br />

Byla velice sportovně založená. Ráda<br />

plavala, což byla tenkrát u žen z vysoké<br />

společnosti dosti netradiční aktivita.<br />

Také šermovala a podnikala náročné<br />

horské túry. Do dějin se chtěla zapsat<br />

i jako básnířka – své verše tvořila potají<br />

a zanechala je pro budoucí generace.<br />

Byly stejně provokující a šokující jako<br />

ona samotná. I když žila více svými sny<br />

než realitou, v některých záležitostech<br />

stála pevně na nohou, například chytře<br />

investovala peníze. Byla inteligentní,<br />

sečtělá a ovládala několik cizích jazyků,<br />

mezi nimi i tak obtížné jako maďarština<br />

nebo řečtina.<br />

Kdy váš zájem o ni vlastně začal? Co<br />

bylo tím impulsem?<br />

S postavou Sisi jsem se poprvé setkala,<br />

když mi bylo 12 let. Zaujala mě bílá mramorová<br />

socha sedící císařovny v lázeňském<br />

městečku Merano. Držela v ruce<br />

čerstvou růži, kterou jí tam denně nosí<br />

její obdivovatelé. To byl první impuls.<br />

V televizi za pár dní shodou okolností<br />

dávali slavnou trilogii režiséra Ernsta<br />

Marischky s Romy Schneiderovou<br />

v hlavní roli – kultovní filmy Sissi se<br />

dvěma „s“. Mimochodem, ta opravdová<br />

Sisi se podepisovala pouze s jedním<br />

„s“… Pak jsem se začala zajímat o její<br />

život plný zvratů a pátrat po tom, jaká<br />

skutečně byla. K Vánocům jsem dostala<br />

svou první knihu o Sisi, a tak začalo mé<br />

sběratelství.<br />

Co se vám o ní podařilo zjistit jako<br />

o člověku? Jakou měla povahu?<br />

Jako dítě byla Elise, jak tenkrát Sisi<br />

říkali, milá, tichá, srdečná a laskavá.<br />

I o koláče se dělila se svým služebnictvem.<br />

Její matka si ji v dopisech příbuzným<br />

i ve svém pozdějším vyprávění<br />

vnučce nemohla vynachválit. Když se<br />

do patnáctileté Alžběty v lázních Ischl<br />

v Rakousku zamiloval František Josef,<br />

mladý pohledný panovník, jistě jí to<br />

lichotilo. Údajně měla prohlásit, že má<br />

císaře ráda, jen kdyby nebyl císařem,<br />

ale třeba krejčím. Plachá dívka se obávala<br />

přílišného zájmu veřejnosti. Matka<br />

ale rozhodla, že císaři se nedává košem.<br />

Jak to Sisi snášela?<br />

Zprvu se snažila plnit své reprezentační<br />

i manželské povinnosti, jak se od ní<br />

očekávalo. V novém prostředí ovšem<br />

často churavěla a psychicky strádala.<br />

Trpěla, že byla sledována na každém<br />

kroku: dvorní kamarilou, svou nejvyšší<br />

hofmistryní i svou tchyní, arcivévod-<br />

DAGMAR BEŇAKOVÁ (* 1980)<br />

Vystudovala Právnickou fakultu<br />

Univerzity Karlovy v Praze<br />

a rovněž Fakultu sociálních věd<br />

Univerzity Karlovy v Praze (obor<br />

německá a rakouská studia).<br />

Absolvovala řadu zahraničních<br />

pobytů, během nichž se<br />

věnovala právu, historii i cizím<br />

jazykům. Nyní pracuje na<br />

Ministerstvu zahraničních věcí<br />

České republiky. Už od dětství<br />

se zajímá o císařovnu Alžbětu<br />

Rakouskou. Stejně intenzivně<br />

sbírá a studuje veškerou dostupnou<br />

literaturu o ní. Na kontě<br />

má knihy Toulky po stopách<br />

císařovny Sisi a Za sluncem po<br />

stopách císařovny Sisi.<br />

kyní Žofií. Zlom v jejím životě přinesla<br />

smrt prvorozené dcery v pouhých<br />

dvou letech. Uzavřela se do sebe a brzy<br />

začala unikat z Vídně na nekonečné<br />

cesty. Další ranou osudu byla o mnoho<br />

let později smrt jediného syna, korunního<br />

prince Rudolfa. Po ní nabraly její<br />

cesty ještě na intenzitě. Bolestí velmi<br />

zatrpkla.


Kde všechny ty informace hledáte?<br />

Předpokládám, že spoustu času trávíte<br />

v různých archivech…<br />

Primární prameny jako dopisy a deníky<br />

Alžbětiných blízkých jsou mými nejdůležitějšími<br />

zdroji. V knihovnách a archivech<br />

jsem strávila hodně času. V dnešní<br />

době ovšem řada archivů a knihoven<br />

své dokumenty digitalizovala, a tak je<br />

možné si objednat za příslušný poplatek<br />

skeny některých archiválií a studovat<br />

je z tepla domova.<br />

První knížka s názvem Toulky po<br />

stopách císařovny Sisi se ke čtenářům<br />

dostala loni v červnu. S jakým<br />

záměrem jste ji psala?<br />

Chtěla jsem se o informace o císařovně<br />

a o turisticky atraktivních místech,<br />

která Sisi navštívila a jež jsem z velké<br />

většiny navštívila i já, podělit se čtenářským<br />

publikem. Kniha obsahuje také<br />

aktuální fotografie a historické snímky<br />

jednotlivých míst i portréty Sisi a její<br />

rodiny, z nichž mnohé jsou zveřejněny<br />

vůbec poprvé.<br />

Grada, 399 Kč, již vyšlo<br />

Jaké byly ohlasy?<br />

Mám velkou radost, že ohlasy byly<br />

a jsou kladné. Těší mě, když někoho<br />

Toulky po stopách císařovny Sisi inspirují<br />

k nějaké zajímavé cestě. Čtenáři se<br />

ozývají, posílají milé e-mailové zprávy,<br />

a dokonce mi přišel také jeden dopis.<br />

To je pro mě velkou motivací.<br />

Právě vyšel váš druhý titul s názvem<br />

Za sluncem po stopách císařovny<br />

Sisi. Jak byste ho charakterizovala?<br />

Zatímco první díl Toulek pojednává<br />

o Bavorsku, Rakousku, Českých zemích,<br />

Slovensku a Maďarsku, toto volné pokračování<br />

nás zavede na jih, láká na plavby<br />

podél pobřeží Portugalska, Španělska<br />

a Alžbětina milovaného Řecka. Mapuje<br />

císařovniny zastávky na Gibraltaru, Kypru<br />

a Maltě, cesty na území dnešní Itálie,<br />

Francie, Rumunska, Chorvatska, Turecka,<br />

Libanonu, Maroka, Tuniska i Alžírska.<br />

Popisuje místa známá i neznámá,<br />

všechna však spjatá se Sisi, která sama<br />

o sobě prohlásila: „Jsem racek, který<br />

nemá žádný břeh.“<br />

Grada, 449 Kč, již vyšlo<br />

Jak tato knížka vznikala? Kolik vás<br />

stála času?<br />

Materiály jsem sbírala a studovala dlouhá<br />

léta a dlouhá léta jsem také putovala po<br />

Sisiných stopách. Knihu jsem pak psala<br />

doslova na jeden zátah.<br />

I tentokrát na čtenáře čeká i bohatá<br />

obrazová dokumentace včetně snímků<br />

z rodinného života. Jak moc těžké bylo<br />

je získat?<br />

Nebylo to právě lehké, ale naštěstí mi<br />

řada knihoven a muzeí vyšla vstříc.<br />

A jak se vám spolupracuje s nakladatelstvím<br />

Grada, které vaše knihy<br />

vydává?<br />

S Gradou se mi spolupracuje báječně.<br />

Nesmírně si vážím důvěry nakladatelství<br />

a těší mě, že pracujeme na dalších projektech.<br />

Letos v srpnu mají vyjít Dopisy<br />

od Sisi, unikátní, dosud nezveřejněná<br />

osobní psaní císařovny, která jsem rozluštila<br />

z kurentu (německá obdoba novogotického<br />

kurzívního písma, pozn. red.),<br />

přeložila do češtiny a podrobně okomentovala.<br />

Necháme tak Alžbětu samotnou<br />

promluvit o jejích radostech a bolestech.<br />

Z vašich knížek je naprosto jasné, že<br />

Sisi byla vášnivá cestovatelka. Měla<br />

nějaké místo, do kterého se opravdu<br />

zamilovala? Kde nechala kus srdce?<br />

Asi nejsilněji na ni zapůsobil ostrov<br />

Korfu, kde si nechala vybudovat svůj<br />

snový palác Achilleion.<br />

Nedávno jsem navštívila portugalskou<br />

Madeiru, kde Sisi přímo v centru<br />

hlavního města Funchalu postavili<br />

sochu. Asi nebyli jediní…<br />

Alžbětiných soch je po Evropě celá<br />

řada, nejvíce jich najdeme v jejím milovaném<br />

Maďarsku, o těchto sochách se<br />

dozvíte více v našich Toulkách. O soše<br />

na Madeiře, stejně jako o tom, jak Sisi<br />

trávila na květinovém ostrově čas, se<br />

zase dočtete v knize Za sluncem po<br />

stopách císařovny Sisi.<br />

Podařilo se vám o Sisi zjistit něco,<br />

co jste do té doby nevěděla? Nějakou<br />

důležitou informaci, nebo třeba<br />

pikantnost?<br />

Zjistila jsem například, že používala<br />

papírové kapesníčky nebo první opalovací<br />

krém a také že měla na rameni<br />

tetování. Zajímavé je třeba také, že když<br />

jí při psaní dopisů došel papír, psala<br />

přes řádky psané horizontálně ještě<br />

text vertikálně.<br />

Co vám osobně doba strávená<br />

s touhle zajímavou a inspirativní<br />

osobností přináší? A co vám dává<br />

psaní samotné?<br />

Sisi mi přináší možnost cestování v prostoru<br />

a pomyslně i v čase a psaní radost<br />

a tvůrčí svobodu.<br />

A jaká jste vy sama čtenářka? Co vás<br />

baví?<br />

Čtu mnoho, především v němčině<br />

knihy vztahující se k císařovně a její<br />

rodině, ale potěší mě každá krásná<br />

publikace.<br />

Před námi jsou letní měsíce. Prozradíte,<br />

kam se vydáte?<br />

Zaletím do Marseille, kterou Sisi milovala,<br />

a při svých plavbách po Středomoří<br />

se tu nikdy nezapomněla zastavit.<br />

Musím říct, že Francie je i pro mě<br />

srdeční záležitost.<br />

9


10<br />

RECENZE<br />

Láska ve špičce italské boty // Blanka Malá<br />

Vydejte se na cestu do jižní Itálie, až můžete najít sami, nebo narazíte na<br />

do špičky italské boty, do Kalábrie.<br />

situace, které už dobře znáte.<br />

Vychutnejte si sluneční paprsky, užívejte<br />

sílu moře, ochutnejte místní dobroty Miluji životopisné i cestopisné knihy.<br />

a zažijte (nejen) letní lásku.<br />

Zde jsem dostala rovnou oboje. Krásy<br />

Itálie tu autorka popisuje tak, že máte<br />

Blanka se rozhodne, že změní svůj život. sto chutí se tam rozjet a užít si slunné<br />

Je jí třiapadesát, je třikrát rozvedená dny na jihu Evropy. Poznáte zde i italskou<br />

povahu, zvyky místních lidí, ale<br />

a cítí, že ji to táhne na jih. Je jím doslova<br />

přitahována jako magnetem. Sebere i krásná místa a sílu moře. Jelikož se<br />

odvahu, nasedne sama do letadla<br />

kniha odehrává v nedávných letech,<br />

a vyrazí si splnit svůj sen. To ještě netuší, je tu také skvěle popsáno, jak ovlivnila<br />

že se jí vyplní i přání, které zanechala pandemie mysl Italů.<br />

v malém kostelíku v Tropee.<br />

Samozřejmě tu nesmí chybět ani dobré<br />

Blanka Malá je nejen autorkou knihy, ale jídlo. A to včetně receptů! Znáte třeba<br />

také rozhlasovou moderátorkou a ženou, takový Pignolata calabrese? Pokud<br />

která se rozhodla vzít život do vlastních ne, tak věřte, že je to dezert, na který<br />

rukou. Poznáme její život v Čechách se vám budou sbíhat sliny, jen o něm<br />

i u moře. Kromě cest do Itálie nás nechá budete číst. Nebo dáváte přednost<br />

nahlédnout také do svého soukromí těstovinám? Pak si rozhodně připravte<br />

a poodhalí i osobní problémy s dcerou domácí Tagliatelle all´uovo tak, jak je<br />

Annou a nelehké životní situace.<br />

uvařila signora Domenica.<br />

Kazda, 398 Kč, již vyšlo<br />

si, co všechno zažily od té doby, co se<br />

naposledy viděly.<br />

Knížku si s sebou rozhodně přibalte na<br />

dovolenou, je to ideální čtení na léto<br />

a bude vám milou společnicí třeba<br />

někde u vody.<br />

Eva Francová<br />

Příběh je psaný s lehkostí a s humorem,<br />

je milý i úsměvný. Nechybí tu však<br />

i dojetí a vážná témata. Psáno o životě<br />

a ze života, nejednou se tak v příběhu<br />

Při čtení mě mockrát napadlo, že<br />

musím znát Blanku dlouhá léta. Bylo<br />

to, jako když se sejdou kamarádky<br />

u skleničky dobrého vína a vyprávějí<br />

O knize i životě v Itálii<br />

mluví Blanka Malá<br />

v pořadu Otoč list:<br />

Láska po španělsku // Elena Armas<br />

Ikar, 449 Kč, již vyšlo<br />

Temperamentní Španělka žijící ve víru<br />

velkoměsta New York – to je Catalina<br />

Martínová. Že je za jejím útěkem do<br />

ciziny skryta ne úplně růžová minulost,<br />

jde zatím do pozadí, před Linou se totiž<br />

objevuje mnohem větší problém. Její<br />

sestra se vdává a ženichovým svědkem<br />

nebude nikdo jiný než Linin bývalý<br />

přítel, který si už stačil sehnat snoubenku,<br />

zatímco ona stále vede osamělý<br />

život. V sázce je její pýcha i hrdost, a tak<br />

se Catalina rozhodne tento osobní<br />

souboj stůj co stůj vyhrát. V návalu<br />

odvahy proto oznámí své mamá, že na<br />

svatbu do Španělska dorazí, a to i se<br />

svým přítelem. Jenže kde ho má vzít?<br />

Z neznámých důvodů jí nabídne pomoc<br />

její kolega z práce a úhlavní nepřítel<br />

Aaron Blackford. Podle Liny to nepřichází<br />

v úvahu, ale čas utíká tak nemilosrdným<br />

tempem, že je donucena jeho společnost<br />

přijmout, aby se před rodinou neztrapnila.<br />

On si zahraje jejího novio, a ona na<br />

oplátku… kdo ví. Předstírání zamilovaných<br />

hrdliček jim jde bravurně, jen Lina<br />

se začíná ztrácet v tom co je hra, a co je<br />

skutečnost. Bude schopna znovu vkročit<br />

do té samé řeky, když ji sled událostí<br />

dostane do stejné pozice, ze které se<br />

naposledy oklepávala několik let?<br />

Romantická linka od nenávisti k lásce,<br />

tak častá, že už snad ani není možné<br />

vykřesat z ní něco víc. Tak tuto mou<br />

myšlenku autorka rázně smetla ze stolu<br />

hned po několika stránkách. Aarona<br />

vykreslila jako tajemného a charismatického<br />

mladého muže, tudíž si ho nešlo<br />

nezamilovat. Čím častěji se objevoval<br />

na scéně, tím víc s ním přicházela ta<br />

správná atmosféra, která přehlušila<br />

někdy až nelogické chování Liny. Čím<br />

si mě ovšem příběh nejvíce získal, to je<br />

jiskření. Umění hodné ocenění, když se<br />

podaří vytvořit takovou chemii jako mezi<br />

sebou má Lina s Aaronem. „Obyčejný“<br />

list papíru vyvolá čtenáři motýlky v břiše,<br />

překvapí ho, a to i přes všechna klišé.<br />

V závěsu za španělskou atmosférou se<br />

dostavily také pikantnější scény. Zde má<br />

kniha tendenci sklouzávat k přeslazené<br />

komedii, především co se konce týče, ale<br />

autorka to zvládne vyvážit.<br />

Láska po španělsku mě přivedla na<br />

romantickou notu, pobavila a zahřála<br />

u srdce. Pokud tuto knihu minete, nebudete<br />

sice vědět, o co přicházíte, ale bude<br />

toho dost.<br />

Nela Vacková


LETNÍ SKLIZEŇ<br />

BESTSELLERŮ<br />

Paperbacky<br />

od 199 Kč<br />

hostbrno.cz<br />

Nově také<br />

romány Aleny<br />

Mornštajnové


text: Vavřinec Fiala<br />

foto: Ester Mladenková a archiv autora<br />

12<br />

ROZHOVOR<br />

Na talíř trocha<br />

života patří<br />

Víte, že kvašené potraviny připravovali naši předci již<br />

v době kamenné? V Česku má tradici pivo, kysané zelí,<br />

kváskový chleba nebo tvarůžky, ale poslední době se<br />

k nám navíc dostávají i chutě ze zahraničí. Vláďa Sojka se<br />

Zuzkou Ouhrabkovou ve své knize Zkvašeno představují<br />

základy fermentace i bezmála stovku receptů na tradiční<br />

i exotické dobroty, které si snadno můžete připravit<br />

doma. A to nás přirozeně zaujalo, tak jsme Vláďovi položili<br />

pár zvídavých dotazů...<br />

Jota, 598 Kč, již vyšlo<br />

VLÁĎA SOJKA (* 1979)<br />

Přední český odborník na<br />

fermentaci začínal jako ajťák<br />

a programátor, ale záhy si uvědomil,<br />

že ho jídlo a potraviny<br />

baví přece jenom o něco víc.<br />

A tak si založil e-shop s fermentačními<br />

kulturami, začal<br />

pořádat workshopy a přednášky<br />

o tom, že ne všechny<br />

bakterie jsou zlé. Spolu se<br />

Zuzkou Ouhrabkovou píše nejobsáhlejší<br />

český blog o kvašení<br />

Zkvašeno a společně napsali<br />

i stejnojmennou knihu, která<br />

právě vyšla.<br />

Jak jste se ke kvašení vlastně dostal?<br />

Jako většina Čechů skrz kysané zelí,<br />

o kterém naše babičky tak rády tvrdí,<br />

že to je všelék?<br />

Vlastně ano. Sauerkraut jsme dělávali<br />

doma, když jsem byl malý, což považuji<br />

za nesmírně důležité – ukázat dětem,<br />

že tyto věci jsou v kuchyni a na stole<br />

normální. Kysané zelí se dá „spáchat“<br />

i v garsonce v několika malých sklenicích,<br />

které bychom jinak vyhodili, např.<br />

od marmelády nebo tatarky – to mě<br />

ohromně nadchlo. A cesta k pochopení<br />

principu kvašení netrvala ani moc<br />

dlouho...<br />

V poslední době se roztrhl pytel s všemožnými<br />

dietami či způsoby stravování:<br />

paleo, raw, veganství, low carb<br />

a podobně. Není kvašení jenom dalším<br />

trendem, který rychle opadne?<br />

Doufám, že za blog Zkvašeno dost hlasitě<br />

vytrubujeme, že kvašení v kuchyni<br />

není trend a nemělo by se stát jediným<br />

způsobem přípravy potravin. Nicméně<br />

člověk se s mikrobiálně kontaminovanými<br />

potravinami evolučně vyvinul,<br />

proto není udržitelné, aby je najednou<br />

ve 20. století opustil. Trochu toho života<br />

na talíř musíme zase vrátit, stejně<br />

jako tam patří syrová zelenina, vařené<br />

luštěniny, nebo trocha masa. Žádný<br />

z těch směrů nefunguje od narození po<br />

sklonek života jako jediné univerzální<br />

řešení, vždycky je nutná ve stravování<br />

pestrost a úprava poplatná životní<br />

etapě.<br />

Knihu Zkvašeno jste napsal se zakladatelkou<br />

blogu o kvašení Zuzkou<br />

Ouhrabkovou. Jak jste se seznámili?<br />

Představuju si to jako z filmu – že jste<br />

si k ní šel pro kvásek na chleba a dali<br />

jste řeč…<br />

Je fakt, že jsme se později skutečně<br />

vídali v Jeseníku nad kvásky a podivnými<br />

naloženinami! Kolegyně Zuzka<br />

zachytila poněkud dříve než já knihu<br />

Sandora Katze Wild Fermentation (Síla<br />

přírodní fermentace) a začala o svých<br />

pokusech psát na blog. Moc rád jsem<br />

její blog četl, ale teprve když jí začala<br />

docházet témata, slovo dalo slovo a do<br />

redakce jsem se přidal, abych projekt<br />

oživil.<br />

Nakousli jsme tady kváskový chleba.<br />

Ten obzvlášť během pandemie pekla<br />

skoro celá republika. Dá se teď říct, že<br />

jsme kvásková velmoc?<br />

Kváskování zažilo za posledních 12 let<br />

dvě velké vlny: jednu startovní, kterou<br />

rozpoutali pan Cuketka s Julkou<br />

Maškrtnicí, kdy lidem ukázali, že chleba<br />

lze mít ve vlastních rukách. Jejich<br />

dosah a vliv byl fenomenální! Další vlna<br />

zájmu pak přišla při covidové pandemii,<br />

kdy lidé volný čas přetavili k zís-


kání nových dovedností – třeba právě<br />

k osvojení výroby chleba. Dnes je ale<br />

vše zase v normálu a peče prostě ten,<br />

kdo bez toho nemůže být – jako třeba<br />

já! (smích)<br />

Dokázal byste vyjmenovat tři důvody,<br />

proč by si čtenáři měli vaši knihu<br />

pořídit do své kuchyně?<br />

Za prvé čtenáře zbavíme obav, které<br />

často mají zakořeněné ze školy, že<br />

chyby jsou špatné. Při kvašení se něco<br />

pokazí každou chvíli, ale to vůbec<br />

nevadí, povíme, jak to napravit! Za<br />

druhé vyvrátíme nejeden mýtus a naučíme<br />

domácího strávníka dívat se na<br />

jídlo trošku s nadhledem.<br />

A za třetí?<br />

No a za třetí samozřejmě přinášíme na<br />

devadesát receptů na každý den, které<br />

dokážou, že i za dvacet minut se dá<br />

vykouzlit fantastický květákový mozeček,<br />

bramborový salát z kysané zeleniny<br />

nebo chutí a vlákninou nadupaná<br />

zelňačka s miso pastou.<br />

No, musím se přiznat, že jsem zatím<br />

fermentovaným pokrmům moc na<br />

chuť nepřišel. Kimčchi jsem ochutnal,<br />

ale nemůžu se přenést přes ten přiznejme<br />

si to nevábný vzhled, možná<br />

až zápach. A ty všemožné nálevy<br />

a podivné obsahy ve sklenicích, které<br />

už si pomalu žijí vlastním životem<br />

mě moc nelákají… Zlomilo se to ve<br />

vás v určitou chvíli, nebo jste tenhle<br />

problém nikdy neměl?<br />

Vždycky jsem měl vypěstovanou vysokou<br />

toleranci vůči podivnostem, moji<br />

rodiče byli o trošku progresivnější, než<br />

byl běžný průřez populací, ale je fakt, že<br />

na něco si nováček musí trošku zvykat,<br />

zvláště pokud je od dětství vyučován,<br />

že jídlo musí být čisté, standardizované,<br />

homogenizované, omyvatelné, prezervované,<br />

bezpečné a úřadem schválené.<br />

Shrnul bych to jedním slovem:<br />

nezábavné. Svět kvašených potravin je<br />

totiž diametrálně jiný od světa normalizovaných<br />

výrobků právě v tom, že si<br />

můžeme posouvat hranice a nastavovat<br />

chutě a vůně postupně a libovolně.<br />

už týden po naložení jako mírně navinulý<br />

salátek. Všechno máte ve svých<br />

rukách, jen vy určíte, kam co necháte<br />

zajít. Koneckonců, nikdo nepochybuje<br />

o tom, že syreček, niva, hermelín,<br />

kakao, pivo a salám Křemešník jsou<br />

dobrůtky. Zrovna to samé zvládneme<br />

i doma, v knize vás to naučíme.<br />

Napadá mě – není domácí kvašení<br />

moc náročné? Trochu to připomíná<br />

alchymii nebo pokusy nějakého<br />

šíleného vědátora z filmů! Je k tomu<br />

potřeba znát chemii?<br />

Opak je naštěstí pravdou! Není cílem,<br />

aby každý uměl všechno, klidně stačí<br />

zvládnout obyčejnou zeleninu, a i tak<br />

prokážeme svému tělu olbřímí službu!<br />

Přípravu kvašeného celeru s mrkví<br />

a topinamburem vám zvládnu vysvětlit<br />

a demonstrovat zhruba za šest minut<br />

do obyčejné sklenice od medu. Při<br />

domácím kvašení si bezvadně vystačíme<br />

se znalostmi ze základní školy.<br />

Stačí je jen trošku oprášit, dofouknout,<br />

promazat a zlehka dolít – vše stále<br />

pečlivě vysvětlujeme jak v knize, tak<br />

na stejnojmenném webu Zkvašeno.<br />

Enzym, osmotický tlak, sacharidy,<br />

očkování, to v té hlavě už jednou bylo.<br />

Pomůžeme vám to zase najít.<br />

Naučil jste se při kvašení něco, co jde<br />

vztáhnout na každodenní život?<br />

Rozhodně se čím dál tím víc utvrzuji,<br />

že celoživotní vzdělávání má cenu a že<br />

selhávat je dobré, stimulující. Školní<br />

systém to ještě mou generaci v osmdesátých<br />

a devadesátých letech neučil,<br />

ale věřím, že s vývojem společnosti se<br />

přístup ke způsobu osvojování dovedností<br />

a znalostí diametrálně promění.<br />

Jinými slovy: konečně jsem se naučil se<br />

učit – pro radost (smích).<br />

A otázka na závěr, protože jsme přece<br />

jenom magazín Knihkupec. Chodíte<br />

rád do knihkupectví?<br />

Aj, carramba! řekl by Bart Simpson,<br />

nachytali jste mě na švestkách (smích).<br />

Jsem totiž člověk nenakupující, žiju<br />

pokud možno minimalisticky, ale pokud<br />

náhodné knihkupectví navštívím, okamžitě<br />

směřuji coby amatérský mykolog<br />

nejdřív do oddělení s houbovědnými<br />

tituly, abych se aktualizoval v přehledu,<br />

co je aktuálně na trhu doporučeníhodného.<br />

13<br />

Jak to myslíte?<br />

Když vám dá někdo ochutnat kombuchu,<br />

která je nepoživatelně kyselá, udělejte<br />

si ji sami jen příjemně kyselkavou.<br />

Když vám kimčchi nevoní, vyškrtněte<br />

z něj česnek a jezte ho čerstvější – třeba


14<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Slavná místa Járy<br />

Cimrmana<br />

// Radek Laudin<br />

Tady všude šel, tady všude byl... Pokračování<br />

úspěšného titulu Památná místa Járy Cimrmana.<br />

Poznejte další slavná místa, na kterých<br />

zanechal výraznou stopu či významný odkaz náš<br />

nejslavnější velikán a génius – Jára Cimrman.<br />

Jistě by ho velmi potěšilo, jak vzkvétá turistický<br />

ruch spojený s tímto nejslavnějším Čechem.<br />

Coco Pinchardová:<br />

Následky lásky a sexu<br />

// Robert Bryndza<br />

Coco Pinchardová se po hrozných<br />

útrapách a mimořádně klikaté<br />

cestě konečně znovu vdala za<br />

fešného Adama, vrátila se do svého<br />

starého domu, dopsala svou další<br />

knihu a srovnala si vztahy s rodinou<br />

i s přáteli. To by ale nebyla Coco, aby<br />

všechno nezamotala a všechno se<br />

jí nezačalo hroutit jako domeček<br />

z karet!<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Cosmopolis, 379 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

U moře, v houpací síti pod jabloní, nebo pod stanem,<br />

tam všude se dá číst – a že pro vás máme pořádnou<br />

letní nálož! Tak si udělejte pohodlí a ponořte se do<br />

příběhů či procestujte zajímavá místa v Čechách.<br />

Knihomolové<br />

// Emily Henryová<br />

Nora je úspěšná literární agentka a ani trochu<br />

romantický typ. Charlie je skvělý redaktor, ale<br />

žádný lamač dívčích srdcí. Když se ale tihle dva<br />

ocitnou na stejné dovolené, začíná to vypadat, že<br />

jejich příběh píše někdo, kdo má na nose aspoň<br />

troje růžové brýle.<br />

Metafora, 449 Kč, již vyšlo<br />

Karneval zvířat<br />

// Zuzana Dostálová<br />

Autorka Soběstačného tentokrát<br />

nahlíží do zákulisí orchestru na<br />

zahraničním turné. Houslista<br />

Evžen je dobrák od kosti a svým<br />

spoluhráčům vychází ve všem vstříc:<br />

ať už potřebují uvolnit hotelový<br />

pokoj pro milostná dostaveníčka,<br />

nebo chtějí půjčit peníze. K tomu se<br />

zamiloval do flétnistky a netuší, jak jí<br />

své city vyjevit.<br />

Paseka, 369 Kč, již vyšlo<br />

Do morku kostí<br />

// Camille DeAngelis<br />

Maren a Leeho spojily jejich zvláštní choutky na<br />

lidské maso. Nenechte si ujít dokonalé spojení<br />

mladé romantické lásky s hororovou atmosférou<br />

kanibalského road tripu. POZOR! Po přečtení<br />

zcela jistě změníte svůj pohled na maso.<br />

Cosmopolis, edice New Adult, 399 Kč, již vyšlo


Jak se stát jiným?<br />

// Édouard Louis<br />

Zažívá nevídaný úspěch, neustále cestuje a vypráví o svém životě. Jenže postupně se dostavuje<br />

únava a znechucení, nejraději by od všeho utekl. Hluboce osobní román je největším dílem literární<br />

hvězdy od vydání Skoncovat s Eddym B. Kritika i čtenáři ho ocenili jako návrat autora, který<br />

má co říct a nešetří ani sám sebe.<br />

15<br />

Paseka, 369 Kč, již vyšlo<br />

Moje léto v Řecku<br />

// Mandy Baggotová<br />

Becky svou práci miluje nade vše. Vyrábí<br />

pro své klienty sendviče přímo na míru<br />

jejich chutím. Když se však zle nepohodne<br />

se svojí sestrou, je nejvyšší čas odpočinout<br />

si na dovolené. Do oka jí padne inzerát<br />

na hlídání vily na řeckém ostrově Korfu.<br />

V letadle se seznámí s charismatickým<br />

Eliasem, kterému však o sobě neřekne<br />

pravdu…<br />

CPRESS, 569 Kč, vychází 18. července<br />

ROMANTICKÁ DETEKTIVKA<br />

z dob, kdy to Němcová s Havlíčkem zabili<br />

Tajuplná místa Česka<br />

// Jitka Lenková<br />

„Neznám jinou zemi na světě, kde by se na tak<br />

malé ploše našlo tolik různorodých tajemných<br />

míst.“ Místa, o nichž se dočtete, autorka osobně<br />

navštívila, aby podala svědectví o jejich stavu<br />

a působení na lidskou<br />

psychiku. Seznamte<br />

se s tajuplnými místy<br />

Česka, těžko vysvětlitelnými<br />

jevy i zvláštními<br />

objekty a předměty,<br />

které přetrvaly<br />

opravdu věky.<br />

XYZ, 349 Kč, vychází<br />

18. července<br />

Jedno italské léto<br />

// Rebecca Serleová<br />

Vraťte se do časů, kdy byl Neruda ještě kluk, Světlá neměla<br />

zábrany, Němcová toužila po lásce a Havlíčkova drzost hýbala<br />

dobou. Hranice mezi skutečností a fikcí neexistují. Ožijí před vámi<br />

nejen čeští spisovatelé, ale i postavy z jejich románů. Hrdinové<br />

chodí temnými pražskými uličkami, kterých jste si možná nikdy<br />

nevšimli. Mluví ve větách, které už jste možná četli, ale přikládali<br />

jste jim zcela jiný význam. Čeká vás nejzáhadnější detektivní<br />

výzva české literární historie. Odhalíte, co je pravda a co ne?<br />

Katy právě zemřela máma Carol – nejlepší kamarádka<br />

a člověk, kterému mohla zavolat za všech<br />

okolností. Měly spolu vyrazit na dovolenou na<br />

pobřeží Amalfi, kde<br />

Carol kdysi prožila<br />

nezapomenutelné<br />

léto. Na cestu tak<br />

Katy vyrazí sama,<br />

a brzy potká maminčinu<br />

mladší kopii. Jak<br />

se to mohlo stát? Co<br />

mezi nimi zůstalo<br />

nevyřčeno?<br />

www.albatrosmedia.cz<br />

Ikar, 349 Kč, již vyšlo


16<br />

FEJETON<br />

Fejeton<br />

Markéta<br />

Hejkalová<br />

Nekorektní<br />

autoři<br />

Nedávno proběhla veřejným prostorem<br />

zpráva, že v nových vydáních<br />

dětských knih Roalda Dahla už<br />

nikdo nebude ošklivý, tlustý ani zlý.<br />

Nakladatel tyto charakteristiky nahradil<br />

laskavějšími slovy. Nepřípustná<br />

cenzura, byla moje první myšlenka.<br />

Ale po ní hned následovala druhá,<br />

a ta byla s otazníkem. Je víc svoboda<br />

slova a umělecká originalita, nebo<br />

snaha, aby se děti cítily na světě dobře<br />

a bezpečně? Tahle diskuse by zabrala<br />

mnohem víc prostoru, než je v celém<br />

Knihkupci, a já chci psát o něčem<br />

jiném.<br />

Mnoho spisovatelů zastává nebo<br />

zastávalo názory, které jsou dnes<br />

považovány za nepřípustné. Mika<br />

Waltari obdivoval „skvělý projev doktora<br />

Goebbelse“ na evropském sjezdu<br />

spisovatelů ve Výmaru v roce 1942. Na<br />

Finsko útočil Sovětský svaz a nikdo jiný<br />

než Němci mu nepomohl. Ti Němci,<br />

kteří u nás ve stejné době rozpoutali<br />

teror a vypálili Lidice a Ležáky po<br />

atentátu na Heydricha. Není divu, že<br />

leitmotivem Waltariho slavných historických<br />

románů jsou právě dějinné<br />

paradoxy.<br />

Ze sympatií k fašismu byli obviňováni<br />

i další slavní autoři: Ezra Pound, Knut<br />

Hamsun, Louis-Ferdinand Céline<br />

a další. A co geniální básník Vítězslav<br />

Nezval a světové proslulý romanopisec<br />

Milan Kundera a jejich ódy na<br />

Stalina, snad nejhorší monstrum 20.<br />

století? V současné době může být<br />

příkladem spisovatele s nepřijatelnými<br />

názory ruský autor Sergej Lukjaněnko.<br />

Nakladatelství Argo přestalo jeho<br />

knihy vydávat, protože podporuje ruskou<br />

válku proti Ukrajině.<br />

Od spisovatelů můžeme jít dál:<br />

k výbornému písničkáři Jaromíru<br />

Nohavicovi a medaili od Stalinova<br />

následovníka Putina, k bojkotu<br />

ruských umělců a ruské kultury... Ars<br />

longa, vita brevis. Důležité je dílo, to<br />

(možná) zůstane. Autorovy názory<br />

za pár let nikoho zajímat nebudou.<br />

Teoreticky... ale v praxi je to složitější,<br />

tak jako vždycky všechno.<br />

Letní novinky z ArgA<br />

#mojeargo<br />

Danka Štoflová<br />

Jak jsem rodila<br />

indiánského syna<br />

z kmene Čerokí<br />

Autorka úspěšného blogu na portálu<br />

iDNES, představuje knižní podobu vtipně<br />

a s nadhledem vyprávěných příběhů ze<br />

života indiánů kmene Čerokí, o velké rodině,<br />

muži a dětech, společně žijících na<br />

půdě, která indiánům po staletí patří.<br />

Chloe Buitingová<br />

Veterinářka v džungli<br />

Přeložila Nela Knapová<br />

Víte, co dělat, když se na vás řítí rozzuřená samice<br />

nosorožce? A víte, jak moc si je na rentgenu<br />

podobná lidská ruka s orangutaní? A jak se léčí<br />

zuby tygrům? Chloe Buitingová o tom může vyprávět,<br />

protože to všechno zažila na vlastní kůži.<br />

David Walliams<br />

Superstrašlivák<br />

Přeložila Veronika Volhejnová<br />

Na ostrově uprostřed moře hemžícího<br />

se žraloky stojí škola pro mladistvé<br />

provinilce: vyučování je jedna<br />

velká hrůza, jídlo ve školní jídelně se<br />

skoro nedá pozřít a učitelé dětem<br />

nahánějí strach. Jenže to neznáte<br />

holčičku Legrácku! Od autora<br />

knihy Babička drsňačka.<br />

Barbora Majchráková<br />

Pod Kaštanem<br />

Eliška skončila po rozvodu bez peněz,<br />

zázemí i nadějných vyhlídek do<br />

budoucna. Romantická letní komedie<br />

o nových začátcích. Příběh o tom, že<br />

není vždy všechno tak, jak to na první<br />

pohled vypadá a že život s panem<br />

Dokonalým je někdy pořádná fuška.<br />

Knihy pohodlně nakoupíte v přátelském knihkupectví kosmas.cz<br />

www.argo.cz


Vychutnejte si<br />

léto s knihou<br />

Grilujeme s Romanem<br />

a Janou Vaňkovými<br />

Kuře na plechovce<br />

1 kuře<br />

1 plechovka světlého piva o objemu 0,33 l<br />

1 lžíce najemno nakrájeného rozmarýnu<br />

½ lžíce lístků tymiánu<br />

½ lžíce soli<br />

1 lžička čerstvě mletého pepře<br />

1 lžička najemno nastrouhané citronové kůry<br />

1 prolisovaný stroužek česneku<br />

60 g másla<br />

2 lžíce sladké papriky<br />

½ lžičky chilli koření<br />

Prakul | 359 Kč<br />

1. Připrav gril pro nepřímé grilování a rozpal ho na 180–200 ˚C.<br />

2. V misce smíchej rozmarýn, tymián, sůl, pepř, citronovou kůru a česnek.<br />

Směsí důkladně posypej kuře ze všech stran.<br />

3. Kuře posaď na otevřenou plechovku piva a postav ho na hliníkovou<br />

grilovací misku, do které bude odkapávat tuk z kuřete. Dej na gril na<br />

plochu s nepřímým žárem. Gril přiklop víkem a griluj 60 minut.<br />

4. V rendlíku rozehřej máslo a vmíchej sladkou papriku a chilli koření.<br />

5. Kuře potři ochuceným máslem a griluj přiklopené dalších 10 minut.<br />

Znovu ho potři a přiklopené<br />

griluj ještě 10 minut. Pozor,<br />

tekutina v plechovce je<br />

vařící, proto dávej pozor,<br />

když budeš kuře z plechovky<br />

sundávat.<br />

6. Kuře nech před podáváním<br />

alespoň 10 minut odpočinout.<br />

MOBA | 399 Kč<br />

HERBÁŘ VZPOMÍNEK<br />

Ukrajina, rok 1929. Kátě je šestnáct let, žije<br />

se svou rodinou a je zamilovaná do chlapce<br />

od sousedů. Jenže pak do její vesnice dorazí<br />

Stalinovi příznivci a Kátin život se začíná měnit.<br />

Ukrajinský venkov svírá hlad a přežití se<br />

zdá být pouze nedosažitelným snem. Po sedmdesáti<br />

letech objeví mladá vdova Cassie<br />

deník své babičky, v němž se ukrývají dávno<br />

ztracená tajemství její rodiny a krutá historie<br />

ukrajinského hladomoru.<br />

LENČINY KATASTROFY<br />

Lenka je úplně normální desetiletá holka<br />

a se svou kamarádkou Xeňou zažívá nejedno<br />

bláznivé dobrodružství.<br />

Jak to dopadne s domácím<br />

mazlíčkem,<br />

se zaklínáním hadů<br />

nebo se záchranou<br />

ohrožených zvířat<br />

v ZOO? Všechno se<br />

dozvíte v Lenčiných<br />

katastrofách.<br />

Bookmedia | od 249 Kč/ks


RECENZE<br />

RECENZE<br />

Jota, 398 Kč, již vyšlo<br />

Zprávu<br />

nelze doručit<br />

Láska může mít mnoho podob.<br />

Bezmezně milujeme své rodiče, děti,<br />

partnery, nebo nejlepší přátele. Velmi<br />

těsný vztah mezi sebou mají nerozlučné<br />

kamarádky, studentky Bailey<br />

a Vanessa. Neexistuje nic, co by mohlo<br />

narušit jejich pevné přátelství, to si obě<br />

myslí, zatímco se dělí o své nejniternější<br />

pocity, společné zážitky i oblíbené dobroty.<br />

Ale pak dojde k nehodě a všechno<br />

se změní. Vanessa se zabije v autě<br />

a Bailey najednou zůstává sama s milionem<br />

otázek, čekajících na odpovědi,<br />

které však nepřichází. Zoufalá dívka<br />

sdílí svůj smutek s Vanessiným přítelem<br />

Masonem a také s umělou inteligencí.<br />

Z uchované korespondence se svou<br />

nejlepší kamarádkou totiž vytvoří<br />

chatbota, s nímž si povídá. Čím víc<br />

informací do něj vloží, tím víc se jí zdá,<br />

že je Vanessa s ní, zároveň však zjistí, že<br />

všechno může být jinak. Její přítelkyně<br />

zřejmě před Bailey něco tajila a nebyla<br />

k ní stoprocentně upřímná. Mohlo<br />

tajemství vést k její smrti? Najde Bailey<br />

odpovědi?<br />

Děj je zasazen do atraktivního prostředí<br />

ledově chladné Aljašky. Sněhové<br />

vánice tak rámují dojemný příběh,<br />

v němž hlavní roli hraje intenzivní<br />

smutek a pocit bezmoci, kdy víte, že<br />

už nemůžete být s milovanou osobou.<br />

Emočně náročný román je vyprávěn<br />

z pohledu Bailey a je proložen chatovou<br />

konverzací. Dante Medema dokázala<br />

věrohodně a sugestivně nastínit portrét<br />

citlivé dívky, která se nedokáže smířit<br />

se ztrátou nejlepší kamarádky. Zároveň<br />

přiblížila aktuální moderní technologii,<br />

s jejíž pomocí můžeme své blízké<br />

svým způsobem uchovat „naživu“. Je to<br />

nadějeplné, ale zároveň děsivé, neboť<br />

s umělou inteligencí je to jako s ohněm<br />

– je dobrý sluha, ale zlý pán.<br />

Young adult román je citlivě napsanou<br />

sondou do života mladé teenagerky,<br />

kterou zaskočí náhlá a nečekaná smrt.<br />

Autorka hlavní hrdinku vykresluje<br />

s pochopením a empatií, zároveň plasticky<br />

líčí způsob života dnešní mládeže,<br />

tak jedinečný a zároveň komplikovaný.<br />

Srdceryvný román Zprávu nelze<br />

doručit, jehož autorkou je spisovatelka<br />

Dante Medema, primárně cílí na mladé<br />

čtenáře, na své si však přijdou i dříve<br />

narození, kteří se rádi noří do příběhů<br />

plných emocí a zároveň si rádi připomenou<br />

vlastní studentská léta.<br />

Tento příběh vás zasáhne, ohromí<br />

a možná i rozpláče. A hlavně přinutí<br />

k přemýšlení nad tím, jestli je vhodné<br />

využívat moderní technologie, zejména<br />

umělou inteligenci, k tomu, abychom<br />

chod světa svým způsobem vrátili zpět.<br />

Barbora Javorková


NA PRÁZDNINOVÉ CESTY PO SVĚTĚ S ODVÁŽNÝMI<br />

A OBJEVNÝMI KNIHAMI<br />

Lucie Brejšová<br />

MĚSTO NAD MĚSTEM<br />

Poutavý román z magické Brazílie o hledání životního cíle<br />

nové autorky nakladatelství ŠULC–ŠVARC<br />

Lucie Brejšová až do devatenácti let žila v Praze. Život, studia i touha poznávat<br />

ji zavedly postupně do Anglie, Francie, Španělska, Itálie a Brazílie.<br />

Vystudovala dějiny umění v Paříži a magisterskou práci dokončila<br />

na Sevillské univerzitě se zaměřením na památkářství. Posledních sedm<br />

let strávila v brazilském São Paulu, kde vyučovala jazyky a posléze pracovala<br />

v turismu. Příběhy rodin, které původně pocházely z Československa,<br />

a magická rozmanitost Brazílie ji inspirovaly k napsání Města nad městem.<br />

NOVINKA<br />

Město nad městem je román pro ty, kterým zvědavost nedá spát. Je to příběh příběhů, plný neobvyklých<br />

postav, dalekých míst a nečekaných odhalení. Autorky jsme se na její knihu zeptali:<br />

Váš hlavní hrdina Marco Benedetti je Brazilec, architekt a jako vy vystudoval magistra v oboru památkářství.<br />

Má už něco za sebou, ale teprve si ujasňuje, co bude jeho životní cíl. Je to tím, že je váhavý střelec, nebo s ním<br />

manipulují okolnosti?<br />

Markovi se stalo, co se děje spoustě lidí: vyberou si určitou životní dráhu (nebo jim ji vybere rodič, učitel,<br />

partner, společnost…) a po pár letech si uvědomí, že to takhle nechtějí. I Markova kamarádka Paula,<br />

jeho český kamarád Martin a dobrodružka Julie – další postavy románu – si uvědomili, že práce nebo<br />

vztah nebo něco jiného je nenaplňuje, a rozhodli se s tím něco udělat. Julie má strach z nezvratných rozhodnutí,<br />

ale podle mě není nikdy pozdě stočit kormidlo. Svět nepotřebuje nešťastné lidi, kteří se nutí<br />

dělat, co je takříkajíc třeba, nebo se trápí ve vztahu, který už dávno nesměřuje ke společnému cíli. Svět<br />

potřebuje šťastné a naplněné lidi, protože jen ti žijí, pracují a milují naplno a zpětně obohacují své okolí.<br />

Marko už nějakou dobu hledá, v čem spočívá jeho verze štěstí. Možná ji společně se čtenářem najde.<br />

NOVINKA<br />

Magda Váňová<br />

UČITELKA ANGLIČTINY<br />

Výuku angličtiny provází řada humorných<br />

příběhů a dobrodružných zápletek, ale nikdo<br />

z žáků Ninel nic neví o jejím životě poznamenaném<br />

rozčarováním z partnerských vztahů.<br />

Učitelka angličtiny udělá cokoliv, aby si štěstí<br />

udržela, vytvoří proti ztrátě iluzí a nešťastným<br />

událostem kolem sebe obranný val, přes který<br />

k ní ale nemůže znovu přijít ani štěstí.<br />

Váz., 368 str., 399 Kč<br />

Ludmila Vaňková<br />

ČERNÁ SÁGA<br />

Příběh lásky dvou přátel na život a na<br />

smrt, bílého českého exulanta a černého<br />

potomka songhajských císařů, k jediné<br />

ženě se odehrává v Africe 16. století, kde<br />

mocné říše s pevnými vazbami na tehdejší<br />

křesťanský i muslimský svět se hroutí pod<br />

tlakem bezohledných otrokářů. Této apokalypse<br />

se v pohnutých dějinách lidstva<br />

nevyrovná zánik žádné jiné civilizace.<br />

Váz., <strong>22</strong>4 str., 399 Kč<br />

Julius Lukeš<br />

EXOTOULKY<br />

30 let zážitků ze 100 zemí světa. Julius<br />

Lukeš je lékař, vědec a cestovatel. Milovat<br />

dobrodružný styl života ho naučili rodiče,<br />

s nimiž strávil část dětství v Holandsku,<br />

Kalifornii a v Mexiku. V 17 letech vyrazil<br />

sám do Číny, o rok později opustil Brazílii<br />

na cizí letenku a uzavřel první padesátku<br />

navštívených zemí. V tomto způsobu cestování<br />

pokračoval i při studiu medicíny.<br />

Přežít naštěstí zvládá pokaždé.<br />

Váz., 264 str., 349 Kč<br />

https://www.facebook.com/sulcsvarc/<br />

https://www.instagram.com/sulcsvarc/<br />

ŠULC-ŠVARC


20<br />

ROZHOVOR<br />

Na rybách si<br />

vybíjím svůj<br />

lovecký pud<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Euromedia<br />

Známe ho jako autora knížek o autentických pocitech<br />

novopečeného otce. Teď Dominik Landsman přichází<br />

s další porcí příběhů. Tentokrát se odehrávají mezi<br />

milovníky rybolovu a jejich hlavním hrdinou je svérázný<br />

Jarmil, který hltá všechny nové rybářské trendy<br />

a všechny si je musí okamžitě vyzkoušet.<br />

Vaše nová knížka Rybář Jarmil<br />

Koloušek se zaměřuje na rybaření.<br />

Proč jste si vybral zrovna tuhle činnost?<br />

Rybaření jsem si vybral, protože mě baví.<br />

Knihu o rybaření jsem napsal, protože<br />

se mi píšou dobře věci, které jsem zažil.<br />

I když je rybářů děsně moc, nezaregistroval<br />

jsem v posledních letech nějakou<br />

beletrii zaměřenou právě na tuhle sortu<br />

lidí. Ale asi tím největším impulsem bylo<br />

to, že ještě než jsem začal psát Deníček<br />

moderního fotra, tak jsem vymýšlel<br />

rybářské povídky. Je to vlastně návrat<br />

ke kořenům. Za ty roky rybařiny se u mě<br />

vytvořil takový rybářský kreativní přetlak,<br />

že jsem musel toto téma oprášit.<br />

Kdy jste vlastně s chytáním ryb začal?<br />

To jsem byl ještě hodně malý. Někdy<br />

kolem tří let mi máma na klacek přivázala<br />

provázkem šišku a já jsem chytal<br />

v kaluži. Nevím, jestli to byl vyloženě ten<br />

impuls, ale je to moje nejranější vzpomínka<br />

na rybolov a od té doby se to se<br />

mnou táhne.<br />

Co se vám na rybaření líbí?<br />

Mám rád, že tam většinou nejsou lidi. Je<br />

tam klid, příroda, a hlavně chytám ryby.<br />

Zřejmě jde o nějaký prastarý lovecký<br />

pud. Lovit někde v lese nebo v džungli<br />

divočáky nebo nedej bože tygry, to<br />

vypadá jako něco, u čeho bych umřel<br />

buď rukou svou, nebo tlapou toho zvířete,<br />

takže si to vybíjím na rybách. Ty mi<br />

nejsou schopny uštědřit nějaké fatální<br />

zranění.<br />

Pojďme k vaší novince, jejímž hrdinou<br />

je Jarmil Koloušek. Jaký je?<br />

Jde o muže na vrchní hranici středních<br />

let. Je to neuvěřitelně vzdělaný člověk,<br />

kterému však chybí sociální dovednosti.<br />

A k tomu je úplný blázen do rybolovu.<br />

Jelikož nemá žádný osobní život,<br />

veškerý svůj volný čas tráví na rybách.<br />

Hltá všechny nové rybářské trendy<br />

a všechno si musí okamžitě vyzkoušet.<br />

Je roztěkaný a za všech okolností se mu<br />

dějí zlé věci. Je hodně svérázný a je mu<br />

naprosto jedno, jak ho vnímá okolí.<br />

Má nějaký reálný předobraz, nebo jste<br />

ho vytvořil čistě ve své hlavě?<br />

Vesměs v hlavě. Takový týpek snad ani<br />

nemůže existovat. Vizuálně ale mám<br />

předobraz v jednom nešťastném člověku,<br />

kterého jsem potkal ve Skotsku,<br />

kam jsem jezdil na brigádu ke kolotočářům.<br />

Něco na pomezí špinavého bezdomovce<br />

a šíleného vědce v bílém plášti,<br />

který se chystá za pomoci měděného<br />

drátu a izolepy zničit svět.<br />

Co všechno na Jarmila čeká?<br />

Hlavně rybářské nezdary. Kniha je<br />

psaná v ich formě, kdy popisuju své<br />

zážitky s Jarmilem Kolouškem, takže<br />

ty nezdary díky němu čekají rovněž<br />

i mě. Ať už to jsou kaprařské závody,<br />

lov parem nebo lov v zimě na dírkách.<br />

Všechno dopadne neslavně, leč Jarmil<br />

to tak nevnímá, a i neúspěch na rybách<br />

bere jako krásný zážitek.<br />

Před každou kapitolou najdeme<br />

vysvětlivky, které se týkají rybářských<br />

pojmů. Proč jste to čtenářům v době<br />

internetu udělal tak jednoduché?<br />

Já osobně bych si asi neužil knihu,<br />

při jejímž čtení musím neustále něco<br />

googlovat, protože rybařina je poměrně<br />

komplexní a složitá záležitost. Člověk,<br />

který se jí nevěnuje, vidí rybáře s prutem,<br />

jak sedí u vody a sleduje splávek.<br />

To je ale opravdu velmi zjednodušený


obrázek rybáře někdy z přelomu devatenáctého<br />

a dvacátého století. Aktuálně<br />

je v téhle branži nepřeberné množství<br />

„vyfikundací“, o kterých nerybář nemá<br />

ani ponětí.<br />

Vznikala vaše novinka u vody?<br />

To opravdu mohla, ale fakt velmi teoreticky.<br />

U vody chytám ryby. Tam na<br />

psaní opravdu nemám ani pomyšlení.<br />

Prakticky to bylo tak, že jsem knihu psal<br />

doma, stejně jako všechny předešlé.<br />

Vznikala dejme tomu dva až tři měsíce.<br />

Ona to není zase taková věda – sednu<br />

si k tomu, v hlavě mám téma, možná<br />

i kostru plus postavy a píšu. Jsou to<br />

povídky, takže není potřeba napříč knihou<br />

držet dějovou linku.<br />

A jak se vám spolupracovalo s nakladatelstvím<br />

Ikar, které vaše knihy vydává?<br />

Vzhledem k tomu, že s Euromedií, pod<br />

kterou Ikar spadá, spolupracuju úplně<br />

od první knihy, tak nemám srovnání.<br />

Můžu říct, že spolupráce funguje. Třeba<br />

mě ale berou děsně na hůl, ovšem to já<br />

nepoznám.<br />

Jaký jste typ autora? Posloucháte<br />

svého knižního redaktora, nebo si<br />

hájíte svou pravdu?<br />

Vyslechnu si ho. Pokud mi přijde, že<br />

jeho rada dává smysl, tak to předělám.<br />

Jestliže mi to přijde jako blbost<br />

anebo jako nepodstatný detail, tak<br />

to nechávám. Většinou ale ty zásahy<br />

redaktora jsou spíš ve smyslu „tenhle<br />

vtip není dotažený, chce to lepší pointu“<br />

a podobně.<br />

Díky vašim předchozím titulům vás<br />

čtenáři vnímají jako vtipálka. Není to<br />

pro vás trochu svazující?<br />

Naopak, já jsem rád. Bylo by smutné<br />

dělat humornou literaturu a být považován<br />

za suchara. Já se obecně spíš než za<br />

spisovatele považuju za baviče. Neumím<br />

psát detektivky. Neumím psát vážně.<br />

Umím být jenom vtipálek. Vím, kde je<br />

moje místo.<br />

A jaké příběhy máte rád vy?<br />

Já vesměs skoro vůbec nečtu. Nemám<br />

na to čas, protože píšu. Čtu vlastně<br />

jenom, když jsem na dovolené. Jediné, co<br />

jsem za posledních dvacet let přečetl, byl<br />

Zaklínač. Ještě mi chybí poslední román,<br />

který snad přelouskám letos v létě a tím<br />

jsem s četbou na dalších dvacet let zase<br />

skončil.<br />

Málokdo ví, že se podílíte na scénářích<br />

oblíbené vědomostní soutěže Na lovu.<br />

Je to náročná práce?<br />

Zase tak moc náročné to není. Pořád<br />

je to psaní, akorát trochu jiné. Je kratší,<br />

takže v sobě musím potlačit toho grafomana<br />

a pokusit se udělat vtipy na co<br />

nejmenší ploše. Pro moderátora Ondru<br />

Sokola připravuju rozhovory se soutěžícími<br />

a taky píšu úvody při představování<br />

lovců. Vlastně zajišťuju, aby byl Ondra<br />

neustále dostatečně vtipný. I když on<br />

by byl vtipný i beze mě, ale určitě ne tak<br />

moc.<br />

Původně jste vystudoval obor finance<br />

podniku a pak pracoval jako realitní<br />

makléř. Jak na tu dobu vzpomínáte?<br />

Byl to vopruz. Vůbec mě to nebavilo (jak<br />

finance, tak reality) a taky mi to vůbec<br />

nešlo. Absolutně nemám ponětí, proč<br />

jsem na takovou školu šel. Původně<br />

jsem se hlásil na FAMU, kam mě překvapivě<br />

nevzali. Potom na žurnalistiku, kam<br />

mě opět a znovu překvapivě nevzali.<br />

No a jelikož jsem vystudoval obchodní<br />

akademii a nechtělo se mi jít dělat<br />

sekretářku, tak jsem zatnul zuby a šel<br />

dál na ekonomickou školu. Po škole<br />

jsem pak hledal práci, a jelikož jsem měl<br />

sice vzdělání, ale ne praxi, tak jsem holt<br />

nastoupil do těch realit. No a z těch mě<br />

k nepřekvapení vůbec nikoho po roce<br />

a půl vyrazili.<br />

Jednu dobu jste psal oblíbený blog<br />

a později knížky o rodičovské dovolené.<br />

Co o svém synovi můžete prozradit<br />

dneska?<br />

Synovi je deset let a chodí do čtvrté<br />

třídy. Některým lidem nedochází, že<br />

Ikar, 349 Kč, již vyšlo<br />

DOMINIK LANDSMAN (* 1985)<br />

Vystudoval obor Finance podniku<br />

na Vysokém učení technickém<br />

v Brně. Poté pracoval jako realitní<br />

makléř. Když o zaměstnání přišel,<br />

rozhodl se zůstat doma na rodičovské<br />

dovolené. O své autentické<br />

zážitky se začal dělit na blogu a později<br />

v knížkách s názvem Deníček<br />

moderního fotra. Na kontě má<br />

i pohádky pro děti (např. Lapuťák<br />

a kapitán Adorabl) nebo humoristický<br />

román Híťovo kouzelné<br />

dobrodružství.<br />

například Deníček moderního fotra je<br />

už deset let stará záležitost, takže se mě<br />

pořád ptají, jaké je to být jako muž na<br />

mateřské. Je to už sedm let a já si to už<br />

nepamatuju, jaký to je.<br />

A jak tedy po tolika letech vnímáte<br />

otcovství?<br />

Zvykl jsem si. Ono je to fakt ve finále tak<br />

nějak přirozené. Jde o to zajistit potomkovi<br />

nejen přežití, ale i nějaké to vzdělání<br />

a volnočasové aktivity. Syn už se vesměs<br />

o sebe postará sám, takže mu stačí<br />

uvařit, zkontrolovat úkoly, zjistit, jestli<br />

oblečení do školy má ještě použitelné,<br />

anebo je už úplně nechutné. V takovém<br />

případě mu dám nové a hotovo. Nějak<br />

v tom nespatřuju žádnou vědu.<br />

Právě odstartovaly letní prázdniny.<br />

Jaké budou ty vaše?<br />

Pro syna jsme naplánovali program,<br />

aby byl co nejmíň doma, takže léto pro<br />

mě bude tradičně v rybářském duchu.<br />

Nemám to konkrétně naplánované,<br />

kam kdy půjdu rybařit, budu to brát<br />

pěkně ze dne na den. Jinak případné<br />

úlovky zase pustím, protože mi ryby<br />

nechutnají. Trápím živočichy pro svou<br />

potěchu, a ještě o tom píšu knihu. Jsem<br />

špatný člověk.<br />

21


<strong>22</strong><br />

PROMOTION<br />

Hororové<br />

novinky na léto<br />

S vrcholem léta vrcholí i rozhodování, které nejednomu knihomolovi přidělá pěkných pár<br />

vrásek. Jakou knihu si vzít s sebou na dovolenou či k odpolednímu odpočinku? Milovníci čtení,<br />

při kterém vás zamrazí i při opalování u vody, zbystřete! O slovo se pro ni netypickou novinkou<br />

hlásí mistryně ve strašení: Darcy Coates. Ta nás zavede hluboko pod hladinu oceánu, kde kromě<br />

vraku záhadně potopené lodě číhá nebezpečí mnohem děsivější než pouhý nedostatek kyslíku.<br />

Dále tu máme pokračování duchařské série, točící se okolo smrtelnými tajemstvími zahaleného<br />

prokletého sídla. Připravte se trnout strachy u napínavého čtení!<br />

text: Tomáš Lesk<br />

Pod hladinou<br />

Australská královna hororu. Mladá<br />

nadaná spisovatelka, jež kromě nápaditých<br />

příběhů uchvacuje i takřka „kingovským“<br />

tempem psaní. Darcy Coates<br />

se u nás proslavila zejména nesmírně<br />

populární a obsáhlou sérií Strašidelné<br />

domy, čítající zatím devět svazků. Mimo<br />

to má v češtině na kontě ještě postapokalyptickou<br />

tetralogii Černá zima, nebo<br />

survival thriller Kořist. Tato nesmírně<br />

plodná spisovatelka se ve svém nejnovějším<br />

románu Pod hladinou vydává do<br />

míst, kam dosud autorsky ještě nezavítala.<br />

Moře bylo vždy zdrojem nejrůznějších<br />

pověr a obav. Je proto naprosto<br />

ideálním dějištěm nadpřirozeného<br />

příběhu, po jehož přečtení nevyrazíte<br />

ani v nafukovacím člunu na rybník za<br />

humny.<br />

Fobos, 399 Kč, vychází 16. srpna<br />

Na mořském dně odpočívá SS Arcadia.<br />

Loď, která před lety zmizela během<br />

rutinní zaoceánské plavby. Jediné, co<br />

po Arcadii zbylo, bylo zvláštně zmatené<br />

volání o pomoc. Ani parník, ani kdokoli<br />

z paluby se nenašel. Po sto letech<br />

je vrak lodi nalezen více než pět set<br />

kilometrů od jeho zamýšlené trasy. Cove<br />

spolu se svým potápěčským týmem<br />

získává povolení nález prozkoumat<br />

a vše důkladně zaznamenat na kameru.<br />

Problém je, že dokumentace záhadami<br />

opředené Arkadie s sebou přináší<br />

nečekaná rizika. V temných vodách číhá<br />

něco, čemu rezavějící trosky kdysi krásného<br />

plavidla nestačí a baží po nových<br />

obětech...<br />

Pod hladinou budete moci plout už od<br />

16. srpna.<br />

Dům zrcadel<br />

Chybí-li vám stará dobrá duchařina<br />

v prostředí sídla, do něhož by se neměl<br />

uchylovat ani ten nejprotřelejší dobrodruh,<br />

je Dům zrcadel ideální volbou<br />

právě pro vás! Britský spisovatel Ben<br />

Cheetham se u tuzemských čtenářů<br />

kladně zapsal děsuplnou knížkou<br />

Neohlížej se. A do totožného prostředí<br />

se navrací ve své novince.<br />

„Kolik jsou ochotni obětovat, aby jednoduše<br />

přežili do svítání?“<br />

Fobos, 399 Kč, vychází 12. července<br />

Dva roky poté, co rodina Piperových<br />

utekla z nemyslitelné noční můry na<br />

zemi, se ve vyprázdněném Fenton<br />

House opět začíná něco dít. Piperovy<br />

cosi láká zpět. Zda jde o nějakou zlovolnou<br />

bytost z pekel, nebo něco mnohem<br />

přirozenějšího, lidštějšího, však není<br />

jisté. Adam a Ella však dříve, než by se<br />

jim líbilo, seznají, že jejich životy jsou<br />

s nenáviděným domem spjaté natolik<br />

osudově, že se nevyhnou návratu do<br />

místa, kam už nikdy nechtěli zavítat.<br />

A aby toho nebylo málo, do cornwallského<br />

sídla mají namířeno ještě tři<br />

zloději a jistá tajemná rusovláska.<br />

Druhý díl má podobnou atmosféru jako<br />

předcházející titul, je ovšem obohacen<br />

o mnohem temnější linku a celou řadu<br />

nečekaných zvratů a záhadnosti.<br />

Dům zrcadel odrazí vaše nejniternější<br />

obavy již od 12. července.


Touží po něm všechny ženy.<br />

Vzrušující román nejen<br />

pro fanynky Harryho Stylese.<br />

Kdysi dávno na jednom ostrově<br />

na druhém konci světa žily velice podivné děti…<br />

JAKÉ JE ZTRATIT SVOU NEJLEPŠÍ<br />

KAMARÁDKU… DVAKRÁT?<br />

Tajemství, záhady a historie podivných dětí<br />

ze Sirotčince slečny Peregrinové<br />

Emotivní román o přátelství, osudové ztrátě<br />

a nové naději nejen pro mladé čtenáře.<br />

Historie bludných teorií a jak jim<br />

nenaletět. Novinka od autora<br />

bestselleru Dějiny lidských průserů<br />

aneb Co všechno jsme podělali.<br />

Osobní svědectví a geopolitické pozadí<br />

rusko-ukrajinské války. Radomyr Mokryk,<br />

Soňa Koškinová, Iva Zímová:<br />

Tři autoři, tři pohledy na válku.<br />

Jak špinavé peníze dobývají svět.<br />

Šokující odhalení globální<br />

kleptokracie, která korumpuje<br />

vše kolem nás.


24<br />

ROZHOVOR<br />

text: Jan David<br />

foto: Bontonfilm<br />

Jak se natáčí knihy<br />

Josefa Formánka<br />

jako filmy<br />

Dvě slova jako klíč podle stejnojmenné knižní předlohy spisovatele Josefa Formánka<br />

natočil režisér Dan Svátek. „Zjistil jsem při natáčení, jak málo toho člověk<br />

potřebuje ke štěstí,“ říká režisér, který spolupracoval s Formánkem už na předchozím<br />

filmu Úsměvy smutných mužů. Oba příběhy vycházejí ze života spisovatele,<br />

jeho zkušeností s alkoholem i Bohem.<br />

Když jste si přečetl knihu Dvě slova<br />

jako klíč, věděl jste, že chcete příběh<br />

natočit? Nebo to bylo jinak?<br />

Při dokončování Úsměvů Josef říkal, že<br />

to byl sice dobrý námět, ale Dvě slova<br />

budou ještě filmovější. V té době je začínal<br />

psát, a když jsem si to četl o půl roku<br />

později, dal jsem mu za pravdu. Příběh<br />

je filmový, daleko náročnější, odehrává<br />

se na různých místech po světě. Když<br />

jsem četl konec o knězi odlétajícím na<br />

baloncích z newyorského Central Parku,<br />

tak jsem sice věřil, že dáme všechno, ale<br />

tohle ne. Ve finále jsme to tam i přesto<br />

natočili, a v roli kněze máme dokonce<br />

francouzského herce Pierra Richarda.<br />

Pro část čtenářů jsou Dvě slova<br />

o zmaru a depresi, pro jiné zase<br />

o hledání a naději. Co jste si v příběhu<br />

našel vy?<br />

Laskavost, kterou Josef poslední dobou<br />

tolik prosazuje v tom nejlepším slova<br />

smyslu. Kdyby k sobě lidé byli laskaví,<br />

tak je na tom svět mnohem lépe. Film,<br />

stejně jako knížka, je o rodinných vztazích,<br />

o vztahu k dětem, k rodičům.<br />

Kniha má i v podtitulu svého názvu, že<br />

je laskavá. Jaký je film? Podle ukázky<br />

působí živě, svižně až dravě.<br />

Ano, trailer je dynamicky stříhaný<br />

a nevystihuje tempo filmu, které je<br />

velmi pozvolné. Pro mnoho diváků je to<br />

překvapení, přesně jak říkáte.<br />

Jeden film, šest příběhů, natáčení<br />

ve Francii, Dánsku, USA, Indii,<br />

Indonésii… Tušili jste před natáčením,<br />

do jak velkého dobrodružství se<br />

pouštíte?<br />

Spoustu z nás během natáčení<br />

napadlo, že Josef příště musí napsat<br />

něco, co se odehrává v jednom pokoji<br />

s dvěma lidmi (smích).<br />

Ale prostředí léčebny už jste skrze<br />

Úsměvy měli za sebou.<br />

To je pravda, i když tam bylo víc postav<br />

a příběh se vracel retrospektivně do<br />

různých reálií. Nicméně, tohle se nedá<br />

vůbec srovnat. Natáčení bylo náročné<br />

zejména kvůli tomu, že se odehrávalo<br />

v období covidu. Mohli jsme se jenom<br />

modlit, aby nikdo z nás nebyl pozitivně<br />

testovaný. Pravdou je, že jsme měli<br />

začít ostrovem Siberut v Indonésii, kam<br />

Josef jezdí už skoro třicet let, a má tam<br />

přátele v podobě domorodého mentavajského<br />

kmene. Kvůli covidovým<br />

opatřením jsme to ale posunuli úplně<br />

nakonec.<br />

Nakolik se film drží knižní předlohy?<br />

Postavy jsou stejné, ale vývoj děje se<br />

trochu změnil. Důležité pro mě je,<br />

že podle Josefa je atmosféra filmu<br />

velmi podobná atmosféře jeho knihy.<br />

Od začátku do konce jsem se snažil<br />

předat ve filmu to, co se on snažil sdělit<br />

v knize.<br />

DAN SVÁTEK (* 1975)<br />

Režisér, scenárista a producent<br />

desítek filmů, televizních<br />

seriálů i dokumentů. Narodil se<br />

v Dačicích, absolvoval zlínskou<br />

VOŠF. Natočil například Hodinu<br />

nevíš o heparinovém vrahovi,<br />

Stockholmský syndrom, Úsměvy<br />

smutných mužů nebo nově<br />

Dvě slova jako klíč. V současné<br />

době dokončil natáčení filmu<br />

Zápisník alkoholičky podle knihy<br />

Michaely Duffkové s Terezou<br />

Ramba v hlavní roli.<br />

Hlavního hrdinu hrál už v Úsměvech<br />

David Švehlík. Kam se jeho role<br />

a závislost na alkoholu posunuly?<br />

Je vyléčený, i když to vlastně u závislostí<br />

na alkoholu nikdy nemůžeme říct.<br />

V tomto příběhu je pro něj prioritou<br />

hledat, co Josef hledá ve všech svých<br />

knihách. Je to smysl života. Toto je<br />

pro Josefa nejsilnější a nejintimnější<br />

kniha. Kvůli tomu, co se mu přihodilo,<br />

že věří, že se potkal s Bohem. Změnilo<br />

ho to natolik, že je silným věřícím.<br />

Známe se přes deset let, poznal jsem<br />

ho jako lehce namyšleného floutka,


který se občas popral v hospodě. Dnes<br />

je to úplně jiný člověk. Opravdu se snaží,<br />

aby laskavost, o které píše, přenášel i do<br />

života.<br />

25<br />

Jak jste přišel na francouzského herce<br />

Pierra Richarda?<br />

Postavu kněze jsme chtěli obsadit personou<br />

filmového světa. Zkoušeli jsme<br />

Alana Aldu známého u nás ze seriálu<br />

M.A.S.H., scénář se mu líbil. Doslova nám<br />

ale napsal, že už odchází. Kvůli nemoci<br />

už nejspíš nebude hrát. Nepovedl se<br />

ani návrat Vladimíra Pucholta, který<br />

šel na operaci. Hledali jsme dál a byla<br />

to náhoda. V New Yorku jsme natáčeli<br />

záběry s “dablem” kněze, abychom ho<br />

později zkombinovali s hercem. A shodli<br />

jsme se, že dablér v sutaně je podobný<br />

Pierru Richardovi. Kameraman mi<br />

potom kladl na srdce, abych výběr herce<br />

podle dabla nikdy neříkal, že mi to nikdo<br />

neuvěří. Je to ale pravda a dlouho jsem<br />

pak pana Richarda přesvědčoval. Scénář<br />

se mu sice líbil, ale neměl čas.<br />

Jak se to povedlo?<br />

Úplně napoprvé mě popravdě odmítl.<br />

Napsal jsem mu ale osobní dopis, kde<br />

jsem se mu svěřil, že nám v době temna<br />

rozsvěcel svět v podobě svých komedií,<br />

že ho mám jako herce opravdu rád.<br />

A také, že by pro něj byl charakter role<br />

úplně opačný, než jsme na něj tady<br />

v České republice zvyklí. Nechal se sice<br />

přesvědčit, ale natáčel zrovna film Jean<br />

du Barry s Johnnym Deppem, který teď<br />

otvíral festival v Cannes. Doslova jsme ho<br />

odtud ukradli a natočili potřebné scény<br />

s trikovým podkladem. A pak to zkombinovali<br />

se záběry z New Yorku. Takže<br />

opravdu odlétá z Central Parku, jak si<br />

Pepa v knize vymyslel.<br />

Jak jste se s Josefem Formánkem<br />

chystali na natáčení? Nemyslím formálně,<br />

spíš lidsky.<br />

Jsme kamarádi, byli jsme oba spokojení,<br />

jak jsme udělali předchozí Úsměvy<br />

Kladl mi jen na srdce, že je pro něj<br />

velmi citlivým tématem jeho setkání<br />

s Bohem, které čtenář může v knížce<br />

lépe vstřebat. I ve filmu se ale odehraje<br />

skrz postavu bezdomovce Milana,<br />

kterého hraje Jaroslav Dušek – ten<br />

prochází oběma filmy stejně jako David<br />

Švehlík, Ivan Franěk a Marika Šoposká.<br />

Přepisovali jsme tento obraz snad<br />

padesátkrát, aby byl Josef spokojený,<br />

a zároveň to bylo i filmařsky po mém,<br />

aby divák uvěřil tomu, co vidí.<br />

David Švehlík, Josef Formánek, Dan Svátek a Ivan Franěk (zleva) při natáčení filmu<br />

Posunulo vás natáčení obou filmů života.“ Štěstí nás ale provázelo během<br />

podle Formánka ve vnímání, co to celého natáčení.<br />

v dnešní době znamená být normální?<br />

Začínám zjišťovat, že když je člověk Josef Formánek říká, že štěstí je jenom<br />

takzvaně méně normální pro většinu, stav mysli.<br />

tak je pro mě daleko víc zajímavý. Díky Je pravda, že když točím s Josefem, tak<br />

Úsměvům se nedívám na alkoholiky míváme neuvěřitelné štěstí, hlavně na<br />

jako na trosky, které selhaly, ale jako na počasí. Vždy bylo podle scénáře nebo<br />

nemocné, kteří potřebují pomoct. Ve podle toho, co jsme si s kameramanem<br />

Dvou slovech mě zase ovlivnil kmen řekli, že by bylo fajn. I to bylo součástí<br />

Mentavajců na Siberutu, když jsem našeho štěstí.<br />

zjistil, jak málo toho člověk potřebuje ke<br />

svému životu a hlavně ke štěstí. V podstatě<br />

Velryba je na obálce knihy, živou velry-<br />

mají jen svoji chýši, a téměř nazí bou s jejím zpěvem začíná i film. Proč?<br />

a bosí najdou vše potřebné v pralese. Je to náhoda, ale mám vlastně skoro ve<br />

Neuvěřitelný je jejich vztah ke svým všech filmech hlas velryby. Považuji ho<br />

blízkým, zejména k dětem. To jsem jim za něco neuvěřitelného, úplně z jiného<br />

záviděl. I odchod ze života je jiný než světa. Troufám si říct, že setkání s velrybou<br />

u nás. Celá vesnice se sejde u umírajícího,<br />

v lidech vyvolává zvláštní pocity a je<br />

který odchází v klidu a míru, je to to něco krásného. To jsme se tam snažili<br />

něco krásného pro inspiraci. Na druhou dostat.<br />

stranu je zvláštní, že si to neuvědomují.<br />

Chtěli by všechny výdobytky naší civilizace,<br />

Četl jste Formánkovu Knihu o tichu,<br />

která už je tam bohužel fakt za vydanou v roce 2020?<br />

rohem.<br />

Samozřejmě, četl jsem všechny jeho<br />

knihy.<br />

Co se stalo na Siberutu s jedovatým<br />

šípem při natáčení lovu divokého Vznikne další film, i když Dvě slova<br />

prasete?<br />

teprve přicházejí do kin?<br />

Mentavajci loví zvěř pomocí luku<br />

A to teď Josef píše další knihu! Ještě<br />

a otrávených šípů. Točili jsme lovce, jak mi ale neprozradil, o čem bude. Bude<br />

míří směrem ke kameře, já jsem tam to jeho třetí kniha bez alkoholu. Sám<br />

všemožně gestikuloval. Bylo totiž velmi přiznal, že mu kdysi pomáhal rozvíjet<br />

složité se s nimi domluvit, i když Josef fantazii. A natáčení dalšího filmu? Kvůli<br />

mentavajsky mluví. Kameraman Jakub tomu jsme se původně seznámili. Přečetl<br />

Šimůnek pak měl nápad, že by bylo fajn, jsem si jeho knihu Mluviti pravdu, a to je<br />

kdyby jedovatý šíp vyměnili za nějaký, pro mě tak neuvěřitelně filmový román,<br />

takříkajíc slepý. Udělali jsme to, a za pár že je můj sen ho v budoucnu natočit.<br />

minut jsem o ten slepý hrot štrejchnul. Jdeme ale postupně, směrem k tomu<br />

A Josef říká: „Tak, teď bys měl minutu nejsložitějšímu, což je Mluviti pravdu.


text: Adriana Šťastná<br />

26<br />

PROMOTION<br />

Romantické oddechovky,<br />

které nesmí chybět ve vašem<br />

zavazadle na dovolenou<br />

Většinu z nás během roku<br />

trápí běžné starosti v podobě<br />

studia, práce či chodu<br />

domácnosti. Naštěstí pak<br />

ale nastává léto, období,<br />

kdy si konečně můžeme na<br />

chvíli vydechnout a plnými<br />

doušky si vychutnávat<br />

nejen krásné počasí, ale<br />

i zasloužené volno. A jak si ho<br />

zpříjemnit lépe než s dobrou<br />

knihou? Ať se chystáte na<br />

dovolenou v zahraničí, nebo<br />

hodláte odhalovat krásy<br />

naší vlasti, vybrali jsme pro<br />

vás letní románky, s nimiž<br />

si dovolenou dozajista<br />

okořeníte.<br />

Red, 399 Kč, vychází 9. srpna<br />

Polská autorka Marta Łabęcka přináší<br />

svoji čerstvou novinku s názvem<br />

(Bez)vadní, příběh dvou mladých lidí<br />

z naprosto odlišných rodin a poměrů.<br />

Josephine je typická slušně vychovaná<br />

dívka pocházející z dobrých poměrů,<br />

Chase to má přesně naopak. Rodinné<br />

pohody za svůj život příliš nezažil,<br />

protože jeho matka propadla drogám<br />

a alkoholu a její syn jí byl spíše na obtíž.<br />

Ačkoliv každý žije jinak, přesto je tu<br />

něco, co je kromě školy a stejného místa<br />

bydliště spojuje. Samota. Vlivem osudu<br />

se jejich životní cesty protnou, ale stále<br />

mezi nimi ve vzduchu visí něco, co není<br />

jednoduché vyřešit. Oba si uvědomí, že<br />

si rozumí víc, než by sami očekávali, ale<br />

otázkou zůstává, zda to bude stačit.<br />

Red, 349 Kč, vychází 26. července<br />

Americká spisovatelka Melanie Harlow<br />

přichází s románem Neodolatelná.<br />

Podle názvu možná kniha může působit<br />

ne úplně originálně, ale nenechte se<br />

zmást. Zde je v hlavní roli muž – samoživitel<br />

tří dcer a finanční ředitel, který<br />

je na všechny strasti nejen rodinného<br />

života sám. Pomocnou ruku mu v roli<br />

chůvy podává krásná, avšak velmi<br />

mladá Frannie. Mack je z ní v rozpacích<br />

a touha po její blízkosti přerůstá běžné<br />

pracovní záležitosti. Jenomže je zároveň<br />

dcerou jeho šéfa, což je kromě rozdílného<br />

věku poměrně tabu. I přesto mezi<br />

nimi k něčemu dojde a Mack teď stojí<br />

před těžkým rozhodnutím: má uvažovat<br />

racionálně a nechat Frannie jít, nebo<br />

podlehnout citům a značně zkomplikovat<br />

život oběma?<br />

Red, 399 Kč, vychází 19. července<br />

Do třetice tu máme žhavý román<br />

S miliardářem v síti. Tohle rozhodně<br />

není čtení pro puritány. Hlavní hrdinka<br />

Georgia je již zklamaná ze všech<br />

pokusů o seznámení a ani dnešní doba<br />

plná sociálních sítí a online seznamek<br />

jí to moc neusnadňuje. Její schránka<br />

se plní fotkami dickpiců, které jí muži<br />

posílají většinou místo pozdravu, což<br />

už je pro ni obzvlášť otravné, a tak<br />

ztrácí víru a naději, že někdy někoho<br />

normálního najde. Jenže je tu Kline,<br />

její zaměstnavatel, na kterého nemůže<br />

přestat myslet. Navíc je to typický prototyp<br />

zbohatlického proutníka. Skvěle<br />

vypadá, má vypracované svaly a sexy<br />

úsměv a určitě to skvěle umí v posteli.<br />

Jenomže Kline takový ve skutečnosti<br />

není, a přestože se mu Georgia také<br />

líbí, profesionalita mu velí držet se<br />

zpátky. Hádáte správně, že jednoho<br />

dne veškerá korektnost vezme za své<br />

a oba v tom lítají až po uši. Jak tohle<br />

dopadne?


Biograf Láska // Uljana Donátová<br />

Biograf Láska se stal během čtení mým<br />

vysněným místem, kde bych s chutí<br />

trávila celá odpoledne s knihou a kávou.<br />

Uljana Donátová, která napsala scénář<br />

ke stejnojmennému muzikálu, mě jeho<br />

knižním zpracováním přesvědčila, že<br />

si živé představení s hudbou nesmím<br />

nechat ujít.<br />

Vyprávění o životě třech kamarádek<br />

líčí strasti i radosti života samoživitelky<br />

Hany, novinářky Aleny a stylové manželky<br />

Evy. Hana miluje snění, romantické<br />

filmy a nesprávného muže. Neustále<br />

doufá, že její život bude jako z filmu<br />

Pretty Woman, ale přítelkyně ji drží<br />

nohama na zemi. Jedno ze svých přání<br />

si tedy plní prostřednictvím kavárny<br />

Biograf Láska, a nevzdává se ani svých<br />

iluzí o dokonalém chlapovi. Přímá Alča<br />

narazila, stejně jako Hana, v životě<br />

už několikrát, ale pokaždé se zvládla<br />

oklepat a jít dál. I ona si ale zaslouží svou<br />

spřízněnou duši, jenže na obzoru nikde<br />

nikdo. A ani Evě štěstí nepřeje. Na první<br />

pohled možná – ženuška pohledného<br />

podnikatele ve zlaté klícce, – ale na ten<br />

druhý? Zda na každou z nich někde čeká<br />

láska a slibovaný happy end je dosud<br />

nezodpovězenou otázkou.<br />

Prvním signálem, proč sáhnout po této<br />

knize, byly písničky Hany Zagorové,<br />

které jsem při čtení poslouchala. Od<br />

chvíle, kdy jsem se začetla pak na scénu<br />

nastoupil optimismus, který jsem si<br />

z knihy po každé kapitole odnášela. Vše<br />

ale není růžové, jak už to bývá, proto<br />

se setkáváme s mnoha každodenními<br />

problémy. Vznikly tak realistické situace,<br />

kterým jsem se ráda zasmála, obzvláště<br />

pokud jsem je zažila na vlastní kůži,<br />

nebo u kterých jsem si také povzdychla.<br />

Pro ucelení životních osudů je čtenáři<br />

představeno dětství hlavních postav<br />

a také na závěr chvíle, kam se posunuly<br />

po půl roce. Bez příběhu ale nezůstávají<br />

ani vedlejší postavy.<br />

Sečteno a podtrženo, tohle je pro mě ta<br />

pravá kniha – příběh silného přátelství,<br />

romantiky a vtipu. Tak moc jsem se<br />

ztotožnila s postavou Hany, a věřím, že<br />

nebudu jediná, že následující dny budu<br />

trávit u klasik jako Láska nebeská nebo<br />

Pýcha a předsudek, což jsou skvělé<br />

vyhlídky.<br />

Uljana Donátová<br />

o vzniku muzikálu<br />

a knihy v pořadu<br />

Otoč list:<br />

Rosier, 399 Kč, již vyšlo<br />

Nela Vacková<br />

27<br />

RECENZE


text: Jan David<br />

foto: Ryszard Perzynski<br />

ilustrace: Emil Křižka<br />

28<br />

ROZHOVOR<br />

Tvořím na<br />

atmosféře<br />

a tajemnosti<br />

Obálka je tváří knihy, zprostředkovává první kontakt<br />

čtenáře s příběhem uvnitř. „Stačí, aby byla černá, a už<br />

oproti bílé barvě vytváří otázky – Je to tma? A co je v ní?“<br />

říká Emil Křižka, autor obálek knih Stephena Kinga,<br />

Johna Grishama, Eda McBaina a řady dalších spisovatelů.<br />

Ve své pracovně v Rožnově pod Radhoštěm vypráví mezi<br />

policemi plnými knih i o tom, jak mu pomáhá umělá<br />

inteligence.<br />

Jak jste se jako kamenosochař<br />

Jaká knižní obálka přišla jako první<br />

dostal k návrhům knižních obálek? po té vaší knize?<br />

Když jsem se hlásil na uměleckou<br />

Jmenovala se Poslední vlkodlak.<br />

průmyslovku v Uherském Hradišti, tak Zajímavá byla tím, že mě zapomněli<br />

jsem chtěl hlavně malovat obrazy. Jako uvést jako autora. Zrovna u té první!<br />

Rembrandt a Dalí. Na základě zkoušek<br />

mi ale řekli, že mám 3D cítění, že je Jsou vám blízká hororová a mysteriózní<br />

témata?<br />

takových lidí méně, a že bych se víc<br />

hodil na kamenosochaře. Nakonec to Jsem založený na atmosféře a tajemnosti.<br />

Každý obraz nebo jiné umělecké<br />

bylo fajn. Naučil jsem se spoustu věcí,<br />

ale malování mě neopustilo.<br />

dílo vnímám jako výplod vnitřního<br />

pnutí. Všechny thrillery, dramata,<br />

A jak přišly ty knížky?<br />

horory, fantasy, temnější věci… Tam<br />

Úplně náhodou. Živil jsem se už<br />

všude se dobře pracuje s atmosférou,<br />

dlouho grafikou, katalogy, vším<br />

což mě zajímá. Bizarní věci jsou pro mě<br />

možným, ale pořád jsem měl nutkání prostě zajímavější.<br />

vyprávět příběh. Chtěl jsem tehdy<br />

napsat filmový scénář a kamarád mi Jste hodně vnímavý?<br />

poradil, ať příběh napíšu jako knihu. Hodně se rozhlížím kolem sebe, všímám<br />

si víc věcí než ostatní. Díky tomu<br />

Trvalo mi strašně dlouho, než jsem se<br />

naučil psát jako autor, ale v průběhu dokážu tvořit obálku knihy, i když si<br />

jsem si navrhoval obálku, a přemýšlel jdu večer lehnout. Propojuju si v hlavě<br />

o propagaci. Ke knize jsem vytvořil<br />

různé obrazy a druhý den ráno to jdu<br />

video trailer, to se u nás ještě nedělalo. udělat.<br />

Další jsem pak začal tvořit na zakázku,<br />

k tomu se přidaly knižní obálky. Tak Jak se na práci ladíte?<br />

jsem se zase vrátil k malování, i když Časově pro mě není možné přečíst<br />

digitálně. Obálky jsou dneska jako<br />

kvůli každé obálce celou knihu, to bych<br />

moje obrazy. Mohu přijít do knihkupectví,<br />

vždycky mám nějakou výstavu. O čem je, má být zřejmé už z její<br />

s mým čtením udělal jednu měsíčně.<br />

ano-<br />

EMIL KŘIŽKA (* 1973)<br />

Český grafik, ilustrátor a návrhář<br />

knižních obálek pro nakladatelství<br />

v Česku i na Slovensku,<br />

je také scenárista a režisér.<br />

Vystudoval střední uměleckou<br />

školu v Uherském Hradišti,<br />

obor kamenosochař. Obohatil<br />

knižní marketing o video trailery.<br />

Napsal knihy Mysterium<br />

Tremendum a Hořká múza,<br />

natočil krátký psychologický<br />

horor Ruchoth Raoth (2017)<br />

a úspěšné celovečerní filmy<br />

Hrana zlomu (2021) a Tři Tygři ve<br />

filmu: Jackpot (20<strong>22</strong>).<br />

tace. Je fajn, když zadavatel nadhodí, co<br />

mu přijde zajímavé. Někdy se ptám, co<br />

si z knihy vybavuje nakladatel, překladatel<br />

nebo redaktoři. U překladové literatury<br />

se dívám na všechna vydání, která<br />

ve světě vyšla. Získávám obrázek, jak to<br />

každý z umělců viděl. Pak si všechno<br />

propojím, navnímám…<br />

Nesvádí to k nevědomému kopírování?<br />

Ze začátku jsem chtěl dělat věci jako<br />

ostatní, které jsem obdivoval. Jenže<br />

když jsem měl za sebou pár obrazů jako<br />

Salvador Dalí, udělal jsem je sice já, ale<br />

nebyl to můj styl. Postupem času člověk<br />

sám v sobě začne být upřímný, začne


si věřit, i když se mu líbí i něco jiného.<br />

Někdy zapomínáme obdivovat sami<br />

sebe za to, jací jsme. Nyní, i když mě<br />

fascinuje nádherná obálka, tak ji přesto<br />

nekopíruji. Vnímám téma vždy trochu<br />

odlišněji, svou individuální optikou. Ze<br />

všech zahraničních obálek se inspiruji<br />

tím nejlepším a udělám to podle mě<br />

ještě líp. Ale nedělá mi problém, když<br />

zadavatel chce nějakou obálku, co nejvíce<br />

podobnou originálu.<br />

Je nějaké nepsané pravidlo, co musí<br />

být na obálce knihy kromě názvu?<br />

A pomůže jí obličej, postava nebo<br />

symbol?<br />

Je důležité správně propojit klíčové<br />

věci, o kterých kniha je. Ano, čtenáře<br />

přitahuje lidský obličej nebo postava.<br />

Lepší ale je, když postava není čitelná,<br />

je zezadu, v zajímavém pohybu. Obličej<br />

víc zaujme přetvořený, když je ho třeba<br />

půlka. Mám rád, když je na obálce vidět<br />

unikátní práce, a nikoliv fotka použitá<br />

z databáze, která se pak objeví klidně<br />

i na jiné knize. Databáze proto nepoužívám,<br />

chci tvořit. Skládám si vlastní<br />

obrázky z různých dílů, ladím je podle<br />

sebe. Stačí, aby obálka byla černá, a už<br />

oproti bílé barvě vytváří otázky – Je<br />

to tma? A co je v ní? Máte to jako se<br />

studnou. Podíváte se do ní a kladete<br />

si otázky – Je tam jen voda? Je tam<br />

mrtvola?<br />

Když si čtenář v Česku koupí knihu<br />

od autorů jako jsou John Grisham, Ed<br />

McBain nebo Stephen King, jak velkou<br />

má šanci, že se setká s obálkou od vás?<br />

Ed McBain – od něj jsem dělal snad<br />

všechny nově vydané tituly, stejně tak<br />

jako u Grishama. A když jich je hodně<br />

od stejného autora, je ideální vymyslet<br />

svazující prvek. V případě McBaina je to<br />

použití bílé barvy se skvrnou, ve které se<br />

něco mění. A King? Vždycky byl můj sen<br />

dělat ho u nás. Nejprve mi to nevyšlo,<br />

ale začal jsem tvořit obálky jeho knih na<br />

Slovensku. A nevím, jak se to stalo, ale<br />

už ho dělám i v Česku. Jediné, co mě<br />

trošku mrzí, že typografie není podle mě<br />

– nakladatelství už mělo zajetý jednotící<br />

styl. Podobné je to u slavné Duny.<br />

Udělám obrázek, ale typografie je daná,<br />

takže pak se přidá font písma, který se<br />

používal před dvaceti lety.<br />

Co vás napadlo k Duně?<br />

Když jsem ilustroval speciální edici<br />

Duny, snažil jsem se do ilustrací nedávat<br />

obličeje, abych čtenářům nevnucoval,<br />

jak kdo vypadá. U obálek ale tak striktní<br />

nejsem.<br />

Vnímáte umělou inteligenci jako přítele<br />

nebo nepřítele?<br />

Říká se, že grafici nebudou mít práci,<br />

protože všichni budou používat umělou<br />

inteligenci. Když s ní ale pracuji ve<br />

Photoshopu, tak mi hodně pomáhá,<br />

posouvá dosavadní limity. Mohu si<br />

dovolit spousty dalších, náročných věcí.<br />

Využívám ji ale jen proto, abych efektivněji<br />

dosahoval svých představ. Vím, jak to<br />

má vypadat, proto se nemohu spokojit,<br />

když mi umělá inteligence nabízí něco<br />

jiného. Stačit to může člověku, který vizuálně<br />

neví, co chce. Napíše nějaká slova<br />

jako zadání, výsledek ho potom ohromí.<br />

To ale není můj případ. Jedinečný lidský<br />

rukopis nenahradíte. Možná vzájemně<br />

kopírujeme jeden druhého, zároveň je<br />

v tom ale vždycky kus každého z nás.<br />

Z nových možností proto mám radost.<br />

Jak s umělou inteligenci pracujete?<br />

Na mé zadání mi nabídne tři věci. Třeba<br />

měsíční krajinu. Nejsem s výsledky<br />

spokojený, ale mohu vybrat různé části<br />

a pospojovat si je podle svého. Každý<br />

člověk má svůj jedinečný filtr.<br />

Obálky tvoříte na zakázku, máte dlouhodobé<br />

spolupráce s nakladatelstvími.<br />

Láká vás něco nového?<br />

Určitě. U některých nakladatelů už mám<br />

svůj zajetý rukopis, protože přicházejí<br />

s podobnými požadavky. Kdyby přišel<br />

další nakladatel s novými požadavky,<br />

může ze mě vytáhnout úplně něco<br />

jiného. To mě zajímá. Navíc se teď po<br />

natočení dvou celovečerních filmů cítím<br />

energeticky nabitý.<br />

29


text: Denisa Novotná<br />

foto: Geraldine Hogan<br />

30<br />

TIP REDAKCE<br />

Ženy v nesnázích, které<br />

spojuje plavání a šance<br />

začít znovu<br />

Irská spisovatelka Faith Hoganová<br />

v románu Dámský klub půlnočního plavání<br />

vsadila na sílu přátelství a přírody<br />

Hrabství Mayo je proslulé nejdelším pobřežím ze všech<br />

irských hrabství, nejvyššími mořskými útesy, divokou přírodou<br />

a také jako dějiště románů místní rodačky Faith Hoganové.<br />

Spisovatelka se ve zdejším životě a krajině často inspiruje. Její<br />

román Dámský klub půlnočního plavání vychází v českém<br />

překladu Josefa Novotného jako pilotní titul nové edice<br />

Přítelkyně nakladatelství PROSTOR.<br />

Hrdinky Dámského klubu půlnočního<br />

plavání se oddávají stejnému rituálu<br />

– nočnímu plavání v chladném moři.<br />

V jeho náruči se mohou smát, plakat<br />

a odplavit své obavy. A myslet jen na to,<br />

co by mohly změnit k lepšímu.<br />

„Celá léta chodím na Nový rok na<br />

molo a pozoruju, jak se odvážní plavci<br />

a plavkyně vrhají do vody. Většinou jsou<br />

to ženy ve středním a zralém věku se<br />

zdravou chutí do života – právě takové,<br />

o jakých ráda píšu. Snad je to odhodlání<br />

vyrovnat se s těžkostmi, které je žene<br />

PROSTOR, 397 Kč, vychází v červenci<br />

do mrazivých vod Atlantiku. Cítím, že<br />

jsou to mé spřízněné duše... je tu jen<br />

jeden malý problém – nejsem dobrá<br />

plavkyně,“ odhaluje vznik Dámského<br />

klubu půlnočního plavání spisovatelka<br />

Faith Hoganová.<br />

Lidé žijící na pobřeží irského hrabství<br />

Mayo jsou věrni tradici celoročního<br />

koupání v moři, přestože teplota vody<br />

může klesnout až na 7,2 °C. „Přiznávám,<br />

že se bojím hloubky a chladu a obdivuju<br />

ty, kteří strach překonají. I proto o nich<br />

píšu,“ dodává autorka.<br />

Josef Novotný, překladatel románu,<br />

se cítí ve vodě jako ryba, přesto má<br />

k plavání v moři na západě Irska stejný<br />

respekt jako Hoganová: „Šlapal jsem<br />

tudy na kole. Když jsem odpočíval na<br />

molu u jedné maríny, strčil jsem ruku do<br />

moře a jeho chlad mi připadal nesnesitelný.<br />

Po několika vteřinách jsem ruku<br />

vytáhl, úplně prokřehlou a skoro nehybnou.<br />

Měl jsem pocit, že kdybych do ní<br />

jen cvrnknul, rozbije se jako kus skla.<br />

Bylo hned jasné, že se koupání ochotně<br />

vzdám.“ Vzápětí dodává: „Abyste se<br />

nechali příběhem inspirovat, nemusíte<br />

patřit k milovníkům drsného počasí<br />

a studené vody. Můžete si ho přečíst na<br />

pláži pod slunečníkem nebo doma.“<br />

FAITH HOGANOVÁ (* 1969)<br />

se narodila v irském hrabství<br />

Mayo. Vystudovala anglickou<br />

literaturu a psychologii. Už<br />

její debut Ženy mého muže<br />

(My Husband‘s Wives, 2016)<br />

zaznamenal velký čtenářský<br />

úspěch. Dnes patří Hoganová<br />

k nejprodávanějším irským<br />

autorkám beletrie pro ženy.<br />

Dosud napsala devět románů,<br />

z nichž se některé umístily<br />

v první desítce bestsellerů<br />

v USA, Velké Británii, Austrálii<br />

a Kanadě. Současně píše pod<br />

jménem Geraldine Hoganová<br />

sérii kriminálních příběhů<br />

Corbally, odehrávající se<br />

v Limericku. Spisovatelka žije<br />

na západním pobřeží Irska<br />

se svým manželem a čtyřmi<br />

dětmi. V místní krajině a přírodě<br />

se často inspiruje.<br />

Pro otužilkyně z Dámského klubu půlnočního<br />

plavání, procházející náročnými<br />

životními situacemi, představuje<br />

plavání v chladném moři katarzi. Před<br />

našima očima vyvstávají zelené kopce<br />

a rašelinitá pole, cítíme pronikavou<br />

vůni oceánu, slyšíme vítr a neustálý křik<br />

racků a kolih poletujících nad vlnami.<br />

„Ústředním tématem je ženská sounáležitost<br />

a vzájemná pomoc a to, že přátelství<br />

někdy hraje významnější úlohu<br />

než rodina,“ prohlašuje šéfredaktorka<br />

PROSTORU Lenka Vosičková. „Proto<br />

jsme Dámský klub půlnočního plavání<br />

zvolili jako úvodní titul naší nové edice<br />

Přítelkyně.“


Temná místa skrývají pravdu.<br />

V městečku na odlehlém australském venkově<br />

beze stopy zmizí dvanáctiletá dívka…<br />

Jak mimořádné ženy Islandu mění svět.<br />

První dáma Islandu představuje to<br />

nejlepší ze své země.<br />

Kdysi sloužil jako karanténní stanice pro izolaci<br />

nemocných. Ale co se tam děje teď? Historická<br />

detektivka o ostrově, odkud není úniku.<br />

Některé řeky plynou poklidně a tiše,<br />

některé divoce, všechny ale míří vpřed.<br />

Román, inspirovaný skutečnými událostmi.<br />

Velkolepý román o přátelství, lásce, cti<br />

a zradě. Nové vydání klasického díla<br />

světové literatury.<br />

Je cosi shnilého ve státě Mississippi…<br />

Strhující satira o černém svědomí Ameriky<br />

s tarantinovskou dávkou černého humoru.<br />

Opusťte minulost.<br />

Propojte se s přítomností.<br />

Proměňte svou budoucnost.<br />

Všechno, co potřebujete vědět o domácím<br />

kvašení. Kuchařka plná úžasných receptů na<br />

rychlá, zdravá a chutná jídla i pro začátečníky.<br />

Kam jde vaše pozornost, tam jde vaše energie.<br />

Život, který chcete, je na dosah, pokud<br />

dokážete ovládnout sílu soustředění.


32<br />

AUDIOKNIHY<br />

Miika Nousiainen: Fazóna<br />

Čtou: Matouš Ruml, Radúz Mácha, Libuše Švormová, Alena Hladká a Robert Mikluš<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Sami je muž v nejlepších letech, přes tikot biologických hodin však sotva slyší vlastní<br />

myšlenky. Jeho kamarád Markus zůstal sám se třemi dcerami a Pesonen se musí starat<br />

o stárnoucí rodiče. Finský bestseller s humorem boří stereotypy o partnerství i rodině.<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Jeff Baron:<br />

Návštěvy u pana<br />

Greena<br />

Čtou: Viktor Preiss,<br />

Ivan Lupták<br />

01:<strong>22</strong> / 329 Kč<br />

Soud mladému Američanovi určil vypomáhat v domácnosti<br />

pana Greena, kterého na ulici srazil autem. Nerudný vdovec<br />

však péči odmítá a jeho zatvrzelost s věkem sílí. Těžko by<br />

k němu hledala cestu i otřískaná sociální pracovnice…<br />

Thomas Berger:<br />

Malý velký muž<br />

Čtou: Kamil Halbich,<br />

Jan Hofman<br />

21:54 / 549 Kč<br />

Satirické dějiny Divokého západu z úst toho nejpovolanějšího.<br />

Válečný veterán Jack Crabb celý život nevěděl, jestli je indián,<br />

nebo běloch. Že nás ten sedmilhář tahá na vařené nudli?<br />

Co taky chcete od příběhu, který strčí do kapsy i spaghetti<br />

western?<br />

Sara Gay Fordenová:<br />

Klan Gucci<br />

Čte: Zdeněk Velen<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Co předcházelo ránu 27. března 1995, kdy čtyři výstřely<br />

ukončily život Maurizia Gucciho, dědice slavné módní<br />

značky? Odhalte ponurý příběh jedné italské rodiny, která<br />

ve víru intrik a touhy po ještě větším bohatství ztratila vlivné<br />

impérium.<br />

Philip Roth:<br />

Portnoyův komplex<br />

Čte: Ondřej Brousek<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Leží na gauči newyorského<br />

cvokaře a zpovídá se<br />

mu málem jako katolík.<br />

Židovský vzorňák Alexander<br />

Portnoy je totiž právník posedlý sexem. A jeho neřestný<br />

ponor do hlubin křivd a rozčarování je natolik výživný, že<br />

trumfne všechny komedie z dob sexuální revoluce.


33<br />

Pavel Klusák: Gott<br />

– Československý<br />

příběh<br />

Čtou: Vasil Fridrich,<br />

Jana Plodková, Jan Cina<br />

a Pavel Klusák<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Písně dvaačtyřicetinásobného Zlatého slavíka dojímaly<br />

i rozdělovaly. Důkladný rozbor proměny nadějné semaforské<br />

hvězdy v interpreta ideologicky nezávadného<br />

šlágru nabízí náhled na umělce, jehož obliba prozrazuje<br />

i cosi nelibého o národě, který ho uctívá.<br />

Anita Diamantová:<br />

Červený stan<br />

Čte: Kateřina Winterová<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Z písku blízkovýchodní<br />

pouště povstal příběh<br />

Díny, jediné dcery<br />

židovského praotce<br />

Jákoba. Dívka, jež měla být z Bible vymazána, vylíčí<br />

pohnutou historii svého kočovného kmene, úděl<br />

tehdejších žen i krvavou tragédii podnícenou zájmem<br />

bohatého prince o její půvaby…<br />

AUDIOKNIHY<br />

Michael Hjorth<br />

& Hans Rosenfeldt:<br />

Temná tajemství<br />

Čte: Aleš Procházka<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Mladému gymnazistovi<br />

někdo vyřízl srdce.<br />

Věhlasného psychologa<br />

Sebastiana Bergmana, který se do vyšetřování zapojil z čistě<br />

soukromých důvodů, přivede pátrání na stopu temných<br />

tajemství za zdmi prestižní školy. První díl úspěšné krimisérie.<br />

Roberto Saviano:<br />

Gomora<br />

Čte: Vasil Fridrich<br />

Vychází v červenci 2023<br />

Dnes již kultovní výpověď<br />

italského novináře, který<br />

pronikl do světa neapolské<br />

mafie. Jeho zasvěcené<br />

a šokující svědectví přináší živé portréty jednotlivých<br />

camorristů i barvité detaily jejich zločinů, vymykajících se<br />

představivosti většiny z nás.<br />

Vojtěch Steklač:<br />

Bořík & spol.<br />

Čte: Jan Zadražil<br />

05:52 / 349 Kč<br />

Cressida Cowell:<br />

Jak přežít dračí bouři<br />

Čte: David Novotný<br />

Vychází v červenci 2023<br />

I v Holešovicích<br />

jich bylo pět… ne,<br />

vlastně jen čtyři,<br />

jelikož Bohoušek je<br />

zavrženíhodný šprt.<br />

Bořík, Aleš, Mirek a Čenda vyvádějí rošťárny, které pokaždé<br />

vyvrcholí legračním malérem. Mámy a tátové jsou z toho na<br />

blázinec, zato my se královsky bavíme!<br />

Na začátku to vypadá jen<br />

jako drobná nepříjemnost:<br />

Škyťák se musí zúčastnit<br />

plaveckého závodu v ledové<br />

vodě, který patří mezi<br />

tradiční vikinské kratochvíle.<br />

Potom se ale věci jako vždy zvrtnou… Pokračování<br />

oblíbené série Škyťák Šelmovská Štika III.


Sloní paměť // Alex Lasker<br />

34<br />

RECENZE<br />

Představte si, že si jedete v klidu po<br />

dálnici, když tu se najednou uprostřed<br />

silnice objeví slon. Jak byste asi zareagovali?<br />

Když doktor Ovidio Salazar<br />

jel v roce 2012 po jedné takové dálnici<br />

v Zambii, naštěstí panovalo období<br />

dešťů, takže namísto rychlosti 120 km/h<br />

se pohyboval v tempu 60 km/h. Sloní<br />

samec mu hleděl do očí a nehnul se<br />

ani o píď. Co si asi tento majestátní tvor<br />

všechno zažil?<br />

V roce 1962 v Keni poznáváme velkou<br />

sloní skupinu, která o dva roky později<br />

čelí tomu nejhoršímu monstru na<br />

světě – člověku. Pytláci jsou schopni pro<br />

peníze udělat cokoliv, i uhasit vzácný<br />

plamen života. Našemu slonímu samci<br />

je teprve pár měsíců a už musí vzdorovat<br />

nebezpečí, a především smrti.<br />

Svědkem krvavého masakru se stal<br />

chlapec Kamau Matiba, který zrovna<br />

v divočině vykonával zkoušku dospělosti.<br />

Po pytláckém řádění zůstal pouze<br />

jeden přeživší – dvouleté slůně, kterému<br />

Kamau pomůže a odvede ho k lidem<br />

starajícím se o divoká zvířata. Zde se<br />

slon, jehož pojmenovali Anaishi „Ishi“,<br />

má šanci zotavit a žít.<br />

Sloní paměť je debutovým dílem z pera<br />

Alexe Laskera, který ve svém románu<br />

dokázal umně vybalancovat fikci<br />

s realitou.<br />

Čtenář sleduje dvě vypravěčské linie<br />

– jednu z pohledu lidí, druhou vypráví<br />

samotný slon. Nelze neobdivovat<br />

s jakým obrovským odhodláním dokázal<br />

autor čtenáři odvyprávět celou sloní<br />

ságu, protože nelze psát pouze o hezkých<br />

věcech; k životu, a zejména k tomu<br />

v divočině, patří i neustálé ohrožení<br />

a boj o přežití. V textu se tak vyskytují<br />

naturalistické popisy, které mnohdy<br />

není lehké strávit. Ze samotných stránek<br />

prýští tolik různorodých emocí, které by<br />

roztavily i ledový sloup.<br />

S knihou prožijete dlouhých pět dekád,<br />

tváří v tvář se postavíte lidské krutosti,<br />

Ikar, 329 Kč, vychází 10. července<br />

budete Ishimu držet palce při každém<br />

ušlém kilometru, poznáte srdce dobrých<br />

lidí, kteří každodenně zachraňují<br />

poraněná zvířata, a především budete<br />

po dočtení bažit po exotické výpravě za<br />

slony v jejich přirozeném prostředí.<br />

Dagmar Garciová<br />

Hory zpívají // Nguyen Phan Que Mai<br />

Jota, 468 Kč, již vyšlo<br />

Každý zná film Vlasy pojednávající<br />

mimo jiné i o válce ve Vietnamu, ve<br />

které zahynuly tisíce amerických vojáků.<br />

Málokdo na Západě ale mohl poznat<br />

válku z druhé strany. A právě pohled<br />

obyčejných obyvatel Vietnamu na dějiny<br />

dvacátého století přináší kniha Nguyen<br />

Phan Que Mai Hory zpívají. Jedná se<br />

o její první velký román, při jeho psaní ji<br />

inspirovaly jak osudy vlastní rodiny, tak<br />

vzpomínky a příběhy stovek lidí, které<br />

kvůli knize vyzpovídala.<br />

Příběh sleduje osudy čtyř generací rodiny<br />

Tranových od třicátých let 20. století až<br />

téměř do současnosti, to vše sledujeme<br />

očima babičky Dieu Lan a její vnučky<br />

Huong. Dieu Lan se narodila do bohaté<br />

rodiny, ale prožila velmi těžký život.<br />

Během války proti Francouzům a následném<br />

hladomoru přišla o řadu příbuzných,<br />

zemřel jí manžel, který se nechtěl<br />

přizpůsobit nové ideologii po rozpadu<br />

země na Sever a Jih. Těžce pracující<br />

rodina byla během reforem obrána o veškerý<br />

majetek, Dieu Lan musela s šesti<br />

dětmi uprchnout a bojovala o holý život.<br />

I když potkala mnoho zla, vždy se našli<br />

lidé, kteří pomohli. Další rána ale přichází<br />

s válkou proti Američanům, dospělé<br />

děti odcházejí bojovat a babičce zůstává<br />

jen dospívající vnučka. Bombardování<br />

Hanoje, zničený domov, to vše přinutí<br />

Dieu Lan opustit kariéru učitelky a začít<br />

obchodovat na černém trhu. Vrátí se<br />

její děti z války? Bojují všichni na stejné<br />

straně fronty? Jak se na nich podepíše<br />

válečná krutost, působení chemických<br />

zbraní, všudypřítomný zmar? Může se<br />

vnučka Huong vyrovnat s tak těžkou<br />

rodinnou zátěží?<br />

Hory zpívají je rodinná sága o vytrvalosti<br />

a obětavosti žen, o křehkosti mezilidských<br />

vztahů, o důležitosti rodiny. Ve<br />

vyprávění příběhu se střídají ženské<br />

hrdinky knihy a není to snadné čtení,<br />

byť tahle kniha krom těžkého údělu<br />

vietnamského lidu zaznamenává také<br />

jeho naději a hrdost – na své zvyky, na<br />

víru v budoucnost. Kniha přináší silné<br />

protiválečné poselství a přispívá k pochopení<br />

relativně nedávných světových<br />

dějin. Dojemný příběh o každodennosti<br />

během dějinných zvratů.<br />

Hana Kubíková


text: Denisa Novotná<br />

foto: reprofoto z knihy Zvířata v Hitlerově říši<br />

36<br />

PROMOTION<br />

Zvířata v Hitlerově říši:<br />

opomíjená kapitola<br />

nacistických dějin<br />

Dodnes převládá mýtus o lásce národních socialistů ke<br />

zvířatům. Jeho kořeny sahají k Hitlerovu zákonu o ochraně<br />

zvířat, který byl v mezinárodním měřítku považovaný za<br />

pokrokový a ve Spolkové republice Německo platil bez<br />

zásadních změn až do roku 1972 – zákon, jímž měla být<br />

v Německé říši zvířata poprvé chráněna „kvůli nim samým“<br />

(pro jejich vlastní dobro) a jenž samozvanému příteli zvířat<br />

Hitlerovi dokonce vynesl ocenění v USA. Známé jsou historky<br />

o Vůdci coby milovníkovi psů a vegetariánovi, považujícímu<br />

masový vývar za „čaj z mrtvol“; známé jsou fotografie Göringa,<br />

jak krmí z láhve mládě lva. Jaká však byla skutečnost?<br />

PROSTOR, 397 Kč, již vyšlo<br />

Rasová mánie a šlechtění se praktikovaly<br />

i v přístupu ke zvířatům – od<br />

německého ovčáka přes chov prasat až<br />

po jeleny. Hitler na své milované feně<br />

Blondi testoval účinky kyanovodíku<br />

a Göring byl posedlý lovem. Publicista<br />

Jan Mohnhaupt v knize Zvířata<br />

v Hitlerově říši zkoumá dosud málo probádanou<br />

oblast a uvádí mýtus o lásce<br />

nacistů ke zvířatům na pravou míru.<br />

V překladu Michaely Škultéty ji vydává<br />

PROSTOR.<br />

Fenoménem zvířat v období nacismu<br />

se dosud zabývalo jen několik málo<br />

historiků. Důvody jsou nasnadě: badatelé,<br />

především němečtí, mají z tohoto<br />

tématu strach, protože se obávají,<br />

že soustředění se na zvířata povede<br />

k bagatelizaci lidských obětí. Avšak<br />

zdánlivě „nevinný“ příběh zvířat je těsně<br />

propojený jak s každodenním životem,<br />

tak s ideologií nacionálního socialismu<br />

jako takovou. V neposlední řadě totiž<br />

ukazuje, jak hluboce byl nebezpečný<br />

způsob uvažování zakotvený dokonce<br />

i v těch oblastech života, které s ideologií<br />

nijak nesouvisejí, a jak významně<br />

může utvářet společnost.<br />

Jan Mohnhaupt začíná své vyprávění<br />

vzpomínkou na malou zoologickou<br />

zahradu v koncentračním táboře<br />

Buchenwald, kterou nechal postavit<br />

velitel tábora Karl Koch jen patnáct<br />

kroků od krematoria. Tři metry vysoký<br />

a tři kilometry dlouhý elektrický plot<br />

odděloval Buchenwald vězňů od prostoru<br />

dozorců a strážných, kde se zoo<br />

nacházela. Na péči o medvědinec byli<br />

najímáni Sintové a Romové, kteří – jak<br />

tvrdilo tehdejší běžné rasistické klišé<br />

– si vydělávali na chleba jako artisté<br />

a kejklíři a nezřídka předváděli tančící<br />

medvědy. Velitel tábora, jemuž tolik<br />

záleželo na blahu zvířat, nechával pro<br />

své pobavení vhazovat vězně do medvědího<br />

kotce a sledoval, jak je zvířata<br />

>><br />

Do GÖringových vrtochů zcela zapadalo, že doma choval divoká zvířata, stejně<br />

jako kdysi dávno římští císaři.<br />

>><br />

Vůdce psů. Pro oficiální snímky se Adolf Hitler rád nechával fotografovat<br />

s německými ovčáky. V soukromí se však občas uvolil pohladit i skotské teriéry<br />

Evy Braunové.


trhají na kusy. Těmto hrůzným detailům<br />

odpovídá vyprávění o údajně dobromyslném<br />

kříženci bernardýna Barrym<br />

v Treblince, vycvičeném na povel: „Ty tam,<br />

pohlaď toho psa!“ A pes se okamžitě ze<br />

všech sil zakousl…<br />

37<br />

Jan Mohnhaupt věnuje psům první kapitolu;<br />

zabývá se historií chovu německého<br />

ovčáka, ale také rozporuplným vnímáním<br />

vlků, kteří jsou na jedné straně uctíváni<br />

jako „totemová zvířata“ a na druhé straně<br />

jsou loveni jako úhlavní nepřátelé zemědělců.<br />

Kdo se zaměří na téma hmyzu, ocitne<br />

se dříve či později ve třídách německých<br />

škol – a nevyhnutelně se bude<br />

muset zabývat „černou pedagogikou“<br />

a sociálním darwinismem. A pokud by<br />

někdo chtěl zjistit, jakou roli v té době<br />

hrála prasata, narazí na reklamní plakáty<br />

potravinářského průmyslu, na rané formy<br />

recyklace, ale také na perverzní výrůstky<br />

nacistické ideologie.<br />

Příběhy zvířat otevírají často jiný, nový,<br />

avšak nikdy bagatelizující pohled na život<br />

v období nacionálního socialismu.<br />

JAN MOHNHAUPT (* 1983)<br />

Narodil se v Porúří. Jako nezávislý<br />

novinář píše pro přední německé<br />

časopisy, mj. pro Spiegel Online,<br />

Zeit On line a P. M. History. Jeho<br />

kniha Der Zoo der Anderen (Zoo<br />

těch druhých, 2017) o bizarním<br />

souboji mezi západoberlínskou<br />

a východoberlínskou zoologickou<br />

zahradou během studené války<br />

se setkala s mimořádným ohlasem<br />

a byla přeložena do několika<br />

jazyků.<br />

Němý svědek. Socha „Jelen s korunou“ přečkala GÖringovu vládu<br />

víceméně bez úhony a dodnes stojí v berlínské zoologické zahradě. Bez<br />

označení a historické informace.


38<br />

PROMOTION<br />

Světové<br />

knižní novinky<br />

k letnímu<br />

zamyšlení<br />

Kontrast, 399 Kč, vychází 12. července<br />

Příběh Titaniku známe všichni, ale kolik<br />

toho víme o Carpathii? A proč bychom<br />

se měli zajímat právě o ni? Nebýt tohoto<br />

zaoceánského parníku, příběh Titaniku<br />

by totiž byl zřejmě úplně jiný. Kniha<br />

Zářivá noc hvězd a ledu od americké<br />

autorky Rebeccy Connolly, vám na<br />

základě skutečných událostí povy práví<br />

o pozoruhodném pozadí záchrany<br />

potápějícího se Titaniku lodí Carpathia<br />

z pohledu statečného, empatického<br />

a chytrého muže, kapitána Arthura<br />

Rostrona, jenž byl postaven před těžké<br />

a životně důležité rozhodnutí. Je tu ale<br />

ještě jeden pohled na tragédii Titaniku,<br />

se kterým se seznámíte. Jak se na ni<br />

dívala třiadvacetiletá cestující třetí<br />

třídy, Kate Connelly, které se podařilo<br />

dostat na záchranný člun? O čem<br />

v tom okamžiku, uprostřed temného<br />

moře, výkřiků zoufalství a v přítomnosti<br />

děsivého zániku tehdejší největší lodi<br />

světa přemýšlela, je velmi emotivní<br />

částí knihy. Stejně jako dilema, kterému<br />

musel čelit kapitán Rostron. Unikátní<br />

a inspirující pohled dvou zcela odlišných<br />

postav na jednu z nejhorších<br />

lodních katastrof, vás naprosto ohromí.<br />

Japonský spisovatel, producent, režisér<br />

a scenárista Genki Kawamura vás<br />

zavede do pohádky. Bude ale trochu<br />

strašidelná a spíše pro dospělé, přesto<br />

krásná. Kdyby ze světa zmizely kočky,<br />

je dojemný a zamyšlení hodný příběh<br />

muže, žijícího osaměle pouze s kocourem<br />

jménem Zelí. Jednoho dne se<br />

zcela nepřipraven dozví od lékařů, že<br />

za měsíc zemře. Než se s touto skutečností<br />

stačí smířit, objeví se u něj Ďábel<br />

a nabídne mu zvláštní dohodu. Výměnou<br />

za každý den jeho života navíc,<br />

který mu Ďábel poskytne, musí ze světa<br />

nechat zmizet jednu věc.<br />

Kontrast, 349 Kč, vychází 30. srpna<br />

Náš hrdina pak den co den, chce-li žít,<br />

čelí volbě, čeho se vzdát a bez čeho se<br />

neobejde. A tak začíná jeden z nejbizarnějších<br />

týdnů tohoto muže, plný úvah<br />

o tom, co je důležité, přehodnocování<br />

a kouzelných i vtipných rozhovorů<br />

text: Hana Wielgusová<br />

Léto, prázdniny a dovolené<br />

jsou v plném proudu<br />

a s nimi, ruku v ruce,<br />

přichází i uvolněná nálada<br />

a více času k přemýšlení.<br />

Nejlepším parťákem pro<br />

takové rozpoložení je kniha,<br />

o tom není pochyb, ale<br />

jakou si vybrat? Co se takhle<br />

vydat, ať už pomyslně, nebo<br />

doopravdy, do zahraničí<br />

a nechat se pohltit<br />

některým z hlubokých<br />

příběhů tamních autorů?<br />

Naše nakladatelství vydává<br />

pod značkou Kontrast<br />

opravdové perly světové<br />

literatury. Jste-li jejich<br />

milovníky, a možná trochu<br />

náročnější čtenáři, budete<br />

potěšeni, protože právě<br />

vycházejí dvě novinky!<br />

Podíváte se do minulosti,<br />

do budoucnosti, do<br />

Japonska i do ledových<br />

vod severního Atlantiku.<br />

A připravte si kapesníky,<br />

budete je potřebovat!<br />

s moudrým kocourem, který mluví jako<br />

úctyhodný gentleman. Román Kdyby ze<br />

světa zmizely kočky dosáhl v Japonsku<br />

obrovského úspěchu a v roce 2016 byl<br />

také filmově zpracován. Při jeho čtení se<br />

budete smát i plakat, a zcela jistě hodně<br />

přemýšlet.


U JEDNOHO STOLU<br />

– S MASEM I BEZ MASA<br />

Vařit při jednom pro toho, kdo si potrpí<br />

na maso, ale i kdo ho z nějakého důvodu<br />

nechce? S naší ojedinělou kuchařkou to<br />

nebude žádný problém!<br />

Kniha vychází z myšlenky tolerantního<br />

flexiteriánství, kdy jídlo má být pro všechny<br />

příjemným zážitkem. Proto nabízí recepty,<br />

které umožňují, aby<br />

se kuchař neschvátil<br />

a všichni, kteří se sejdou<br />

u společného stolu, se<br />

výborně najedli.<br />

Knihy pro<br />

každého člena<br />

rodiny<br />

TIBET<br />

Jan Hanz Novotný<br />

Vyberte si<br />

svůj<br />

letní hit<br />

Dojet na kole z Prahy až do<br />

Tibetu je rozhodně výzva,<br />

ale také životní zážitek,<br />

kterému se nic nevyrovná.<br />

Honzovu cestu provázely<br />

strasti a komplikace,<br />

které by vás ani ve snu<br />

nenapadly, avšak také<br />

nepřeberné množství<br />

dechberoucích výhledů,<br />

nových barev, kulturních<br />

tradic a zvyklostí a lidských<br />

příběhů.<br />

BYLA TO JÍZDA<br />

Valentina Lebová<br />

Život vždy není dokonalý, pokaždé nám však dá, co<br />

je potřeba. A tak ačkoli ztratila svou životní lásku, byl<br />

to vlastně dar. Rozbitá na tisíce titěrných kousíčků<br />

se pak samu sebe snažila opět spojit v něco, co by<br />

alespoň zdánlivě připomínalo celek. Dlouho nevěděla,<br />

jak a zdali toho vůbec bude schopná. Věděla jen, že<br />

to za žádnou cenu nemůže vzdát. A pak se dílky této<br />

skládanky začaly pomalu pojit dohromady a ona<br />

pochopila, že to celé mělo smysl. Možná že skutečně<br />

ztratila, co pro ni tehdy bylo nejdůležitější, nakonec<br />

ale získala mnohem, mnohem víc…<br />

DOČTI TO<br />

Barbora Štolleová / Jitka Petrová<br />

Lákají tě knížky, ale nevíš, jakou si přečíst? Nebo<br />

máš pocit, že tě čtení nebaví? Máme pro tebe<br />

12 nezapomenutelných příběhů české i světové<br />

literatury, které by tě rozhodně neměly minout.<br />

Originální hravé zpracování tě seznámí s hrdiny<br />

a základním dějem, ke každému příběhu máš prostor<br />

pro své postřehy i zápisky, a pokud budeš chtít,<br />

můžeš si také trochu zaluštit. Knížka je určena všem<br />

dětem, které mají rády čtení, i těm, které jeho kouzlo<br />

teprve objevují!


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Matúše Mládka<br />

40<br />

ROZHOVOR<br />

Papírové knihy s námi<br />

budou ještě velmi dlouho<br />

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Pro<br />

Matúše Mládka to platí dvojnásobně – jeho děda byl<br />

spisovatel a maminka šéfovala známému slovenskému<br />

nakladatelství Tatran. A tak není divu, že v knižní branži<br />

skončil i on – před třemi lety založil nakladatelství Aurora,<br />

které má na kontě hned několik bestsellerů.<br />

MATÚŠ MLÁDEK (* 1977)<br />

Koncem roku 2020 rozjel spolu<br />

s manželkou vlastní nakladatelství<br />

Aurora, které se věnuje vydávání<br />

překladové fiction a non-fiction<br />

literatury do českého a slovenského<br />

jazyka. Dříve byl 14 let<br />

součástí slovenského rodinného<br />

vydavatelství Tatran, kde<br />

odpovídal za ediční a obchodní<br />

stránku. Do knižní branže přestoupil<br />

z bankovního sektoru, ve<br />

kterém působil po vystudování<br />

Fakulty managementu a FTVŠ<br />

na Univerzitě Komenského<br />

v Bratislavě. Je členem předsednictva<br />

Svazu vydavatelů a knihkupců<br />

Slovenska. Dlouhodobě žije<br />

s manželkou a dvěma dcerami na<br />

slovenském venkově s výhledem<br />

na Velkou Javořinu.<br />

Před námi je léto, období prázdnin<br />

a dovolených. Jaké tituly mají<br />

úspěch?<br />

Už někdy v půlce června nastupuje<br />

beletrie určená k dovolenkovému<br />

čtení. Nakladatelé se obzvlášť zaměřují<br />

na ověřené autory, pokračování<br />

zaběhnutých detektivních sérií či<br />

očekávané překlady zahraničních<br />

bestsellerů. Samozřejmě během<br />

každého roku vznikají na knižním trhu<br />

anomálie způsobené většinou vnějšími<br />

ekonomickými či „povětrnostními“<br />

faktory nebo momentálními trendy<br />

na trhu. Před dvěma lety jsem si všiml,<br />

že o prázdninách, obzvlášť v srpnu, se<br />

celosvětově do žebříčků výrazně vrátily<br />

motivační knihy. Ve společnosti je cítit<br />

zájem lidí o zdravou a prospěšnou<br />

změnu v jejich životním stylu a tento<br />

druh literatury, která se výrazně opírá<br />

o vědecké poznatky, je pro ně tou pravou<br />

inspirací.<br />

AURORA, 349 Kč, již vyšlo<br />

Co konkrétně byste nám pro následující<br />

letní týdny doporučil z vaší<br />

produkce?<br />

Zatím se orientuji pouze na překladovou<br />

non-fiction literaturu, přičemž se<br />

zaměřuji na úspěšné tituly ze zahraničí.<br />

První knihou, kterou jsme vydali minulý<br />

rok, byla Psychologie peněz. Jde o dvacet<br />

krátkých pojednání o tom, jak lidé<br />

uvažují o penězích. Dlouhodobě patří<br />

tato kniha mezi bestsellery na českém<br />

trhu a velmi úspěšná je i její audioverze.<br />

Loni jsme navázali kontakt s úspěšnou<br />

autorkou Briannou Wiest. Její titul<br />

AURORA, 399 Kč, již vyšlo<br />

101 esejů, které změní vaše myšlení<br />

má mimořádný úspěch v Německu<br />

a loni to byl náš nejprodávanější titul<br />

na Slovensku. V červnu jsme pak vydali<br />

její druhý světový bestseller Tou horou<br />

jste vy, který vypráví o tom, jak škodíme<br />

sami sobě, proč to děláme a jak<br />

s tím můžeme jednou provždy přestat.<br />

A ještě bych rád zmínil průvodce<br />

Imunita: Výprava do záhadné soustavy.<br />

Ten vyšel závěrem loňského roku<br />

a změní vám pohled na vlastní tělo.<br />

Na jakou knížku se těšíte vy osobně?<br />

Jmenuje se Tvůrčí akt: způsob bytí ve<br />

světě a vyjde závěrem léta. Napsal ji<br />

legendární americký hudební producent<br />

Rick Rubin, který stojí za takovými<br />

kapelami jako Red Hot Chilli Peppers,<br />

Linkin Park, System of a Down,<br />

Audioslave, a spolupracoval i s Lady<br />

Gaga. Je to úžasná a velkorysá příručka,


AURORA, 899 Kč, již vyšlo<br />

která ukazuje dráhu umělce jako cestu,<br />

po níž můžeme kráčet všichni.<br />

Jak vůbec vnímáte současnou situaci<br />

na knižním trhu? Jak byste ji popsal?<br />

Osobně ji vnímám optimisticky. Během<br />

pandemie to vypadalo bledě pro<br />

kamenný trh, a naopak extrémně rostl<br />

internetový prodej. Rok 2021 mimořádně<br />

přál nakladatelům a distributorům.<br />

V roce 20<strong>22</strong> došlo opět k obratu<br />

a čtenáři se vrátili do kamenných<br />

prodejen a tato změna zákaznického<br />

chování pokračuje dodnes. Čísla za rok<br />

2023 ještě neznáme, ale předpokládám,<br />

že budou kopírovat 2021. Celkově tedy<br />

knižní trh roste. Uvidíme, jak to půjde<br />

dál. Letos bude záležet na dalším vývoji<br />

růstu maloobchodních cen, protože to<br />

má výrazný vliv na peněženky zákazníků,<br />

ale počítám, že ke konci roku<br />

se situace bude postupně zlepšovat<br />

a Vánoce by opět mohly obsáhnout<br />

standardních 25 až 30 procent ročního<br />

obratu. Knižní trh opožděně kopíruje<br />

hospodářské cykly a já očekávám, že po<br />

dešti opět vyjde slunce. A když ne letos,<br />

tak příští rok určitě.<br />

A jak vidíte budoucnost papírových<br />

knih? Udrží se, nebo zmizí jako třeba<br />

cédéčka?<br />

Papírové knihy tady s námi budou ještě<br />

velmi dlouho. Myslím, že cédéčka nejsou<br />

dobré přirovnání. Na ně byl potřeba<br />

samostatný přehrávač, to znamená, že<br />

než se člověk dostal k poslechu, musel<br />

provést několik úkonů. Papírovou knihu<br />

stačí vzít do ruky. I čtečku je třeba<br />

zapnout a nabít, proklikat, stáhnout…<br />

Již při nástupu elektronických knih se<br />

očekávaly změny, které navzdory cenovému<br />

rozdílu cca třiceti procent nikdy<br />

nenastaly. Na globálním trhu dnes elektronické<br />

knihy tvoří sedmnáct procent,<br />

šest procent jsou audioknihy a zbytek<br />

produkce je pořád papírová kniha. Ta je<br />

i jakýmsi artefaktem, kterým se pyšníme<br />

prostřednictvím knihoven.<br />

Jakou cestou jste se ke knížkám<br />

vlastně dostal?<br />

Děda byl spisovatel a díky tomu jsem<br />

vyrůstal v domě, který byl často plný<br />

spisovatelů a vůbec lidí z branže. Máma<br />

po studiích pracovala v nakladatelství,<br />

a tak mi to nějak bylo předurčeno.<br />

Cesta to ale byla klikatá – nejprve jsem<br />

vystudoval FTVŠ (Fakulta telesnej<br />

výchovy a športu, pozn. redakce), později<br />

po studiu na Fakultě managementu<br />

pracoval v bankovnictví, ale pořád mě<br />

to táhlo k podnikání. Máma tehdy vedla<br />

nakladatelství Tatran, a jelikož procházelo<br />

strukturálními změnami, po kterých<br />

zůstala jako jediný společník, přidal jsem<br />

se k ní.<br />

Co bylo impulsem k tomu, že jste si<br />

později založil vlastní Nakladatelství<br />

Aurora?<br />

Byli jsme rodinná firma s větším počtem<br />

rodinných příslušníků, a jak to tak bývá,<br />

bylo otázkou času, kdy problémy přerostou<br />

do konfliktů. Do toho přišla pandemie<br />

a v dané atmosféře jsem se po 14<br />

letech rozhodl pro odchod.<br />

Jak vzpomínáte na své začátky? Byly<br />

těžké?<br />

Pojem těžký je relativní. Nejprve jsem<br />

si dal pauzu, což byla chyba, měl jsem<br />

hned naskočit do procesu. Výhodou<br />

bylo, že jsem měl velmi dobrou představu,<br />

co to všechno obnáší a jak postupovat.<br />

Nevýhodou, že jsem znal všechna<br />

rizika – akviziční, obchodní, finanční.<br />

Ještě minulý rok to mělo vliv na můj<br />

spánek. Na rozeběhnutí nakladatelství<br />

Tatran byla nutná investice 7 milionů<br />

korun, v případě Aurory mi zatím stačila<br />

třetina dané částky. Měl jsem samozřejmě<br />

i štěstí na výběr, koncem prvního<br />

roku jsem vydal beletrii, která se na<br />

Slovensku stala vánočním bestsellerem.<br />

Nečekal jsem to, ale byla to potřebná<br />

finanční injekce. Tehdy mi kolega<br />

nakladatel navrhl, ať tituly, které vybírám<br />

pro Slovensko, uděláme spolu do Čech.<br />

Souhlasil jsem, i když to nakonec dělám<br />

samostatně. Z pohledu úspěchu a přežití<br />

to byl zásadní tah. Dnes mi český trh<br />

činí polovinu obratu při mnohem menším<br />

počtu titulů. A moje motivace orientovat<br />

se tímhle směrem výrazně roste.<br />

Jak vlastně vypadá váš běžný pracovní<br />

den?<br />

Ráno zavezu děti do školy, pak proběhne<br />

nějaká fyzická aktivita, snídaně<br />

s manželkou a následně práce. Každý<br />

den mám svůj seznam úkolů, některé<br />

jsou prioritní, jiné čekají, až na ně dojde<br />

řada. Mnohé operace jsou rutinní<br />

administrativa, taky trávím hodně času<br />

prohlížením nových nebo chystaných<br />

titulů v zahraničí. Čtu si ohlasy a anotace,<br />

sleduji rozsah a přebal, případně<br />

komunikuji s agenty. Část dne zabere<br />

i marketing a setkání s obchodními<br />

partnery.<br />

Říká se, že každá profese má svoji<br />

deformaci. Co ta vaše? Dokážete si po<br />

těch letech užít knížku jako obyčejný<br />

čtenář?<br />

Občas se mi stane, že knihu rozečtu, ale<br />

pak ji nedočtenou nechám na nočním<br />

stolku, kde čeká, až na ni přibude<br />

další. V poslední době jsem ale propadl<br />

audioknihám. Ty jsme začali ve spolupráci<br />

vydávat i my – na trhu už jsou tři<br />

a další dvě připravujeme. Jednou z nich<br />

bude třeba Odpracuj si své já, kterou<br />

napsala holistická psycholožka Nicole<br />

LePera.<br />

A jaké jsou vaše plány do budoucna?<br />

Tak v tomto momentě jsou strohé,<br />

trpělivé a vytrvalé. Baví mě práce,<br />

kterou dělám a v tomto směru bych<br />

chtěl nakladatelství Aurora postupně<br />

posouvat dopředu a díky principu sněhové<br />

koule jej postupně rozšiřovat. To je<br />

důvod, proč pro nejbližší léta neplánuji<br />

žádné cestovatelské zážitky. Navíc moje<br />

dcery už postupně dosahují dvouciferného<br />

věku, a tak bych s nimi chtěl<br />

poznávat krásy našeho kraje, dokud<br />

bude z jejich strany zájem.<br />

AURORA, připravuje se k vydání<br />

41


42<br />

PROMOTION<br />

Temné až pekelné<br />

To nejlepší young adult fantasy<br />

tohoto léta<br />

jak svět směřuje k válce mezi čarotext:<br />

Lucie Dvořáková<br />

Honosné, plné tajemných zákoutí, temných kouzel a nebezpečenství, to jsou Hotel Magnifique<br />

a Království obávaných, nové fantasy příběhy pro mládež s kapkou dekadence. První z nich nás<br />

přenese do nového světa začínající autorky Emily J. Taylor, druhý zase do známého prostředí<br />

hříšné série z pera Kerri Maniscalco. Oba mají jako výrazné hlavní hrdinky sestry. Oba již po<br />

přečtení prvních stránek nebudete moci odložit.<br />

Hotel Magnifique<br />

Debutová kniha mladé autorky nás vezme<br />

doslova do jiného světa. A to nejen<br />

díky nádherné obálce! Sedmnáctiletá<br />

Jani pracuje v koželužně, živoří, a přitom<br />

sní o lepší budoucnosti. S příjezdem hotelu<br />

Magnifique do jejich města se ale<br />

může všechno změnit. Proč? Legendární<br />

hotel v sobě totiž ukrývá mnoho kouzel<br />

a má jednu úžasnou vlastnost: každé<br />

ráno se objevuje na novém místě. Jani<br />

ani její sestra si nemohou dovolit ubytování<br />

v tomto luxusním zařízení, a tak<br />

zde začnou pracovat. Brzy si ovšem<br />

uvědomí, že není všechno zlato, co se<br />

třpytí. Po zlátko magického hotelu skrývá<br />

nehezká tajemství… Některá z nich<br />

dokonce velmi nebezpečná. Protože<br />

pracovní smlouvu nelze rozvázat, musí<br />

King Cool, 399 Kč, vychází 2. srpna<br />

se Jani obrnit trpělivostí a vsadit vše, co<br />

miluje, aby nejen rozluštila záhadu, ale<br />

také zachránila svou sestru a ostatní<br />

zaměstnance hotelu.<br />

Hotel Magnifique se na serveru Good-<br />

-reads těší hodnocení 3,8 hvězdičky<br />

a dle recenzí má skvělou atmosféru<br />

podobnou knihám Caraval či Noční<br />

cirkus.<br />

Království<br />

obávaných<br />

Z debutu přejdeme k již známé<br />

a úspěšné autorce a rozjeté sérii. Království<br />

obávaných je třetím dílem trilogie<br />

s názvem Království hříšných. Vypráví<br />

příběh Emilie, která jedné tragické noci<br />

přijde o svou sestru – dvojče. Nikdo<br />

kolem nich ovšem netuší, že dvojčata<br />

jsou zároveň čarodějky tajně žijící mezi<br />

lidmi. Tedy byly, teď už zůstala jenom<br />

Emilia, která se v oparu zármutku rozhodne<br />

nalézt vraha své sestry, i kdyby<br />

přitom měla použít zakázané temné síly.<br />

Při svém pátrání se čarodějka seznamuje<br />

s Irou, jedním z pekelných princů,<br />

který jí chce pomoci vyřešit sestřinu<br />

smrt…<br />

V Království obávaných se ocitáme<br />

v Sedmi kruzích pekla, kde sledujeme,<br />

King Cool, 399 Kč, vychází 30. srpna<br />

dějkami, démony, měňavci a hlavně<br />

nejzrádnějšími nepřáteli vůbec: Obávanými.<br />

Samozřejmě zde hlavní roli stále hraje<br />

Emilia. Ta je otřesena zjištěním, že její<br />

sestra Vittorie nejen žije, ale dokonce je<br />

obviněna z vraždy vysoce postaveného<br />

člena rodu. Stává se nepřítelem Sedmi<br />

kruhů, ale i navzdory zradě udělá Emilia<br />

vše, aby přišla téhle záhadě na kloub<br />

a zjistila, kým její sestra skutečně je.<br />

Přitom stále spolupracuje s Irou, hříšně<br />

krásným princem, po jehož srdci i duši<br />

neustále touží.<br />

Tato série si na Goodreads drží velmi<br />

dobré hodnocení (v průměru kolem čtyř<br />

hvězdiček), a to včetně Království obávaných,<br />

které v originále vyšlo minulé<br />

září.


Player vs. player:<br />

Souboj týmů<br />

// Megan K. England<br />

43<br />

Vyzkoušejte si své schopnosti v nelítostných<br />

PvP soubojích! Epického turnaje společnosti<br />

Hurricane Games se mohou zúčastnit jen ti nejlepší.<br />

Čtyři hráči, kteří jsou skvělí jako jednotlivci,<br />

vytvoří zdánlivě nezastavitelný tým… ale bude<br />

to na výhru stačit? A pomůže jim to zvládnout<br />

problémy v reálném světě?<br />

Pikola, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

Knižní tipy pro děti přinášejí všehochuť příběhů pro<br />

všechny věkové kategorie a nechybí ani motivační<br />

literatura.<br />

Nenechám se přeprat<br />

vztekem!<br />

// Christina Kress<br />

Každý se někdy naštve. Když se<br />

ale vztekem necháváme přeprat,<br />

možná se s námi ostatní děti<br />

nebudou chtít až tak moc kamarádit.<br />

Co si ale máme počít se svými<br />

emocemi? Hravý průvodce nabízí<br />

35 jednoduchých strategií, které tě<br />

naučí se ovládat. Je jen na nás, jak se<br />

svým vztekem budeme zacházet.<br />

Portál, 319 Kč, již vyšlo<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Kouzla jednorožců<br />

– Plamínek<br />

// Daisy Meadowsová<br />

Anežka a Eliška se dostanou do světa bájných jednorožců,<br />

kde potkají jednorožce Plamínka, jehož<br />

posláním je přinášet zemi teplo. Ten ale přišel<br />

o svůj kouzelný přívěsek a zemi hrozí věčná zima.<br />

Dokážou Plamínkovi pomoct, aby znovu získal<br />

svou kouzelnou moc?<br />

Kam jsi zmizela?<br />

// Tillie Waldenová<br />

Bea na útěku z domova potkává automechaničku<br />

Lou, společně ujíždí před komplikovanými<br />

vztahy i traumaty. V dojemné road movie<br />

autorka skládá poctu svým vzorům v čele<br />

s Hajaem Mijazakim. Kdo se na tuto cestu do<br />

fantazie vydá, tomu zůstane v paměti ještě<br />

dlouho po otočení poslední nádherně nakreslené<br />

stránky.<br />

Bambook, 249 Kč, již vyšlo<br />

Obrázkové logočtení<br />

(L, R, Ř)<br />

// Kateřina Sýkorová,<br />

Eva Rémišová<br />

Kniha obsahuje 20 krátkých příběhů,<br />

které v sobě snoubí logopedické<br />

pohádky a obrázkové čtení.<br />

S mladšími dětmi je tedy možné<br />

procvičovat výslovnost pouze na<br />

obrázcích, které doplňují do čteného<br />

textu, starším je pak možné celou<br />

knihu nabídnout ke čtení s větším<br />

zastoupení slov s procvičovanou<br />

hláskou.<br />

Paseka, 399 Kč, již vyšlo<br />

Portál, 329 Kč, již vyšlo


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Báry Trojanové<br />

44<br />

PTÁME SE<br />

otázek<br />

pro Báru Trojanovou<br />

Klasické knihy čtu ráda přes den na<br />

dovolené u moře.<br />

Hrála a občas ještě hraje<br />

v Divadle Sklep, věnuje se<br />

PR filmů, napsala knížku<br />

Deník rostoucího bříška<br />

a v posledních deseti<br />

letech spoluorganizuje<br />

Letní filmový a hudební<br />

festival Slavonice Fest (letos<br />

v termínu od 2. do 6. srpna),<br />

který založil její manžel,<br />

režisér a producent Ondřej<br />

Trojan. Jaká je čtenářka?<br />

Jakou knihu právě čtete?<br />

Dočetla jsem poslední Petru<br />

Soukupovou Nikdo není sám, která<br />

mě hodně oslovila a moc by se mi<br />

líbila zfilmovaná, a teď váhám. Během<br />

váhání jsem schroupala nijakou detektivku<br />

a koketuju s myšlenkou si znovu<br />

přečíst Knihu o životě a smrti od Axela<br />

Muntheho. Mám ji v nočním stolku od<br />

nepaměti a tak jednou za deset let se<br />

k ní vracím.<br />

Je pro vás lepší papírové vydání, nebo<br />

čtečka?<br />

Čtečka. Papírovou knihu čtu přes rok<br />

nekonečně dlouho. Je to jako přes<br />

kopírák. Otevřu knihu před spaním,<br />

natáhnu se na bok, podepřu si hlavu<br />

rukou, přečtu pár stránek a spím. Zato<br />

u čtečky pěkně sedím a neusínám.<br />

S jakou literární postavou byste šla na<br />

víno?<br />

Obávám se, že tak báječná a zábavná<br />

postava, jako jsou moje drahé přítelkyně,<br />

nebyla ještě napsaná. Ale vím, s kým<br />

bych rozhodně nešla – s tetou Kateřinou<br />

ze Saturnina a s tou nemožnou naivkou<br />

Ninou z Racka.<br />

U které knihy jste se smála nahlas?<br />

To bylo poměrně nedávno. Manžel mi<br />

předčítal z knihy Petra Holého Nihilista<br />

na balkonu a řezali jsme se oba.<br />

Oblíbený citát z knihy?<br />

„Hrome! Ten chlapík tančí jako šílený.<br />

Kousla ho snad tarantule, nebo co?“<br />

Tímhle citátem začíná povídka Zlatý<br />

skarabeus z knihy Jáma a kyvadlo od<br />

E. A. Poea. Ta byla u babičky v knihovně,<br />

četly jsme ji se sestrou tajně, fascinovala<br />

nás a strašně jsme se jí bály. No a tenhle<br />

poskakující chlapík nám připadal z celé<br />

knihy nejmíň strašidelný, tak jsme si ten<br />

citát zapamatovaly.<br />

Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Na poměrně pustý ostrov jsem si loni<br />

v říjnu vzala nádherný sedmisetstránkový<br />

román Vzpomínky na úhoře mladé<br />

české spisovatelky a japanoložky Anny<br />

Cimy. Voda v moři se nečekaně spojila<br />

s vodou prolínající se celým příběhem<br />

a zážitek z četby byl dokonalý. A rok před<br />

tím jsem s sebou měla stejně rozsáhlou<br />

ságu Osmý život pro Brilku. Pusté ostrovy<br />

jsou skvělé pro knížky otesánky.<br />

Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

Klasické knížky v kamenných knihkupectvích.<br />

Baví mě bloumat mezi<br />

regály, vybírat si namátkou podle názvů<br />

a obalů, pak číst popisy a kousky textu<br />

a hádat, jestli se mi bude knížka líbit.<br />

E-knihy pak zkoumám podobně na<br />

internetu.<br />

Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Preventivně proti hromadění bojuju<br />

právě čtečkou. Ale nedávno jsme řešili<br />

takovou knižní celoživotní nadílku.<br />

Hodně knížek jsme rozdali a něco přesunuli<br />

v krabicích do Slavonic, kde čekají,<br />

až se jim na půdě dodělá knižní pokoj.<br />

O ten se snad už letos v létě budou dělit<br />

s kamarády, kteří u nás bivakují během<br />

Slavonice Festu, když je ve městě všude<br />

plno.<br />

Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Je spousta důvodů. Já mám moc ráda<br />

pocit zklidnění a koncentrace, odpojení<br />

se od toho stroboskopu zvenčí. Útržky<br />

informací, zvuků, obrazů, které na nás<br />

denně chrlí sítě a média, při čtení odplujou<br />

a vnitřní hladina se uklidní.<br />

Jakého spisovatele byste si vybrala,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

Tak v tom mám celkem jasno. O dětství<br />

bych poprosila Astrid Lindgrenovou<br />

a od puberty dál bych se svěřila Betty<br />

McDonaldové.


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

Jak zvládat život, místo aby nás život ovládal<br />

KEVIN DUTTON, ANDY MCNAB<br />

Trénink hodného psychopata<br />

PŘEKLAD MIROSLAVA KOPICOVÁ<br />

Chcete si vyzkoušet, jak využít svého vnitřního psychopata, abyste lépe řídili vlastní život a získali z něj co<br />

nejvíc? Psycholog Dutton a elitní voják McNab se ve své příručce pojednávající o tom, jak se stát hodným<br />

psychopatem, zaobírají se rozmanitými oblastmi života (práce, odpočinek, zdraví, vztahy, čas, životní úkoly)<br />

a nabízejí konkrétní, praktické a přehledné kroky na cestě k spokojenějšímu životu.<br />

Zvládejte svůj perfekcionismus<br />

SHARON MARTIN<br />

Být perfektní nemusí<br />

být perfektní<br />

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ<br />

Je vaše touha po perfektním výsledku mnohdy silnější než vy? Raději do úmoru všechno vylepšujete<br />

a zdokonalujete? Kniha nabízí řadu strategií, které nám mohou pomoci vystoupit z nekonečného běhu<br />

za dokonalostí. Najdeme v ní řadu příkladů ze života, podnětů k zamyšlení, škál zjišťujících, jak jsme<br />

na tom s perfekcionismem právě my, a hlavně inspirace a podpory pro změnu svého života. Autorka<br />

zařadila také cvičení založená na konceptu mindfulness.<br />

Sedm kroků k láskyplnému vztahu rodičů a dětí<br />

DANIELA GAIGG, LINDA SYLLABA<br />

Výchova bez ponižování<br />

PŘEKLAD KRISTINA VÁCLAVŮ<br />

Příručka popisuje, co se děje s dítětem, které je znevažováno a negativně hodnoceno, a nabízí užitečné<br />

postupy, jak něčemu takovému předcházet. Napodobujeme výchovné vzorce svých rodičů? Pečujeme o sebe<br />

dostatečně fyzicky i duševně? Dokážeme najít rovnováhu mezi zodpovědností a důvěrou? Jak s dítětem<br />

vhodně komunikovat? A jak to všechno převést do praxe? Nechybí vyjádření odborníka, otázky a cvičení.<br />

www.portal.cz


46<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDNU<br />

ZE 3 KNIH BIOGRAF<br />

LÁSKA<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte<br />

připsat adresu, na kterou<br />

zašleme případnou<br />

výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec<br />

zveřejníme 31. srpna<br />

jména tří výherců, které<br />

budeme následně sami<br />

kontaktovat.<br />

Tajenka ukrývá nezpochybnitelný fakt každého<br />

čtenáře.


Tři ženy,<br />

tři autorky<br />

a tři různé světy,<br />

které jsou<br />

dráždivou<br />

inspirací


Na západním pobřeží Irska, v malé vesnici<br />

na břehu oceánu, překonávají tři ženy svá<br />

trápení díky přátelství a vzájemné podpoře.<br />

Před našima očima vyvstávají zelené kopce<br />

a rašelinná pole, cítíme pronikavou vůni slané<br />

vody, slyšíme vítr a neustálý křik racků a kolih<br />

poletujících nad vlnami…<br />

Kniha<br />

vychází v pátek<br />

14. července<br />

v nové edici<br />

Přítelkyně<br />

Čerstvě ovdovělá Elizabeth<br />

O’Sheaová proklíná na hřbitově<br />

svého muže. Více než třicet<br />

let manželství si byla jistá, že<br />

zná Erika skrz naskrz. Až nyní<br />

zjistila svůj omyl: kvůli jeho<br />

utajeným dluhům jí hrozí, že na<br />

stará kolena přijde o střechu<br />

nad hlavou i přilehlou ordinaci.<br />

O generaci mladší Lucy na<br />

tom není o moc líp, ačkoli<br />

z úplně jiných důvodů. Rozvod<br />

a roky dřiny v hektické<br />

nemocnici ji přivedly na pokraj<br />

sil. A stejně jako Elizabeth<br />

hledá nějaké východisko.<br />

Dvě ženy v nesnázích<br />

svede dohromady Lucyina<br />

matka Jo, která se ochotně<br />

nechává vtáhnout do<br />

starostí ostatních. Ta jediná<br />

působí dojmem, že má život<br />

pod kontrolou. Důchod<br />

tráví v útulném domku ve<br />

společnosti koček a každý<br />

den, bez ohledu na počasí,<br />

se oddává stejnému rituálu –<br />

nočnímu plavání v chladném<br />

moři. V jeho náruči se může<br />

smát, plakat a nechat odplavit<br />

své obavy. A myslet jen<br />

na to, co by mohla změnit<br />

k lepšímu. Do temnoty šeptá<br />

své přání, sen o daru pro Lucy<br />

a Elizabeth, který by jim ráda<br />

zanechala.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!