03.04.2024 Views

KNIHKUPEC 29

Dubnový magazín Knihkupec s Karin Lednickou na titulní straně signalizuje, že jarní ediční plány čeští nakladatelé nepodcenili. Uvnitř aktuálního vydání se čtenáři setkají i s dalšími osobnostmi knižního prostředí, ale také přehledem novinek, recenzemi a knižními tipy. Hezké dubnové čtení.

Dubnový magazín Knihkupec s Karin Lednickou na titulní straně signalizuje, že jarní ediční plány čeští nakladatelé nepodcenili. Uvnitř aktuálního vydání se čtenáři setkají i s dalšími osobnostmi knižního prostředí, ale také přehledem novinek, recenzemi a knižními tipy. Hezké dubnové čtení.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

knihkupec<br />

DUBEN2024<br />

JENNY<br />

COLGANOVÁ:<br />

TĚŠÍM SE DO<br />

PRAHY<br />

KATEŘINA<br />

BROŽOVÁ:<br />

UKLIĎTE SI PRO<br />

SVŮJ KLID<br />

STEFAN AHNHEM<br />

JE ZPĚT<br />

S NOVOU SÉRIÍ<br />

PŘEHLED<br />

NOVINEK<br />

RECENZE<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

Karin<br />

Lednická<br />

9 772787 925005 ><br />

AUDIOKNIHY<br />

Nebát se a nelhat<br />

Foto: Jan Zátorský


NA STOPĚ VRAHŮ,<br />

KTEŘÍ NEMAJÍ CO ZTRATIT…<br />

Oblíbený<br />

autor<br />

severské<br />

krimi


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Je tu duben, který je stejně jako březen, únor a leden<br />

měsícem knihy. Vítám vás na stránkách dubnového<br />

vydání vašeho oblíbeného knižního magazínu<br />

Knihkupec. Nejprve bych rád pozdravil Karin Lednickou<br />

z titulní strany a gratuloval jí k vydání již netrpělivě<br />

očekávané novinky. Její knihy jsou radostí nejen pro<br />

čtenáře, ale i pro knihkupce a Knihkupce.<br />

Proto přinášíme na našich stránkách nejen řadu<br />

zajímavých rozhovorů, ale také knižní recenze a přehled<br />

knižních novinek, a to nejen těch tištěných, ale také ve<br />

stále oblíbenější audio podobě.<br />

Přeji vám všem hezké čtení a nádherné knižní jaro.<br />

Nacházíme se v čase, který je doslova festivalem<br />

knižního světa. Zanedlouho se dozvíme výsledky ocenění<br />

Magnesia Litera, chystá se největší český knižní veletrh<br />

Svět knihy, nakladatelé zvyšují výkon svých redakcí, aby<br />

využili větší čtenářské chuti a také toho, že čtenáři právě<br />

dočítají své vánoční dárky a rozhlížejí se po novém čtení.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát <strong>29</strong>7 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


text: Jiří Popiolek<br />

foto: Jiří Zerzoň, Karin Lednická<br />

4<br />

ROZHOVOR<br />

Když se zahladí<br />

historie, můžou<br />

nastoupit lži, mýty<br />

a stereotypy<br />

říká spisovatelka Karin Lednická, jejíž Šikmý kostel<br />

nevratně změnil obecné vnímání karvinského regionu<br />

i samotné hornické profese a poukázal na to, že mnohé<br />

věci jsou zcela jinak, než jak se léta tradují. Třetí díl<br />

vychází 18. dubna a autorka ho označuje za pointu,<br />

KARIN<br />

LEDNICKÁ<br />

TŘETÍ DÍL<br />

klíčové sdělení celé trilogie, na které pracovala osm let.<br />

KARIN LEDNICKÁ<br />

TŘETÍ DÍL<br />

ŠIKMÝ<br />

KOSTEL<br />

románová kronika ztraceného města<br />

léta 1945–1961<br />

Bílá vrána, 549 Kč,<br />

vychází 18. dubna<br />

První díl Šikmého kostela jsi napsala<br />

formou realistického románu devatenáctého<br />

století, v němž jsi významně<br />

upozornila na úděl hornických žen<br />

Karvinska. Proč jsi zvolila ženský<br />

pohled na věc v tak čistě mužském<br />

světě, jakým je právě hornictví?<br />

Na to je jednoduchá odpověď – protože<br />

do té doby ženy v tomto typu<br />

literatury téměř nebo zcela chyběly,<br />

což samozřejmě vedlo k dosti pokřivenému<br />

obrazu. Svět havířských kolonií<br />

pochopitelně neutvářeli jen muži.<br />

Byly to havířské ženy, kdo poskytoval<br />

zázemí, kdo vychovával děti, staral se<br />

o hospodářství – a kdo nesl důsledky,<br />

pokud rodina při důlním neštěstí přišla<br />

o živitele. V prvním díle, tedy v době,<br />

kdy neexistovalo sociální zabezpečení,<br />

jak ho známe dnes, to představovalo<br />

závažný existenční problém, se kterým<br />

se ženy musely vypořádat. A že to bylo<br />

velmi obtížné, dokládá příběh Barbory<br />

z prvního dílu Šikmého kostela.<br />

Vysvětluješ si teď zpětně, co u knihy<br />

způsobilo tak mimořádný ohlas?<br />

Na to se mě lidé často ptají, ale já odpověď<br />

neznám. Vlastně ji ani nijak zvlášť<br />

nehledám. Pokud bych měla usuzovat<br />

podle reakcí čtenářů, pak u místních je<br />

hlavním jmenovatelem znovunalezení<br />

identity, obnovení pošlapané důstojnosti<br />

a odhalení kořenů zasypaných<br />

dekádami devastace a zapomnění.<br />

A u čtenářů odjinud převažuje motiv<br />

překvapení, tedy to, čemu se v angličtině<br />

říká eye-opener.<br />

Druhý díl pak byl především obžalobou<br />

nacionalismu, který mnoha<br />

způsoby deformuje mezilidské vztahy<br />

a ničí životy. V čem je podle tebe<br />

nacionalismus tak nebezpečný?<br />

Tvoje otázka obsahuje odpověď – deformuje<br />

vztahy a ničí životy. Rozeštvává<br />

komunity, které dříve dokázaly bez<br />

problému soužít. A je úplně jedno, ve<br />

jménu jakého národa se vlastenecký<br />

boj vede. Následky jsou jen různě tragické<br />

– někdy tečou slzy, jindy krev.<br />

Vzhledem k tomu, že toto téma je<br />

aktuální i dnes, nepřepadá tě někdy<br />

beznaděj z toho, jak jsme my lidé<br />

nepoučitelní?<br />

Jsem už trochu alergická na onu<br />

otřepanou větu o nezbytnosti poučení<br />

z historie. Protože se s ní ustavičně<br />

mává, ale do reality nepřechází. A co<br />

víc, když někdo upozorňuje na první<br />

náznaky rašícího zla, bývá utlučen argumenty,<br />

že slyší trávu růst. I o tomhle<br />

strkání hlavy do písku píšu – že mnohdy<br />

včasná varování lidé ignorují až do<br />

chvíle, kdy se naplní. A pak se znovu<br />

všichni diví a zděšeně poukazují na to,<br />

že se historie už zase opakuje. Takový<br />

věčný frustrující koloběh.<br />

Co je hlavním tématem třetího dílu<br />

a jakou jsi tentokrát zvolila formu?<br />

Řekla bych, že závěr trilogie má v sobě<br />

více vrstev, dějových i literárních.<br />

V mnoha ohledech jsem ho pojala šířeji<br />

a hlouběji, děj jsem ještě pevněji propojila<br />

s reálnými událostmi a postavami.<br />

Ve scénách ze schůzí a manifestací<br />

jsem do dialogů zapracovala skutečné<br />

zápisy, u popisu církevních represí nebo<br />

monstrprocesu s důlními techniky<br />

pracuji s výslechovými protokoly StB<br />

a protokoly Státního soudu. A tak dále.<br />

Důvod, proč jsem k třetímu dílu přistoupila<br />

právě tímto způsobem, je jednoduchý:<br />

je v něm obsažena podstata<br />

celého mého sdělení. Předchozí dva<br />

díly poskytují čtenáři historický kontext,<br />

trojka je pointa. K tomuto sdělení směřovalo<br />

celých osm let práce.<br />

O době, kdy komunistická strana přebírala<br />

v Československu moc, jsi toho<br />

hodně nastudovala. Bylo v archivech<br />

týkajících se Karvinska něco, co tě<br />

vysloveně šokovalo?<br />

Hlubokou frustraci ve mně vyvolávala<br />

četba stovek hlášení místních


zpravodajců, která neměla jiný účel<br />

než znovu rozdmýchat národnostní<br />

nenávist. Důsledek? Zatímco československé<br />

demokratické strany začaly<br />

žádat odsunutí části Poláků z Těšínska,<br />

Gottwald volal po proletářském internacionalismu.<br />

Získal tím pro komunisty<br />

hlasy lidí, kteří je nevolili z ideologického<br />

souznění, ale v zájmu zachování<br />

národní identity. Je to jeden z mnoha<br />

KARIN LEDNICKÁ (* 1969)<br />

Narodila se v Karviné, vyrostla<br />

v Havı ́řově a nynı ́žije v Ostravě.<br />

Lze tedy řıćt, že celý život<br />

strávila v regionu, jehož historii<br />

se věnuje ve své literárnı ́práci.<br />

Debutovala v roce 2020<br />

úvodnıḿ dılem ́ trilogie Šikmý<br />

kostel s podtitulem Románová<br />

kronika ztraceného města,<br />

léta 1894–1921. Následovaly<br />

Šikmý kostel: románová<br />

kronika ztraceného města,<br />

léta 1921–1945 (2021), literárnı ́<br />

dokudrama Životice: obraz (po)<br />

zapomenuté tragédie (2022)<br />

a závěr trilogie Šikmý kostel:<br />

románová kronika ztraceného<br />

města, léta 1945–1961 (2024).<br />

Za své knihy zıśkala řadu<br />

oceněnı ́od odborné<br />

i čtenářské veřejnosti; za<br />

mimořádný přıńos k reflexi<br />

novodobých dějin jı ́Ústav<br />

pro studium totalitnıćh<br />

režimů v roce 2021 udělil<br />

Cenu za svobodu, demokracii<br />

a lidská práva.<br />

příkladů chybných úsudků pramenících<br />

z neznalosti lokálních poměrů,<br />

které vyústily ve špatné rozhodnutí<br />

s fatálními důsledky.<br />

Deptala mě bohorovnost a souběžná<br />

tupost, s níž režim nechal naprosto<br />

pragmaticky a účelově zlikvidovat<br />

krásné město, jakým původní Karviná<br />

byla. Ta neúcta k člověku, k jeho práci,<br />

ke krajině, ke všem hodnotám!<br />

Zdaleka nejvíc mě ale pochopitelně<br />

drtily osudy lidí. V badatelnách jsem se<br />

občas musela omlouvat archivářům za<br />

mimoděk pronesené vulgarismy, a když<br />

jsem se pak setkávala s rodinami těch,<br />

které režim semlel, bývalo mi opravdu<br />

hodně úzko. A zdaleka teď nemluvím<br />

jen o obětech tragických důlních<br />

neštěstí, které zavinilo trestuhodné<br />

zanedbání bezpečnostních pravidel,<br />

nebo o vykonstruovaných monstrprocesech<br />

s drakonickými tresty. Mám<br />

na mysli i ty, v nichž tehdejší režim<br />

zadupal všechny iluze, ambice, touhu<br />

po něčem vyšším než prosté přežívání.<br />

Jedna postava v závěru říká: „A já si<br />

taky koupím televizi.“ Do té rezignační<br />

věty se scvrkly všechny někdejší plány,<br />

činorodost, talent. Z tohohle zploštění<br />

lidského bytí na mě padá marnost:<br />

namísto naplněného života přišla<br />

vnitřní emigrace. Do obýváku s televizí.<br />

Změnila práce na třetím díle nějak<br />

významně tvůj pohled na celý region?<br />

Ne. Spíše umocnila dlouholeté přesvědčení,<br />

že je nejvyšší čas říct pravdu.<br />

A nenarážíš s tím občas?<br />

Narážím. Ale snažím se řídit pravidlem<br />

nebát se a nelhat.<br />

Měnit zavedený narativ je náročný<br />

úkol a z tvých knih vychází Ostravsko,<br />

Karvinsko a obecně celý severovýchodní<br />

cíp naší republiky jako úplně<br />

jiné místo, než jak ho lidé dlouhodobě<br />

vnímají. Kde vidíš kořeny tohoto<br />

nebojím se říct až zesměšňování?<br />

Příčin je více a všem se ve třetím<br />

díle dost zevrubně věnuji. Začněme<br />

prostým faktem, že do tohoto regionu<br />

museli lidé přijíždět kvůli vylepšení<br />

kádrového profilu nebo rovnou za trest,<br />

do široké sítě táborů PTP. To v člověku<br />

nevyvolá zrovna kladnou konotaci,<br />

že? Velmi významnou roli sehrál také<br />

fakt, že komunistický režim vytvořil<br />

z horníků ikony doby a ve sdělovacích<br />

prostředcích o nich hovořil jako o svých<br />

nejvěrnějších spojencích. Realita byla<br />

jiná – chlapi v dolech si chtěli vydělat,<br />

nějaká pětiletka jim byla vesměs ukradená.<br />

Jediné, co si zachovávali, byla stavovská<br />

čest. Propaganda samozřejmě<br />

hlásala jen privilegia, naopak zamlčovala<br />

tragická důlní neštěstí, zničené<br />

zdraví, šílené životní prostředí, zdevastovanou<br />

krajinu, ztrátu domova, kořenů<br />

i rozprášení původních komunit.<br />

Dodnes se tradují historky o bohatýrských<br />

pijatykách a rvačkách – ovšem<br />

ty se týkaly jen části hornického stavu<br />

a byly především důsledkem masivního<br />

přílivu pracovních sil. Většina chlapů si<br />

po šichtě dala dvě tři piva a šla domů.<br />

Ale více na očích byli pochopitelně<br />

ti, co dělali bordel – a bohužel byli to<br />

právě oni, na kom si část veřejnosti<br />

utvořila obraz celku. Ono je to přece tak<br />

třeskutě vtipné a vděčné, vykládat historky<br />

o ožralcích, co se mlátí po hlavě<br />

židlema!<br />

Po roce 1989 se v tomto ohledu bohužel<br />

nic nezměnilo, a pokud ano, tak k horšímu.<br />

Místo aby lokální politici začali<br />

volat po nápravě věcí, nadále tolerovali<br />

devastační těžbu uhlí i nesmyslné<br />

demolice zbylých, mnohdy nepoškozených<br />

domů. Pak se v poněkud absurdním<br />

rozporu s předešlým rozhodli<br />

předstírat, že hornická minulost tohoto<br />

kraje vůbec neexistuje. No a smutnou<br />

tečku za celým tímto procesem udělala<br />

fatálně zpackaná privatizace OKD.<br />

Myslíš si, že Šikmý kostel má sílu<br />

s tím něco udělat?<br />

Historie se změnit nedá. Já můžu<br />

jedině napsat, jak to tady u nás bylo,<br />

a doufat, že si moje knihy najdou<br />

vnímavé čtenáře, kteří budou ochotni<br />

změnit dosavadní názor.<br />

V čem podle tebe spočívá největší<br />

zločin, kterého se vládnoucí komunistická<br />

strana na naší společnosti<br />

a potažmo na tomto regionu v poválečném<br />

období dopustila?<br />

Vyhnat z domova desetitisíce lidí je<br />

podle mě neoddiskutovatelný zločin.<br />

Stejně tak proklamovat, že se to děje<br />

pro jejich dobro. A podobně lze nahlížet<br />

všechno to, o čem byla řeč před chvílí –<br />

devalvaci hornické cti, upřednostnění<br />

5<br />

>>


6<br />

těžby před bezpečností, rozprášení<br />

původních komunit, zničení identity.<br />

Když se zahladí historie, namísto<br />

reálného vyobrazení dřívějších dějů<br />

můžou nastoupit lži, mýty a stereotypy.<br />

A přesně to se stalo. Stále se to děje,<br />

bohužel. A vytváří to další traumatickou<br />

vrstvu na už tak hluboce traumatizovaném<br />

regionu.<br />

V románu vystupuje spousta postav<br />

reálné historie. Jejich medailonky na<br />

konci knihy doplněné bohatou obrazovou<br />

přílohou pak vnímám mnohdy<br />

jako připomenutí pozapomenutých<br />

osobností, jejichž činy byly záměrně<br />

vymazány z historie.<br />

Ano, snažím se ze zapomnění vyzvedávat<br />

osobnosti, které by jinde byly nadále<br />

s úctou upomínány, snad i vyznamenány…<br />

A tady o nich téměř nikdo neví.<br />

Pokouším se tuto historickou křivdu<br />

napravit a jsem velmi vděčná rodinám<br />

všech těchto obdivuhodných osobností,<br />

že mi projevily důvěru a úzce se mnou<br />

spolupracovaly.<br />

Má mít podle tebe Šikmý kostel<br />

i edukativní rovinu?<br />

To bych si velmi přála. A s radostí vítám<br />

náznaky první spolupráce se školami,<br />

univerzitami a dalšími vzdělávacími či<br />

paměťovými institucemi.<br />

Ještě se v této souvislosti vrátím k předchozí<br />

otázce. Tu a tam se někteří čtenáři<br />

domnívají, že v Šikmém kostele tvoří<br />

historie jen jakousi kulisu. Tak to ale<br />

není. Kostru celé trilogie tvoří skutečná<br />

historie.<br />

Ve třetím díle jsou zapracovány tisíce<br />

stran dokumentů, ovšem s důrazem na<br />

to, aby nenarušily příběh, románovou<br />

stavbu. Je tedy možné, že i tentokrát<br />

by se někdo mohl mylně domnívat, že<br />

čte fabuli. Pro tento případ je v závěru<br />

šedesátistránková faktografická příloha.<br />

Aby bylo opravdu zřejmé, že tohle se<br />

skutečně stalo.<br />

fická tečka za celou trilogií, která tentokrát<br />

nahrazuje doslov.<br />

Jaká byla role církve v místě, kde hrála<br />

významnou úlohu i tradičně katolická<br />

polská komunita?<br />

V rozporu s obecným přesvědčením<br />

bylo Karvinsko krajem hluboce věřících<br />

lidí. I proto zde represe církve probíhaly<br />

velmi tvrdě. Když se nezasvěcenému<br />

člověku řekne „historie katolické církve<br />

na Karvinsku ve druhé polovině 20. století“,<br />

velmi pravděpodobně si pomyslí, že<br />

není vlastně o čem mluvit. A přitom je<br />

to právě naopak – životní příběhy hned<br />

několika místních duchovních by vydaly<br />

na samostatnou knihu. Já jim ve třetím<br />

díle Šikmého kostela věnuji maximální<br />

možný prostor.<br />

Obecně známý je tvůj neutuchající,<br />

skoro až donkichotský boj o záchranu<br />

staré Karviné. S jakými problémy se<br />

právě potýkáš?<br />

V obecné rovině s důsledky zahlazené<br />

historie, tedy s neznalostí, nezájmem<br />

a občas bohužel i nevzdělaností těch,<br />

kteří mají pravomoc rozhodovat.<br />

V praktické rovině zejména s tím, že<br />

pro určitou skupinu lidí jsou jedinou<br />

hodnotou peníze, nic jiného je nezajímá.<br />

A s takovouto banální motivací sotva<br />

dospěješ k dobrému rozhodnutí, že. Tím<br />

spíš, když ty peníze skončí na účtech<br />

úzké skupiny zainteresovaných, kterým<br />

je úplně jedno, co bude s tímto krajem<br />

a jeho lidmi dál.<br />

Ono to takhle zhuštěné může vyznívat<br />

naivně, vím. Je obtížné vměstnat celou<br />

problematiku do několika vět. Zkusím to<br />

tedy oklikou – stará Karvinná vzkvétala<br />

právě proto, že ji řídil dobrý hospodář.<br />

Ten taky dbal na zisk vlastních firem,<br />

jasně. Ale zároveň mu záleželo i na<br />

tom, aby se ve městě dobře žilo, aby<br />

celkově prosperovalo. A to je ten rozdíl.<br />

Že dnes rozhodování o budoucnosti<br />

staré Karviné nebo třeba Životic neleží<br />

v rukou dobrého hospodáře, ale lidí,<br />

kteří sledují pouze vlastní prospěch,<br />

i když pochopitelně hlásají, že to dělají<br />

pro lidi.<br />

V důsledku pak hrozí, že v čerstvě zhojené<br />

přírodě naproti šikmému kostelu<br />

vyrostou plechové krabice montoven<br />

a skladů. Nebo že životické pomníčky<br />

na místech gestapáckých vražd a přilehlé<br />

jabloňové sady padnou za oběť<br />

čtyřproudové silnici. Karvinsko je plné<br />

brownfieldů, ale s ohledem na finanční<br />

prospěch zájmových skupin se má<br />

stavět právě na místech nesoucích historickou<br />

hodnotu, která volají spíše po<br />

pietě. No a já si zkrátka myslím, že něco<br />

takového by se v našem kulturně-civilizačním<br />

okruhu dít nemělo.<br />

Neříkáš si někdy:<br />

Stojí mi to vůbec za to?<br />

Říkám. A přiznávám, že někdy jsem<br />

z toho strašně unavená. Jenomže<br />

pokaž dé to rozčarování vyváží vzpomínky<br />

na setkání s lidmi, se kterými<br />

se v uplynulých dekádách už tolikrát<br />

zametlo. Kteří v důsledku pomýlených<br />

politických rozhodnutí přišli o domov,<br />

důstojnost i majetek. Takže pokud mám<br />

možnost s tím něco dělat, prostě to<br />

dělám. Především samozřejmě svými<br />

knihami. Ale i jinak, protože nejsem<br />

autorka, která svá témata opouští, když<br />

udělá tečku za poslední větou.<br />

Doufám však, že příloha poslouží především<br />

čtenářům, kteří se budou chtít<br />

dozvědět něco víc. Dosadit si tváře ke<br />

jménům. Vidět na vlastní oči téměř<br />

apokalyptické výjevy z devastace staré<br />

Karviné. Přečíst si v románu citované,<br />

mrazivě cynické dokumenty, které<br />

nechávaly město postupně srovnat se<br />

zemí. Je to vlastně obrazově-faktogra-<br />

Současná podoba původní Karviné. Právě na tomto místě se odehrává<br />

několik klíčových scén třetího dílu Šikmého kostela.


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

JAN BENDA<br />

Všímavost a Já<br />

Od sebeléčení k sebepřesahování<br />

Představa, kterou máme sami o sobě, je formována v dětství a často je ovlivněna emočními zraněními.<br />

Autor popisuje čtyři typy těchto zranění a ukazuje, jak je lze léčit a transformovat. Nabízí postupy, jak<br />

odhalovat vlastní skrytá jádrová přesvědčení a jak ošetřovat existenciální strach, stud a osamělost.<br />

Kniha čerpá z terapeutických přístupů, integruje poznatky neurověd, psychedelického výzkumu<br />

i buddhistické psychologie. Obsahuje cvičení, postupy a techniky, které lze využít v psychoterapii<br />

i v rámci osobního rozvoje.<br />

WENDY BEHARY<br />

Odzbrojte narcistu<br />

Komunikace, empatie, strategie<br />

PŘEKLAD IVO MÜLLER<br />

Praktický průvodce vás provede zvládáním vztahu s člověkem s narcistickou poruchou osobnosti.<br />

Autorka nabízí techniky efektivní komunikace a ukazuje, jak se nenechat zahnat do pasti. Otevírá také<br />

téma soužití s narcistickým partnerem, jež má často v pozadí spoluzávislost a které může mít velmi<br />

negativní dopad na děti. Ukazuje, jak člověku s narcistickou poruchou nastavit hranice a dát najevo,<br />

jaké chování nebudete akceptovat. Knihu provázejí četné příklady z praxe.<br />

LADISLAV HERYÁN<br />

Exotovy zápisky<br />

Nový soubor duchovních zamyšlení a krátkých příběhů Ladislava Heryána dává opět jiným způsobem<br />

nahlédnout do jeho vnímání Boha, spirituality a křesťanství. Psané Heryánovým osobitým způsobem,<br />

zalidněné svéráznými postavami z jeho okolí, plné soucitu, vhledu do potřeb současného člověka<br />

a naděje v to, že nad vším stojí Láska. Úvahy jsou doplněny biblickými úryvky a dalšími texty z autorova<br />

zápisníku, takže kniha vytváří svébytný „Exotův breviář“, který se hodí k duchovní četbě, rozjímání, jako<br />

posila i zdroj inspirace.<br />

www.portal.cz


8<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Marek Wollner<br />

REPORTÉR NA ODSTŘEL<br />

Reportér na odstřel<br />

// Marek Wollner<br />

Nakladatelka z Paříže<br />

// Tabea Koenigová<br />

Když Lizzie opustí násilnického manžela, vzdá<br />

se tím nejen svého postavení ve společnosti,<br />

ale i přízně vlastní matky. V Paříži si začíná<br />

budovat nový život a v kruzích tamní literární<br />

scény nachází přátele, kteří ji svou otevřeností<br />

fascinují. Zatímco přepisuje román Jamese<br />

Joyce k vydání, narůstá v Lizzie nový sen: stát<br />

se nakladatelkou.<br />

Metafora, 4<strong>29</strong> Kč, již vyšlo<br />

Všechno, co jste chtěli vědět<br />

o zákulisí boje o politický vliv<br />

v televizi. Významný český novinář<br />

a tvář pořadu Reportéři ČT Marek<br />

Wollner zažil po desetiletích<br />

uznání tvrdý pád na dno. Poté,<br />

co policie zjistila, že nespáchal<br />

trestný čin ani přestupek, přichází<br />

s autobiografickým románem<br />

Reportér na odstřel, který se<br />

nevyhýbá ničemu.<br />

Knižní tipy<br />

Dubnová sprška knižních tipů rozličných žánrů je<br />

tady! Udělejte radost sobě i svým blízkým a vyberte si<br />

z naší nabídky.<br />

Brána, 399 Kč, vychází 15. dubna<br />

Fake – Kdo ti teď uvěří<br />

// Arno Strobel<br />

Patrick se právě chystá strávit se svou ženou<br />

báječný den, když u nich zazvoní kriminální<br />

policie. Je obviněný z únosu ženy, kterou<br />

nikdy předtím neviděl. Přestože se snaží policii<br />

přesvědčit, že je nevinný, jeho alibi selhává. A když<br />

se posléze objeví video, na kterém je Patrick jasně<br />

vidět, nikdo už mu nevěří. Video je přece jasný<br />

důkaz, nebo ne?<br />

Zbývá šedesát sklizní<br />

// Philip Lymbery<br />

Jak dospět<br />

k budoucnosti šetrné k přírodě<br />

Poutavá a přesvědčivá kniha, jejíž<br />

název vychází z mrazivého varování<br />

OSN, že světovou půdu můžeme<br />

ztratit během jediného lidského<br />

života, odhaluje, jak potravinářský<br />

průmysl ohrožuje planetu. Ukazuje,<br />

proč jsou budoucí sklizně důležitější<br />

než kdykoli předtím, jak můžeme<br />

naši planetu ozdravit a zajistit tak<br />

budoucnost šetrnou k přírodě.<br />

Jak se stát úspěšnou vůdčí<br />

osobností a efektivně se<br />

rozhodovat<br />

// Dale Carnegie<br />

Kniha pro všechny, kdo chtějí být úspěšnými<br />

manažery a lídry. Efektivní manažeři dnes<br />

balancují mezi zvládnutím procesů a vedením lidí.<br />

Pokud se vám podaří nalézt správnou rovnováhu,<br />

dosáhnete nejen vysoké produktivity, ale budete<br />

obklopeni vysoce motivovanými a loajálními<br />

lidmi. Tato kniha vám nabízí řadu podnětů a rad,<br />

jak toho dosáhnout.<br />

Metafora, 449 Kč, již vyšlo<br />

Práh, 399 Kč, vychází 12. dubna<br />

Práh, <strong>29</strong>9 Kč, již vyšlo


Převozník // Justin Cronin<br />

Souostrovní utopie Prospera leží skryta před hrůzami vnějšího světa. Šťastlivci si zde užívají<br />

dlouhé, plnohodnotné životy, dokud jim indikátor zdraví neklesne pod 10 %. Pak je Proctor<br />

Bennett převeze na druhý ostrov k obnovení. Jenže s ním není všechno v úplném pořádku. Za<br />

prvé, snil. Za druhé přebírá znepokojivou a záhadnou zprávu...<br />

9<br />

Laser, 649 Kč, již vyšlo<br />

Ahoj krásko // Ann Napolitano<br />

William Waters vyrůstal v domě plném smutku a lhostejnosti. Když v prvním ročníku na<br />

univerzitě potká a okouzlí energickou Julii Padavanovou, vstoupí do jeho života i její rodina,<br />

hlavně její tři mladší sestry. Rodinná sága a velký milostný příběh ze současného Chicaga vzdává<br />

hold románu Malé ženy a zlehka vypráví o nejdůležitějších věcech v životě.<br />

Metafora, 489 Kč, již vyšlo<br />

Hra na<br />

kočku a myš<br />

// Michele<br />

Campbell<br />

Pátrání po pravdě vtáhne<br />

Madison hluboko do Kathrynina<br />

světa. Kým její nadřízená<br />

doopravdy je? Snaží se<br />

Madison pomáhat, nebo si<br />

z ní udělala pěšáka ve velmi<br />

nebezpečné hře? Obě ženy<br />

kolem sebe krouží jako kočka<br />

s myší a jejich vzájemná nedůvěra roste. Dokážou ji překonat,<br />

nebo to celé skončí, až když jedna z nich zemře?<br />

Mystery Press, 499 Kč, vychází 2. dubna<br />

Tohle zvládnu!<br />

// Caren Baruch-<br />

Feldman, Rebecca<br />

Comizio<br />

© 2024 by Netflix CPX,<br />

LLC and NETFLIX CPX<br />

International, B.V DAMSEL<br />

MÍR LZE VYKOUPIT<br />

JEN SMRTÍ<br />

Za pohádkovou<br />

nabídkou k sňatku<br />

se skrývá temné<br />

a hladové tajemství.<br />

Ztracena v dračí<br />

sluji bude Elodie<br />

potřebovat veškerý<br />

svůj důvtip, aby<br />

unikla ze spárů<br />

smrti a pomstila<br />

se všem, kdo ji<br />

zradili.<br />

Opravdu zvládnu všechno? Co<br />

když se na některé věci necítím?<br />

Jak posílím svou psychickou<br />

odolnost? Kniha plná her a aktivit<br />

ti pomůže odblokovat obavy,<br />

zvládnout stres, náročné úkoly<br />

i každodenní záležitosti. Najdeš<br />

v ní křížovky, osmisměrky, hádanky a spoustu dalších zábavných<br />

úkolů, díky nimž poznáš a procvičíš své silné stránky.<br />

DECHBEROUCÍ<br />

OHNIVÉ<br />

FANTASY<br />

VYJDE 10. 4.<br />

2024<br />

Portál, 369 Kč, již vyšlo


text a foto: Jakub Pokorný<br />

10<br />

TIP REDAKCE<br />

Hitmakerové<br />

Béďa a Tonda<br />

Zvedněte ruku, kdo jste byl kdy v Muzeu Bedřicha<br />

Smetany v Praze? Letos v březnu uplynulo 200 let<br />

od jeho narození v Litomyšli, tak stojí za to si ho<br />

připomenout. A když už Smetanu, tak i Antonína<br />

Dvořáka, a ještě jeden bonus, když už jsme u těch<br />

„hudebních památek“. Kapitoly o jejich pražských<br />

muzeích jsou součástí nové knihy novináře Jakuba<br />

Pokorného Kde jste ještě nebyli, která vyšla 15. března<br />

v nakladatelství Universum.<br />

Universum, <strong>29</strong>9 Kč, již vyšlo<br />

Smetanovo muzeum bylo založeno už<br />

v roce 1926, sídlí na nejprestižnějším<br />

místě na Novotného lávce u Karlova<br />

mostu, ale stejně tam moc lidí nechodí.<br />

Důvodem je asi určitá odtažitost<br />

příběhu skladatele z 19. století. V den,<br />

kdy jsem tam byl já, jsme dorazili podle<br />

paní kustodky jen dva.<br />

Na druhou stranu, Béďa Smetana je<br />

hitmakerem. Složil i skladbu Moldau,<br />

kterou má dnes ve svém repertoáru<br />

například metalový kytarista Wolf<br />

Hoffman z německých Accept.<br />

Schwarz. Z oken muzea se nabízí<br />

unikátní výhled na město, protože<br />

muzeum sídlí v údajně nejkrásnějším<br />

novorenesančním domě Prahy. Vidím<br />

Karlův most, jak kdybych byl přímo<br />

na vodě, a Staroměstskou mosteckou<br />

věž z opravdu nezvyklého úhlu jakoby<br />

„zezadu“.<br />

Člověk v muzeu snadno pochopí, proč<br />

má Smetana sochu či pamětní desku<br />

skoro v každém městě. V životě se<br />

z různých důvodů opravdu nesčetněkrát<br />

stěhoval. Muzeum, které<br />

obsadilo jen jednu velikou místnost, je<br />

krutopřísně interaktivní. Paní hlídačka<br />

mi dala do ruky „kouzelnou taktovku“,<br />

jíž se daly spustit slavné Smetanovy<br />

skladby. Stačilo vždycky ukázat na příslušný<br />

pultík s notami a hrála třeba árie<br />

z Libuše nebo Vltavy.<br />

Ano, jasně, jde o Vltavu. A muzeum<br />

vystavuje i takové exponáty, jako jsou<br />

Smetanovy ikonické oválné brýle, které<br />

všichni známe z jeho portrétů, a mistrův<br />

klavír. A nechybí ani jeho taktovky,<br />

včetně jedné stříbrné, kterou mu darovali<br />

vděční žáci.<br />

Poměrně košatý je už genealogický<br />

strom na chodbě, který návštěvníka<br />

uvádí do expozice. Ukazuje Smetanovy<br />

potomky až dodneška, včetně třeba<br />

malého Lukáše Vojáčka, který se narodil<br />

v roce 2010. Jakou skladbu asi hoch<br />

jednou složí?<br />

Ale potomkem Smetany je třeba<br />

i bývalý senátor a lékař Zdeněk<br />

Socha Bedřicha Smetany před jeho muzeem v Praze na vltavském nábřeží.


Výlet do Ameriky<br />

11<br />

Muzeum Antonína Dvořáka stojí od<br />

toho Smetanova deset minut tramvají.<br />

Tam jsem, přiznávám, šel i trochu kvůli<br />

té budově – baroknímu červenobílému<br />

letohrádku Amerika, který postavil<br />

stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer.<br />

Když jsem byl v Muzeu Bedřicha<br />

Smetany kvůli „hitmakerovi Béďovi“,<br />

nemůžu opomenout ani z mnoha<br />

důvodů podobnou expozici věnovanou<br />

„hitmakerovi Tondovi“, nejhranějšímu<br />

českému skladateli ve světě, jak tam<br />

pyšně zmiňují.<br />

Navíc letohrádek Amerika v ulici Ke<br />

Karlovu trčí v proluce mezi mnohem<br />

vyššími činžáky nedaleko stanice I. P.<br />

Pavlova skutečně jak vyslanec z jiného<br />

světa. Dvořák byl o necelých dvacet let<br />

mladší než Smetana, tedy už trochu<br />

jiná hudební generace. Ale jinak si byli<br />

v lecčems podobní, a nejen tím, že<br />

používali podobné oválné brýle, byť se<br />

Smetanou si je spojujeme víc.<br />

Vystavují tu mistrův klavír, mundúr,<br />

ve kterém přebíral čestný doktorát,<br />

a Dvořákovu peněženku, která už<br />

působí hodně moderně, a klidně bych<br />

ji nosil. Ale třeba jsem nevěděl, že<br />

Dvořákův pomník má Praha teprve od<br />

roku 2000, kdy ho vztyčili u Rudolfina.<br />

Ve velkém sále letohrádku v patře<br />

lze spatřit i nádherné letohrádkově<br />

rozverné nástropní malby. Zvedněte<br />

oči. Dvořák měl asi o trochu lepší osud<br />

než Smetana a užil si víc slávy, ostatně<br />

v New Yorku bral jako šéf konzervatoře<br />

vyšší plat než newyorský starosta.<br />

Hrál i v Royal Albert Hall (v Londýně)<br />

a v Carnegie Hall. Aby bylo jasno,<br />

v Royal Albert Hall vystupují hvězdy<br />

jako Eric Clapton a Bryan Adams.<br />

Muzeum Bedřicha Smetany je svou<br />

polohou u Karlova mostu a „kouzelnou<br />

taktovkou“ možná o něco lepší,<br />

ale i tady jsem zažil klid a pohodu,<br />

když jsem si pustil do sluchátek<br />

Novosvětskou. Mají tam dokonce<br />

reggae verzi od kapely Sto zvířat.<br />

Mimochodem, Dvořák je mi blízký i tím,<br />

že stejně jako já měřil 178 centimetrů,<br />

jak jsem se dozvěděl u siluety na stěně<br />

muzea.<br />

Zbývá dodat, že Dvořák s tímto domem<br />

neměl sice nic společného, ale bydlel<br />

nedaleko odtud v Žitné ulici.<br />

Světlemodrý svět<br />

A do třetice ještě jeden hudební skladatel,<br />

který je zase o pár generací mladší<br />

než Smetana a Dvořák, ale rovněž velmi<br />

významný.<br />

Interiér Muzea Bedřicha Smetany.<br />

Když na tyto pultíky ukážete interaktivní taktovkou, spustí se hudba.<br />

Působí to trochu zvláštně. Památník<br />

Jaroslava Ježka – autora Werichových<br />

a Voskovcových písní – v takzvaném<br />

„modrém pokoji“ sice patří pod Národní<br />

muzeum, ale otevřeno má jen v úterý<br />

od 13 do 18 hodin. Neobvyklé muzeum.<br />

Sídlí v domě v Kaprově ulici, číslo<br />

popisné 10, pár kroků od stanice metra<br />

Staroměstská. Je potřeba zazvonit a po<br />

zadání kódu 010 na číselníku se ozve<br />

v mluvítku: „Prosím, Modrý pokoj.“<br />

A jsem vpuštěn dovnitř, s pokynem,<br />

že mám jít do mezaninu (slovo, které<br />

už dnes skoro nikdo nepoužívá) a do<br />

1. patra. Modrý pokoj je fakt „modrý“<br />

(světle). Potud vše v pořádku. Svou<br />

barvu získal, protože to více vyhovovalo<br />

slabozrakému Ježkovi. Je tam docela<br />

těsno, zvlášť když se tam sejde více<br />

návštěvníků. Vidím knihovnu a na ní<br />

šanony s povědomými názvy – Těžká<br />

Barbora, Osel a stín. Mají tu i partitury<br />

s osobním věnováním Stravinského,<br />

pohovku, psací stůl s osobními věcmi<br />

a křídlo, na které si pan pokladní rozložil<br />

pár svých věcí, protože je tu fakt málo<br />

místa a není ani kam dát prospekty.<br />

O co je pokoj komornější, o to je to silnější<br />

zážitek. Průvodce mi vysvětluje, že<br />

původně šlo o krejčovskou dílnu Ježkova<br />

otce. Pokoj patří k bytu, který by podle<br />

dnešních měřítek nesl označení 2+1.<br />

Kromě modrého pokoje má tedy celý<br />

byt už jen další pokoj a kuchyň, tam ale<br />

veřejnost nesmí.<br />

Dnes už je to skoro k neuvěření, že dům<br />

kousek od Staromáku byl vlastně so ciálním<br />

bydlením pro chudé. Stavělo ho<br />

družstvo drobných řemeslníků – proto<br />

ta dílna. Z okna měl Ježek, který tu bydlel<br />

s rodiči, a pak až do emigrace v USA,<br />

výhled do dvora na budovu Městské<br />

knihovny. Ze sálu služeb v knihovně je<br />

prý za příhodných podmínek někdy<br />

naopak vidět k Ježkům. Poslední tajný<br />

tip na závěr. Když jsem se vracel dolů,<br />

v mezipatře jsem potkal balkon na<br />

sušení prádla a dveře byly otevřené.<br />

Tak jsem vyšel ven a chvíli se díval na<br />

krásný dvůr, kde je i zajímavá ozeleněná<br />

terasa.<br />

JAKUB POKORNÝ (* 1976)<br />

Narodil se v Teplicích.<br />

Vystudoval gymnázium<br />

v Mělníku a žurnalistiku a masovou<br />

komunikaci na Fakultě<br />

sociálních věd Univerzity<br />

Karlovy. Od studií pracuje<br />

v Mladé frontě DNES, mimo<br />

jiné tvoří populární sobotní<br />

rubriku Český výletník. Jeho<br />

první kniha Výletník vyšla v roce<br />

2017, pokračování Výletník II<br />

v roce 2019. Se ženou Terezou<br />

a psy Toničkou a Rozárkou žije<br />

v Praze.


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Edity Vojtkové<br />

12<br />

ROZHOVOR<br />

Vždycky existuje cesta,<br />

která vede z problémů<br />

V jihoamerické Bolívii, kde žije skoro 30 let, je známou<br />

módní návrhářkou, učitelkou jógy a podnikatelkou,<br />

v rodném Česku debutující autorkou, která přichází<br />

s motivační knížkou s názvem Den, kdy jsem se<br />

poznala. Edita Vojtková v ní odhaluje svůj neuvěřitelný<br />

příběh, motivuje a inspiruje.<br />

Svoji motivační knihu jste psala 6 let.<br />

Proč tak dlouho?<br />

Jakmile jsem knihu dopsala a přečetla<br />

poprvé, bylo to spíše takové egoistické<br />

psaní, kdy jsem si jen stěžovala. Na<br />

to, jak jsem trpěla a čím vším jsem si<br />

musela projít. Byl to jeden velký zmatek<br />

a velká bolest, kterou jsem měla ve<br />

svém nitru. Mým cílem ale bylo, aby ta<br />

kniha, díky mému životnímu příběhu,<br />

pomáhala ostatním. A tak jsem ji<br />

začala psát znovu.<br />

Co se dělo dál?<br />

Po dopsání jsem si to celé opět přečetla,<br />

ale spokojená jsem zase nebyla.<br />

S vírou, že knihu jednou dokončím<br />

a s vědomím, že nikdy není pozdě,<br />

začala jsem psát kdekoliv a cokoliv.<br />

Například ihned po příchodu ze sprchy.<br />

Tam mě toho napadalo nejvíc. Nebo<br />

jsem odjela na chatu u jezera. Psala<br />

jsem cokoli mě napadlo, což trvalo<br />

pár let. Jednoho dne si pak všimla, že<br />

už není, co bych měla na srdci a že se<br />

cítím mnohem lépe. Velmi si vážím<br />

pomoci trpělivého redaktora, který mi<br />

pomohl dát vše dohromady, a já mohla<br />

knihu odeslat do jednoho nakladatelství<br />

v Cochabambě v Bolívii.<br />

Jak byste svou knížku<br />

charakterizovala?<br />

Musím říct, že ji mám strašně moc<br />

ráda. Protože ona mě tím, že jsem ji<br />

napsala, vyléčila. Pro mě je úžasná. Po<br />

jejím vydání jsem byla velmi sebevědomá.<br />

Jsou to mé pocity, můj příběh.<br />

Je to tak moc upřímné… Vždycky<br />

existuje cesta, která vede z problémů<br />

ven. Je potřeba ji najít a napojit se na<br />

ni. Ale vůbec nevadí, pokud to někdo<br />

necítí jako já.<br />

Jak probíhala vaše spolupráce s českým<br />

nakladatelstvím Rosier?<br />

Ta spolupráce byla úžasná. Když jsem<br />

poprosila svého bratra, aby knihu poslal<br />

do nějakého nakladatelství, tak mu<br />

řekli, že nemají moc času, že postrádají<br />

překladatelku, která by ji přeložila<br />

ze španělštiny do češtiny, a tak dále.<br />

Z Rosieru se ale ozvali za dva dny s tím,<br />

že chtějí sepsat smlouvu o spolupráci.<br />

Pro mě to byl velký šok, ale příjemný.<br />

Mladá paní z nakladatelství byla skvělá,<br />

ihned mi vyšla vstříc, cítila se mnou<br />

a také mi řekla, že jí moje kniha přišla<br />

do ruky v okamžik, kdy to potřebovala.<br />

Také s ostatními kolegy bylo cítit<br />

jakési spojení. Naše spolupráce nikde<br />

neuvízla a já jsem s konečnou verzí<br />

spokojená, a hlavně jsem velmi vděčná.<br />

V Bolívii žijete už skoro 30 let. Co na<br />

téhle, pro nás exotické zemi, máte<br />

ráda?<br />

Miluji, že je to stále ještě panenská<br />

země, která má obrovskou nabídku<br />

ovoce, zeleniny a luštěnin. Rostou<br />

nám na zahradě, stále čerstvé. A to<br />

klima! Každý den v kterémkoliv ročním<br />

období vychází slunce. Díky tomu jsou<br />

lidi veselí. Pokud má člověk peníze,<br />

může tady žít spokojeně, když je nemá,<br />

také může žít moc hezky. Například na<br />

vesnici, kde využívá jen to, co si sám<br />

vypěstuje. Jsem do Bolívie zamilovaná.<br />

Ale Česko taky miluju, je nádherné,<br />

naprosto jiné, s množstvím kultury.<br />

EDITA VOJTKOVÁ (* 1975)<br />

Rodačka ze Vsetína a sestra<br />

herce Romana Vojtka vystudovala<br />

střední průmyslovou školu.<br />

V 19 letech odjela do Bolívie (aniž<br />

by uměla španělsky), kde už<br />

zůstala a začala podnikat. Dnes<br />

je z ní známá módní návrhářka,<br />

instruktorka jógy a podnikatelka.<br />

Je také maminkou čtyř dětí.<br />

V polovině dubna jí v nakladatelství<br />

Rosier vyjde motivační<br />

kniha s názvem Den, kdy jsem se<br />

poznala.


Dneska jste velmi úspěšnou podnikatelkou,<br />

ale začátky takové nebyly.<br />

Kde jste brala sílu a odhodlání vydržet,<br />

a nevzdat to?<br />

Myslím, že v mém mládí. Byla jsem<br />

mladá, do všeho se vrhala po hlavě<br />

a musela to dotáhnout do konce.<br />

Hledala jsem perfekcionismus. Nyní už<br />

bych tolik síly asi neměla. To, co mě tolik<br />

hnalo vpřed bylo, že jsem chtěla sama<br />

sobě i lidem dokázat, že jsem prostě<br />

dobrá v tom, co dělám. Právě ta kniha<br />

je mimo jiné i o tom, že když jsem byla<br />

malá holka, neměla jsem žádné sebevědomí<br />

a bála jsem se, že to v životě<br />

nikam nedotáhnu, že jsem zkrátka<br />

hloupá. Škola mě nebavila a učení mi<br />

nešlo. Když jsem se odstěhovala z Česka,<br />

věděla jsem, že v cizí zemi mě nebude<br />

nikdo soudit. A snažila jsem se prosadit.<br />

Samozřejmě mě to stálo spoustu času<br />

a dřiny. Často jsem ani nespala, stále<br />

jsem se za něčím honila a díky tomu<br />

jsem tam, kde jsem.<br />

V jednu chvíli jste ale skončila v bolivijském<br />

vězení. Co vám tahle zkušenost<br />

dala?<br />

Pochopila jsem, že všechno zlé je<br />

k něčemu dobré. Do vězení jsem se<br />

dostala neprávem a byl to šok. Přišla<br />

jsem o dům, o auto. Nechápala jsem,<br />

co se děje. Netušila jsem, co a proč se<br />

mi to stalo. Ale rozhodla jsem se tuhle<br />

situaci využít – jako učitelka jógy jsem<br />

ji tam zavedla do praxe. Měla jsem<br />

své rituály a praktikovala je. Pochopila<br />

jsem spoustu věcí, a dokonce jsem tam<br />

zažila přímé setkání s bohem. Věděla<br />

jsem, že existuje, ale nemohla jsem ho<br />

nikdy najít. Nikdy jsem se nespojovala<br />

s žádnou vírou, vždy jsem všechny<br />

věřící chápala, měla k nim respekt, ale<br />

moje víra to nebyla. Až díky vězení jsem<br />

pochopila, že bůh je ve mně, že je stále<br />

se mnou, že mě nikdy neopustil. To pro<br />

mě byla a stále je velká a krásná událost.<br />

V čem podle vás spočívá síla<br />

vizua lizace, kterou jste ve vězení<br />

praktikovala?<br />

Ten úžas je v tom, že člověk to musí<br />

cítit. Vžít se do toho, aby to mělo účinek,<br />

kterého chceme dosáhnout.<br />

V knížce píšete i o vnitřním hlasu,<br />

který má každý z nás. Jak ho můžete<br />

využít v dnešní stresové době?<br />

Dneska je mu moc těžké naslouchat,<br />

a navíc se může stát, že posloucháme<br />

ten špatný. Stále si na něco stěžujeme<br />

a vidíme problémy, a to je pro nás<br />

nebezpečné. Právě proto je potřeba<br />

praktikovat třeba jógu nebo meditovat,<br />

jít do přírody, jít někam pro svůj klid. Mít<br />

rituál, brzy ráno, odpoledne, večer. Zavřít<br />

se, být sám a ptát se sám sebe: Stěžuji<br />

si? Jsem šťastná? Díky tomu můžeme<br />

změnit celý svůj život.<br />

Máte čtyři děti – Samuela, Amy,<br />

Valentina a Dominique. Co Vám do<br />

života vneslo mateřství?<br />

To nejkrásnější… Bůh mi dal to štěstí<br />

být mámou. Samuela a Amy jsem měla<br />

ještě moc mladá, rychle mi vyrostli,<br />

byla jsem stále jen v práci. A nestihla si<br />

všimnout, jak rychle to uběhlo. Naštěstí<br />

jsem po několika letech měla další dvě<br />

děti, kterých si od malička užívám. Mám<br />

krásnou rodinu, kde starší děti pomáhají<br />

těm mladším. Je to moc fajn. A já jsem<br />

za své děti vděčná. Jsou mými největšími<br />

učiteli. Rozdala bych se pro ně. Díky<br />

nim věřím na lásku.<br />

Jak vypadá váš typický den?<br />

Ráda vstávám brzy, asi v půl šesté,<br />

i když nemusím. Bez budíku, i v sobotu<br />

a neděli. Využívám toho, že všichni<br />

ještě spí a já mám čas jen pro sebe.<br />

Medituji, cvičím jógu, piju kávu. Pak<br />

přijde hodina, kdy jsou fofry – připravím<br />

děti do školy a odjíždím do práce, kde<br />

jsem celý den. Na oběd ale přijdu domů,<br />

vařím a k večeru jdu do své druhé<br />

práce – do nákupního centra, kde mám<br />

svůj obchod s oblečením. Tam si projdu<br />

zakázky a zkoušky šatů. Třikrát týdně<br />

vyučuji jógu, kam se mnou někdy chodí<br />

mé dvě mladší děti. Poté přijdu domů,<br />

uklidím a o půlnoci chodím spát.<br />

Všechen ten čas si moc užívám.<br />

Jak často jezdíte do Čech?<br />

Teď už je to častěji, každé 3 až 4 roky.<br />

Ze začátku tomu ale tak nebylo. Když<br />

jsem odcestovala do Bolívie, dlouhou<br />

dobu o mně nikdo nevěděl, jako bych<br />

za sebou spálila mosty. Můj bratr byl<br />

z toho nešťastný. Stále jsem se za<br />

něčím honila, chtěla jsem něco dokázat.<br />

Sama sobě i světu. Vrátit jsem se<br />

chtěla až v okamžiku, kdy by na mě<br />

mohli být doma pyšní… A to se stalo po<br />

7 letech. Ty návraty byly dříve bolestivé.<br />

Teď už se těším, do Čech i do Bolívie.<br />

A vnímám věci s nadhledem.<br />

Je něco, co si u nás nikdy<br />

neodpustíte?<br />

Ano, jít na pivo…<br />

A co návštěva knihkupectví?<br />

Na čtení mám málo času, ale snažím se<br />

vyhledávat knihy ezoterické a psychologické,<br />

které mě spojí s mým nitrem.<br />

Ty kupuji, přestože na ně moc času<br />

nemám. Ale poslouchám audioknihy,<br />

hlavně při cestování.<br />

Rosier, 349 Kč, vychází 18. dubna<br />

13


text: Marie Vejvodová<br />

foto: Marek Žilka<br />

14<br />

ROZHOVOR<br />

Negativní emoce<br />

jsou přirozené<br />

„Psycholožky v županu“ a autorky stejnojmenného podcastu<br />

a nyní i knihy, Tereza Jirotka Beníčková a Karolína Peruth, radí,<br />

jak si udržet duševní zdraví v turbulentním 21. století.<br />

Jak pečujete o své psychické zdraví?<br />

Tereza Beníčková: Základem je udržovat<br />

pravidelný režim, ať už spánkový,<br />

pohybový, jídelní nebo rozdělení práce<br />

a odpočinku. Jsem i výživová poradkyně<br />

a hodně si hlídám, abych jedla<br />

pravidelně a zdravě. Jídelníček má<br />

na psychické zdraví větší vliv, než si<br />

myslíme.<br />

Karolína Peruth: Také dodržuji pravidelný<br />

režim. A po určité době si vždy<br />

zhodnotím, jestli všechno funguje tak,<br />

jak má. Když se cítím unavená, snažím<br />

se zařadit třeba více relaxace. Ptám se,<br />

jaké jsou moje potřeby, a kde přidat<br />

nebo ubrat.<br />

Jak mají o své psychické zdraví pečovat<br />

rodiče, kteří na sebe mívají méně<br />

času?<br />

TB: Pečující osoby to mají těžší.<br />

Důležité je ale pamatovat na poučku<br />

„nejdřív nasaďte kyslíkovou masku sobě<br />

a pak až dítěti“. I když nám na dítěti<br />

záleží a je pro nás na prvním místě,<br />

neměli bychom zapomínat na sebe. Na<br />

rodiči záleží. A také by se neměli snažit<br />

usilovat o sto procent, ale dělat alespoň<br />

tolik, kolik v dané chvíli můžou. I když<br />

se to může zdát jako kompromis nebo<br />

že to není dost, cokoli, co dokáže ulevit<br />

aspoň trošku, má smysl.<br />

KP: Když se setkávám s rodiči, přistupuji<br />

k nim individuálně a hledáme<br />

řešení podle toho, co konkrétní rodič<br />

a dítě potřebují. Matky na sebe často<br />

mají příliš vysoké nároky, že všechno<br />

musí dělat perfektně, a mají v sobě<br />

hodně silného vnitřního kritika. Už<br />

jen to, že se mají komu vypovídat, jim<br />

neskutečně uleví. Všímám si, že o svých<br />

starostech často nemluví, protože se<br />

obávají, že si o nich budou ostatní myslet,<br />

že nejsou dobré mámy. Potřebují<br />

slyšet, že ve své roli neselhávají.<br />

Žijeme v náročné době?<br />

KP: Jaká doba nebyla náročná?<br />

Náročnost bych nenahlížela kvantitativně,<br />

ale kvalitativně. S jistotou lze říci,<br />

že v každé době, a tedy i nyní, čelíme<br />

kvalitativně odlišné náročnosti. Učíme<br />

se s tím vypořádat a adaptovat se<br />

na aktuální výzvy. V dnešní době se<br />

spoustu věcí zlepšilo. Žijeme ve svobodě<br />

nebo máme větší možnosti psychiatrické<br />

a psychologické péče. Na druhou<br />

stranu ale přišla digitalizace, jsme<br />

zahlceni informacemi, zažili jsme covid<br />

a setkáváme se s mnoha jevy, které<br />

dřívější generace nezažily.<br />

O současné mladé generaci se často<br />

říká, že je citlivější. Je to pravda, a je<br />

k tomu důvod?<br />

TB: S mladou generací se pojí fenomén<br />

„generace sněhových vloček“, který<br />

poukazuje na jejich křehkost a zranitelnost.<br />

Srovnávání jednotlivých generací<br />

ale není nijak užitečné. Jak řekla Karol,<br />

každá doba přináší specifické výzvy.<br />

Dnes možná v Evropě nečelíme hladomorům<br />

nebo jiným strastem minulosti,<br />

musíme se ale třeba vyrovnávat s tlakem<br />

sociálních sítí a bezprecedentním<br />

přílivem informací. Informace se k nám<br />

dostávají 24/7 a o konfliktech a katastrofách<br />

naopak víme ještě víc než dřív.<br />

Být konstantně vystavován negativním<br />

zprávám a žít ve strachu a nejistotě naší<br />

psychice nepomáhá. O duševním zdraví<br />

dnes navíc máme víc informací a je<br />

o něm víc slyšet. Mladí lidé se nebojí své<br />

starosti sdílet a může to vytvářet dojem,<br />

Portál, 389 Kč, již vyšlo<br />

že se mají hůř. Stejné problémy ale<br />

trápily i předchozí generace, jen o nich<br />

nemluvily.<br />

Pro mladou generaci je dnes při hledání<br />

zaměstnání důležité, jak vysoký<br />

budou mít plat a kolik budou mít<br />

dovolené. Je to známka toho, že o sebe<br />

umí pečovat?<br />

KP: Rozhodně to neplatí pro všechny.<br />

Když se budete bavit například s doktory<br />

nebo lidmi z neziskového sektoru,<br />

vysoké platy nebo spoustu volného času<br />

nečekají. Alespoň obvykle ne na začátku<br />

kariéry – tedy právě v mládí. Jinak je<br />

ale v pořádku, že žádají informace, umí


15<br />

TEREZA JIROTKA BENÍČKOVÁ<br />

(vlevo) vystudovala psychologii<br />

na Filozofické fakultě UK. Ve své<br />

soukromé praxi Hubnu hlavou se<br />

věnuje psychologickému poradenství<br />

při hubnutí, psychoterapii<br />

obezity a na téma vede semináře<br />

pro veřejnost.<br />

KAROLÍNA PERUTH (vpravo)<br />

vystudovala psychologii na<br />

Karlově univerzitě. V současnosti<br />

vede soukromou praxi<br />

(www.jeoknebytok.cz) v rámci níž<br />

poskytuje psychologické poradenství<br />

a jako psycholožka působí<br />

též ve Fakultní Thomayerově<br />

nemocnici.<br />

se ohodnotit a chtějí i nějaké benefity.<br />

Studenty tomu učí i na školách.<br />

Zaměstnavatele může naopak překvapit,<br />

pokud se na to nezeptají. Lidé<br />

v práci tráví hodně času a je důležité,<br />

aby se pracovní podmínky zlepšovaly<br />

a zaměstnavatelé by je měli nabízet,<br />

pokud chtějí efektivní zaměstnance.<br />

Nevnímám to tedy tak, že je současná<br />

mladá generace rozmazlená, ale naopak<br />

že bojuje o to, co by mělo být normou.<br />

Okrádají nás sociální sítě o duševní<br />

zdraví?<br />

TB: Sociální sítě jsou v dnešní době<br />

velmi démonizované a dávají se za vinu<br />

spoustě problémům. Velmi inspirativní<br />

jsou v tomto například rozhovory<br />

se sociální antropoložkou Marií<br />

Heřmanovou, která sociální sítě zkoumá.<br />

Myslím, že se dá říct, že svět sociálních<br />

médií se překotně vyvíjí, my ale nejsme<br />

schopní se na ně rychle adaptovat.<br />

V důsledku s nimi neumíme zacházet<br />

a ani nad nimi příliš nepřemýšlíme –<br />

kolik na nich trávíme času, jaký obsah<br />

konzumujeme. Používáme je spíše<br />

pasivně než aktivně. Jakmile s nimi ale<br />

budeme umět pracovat, nemusí být<br />

pouze škodlivé. Můžeme se díky nim<br />

propojovat s lidmi, vyjádřit svůj názor<br />

a získávat přínosné informace. Sociální<br />

sítě jsou tedy dobrý sluha, ale zlý pán.<br />

Všímáte si u svých klientů dopadu<br />

covidu?<br />

KP: Nejintenzivnější to bylo v době pandemie.<br />

Dnes už se většina dospělých<br />

posouvá v životě dál. Následky přetrvávají<br />

hlavně u dětí. Nejtěžší to bylo pro<br />

děti, které přišly o první roky školy nebo<br />

školky. Děti si také odvykly na režim a je<br />

pro ně těžké se do něj vrátit. Objevily se<br />

i psychosomatické problémy.<br />

TB: Ve své praxi se hodně zaměřuji<br />

na zdraví, hubnutí a fyzickou kondici<br />

a zde vidíme velký vliv. Nárůst obezity<br />

v dětské populaci je jeden z největších<br />

následků pandemie. Souvisí se ztrátou<br />

režimu, jídelního i pohybového.<br />

Jaké mýty o duševním zdraví jste se<br />

v knize snažily vyvrátit?<br />

TB: Odborná psychiatrická či psychologická<br />

pomoc bývá tabu. My ale říkáme,<br />

že péče o psychické zdraví a návštěva<br />

psychologa či psychiatra je v pořádku.<br />

Pokud se trápíme, je důležité vyhledat<br />

pomoc, ať už u svých blízkých nebo<br />

odborníka. Hodně lidí si stále myslí,<br />

že všechno musí zvládnout sami<br />

a odborná pomoc je jen pro závažné<br />

případy nebo pro duševně nemocné<br />

lidi. Tento postoj se ale naštěstí začíná<br />

pomalu měnit, zejména u mladé<br />

generace.<br />

Proč jste se kromě podcastu rozhodly<br />

vydat i knihu?<br />

TB: Kniha není souborem našich<br />

podcastů. Snažíme se v ní nabídnout<br />

nová témata nebo jít více do hloubky.<br />

V podcastu se také věnujeme aktuálním<br />

otázkám, zatímco v knize jsou<br />

nadčasovější.<br />

KP: Pro praxi psychické péče plní<br />

knížka účel lépe v oblastech, kde to<br />

podcast nedokáže. Můžete si v ní dělat<br />

poznámky, vracet se k informacím<br />

nebo si rovnou udělat cvičení a prožitky<br />

si zapsat.<br />

Daly byste radu na závěr, co pro sebe<br />

můžeme udělat tady a teď, když<br />

máme třeba špatný den?<br />

TB: V přehršli motivačních citátů<br />

můžeme mít pocit, že musíme být stále<br />

šťastní a spokojení. Negativní emoce<br />

jsou ale přirozenou součástí života,<br />

a i když jsou nepříjemné, jsou pro nás<br />

důležitými zdroji informací. Sdělují<br />

nám co nám chybí a co potřebujeme.<br />

Měli bychom je tedy vyslyšet, zeptat<br />

se, co nám říkají a co by nám mohlo<br />

pomoct.


text: Anežka Dudková<br />

foto: Kajsa Charlotta Goransson<br />

16<br />

ROZHOVOR<br />

Královna<br />

romantického<br />

čtení brzy<br />

v Praze!<br />

Jenny Colganová, jejíž romantické příběhy jako Pojízdný<br />

krámek snů, Báječný krámek s čokoládou nebo Ostrov<br />

s vůní čerstvého chleba hltají čtenářky po celém světě,<br />

přijede v květnu na veletrh Svět knihy do Prahy!<br />

Měla byste radši vlastní knihkupectví,<br />

kavárnu, nebo pekárnu?<br />

Asi knihkupectví, protože bych nemusela<br />

nosit síťku na vlasech, ale mám velkou<br />

slabost pro knihkupectví, u kterých<br />

je i pěkná kavárnička.<br />

Vaše knihy se odehrávají porůznu<br />

v Británii. Nelákalo vás někdy zasadit<br />

svůj příběh i do zahraničí? Třeba do<br />

Česka, kam v květnu přijedete na<br />

návštěvu? Máme tu spoustu pěkných<br />

kavárniček i knihkupectví a v historickém<br />

centru Prahy nádherné<br />

romantické uličky.<br />

Už se nemůžu dočkat, až do Česka<br />

dorazím! Hrozně se těším, je to jeden<br />

z mých dávných snů. Chci ochutnat<br />

spoustu místních dobrot, ale s češtinou<br />

asi do té doby moc nepokročím. I když<br />

to chci zkusit. „Dêkuji!“<br />

Bude to vaše první návštěva Česka?<br />

Máte nějaké plány ohledně toho, co<br />

byste chtěla vidět?<br />

Jasně! Hrozně se těším. Chci to udělat<br />

jako vždycky, když přijedu do neznámého<br />

města: budu se procházet<br />

a ztratím se. Prostě se hodlám zatoulat<br />

do první uličky nebo průchodu, které<br />

mi padnou do oka, a když mi to někde<br />

zavoní, koupím si něco k jídlu – zkrátka<br />

chci nasávat atmosféru. Jsem tak<br />

šťastná, že budu moct přijet.<br />

JENNY COLGANOVÁ (* 1972)<br />

Pochází z Prestwicku ve Skotsku.<br />

Vystudovala Edinburskou<br />

univerzitu, pracovala ve zdravotních<br />

službách, přivydělávala<br />

si jako kreslířka komiksových<br />

příběhů a vystupovala jako<br />

stand-up komička. V roce<br />

2000 napsala svou první knihu<br />

Amanda’s Wedding a od té<br />

doby se věnuje psaní humorných<br />

romantických románů,<br />

které oslovují zejména současné<br />

mladé moderní ženy. V roce 2013<br />

vyhrála její kniha Rosiin sladký<br />

krámek snů (Argo, 2015) cenu<br />

za nejlepší romantický román<br />

roku udílenou Asociací autorů<br />

romantických románů. Věnuje<br />

se také tvorbě sci-fi. Je autorkou<br />

románů vycházejících ze světa<br />

oblíbeného seriálu Doctor Who.<br />

Je vdaná a se svým manželem<br />

Andrewem má tři děti.


zy poznat, jestli vám příběh dovolí,<br />

abyste se uvolnili a nechali se vypravěčem<br />

vést – a přesně tohle já od čtení<br />

očekávám. Čtu všechny žánry, vlastně<br />

žánry moc neuznávám, jen dobré<br />

příběhy. A taková moje libůstka jsou<br />

knihy o polárních výpravách a náročných<br />

mořeplavbách, fiktivní i podle<br />

skutečnosti.<br />

17<br />

Napsala jste i několik sci-fi příběhů<br />

ze světa Doctora Who. Nelákalo by<br />

vás v tomto žánru napsat i něco zcela<br />

původního?<br />

Už mám na kontě dva takové příběhy.<br />

Doufám, že Resistance is Futile (Odpor<br />

je marný) jednou vyjde i v češtině, jsem<br />

na tu knihu moc pyšná!<br />

Je pravda, že žijete na hradě?<br />

Ha ha, to je, ale je to spíš takový hrádeček.<br />

Máme velikánské štěstí. I když<br />

musím říct, že v zimě je tu pořádná<br />

zima. Naštěstí se můžeme přitulit<br />

k našim psům. Ale je to nádherné<br />

místo. Dokonce máme i tajnou komnatu,<br />

ale tu si zabraly děti a hrají tam<br />

videohry.<br />

Co pro vás znamená dobrá kniha?<br />

Máte nějaké oblíbené tituly?<br />

Pro mě je to sebevědomý autorský<br />

hlas; někdo, kdo ví, o čem mluví, ať<br />

už je to jakýkoliv žánr, beletrie, nebo<br />

literatura faktu. Myslím, že se dá velmi<br />

A pochopitelně se musím zeptat,<br />

kterého Doctora máte nejradši.<br />

Asi Davida Tennanta, protože pochází<br />

nedaleko od místa, kde jsem se<br />

narodila, a díky němu si Doctora Who<br />

zamiloval celý svět, což už je něco, ale<br />

jinak mám moc ráda všechny.<br />

Teď mi připadá, jako bych se ptala<br />

na vaše nejmilejší dítě… ale máte ve<br />

svých knihách nějakou postavu, která<br />

vám přirostla k srdci víc než ostatní?<br />

Nebo máte pocit, že se s ní dokážete<br />

nejvíc ztotožnit?<br />

Nepamatuju si přesně, které mé knihy<br />

jste vydali, ale mám moc ráda Lornu<br />

a Saifa z Kavárničky na pobřeží, a s každým<br />

dalším dílem v sérii tenhle můj<br />

pocit sílí.<br />

Vaše knížky vycházejí v mnoha překladech<br />

– už jich po celém světě vyšlo<br />

tolik, a s různými obálkami… Máte<br />

doma nějakou knihovnu, kde jsou<br />

všechny vystavené?<br />

Moc ráda bych všechny ty obálky dala<br />

dohromady a výsledný obraz si pověsila<br />

na zeď, protože je velice zajímavé, jak<br />

odlišně v různých zemích přistupují<br />

ke stejné knize – některé mají tolik<br />

různých interpretací. A některé jsou<br />

opravdu, opravdu nádherné, včetně<br />

těch českých!<br />

JENNY COLGANOVÁ<br />

LETNÍ NEBE<br />

Ostrůvky táhnoucí se na míle daleko na<br />

sever od skotské pevniny jsou malebné,<br />

ale často bičované větry a nejrůznějším<br />

nečasem. Jediným spojením s civilizací<br />

je omlácené letadlo letecké společnosti<br />

MacIntyreů. Rodinnou štafetu ve firmě<br />

má po svém dědečkovi Murdovi převzít<br />

Morag, ale mladou pilotku mnohem<br />

víc láká svět a velká dopravní letadla<br />

a se svým přítelem se chystá přijmout<br />

nabídku práce pro dubajské aerolinky.<br />

Dědeček však onemocní a Morag se<br />

do přímořského městečka Corso musí<br />

vrátit, aby ho zastoupila a zase na čas<br />

přepravovala ornitology, farmáře, horaly<br />

a maminky mířící s dětmi k lékaři. Během nouzového přistání skončí na<br />

nejmenším z ostrůvků, Inchbornu, a musí vzít zavděk společností (i nabídkou<br />

přístřeší) jediného obyvatele ostrova, Gregora, samotářského vědce<br />

z Glasgowa. Otevře jí oči několik vynucených dní na ostrůvku? Zamiluje se<br />

opět do rodného kraje a jeho divoké krásy? A najde si cestu i ke svéráznému<br />

Gregorovi?<br />

Argo, vyjde v květnu


text: Marie Svobodová<br />

foto: Jackson Okun<br />

18<br />

PROMOTION<br />

Lepší než ve filmu<br />

Young adult senzace z USA, která pobláznila<br />

statisíce čtenářů po celém světě!<br />

Miluje energetické nápoje, nikdy neodmítne špagety,<br />

dokáže si do pusy nacpat celý cupcake najednou, a kromě<br />

psaní nejraději tráví čas sledováním romantických<br />

komedií. Zatímco v České republice Američanku Lynn<br />

Painter příliš mnoho čtenářů nezná, za hranicemi je<br />

již několik let považována za hvězdu. V roce 2021 totiž<br />

pobláznila sociální sítě svým debutem Better than the<br />

Movies, z něhož se za velkou louží stal bestseller doslova<br />

přes noc. Román, jenž se v českém překladu jmenuje<br />

Lepší než ve filmu, je určen pro teenagery i dospělé<br />

a rozhodně se řadí mezi to nejlepší, co v současnosti<br />

můžete v kategorii young adult objevit.<br />

Red, 399 Kč, vychází 24. dubna<br />

Otravný soused,<br />

dětská láska<br />

a jedno nečekané<br />

vzplanutí<br />

kdysi lezl na nervy, vlastně vůbec není<br />

tak špatný. Že ve skutečnosti o lásce<br />

neví nic a že její šťastně až do smrti by<br />

mohlo nakonec vypadat úplně jinak,<br />

než si kdy představovala…<br />

Kniha ve stylu románů od Kasie<br />

Westové a Jenn Bennettové vypráví<br />

příběh dospívající Liz, která od dětství<br />

platonicky miluje kluka jménem<br />

Michael. Ten si jí však nikdy příliš nevšímal<br />

a před několika lety se dokonce<br />

odstěhoval. Nyní se do města zase<br />

vrátil a Liz je ochotná udělat cokoliv,<br />

aby si jí konečně všiml a vzal ji na blížící<br />

se maturitní ples. Jaké to štěstí, že její<br />

vstupenka do Michaelova srdce bydlí<br />

hned vedle ní.<br />

Lizin soused Wes patří mezi ty kluky,<br />

kteří vám neustále dělají naschvály<br />

a jsou tak trochu osinou v zadku.<br />

Bohužel je to právě on, s kým si Michael<br />

náramně rozumí, a tak Liz nezbývá než<br />

jej požádat, aby jí pomohl srdce své<br />

lásky získat. Wes a Liz spolu náhle tráví<br />

hodně času a Liz si s hrůzou uvědomí,<br />

že je jí s ním dobře. Že ten kluk, co jí<br />

Miluji tě, Wesi<br />

Bennette!<br />

Přesně to jsou slova jedné z uživatelek<br />

portálu Goodreads, na němž kniha<br />

získala rekordně vysoké hodnocení od<br />

několika stovek tisíc čtenářů! Příběh<br />

o lásce založené na nejapných vtípcích<br />

a škorpení, je vhodnou volbou pro<br />

všechny, jež milují kombinaci dramatu,<br />

žárlivosti a humoru a jsou připraveni si<br />

v budoucnu zakoupit každou knihu, na<br />

níž uvidí jméno Lynn Painter. Roztomilý<br />

hlavní hrdina, který vás donutí se smát<br />

i červenat zároveň a jehož si zamilujete,<br />

i když máte své náctileté období dávno<br />

za sebou, je jen pomyslnou třešničkou<br />

na dortu, díky níž se z nenápadného<br />

románu stane láska na celý život.


ČTENÍ, PŘI KTERÉM SE<br />

BUDETE ČERVENAT...<br />

…ALE ČÍST<br />

NEPŘESTANETE


20<br />

TIP REDAKCE<br />

Jack Logan<br />

Panteon literárních detektivů<br />

současnosti – 22<br />

Detektiv šéfinspektor Jack Logan ví, že muž sedící proti němu i po dvaceti letech<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: jdkirk.com<br />

něco skrývá. Jenže jeho maska mentálně postiženého pevně drží. Trojnásobný vrah<br />

dětí nikdy neprozradil, kde zanechal poslední tělo, blíží se však okamžik, který Logana<br />

nasměruje nejen ke všem odpovědím, ale i k další životní etapě…<br />

Barry Hutchison patří k autorům,<br />

jimž psaní slov, vět, odstavců a kapitol<br />

odsýpá jedna radost. Ve svých čtyřiceti<br />

pěti letech má na kontě doslova stovky<br />

knih, většinou pro děti – a k tomu<br />

i řadu televizních scénářů. V roce 2019<br />

se pak rozhodl obrátit pozornost ke<br />

své rodné Skotské vysočině a k milovanému<br />

detektivnímu žánru. Stvořil<br />

tak nejen svůj pseudonym J. D. Kirk,<br />

ale i detektiva Jacka Logana, s nímž<br />

okamžitě slavil u čtenářů úspěch. A tak<br />

mu v této době v originále vychází již<br />

devatenáctý díl série…<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

Návrat vraha<br />

malých chlapců<br />

Jack Logan je vyslán na Skotskou<br />

vysočinu vyšetřovat případ ztraceného<br />

dítěte, který se nápadně podobá tomu,<br />

jejž řešil před několika desetiletími.<br />

Zmizeli tři malí chlapci, únosce poté<br />

rodičům doručil jen na stroji psaný<br />

vzkaz, fotku svázaného, vyděšeného<br />

dítěte a plyšového medvídka – a po<br />

dvou dnech chlapce zabil.<br />

Logan vraha úspěšně vypátral, ten se<br />

však před ním pokusil zachránit skokem<br />

z třetího patra parkovacího domu. Od<br />

té doby dlí v psychiatrické léčebně<br />

a vypadá, že si nepamatuje ze svého<br />

předešlého života prakticky nic. Ani to,<br />

kam ukryl tělo posledního zavražděného.<br />

Logan mu to nevěří, jenže se přes<br />

podle něj dokonale nasazenou masku<br />

pořád není schopen dostat.<br />

Cesta kolem jezera Loch Lomond a dál<br />

malebnou krajinou Skotské vysočiny<br />

pak šéfinspektora zavede nejen<br />

k městečku Fort William a dlouholetému<br />

příteli, místnímu policistovi Benu<br />

Fordovi, ale i k okamžiku, kdy se bude<br />

muset rozhodnout, co dál. Vyřešení případu<br />

pro něj znamená i uzavření jedné<br />

životní kapitoly, rozloučení se s městem<br />

Glasgow, kde ho nic nedrží, a stěhování<br />

do míst k lidem, mezi nimiž se cítí<br />

dobře…<br />

Metody<br />

urputného obra<br />

Jack Logan přináší do současné doby,<br />

kdy detektivní žánr opanoval temný<br />

severní vítr plný hrdinů bojujících<br />

s vnitřními démony a psychického<br />

nesouladu, závan tradičního přístupu<br />

k věci. Ano, hlavní hrdina je rozvedený<br />

a má dceru, která s ním prakticky nekomunikuje,<br />

ale minimálně v prvních<br />

dílech série (česky zatím nakladatelství<br />

DOBROVSKÝ s. r. o. vydalo tři knihy)<br />

jeho soukromí do samotného vyšetřování<br />

nikterak nezasahuje, a dokonce<br />

ani sám Logan se nechová nijak zvlášť<br />

sebezpytně a není plný neléčených<br />

bolestných ran.<br />

Jistě, působí zdravě naštvaně, protože<br />

někdo se mu snaží dokázat, že před<br />

lety pochybil, avšak tato zlost ho při<br />

samotné práci nikterak nelimituje,<br />

nedělá zbytečné chyby způsobené přebujelými<br />

emocemi a ani se po večerech<br />

nehroutí se skleničkou v ruce.<br />

Pouze jako buldok, urputně a nesmlouvavě,<br />

postupuje vpřed a nehledí<br />

doprava doleva. Své šéfy, které považuje<br />

za obyčejné kancelářské krysy, jež<br />

se zajímají víc o golf než o detektivní<br />

vyšetřování, zdravě ignoruje – ale opět<br />

je zde to klíčové ono slovo „zdravě“.<br />

Nestaví se proti nim, nedělá za jejich<br />

zády naschvály, jen si s nimi vše rovnou<br />

vyříká z očí do očí – a pak jedná podle<br />

pravidel, která si sám určil.


Jack Logan tak i svou obří, mohutnou<br />

postavou působí trochu starosvětsky,<br />

jako z jiné doby, kdy šlo v první<br />

řadě o zápletku jako takovou, a ne<br />

o stav duše hlavního hrdiny. A stejně<br />

tak působí i Loganův tým, v němž<br />

se neskrývají žádní psychopati ani<br />

podivné existence, jen lidé s různými<br />

zcela uvěřitelnými osudy a běžnými<br />

starostmi, snažící se dobře odvádět<br />

svou práci.<br />

Zběsilé tempo<br />

skotského patriota<br />

J. D. KIRK (* 1978)<br />

Pseudonym cenami ověnčeného<br />

spisovatele Barryho Hutchisona. Pod<br />

skutečným jménem má na kontě přes<br />

sto čtyřicet knih pro děti a patnáct<br />

pro dospělé. Žije na Skotské vysočině<br />

se svou manželkou, dvěma dětmi<br />

a sbírkou deštníků, které jen tak něco<br />

nerozhodí. Ačkoliv se psaní věnuje již<br />

od mládí, série o Jacku Loganovi je<br />

prvním jeho dílem, v němž se prolíná<br />

láska ke Skotské vysočině, kriminálním<br />

thrillerům a kočkám.<br />

(zdroj: www.knihydobrovsky.cz)<br />

21<br />

Tomu, jak Hutchison – Kirk své knihy<br />

chrlí tempem zhruba čtyř ročně, odpovídá<br />

i propracovanost jednotlivých<br />

zápletek a složitost případů. Knihy<br />

o Loganovi všem úspěšně dokazují, že<br />

v jednoduchosti je síla – a pro uspokojení<br />

čtenářských šedých mozkových<br />

buněk opravdu stačí jen omezený<br />

počet šokujících zvratů.<br />

SÉRIE JACK LOGAN<br />

Kirk tak buduje své případy přehledně,<br />

čistě, srozumitelně, nic přehnaně<br />

nenatahuje. Nevyhýbá se sice překvapením,<br />

ale ta zapadají do celkového<br />

logického rámce – a hlavně ctí<br />

většinu základních zásad detektivního<br />

žánru, které kdysi dávno definoval už<br />

anglikánský kněz a spisovatel detektivek,<br />

páter Knox. Což není v dnešní<br />

době tak úplně pravidlem. Stejně<br />

jako není pravidlem, že detektivové<br />

mohou mít i smysl pro humor – a ten<br />

je v Loganově podání dokonce inteligentní<br />

a plný sarkasmu.<br />

A protože v Kirkových knihách hraje<br />

důležitou roli i milovaná Skotská<br />

vrchovina, která je plná pozoruhodné<br />

přírody, zvířat i lidí, a mnohdy tvoří<br />

doslova dějotvorný prvek, nelze než<br />

doufat, že se budeme se šéfinspektorem<br />

Jackem Loganem setkávat ještě<br />

dlouho. V originále má český nakladatel<br />

materiálu dost a dost.<br />

Království z kostí<br />

(vyšlo v orig. 2019)<br />

Blood and Treachery (2019)<br />

The Last Bloody Straw (2020)<br />

A Whisper of Sorrows (2020)<br />

The Big Man Upstairs (2020)<br />

A Death Most Monumental (2020)<br />

A Snowball‘s Chance in Hell (2020)<br />

Ahead of the Game (2021)<br />

An Isolated Incident (2021)<br />

Co ukrývá jezero<br />

(2019)<br />

Colder than the Grave (2021)<br />

Come Hell or High Water (2021)<br />

City of Scars (2022)<br />

Here Lie the Dead (2022)<br />

One for the Ages (2023)<br />

In Service of Death (2023)<br />

A Dead Man Walking (2023)<br />

Where The Pieces Lie (2024)


Carrie Soto se vrací // Taylor Jenkins Reid<br />

22<br />

RECENZE<br />

Kniha Taylor Jenkins Reid Sedm<br />

manželů Evelyn Hugo uhranula české<br />

čtenáře v loňském roce natolik, že se<br />

zařadila mezi nejprodávanější tituly roku.<br />

Letos v únoru vyšla této autorce novinka<br />

Carrie Soto se vrací a podle všeho půjde<br />

opět o čtenářský hit.<br />

Tentokrát nesledujeme hvězdu stříbrného<br />

plátna (jako tomu bylo v knize<br />

Sedm manželů Evelyn Hugo) ani ro ckovou<br />

skupinu (jako v Daisy Jones and<br />

The Six). Od umění se přesouváme do<br />

zcela jiných vod – do světa sportu. Carrie<br />

Soto je bývalá vrcholová tenistka, která<br />

už pověsila kariéru na hřebík. Dokázala<br />

vše, co si předsevzala, zvítězila ve více<br />

grandslamech, než jakákoliv jiná žena<br />

v historii a zdá se, že už neexistuje výzva,<br />

která by ji donutila stoupnout znovu na<br />

kurt. Dokud se neobjeví mladá tenisová<br />

krev, která atakuje jeden z jejích rekordů.<br />

Carrie se ve svých sedmatřiceti vrací<br />

z tenisového „důchodu“, pevně rozhodnutá<br />

vyhrát a ukázat všem pochybovačům,<br />

že je třeba s ní ještě počítat.<br />

Hlavní postava si jde tvrdě za svým,<br />

působí jako pěkná mrcha a není snadné<br />

si ji oblíbit. Dokonce ani pro čtenáře<br />

ne. Ti mají ale výhodu, že vidí za tvrdou<br />

slupku, až tam, kde má její emocionální<br />

opevnění své základy. Díky tomu<br />

mohou pochopit její motivaci i to, proč<br />

tak touží pokořit svou rivalku. Zároveň<br />

spolu s ní prožívají každý turnaj tak,<br />

jako by stáli na kurtu sami.<br />

Taylor Jenkins Reid vytvořila fiktivní, ale<br />

naprosto uvěřitelný životopis vrcholové<br />

tenistky. Jak je u knížek této autorky<br />

zvykem, měla jsem permanentně<br />

touhu vyhledat si dodatečné informace<br />

o postavách nebo událostech na internetu.<br />

Ani Carrie Soto, ani její rivalku,<br />

natož pak její milence nebo otce trenéra<br />

– nikoho z nich tam ale nenajdete.<br />

V tenisových žebříčcích ale naopak<br />

figuruje mnoho jmen, které mohly být<br />

předobrazem Carrie Soto. Podobnost je<br />

vidět třeba v příběhu Marii Šarapovové.<br />

Milující otec, který se významně<br />

angažoval v kariéře své dcery, nelehké<br />

začátky přistěhovalců v USA a pečlivě<br />

pěstovaná image mrchy – o tom<br />

všem už jsem četla v její autobiografii<br />

Nezastavitelná a nemůžu se zbavit<br />

Kontrast Vintage, 399 Kč, již vyšlo<br />

pocitu, že Jenkins Reid se touto knihou<br />

nechala inspirovat.<br />

To ale nic nemění na tom, že Carrie<br />

Soto se vrací je plastický a živý portrét<br />

tenisové hvězdy, který budete číst se<br />

zatajeným dechem a s napětím, jako<br />

byste sledovali skutečný tenisový mač.<br />

Markéta Havlová<br />

Číslo 20 // Sam Holland<br />

Kalibr, 4<strong>29</strong> Kč, již vyšlo<br />

Sérioví vrazi, rozpolcené osobnosti,<br />

traumata z minulosti i ztracené lásky, to<br />

je parketa americké spisovatelky Sam<br />

Holland. Její debut, který vyšel na jaře<br />

loňského roku, čtenářsky veleúspěšný<br />

Kopírák, se na obálce pyšní označením<br />

Nejděsivější krimi thriller roku a zároveň<br />

přiznává vrahovu inspiraci nejhoršími<br />

zločiny v dějinách s touhou je předčit.<br />

Autorka je vystudovaná psycholožka,<br />

což se propisuje i do jejích románů –<br />

psychologická stránka věci tu totiž hraje<br />

dost velkou roli, a to jak v pracovním, tak<br />

v osobním životě hlavních postav.<br />

Fascinace masovými vrahy se proplétá<br />

i do autorčiny druhé knihy s názvem<br />

Číslo 20, která vyšla teprve nedávno.<br />

Už samotná obálka s krvavě rudými<br />

XX a efektně „krví pocákaná“ ořízka<br />

dávají tušit, že tohle budou zase jatka.<br />

Dvě ikska na zdi, tedy římská dvacítka,<br />

odkazují na dřívější případ detektiva<br />

inspektora Adama Bishopa, kde vrah za<br />

sebou nechával číslice jako odpočítávání<br />

a stopu vedoucí k dalším mrtvým<br />

tělům. Jenže vrah z tohoto případu je již<br />

bezpečně za mřížemi, a začíná být více<br />

než jasné, že pro někoho se sadistická<br />

kreatura stala životním vzorem a neváhá<br />

zapracovat na tom, aby dokončil rozdělanou<br />

práci. Kde však hledat psychopata,<br />

pro kterého jsou snad všechny zvrácenosti<br />

světa, mučení a utrpení obětí<br />

inspirací a mrtvoly přibývají geometrickou<br />

řadou?<br />

Sam Holland čerpala rešerše z forenzních<br />

zpráv i z učebnic anatomie a soudního<br />

lékařství, přečetla více než dvě desítky<br />

biografií o sériových vrazích a odborné<br />

knihy o psychologii a vytváření jejich profilů.<br />

Možná i proto se neubráníte pocitu,<br />

že podobnou zápletku jako je v knize<br />

Číslo 20 jste už někde četli či viděli ve<br />

filmu. Psychologicko-násilnická čtenářská<br />

nálož Čísla 20 je pro ty, kteří podobnou<br />

literaturu vyhledávají a od knihy<br />

čekají přesně to, co jim Sam Holland<br />

s potěšením naservíruje. Je to chirurgicky<br />

přesně namíchaný koktejl plný<br />

rozličných ingrediencí, který do sebe prostě<br />

kopnete. Jestli vám zachutná, a příště<br />

si ho dáte znovu, to je jen na vás.<br />

Lucie Bednářová


24<br />

RECENZE<br />

Láska, smrt a všechno zlý // Martin Paytok<br />

Klan Havranových se schází uprostřed buduje autor výborně, stejně jako<br />

sněhové bouře, aby po smrti rodinného jemnou pavučinu nakřáplých vztahů<br />

patriarchy dostál jeho poslední vůli<br />

mezi postavami. Postupně se odhalují<br />

a strávil na zámku Rabenštejn jednu motivace jednotlivých záští a rodinná<br />

společnou noc. Odměnou za to má být historie jako celek, což v příběhu působí<br />

všem podíl na nemalém dědictví. Místo vítané drama. Hrdinové zažívají vlastní<br />

toho však začnou jeden po druhém<br />

malé proměny, ať už se jedná o přehodnocení<br />

vztahu k příbuzným nebo Bohu,<br />

umírat.<br />

a jsou díky tomu plastičtí a uvěřitelní.<br />

Druhý román českého spisovatele<br />

Zajímavé je i zasazení do zvláštního<br />

Martina Paytoka s názvem Láska, smrt bezčasí v českých kulisách – v celé knize<br />

a všechno zlý je žánrovým mixem detektivky<br />

s prvky hororu. Anotace nepřehání, nologie, která by udávala jasné časové<br />

není zmíněna žádná konkrétní tech-<br />

když dílo označuje za Deset malých<br />

určení, absence mobilních telefonů<br />

černoušků optikou Guillerma del Tora, nebo internetu však funguje díky vyvolané<br />

situaci velmi organicky.<br />

protože přesně to jako čtenář dostanete.<br />

Po úvodním představení četných<br />

a mnohdy ne zcela sympatických postav Za zmínku stojí také grafická úprava,<br />

dochází k prvnímu úmrtí, které je pod která je na žánrové poměry mimořádná.<br />

Sazba je velmi povedená a na<br />

rouškou noci a zimy opravdu nepříjemně<br />

mrazivé. A bude hůř.<br />

několika místech dodává textu díky převrácení<br />

barev další dimenzi. Text provází<br />

Po pozvolném začátku příběh nabírá i řada ilustrací Lubomíra Kupčíka, které<br />

na obrátkách a napětí by se dalo krájet. zobrazují jednotlivé postavy, a podrobný<br />

Atmosféru samoty, strachu a paranoie<br />

tváří v tvář neznámému vrahovi čtenáři usnadní orientaci v<br />

rodokmen spolu s mapkou zámku tak<br />

příběhu.<br />

Mystery Press, 499 Kč, již vyšlo<br />

Paytok rozehrává na bezmála čtyř stech<br />

stranách strašidelné rodinné drama,<br />

v němž neschází napětí, břitké dialogy<br />

a přenádherná grafika. Tohle je prostě<br />

kniha, kterou chce mít v knihovně<br />

každý pravý knihomol!<br />

Michaela Merglová<br />

Trnová královna // Gina Chen<br />

Cosmopolis, 479 Kč, již vyšlo<br />

Některé pohádky nejsou pro děti.<br />

A i když je Trnová královna lehkým<br />

retellingem Šípkové Růženky, rozhodně<br />

to není nic, co by maminky četly dětem<br />

před spaním. Temně okouzlující royal<br />

fantasy o morálně pochybné čarodějnici,<br />

jež má jazyk stejně ostrý jako jedovatý<br />

trn, si zamilují fanoušci knih Krutý<br />

princ a Had a holubice.<br />

Violet je vědma a lhářka, která své<br />

předpovědi překrucuje dle toho, jak<br />

se jí to hodí či jak jí to přikáže král. Síly<br />

moci se však brzy mají přelít na jinou<br />

stranu a na trůn má nastoupit pohledný,<br />

avšak arogantní princ Cyrus, který nemá<br />

pro mazanou manipulátorku nic než<br />

pohrdání, a nad jehož hlavou visí jako<br />

Damoklův meč strašlivá kletba. Dříve<br />

sirotek, nyní mocná věštkyně, která si<br />

své místo u dvora musela tvrdě vybojovat,<br />

má v rukou princův život, jeho<br />

budoucnost i jeho srdce. Vzdorovat<br />

osudu se nevyplácí, a pokud si Sudičky<br />

vyžádají něčí život, nesmí jim ho nikdo<br />

vzít. Jinak ho stihne krutý trest.<br />

Příběh je vyprávěn z pohledu Violet,<br />

která se díky své povaze řadí spíše<br />

k antihrdinkám než ke klasickým<br />

sladkým slečnám v nesnázích. Ovšem<br />

její extrémně drzé popisy členů dvora<br />

i drbů a intrik vás přimějí si ji zamilovat.<br />

Slovní přestřelky mezi ní a princem jsou<br />

plné divokých a zastřených emocí a brzy<br />

jejich nenávist vůči sobě zastíní jejich<br />

vzájemná přitažlivost, jež by mohla zničit<br />

nejen je, ale celou zemi.<br />

Gina Chen vytvořila opravdu fungující<br />

svět plný magie s řadou úžasných postav.<br />

Propojuje zde nejen tolik nyní oblíbenou<br />

romantickou linku se žhavými prvky<br />

erotiky, ale i politické intriky vládnoucích<br />

mocností. To vše je propojené vílí magií<br />

a temným Čarolesem, ze kterého začínají<br />

vystupovat netvoři s rohy porostlými<br />

růžemi. Není to pouze Čaroles, který<br />

začíná pomalu hnít. Hniloba se proplétá<br />

i zdmi království a pronikla i do samotné<br />

věže, kde sídlí Violet. Válka je na spadnutí.<br />

Je blízko. A nedá se to zastavit. Je<br />

snad pravda, že některé pohádky nemohou<br />

mít šťastný konec?<br />

Veronika Barešová


Mediální partner<br />

Sága ohňotvůrců: Král popela // Raymond E. Feist<br />

Jméno Raymonda E. Feista je už více<br />

než čtyřicet let neodmyslitelně spojené<br />

s fantasy. V osmdesátých letech převzal<br />

pochodeň po Howardovi, Tolkienovi<br />

a dalších, aby do žánru přispěl svým osobitým<br />

stylem, kde kombinuje klasickou<br />

fantasy, dobrodružné příběhy a magii.<br />

A takový je i jeho román Král popela,<br />

kde představuje zcela nový svět. Využívá<br />

ovšem léty prověřené postupy a motivy,<br />

na kterých staví napínavý příběh. Čtenář<br />

se ocitá ve světě pěti království, z nichž<br />

jedno právě padlo. A nenávist vítězů jde<br />

tak daleko, že se rozhodnou vyvraždit<br />

celou rodovou linii poraženého krále.<br />

Což se jim skoro podaří. Jedno malé<br />

dítě ale přežije, jen aby se možná stalo<br />

triumfem ve špinavých mocenských<br />

hrátkách. Zatím mu má ale zajistit<br />

bezpečí smlouva se zabijákem z národa<br />

Neviditelných, která garantuje úkryt<br />

v Nočním království na ostrovech a také<br />

výcvik. Což je v případě Neviditelných,<br />

proslulých jako nájemní vrazi, špioni<br />

„Akce, detailně propracované postavy a skvělé prostředí<br />

potěší všechny čtenáře fantasy a zanechá v nich touhu<br />

po další bitvě.“ — Kirkus Review<br />

a zločinci, dost nebezpečná záležitost.<br />

Pět největších království Severní a Jižní Tembrie spolu po<br />

staletí žilo v míru. Pak však čtyři z nich porušila dávnou<br />

smlouvu a zradila páté, jehož vládci se pro zářivě rudé vlasy<br />

přezdívalo „Rudovlas“.<br />

Ovšem mladý Hatu se ukáže houževnatější<br />

a odolnější, než se předpokládalo.<br />

A protože se blíží Království k sedmnácti je v plamenech! letům, je<br />

čas, aby se posunul dál. Existují ovšem<br />

Královskou rodinu Rudovlasů nezachránila ani jejich<br />

spřízněnost s ohněm: král Sandury je popravil do posledního.<br />

Zbývají tedy čtyři království, která se ale sama potácejí<br />

na pokraji války. Proslýchá se však, že svému osudu mohl<br />

uniknout novorozený rudovlasý dědic. Čtyři králové proto<br />

vypsali za hlavu nevinného dítěte odměnu, aby zabránili<br />

tomu, že někde vyroste královský potomek s pomstou v srdci.<br />

lidé, kteří by s ním rádi skoncovali…<br />

Dávná Zrada totiž nikdy doopravdy neskončila...<br />

Feist je mistrný vypravěč, který dokáže<br />

První díl epické fantasy trilogie Sága ohňotvůrců<br />

vtáhnout je čtenáře strhujícím příběhem do dvou děje mladých a přimět<br />

lidí, jejichž<br />

rozhodnutí určí osud světa.<br />

ho oblíbit si protagonisty. Hatu mu<br />

to výrazně usnadňuje,<br />

ISBN 978-80-242-9711-8<br />

už od věků<br />

se fandí outsiderům, kteří se nebojí<br />

Král popela<br />

„Legendární autor fantasy je zpět v plné síle!“ – Booklist<br />

Král<br />

popela<br />

www.knizniklub.cz<br />

9 788024 <strong>29</strong>7118<br />

poprat s www.euromedia.cz osudem. V Králi popela ovšem<br />

Sága ohňotvůrců – kniha první<br />

nebude Hatu na všechno sám, svůj díl<br />

pozornosti si odpracuje i mladý kovář<br />

Declan. Ti dva jsou jako oheň a voda,<br />

a přece mají mnoho společného.<br />

svou roli ostré meče a síla svalů. Když<br />

Výraznou složku příběhu pak tvoří<br />

k tomu přidáte velké, skoro epicky<br />

prostředí, na němž je poznat s jakou pojaté dobrodružství, o jakém sní snad<br />

chutí ho autor tvořil. Na jedné straně je každý kluk od desíti do sta, máte knihu,<br />

tu společnost založená na zločineckém při které dost možná úplně ztratíte<br />

podsvětí a jeho nepsaných pravidlech pojem o čase. A to je teprve první díl.<br />

říznutá kapkou exotiky, na straně druhé<br />

klasika ve středověkém stylu, kde hrají<br />

Martin Fajkus<br />

Laser, 549 Kč, vychází 2. dubna<br />

25<br />

NEKONEČNO<br />

SVĚTŮ,<br />

OD AUTORA BESTSELLERU<br />

NEKONEČNO<br />

MOŽNOSTÍ...


text: Dagmar Topolová<br />

26<br />

PROMOTION<br />

Dva romány plné<br />

temnoty, napětí a vražd<br />

Thrillery, a především true crime romány se stále těší ohromné popularitě. Pokud<br />

i vy patříte ke čtenářstvu, které se rádo nechá pohltit temnými příběhy a pocity<br />

napětí i hrůzy, máme pro vás tip na dvě zajímavé novinky. První se zabývá vraždami<br />

a zvrácenou osobností Charlese Mansona, druhá pojednává o ženě, jež se stane<br />

svědkem vraždy, za níž stojí její syn. Obě knihy se těší nadprůměrnému hodnocení<br />

i velké dávce napětí a čtivosti. Pohodlně se usaďte, vražedná jízda právě začíná.<br />

Helter Skelter:<br />

Skutečný příběh Mansonovy vraždící sekty<br />

Charles Manson byl americký zločinec<br />

a vůdce sekty, který se proslavil sérií<br />

brutálních vražd v roce 1969. Založil<br />

také „Mansonovu rodinu“, kult mladých<br />

lidí, kteří ho považovali za vůdce<br />

a šarmantního muže. Nejbrutálnější<br />

čin spojený s jeho sektou byla vražda<br />

herečky Sharon Tate, manželky režiséra<br />

Romana Polanského, a jejích<br />

přátel (vzpomeňte si na film Tenkrát<br />

v Hollywoodu).<br />

Autor knihy Helter Skelter: Skutečný<br />

příběh Mansonovy vraždící sekty,<br />

Vincent Bugliosi byl americký právník,<br />

který v letech 1964 až 1972 působil<br />

v Los Angeles jako okresní státní<br />

zástupce. Proslul zejména díky úspěšnému<br />

vedení procesu proti Charlesi<br />

Mansonovi a dalším osobám obžalovaným<br />

ze série vražd spáchaných během<br />

dvou nocí v srpnu 1969. Společně<br />

s Curtem Gentrym v této knize líčí<br />

právě Mansonův případ. V zahraničí<br />

vyšel tento titul poprvé v roce 1974<br />

a stal se nejprodávanější knihou v žánru<br />

true crime. Nyní si ji konečně můžete<br />

přečíst i v českém překladu.<br />

Vendeta, 599 Kč, vychází 30. dubna<br />

Stane se včera<br />

Vendeta, 399 Kč, vychází 3. dubna<br />

Gillian McAllister je britská spisovatelka<br />

a autorka románů, z nichž všechny<br />

obsadily žebříčky bestsellerů deníků<br />

New York Times a Sunday Times.<br />

Výjimkou není ani její nejnovější kniha<br />

Stane se včera, která navíc získala<br />

nominaci na ocenění Goodreads<br />

Choice Award v kategorii Nejlepší mystery<br />

a thriller. A o čem vypráví?<br />

Představte si, že jste matka a váš osmnáctiletý<br />

syn – bezproblémový vtipálek,<br />

je za chladné noci venku. Netrpělivě<br />

ho vyhlížíte, protože už měl být dávno<br />

doma. Když se konečně vynoří ze tmy<br />

a vám spadne kámen ze srdce, stane se<br />

něco naprosto nečekaného. Syn před<br />

vašima očima ubodá naprosto neznámého<br />

muže. Netušíte, proč k tomu<br />

došlo ani kdo je oběť. Víte jen, že už nic<br />

nebude jako dřív. Když se ráno probudíte,<br />

zjistíte, že je VČERA. K vraždě ještě<br />

nedošlo a vy jí můžete zabránit. A tak se<br />

každé ráno znovu probouzíte do soudného<br />

dne a noříte se hlouběji do minulosti,<br />

abyste se pokusili přijít záhadě na<br />

kloub a syna zachránit. Dokážete se<br />

dostat až ke kořenům jeho zločinu?


VÍTĚZNÉ TITULY ROKU 2023<br />

A U D<br />

I H A<br />

I O K N<br />

A U D<br />

I H A<br />

I O K N


text: Vavřinec Fiala<br />

foto: Thron Ullberg<br />

28<br />

TIP REDAKCE<br />

Největší Nesbøho<br />

konkurent je zpět<br />

s novou sérií<br />

Y<br />

,<br />

9-9<br />

Ve Skandinávii je prý jediný autor, který se kvalitou<br />

zápletek a odtažitostí hlavního hrdiny může měřit s Joem<br />

Nesbøm: Stefan Ahnhem. Česky mu nyní vychází první díl<br />

zbrusu nové – a pořádně nabroušené – krimi série Jizvy<br />

plné beznaděje. A v hlavní roli je tentokrát žena!<br />

Když před pár lety Stefan Ahnhem oznámil,<br />

že šestým dílem jeho veleúspěšná třeba dostanu nápad na něco nového,“<br />

„Raději skončím v nejlepším – a kdo ví,<br />

knižní série s Fabianem Riskem skončí, vysvětloval tehdy sympatický Švéd, do<br />

čtenáři byli v šoku. Bylo to jako kdyby kterého byste na první pohled neřekli, že<br />

Nesbø řekl, že Harry Hole už si vytrpěl se živí vymýšlením těch nejbrutálnějších<br />

dost a teď se odstěhuje někam do tepla, způsobů vražd.<br />

daleko od zvrácených sériových vrahů.<br />

A ten nápad skutečně přišel. V novince<br />

Skutečnost je totiž taková, že během Jizvy plné beznaděje, která právě vychází<br />

šesti knih si Stefan Ahnhem (a jeho česky, autor představuje kriminalistku<br />

geniální vyšetřovatel a o poznání horší Malin Rehnbergovou. Věrným čtenářům<br />

manžel a otec Fabian Risk) u českých to jméno bude povědomé, protože Malin<br />

čtenářů získal ohromnou popularitu. s Fabianem Riskem spolupracovala na<br />

Svědčí o tom i fakt, že když přijel do několika případech. A teď je řada na ní,<br />

Prahy, na jeho podpis stáli fanoušci aby zazářila v hlavní roli.<br />

frontu i několik hodin. A úspěch se<br />

dostavil nejen v Česku – v samotné Příběh začíná podivnou smrtí slavné<br />

Skandinávii ho jedny noviny označily za influencerky, ale když se Rehnbergová<br />

„švédskou odpověď na Joa Nesbøho“. do případu noří hlouběji, zjišťuje, že<br />

kromě agresivního stalkera tady jsou ve<br />

Kalibr, 359 Kč, vychází 2. dubna<br />

hře ještě další podezřelí.<br />

Žánr severského krimi proslul násilím,<br />

promyšlenou psychologií zvrácených<br />

vrahů a nečekanými zvraty. Jizvy plné<br />

beznaděje tato „pravidla“ dodržují na<br />

jedničku. Jak už napovídá samotný<br />

název knihy, na humor a okecávání okolo<br />

se tady nehraje. Jde se přímo k věci, a to<br />

hned od první stránky.<br />

Místy je to skutečně hodně drsné<br />

a pokud víte, že představa krve a temných<br />

zákoutí mysli vám nedělají dobře,<br />

sáhněte raději po nějakých feel good<br />

detektivkách. Ovšem pokud vás už čtení<br />

severských thrillerů zocelilo natolik, že<br />

vás nějací stalkeři, psychopati nebo sérioví<br />

vrazi nerozhodí, tohle si užijete!<br />

STEFAN AHNHEM (* 1966)<br />

Začínal jako televizní a filmový<br />

scenárista. Během své dvacetileté<br />

kariéry se podílel na scénářích<br />

k filmům a seriálům všech<br />

žánrů, a dokonce zvažoval i stěhování<br />

do Hollywoodu. Nakonec<br />

se však rozhodl vstoupit do<br />

nových vod a v roce 2014 debutoval<br />

svým knižním krimi thrillerem<br />

Oběť bez tváře. Ten získal<br />

ohromný úspěch napříč Evropou<br />

a představil detektiva Fabiana<br />

Riska, který se pak objevil i v pěti<br />

dalších knihách.<br />

Knihy Stefana Ahnhema se od ostatních<br />

severských detektivek liší v tom, že<br />

v nich velkou roli hraje nejen samotné<br />

pátrání, ale i osobní život vyšetřovatele.<br />

A když vidíte, jak Malin kromě pátrání<br />

po vrahovi zachraňuje svůj rozpadající<br />

se vztah a jak bojuje se šéfem, najednou<br />

to není jenom knižní postava – je<br />

to někdo, na kom vám záleží. V tu chvíli<br />

začne být čtení osobní, a když se Malin<br />

dostane do nebezpečí, stránky začnou<br />

mizet jedna za druhou.<br />

V tom spočívá tajemství úspěchu knih<br />

Stefana Ahnhema. Představí postavu,<br />

která ani nemusí být kdovíjak sympatická<br />

– odměřená Malin Rehnbergová<br />

má k prototypu sympatické vyšetřovatelky<br />

opravdu daleko – jenže díky tomu,<br />

že ji čtenář pozná nejen z profesního,<br />

ale i z osobního hlediska, si k ní chtě<br />

nechtě vytvoří vztah.<br />

To fungovalo před lety u Fabiana Riska<br />

– a autorovi se to povedlo znovu!


text: Tomáš Lesk<br />

foto: Sandra Henri<br />

Smrt v domě<br />

Gillespieů<br />

Další příběhy o strašidelných domech<br />

Fobos, 349 Kč, vychází 24. dubna<br />

<strong>29</strong><br />

PROMOTION<br />

Smrt v domě Gillespieů je sborníkem<br />

čtyř hororových příběhů. V tom titulním<br />

se hlavní hrdinka Elle dostává k příležitosti,<br />

jak si po náročných zkouškách<br />

odpočinout a celý měsíc věnovat<br />

nenáročnému hlídání krásného sídla<br />

zmíněné rodiny. Pro studentku, která<br />

zdárně ukončila studium na univerzitě,<br />

je představa pobytu ve dvě stě let<br />

starém domově uprostřed hustých lesů<br />

příjemně vzrušující.<br />

Za nemovitostí, jež se nachází hodinu<br />

a půl cesty od nejbližšího města, se<br />

dokonce nachází i starobylý<br />

hřbitov, na jehož<br />

náhrobních kamenech<br />

se nachází totožný rok<br />

úmrtí. To, u čeho každý<br />

pozorný čtenář děsivých<br />

příběhů zpozorní,<br />

u Elle naopak vyvolává<br />

fascinaci a touhu objekt<br />

prozkoumat a poodhalit<br />

jeho tajemství. To<br />

však ještě netuší, že rod<br />

Gillespieů má tajemství opravdu děsivá<br />

a co víc: stále nebezpečná.<br />

Sídlo postavil Jonathan Gillespie, jenž<br />

vedl tajemný kult. A to, že je tento hrozivý<br />

tyran už dávno po smrti, podle všeho<br />

není překážkou, aby si přišel pro kýženou<br />

pomstu. Vše, co mělo zůstat dávno<br />

skryté, vyplouvá pomalu na povrch<br />

Jaké budou další příběhy v očekávaném<br />

titulu? O tom, jak moc děsivé<br />

a prolíná se s životem mladé Elle, které<br />

pomalu dochází, že se idylický pobyt<br />

a povedené budou, se přesvědčíme od<br />

v historií prodchnuté usedlosti zvolna<br />

druhé poloviny dubna. Už teď je jasné,<br />

mění v živoucí noční můru…<br />

že to bude stát opravdu za to.<br />

DARCY COATES<br />

Australská spisovatelka, jejíž knihy se pravidelně řadí k bestsellerům.<br />

Nutno též dodat, že na tuzemském trhu má obrovsky silnou fanouškovskou<br />

základnu, která každý její nový titul očekává s velkým napětím.<br />

Bez nadsázky ji lze nazvat královnou hororu. Vedle Strašidelných<br />

domů jsme si v nedávné době mohli přečíst třeba dílo Šeptající mrtví,<br />

které je začátkem nové série Strážkyně hrobů, nebo survival horor Pod<br />

hladinou, pojednávající o výpravě k potopené lodi...<br />

DOKÁŽE DETEKTIV<br />

JOSIE QUINNOVÁ VYHRÁT<br />

NAD VRAHEM ZVRÁCENOU<br />

HRU O ŽIVOT?<br />

Další díl<br />

oblíbené<br />

bestsellerové<br />

série


30<br />

AUDIOKNIHY<br />

John Gwynne: Hlad bohů<br />

Čtou: Klára Cibulková, Anna Fixová, Jan Teplý, Kajetán Písařovic, Ondřej Novák<br />

Vychází v dubnu<br />

Dračí bohyně byla po staletém věznění osvobozena z magických okovů a nyní se<br />

svými potomky spřádá krvelačné dobyvatelské plány. Bohové se vracejí a hladovějí po<br />

krvi a moci! Druhý díl strhující fantasy ságy, jejíž autor se nechal inspirovat severskou<br />

mytologií.<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

Leon Uris: Exodus<br />

Čte: Vladislav Beneš<br />

Vychází v dubnu<br />

Mimořádná kronika<br />

blízkovýchodních let<br />

1946 až 1948, v níž se židovské osudy vystavené hrůzám<br />

20. století slily do vůle přežít všemu navzdory, vrcholí<br />

vyhlášením nezávislého Státu Izrael. A připomíná, že<br />

zdejší ohnisko napětí stále hrozí výbuchem, jelikož svět se<br />

nepoučil.<br />

John Boyne: Před<br />

sebou neutečeš<br />

Čte: Vlasta Peterková<br />

Vychází v dubnu<br />

Gretel Fernsbyová žije<br />

v honosném londýnském domě. O tom, že na sklonku<br />

druhé světové války uprchla z nacistické továrny na smrt,<br />

jíž velel její otec, před lidmi přes půl století mlčí. Volné<br />

pokračování románové tragédie Chlapec v pruhovaném<br />

pyžamu domýšlí osudy Brunovy sestry.<br />

Guenther Steiner:<br />

Přežít a závodit<br />

Čte: Vasil Fridrich<br />

08:18 / 349 Kč<br />

Deník prostořekého<br />

šéfa jediné americké<br />

stáje formule 1 otevřeně<br />

zachycuje radosti i strasti<br />

Haasu v soutěžním ročníku<br />

2022 a odhaluje zákulisí nejslavnějších automobilových<br />

závodů. Otevřená a zábavná výpověď hvězdy seriálu F1:<br />

Touha po vítězství.<br />

Michael Hjorth &<br />

Hans Rosenfeldt:<br />

Učedník<br />

Čte: Aleš Procházka<br />

Vychází v dubnu<br />

Tým švédských kriminalistů<br />

se snaží vypátrat zabijáka<br />

žen, který se zhlédl<br />

v proslulém sériovém<br />

vrahovi z 90. let. Obětí však přibývá jako na běžícím<br />

pásu a policie je stále bezradná. Druhý díl úspěšné série<br />

s policejním psychologem Sebastianem Bergmanem.


31<br />

Yrsa Sigurðardóttir:<br />

Ticho<br />

Čte: Klára Cibulková<br />

Vychází v dubnu<br />

V Reykjavíku je z kočárku<br />

uneseno nemluvně<br />

a na jeho místě leží cizí<br />

mrtvé dítě. I to ale záhy<br />

zmizí. O jedenáct let<br />

později objeví policie ženské tělo bez hlavy. Závěrečný díl<br />

série s detektivem Huldarem a psycholožkou Freyjou se<br />

s posluchači rozloučí ve velkém stylu.<br />

Coco Mellors:<br />

Kleopatra<br />

a Frankenstein<br />

Čtou: Zuzana Ščerbová,<br />

Pavla Gajdošíková<br />

Vychází v dubnu<br />

Ona je Britka, on Američan.<br />

Zatímco ona stojí teprve na<br />

počátku malířské dráhy, on<br />

coby muž v nejlepších letech velí úspěšné reklamní agentuře.<br />

Když se o jednom silvestru jejich cesty protnou, z flirtování se<br />

zrodí manželství. Jenže to má k ideálu daleko...<br />

Daniela Fischerová:<br />

Strakaté uši<br />

a sušení padouši<br />

Čte: Petr Čtvrtníček<br />

Vychází v dubnu<br />

Timothée de<br />

Fombelle: Alma I –<br />

Vítr se zvedá<br />

Čte: Igor Bareš<br />

Vychází v dubnu<br />

V místech, kde se jednou<br />

budou rozkládat Čechy,<br />

se usadil pravěký kmen<br />

Strakatých uší vedený šamanem Tě pérem. Když ale v kraji<br />

pod bájným Blaníkem přistanou flufóni, je třeba jednat!<br />

Moudré kmenové hlavy naštěstí cítí, že vesmír nesnáší lži.<br />

A tak vymyslí plán…<br />

Úvodní díl nové trilogie od<br />

autora Vanga a Tobiáše<br />

Lolnesse. Západní svět<br />

se v roce 1786 k uzoufání liší od pobřeží Afriky, kde vyrostli<br />

Alma s Lamem. Někteří jsou v něm otroci, kdežto druzí je<br />

loví, prodávají a neslýchaně si mastí kapsy…<br />

Diana Gabaldon:<br />

Mořeplavec<br />

Čte: Jitka Ježková<br />

Vychází v dubnu<br />

Jejich lásku nezmaří<br />

čas ani hranice. Vydejte<br />

se s Claire a Jamiem<br />

proti proudu historie<br />

z Edinburghu až na<br />

Jamajku! Třetí díl historické romance s fantastickými prvky,<br />

která se díky seriálovému zpracování stala celosvětovým<br />

fenoménem.<br />

Tabitha Birdová:<br />

Krámek s fantazií<br />

Čtou: Helena Dvořáková,<br />

Jan Vlasák, Matyáš Valenta<br />

Vychází v dubnu<br />

Tajuplný krámek<br />

kočuje světem a nabízí<br />

starožitné dárky na opravu<br />

poničených snů nebo třeba<br />

telefonní aparáty pro kontakt se zesnulými blízkými. Jeho<br />

dlouholetý správce Hubert Umbray jednoho dne zjišťuje, že<br />

mu zbývá necelý měsíc, aby za sebe našel náhradu…


text: Michaela Merglová a Denisa Novotná<br />

foto: Michaela Merglová / OneHotBook<br />

32<br />

ROZHOVOR<br />

Je to nádherné osobní<br />

zamyšlení nad vírou<br />

v každém z nás<br />

Letos si připomínáme 45 let od smrti Miky Waltariho, jednoho z nejúspěšnějších,<br />

nejznámějších a nejpřekládanějších finských spisovatelů. Při této příležitosti vydává<br />

OneHotBook audioknižní verzi slavného historického románu JEHO KRÁLOVSTVÍ,<br />

v němž se autor vrací k počátkům křesťanství. Na více než sedmnáctihodinové<br />

nahrávce spolupracovali režisér Michal Bureš a známý herec ONDŘEJ BROUSEK.<br />

Které z Waltariho děl pro vás bylo<br />

iniciační?<br />

Egypťan Sinuhet, autorův opus magnum.<br />

Vypovídá o nevšedním talentu,<br />

mozku a duši spisovatele. Měl jsem<br />

příležitost skládat hudbu pro audioverzi<br />

z nakladatelství OneHotBook. Tehdy<br />

jsme se s panem Waltarim poznali<br />

hodně zblízka.<br />

Jak vy osobně vnímáte román Jeho<br />

království?<br />

Je to nádherné osobní zamyšlení nad<br />

vírou v každém z nás. I pro mě byl text<br />

velmi osobní. Během dvou měsíců<br />

natáčení jsem nad myšlenkami z knihy<br />

neustále hloubal.<br />

Můžete se o některou z nich podělit?<br />

Obdivuji Waltariho za jeho elegantní<br />

a vynalézavě skrytou ironii. Nikomu<br />

se nevysmívá, jen odhaluje lidi takové,<br />

jací jsou. Nebojí se je sesazovat z piedestalu<br />

a obnažovat jejich slabiny,<br />

OneHotBook, 499 Kč,<br />

vychází v dubnu<br />

často směšné. Chodil tu tedy skutečný<br />

Ježíš Nazaretský konající zázraky?<br />

Porozuměli mu dostatečně jeho apoštolové?<br />

Můžeme i my bez pochybností<br />

uvěřit?<br />

Přimělo vás Jeho království zamyslet<br />

se nad vaším vztahem k náboženství<br />

a k víře?<br />

Víra může mít mnoho podob, ale<br />

pokud jste přímými svědky ukřižování<br />

a následného zmrtvýchvstání samotného<br />

Ježíše Nazaretského, musíte<br />

prostě zjistit, co se to vlastně semlelo!<br />

Jazyk Jeho království je košatý,<br />

používá některé výrazy působící<br />

zastarale, čímž přispívá k evokaci<br />

doby, v níž se román odehrává. Jak<br />

náročné pro vás bylo se s ním utkat?<br />

Text je napsaný krásně a poctivě.<br />

Občas může mást archaický slovosled,<br />

ale se správným důrazem ho můžete<br />

učinit dobře srozumitelným. Dlouhá<br />

souvětí mi nevadí, jen si musím uvědomit,<br />

kam chci směřovat, a zhluboka se<br />

nadechnout!<br />

Natáčení Waltariho připomínalo koncert<br />

– režisér Michal Bureš gestikuloval<br />

jako dirigent a vy jste obratem<br />

empaticky reagoval. V čem pro vás<br />

bylo režisérovo vedení zvlášť cenné?<br />

S Michalem jsme hezky napojeni<br />

a práce nám jde od ruky. To dirigování<br />

velmi oceňuji, někdy mě nakopne<br />

k nečekaným výkonům. Téměř vše, co<br />

jsme dosud spolu vytvořili, má pro mě<br />

zvláštní význam a naší společné práce<br />

si moc vážím.<br />

Jak dalece se interpretace audioknih<br />

liší od jiných hereckých disciplín?<br />

Ve studiu jste pánem času. Pokud nad<br />

vámi nesedí přísný režisér a nediriguje<br />

vám každou větu, tempo si můžete<br />

určovat sami. Což je někdy i ke škodě,<br />

zvlášť když se někteří herci zamilovávají<br />

do svých božských hlasů. Nejlepší<br />

připomínka režiséra byla: „Nežer se tak!“<br />

(smích)<br />

Někteří herci potřebují dostatečný<br />

přísun kávy, jiní před nahráváním provozují<br />

hlasová cvičení. Co pomáhá při<br />

práci ve studiu vám?<br />

Káva nesmí chybět, zvládnu jí za frekvenci<br />

dost. Občas křečovitě svírám tužku<br />

či propisku, protože kousat ji při mluvení<br />

nelze. Nejdůležitější je pro mě vnitřně se<br />

zklidnit a uvěřit textu. U některých titulů<br />

to jde samo, u dalších hůře.<br />

Dáváte přednost nějakému žánru?<br />

Raději interpretujete text vážný, nebo<br />

humoristický?<br />

Humor by neměl scházet v žádném stylu<br />

či žánru. Vždy se snažím předat posluchači<br />

něco věrohodného a povědomého,<br />

co se dotýká každého. Při vyprávění<br />

i přímé řeči usiluji o srozumitelné podání.<br />

Pokouším se vcítit do konkrétní postavy<br />

a přemýšlet jako ona.<br />

Jakému typu posluchače Jeho království<br />

doporučujete?<br />

Ať si ho poslechnou bezvěrci i fanatici,<br />

ateisti i věřící! Waltari, Bureš a Brousek<br />

je mohou namíchnout, poučit nebo<br />

třeba jen pobavit. Já osobně tomuhle<br />

příběhu věřil!


Édouard l ouis, k en l oach<br />

Dialog o umění<br />

a politice<br />

Úderný rozhovor britského režiséra<br />

a angažovaného francouzského spisovatele.<br />

Louis a Loach se v rozhovoru dotýkají<br />

mnoha bolestí současného světa: původu<br />

nesnášenlivosti, předsudků či homofobie,<br />

negativní role sociálních sítí, bezdomovectví,<br />

násilí, postavení žen či gayů.<br />

Štěpánka Jislová<br />

Srdcovka<br />

dotisk<br />

Komiks, který obdržel dvě ceny Muriel<br />

a Cenu České akademie komiksu.<br />

Nejrozsáhlejší dílo Štěpánky Jislové<br />

je příhodným vrcholem její desetileté<br />

kariéry a dvousetstránkovým důkazem<br />

o evoluci českého komiksu.<br />

ZuZ ana d ostálová<br />

Proč všichni<br />

odcházejí<br />

Hořkosladká a nostalgická prvotina známé<br />

spisovatelky Zuzany Dostálové v novém vydání.<br />

Malá Zuzka poznává, že ti nejbližší nás často<br />

opouštějí a že čas s nimi můžeme znovu<br />

prožít pouze ve vzpomínkách. Proč všichni<br />

odcházejí vypráví o zážitcích, které z dětí dělají<br />

dospělé a na které se nedá zapomenout.


text: Petra Schultze<br />

34<br />

AUDIOKNIHY<br />

6 audioknih,<br />

díky nimž se<br />

budete těšit na<br />

jarní úklid<br />

Největší část čtenářů<br />

odpověděla v 10. ročníku<br />

Velkého audioknižního<br />

průzkumu Audiolibrix,<br />

že nejčastěji poslouchá<br />

audioknihy u domácích<br />

prací*. A co víc! Dokonce<br />

jim audioknihy pomohou<br />

se k takové práci<br />

snadněji přimět. Abyste<br />

si to mohli vyzkoušet na<br />

vlastní kůži už třeba při<br />

jarním úklidu, máme pro<br />

vás tipy na audioknižní<br />

parťáky, kteří vám z toho<br />

udělají zábavu. Nechte<br />

se hecovat Arnoldem,<br />

bojujte na poušti<br />

s Fremeny, odhalte<br />

přechytralého zločince,<br />

nebo se motivujte vůní<br />

kávy a skořicových šneků.<br />

Duna<br />

// Frank Herbert<br />

Čtou: Marek Holý, Jana Stryková<br />

Vydavatel: OneHotBook<br />

Délka audioknihy: 22 hodin<br />

Cena audioknihy: 349 Kč<br />

Jestli vás něco donutí pustit se do<br />

úklidu, abyste mohli pokračovat<br />

v příběhu, je to nehynoucí legenda<br />

jménem Duna. Láme teď rekordy<br />

v kinech, a přesto je audiokniha lepší.<br />

Zažijte celý spletitý příběh Paula,<br />

dědice mocného rodu Atreidů,<br />

kterým byla svěřena správa písečné<br />

planety Arrakis. Život na ní není jednoduchý, ale těží se tu vzácné koření, které<br />

je klíčem k moci v celé galaxii. Když je ale Paulův rod zrazen, začíná se jeho nová<br />

cesta k osudu, který je možná mnohem velkolepější než si kdy dovedl představit.<br />

Buď užitečný<br />

// Arnold<br />

Schwarzenegger<br />

Čte: Pavel Soukup<br />

Vydavatel: Voxi<br />

Délka audioknihy:<br />

6 hodin a 51 minut<br />

Cena audioknihy: 399 Kč<br />

Nejslavnější kulturista všech dob.<br />

Ikonická filmová hvězda. Lídr šesté<br />

největší ekonomiky světa. To vše<br />

jsou zásluhy jednoho člověka a není<br />

náhodou, že se zvládl vypracovat<br />

v několika naprosto odlišných oblastech. Jak sám říká – nikdo vás nepřijde<br />

zachránit, máte jen sami sebe. Ale dobrou zprávou je, že nic víc nepotřebujete.<br />

Jeho praktické a užitečné rady vám do vašeho života předá jeho dvorní český dabér<br />

Pavel Soukup. A jestli vás někdo zvládne vyhecovat a inspirovat, je to právě Arnold.


Mastermind<br />

// Evan Ratliff<br />

35<br />

Čte: Martin Sláma<br />

Vydavatel: Audiolibrix<br />

Délka audioknihy:<br />

14 hodin <strong>29</strong> minut<br />

Cena audioknihy: 499 Kč<br />

Tenhle neodložitelný příběh psal<br />

sám život. Poskládejte spolu<br />

s investigativním reportérem<br />

obraz neskutečného zločineckého<br />

bosse, který si půl desetiletí hrál<br />

s policejními složkami na kočku<br />

a myš. Jeho impérium začínalo<br />

u online lékárny dodávající analgetika. Skončilo u nadnárodního konglomerátu<br />

zapojeného do téměř všech zákoutí zločinu – drogy, zbraně, vraždy. A kolují i zvěsti,<br />

že právě on byl tím, kdo založil legendární kryptoměnu bitcoin. Příběh Paula<br />

Le Roux tam ale ani zdaleka nekončí. A vás z toho celého bude mrazit.<br />

Legendy a latéčka<br />

// Travis Baldree<br />

Čte: Klára Suchá<br />

Vydavatel: Témbr<br />

Délka audioknihy: 9 hodin a 7 minut<br />

Cena audioknihy: 379 Kč<br />

Že nemůže uklízení být pohodové?<br />

S touhle audioknihou ano.<br />

Představte si fantasy svět, který není<br />

krok před katastrofou a nečekají vás<br />

v něm bitvy. Jen jedna orkyně, jejíž<br />

sen je otevřít si kavárnu. A rozhodne<br />

se to udělat ve městě, kde ještě<br />

o kávě ani neslyšeli. Co by se mohlo<br />

pokazit? Jedno je jasné, vás tahle dávka kafíčka a pohody zahřeje u srdce. Varování:<br />

po úklidu si rovnou upečte skořicové šneky, jejich vůni díky audioknize stejně<br />

ucítíte a budete na ně mít chuť.<br />

Carrie Soto se vrací<br />

// Taylor Jenkins Reid<br />

Čtou: Anita Krausová, Jakub Koudela<br />

Vydavatel: OneHotBook<br />

Délka audioknihy: 10 hodin<br />

Cena audioknihy: 399 Kč<br />

Ponořte se do nezapomenutelného<br />

příběhu tak, že uklízení půjde na<br />

autopilota. Skoro jako by se to udělalo<br />

samo. Carrie byla nejlepší tenistkou<br />

všech dob. Když ale vidí mladičkou<br />

konkurentku hravě překonat její<br />

rekord, rozhodne se v 37 letech vrátit<br />

z tenisového důchodu a obhájit svou<br />

nadvládu. Příběh Carrie je dalším<br />

v řádce mistrovských děl Taylor<br />

Jenkins Reid, jenž světu učarovala<br />

schopností vytvořit fikční postavy<br />

a příběhy založené na skutečných<br />

lidech, které skvěle plynou a zůstanou<br />

s vámi ještě dlouho po dočtení.<br />

Doručovatelky<br />

// Alex Smith<br />

Čte: Martin Stránský<br />

Vydavatel: Kanopa<br />

Délka audioknihy: 8 hodin a 26 minut<br />

Cena audioknihy: 359 Kč<br />

Tahle dávka napětí vás donutí pokračovat i s mytím oken (uff), jen abyste zjistili, jak<br />

se to nakonec celé rozmotá. Šéfinspektor Robert Kett je skvělý vyšetřovatel. Trápí ho<br />

ale případ, který nikdy nevyřešil – záhadné zmizení jeho ženy. Ve snaze utéct před<br />

vzpomínkami i výčitkami se stěhuje do Norwiche a doufá v nový začátek. Ale brzy tu<br />

někdo unese dvě mladé dívky a jeho čeká snad nejtemnější případ kariéry. A možná<br />

i odpověď na to, co se tehdy stalo s jeho ženou…<br />

*Zdroj: Velký audioknižní průzkum 2023, audiolibrix.cz/vysledky2023


text: Martina Vlčková<br />

foto: archiv Kateřiny Brožové<br />

36<br />

ROZHOVOR<br />

V uklizeném prostředí<br />

je člověk šťastnější<br />

Brigádničila v prádelně, provozovala e-shop s oblečením, byla prodejkyní aut i brand<br />

manažerkou kosmetické značky. Dnes je z Kateřiny Brožové nejsledovanější česká<br />

úklidová influencerka, která pomocí jednoduchých triků naučí udržovat pořádek<br />

úplně každého. Stačí se podívat na její sociální sítě nebo do inspirativní knihy<br />

s názvem Úklid pro klid, která právě vychází v nakladatelství Grada.<br />

Vaše knížka začíná pozdravem: „Ahoj,<br />

já jsem Katka, vyléčená bordelářka!“<br />

Opravdu tomu tak bylo?<br />

Ano a upřímně se k tomu přiznávám.<br />

Od dětství jsem byla chaotický člověk.<br />

K puntičkáři jsem měla na míle daleko<br />

a udržet kolem sebe pořádek pro mě<br />

byla fakt velká výzva. Když jsem žila<br />

sama, dalo se to ještě celkem zvládnout,<br />

protože jsem o tom svém chaosu<br />

věděla jen já sama. Dokonce i když<br />

jsem začala žít se svým partnerem,<br />

tak to nějak fungovalo, protože on je<br />

dokonale organizovaný a pořádný a já<br />

se s ním snažila udržet krok. Jenže pak<br />

přišly děti, a najednou bylo všechno<br />

vzhůru nohama. Prádlo se kupilo<br />

v hromadách, všechno bylo zašpiněné<br />

Grada, 399 Kč, vychází 3. dubna<br />

mrknutím oka, po domě se válely hračky<br />

a lahvičky… A já byla totálně bezradná<br />

a nic nestíhala.<br />

Jak jste to tenkrát řešila?<br />

Když už jsem náhodou našla volnou<br />

půlhodinku – všechen čas jsem totiž<br />

věnovala péči o děti, popadnul mě<br />

uklízecí záchvat. Skákala jsme od jedné<br />

činnosti k druhé, ale stejně nic pořádně<br />

neudělala. Večer jsem šla do postele<br />

vyřízená a nešťastná. A ráno to začalo<br />

nanovo… Moc jsem si přála, aby nás<br />

doma obklopovala čistota a pořádek,<br />

ale nevěděla, jak se k tomu dopracovat.<br />

A tak jsem začala přemýšlet, jak na tu<br />

svou chaotickou povahu vyzrát. A přišla<br />

jsem na to, že mi chybí jakýkoli systém.<br />

Že některé věci dělám jen napůl a na<br />

jiné zapomenu úplně. Shodou okolností<br />

se mi do ruky dostala jedna zajímavá<br />

knížka, která paradoxně o úklidu vůbec<br />

nebyla. Psalo se v ní o tom, jak vést firmu<br />

a nezbláznit se z toho. A protože jsem<br />

byla na mateřské, aplikovala jsem to na<br />

domácnost a vytvořila si svůj To-Do List.<br />

To je nějaký uklízecí „boďák“?<br />

Dá se to tak říct. Jde o to, že si úklid<br />

musíte rozkouskovat na malé úkoly,<br />

které zaberou jen pár minut a vy je<br />

budete dělat pravidelně v průběhu dne.<br />

Když vám zůstane chvilka navíc, mrknete<br />

na papír a vyberete si, co dalšího je<br />

zrovna potřeba udělat.<br />

To zní velmi jednoduše…<br />

A taky to jednoduché je! Jsem toho<br />

živým důkazem. Díky určitému systému<br />

jsem se do úklidu přestala vrhat<br />

bezhlavě, ale každý den jsem udělala jen<br />

tolik, abych se necítila zahlcená. Šla jsem<br />

krok po kroku a konečně se prokousala<br />

k uklizenému domovu. A co víc, já jsem<br />

ho uklizený dokázala i udržet. Musím<br />

říct, že ten pocit vysvobození bych přála<br />

každému. Do té doby jsem netušila, jak<br />

moc velký vliv má na psychiku prostředí,<br />

kterým se obklopujeme. Pokud žijeme<br />

v chaosu, tak máme chaos i uvnitř sebe.<br />

Přicházíme o mentální energii a nastupuje<br />

frustrace. Když to ale úspěšně změníte,<br />

dostanete se do pohody a získáte<br />

navíc i jednu důležitou věc – pocit sebedůvěry,<br />

protože najednou víte, že se sami<br />

na sebe můžete spolehnout. Pořádek<br />

udržujete systematicky a naprosto<br />

bezbolestně.<br />

Je skvělé, že jste si tenhle svůj objev<br />

nenechala pro sebe – ještě před vydáním<br />

knihy jste založila instagramový<br />

profil, který dnes sleduje skoro 400<br />

tisíc lidí. Čekala jste takový úspěch?<br />

Kdepak, instagramový účet @uklidproklid<br />

jsem si před pěti lety založila<br />

proto, že odjakživa ráda tvořím. Jsem<br />

ráda kreativní. A tak jsem si řekla, že to<br />

bude taková platforma, kde se vyblbnu,<br />

a ještě tím třeba pomůžu ostatním. No<br />

a tím se to spustilo – objevili se první<br />

sledující, kteří k mému velkému překvapení<br />

začali i komunikovat. Ptali se mě<br />

třeba, jak odstranit plíseň nebo různé<br />

fleky na oblečení. Posílali fotky. Z mého<br />

profilu se tak stalo útočiště pro všechny,<br />

kteří chtějí svou domácnost udržet<br />

uklizenou a pohodovou. Vtipné je, že<br />

zatímco ostatní mají vyladěné krásné<br />

profily, u mě najdete fotky záchodových<br />

prkének a mís, kusy odpadlého vodního<br />

kamene nebo nejrůznější skvrny.


Už v začátcích jste uklízela pomocí<br />

sody, bílého octa, kyseliny citronové<br />

a peroxidu vodíku, které<br />

doporučujete?<br />

Ano, inspirovala mě k tomu moje<br />

maminka, která na úklid používala ocet.<br />

A já to od ní odkoukala. Ke zdravému<br />

životnímu stylu mě to táhlo vždycky<br />

a z klasických čističů z drogerie jsem<br />

nadšená nebyla. Navíc mi přišlo, že<br />

nefungují. Ocet, soda, kyselina a peroxid<br />

naopak dokážou zázraky a ještě jsou<br />

šetrné k přírodě.<br />

Dáte mi nějaký konkrétní příklad? Co<br />

třeba funguje na již zmiňovaný vodní<br />

kámen?<br />

To je evergreen a opravdu nejčastější<br />

a často letitý problém. Přitom je velmi<br />

lehce řešitelný. Potřebovat budete jen<br />

bílý ocet, který mimochodem neobsahuje<br />

na rozdíl od klasického cukr<br />

ani barviva, a navíc má vyšší procento<br />

kyseliny octové, takže je účinnější. Stačí<br />

ho na postižené místo přidat společně<br />

se dvěma lžícemi kyseliny citronové a za<br />

pár hodin je to vyřešené. Kámen zmizí<br />

jako pára nad hrncem. A vy se můžete<br />

věnovat rodině nebo sama sobě.<br />

Ušetříte čas, nervy i peníze.<br />

Máte nějaký fígl pro typickou jarní<br />

činnost – mytí oken?<br />

Doporučuju co nejširší stěrku, já<br />

dokonce používám tu podlahovou. To<br />

se pak dá utřít jedno okno naráz. Na<br />

umývání je nejlepší horká voda s bílým<br />

octem. Ano, zase s octem. Je to pořád<br />

dokolečka, ale v tom je ta krása.<br />

Vaše knížka, která začátkem dubna<br />

vychází v nakladatelství Grada, je<br />

plná dalších skvělých tipů. Jak dlouho<br />

vznikala?<br />

Jen pár měsíců. Když mě dámy oslovily,<br />

zašly jsme na oběd a pak už to všechno<br />

frčelo. Musím říct, že z výsledku jsem<br />

nadšená. Je to moje první kniha a ten<br />

pocit, když ji držím v ruce, je k nezaplacení.<br />

Mix euforie a radosti. A také<br />

určitého zadostiučinění – do svého<br />

úklidového dnes už podnikání investuju<br />

spoustu času a energie. Mimo jiné<br />

prodávám produkty vlastní značky, což<br />

opět vyžaduje systém a řád. Přiznám<br />

se, že původně se mi do toho moc<br />

nechtělo – dřív jsem měla e-shop<br />

s oblečením a věděla jsem, jak moc je<br />

to náročné, ale nakonec mě přesvědčil<br />

ten neuvěřitelný zájem a pozitivní<br />

ohlasy.<br />

Co vašemu úspěchu říká rodina?<br />

Děti, kterým je devět a pět, jsou<br />

šťastné, že mají spokojenou maminku.<br />

Vedu sice firmu, ale svůj čas si organizuji<br />

po svém. To znamená, že se jim<br />

věnuju opravdu hodně a pracovními<br />

záležitostmi se zabývám, když jsou ve<br />

školce a škole. Nebo když večer usnou.<br />

Pokud něco hoří, řeším to samozřejmě<br />

za pochodu. Ale pak jsem schopná si<br />

vypnout telefon a pro okolní svět být<br />

neviditelná. To se pak seberu a jdu<br />

s naším psem na procházku do přírody,<br />

což je úžasný relax.<br />

KATEŘINA BROŽOVÁ (* 1987)<br />

Nejsledovanější česká úklidová<br />

influencerka, která své podnikání<br />

založila na krátkých zábavných<br />

videích a čtyřech základních<br />

ingrediencích. Pracuje už<br />

od patnácti let a vystudovala<br />

Vysokou školu ekonomickou.<br />

Začátkem dubna jí v nakladatelství<br />

Grada vychází kniha pojmenovaná<br />

podle jejího úspěšného<br />

instagramového profilu Úklid<br />

pro klid.<br />

A co váš pořádkumilovný partner? Asi<br />

je nadšený, že jste v tomhle směru<br />

konečně na stejné vlně?<br />

To ano. A občas vzpomínáme na začátky<br />

našeho soužití – na jeho posedlost<br />

detaily a můj nepřekonatelný flegmatismus.<br />

Jak jsme jeden druhému nastavovali<br />

zrcadlo… Musím říct, že ve svém<br />

muži mám obrovskou podporu. Od<br />

začátku podnikání mi intenzivně pomáhal.<br />

Po nocích jsme spolu třeba v garáži<br />

balili první zásilky a on přitom vymyslel<br />

„automatizovanou linku“. Ta spočívala<br />

v tom, že se balicí fólie nasadila na tyč<br />

od koštěte, která se připevnila ke stolu.<br />

Odvíjení pak šlo jako po másle. Jeho<br />

zlepšováky byste v naší domácnosti našli<br />

i dneska. Pořád vymýšlí, co a jak lépe<br />

uskladnit a zorganizovat.<br />

37<br />

Jak jsme řekly na začátku, v uklizeném<br />

prostředí je člověk šťastnější.<br />

Patří do vaší domácí pohody i knihy?<br />

Určitě. Musím se ale přiznat, že nečtu<br />

beletrii. Mými favority jsou motivační<br />

knihy, protože jsem cílevědomý člověk,<br />

který se snaží pracovat na tom, aby se<br />

neustále zlepšoval a posouval. A k tomu<br />

mám ráda ezoteriku, takže si občas<br />

přečtu i něco duchovního. Ale vše<br />

v rozumné míře, jinak stojím nohama<br />

pevně na zemi. Mezi moje oblíbené<br />

autory patří třeba Petr Ludwig, který<br />

napsal bestseller Konec prokrastinace.


38<br />

TIP REDAKCE<br />

Dogman<br />

Komiks, který ke knihám přivede<br />

i nečtenáře<br />

Je to asi ten nejšílenější<br />

komiks na světě. A možná<br />

právě proto ho děti tak<br />

milují (a popravdě nejen<br />

děti!). Pokud Dogmana<br />

ještě neznáte, pohodlně se<br />

usaďte a čtěte dál, protože<br />

tohle není jenom komiks,<br />

tohle je absurdní exploze<br />

barev a nápadů, která<br />

ve vás probudí dětskou<br />

fantazii.<br />

Představte si, že vybouchne bomba,<br />

která roztrhá policistu i vycvičeného<br />

policejního psa na kusy, a protože psí<br />

hlava a policistovo tělo jsou jediné dvě<br />

neporušené části, lékaři je sešijí k sobě.<br />

A právě tak se zrodí Dogman. Napůl<br />

pes, napůl policista (psolicista?), který<br />

řeší případy, ale jeho psí mozek občas<br />

prostě převáží a odběhne za vůní párků<br />

nebo šéfovi olízne nos.<br />

Bláznivé? Naprosto. Frankensteinovsky<br />

znepokojivé? Rozhodně. Ale funguje to.<br />

Svědčí o tom fakt, že česky aktuálně<br />

vychází už devátý díl této úspěšné<br />

komiksové série. Nese název Špína<br />

a trest (jako narážka na slavný román<br />

Zločin a trest) a kromě samotného<br />

Dogmana se v něm jako v každém<br />

správném superhrdinském komiksu<br />

objevují i záporáci (a kdo by byl lepší<br />

záporák psímu policistovi než zlotřilý<br />

kocour?), bláznivé vynálezy a spousta<br />

vtípků.<br />

Ve světě se už komiksů s Dogmanem<br />

prodalo přes 60 milionů výtisků a příští<br />

rok má jít do kin i animovaný film,<br />

takže sláva tohoto fenoménu jenom<br />

roste a roste. Jeho tvůrce Dav Pilkey<br />

se už před pár lety proslavil jiným<br />

komiksovým antihrdinou – Kapitánem<br />

Bombarďákem, který si stejně jako<br />

Dogman našel cestu do nejedné dětské<br />

knihovničky.<br />

Spousta rodičů i učitelů si v době<br />

ukřičených videí, sociálních sítí a her na<br />

tabletu klade otázku, jak děti přivést ke<br />

knihám. Čtení je v konkurenci pasivní<br />

zábavy mnohdy bráno spíš jako trest.<br />

Ovšem řada rodičů (autorka tohoto<br />

článku je mezi nimi) může potvrdit, že<br />

právě komiksový Dogman může sloužit<br />

jako „vstupní droga“ – ta první kniha,<br />

která v malých čtenářích zažehne jiskru<br />

a probudí v nich chuť přečíst si něco<br />

dalšího.<br />

Protože bláznivý příběh s hrdinou, který<br />

v jednom díle bojuje se zákeřnými<br />

blechami, v dalším s chodícími párky<br />

a v jiném s neodolatelnou touhou<br />

rozběhnout se za míčkem, je přesně to,<br />

co děti chtějí. Je to vtipné, je to šílené<br />

a místy nechutné.<br />

Samozřejmě, není to komiks, který<br />

by malým čtenářům mnoho předal.<br />

Neočekávejte tady mravokárné poučky<br />

nebo poučení. Dogman je čistokrevná<br />

stoprocentní zábava, která má jediný<br />

cíl: bavit, bavit a bavit. Příběhy jsou sice<br />

oficiálně určeny dětem ve věku 6–10 let,<br />

nicméně rozesměje i mnohem starší<br />

čtenáře.<br />

„První kniha, kterou syn sám přečetl<br />

– a byl z ní nadšený.“ „Syn ji miluje,<br />

a i ostatní členy rodiny tato blbina<br />

pobavila.“ I takovéto pětihvězdičkové<br />

recenze píšou k Dogmanovi rodiče na<br />

Databázi knih.<br />

Dav Pilkey, autor a ilustrátor v jedné<br />

osobě, má jedinečný styl, díky kterému<br />

Pikola, 359 Kč, vychází 8. dubna<br />

je od prvního do posledního komiksového<br />

okénka jasné, že to je celé jedna<br />

velká bžunda. A že si kreslení jaksepatří<br />

užíval. Perspektiva tady neexistuje,<br />

některé ilustrace jsou vyloženě<br />

absurdní, a právě tahle naivita připomínající<br />

dětské kresbičky vzbuzuje nostalgii<br />

i u rodičů, kteří si se svými potomky<br />

komiks pročítají.<br />

Nicméně musíme zmínit jedno. Ačkoliv<br />

je Dogman primárně komiks pro děti,<br />

díky chytrým vtípkům, narážkám a kvalitnímu<br />

českému překladu Veroniky<br />

Sysalové si ho užijí i dospělí, kteří třeba<br />

jenom nakouknou, co že to jejich syn či<br />

dcera čtou.<br />

A právě tak se pozná dobrá dětská<br />

kniha – že si ji stejně užijí čtenáři všech<br />

věkových kategorií.<br />

Žofie Sedláčková


40<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Jan Lipovský<br />

PTÁME SE<br />

10 otázek<br />

pro Alberta Čubu<br />

Známe ho jako herce (uskupení Tři tygři, internetové<br />

seriály Lajna, Na mizině, Krematorium), majitele<br />

a producenta oblíbeného ostravského Divadla Mír,<br />

režiséra nebo spisovatele, který má na kontě knihy<br />

Ocelové srdce a Herec k nepřežití. Jaký je ale čtenář?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Novelu Nic od dánské spisovatelky<br />

Janne Teller. Je to takový evropský intelektuální<br />

hit, byť relativně starý, protože<br />

vyšel už v roce 2000. V příběhu jde o to,<br />

že jeden žák základní školy vyleze na<br />

strom, odmítá slézt a pokřikuje na děti,<br />

co kolem chodí na vyučování, že nic, co<br />

dělají, nemá žádný smysl, protože stejně<br />

umřou. A děti se mu pokusí dokázat,<br />

že existují věci, které smysl mají. Jen<br />

napovím, že se v zásadě jedná o horor…<br />

Předtím jsem četl Les v domě od Aleny<br />

Mornštajnové, což je pro změnu hit<br />

mainstreamový a aktuální. A následně<br />

mě čeká sci-fi klasika Konec dětství od<br />

Arthura C. Clarka. Možná to vypadá, že<br />

lítám ode zdi ke zdi, ale já každé pondělí<br />

začínám číst novou knihu, takže to prostě<br />

střídám.<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Záleží na ceně. Pokud papírová kniha<br />

stojí 480 korun a elektronická kniha<br />

420, je volba jasná. Cenotvorba elektronických<br />

knih je vůbec velmi zajímavé<br />

téma. Náklady na „výrobu“ e-knihy jsou<br />

v zásadě marginální. Pár sto korun.<br />

A teď to porovnejme s náklady na<br />

výrobu klasické papírové knihy. Třeba<br />

taková Bílá voda od Kateřiny Tučkové<br />

váží 800 g a vyrobeno bylo více než<br />

100 tisíc kusů. To je nějakých 80 tun<br />

papíru. Takže nejdřív parta dřevorubců<br />

vytěžila cca 200 tun dřeva, což je asi<br />

400 stromů, jinými slovy vykáceli les…<br />

Pak to kamiony převezly na zpracování<br />

buničiny, pak další kamiony odvezly<br />

buničinu do papíren, pak další kamiony<br />

odvezly papír do tiskáren, pak další<br />

kamiony odvezly knihy do skladů a pak<br />

desetitisíce dodávek rozvezly knihy do<br />

knihkupectví a do výdejních boxů. A ve<br />

všech těch papírnách, skladech, prodejnách<br />

a dispečincích jsou zaměstnány<br />

tisícovky lidí. A všechno tohle se musí<br />

ufinancovat z prodeje jedné papírové<br />

knihy. A ta stojí třeba pětistovku. A co se<br />

musí stát, aby vznikla e-kniha? Jeden<br />

člověk vytvoří jeden soubor a ten se<br />

několika kliknutími nahraje do e-shopů,<br />

kde je přístupná úplně všem a hned.<br />

3. S jakou literární postavou byste šel<br />

na víno?<br />

Asi s Gandalfem. Protože by mi mohl<br />

vyprávět tisíce příběhů ze Středozemě,<br />

které nikdy nikdo nečetl.<br />

4. U které knihy jste se smál nahlas?<br />

U Kámasútry. Zkoušeli jste některé ty<br />

polohy?<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

„Volný verš – ten žalostný kompromis<br />

básníka, který přeskočil prózu, avšak<br />

nedoskočil božské melodie metra.“ (H. P.<br />

Lovecraft: Hemživý chaos a jiné příběhy)<br />

6. Jakou knihu byste si vzal na pustý<br />

ostrov?<br />

Asi Dva divochy od Ernesta Thompsona<br />

Setona. Kromě toho, že je to poměrně<br />

objemný kousek, tudíž dlouho vydrží,<br />

obsahuje spoustu nákresů a návodů, jak<br />

přežít v přírodě.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

V knihkupectví Kapitola ve Frýdku-<br />

-Místku, jednom z posledních nezávislých<br />

knihkupectví u nás. Když je<br />

prodejce v knihkupectví zároveň jeho<br />

majitelem, je to všechno úplně jiné než<br />

v klasickém korporátním knihkupectví.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

Prodám je. Buď přes antikvariát, nebo<br />

Knihobot.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Proč je dobré jíst zdravě? Proč je dobré<br />

mít pohyb? Proč je dobré být milý na<br />

lidi? Proč je dobré se často s někým<br />

milovat? Proč je dobré pozorovat let<br />

orla? Proč je dobré pomáhat druhým?<br />

Znáte odpovědi na tyto otázky? Pak víte,<br />

proč je dobré číst knihy.<br />

10. Jakého spisovatele byste si vybral,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

Brama Stokera. Strašně by mě totiž<br />

zajímalo, jaká slova by mi vložil do úst,<br />

když svou nejslavnější postavu nechal<br />

říct třeba toto: „V tomto těle není žádný<br />

život. Jsem nic. Bez života, bez duše,<br />

nenáviděný a obávaný. Jsem mrtvý pro<br />

celý svět – slyšte mě! Jsem zrůda, kterou<br />

by dýchající zabili. Jsem Drákula.“ Není<br />

to krása?


PŘÍBĚH TANEČNÍ DVOJICE,<br />

KTERÁ POKOŘILA SVĚT<br />

Tara Bohak a David Odstrčil. Tato mimořádná dvojice se v roce 2022 stala mistry světa v kategorii profesionálů, čímž se<br />

zapsala do historie jako první český pár, kterému se to podařilo.<br />

Ale cesta na vrchol nebyla jednoduchá. Knižní rozhovor Jana Tománka, tanečníka, porotce a účastníka soutěže<br />

StarDance… když hvězdy tančí vám otevírá dveře do fascinujícího světa Tary a Davida. Dozvíte se, jak se z malých<br />

tanečních nadějí vypracovali mezi světovou špičku, s jakými překážkami se museli potýkat a co jim tanec dal i vzal.<br />

Kniha vyšla za finanční podpory statutárního města Brna


42<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDEN ZE<br />

3 VÝTISKŮ KNIHY<br />

ÚKLID PRO KLID<br />

Naučte se takové uklízecí<br />

rituály, které vám ulehčí<br />

život a díky nimž už nikdy<br />

nebudete otrokem své<br />

domácnosti.<br />

Správné znění tajenky zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz. Do předmětu napište<br />

Křížovka a nezapomeňte připsat adresu, na<br />

kterou zašleme případnou výhru. Na Instagramu<br />

@magazinknihkupec zveřejníme 30. dubna<br />

jména tří výherců, které budeme následně sami<br />

kontaktovat.


„KNIHA MUSÍ BÝT SEKEROU NA ZAMRZLÉ MOŘE V NÁS.“ FRANZ KAFKA<br />

SVĚT KNIHY<br />

PRAHA 24<br />

<strong>29</strong>. MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH A LITERÁRNÍ FESTIVAL<br />

ČESTNÝ HOST: DAS BUCH – NĚMECKOJAZYČNÁ LITERATURA<br />

23. 26. KVĚTNA 2024<br />

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA<br />

HOLEŠOVICE<br />

SVETKNIHY.CZ<br />

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER


Novinka! Vychází 16. dubna<br />

Novinka! Vychází 4. dubna<br />

Verena Kesslerová: Eva<br />

Mladá německá autorka ve svém románu vypráví podmanivým<br />

stylem příběh čtyř žen, v mnohém velmi odlišných, které<br />

hledají vlastní odpovědi na otázku, co v dnešním světě<br />

znamená mateřství. Byl by lepší, kdyby se přestaly rodit další<br />

děti? Učitelka Eva, klimatická aktivistka, je o tom přesvědčená.<br />

A zatímco se potýká s důsledky svých názorů, ostatní hrdinky<br />

svádějí boj se svými vlastními životními plány.<br />

Natasha Boydová: Dívka s vášní pro indigo<br />

Píše se rok 1739. Elize Lucasové je pouhých šestnáct, když ji otec<br />

pověří správou tří rodinných plantáží v Jižní Karolíně. Dívka<br />

však záhy čelí hrozbě, že její rodina přijde o všechno. Když se<br />

dozví, kolik Francouzi platí za indigové barvivo, nabude přesvědčení,<br />

že právě jeho produkce by mohla být klíčem k záchraně.<br />

Nastává bitva s časem, při níž Eliza prokáže nesmírnou<br />

odhodlanost a odvahu. Inspirováno skutečným příběhem.<br />

Nakladatelství založené v prosinci 1989<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor<br />

Faith Hoganová: Dámský klub půlnočního plavání<br />

Čerstvě ovdovělá Elizabeth O’Sheaová proklíná na hřbitově<br />

svého muže. Více než třicet let manželství si byla jistá, že<br />

zná Erika skrz naskrz. Až nyní zjistila svůj omyl: kvůli jeho<br />

utajeným dluhům jí hrozí, že přijde o střechu nad hlavou<br />

i svou ordinaci. O generaci mladší Lucy na tom není o moc<br />

líp. Rozvod a roky dřiny v nemocnici ji přivedly na pokraj sil.<br />

A stejně jako Elizabeth se snaží najít novou chuť do života.<br />

Sacha Naspini: Nives, co to povídáš?<br />

Toskánská farmářka Nives trpí po náhlé smrti manžela<br />

vysilující samotou a nespavostí, dokud si do domu nepřivede<br />

jako společnici slepici Giacominu. Ženě se uleví, dokonce si<br />

připadá šťastnější než po boku zesnulého Antea. Čtivý a vtipný<br />

román o ztracených láskách a promarněných příležitostech,<br />

o odhaleních, jež je v pozdním věku těžké strávit, a o ranách,<br />

které se nikdy nezahojily.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!