24.05.2024 Views

KNIHKUPEC 31

Červnový magazín Knihkupec je plný prázdninového čtení, nejen pro děti za vysvědčení, ale také pro dospělé čtenáře k vodě či na hory. Řada rozhovorů, recenzí, knižních tipů a přehledy knižních i audioknižních novinek, jak jsou na to čtenáři oblíbeného magazínu zvyklí.

Červnový magazín Knihkupec je plný prázdninového čtení, nejen pro děti za vysvědčení, ale také pro dospělé čtenáře k vodě či na hory. Řada rozhovorů, recenzí, knižních tipů a přehledy knižních i audioknižních novinek, jak jsou na to čtenáři oblíbeného magazínu zvyklí.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

knihkupec<br />

ČERVEN2024<br />

MARKÉTA<br />

DOČEKALOVÁ:<br />

ČEŠI MAJÍ BÝT<br />

NAČ HRDÍ<br />

BLANKA MALÁ:<br />

SRDCE NEMÁ<br />

VRÁSKY<br />

TEREZA BEBAROVÁ:<br />

HLAS AUDIOKNIH<br />

LIANE MORIARTY<br />

KNIŽNÍ<br />

NOVINKY<br />

AUDIOKNIHY<br />

69 Kč // nebo zdarma k nákupu ve vašem knihkupectví<br />

John Irving<br />

9 772787 925005 ><br />

Poslední velký<br />

romanopisec<br />

RECENZE<br />

Foto: Wiki Commons


VLADIMÍR<br />

KOŘEN<br />

Novinka<br />

s tváří oblíbeného<br />

moderátora<br />

Objednávat můžete na:<br />

www.knihykazda.cz, objednavky@knihykazda.cz, tel.: 725 518 237


Editorial<br />

3<br />

EDITORIAL<br />

Vážení čtenáři,<br />

dovolte, abych vás přivítal na stránkách našeho knižního<br />

magazínu Knihkupec. Je červen a ten patří z velké části<br />

dětským čtenářům. Právě jim v tomto období kupujeme<br />

knihy za vysvědčení a na prázdniny. Ale také si kupujeme<br />

knihy k vodě. Sladké i slané, na tom nesejde. Zkrátka<br />

čtení na dovolenou. A takto bych mohl pokračovat<br />

knihami do hor i nížin, kuchařkami na cesty, průvodci<br />

metropolemi, jógou v přírodě či publikacemi věnovanými<br />

seberozvoji. Chci tím tedy říct, že červen je vrcholem<br />

té upřímné čtenářské sezóny, ve které si kupujeme<br />

knihy především pro sebe a své děti, na rozdíl od sezóny<br />

vánoční, kdy jsou knihy dárkem pro naše široké okolí.<br />

Měli bychom tudíž věnovat větší pozornost právě<br />

vycházejícím novinkám, jelikož to, co koupíme, budeme<br />

muset nakonec i číst. A přesně v tomto vám život<br />

usnadníme. Přinášíme totiž obvyklý přehled toho, co za<br />

vaši pozornost skutečně stojí. A k tomu pochopitelně<br />

i řadu rozhovorů, recenzí a knižních tipů. Přeji všem<br />

krásné prázdniny, pokud možno s dobrou knihou.<br />

Zdeněk Novák<br />

vydavatel<br />

Knihkupec<br />

do schránky<br />

roční předplatné<br />

měsíčníku<br />

Registrujte se k odběru na stránkách<br />

www.knihkupec.net/predplatne<br />

nebo na naši mailovou adresu<br />

predplatne@rosier.cz<br />

zašlete zprávu, kde uvedete jméno,<br />

příjmení, adresu, na kterou si přejete<br />

magazín zasílat, e-mail a telefon.<br />

Jakmile obdržíme vaši objednávku,<br />

zašleme na váš e-mail nebo telefon<br />

číslo účtu a variabilní symbol.<br />

Po obdržení platby vám zašleme první<br />

(aktuální) číslo magazínu.<br />

Cena ročního<br />

předplatného je<br />

621 Kč<br />

magazín Knihkupec Nezávislý knižní měsíčník. Přináší svým čtenářům rozhovory s autory a osobnostmi knižního světa, recenze, doporučení, knižní tipy a přehled důležitých<br />

knižních novinek. Pravidelně se věnuje i dalším důležitým událostem ze světa nejen knižní kultury. Vydavatel a sídlo redakce Rosier, s.r.o. se sídlem v Mratíně, K Homoli 280,<br />

250 63, IČO: 09961399, DIČ: CZ09961399, www.knihkupec.net Periodicita Měsíčník se dvěma kumulovanými vydáními. Leden+únor, březen, duben, květen, červen, červenec+srpen,<br />

září, říjen, listopad, prosinec. 10 vydání v roce. Kontakt do redakce magazin@rosier.cz Inzerce Zuzana Turňová, zuzana.turnova@rosier.cz Registrace MK ČR Časopis<br />

byl zapsán do evidence periodického tisku potvrzením Ministerstva kultury České republiky ze dne 15. 3. 2021 a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 24148.<br />

ISSN 2787-9259. Obálka, sazba a grafika Nina Orlová Formát 297 x 210 mm (A4) Tisk PrintPoint, s.r.o. Distribuci v ČR zajišťuje Euromedia Group, a.s., knižní distribuce


4<br />

TIP REDAKCE<br />

Chvála jinakosti<br />

posledního velkého<br />

romanopisce<br />

text: Jiří Popiolek<br />

foto: Wiki Commons<br />

Život je nenatočený film, který musíte sledovat každý<br />

den zas a znovu. Tak to vnímá romanopisec a scenárista<br />

Adam Brewster. S nenatočenými filmy má spoustu<br />

zkušeností – mnoho scénářů, jež napsal, nikdy nikdo<br />

nezrealizoval. Tyto texty si teď vizualizuje a promítá<br />

ve své mysli a vidí je před sebou stejně jako duchy<br />

zemřelých, nejprve na fotkách a pak i ve skutečnosti.<br />

Proč se mu zjevují? A jak to souvisí s jeho životem<br />

plným tajemství a bizarností?<br />

Odeon, 799 Kč,<br />

vychází 5. června<br />

John Irving je bez diskuse posledním<br />

žijícím velkým romanopiscem. Velkým<br />

ne primárně ve smyslu kvality díla<br />

(i když i ta je ve většině případů nezpochybnitelná<br />

a nepřehlédnutelná), ale<br />

ve smyslu přístupu k tomuto epickému<br />

žánru. V jeho knihách jako kdyby na<br />

vás dýchla nostalgie z dob, kdy bylo<br />

na všechno více času a číst se muselo<br />

soustředěně, dlouze.<br />

V Irvingově světě je čtení intenzivní<br />

zážitek, při němž se vždy ponoříte do<br />

osudů literárních hrdinů a tu více, tu<br />

méně se s nimi ztotožníte, fandíte<br />

jim a naplno, do nejmenších detailů<br />

prožíváte každé jejich štěstí či tragédii.<br />

Sám román jako literární žánr u něj<br />

pak představuje bohatou hostinu<br />

plnou slov, emocí i významů. Takovou,<br />

kterou svým čtenářům připravoval<br />

kdysi dávno Irvingův milovaný Charles<br />

Dickens…


Román jako veletok<br />

plný života<br />

5<br />

Dickensovy Nadějné vyhlídky (jež hrají<br />

důležitou roli i v Poslední lanovce,<br />

stejně jako Melvillova Bílá velryba)<br />

Irving v jedné své eseji označil jako<br />

knihu, u které měl při čtení intenzivní<br />

pocit, že by ji chtěl sám napsat. Což<br />

ostatně není nic divného, do většiny<br />

Irvingových knih něco z ducha tohoto<br />

velikána realistického románu přešlo.<br />

Jeho díla jsou obřími veletoky se<br />

spoustou zátočin a meandrů, kronikami<br />

doby i osudů, v nichž hlavní hrdinové<br />

a vypravěči v jedné osobě rekapitulují<br />

celý svůj život od á do zet. Vše je pak<br />

samozřejmě oděné do ryze moderního<br />

hávu a řeší se zde problémy, které by<br />

viktoriánskému vnímání světa připadaly<br />

zcela cizí.<br />

S postupujícím časem je Irving navíc<br />

čím dál otevřenější a více nesmlouvavý,<br />

to, co dřív jenom naznačoval, pojmenovává<br />

naplno, intenzivněji, mrazivěji.<br />

Jeho základní téma se vlastně pořád<br />

v různých obměnách opakuje – lidská<br />

odlišnost, neschopnost zapadnout mezi<br />

ty „obyčejné“, touha žít podle vlastních<br />

pravidel, která jsou pro většinovou společnost<br />

v mnoha směrech nepřijatelná.<br />

Boj o to vyrovnat se s nepřátelským<br />

okolím se ctí, nejen přežívat někde<br />

v ústraní a utajení, přitom Irving pojímá<br />

s humorem sobě vlastním. Své příběhy<br />

zaplňuje spoustou nezapomenutelných<br />

bizarních nápadů i fantaskních vizí na<br />

pomezí snu a reality, situací, které se<br />

do čtenářovy paměti vryjí tak hluboce,<br />

že si je prakticky slovo od slova vybaví<br />

ještě po mnoha letech. A chce se k nim<br />

znovu vracet, i když je to vzhledem<br />

k tragičnosti či extrémnosti těch situací<br />

touha často spíš hořká než sladká.<br />

Román jako<br />

nostalgický návrat<br />

domů<br />

Sám Irving tyto nálady povzbuzuje<br />

tím, že jednotlivé motivy se v jeho<br />

knihách vracejí – hrdinové bývají<br />

>>


6<br />

mnohdy extrémně malého vzrůstu (což<br />

vede k tomu, že je jejich okolí šikanuje),<br />

stejně jako autor inklinují k řeckořímskému<br />

zápasu, mají něco společného<br />

s učitelstvím a anglickou literaturou…<br />

a k tomu všechny ty hotely, medvědi,<br />

cirkusy nebo sepětí s Rakouskem<br />

a obecně Evropou (kde Irving nějakou<br />

dobu žil).<br />

A především pak všemu dominují<br />

toxické rodinné vztahy – neznámý otec,<br />

idealizovaná matka, s níž má hlavní<br />

hrdina až nezdravý vztah, nestandardní<br />

sexuální preference, v extrémním případě<br />

vedoucí až k incestu…<br />

Spoustu z výše jmenovaného lze vystopovat<br />

i v Poslední lanovce. Dnes dvaaosmdesátiletý<br />

John Irving, kterému<br />

důkladná příprava a psaní románu<br />

pravidelně zabírá plus minus pět let,<br />

jako kdyby se se svými věrnými čtenáři<br />

tak trochu nostalgicky loučil. Těžko říct,<br />

zda vědomě (s tím, že už je přeci jen<br />

v letech a po prodělané rakovině není<br />

jisté, zda další pětiletý cyklus zvládne),<br />

nebo jenom intuitivně, protože všechny<br />

ty motivy jsou s ním pevně srostlé a na<br />

stará kolena už na tom nehodlá nic<br />

měnit.<br />

V každém případě klíčový motiv<br />

smrti – rovněž v jeho románech hojně<br />

a obvykle i velice nečekaně využívaný<br />

– zde prostupuje textem ještě<br />

daleko intenzivněji. Vždyť i samotná<br />

cesta lanovkou do zamlženého údolí je<br />

nezpochybnitelným symbolem definitivního<br />

odchodu.<br />

Román jako kronika<br />

turbulentní doby<br />

Výše zmíněnému nostalgickému<br />

vyznění by odpovídaly i další indicie.<br />

Hlavní hrdina Poslední lanovky Adam<br />

Brewster je stejně jako John Irving<br />

spisovatel a scenárista (formou filmového<br />

scénáře jsou pak psány i celé<br />

dlouhé pasáže románu). Narodil se na<br />

počátku čtyřicátých let minulého století<br />

v Exeteru jako nemanželské dítě –<br />

a jeho matka před ním otcovu identitu<br />

dlouho tajila… a takových paralel by se<br />

dalo vysledovat mnohem víc.<br />

Podstatně významnější roli než<br />

u Irvinga kdykoli předtím (snad s výjimkou<br />

válečných let v Pravidlech moštárny<br />

nebo šoku jménem AIDS z let<br />

osmdesátých v románu V jedné osobě)<br />

pak zde hrají i „velké dějiny“. Jako kdyby<br />

se Irving chtěl osobněji než kdykoli<br />

předtím vyrovnat s tím, jak vypadala<br />

Amerika od padesátých let, kdy dospíval,<br />

až dodnes. Jako kdyby rekapituloval<br />

svůj vlastní život a zasazoval ho do<br />

kontextu doby – atmosféra jednotlivých<br />

desetiletí se pak sice proměňuje, ale<br />

některé konstanty zůstávají neměnné.<br />

Irving svět vykresluje vesměs jako často<br />

temné, skoro až klaustrofobní prostředí<br />

plné předsudků a strachu z jinakosti,<br />

kdy skoro každá postava má co skrývat<br />

a hraje roli odlišnou, než jaká ve skutečnosti<br />

je… a k uvolňování dochází jen<br />

pozvolna, v jakýchsi sinusoidách. Chvíli<br />

je lépe, chvíli hůře.<br />

Poslední lanovka je však zároveň<br />

„typický“ Irving – tím, jak se autor<br />

v textu doslova mazlí s každým detailem,<br />

jak se k nim vrací – a staví je v různém<br />

prostoru a čase do zcela odlišných<br />

souvislostí. Tím, jak je rozsáhlý, skoro<br />

tisícistránkový román propracovaný<br />

a popisný, v nejlepším slova smyslu<br />

epický. S každým dalším řádkem se<br />

(Irvingem) poučený čtenář víc a víc<br />

přesvědčuje, že se zase ocitá „doma“,<br />

v důvěrně známém prostředí, v místě,<br />

kde je mu dobře. A tentokrát snad<br />

ještě více než v předchozích autorových<br />

pozdních románech, protože síla<br />

výpovědi se zde na mnoha místech blíží<br />

autorovu vrcholnému období zhruba<br />

rámovanému romány Svět podle<br />

Garpa a Syn cirkusu.<br />

Bez přehánění se tak dá říct, že pokud<br />

se Poslední lanovka opravdu stane<br />

Irvingovým autorským epilogem, pak<br />

se jedná o epilog důstojný a odpovídající<br />

tomu, jakou tento poslední velký<br />

romanopisec zanechal v dějinách světové<br />

literatury stopu.<br />

JOHN IRVING (* 1942)<br />

Americký spisovatel, narodil<br />

se v Exeteru. Studoval na řadě<br />

univerzit (Pittsburgh, Vídeň, New<br />

Hampshire, Iowa) a až do 70. let<br />

tam také přednášel. První román<br />

Svobodu medvědům vydal roku<br />

1968 (česky 1994), nedlouho<br />

poté následovaly další dvě<br />

knihy: Pitná kúra (1972, č. 1994)<br />

a Manželství do 158 liber (1974,<br />

č. 1995 pod názvem 158 librová<br />

svatba).<br />

Celosvětovou proslulost si získal<br />

románem Svět podle Garpa<br />

(1978, č. 1987) a zařadil se tak<br />

k nejčtenějším americkým<br />

prozaikům. Jeho další díla už<br />

patřila k zaručeným bestsellerům<br />

– Hotel New Hampshire,<br />

Pravidla moštárny, Modlitba za<br />

Owena Meanyho, Syn cirkusu –<br />

a některá byla také úspěšně zfilmována.<br />

Česky pak vyšlo všech<br />

patnáct jeho románů, k nimž<br />

patří například i Čtvrtá ruka<br />

(2002), Dokud tě nenajdu (2006)<br />

nebo V jedné osobě (2013).<br />

(zdroj: www.euromedia.cz)


8<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Já, lady MacBethad<br />

// Isabelle Schuler<br />

Dceři vyhoštěného krále Gruoch<br />

bylo v dětství předpovězeno, že se<br />

stane královnou Alby. Ačkoliv je<br />

cesta na trůn trnitá, zapřisáhne se,<br />

že naplní proroctví a vybojuje osud,<br />

který jí byl předurčen. Ať už to stojí<br />

cokoliv. Výpravný historický román<br />

o ženě, která inspirovala jednu<br />

z nejznámějších Shakespearových<br />

postav.<br />

Rozvod<br />

// Moa Herngren<br />

Bea a Niklas žijí přes třicet let ve spokojeném<br />

manželství. Když se jednoho dne z malicherné<br />

hádky stane manželská krize, Bea stále věří, že<br />

jejich manželství je nezlomné. Dokud Niklas<br />

nepožádá o rozvod. Román oceňované autorky<br />

nominovaný na švédskou knihu roku 2022 nabízí<br />

několik pohledů na hořkou zkušenost, která<br />

převrací život naruby.<br />

Metafora, 399 Kč, již vyšlo<br />

Knižní tipy<br />

V červnu přichází čas prvních sklizní, vyberte si tedy<br />

z těch nejlepších románů, které pro vás uzrály na<br />

knižním trhu.<br />

Metafora, 469 Kč, již vyšlo<br />

Vypravěčka z Osvětimi<br />

// Siobhan Curhamová<br />

Úspěšná spisovatelka Etty byla po příchodu<br />

nacistů kvůli svému židovskému původu<br />

vystavena perzekuci, a nakonec se ocitla<br />

v Osvětimi. Uvězněna mezi ostnatými dráty<br />

musela čelit ponížení, brutalitě a hladu.<br />

Udělala tedy jedinou věc, kterou mohla. Každý<br />

večer vyprávěla spoluvězenkyním příběhy,<br />

které jim pomohly uniknout do světa fantazie<br />

a naděje.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

Pád do temnoty<br />

// Andrew Mayne<br />

Vyšetřování série zdánlivě<br />

nesouvisejících, ale stejně tak<br />

bizarních a temných zločinů zavede<br />

agentku FBI Jessicu Blackwoodovou<br />

do coloradské pouště a do vísky, po<br />

níž se jednoduše slehla zem. Bude<br />

se tak muset popasovat s něčím<br />

chmurnějším a mocnějším, než<br />

by kdokoliv čekal. S něčím tak<br />

zvráceným, že za tím může stát<br />

jenom Čaroděj.<br />

Kalibr, 399 Kč, vychází 3. června<br />

Pojízdný krámek snů<br />

// Jenny Colganová<br />

Nina ze všeho nejvíc na světě miluje knihy<br />

a umí pro každého najít tu nejvhodnější. Jenže<br />

knihovna, kde pracuje, je zrušena a introvertní<br />

děvče se najednou ocitá tváří v tvář realitě. Jak to<br />

udělat, aby mohla dělat práci svých snů a našla<br />

při tom i sama sebe? Ze zaniklé knihovny zachrání<br />

spousty krásných knížek, zakoupí starou dodávku,<br />

z níž vytvoří pojízdné knihkupectví a začnou se<br />

dít věci...<br />

Argo, 298 Kč, již vyšlo


Anthony Delon<br />

Má rodina, můj příběh<br />

9<br />

Byly dny „s“ a dny „bez“.<br />

Ve dnech „s“ se s námi koupal v bazénu, dokonce si<br />

z nás dělal legraci a večer nás lekal, zatímco jsme všichni<br />

leželi v mém velkém pokoji, který měl tolik postelí, že se<br />

dal označit za noclehárnu.<br />

Občas vylezl na střechu a škrábal po břidlicových taškách,<br />

jako by tam byla divá zvěř, nebo přes sebe dokonce<br />

přehodil prostěradlo prosvícené kapesní baterkou, vcházel<br />

k nám do pokoje a vydával děsivé zvuky jako přízrak,<br />

aby nás vystrašil.<br />

Záleželo mu na tom, abychom byli o prázdninách<br />

zaměstnaní, a tak požádal Mimi, aby pro nás organizovala<br />

aktivity, z nichž jsme, přiznávám, moc nadšení nebyli.<br />

Především z jízdy na koni třikrát týdně u pana<br />

Marteaua, muže s devíti prsty, z nichž poslední mu usekla<br />

jedna vzpurná klisna. Jezdit na koni nás moc nebavilo,<br />

obzvlášť mě. Koně mám rád, ale v sedle jsem se nikdy<br />

necítil dobře. Později jsem měl snoubenku, která hrála<br />

pólo a snažila se mě tím sportem nadchnout. Tvrdila, že<br />

hraním se zbavím strachu, ale to se nestalo. Moji bratranci<br />

a sestřenice jízdě na koni také zrovna neholdovali,<br />

takže jsme vyváděli různé skopičiny, hlavně v manéži: nejvíc<br />

nás bavilo zahradit druhému cestu, zmást mu koně<br />

a nechat ho spadnout. Často jsme si jako terč vybírali<br />

Jeana-Marka, děti už jsou takové, vždycky rády trápí toho<br />

nejmladšího, maminčina<br />

mazánka.<br />

…<br />

Naopak ve dnech<br />

„bez“ pedantsky lpěl<br />

na malichernostech,<br />

třeba tehdy, když jsme<br />

všichni seděli u oběda<br />

a já jsem při jídle zápasil<br />

s vidličkou a nožem: „Do<br />

pusy se strká vidlička,<br />

ne nůž!“ Po dvou nebo<br />

třech napomenutích se<br />

najednou rozzuřil, popadl můj talíř a vyhodil ho z dokořán<br />

otevřeného okna se slovy: „Táhni do pokoje!“<br />

Po obědě se za mnou rozběhli bratranci a sestřenice<br />

a ve stejnou chvíli se objevil i můj otec, opět posedlý svými<br />

démony, s velkým koženým bičem v ruce.<br />

Ironií osudu to byl bič z filmu Zorro.<br />

Ležel jsem na posteli a rychle jsem pochopil, co bude<br />

následovat, a tak jsem se schoulil do klubíčka, abych zmírnil<br />

rány, které na mě s práskáním dopadaly. Myslím, že se<br />

do mě nijak zvlášť neopíral, nepamatuji si žádnou fyzickou<br />

bolest, zato slova, která rány doprovázela, na mně zanechala<br />

šrámy, jež se hojily dlouho: „Ani psy nebiju bičem!“<br />

Práh, 299 Kč, již vyšlo<br />

UKÁZKA<br />

MILUJETE<br />

HOKEJ<br />

A OCHRANITELSKÉ<br />

MUŽE?<br />

KNIŽNÍ<br />

GÓÓÓL<br />

www.grada.cz


10<br />

TIP REDAKCE<br />

text: Vavřinec Fiala<br />

Živá planeta<br />

Davida<br />

Attenborougha<br />

ukazuje, jak jsme<br />

propojeni s přírodou<br />

Práh, 499 Kč, již vyšlo<br />

Když v roce 1984 kniha známého britského přírodovědce<br />

Davida Attenborougha vyšla poprvé, překvapila kvalitou<br />

fotografií i přístupným textem, díky kterému do tajů<br />

přírody pronikli nejen odborníci. Nyní se legendární Živá<br />

planeta dočkala nového vydání – a ačkoliv od 80. let<br />

dvacátého století věda pokročila, i o 40 let později vám<br />

kniha vezme dech stejně jako tehdy…<br />

„Téměř každý kout planety obývají<br />

Attenborough líčí pomalé změny říčních<br />

populace na sobě navzájem závislých koryt, čtenář si chtě nechtě uvědomí,<br />

rostlin a zvířat,“ píše v úvodu své knihy jak se všechno na naší planetě neustále<br />

David Attenborough. A skutečně – na mění. A když muž, kterému v rodné<br />

350 stránkách se mu podařilo obsáhnout<br />

všechna místa na Zemi. Od maje-<br />

každá změna vyžaduje, aby se malé<br />

Británii říkají „národní poklad“ líčí, jak<br />

státního Himálaje po tajemný Mariánský i velké organismy přizpůsobily, husí kůži<br />

příkop, od žhavých písků Sahary po se ubrání málokdo.<br />

ledové věže Antarktidy. Všude něco žije<br />

a všichni se vzájemně potřebují. A člověk<br />

není výjimkou.<br />

na přírodu vydejte na nezapomenutel-<br />

Tak se s největším žijícím odborníkem<br />

nou cestu za poznáním – od prvotní jiskry<br />

života až po modrý zázrak, kterému<br />

Kvalita původního Attenboroughova<br />

textu z roku 1984 odolala zubu času, říkáme planeta Země. Živá planeta<br />

takže autor knihu pouze doplnil o nejnovější<br />

vědecké poznatky. Největší změny pod názvem Planeta žije), nicméně<br />

česky poprvé vyšla už v roce 1990 (tehdy<br />

přišly po vizuální stránce. Uvnitř najdete po dlouhých letech, kdy knihu nebylo<br />

nádherné fotografie zvířat, hmyzu<br />

možné sehnat, je to tip na objevné čtení<br />

i rostlin ze všech kontinentů, které v 80. pro znalce i novou generaci milovníků<br />

letech nebyly technicky možné. Od přírody.<br />

černočerných panterů po pestrobarevné<br />

papoušky v džungli Amazonie. Výtisk této knihy by měli dostat politici<br />

i lidé, kteří mají moc rozhodovat<br />

Od obrázků mikroskopických brouků po<br />

detailní fotografie plazů, ze kterých jde o tom, v jakém stavu naši planetu<br />

respekt i na stránkách knihy.<br />

předáme budoucím generacím. David<br />

Attenborough ani ve svých 98 letech<br />

Živá planeta je kniha, která vám<br />

nepřestává upozorňovat na to, že si<br />

vezme dech i zasvěceným, ale neuvěřitelně<br />

čtivým textem. Například když zdaleka jí tolik<br />

z přírody sice chamtivě bereme, ale<br />

nevracíme.<br />

ŽIJÍCÍ LEGENDA<br />

PŘÍRODNÍCH VĚD<br />

Sir David Frederick<br />

Attenborough (* 1926) se narodil<br />

v Londýně a už odmala ho fascinovala<br />

příroda. Sbíral zkameněliny,<br />

rád se toulal přírodou<br />

a během druhé světové války<br />

mu židovská dívka, kterou jeho<br />

rodiče adoptovali, aby ji zachránili<br />

před nacisty, věnovala jantar<br />

s prehistorickým hmyzem. I to<br />

byl jeden z důvodů, proč na univerzitě<br />

v Cambridge vystudoval<br />

zoologii a geologii.<br />

Po studiích nastoupil do BBC,<br />

kde tvořil dětské pořady o přírodě.<br />

Na manažerských pozicích<br />

stoupal stále výš, a dokonce<br />

dostal nabídku, aby se stal ředitelem<br />

BBC, ale Attenborough to<br />

odmítl a raději se vrátil ke tvorbě<br />

pořadů o přírodě, což ho naplňovalo<br />

nejvíc.<br />

V roce 1979 BBC uvedla jeho<br />

třináctidílný dokument Život na<br />

Zemi, který veřejnost ohromil<br />

kvalitou video materiálů i mluveného<br />

obsahu, a zároveň navždy<br />

změnil představu o tom, jak má<br />

přírodopisný dokument vypadat.<br />

O pět let později následoval<br />

neméně úspěšný dokument Živá<br />

planeta. Na základě podkladů<br />

nasbíraných při práci na dokumentu<br />

vznikla stejnojmenná<br />

kniha, která se nyní dočkala<br />

nového českého vydání.


KNIŽNÍ TIPY<br />

Sportovní nadšenci, vinaři, milovníci brněnského hantecu i čtenáři románů.<br />

Ti všichni si přijdou na své s letními novinkami.<br />

KNIHA OSUDU<br />

Parínúš Saníí<br />

Kniha osudu se stala jedním z nejprodávanějších<br />

románů v Íránu, přestože ji tamní vláda dvakrát<br />

zakázala. Tento silný příběh o přátelství, vášni<br />

a naději sleduje osud íránské ženy od dospívání<br />

po stáří v průběhu pěti desetiletí.<br />

JOTA, 498 Kč<br />

ZDAR JAK SVIŇA 2<br />

Honza Žanek Hlaváček<br />

Už podruhé se s námi ponoříte do úsměvného a fascinujícího<br />

světa slovních obratů, výrazů a hlášek populárního<br />

brněnského slangu. Nová, nádherně ilustrovaná<br />

sbírka kuriózních i zaběhlých rčení přináší další<br />

vhled do bohatého oceánu oblíbeného sociolektu.<br />

JOTA, 348 Kč<br />

TUCET POZLACENÝCH PUKŮ<br />

Miloslav Jenšík<br />

Přední autor literatury faktu, publicista a historik, ve<br />

svém mimořádném díle podmanivě líčí rozvoj i úspěchy<br />

ledního hokeje v naší zemi. Tucet pozlacených<br />

puků se vrací k dosavadním dvanácti světovým prvenstvím<br />

českých a československých hokejistů.<br />

Olympia, 549 Kč<br />

KRAJINOU VÍNA PO SLOVENSKU<br />

Václav Žmolík<br />

V této knize se autor vydává na další putování<br />

malebnými krajinami vína, ovšem<br />

tentokrát za hranice, a to hned k našim<br />

východním sousedům. Aby s nejznámějšími<br />

slovenskými vinaři ochutnal jejich vína, procestuje<br />

autem i na kole stovky kilometrů.<br />

Česká televize, 299 Kč<br />

DÁME GÓL<br />

Clive Gifford<br />

Pro všechny malé i velké milovníky fotbalu<br />

přinášíme knihu plnou zábavných hádanek<br />

a kvízů s fotbalovou tematikou.<br />

Bookmedia, 129 Kč<br />

30 VÝJIMEČNÝCH FOTBALISTŮ,<br />

KTEŘÍ VEŠLI DO DĚJIN<br />

V této knize najdeš portréty třicítky světoznámých<br />

fotbalistů, kteří přepsali dějiny tohoto<br />

sportu.<br />

Klub čtenářů, 299 Kč<br />

HVĚZDY EVROPY<br />

Vydejme se s novodobými hrdiny Ronaldem<br />

a Mbappém za jejich předchůdci a rovněž poznejme<br />

současné hráče.<br />

Book Star, 499 Kč


12<br />

ROZHOVOR<br />

Češi mají<br />

být nač hrdí<br />

říká Markéta Dočekalová<br />

text: Marie Niček<br />

foto: Dušan Štraus<br />

Příběhů z české historie již bylo sepsáno nespočet.<br />

Spisovatelka a scenáristka Markéta Dočekalová však<br />

vypátrala dosud neznámý a překvapivý osud významné<br />

tuzemské osobnosti Františka Škroupa. V knize Kde<br />

domov můj? se vydáváme po stopách autora hudby<br />

české hymny, které nás zavedou do nizozemského<br />

Rotterdamu 19. století.<br />

Rosier, 799 Kč, již vyšlo<br />

Zaujme osobnost Františka Škroupa<br />

nejen svým dílem, ale i osobním<br />

příběhem?<br />

Když si příběh vymýšlíte, jako to bylo<br />

v případě mých předchozích knih,<br />

můžete ho vygradovat, aby byl pro<br />

čtenáře napínavý. Když ale píšete<br />

o skutečném člověku, nemusí to tak<br />

být a na začátku jsem se obávala,<br />

jestli půjde o dostatečně zajímavý<br />

Portrét Františka Škroupa<br />

od Antonína Machka (1840).<br />

Zdroj: Wikipedie<br />

materiál. Františkův příběh je ale velmi<br />

adrenalinový. Prožíval šťastné chvíle,<br />

období slávy, ale i hluboké propady.<br />

Neměl to jednoduché. V podstatě každá<br />

významná osobnost v naší historii,<br />

která v životě něco dokázala, měla<br />

pohnutý osud. František na politickou<br />

objednávku přišel o místo kapelníka ve<br />

Stavovském divadle, kde působil třicet<br />

let. Tolik toho pro českou kulturu udělal!<br />

Bylo to ale v době již několikáté vlny<br />

národního obrození, kdy se odstraňovaly<br />

takzvané staré struktury, za které<br />

byl považovaný každý nějakým způsobem<br />

spojený s němčinou. On měl za<br />

manželku Němku, a navíc velmi často<br />

pracoval i pro Němce. Nedělal rozdíly<br />

v tom, kdo zakázku zadal. Po odchodu<br />

z divadla zažíval opravdu těžké časy.<br />

Když ho proto požádali, aby přijel do<br />

Nizozemska řídit vznikající operu, byl<br />

šťastný, že dostal pracovní nabídku<br />

a přestěhoval se do Rotterdamu. Velice<br />

se mu ale stýskalo po rodině, stále doufal,<br />

že za ním manželka s dětmi bude<br />

moct časem přijet. Bohužel se potýkal se<br />

zdravotními neduhy a začátkem února<br />

1862 v Nizozemsku zemřel. Tragické je,<br />

že v březnu se za ním konečně měla<br />

přestěhovat manželka s dětmi, jak si<br />

vždycky přál.<br />

Proč jste se pustila do skutečného<br />

příběhu?<br />

Píšu od dětství, napsala jsem řadu<br />

smyšlených příběhů, a když vidím, jaká<br />

kvanta knih vycházejí, říkala jsem si:<br />

„Mám vymýšlet další příběh, když jich<br />

je už tolik?“ Padly na mě chmury, jestli<br />

to má vůbec smysl, a cítila jsem vnitřní<br />

potřebu věnovat se něčemu, co má<br />

větší význam. Vyučuji na vyšší odborné<br />

škole a všimla jsem si, že když se<br />

studentů zeptám na jméno Františka<br />

Škroupa, asi jen jeden ze šedesáti si<br />

vybaví, o koho jde. František přitom<br />

není pouze autor písně, která se později<br />

stala českou hymnou, ale i první české<br />

opery (Dráteník z roku 1826) a mnoha<br />

dalších významných děl. Mrzelo mě,<br />

že Češi neznají člověka, který byl pro<br />

naši kulturu tak důležitý. O jeho životě<br />

v Rotterdamu jsem navíc vždy našla<br />

jen jednu dvě věty, že v roce 1860 tam<br />

odjel a o dva roky později zemřel. Nikde<br />

se nepsalo, co to bylo v jeho životě za<br />

období. Tak jsem po tom začala pátrat<br />

a postupně se do Františka úplně<br />

zamilovala. Neřeknu mu už jinak než<br />

František. Svou knížkou bych ráda<br />

čtenářům ukázala, jak úžasný to byl<br />

člověk, a zasadila se o to, aby se na něj<br />

nezapomnělo.


Jsou na tom Nizozemci lépe a vědí,<br />

kdo byl František Škroup?<br />

František v Rotterdamu zažil velkou<br />

slávu. Mnohem větší než v Praze. Pokud<br />

jde o míru úspěchu, byl to takový<br />

Karel Gott! Lidé z hudebního světa<br />

Františkovo jméno znají všichni a velmi<br />

si ho váží. Byl klíčovou osobností pro<br />

rozvoj nizozemské opery. Z běžných<br />

lidí na jeho jméno zareaguje tak jeden<br />

z deseti. Překvapilo mě, že si ho většina<br />

vybaví jako důležitého hudebního<br />

skladatele, který v Rotterdamu zemřel<br />

bídou. To sice není pravda, nějaké povědomí<br />

o něm ale mají.<br />

13<br />

Jak se vám povedlo naladit se na<br />

muže-skladatele z 19. století?<br />

Cítila jsem mezi námi velké napojení.<br />

Žili jsme ve stejném městě a chodili po<br />

stejných místech. Já jsem v Rotterdamu<br />

zamlada studovala a při svých rešerších<br />

jsem pátrala, kde František bydlel.<br />

Zjistila jsem, že měl byt asi jen pět<br />

minut od knihovny, do které jsem chodila.<br />

Oběma se nám také velmi stýskalo<br />

po domově. Byla jsem v Nizozemsku<br />

v době, kdy internet nebyl běžně<br />

dostupný, mobily teprve začínaly<br />

a telefonovat domů bylo příliš drahé.<br />

Oba jsme byli odkázaní na poštu. Cítila<br />

jsem se osamělá a uměla si představit,<br />

co asi cítil. Velmi mi také pomohlo číst<br />

dobové texty. V nizozemštině 19. století<br />

to sice nebylo nejjednodušší, přenesly<br />

mě ale do té doby a díky nim jsem se<br />

dověděla, jak lidé tehdy mluvili a co<br />

o Františkovi psaly soudobé noviny.<br />

Našla jste dostatek zdrojů, nebo jste<br />

musela i fabulovat?<br />

V žánru doku románu je fikce přípustná<br />

pouze v případě, že narazíte na<br />

nějaké bílé místo a informace nejsou<br />

dostupné. Pokud ale znáte celek,<br />

není tak těžké vyvodit, jak to asi bylo,<br />

a fabulujete v rámci logiky příběhu.<br />

Smyšlené jsou samozřejmě dialogy.<br />

V knize František například jede na<br />

výlet s kolegy z opery. Vím, kudy jejich<br />

trasa vedla, netuším ale, co si povídali.<br />

Je však neuvěřitelné, co všechno jde<br />

dohledat. Existují veškeré záznamy<br />

například o počasí. Když píši, že<br />

František přišel v konkrétní den domů<br />

z divadla a před spaním se díval z okna<br />

na úplněk, ten den úplněk opravdu<br />

byl. Hrozně mě bavilo tyhle informace<br />

zjišťovat. Stala se z toho pak už skoro<br />

posedlost!<br />

To jsou vskutku podrobné rešerše! Co<br />

na životě v Rotterdamu 19. století vám<br />

přijde nejzajímavější?<br />

Překvapilo mě, jak rychle fungovala<br />

pošta, i když měli k dispozici pouze<br />

drožky s koňmi a na některých úsecích<br />

vlaky. Z jeho dopisů manželce jde<br />

vypočítat, jak dlouho dopisy chodily,<br />

a z Rotterdamu do Prahy to trvalo<br />

pouze tři dny. Když jsem nyní zvala na<br />

křest knihy rotterdamského starostu,<br />

pozvánka mu přišla za deset dní, a to<br />

doporučenou poštou a v době letadel!<br />

František žil v mnohem těžší době<br />

než my dnes. Uvědomila jsem si kolik<br />

věcí, které považujeme za naprostou<br />

samozřejmost, tehdy neměli. Například<br />

ve svém bytě neměl zavedenou vodu<br />

a musela se nosit z veřejné pumpy.<br />

Proto tolik děvčat tehdy pracovalo<br />

jako posluhovačky v domácnostech.<br />

Rotterdam bylo úplně jiné město,<br />

než jak jsem ho později poznala já. Ve<br />

Františkově době stálo na kůlech jako<br />

Benátky, bylo mnohem vlhčí, vevnitř<br />

i venku, a jeho zdraví tím neprospívalo.<br />

Já už Rotterdam poznala jako moderní<br />

kosmopolitní město.<br />

Stojí za návštěvu?<br />

Určitě. Rotterdam byl za druhé světové<br />

války vybombardovaný a skoro<br />

nic z něho nezbylo. Nizozemci to ale<br />

obrátili ve výhodu a udělali z něho<br />

architektonický zázrak. Je to muzeum<br />

neobyčejné, experimentální architektury.<br />

Letos se také píše Rok české<br />

hudby a ve spolupráci s Českým centrem<br />

v Rotterdamu připravujeme trasu<br />

po stopách Františka Škroupa. Bude<br />

končit na hřbitově, kde je pohřbený,<br />

a návštěvníci mu můžou na hrobě<br />

zapálit třeba svíčku. A jedna taková<br />

rotterdamská perlička, kterou byste si<br />

neměli nechat ujít: metrem můžete za<br />

pár minut dojet přímo na pláž!<br />

Když jste s Františkem strávila intenzivní<br />

tři roky, co si počnete nyní, když<br />

je kniha hotová?<br />

Moji čtenáři, kteří mi ještě před vydáním<br />

dávali zpětnou vazbu, se mě ptali,<br />

jestli druhý díl bude o jeho synovi<br />

Alfrédovi. Já odpovídala, že rozhodně<br />

ne. Vždyť lidé neznají ani Františka,<br />

který napsal českou hymnu, natož jeho<br />

syna! Alfréda jsem si ale hodně oblíbila.<br />

>>


14<br />

Bylo mu pouhých osmnáct let, když mu<br />

otec zemřel, zůstal v Rotterdamu úplně<br />

sám. Později se také stal úspěšným dirigentem<br />

a cestoval po celém světě. Bude<br />

těžší o něm informace dohledat. Jenže<br />

všichni se mě na to ptají a začínají mě<br />

nahlodávat. Tak asi zkusím zjistit, jestli<br />

by se o Alfrédovi dalo něco najít. Pokud<br />

ano a první kniha bude mít úspěch,<br />

možná se do toho přece jen pustím.<br />

Proč by si měl dnešní člověk přečíst<br />

právě tuto knihu?<br />

Snažila jsem se ji napsat tak, aby bavila.<br />

Není to jen exkurze do Nizozemska<br />

19. století, knížka při vyprávění střídá<br />

minulost a současnost. Odkryla jsem<br />

v ní i své vlastní zážitky, co jsem zažívala<br />

při práci na knize, když jsem kvůli tomu<br />

pobývala v Rotterdamu a trávila hodiny<br />

v archivu. Je to tak trochu i exkurze do<br />

spisovatelské práce. S některými věcmi<br />

jsem hodně bojovala a v knize se s tím<br />

netajím. Není to klasický historický<br />

román a není to ani biografie. Je to skutečně<br />

doku román, čtenář v knize půjde<br />

spolu se mnou po stopách Františkova<br />

příběhu. Kromě toho je fajn vidět, že jako<br />

Češi opravdu máme být na co hrdí.<br />

MARKÉTA DOČEKALOVÁ (* 1969)<br />

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, studovala scenáristiku<br />

a tvůrčí psaní v USA a momentálně je doktorandkou na Metropolitní univerzitě<br />

v Praze. Působí jako publicistka, pedagožka a lektorka tvůrčího psaní.<br />

V médiích se pohybuje od patnácti let. Napsala řadu televizních scénářů,<br />

stála u vzniku seriálu Ulice a je autorkou tří románů.<br />

Dobový obrázek divadla, ve kterém František Škroup pracoval. Litografie z roku 1862. Zdroj: Městský archiv Rotterdam.


FOTOGRAFIE TVOŘENÉ<br />

S LÁSKOU<br />

Autor knihy, známý fotograf a blízký přítel Ivety Bartošové, sdílí vzpomínky na<br />

jejich společné roky. Publikace je doplněna o desítky dosud nepublikovaných<br />

fotografií, které zachycují Ivetu v různých obdobích jejího života.


16<br />

ROZHOVOR<br />

text: Denisa Novotná<br />

foto: Petr Beneš<br />

Kafka je skvělý<br />

nástroj pro<br />

sebepoznání<br />

KAFKOVA<br />

n a p s a l i<br />

Radim Kopáč & Petr Stančík<br />

i l u s t r ova l<br />

Štěpán Mareš<br />

Prahu letos ovládla kafkománie: připomíná si<br />

stoleté výročí úmrtí jednoho ze svých nejslavnějších<br />

rodáků, ulice brázdí tramvaj s Kafkovou hlavou. Ani<br />

nakladatelé nezůstávají pozadu a chrlí „kafkovské“<br />

tituly. Nepřehlédnutelná je mezi nimi Kafkova abeceda<br />

Radima Kopáče a Petra Stančíka, jejíž vizuál jedinečným<br />

způsobem zpracoval známý kreslíř Štěpán Mareš<br />

(vydal Malvern). Dílo má jednatřicet kapitol, od á do<br />

zet, a každému textu patří černobílá kresba, výtvarně<br />

zpracovaný motiv z Kafkova života anebo díla.<br />

ABECEDA<br />

Malvern, 298 Kč, již vyšlo<br />

ve svých textech. V Proměně je spousta<br />

absurdního, někdy trochu pervertovaného<br />

humoru. Skvěle tuhle rovinu, to<br />

sepětí existenciální úzkosti s úlevnou<br />

komikou, vystihl režisér Jan Němec ve<br />

své filmové adaptaci Proměny z pětasedmdesátého<br />

roku.<br />

Přináší vaše kniha nějaký objev<br />

o Kafkovi?<br />

P. S.: Čtenáři v knize najdou nové souvislosti<br />

i netradiční pohledy na Kafku<br />

a jeho texty. Kafkova osobnost se projevuje<br />

v bizarních detailech, často sluchových.<br />

Příklad? Ač celoživotním vegetariánem,<br />

stále vzpomínal na šťavnaté<br />

židovské klobásy, baculaté jako vodní<br />

krysy, jejichž napnutá kůže vydává při<br />

rozkrojení zvuk, který Franzovi zněl od<br />

dětství v uších. Objevný je ale hlavně<br />

celkový koncept knihy: spojení informací<br />

a zábavy v komiksové ambaláži.<br />

Co z Kafkova díla považujete za<br />

zásadní – romány, povídky, aforismy,<br />

dopisy, deníky?<br />

R. K.: Kafkovo dílo je jedno. V jeho bibliografii<br />

nejsou položky zásadní, zásadnější,<br />

nejzásadnější. Kafka je otevřená<br />

nádoba, do které si každý může nalít<br />

svůj obsah, protřepat a pak pozorovat,<br />

co vzniklo. Kafka je ideální zrcadlo,<br />

rezonanční deska. Skvělý nástroj pro<br />

sebepoznání. Badatelé vybádali, že<br />

Proměnu lze číst víc než stovkou různých<br />

způsobů. Ve skutečnosti je těch<br />

způsobů tolik, kolik je čtenářů. Kafka je<br />

paradoxní, píše mnohoznačné protokoly.<br />

Kafkolog Reiner Stach například<br />

bere Popis jednoho zápasu za marginálii.<br />

Pro mě je to jeden z nejdůležitějších<br />

Kafkových textů vůbec. Tady<br />

je Kafka postmoderní dekonstruktér<br />

všeho, tady je surrealista i spisovatel<br />

absurdity v jednom. Tady rozkládá<br />

příběh, postavy, samotnou řeč. Aby si je<br />

potom, co jeho dvojjediný hrdina přecválá<br />

sám sobě na ramenou přes Karlův<br />

most, poskládal dohromady – ryze po<br />

svém. Kafka je svůj. Byl a bude.<br />

Na co jste se ve své knize v Kafkovi<br />

soustředili?<br />

R. K.: Právě na tohle. Na Kafkovu<br />

nejednoznačnost, nesamozřejmost.<br />

Na kvanta možností, které svým dílem<br />

otvírá. Dílem, za které bez nadsázky<br />

ručil den, co den, noc, co noc svým<br />

vlastním životem. Proto je tak působivý.<br />

To není žádné psaní s nějakým ideovým<br />

úběžníkem, to není psaní vůlí, to<br />

není úkol. Kafka psal z nezbytí. Kdyby<br />

nepsal, tak by nebyl. To ale nevylučuje<br />

komiku. Kafka je někdy hodně zábavný.<br />

Ať v těch mystifikačních hrách, co si<br />

dopřával různě s přáteli, anebo rovnou<br />

Kafka a Praha – proč je pro něho tak<br />

důležitá?<br />

P. S.: V matičce Praze Franz Kafka<br />

poprvé četl i psal, miloval i miloval se.<br />

Prahu má napsanou ve svém rodném<br />

i úmrtním listu. Několikrát z ní chtěl<br />

utéct, ale pokaždé se do Prahy zase vrátil.<br />

Naposledy zaletovaný v kovové rakvi.<br />

Patří Kafka spíše do české nebo<br />

německé literatury?<br />

P. S.: Do obou. Kafka se narodil v české<br />

židovské rodině. Ještě v roce 1890, při<br />

všeobecném sčítání lidu Rakouska-<br />

Uherska, Franzův otec Hermann Kafka<br />

za celou rodinu uvedl jako „obcovací<br />

řeč“ češtinu. Otec ho ale od šesti let<br />

posílal na německé školy, protože<br />

předpokládal, že to jedinému synovi<br />

pomůže v kariéře. A nemýlil se; nebyla<br />

to však kariéra obchodníka, jak si přál,<br />

ale spisovatele, jak si naopak nepřál.<br />

Němčina pomohla Kafkovi stát se<br />

světoznámým.<br />

Kafka odešel od rodičů až v jednatřiceti<br />

letech. Bylo to v té době běžné?<br />

Co to o něm podle vás vypovídá?<br />

P. S.: Právě naopak, tenkrát bylo normální<br />

hned po vojně nebo po studiích


postavit se na vlastní nohy, najít si<br />

vlastní bydlení a založit si rodinu. Kafka<br />

bydlel u rodičů vlastně až do svého<br />

předsmrtného pobytu v sanatoriu<br />

v rakouském Kierlingu, do cizích bytů<br />

v Praze či Berlíně si jenom odskakoval.<br />

I v tomto byl vizionářem, avantgardou<br />

dnešní Generace Z a průkopníkem<br />

mamahotelů.<br />

Ve vaší knize figurují všechny čtyři<br />

Kafkovy osudové ženy. Proč měl podle<br />

vás tak komplikované vztahy a ze<br />

sňatku pokaždé vycouval?<br />

R. K.: Může za to Hermann! Jeho otec.<br />

On byl hřmotný, vulgární, primitivně<br />

silácký typ. Jakkoli to byl nesmírný pracant,<br />

úspěšný self-made-man. Kafka byl<br />

dýchavičný chabrus, jemuž bylo nejlíp<br />

v tichu noci. Zaměstnání v pojišťovně<br />

bral jako nutnost, povinnost vůči rodičům.<br />

Jedinou skutečnou prací pro něj<br />

bylo psaní, literatura. Jedině při psaní<br />

žil. Dva své vztahy s ženami, s Felicí<br />

a Milenou, prožil právě v dopisech; Felici<br />

jich napsal kolem pěti stovek, Mileně<br />

psal v nejvypjatějších chvílích několikrát<br />

denně. Ostatně taky otci to spočítal<br />

v dopisu, v „dopisu otci“ z listopadu<br />

1919. S Julií Wohryzkovou a Dorou<br />

Diamantovou víc žil. Jenže Julii mu<br />

Hermann zatrhnul, a když Kafka poznal<br />

Doru a chytil nový elán, bylo už pozdě<br />

– nemoc ho stravovala, věděl, že brzy<br />

umře. Nakonec vycouval nejen ze všech<br />

plánovaných sňatků, ale i ze života.<br />

Co pro vás z Kafky stále žije, rezonuje?<br />

R. K.: Toho je tolik! A ještě víc. Cokoli.<br />

Všechno. To zmíněné mamánkovství.<br />

Fatální fixace na Prahu, na nejbližší<br />

okolí Staroměstského náměstí. „Nový<br />

řád“, který je ohlášený v Procesu. Jeho<br />

pasivita, promítaná do postav z jeho<br />

fikčního světa, bytostná trpnost, která<br />

ovšem měla na svém rubu jemného,<br />

bystrého a nesmírně detailního pozorovatele,<br />

analytika, co viděl hlouběji<br />

a dál než většina jeho současníků, než<br />

těch před ním i po něm. Ne náhodou<br />

se o Kafkovi psalo taky v souvislosti<br />

s asijskými vlivy. On byl vlastně taoista.<br />

Nezasahoval, nechával plynout. Sledoval<br />

– a zpochybňoval. Vlastně permanentně<br />

provokoval k otázkám. Po smyslu světa<br />

i člověka. Čehokoli.<br />

Proč jste oslovili právě ilustrátora<br />

Štěpána Mareše?<br />

R. K.: Štěpán je skvělý výtvarník.<br />

A když skončil v komiksu s Raoulem<br />

a Dezolandem, začal se navenek Kafkovi<br />

taky trochu podobat. Nešlo oslovit<br />

nikoho jiného. A ten výsledek, dvaatřicet<br />

jeho černobílých kreseb na kafkovskou<br />

notu, to potvrzuje víc než jasně. Štěpán<br />

hledal inspiraci ve fotografických<br />

publikacích věnovaných staré Praze.<br />

Úzké uličky Židovského města, tehdejší<br />

hospůdky, drobní obchodníci, pavlače,<br />

ten zvláštní půvab, to vše mu pomohlo<br />

výtečně zachytit Kafkovu dobu.<br />

Komu je vaše kniha určená?<br />

P. S.: Kultivované a zvídavé dámě oplývající<br />

dobrým vkusem, která si třeba<br />

už od Kafky něco přečetla a touží se<br />

o něm dovědět víc, ale ne prokousávat<br />

se nějakými duchamornými tlustospisy.<br />

Nebo taky pánovi. Její hutnost jistě<br />

zalahodí oku mladých čtenářů, odkojených<br />

komiksy a svižností sociálních sítí.<br />

Čtenářům všech generací spolehlivě<br />

poslouží jako příručka první pomoci pro<br />

vstup do Kafkova univerza.<br />

17<br />

PETR STANČÍK (* 1968)<br />

Básník, prozaik, esejista, dramatik<br />

a textař je od roku 2016 spisovatelem<br />

na volné noze. Napsal mj. řadu próz<br />

(Pérák, Mlýn na mumie, Pravomil aj.)<br />

a knih pro děti a mládež (o jezevci<br />

Chrujdovi nebo klanu H2O). Jeho<br />

texty byly přeloženy do mnoha<br />

jazyků. Kromě literatury se věnuje<br />

středověké historii.<br />

RADIM KOPÁČ (* 1976)<br />

Literární a výtvarný kritik, editor<br />

a kurátor se zabývá okrajem literatury<br />

a kultury posledních století, je<br />

autorem řady knižních publikací,<br />

mj. Všechno je špatně, zpátky na<br />

stromy!, Praha erotická a Praha<br />

ožralá; studiemi uvedl mnohé knihy<br />

autorů původní české i překladové<br />

literatury.<br />

ŠTĚPÁN MAREŠ (* 1972)<br />

Ilustrátor, grafik a komiksový kreslíř<br />

se do povědomí veřejnosti zapsal<br />

především spoluprací s časopisem<br />

Reflex, pro nějž osmadvacet let<br />

každý týden kreslil komiks Zelený<br />

Raoul. Vedle komiksu se věnuje<br />

kresbě, grafice a především malbě.<br />

Ilustroval řadu knih a přebalů<br />

hudebních nosičů.


18<br />

TIP REDAKCE<br />

Petr Feldstein, Jiří Votruba<br />

Hokejovník – 66<br />

nejslavnějších hokejistů<br />

a co o nich vědět<br />

Práh, 349 Kč, již vyšlo<br />

Víte, který hokejista dokázal na bruslích vyvinout rychlost<br />

přes 40 km za hodinu; kdo byl náhodným vynálezcem<br />

zahnuté čepele hokejové hole; čemu se v hokejové hantýrce<br />

říká semafor nebo motýlí styl a jak se Wayne Gretzky<br />

stal nejlepším hokejistou všech dob, i když se v NHL zprvu<br />

domnívali, že kvůli drobnější postavě není dostatečně<br />

fyzicky vybavený?<br />

Dozvíte se, jak byl slavný československý hokejista obviněn<br />

z protistátního spiknutí a dostal trest patnáct let; jak<br />

jeden z nejslavnějších brankářů měl svou první hokejku<br />

vyrobenou z kořene stromu, rád nosil vlastnoručně upletená<br />

oblečení, a jak jiný skvělý brankář vstřelil jako jediný<br />

na světě tři góly.<br />

Zjistíte, který český hokejista rád ve volném čase maluje<br />

a své obrazy vystavuje v galeriích, a kdo byl tak všestranným<br />

sportovcem, že reprezentoval svou zemi nejen v ledním<br />

hokeji, ale také ve fotbalu a v golfu, stal se mistrem ve<br />

vodním lyžování a byl i vyhlášeným designerem golfových<br />

hřišť.<br />

Neunikne vám ani, co je Pasta88 a komu se přezdívá<br />

Kapr, Vévoda nebo Ježek.<br />

Přečtěte si vše zajímavé a důležité o největších hvězdách<br />

světového hokeje dvacátého a jednadvacátého století.


Na paddleboardu za snem<br />

// Monika Klemšová<br />

Na paddleboardu ze Stockholmu do Helsinek nebo<br />

na Yukon? Zdá se to šílené? Ztřeštěné? Naivní?<br />

Nebezpečné? A po padesátce? Bývalá úřednice<br />

libereckého magistrátu Monika Klemšová to vše<br />

dokázala. Během několika málo let zdolala na<br />

svém skromném plavidle tisíce kilometrů. Nechte<br />

se okouzlit nádherou řek, jezer i moří z pohledu<br />

šťastné „naivní“ amatérky.<br />

Grada, 399 Kč, již vyšlo<br />

19<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Knižní tipy<br />

Jestli máte pocit, že je všeho až nad hlavu a do<br />

prázdnin už nevydržíte, sáhněte po knihách, které<br />

vám zvednou náladu.<br />

Jak vychovat chlapce –<br />

Portréty inspirativních mužů<br />

// Veronika Kořínková, Pavel<br />

Kořínek<br />

Přestaň mi lhát<br />

// Andrea Contos<br />

Vzájemný vztah dvou sester, Nory<br />

a Sophie, je v troskách. A hlavně<br />

jejich životy jsou v ohrožení. Musí<br />

se tak obě rozhodnout, zda si<br />

budou znovu důvěřovat, nebo<br />

budou riskovat, že záhadné zmizení<br />

a vraždy zůstanou neobjasněny.<br />

Brilantně vystavěný detektivní<br />

thriller pro čtenářky knižní série<br />

Návod na vraždu pro hodné holky<br />

od Holly Jacksonové.<br />

Cosmopolis, 449 Kč, již vyšlo<br />

V roce 2018 se Veronice Kořínkové změnil život.<br />

Manžela jí odvezla sanitka do nemocnice a ona<br />

zůstala doma sama se dvěma malými syny.<br />

Jak kluky vychovat, na to se vyptala osobností<br />

proslulých profesními úspěchy, ale i charakterem.<br />

Výsledkem je fascinující kniha rozhovorů<br />

s Janem Sokolem, Pavlem Pafkem, Karlem<br />

Schwarzenbergem, Jiřím Drahošem, Michalem<br />

Horáčkem, Arnoštem Goldflamem…<br />

Florencie, moje (sebe)láska<br />

// Veronika Vrzalová<br />

Jaké to je, když vám na cestu přestane svítit<br />

slunce a celý svět zešedne? Váš život postupně<br />

ztrácí smysl a vy nevíte, co dál? Ve stejné<br />

situaci se ocitla sedmadvacetiletá Veronika.<br />

Syndrom vyhoření jí vzal všechny barvy ze<br />

života. Z posledních sil udělá to jediné, co je<br />

v dané chvíli možné – od všeho se odstřihne<br />

a vydává se do své milované Itálie.<br />

Argo, 458 Kč, již vyšlo<br />

Co se stane po<br />

půlnoci<br />

// K. L. Walther<br />

Některá pouta musíte zpřetrhat,<br />

abyste zjistili, že ve skutečnosti<br />

se zničit nedají. Do maturity už<br />

zbývají jen dva týdny, když Lily<br />

obdrží tajuplný anonymní dopis.<br />

Má se zúčastnit tradičního pranku<br />

studentů. Pak se ukáže, že za vším<br />

stojí její bývalý kluk Tag. Co se mezi<br />

Lily a Tagem stane během jedné<br />

jediné noci?<br />

Argo, 348 Kč, vychází v červnu<br />

Cosmopolis, 429 Kč, již vyšlo


20<br />

RECENZE<br />

Druhý dech // Daniel Krásný<br />

Román Daniela Krásného Druhý dech Julii. Uzavřená produktová prezentace<br />

je temný a hořký jako to nejsilnější<br />

proběhla v totálním zapadákově obklopeném<br />

divokou přírodou, v poněkud<br />

kafe. Začetla jsem se okamžitě, prostředí<br />

reklamní agentury mě náramně staromódním hotýlku destinace Česká<br />

pobavilo, tolik povrchnosti a zároveň Kanada. Zdánlivě se tam vlastně nedělo<br />

sarkasmu a břitkosti se najde málokde. nic zvláštního, hosté vnímali klid přírody,<br />

ticho… Divné tam ale bylo kdeco<br />

Hlavnímu hrdinovi, kreativnímu řediteli<br />

reklamní agentury Craven, Adolfovi, a kdekdo. Navíc, každá postava románu<br />

jsem fandila hned od začátku, byl mi je mnohovrstevnatá, a tak trošku<br />

sympatický, uvěřitelný, a na jednu<br />

komplikovaná. Široká paleta osobností,<br />

stranu mi ho bylo až líto, protože se charakterových vlastností i třináctých<br />

mu nedařilo nic. Prostě nic. Manželka komnat. I prostředí má svou vlastní<br />

Johana, ze které „udělal“ téměř přes noc temnou a krvavou historii, a klidné<br />

instagramovou hvězdu, ho zničehonic přírodní lůno se tak znovu promění<br />

opustila s nabušencem z fitka, a ještě v dějiště hrůz.<br />

s ním otěhotněla. Nevyšla mu žádná<br />

kampaň, dokonce ani notorické opakovačky,<br />

a kam šlápnul, tam se hrubě podivnosti, intenzivní strach a rozru-<br />

Čtenáři se tak pomalu dávkuje tajemno,<br />

nedařilo. Několikaměsíční maraton<br />

šení. Cítíte, že to někde musí bouchnout,<br />

že je tam něco „špatně“… ale<br />

proher a průšvihů v osobním i pracovním<br />

životě mu svázalo nohy i ruce příběh vás ukolébá, pomalu se všechno<br />

a totálně jej paralyzovalo. Snad i proto dává zpátky do pořádku, než vám autor<br />

přijal s majitelem zvaným Švejk pozvání v závěru knihy zasadí smrtící ránu.<br />

na poněkud netradiční výběrové řízení<br />

pro vybrané reklamní agentury, a přizvali<br />

i mladičkou a začínající grafičku trháky (hororoví fajnšmekři si<br />

Líbily se mi odkazy na filmové i knižní<br />

přijdou<br />

Argo, 398 Kč, již vyšlo<br />

opravdu na své). Kniha je jimi doslova<br />

prošpikována, nechybí citace, přirovnání<br />

a nadsázka, ale vnímavý a „kulturní“<br />

čtenář se orientuje hladce. Je<br />

to trefné, vtipné a čtivé. Je nesporné,<br />

že o Danielu Krásném ještě uslyšíme.<br />

Jednoduše shrnuto: Líbilo a bavilo.<br />

Lucie Bednářová<br />

Šikmý kostel – Třetí díl // Karin Lednická<br />

Bílá vrána, 549 Kč, již vyšlo<br />

Před čtyřmi lety se to stalo: neznámá<br />

Karin Lednická vydala svůj debutový<br />

román Šikmý kostel a způsobila literární<br />

senzaci. Kronika ztraceného města,<br />

zachycující léta 1894–1921, se stala<br />

Knihou roku a sesbírala i další ocenění.<br />

Podobně nadšeně přijali čtenáři o rok<br />

později druhý díl o letech 1921–1945.<br />

Na poslední díl trilogie jsme si museli<br />

počkat déle, ale stálo za to!<br />

Roky 1945–1961 nás tentokrát provedou<br />

Halka, Ženka, Wojtek a Julka. Z války<br />

si nesou šrámy jak na těle, tak na duši<br />

(unesené dítě, ztracení blízcí, koncentrák,<br />

znásilnění sovětským vojákem),<br />

o těchto věcech se ale doma nemluví,<br />

každý je musí překonat sám. Kolem<br />

zatím sviští dějiny – nová republika<br />

potřebuje uhlí a tomu je přizpůsobeno<br />

vše. Ohledy se neberou ani na propadající<br />

se město, ani na bezpečnost<br />

havířů. Z těch se ostatně stala privilegovaná<br />

vrstva: „Jsem horník, kdo je<br />

víc?“ Mají výhody, peníze, očekává se<br />

od nich, že budou trhat rekordy v těžbě<br />

a držet ústa a krok. Živelné budování<br />

socialismu láká kariéristy, drancování<br />

uhelných slojí a nedodržování předpisů<br />

vede k důlním neštěstím. Ve snaze<br />

najít viníky probíhají i tady v padesátých<br />

letech zinscenované politické<br />

procesy. Měnová reforma pak ožebračí<br />

všechny. Staří lidé se snaží dožít<br />

v popraskaných domech, mladí utíkají<br />

na nová moderní sídliště, jen pár statečných<br />

se snaží zachránit alespoň ten<br />

kostel… I v téhle době ale vznikají nové<br />

vztahy a rodí se děti, jen koly osudu<br />

často točí někdo jiný… Z krásného<br />

města nezůstalo nic.<br />

Karin Lednická zachycuje nešťastný<br />

region dokonale. Za románem stojí<br />

tisíce hodin strávených v archivech<br />

a v rozhovorech s pamětníky a jejich<br />

potomky. Aktéry děje se kromě smyšlené<br />

rodiny tentokrát stávají i skutečné<br />

osoby, které autorka v medailoncích na<br />

konci knihy připomíná – např. duchovní<br />

Ludvík Sobek, první poválečný starosta<br />

Viktor Košťál, sociální pracovnice<br />

Anna Danielová nebo důlní inženýr<br />

Alexander Kanczucki, což knize přidává<br />

na autentičnosti.<br />

Vyprávění je nesmírně čtivé a napínavé<br />

a je těžké se od něj odtrhnout. Jsem si<br />

jistá, že románová trilogie navždy změnila<br />

náhled na tento region pro zbytek<br />

republiky.<br />

Hana Kubíková


Tři sekery // Kateřina Surmanová<br />

Poznejte lovce zázraků – Michala – slavného<br />

youtubera. Navštěvuje záhadná potřebujete číst dál a dál.<br />

zároveň ji nechcete dát z ruky, protože<br />

místa, kde straší a děje se cosi podivného.<br />

Když se dozví o vraždě, kterou Čeká na vás horor, thriller, psychologické<br />

drama i detektivka. Od každého<br />

údajně spáchal kněz z jeho rodné<br />

vesnice, rozhodne se ji využít pro svůj něco a vše se k sobě skvěle hodí. Budete<br />

pořad. Je tu totiž spousta podezřelých tu rozplétat lidské osudy, postupně si<br />

okolností. Když se s knězem potká,<br />

skládat celý příběh a zároveň odhalovat<br />

zjistí, že bude muset čelit i démonům něco z naší historie. Autorka se nechala<br />

z vlastní minulosti.<br />

inspirovat jak zločinem z nedávné minulosti,<br />

tak i historickými příběhy a vše vám<br />

Myslím, že autorku Kateřinu<br />

v doslovu vysvětlí, co a proč ji navnadilo<br />

Surmanovou není třeba představovat.<br />

Hned její prvotina, Šepot z lesa,<br />

k sepsání příběhu.<br />

si získala spousty fanoušků, včetně<br />

Co mě opravdu moc baví, je autorčin<br />

mě. Po jejím přečtení jsem věděla, že osobitý styl a mám pocit, že knihu od<br />

si v budoucnu přečtu vše, co autorka knihy je lepší. Používá skvělé slovní<br />

napíše. Po knize Zvedá se vítr přichází obraty, věty, přirovnání. Nebojí se ani<br />

novinka Tři sekery.<br />

neobvyklých slovních spojení, která však<br />

do příběhu přesně pasují. Její text vás<br />

Hned úvodní řádky vám dávají tušit, okamžitě pohltí. Dokáže vykreslit atmosféru<br />

tak, až máte pocit, že jste součástí<br />

že se při čtení budete bát a vzápětí<br />

se to potvrdí. Čeká vás příběh, který celého příběhu.<br />

vám nedá spát. Budete se bát, budete<br />

napnutí. Chvílemi byste knihu nejraději Pozorný čtenář určitě ocení, že se v jednotlivých<br />

knihách vždy setkáme s schovali někam pěkně hluboko, ale<br />

někým<br />

Kalibr, 399 Kč, vychází 3. června<br />

z předchozích knih. Je to milé překvapení<br />

a příjemné propojení.<br />

Jediný problém jsem měla s pár situacemi,<br />

které pro mě byly málo uvěřitelné,<br />

ale dokážu nad nimi přimhouřit oko, jelikož<br />

příběh jako celek je naprosto skvělý<br />

a neskutečně mě bavil. Budu netrpělivě<br />

vyhlížet další knihu od této autorky.<br />

Eva Francová<br />

21<br />

RECENZE<br />

SPRAVEDLNOST SELHALA.<br />

TEĎ NASTAL ČAS ODPLATY.<br />

Přípravy na Den díkůvzdání v městečku Lost Creek jsou<br />

v plném proudu, když Madison přivolají k vraždě pečovatelky.<br />

Kdo mohl zabít tak laskavou ženu, která celý svůj život pomáhala<br />

ostatním? Nečekaný předmět nalezený na místě činu by mohl<br />

vyšetřování posunout správným směrem – pak ale dojde<br />

k šokujícímu úmrtí v policejním týmu. Nate Monroe mezitím<br />

řeší šest let starý případ zmizení manželky a vnuka majitele<br />

místního bistra. Je možné, že mají všechny znepokojivé události<br />

společného jmenovatele?<br />

SKVĚLE<br />

HODNOCENÁ<br />

SÉRIE<br />

www.albatrosmedia.cz


text: Jiří Popiolek<br />

foto: Alex Smith<br />

22<br />

TIP REDAKCE<br />

Robert Kett<br />

Panteon literárních detektivů současnosti – 23<br />

Šéfinspektor Robert Kett patří k nejúspěšnějším policistům v oboru „pátrání po<br />

zmizelých“. Do této chvíle vážně selhal pouze jednou – a to bohužel v případu, kdy mu<br />

unesli jeho vlastní ženu. Otec tří malých dcer, té nejmladší pouze osmnáctiměsíční,<br />

se stěhuje do města Norwich, kde doufá, že dokáže znovu nastartovat svou kariéru,<br />

a především si uspořádat život…<br />

Alex Smith to má v mnohém podobné<br />

jako jeho „předskokan“ v této rubrice<br />

Barry Hutchinson. Také psal dlouhá léta<br />

pro děti, aby se před pěti roky rozhodl,<br />

že detektivka je přesně ten žánr, kterému<br />

se chce dále věnovat, vymyslel si<br />

hrdinu, jenž se ne zcela vlastním přičiněním<br />

musí přestěhovat do autorova<br />

bydliště –, a začal chrlit jeden román<br />

za druhým. Ve své sérii o šéfinspektoru<br />

Robertu Kettovi od té doby Smith ročně<br />

zvládá tři knihy, na dnešní poměry<br />

krátké, svižně odsýpající a plné překvapivých<br />

zvratů…<br />

Problémy<br />

nedobrovolného<br />

samoživitele<br />

Robert Kett veze své tři malé dcery na<br />

severovýchod do města Norwich, kde<br />

se má hlásit na místním detektivním<br />

oddělení. Netuší, že kromě tradičních<br />

problémů, jež se dají při stěhování<br />

s malými dětmi očekávat, se hned první<br />

den bude muset zapojit i do vyšetřování<br />

případu z ranku těch, na které se<br />

v Londýně specializoval.<br />

Brzy po sobě zde totiž zmizela dvě<br />

jedenáctiletá děvčata, doručovatelky<br />

rozvážející po sousedství reklamní letáky<br />

místního obchůdku. A tak jako vždycky<br />

v podobných situacích jde i tady<br />

o minuty, protože pořád existuje naděje,<br />

že dívky žijí. Jenže jak to zařídit, aby se<br />

Kett své práci mohl věnovat naplno,<br />

když nejstarší dcera má ve škole hned<br />

první den problémy s agresivitou, prostřední<br />

nechce chodit do školky a pro tu<br />

nejmladší zatím nesehnal chůvu?<br />

Sympatický detektiv tak čelí nejen<br />

nedůvěře svého nového nadřízeného,<br />

jemuž se pranic nelíbí, když mu do<br />

pracovní porady žvatlá malé mimino<br />

(a navíc na kolegu tak trochu žárlí kvůli<br />

tomu, jak je úspěšný). Ale zejména<br />

tomu, že v situaci, kdy se stále ještě psychicky<br />

nevyrovnal s vlastní ztrátou, musí<br />

opět začít pracovat na případu, který<br />

mu tuto tragédii tak připomíná.<br />

Chytit a nepustit<br />

Vendeta, 399 Kč, již vyšlo<br />

V detektivkách psaných v posledních<br />

letech, možná nižších desetiletích, lze<br />

vysledovat poměrně jasně zřetelný<br />

trend. Hrdina se stává aktivním účastníkem<br />

děje, ne pouhým pozorovatelem.<br />

Tedy tím, kdo má za úkol vyřešit logickou<br />

záhadu týkající se právě vyšetřovaného<br />

případu, jenž s jeho životem jinak<br />

nikterak nesouvisí. Podobně je tomu<br />

i zde.<br />

Případ unesené Kettovy ženy Billie se<br />

jako červená nit táhne jednotlivými<br />

díly (a taky se nakonec vyřeší, jakkoli<br />

i tady zůstává nepřehlédnutelné „ale“,<br />

aby záhada existovala i po odhalení<br />

pachatele), a tu více, tu méně se mísí<br />

s aktuálními případy, které tvoří ústřední<br />

zápletku knih. Jak již bylo v této rubrice<br />

řečeno, více než cokoli jiného to připomíná<br />

metodu, kterou volí tvůrci televizních<br />

kriminálních seriálů – z celé té<br />

záplavy jmenujme možná jako nejtypičtějšího<br />

a v mnohém Kettovi podobného<br />

Mentalistu.<br />

Základní výhodou takového přístupu<br />

je, že emocemi prošpikovaný osud<br />

hlavního hrdiny čtenáře (nebo spíš<br />

čtenářky) chytí, nepustí – a zajímá je pak<br />

o to víc, co se bude dít dál. A pokud se<br />

k tomu podaří nakombinovat i slušně<br />

vystavěnou detektivní zápletku a sympatické<br />

postavy nahrávačů, série má<br />

o to větší šanci na nemilosrdném<br />

a přeplněném trhu s detektivkami<br />

a kriminálkami uspět.<br />

Červená nit<br />

příběhu skotského<br />

patriota<br />

Alex Smith svého Roberta Ketta napsal<br />

jako typického solitéra, který se vrhá do<br />

všeho po hlavě – a po hlavě taky často<br />

dostává. Prokládá to sice neustálými<br />

hrdinovými výčitkami, co by se stalo<br />

s jeho dcerami, kdyby zemřel, a zpytujícími<br />

vnitřními monology na téma<br />

nesmím už tak riskovat, ale i tak je počet<br />

Kettových zranění v poměru k nepříliš<br />

dlouhému rozsahu knih úctyhodný.


A stejně jako šéfinspektor jde do svých<br />

knih po hlavě i Smith. Nic mu není<br />

svaté, jakékoli šokující odhalení nebo<br />

extrémní dějový zvrat se hodí. Sérioví<br />

vrazi, úplatní, případně psychopatičtí<br />

policisté, drogy, opuštěné domy – jako<br />

kdybyste vstoupili do obří detektivní<br />

cukrárny a u každého stolku s ochutnávkami<br />

si jenom uždíbli a šli zase dál.<br />

Všechno to pak korunuje Kettův<br />

Moriarty, zde příhodně nazvaný Prasák.<br />

Jeho identita, kontakty, motivace<br />

i neskutečně dlouhé prsty, které ho<br />

v mnoha směrech činí stejně nepolapitelným<br />

jako Rudého Johna ze zmíněného<br />

Mentalisty, se odhalují pozvolna,<br />

v každém díle trochu. Nic není jisté,<br />

Kett nikdy nemůže tušit, odkud ta<br />

pověstná dýka do zad přijde, kterého<br />

z jeho nejbližších má Prasák obtočeného<br />

kolem prstu.<br />

Ďábelský koktejl<br />

SÉRIE ŠÉFINSPEKTOR ROBERT KETT<br />

23<br />

Vzhledem k tomu, co všechno Smith<br />

do svého koktejlu namíchal, je vlastně<br />

až neuvěřitelné, jak jeho příběhy ve<br />

výsledku fungují, jak drží pohromadě<br />

– a jak uvěřitelně se obě základní linie,<br />

ta „lokální“ a „ústřední“, proplétají.<br />

Z nasazení, s nímž jsou romány psány,<br />

je navíc jednoznačně patrné i to, že<br />

autora psaní nesmírně baví – a že<br />

se ani nebere příliš vážně. Což je pro<br />

úspěch na straně jedné a kvalitu na<br />

straně druhé nesmírně důležité.<br />

1. Doručovatelky<br />

(vyšlo v orig. 2019)<br />

2. Zlý pes (2019)<br />

3. Tři malá prasátka (2020)<br />

4. Smrtící kolotoč (2020)<br />

5. Zajíci, utíkej (2020)<br />

6. Stone Cold Dead (2021)<br />

7. Every Mother’s Son (2021)<br />

8. Sweet Briar Rose (2021)<br />

9. Jaw Breaker (2022)<br />

10. Knock Knock (2022)<br />

11. King Rat (2022)<br />

12. Knuckle Bones (2023)<br />

13. Lucky Number Seven (2023)<br />

14. Unholy Saints (2023)<br />

15. Truly Madly Deadly (2024)<br />

Doufejme tedy, že česky vyjdou i další<br />

díly a ten opulentní Smithův obraz,<br />

z něhož známe zatím jenom střípky, se<br />

odhalí celý. Až pak bude jasné, nakolik<br />

si s námi autor pohrával a jak to má<br />

ve skutečnosti všechno promyšlené.<br />

Nicméně i to zkoumání stojí samo<br />

o sobě za to, protože série o šéfinspektoru<br />

Kettovi je skvěle napsaná, zábavná<br />

– a z detektivního hlediska vysoce<br />

uspokojivá.<br />

ALEX SMITH (* 1979)<br />

Všestranný britský autor, celým jménem<br />

Alexander Gordon Smith. Píše<br />

detektivky, knihy pro děti a mládež,<br />

populárně naučné knihy a přispěl<br />

stovkami článků do různých časopisů.<br />

Založil Egg Box Publishing, nezávislé<br />

nakladatelství, které dává prostor<br />

mladým talentovaným spisovatelům<br />

a básníkům. Je spoluzakladatelem<br />

produkční společnosti zaměřené na<br />

horory (Fear Driven Films). Žije v Norwichi. Kromě série Šéfinspektor<br />

Robert Kett napsal velmi oblíbenou hororovou sérii pro mládež Útěk<br />

z Výhně a romány The Inventors a The Inventors and the City of Stolen<br />

Souls. (zdroj www.knihydobrovsky.cz)


text: Martina Vlčková<br />

foto: Ivana Lukavská<br />

24<br />

ROZHOVOR<br />

Nikdy není pozdě začít<br />

hledat lepší cestu<br />

Nebála se změnit svůj život a opustit vše nefunkční, aby našla novou lásku a radost ze<br />

života v jiné zemi. O svůj příběh se rozhlasačka Blanka Malá podělila v románu Láska<br />

ve špičce italské boty. Teď, přesně po roce, přichází s pokračováním s názvem Srdce<br />

nemá vrásky.<br />

Většina autorů přiznává, že se při<br />

psaní dostane do určitého transu<br />

a pro své okolí přestane fungovat.<br />

Jak to vypa dá ve vašem přípa dě?<br />

Transem bych to asi nenazývala, k tomu<br />

možná dospěju časem, teď se stále<br />

ještě považuju za spisovatelské „ucho“.<br />

Ale jednoduché to se mnou při psaní<br />

určitě nebylo, o tom by mohl vyprávět<br />

můj partner. Stejně tak, jako loni u prvního<br />

dílu, si oddechl i tentokrát, když<br />

jsem knihu dopsala. Psaní mě pohltí<br />

a vycucne až na konci knihy a Agostino<br />

se musel často smířit s tím, že před<br />

procházkou s ním jsem dala přednost<br />

rozepsané kapitole. Když píšu, ty své<br />

odžité situace si znovu prožívám, takže<br />

se u toho někdy směju, a někdy naopak<br />

zase pláču. Nebylo pro něj jednoduché<br />

vidět m ě uprostřed všech těch em ocí.<br />

Nakladatelství KAZDA, 398 Kč,<br />

již vyšlo<br />

Sednout k počítači v Kalábrii je<br />

asi něco úplně jiného než v Hradci<br />

Králové. Nerozptyluje vás slunce<br />

a moře?<br />

U moře jsem sice párkrát zkoušela psát,<br />

ale jeho síla, proměnlivost a nespoutaná<br />

krása mě k sobě táhla jako magnet a ze<br />

psaní nebylo nic. Navíc jižanské podnebí<br />

vám často zahřeje mozek tak, že<br />

vypne a není schopen vyprodukovat ani<br />

stránku. První kapitola i z těchto důvodů<br />

vznikla v chládku pod olivovníkem, který<br />

mi zajistil potřebný stín a jeho jemně<br />

pohybující se zelené listy i potřebný klid.<br />

Co vám psaní dává na rozdíl od rozhlasové<br />

práce?<br />

Sice se zdá, že to jsou dva zcela odlišné<br />

světy, ale ona to tak úplně pravda není.<br />

Oba mě naplňují. Když mluvíte k posluchačům,<br />

také jim tak trochu „vyprávíte“<br />

jako v knize čtenářům. Jen nástroje<br />

jsou odlišné. V rádiu k tomu potřebujete<br />

mikrofon a v knížce napsané<br />

stránky. Když se zpětně podívám na<br />

obě své knihy, připomínají mi album<br />

s fotografiemi. Mapují určitý úsek mého<br />

života, mých vzpomínek a já jsem ty<br />

vzpomínky vtiskla nejen na papír, ale<br />

díky audioknize také na hudební nosič.<br />

Možná jednou vyblednou stejně tak,<br />

jako fotografie a CD se ohraje, ale jsem<br />

přesvědčena o tom, že ani s případnou<br />

patinou neztratí na hodnotě. Stejně tak<br />

jako album z vašeho dětství, které si po<br />

čase rádi prolistují i pravnoučata.<br />

Srdce nemá vrásky navazuje na váš<br />

debut Láska ve špičce italské boty.<br />

Co h l av n í h rd i n ku če ká te n to krá t?<br />

Druhá kniha navazuje přesně tam, kde<br />

první skončila, tedy v září roku 2021,<br />

kdy jsem pocítila velkou touhu vidět<br />

se konečně se svou nejmladší dcerou<br />

a odpustit si všechny vzájemné křivdy,<br />

které se mezi námi staly. Jak to tak<br />

v životě bývá, hlavní hrdinka nebude mít<br />

ani tentokrát nouzi o nepředvídatelné<br />

situace, které jí nečekaně zkříží plány…<br />

Čtenáři se v knize vydají ze špičky italské<br />

boty doslova na její horní okraj, do<br />

italských Dolomit a nejen tam, zavítají<br />

na Sicílii, do Prahy a i Hradce Králové.<br />

A také se ocitnou uprostřed početné<br />

kalábrijské rodiny a to doslova.<br />

Nakolik je to realita, a nakolik fikce?<br />

Není to fikce, a není to ani fantazie.<br />

Rozhodla jsem se napsat pravdivý<br />

příběh, protože si myslím, že si my ženy<br />

své kostlivce až moc často schováváme<br />

ve skříních. A to není dobře. Je potřeba<br />

o tom, že se někdy naše životy neubírají<br />

cestou, kterou bychom si přály, otevřeně<br />

mluvit. A to, že se s námi občas život<br />

nemazlí a máme starosti s dospívajícími<br />

dětmi nebo autoritativními tchyněmi, se<br />

neděje jenom nám. Psát pravdu byl sice<br />

i v druhé knize odvážný, osobní striptýz<br />

s mnoha riziky, ale na druhou stranu<br />

tu zpověď vnímám jako podanou ruku<br />

všem, které zažily nebo zažívají něco<br />

podobného a díky knize možná seberou<br />

odvahu žít podle svých představ<br />

klidně i po padesátce. Nikdy totiž není<br />

pozdě vstát a za čít hledat lepší cestu.<br />

Co p ro vá s o s o b n ě z n a m e n á l á s ka?<br />

Láska je podle mě podstatou života,<br />

hnacím motorem, mostem mezi vším<br />

a neuvěřitelně léčivou silou. Láska<br />

je zázrak, pramení z lásky k sobě,<br />

a i mně trvalo poměrně dlouho to<br />

pochopit. Skutečná láska je uvnitř<br />

nás, není to něco, co můžeme ztratit<br />

, můžeme to v sobě jen zavřít.


nabídnout, a nejen o prázdninách.<br />

Doporučuju projet si celé Pobřeží<br />

bohů, tedy Costu degli Dei. Je lemovaná<br />

nejenom středověkými vesničkami<br />

a městečky, v jejichž romantických<br />

uličkách se rádi ztratíte, ale<br />

především křišťálovým mořem s tyrkysovou<br />

vodou, která může s přehledem<br />

konkurovat Karibiku. Za zastávku rozhodně<br />

stojí městečko Pizzo s hradem<br />

Murat a proslulou zmrzlinou ve tvaru<br />

lanýže. Dále Tropea – vlaštovčí město<br />

na skále, právem nazývané perlou<br />

Kalábrie a pak Scilla, která je opředená<br />

legendami o mořské příšeře. Čeká vás<br />

tu panoramatický výhled na průliv<br />

Messina a na talíři čerstvý mečoun, což<br />

je opravdový gurmánský zážitek.<br />

V jaké životní fázi jsem vás vlastně<br />

zastihla? K čemu jste rok před šedesátkou<br />

došla?<br />

Samozřejmě jako každá žena v tomto<br />

věku se trochu potýkám se změnami,<br />

které patří k menopauze. Zároveň si<br />

ale užívám určitou svobodu a nadhled,<br />

který tento věk přináší. Děti jsou velké,<br />

a tak už jen zpovzdálí pozoruju, jak se<br />

jim daří a raduju se z jejich úspěchů.<br />

A rozhodně se těším i na nové výzvy,<br />

které buď přijdou, anebo si je k sobě<br />

zase přitáhnu. Jsem zastáncem toho,<br />

že každé období života je potřeba prožít<br />

naplno, a tak ani s blížící se šedesátkou<br />

nemám splín ze ztraceného mládí.<br />

Jsem prostě ráda na světě!<br />

25<br />

A vaše plány do budoucna?<br />

Asi bych, jako správná spisovatelka,<br />

měla mít plány na další příběh… No<br />

vlastně nějaké mám a trilogie se nabízí,<br />

ale veškerou energii bych teď ráda<br />

ještě chvilku věnovala knize Srdce<br />

nemá vrásky a uvedla ji do života. Moc<br />

dopředu neplánuju a ani se za sebe příliš<br />

neohlížím. Snažím se žít přítomným<br />

okamžikem a v tom mi Itálie ohromně<br />

pomáhá. Lehkost bytí by si měli Italové<br />

nechat patentovat!<br />

Jak se vám spolupracovalo<br />

s Nakladatelstvím Kazda?<br />

Pod svá křídla mě vzalo už podruhé<br />

a nabídlo mi tým spolupracovníků,<br />

na který si opravdu nemohu stěžovat.<br />

Naopak. Od redakce přes korektora,<br />

ilustrátora, a i samotného nakladatele<br />

jsem byla obklopena péčí a probíhal<br />

mezi námi vzájemný a přátelský dialog.<br />

Oni naslouchali mým představám a přáním,<br />

já zase jejich profesionálním radám.<br />

To, že kniha je dnes na pultech knihkupectví,<br />

je samozřejmě i jejich zásluha.<br />

Novou knížku už jste stihla představit<br />

na setkáních se čtenáři v Praze<br />

a Hradci Králové. Jsou pro vás<br />

užitečná?<br />

Určitě, jsou to setkání, na kterých dostanete<br />

okamžitou zpětnou vazbu, a to je<br />

pro autora vždy přínosem. Popovídání si<br />

s vašimi čtenáři je osvěžující i motivující,<br />

dozvíte se častokrát i to, jak konkrétně<br />

vaše kniha potěšila nebo dokonce<br />

i pomohla. Pustila jsem své čtenáře<br />

prostřednictvím svého psaní do svého<br />

života a z té naší společné, rozrůstající se<br />

komunity, mám obrovskou radost!<br />

Pomalu se blíží prázdniny. Pokud bych<br />

se vydala k vám do Kalábrie, co bych<br />

neměla minout?<br />

Kalábrie, ač nejchudší italský a možná<br />

i evropský region, má rozhodně co<br />

BLANKA MALÁ (* 1965)<br />

Autorka dvou knih, matka tří<br />

dětí a babička. Vodnářka, která<br />

svůj profesní život zasvětila rozhlasovému<br />

mikrofonu jak v soukromých<br />

rádiích, tak v Českém<br />

rozhlase Hradec Králové. V současnosti<br />

žije střídavě v Hradci<br />

Králové a na jihu Itálie. V květnu<br />

jí v Nakladatelství Kazda vyšla<br />

kniha Srdce nemá vrásky, která<br />

navazuje na její debut Láska ve<br />

špičce italské boty.


26<br />

RECENZE<br />

Americký milostný experiment // Elena Armas<br />

Ikar, 399 Kč, vychází 7. června<br />

Malý byt, šest týdnů a jeden zatraceně teplé a pohodlné postele najde za<br />

sexy spolubydlící, o kterém hlavní<br />

zamčenými dveřmi pohlednou a nečekaně<br />

výbojnou Rosie.<br />

hrdinka bůhvíproč už měsíce sní. V reálném<br />

životě se takové náhody asi moc<br />

nestávají, ale pro romantickou komedii Když se oba vzpamatují z počátečního<br />

šoku, rozhodnou se vzájemně si<br />

jsou to dokonalé předpoklady. Užijte si<br />

Americký milostný experiment.<br />

pomoci. Vyřeší spletitou bytovou situaci<br />

svérázným plánem. Těch šest týdnů,<br />

Rosie se pomyslně i doslova sype život co bude Lucas v New Yorku, budou<br />

pod rukama. Dala výpověď v práci, aby s Rosie bydlet spolu. A aby Rosie zlomila<br />

se mohla soustředit na psaní rukopisu, svou neschopnost psát a našla znovu<br />

na který již čeká její nakladatel. Ovšem, inspiraci na psaní romancí, budou spolu<br />

zároveň právě prožívá velký spisovatelský<br />

blok. V jejím bytě spadl strop, tenhle smělý plán dopadne, to pro-<br />

chodit na experimentální rande. Jak<br />

takže se neohlášeně ubytuje v bytě své zradí novinka z pera spisovatelky Eleny<br />

nejlepší kamarádky Liny, aby si od všeho Armas.<br />

odpočinula. Jenže, hned první večer<br />

se začne dobývat dovnitř neznámý Román Americký milostný experiment<br />

vetřelec. Záhy se ale ukáže, že až tak je volným pokračováním Lásky po španělsku,<br />

a tak nové vyprávění jistě potěší<br />

neznámý není.<br />

všechny fanoušky této vznikající série.<br />

Lucas se z rodného Španělska vydal Autorka ve svých knihách sází na sympatické<br />

a trochu potrhlé hrdinky, žhavé<br />

na cesty po Spojených státech, výlet se<br />

chystá zakončit šesti týdny v New Yorku, a správňácké hrdiny a přímočarý příběh,<br />

a při té příležitosti využije nabídky své samozřejmě kvůli napětí rozbouraný<br />

sestřenice Liny, aby bydlel v jejím bytě. několika překážkami a klopýtnutími.<br />

Jaké je jeho překvapení, když místo Americký milostný experiment je čtením<br />

pro milovníky nekomplikovaných<br />

milostných příběhů, v nichž fandíte<br />

hrdinům (a trochu je nesnášíte za jejich<br />

dokonalost), užijete si konverzace plné<br />

zábavných slovních přestřelek a také<br />

napjatě čekáte na konec, který sice<br />

od začátku čekáte, ale stejně po něm<br />

toužíte.<br />

Helena Herynková<br />

Toskánské dědictví // Julianne MacLean<br />

Kontrast, 399 Kč, již vyšlo<br />

Co uděláte, když vám do klína spadne<br />

nečekané dědictví? Třicetiletá<br />

Američanka Fiona žije poklidným životem,<br />

stará se o invalidního otce a jediným<br />

stínem je tajemství o jejím původu,<br />

které jí matka svěřila před lety, těsně<br />

před smrtí. Věci se mění, když se jednoho<br />

dne Fioně ozve advokátka a oznámí jí, že<br />

její biologický otec, který žil v Toskánsku,<br />

zemřel a zanechal jí dědictví. Mladá žena<br />

se vydá do Itálie, kde na ni čekají nepříliš<br />

nadšení nevlastní sourozenci s obavami,<br />

že je nezvaná sestřička chce oškubat.<br />

Fionu čeká také plno nezodpovězených<br />

otázek ohledně otce, kterého nikdy<br />

nepoznala, a přitom by si to přála.<br />

Julianne MacLean se českým čtenářům<br />

představila románem Křižovatka<br />

života, příběhem ženy, která zjistila, že<br />

v jejím zdánlivě dokonalém životě nebylo<br />

všechno tak idylické, jak se na první<br />

pohled zdálo. U vztahových propletenců<br />

autorka zůstala i v Toskánském dědictví<br />

– v kulisách nádherného Toskánska<br />

rozehrává romanticky laděný a zároveň<br />

dojemný příběh lásky i složitých partnerských<br />

a rodinných vztahů.<br />

Toskánské dědictví má vše, co od dobrého<br />

společenského románu očekáváte.<br />

Odehrává se ve dvou časových liniích,<br />

z nichž současná patří Fioně, ta z minulosti<br />

přibližuje dramatický příběh její<br />

matky, která v Toskánsku prožila citové<br />

vzplanutí i bolestné vystřízlivění, když<br />

zjistila, že její život nemůže pokračovat<br />

tak, jak by si přála.<br />

Spisovatelka předkládá romantiku<br />

zasazenou do slunné destinace, která<br />

je pro lásku a vášeň jako stvořená. Na<br />

první pohled odpočinkové čtení umně<br />

splétá city a emoce a čtenářům nabízí<br />

silný příběh. Jednání postav vyvolává<br />

mnoho otázek a morálních dilemat<br />

a potvrzuje známé přísloví, že nemáme<br />

soudit druhé, dokud se nezkusíme projít<br />

v jejich botách.<br />

Toskánské dědictví je čtivý počin hrající<br />

na správnou strunu všech romantiků.<br />

Je skvělou volbou, hledáte-li román,<br />

u kterého si odpočinete. V rukou zároveň<br />

máte hodnotný příběh s dokonalým<br />

emotivním vyústěním, které vás přinutí<br />

přemýšlet o hrdinech ještě dlouho po<br />

přečtení.<br />

Barbora Javorková


OD AUTORKY<br />

BESTSELLERU<br />

LÁSKA PO<br />

ŠPANĚLSKU


text: Marie Svobodová<br />

28<br />

PROMOTION<br />

Romantika<br />

čtyřikrát jinak<br />

Teplé červnové noci přímo vybízí ke žhavému<br />

dobrodružství. Pokud ale zrovna po ruce nemáte<br />

nikoho, s kým byste mohli tu pravou letní romantiku<br />

zažít, nezoufejte! Noc plnou lásky a vášně vám zajistí<br />

i následující romány.<br />

Láska na oko<br />

POKRAČOVÁNÍ SÉRIE<br />

O MILIARDÁŘÍCH PLNÉ EMOCÍ,<br />

NAPĚTÍ, LÁSKY I NEOČEKÁVANÝCH<br />

ZVRATŮ<br />

Miluje kvalitní spánek, Taylor Swift<br />

a hrdiny, které si každý zamiluje i přes<br />

jejich chyby. Lauren Asher okouzlila<br />

celý svět pohádkovou sérií Miliardáři<br />

z Dreamlandu, v níž nechybí spousta<br />

vášně, tajemství ani lásky. Ústředními<br />

postavami série jsou tři bratři z miliardářské<br />

rodiny, kteří musí na cestě za<br />

dědictvím splnit pěkně záludné úkoly.<br />

Jiskřivý příběh Rowana a Zahry vyšel<br />

v listopadu pod názvem Láska mezi<br />

řádky. Láska na oko, tedy druhý díl<br />

série, se na pultech knihkupectví objeví<br />

začátkem června.<br />

Red, 399 Kč, vychází 5. června<br />

Kniha vypráví příběh Iris a Declana,<br />

jenž odmala počítal s tím, že zdědí<br />

rodinné impérium. Má to ale háček:<br />

musí se oženit a dát rodině dědice. Kde<br />

ale najít vhodnou ženu? Problém vyřeší<br />

jeho asistentka Iris, která přichází s jednoduchým<br />

plánem: budou předstírat<br />

vztah, sestěhují se, vezmou se a budou<br />

spolu mít dítě. Ani jeden ze zúčastněných<br />

však nepočítal s tím, že hranice<br />

mezi falešným a opravdovým je tenká<br />

a že když s někým trávíte tolik času, přináší<br />

to většinou komplikace. Například<br />

v podobě lásky.<br />

Jestli Lauren Asher něco umí, je to<br />

vytváření příběhů, v nichž najdeme<br />

dokonalou dvojici, která se k sobě<br />

na první pohled vůbec nehodí. Díky<br />

mistrovskému propracování každičké<br />

kapitoly proniknete do romance Iris<br />

a Declana tak, že si na ní vytvoříte<br />

závislost. Budete se smát, možná<br />

budete rudí vzteky, či prožijete chvíle<br />

plné zoufalství i lásky. Romány Lauren<br />

Asher jsou jako droga a počítejte s tím,<br />

že po přečtení Lásky na oko budete<br />

toužit po pokračování víc, než byste<br />

kdy byli ochotni přiznat.<br />

Zlodějka minulosti<br />

SKANDÁLNÍ PŘÍBĚH PLNÝ INTRIK<br />

A VÁŠNĚ<br />

Příběh lásky, záhad a tajemství vypráví<br />

Zlodějka minulosti. Autorkou románu<br />

je Američanka Tiffany Reisz, jež napsala<br />

Rudou galerii, jeden z nejodvážnějších<br />

erotických románů novodobé historie.<br />

O jejím životě toho příliš nevíme. Své<br />

soukromí si střeží a fanouškům prozradila<br />

jen to, že žije s manželem a dvěma<br />

kočkami v Kentucky. My ještě můžeme<br />

doplnit, že její knihy se v USA řadí mezi<br />

bestsellery. Jinak tomu nebude ani<br />

u díla s názvem Zlodějka minulosti,<br />

v němž si přečteme o skandálu opředeném<br />

150 let starou záhadou.<br />

Po noci strávené s neznámou kráskou<br />

zjišťuje Cooper McQueen, že mu<br />

byla odcizena vzácná láhev bourbonu<br />

oceněná na milion dolarů. Záhadná<br />

zlodějka jménem Paris tvrdí, že právem<br />

patří jí. Na etiketě je totiž uvedeno, že<br />

se jedná o majetek rodiny Maddoxů, jež<br />

provozovala palírnu Red Thread, dokud<br />

nezanikla z důvodu, který zná jen Paris.<br />

Red, 399 Kč, vychází 12. června


Odkaz Maddoxových je plný peněz<br />

i moci, ale i tajemství, hříchů a lží. Paris<br />

Cooperovi postupně odkrývá svou<br />

identitu i děsivou životní cestu dědičky<br />

lihovaru Tamary Maddoxové, která před<br />

sto lety přísahala své rodině pomstu.<br />

Nastal ten správný čas, aby byla pomsta<br />

vykonána?<br />

Nový román Tiffany Reisz je živoucím<br />

důkazem, že nadaná Američanka umí<br />

psát nejen erotickou literaturu. Zlodějka<br />

minulosti vás zasáhne svou složitostí,<br />

originalitou i kvalitním zpracováním,<br />

jímž směle může konkurovat celosvětovým<br />

bestsellerům. Příběh, jenž se<br />

vám bude odehrávat přímo před očima,<br />

je plný skvělých dialogů, intenzivních<br />

emocí i lásky, a podle zahraničních čtenářů<br />

si díky němu připomenete, že ne<br />

vždy je všechno tak, jak na první pohled<br />

vypadá.<br />

Red, 399 Kč, vychází 19. června<br />

Bořit stereotypy se jí daří také románem<br />

Klub zhýralců: Pravidla lásky,<br />

v němž si fanoušci zamilovali příběh<br />

o vztahu mezi Charlie a o generaci<br />

starším Emersonem. O díle si za malý<br />

moment řekneme něco víc, už nyní však<br />

můžeme prozradit, že v zahraničí má<br />

mnoho pozitivních ohlasů. Za jeho oblíbenost<br />

může nejspíš fakt, že není jen<br />

o žhavém románku mezi mladou ženou<br />

a starším mužem. Na pozadí erotikou<br />

nabitých scén se odvíjí emotivní příběh<br />

o znovunalezení sebe samé a uzdravování<br />

rodinných vztahů. Zamiluje si<br />

příběh Emersona a Charlie publikum<br />

v České republice stejně jako čtenáři<br />

v zahraničí?<br />

Dokud Charlie nepřijala místo sekretářky<br />

u Emersona Granta, neměla na<br />

muže žádné velké štěstí. Až její nový šéf<br />

jí ukázal, jaké to je, když vás někdo chce.<br />

Díky němu se cítí žádaná a doslova<br />

z něj padá na kolena. Moc dobře ale<br />

ví, že začíná být zamilovaná do toho<br />

nesprávného. Emerson je jednou tak<br />

starý jak ona, je otcem jejího bývalého<br />

přítele a majitelem Klubu zhýralců. Jak<br />

daleko bude dívka, která má celý život<br />

před sebou, ochotná kvůli Emersonovu<br />

uznání zajít?<br />

Prokletí svatých<br />

vyhrát. Během cesty se razantně změní<br />

také Ajin vztah s Willem. Co naplat,<br />

když ale neví, jakému nebezpečí budou<br />

muset ruku v ruce čelit. Je jejich osudem<br />

království zachránit, nebo jej zničit?<br />

Pomalu se rozvíjející láska, silné postavy,<br />

momenty plné kouzel, temnoty i nebezpečí<br />

a věty, které budete mít chuť si<br />

nechat vytetovat. To jsou jen jedny<br />

z mála postřehů, jež ke knize napsali<br />

její zahraniční fanoušci. Má všechno, co<br />

má romantická fantasy mít, je dokonale<br />

propracovaná a nenajde se snad nic,<br />

co byste na ní chtěli změnit. Prokletí<br />

svatých vás bude bavit od začátku až do<br />

konce a věřte, že po tom, co jej jedním<br />

dechem dočtete, se nebudete moci<br />

dočkat pokračování.<br />

Red, 399 Kč, vychází 19. června<br />

29<br />

ROMANTASY O ODVAZE A LÁSCE<br />

ZALOŽENÉ NA DLOUHOLETÉ RIVALITĚ<br />

V předchozích odstavcích jsme si představili<br />

klasickou pohádkovou romanci,<br />

příběh lásky o zradě s příchutí bourbonu<br />

a krve i erotický román o šoku-<br />

Klub zhýralců:<br />

Pravidla lásky<br />

jícím románku mezi mladou dívkou<br />

a mužem, který by jí mohl být otcem. Co<br />

nám ještě chybí? Přece romance s prvky<br />

fantasy!<br />

Prokletí svatých je o dvojici, jež se<br />

Mezi americké bestsellerové autory se<br />

řadí také Sara Cate. Žije v Arizoně, čas<br />

tráví čtením a psaním a nejraději ze<br />

všeho peče dobroty pro svou rodinu. Její<br />

díla jsou dokonalou harmonií mezi erotikou<br />

a romancí a jak sama říká, svými<br />

knihami se snaží bojovat proti stereotypním<br />

názorům, jež označují podobně<br />

laděnou literaturu za odpad.<br />

nemůže vystát: Aje a Willovi. Vyprávění<br />

začíná v momentě, kdy se začnou šířit<br />

zvěsti, že v nedalekém království chtějí<br />

probudit temné síly. Královna pošle<br />

celou událost prověřit královskou vyzvědačku<br />

se zvláštními silami, Aju, a královského<br />

vynutitele Willa. Ajiny schopnosti<br />

se však začnou vymykat kontrole<br />

a náhle se ocitá ve válce, kterou nemůže


30<br />

AUDIOKNIHY<br />

Frank W. Abagnale a Stan Redding: Chyť mě, jestli to dokážeš<br />

Čte: Václav Neužil<br />

Vychází v červnu<br />

Frank byl už od útlého dětství přesvědčivý lhář a postupem let se z něho stal švindlíř<br />

a pozér omračujících schopností. Skutečný příběh toho nejtroufalejšího podvodníka<br />

v dějinách. Zločincům obvykle nefandíme, nicméně Frankovu stylu nikdo neodolá!<br />

Audioknižní tipy<br />

vydavatelství OneHotBook<br />

John Boyne:<br />

Před sebou neutečeš<br />

Čte: Vlasta Peterková<br />

16:33 / 389 Kč<br />

Zdeněk Šmíd:<br />

Cejch<br />

Čte: Jan Vlasák<br />

12:18 / 379 Kč<br />

Volné pokračování Chlapce<br />

v pruhovaném pyžamu domýšlí osudy Brunovy sestry<br />

Grety. Přední irský prozaik v něm doceňuje očistnou ironii<br />

dějin a potvrzuje, že nikdy není pozdě splatit morální dluh.<br />

A konečně se stát hrdinkou vlastního příběhu.<br />

Štiplavá sága ze Sudet. Život<br />

v Krušných horách se s lidmi nemazlil. Rod Schmelzerů se<br />

tu usadil už v 15. století a živoření v drsně ocejchovaném<br />

koutu se nikdy nevzdal. Ani dvěma světovým válkám<br />

a věčným neshodám mezi Čechy a Němci navzdory.<br />

Stephen King:<br />

Holly<br />

Čte: Klára Oltová<br />

20:20 / 549 Kč<br />

Holly Gibneyová, soukromá<br />

vyšetřovatelka obdařená<br />

neobvyklými mentálními<br />

schopnostmi, musí řešit<br />

zapeklitý případ sériových<br />

únosů a vražd. Jejich pachatelé jsou zvrácení až do morku<br />

kostí – a my jim od samého začátku nahlížíme hezky<br />

přes rameno…<br />

Anders Hansen:<br />

Doběhni svůj<br />

mozek<br />

Čte: Vít Malota<br />

Vychází v červnu<br />

Mezinárodní bestseller<br />

vás spolehlivě katapultuje<br />

z gauče, jelikož antická<br />

moudrost „Ve zdravém těle<br />

zdravý duch“ platí i nadále. Švédský psychiatr předkládá<br />

řadu konkrétních rad, jak využít fyzický pohyb, abychom<br />

rozhýbali i svůj mozek!


<strong>31</strong><br />

Alex Ahndoril:<br />

Zavřu oči v modlitbě<br />

Čte: Veronika Lazorčáková<br />

Vychází v červnu<br />

Henning Mankell:<br />

Než přijde mráz<br />

Čte: Jiří Vyorálek<br />

15:33 / 429 Kč<br />

Další pátrání Julie<br />

Starkové se odehrává na<br />

divadelních prknech. Při<br />

zkouškách Macbetha<br />

se zjeví duch zemřelého<br />

snoubence primadony souboru. Anebo její stalker? Napětí<br />

před premiérou narůstá… Druhý díl série od autorského dua,<br />

jež světu dalo Larse Keplera.<br />

Policejní novicka Linda<br />

Wallanderová asistuje<br />

slavnému otci Kurtovi,<br />

ačkoli ještě nenavlékla<br />

uniformu, a přebírá jeho<br />

řeholi v komplikovaném případu, který začal upalováním<br />

zvířat. Pak ale někdo podpálí kostel, v němž zůstala uškrcená<br />

věřící.<br />

Jeffery Deaver:<br />

Noční návštěvník<br />

Čte: Jan Vondráček<br />

Vychází v červnu<br />

Stephen Fry:<br />

Trója<br />

Čte: Otakar Brousek ml.<br />

Vychází v červnu<br />

Proslulý kriminalista<br />

a kvadruplegik Lincoln<br />

Rhyme musí ukončit<br />

spolupráci s newyorskou<br />

policií. Ani hrozící kriminál jej však neodradí od snahy<br />

dopadnout zločince přezdívaného Zámečník, při jehož<br />

vcelku nevinných vloupačkách by jednou mohla téct krev.<br />

Trojská válka – taková<br />

mela kvůli jedné ženské!<br />

A i kdyby byla ve<br />

skutečnosti prozaičtější<br />

než u Homéra, proč si ji trošku nepřibájit? Britský komik<br />

Stephen Fry završuje svou osvětově-žertéřskou výpravu do<br />

minulosti nejslavnějším antickým příběhem.<br />

Ray Nayler:<br />

Hora v moři<br />

Čte: Klára Suchá<br />

Vychází v červnu<br />

Bioložka Ha Nguyenová se<br />

věnuje výzkumu vědomí<br />

hlavonožců. Když dostane<br />

příležitost zkoumat zvláštní<br />

chobotnice, neváhá ani<br />

okamžik. Dokážou se lidé dorozumět s jiným živočišným<br />

druhem, aniž by to mělo vliv na citlivý podmořský<br />

ekosystém?<br />

Tabitha Birdová:<br />

Krámek s fantazií<br />

Čtou: Helena Dvořáková,<br />

Matyáš Valenta, Jan Vlasák<br />

Vychází v červnu<br />

Tajuplný krámek<br />

kočuje světem a nabízí<br />

starožitné dárky na opravu<br />

poničených snů nebo třeba<br />

telefonní aparáty pro kontakt se zesnulými blízkými. Jeho<br />

dlouholetý správce Hubert Umbray jednoho dne zjišťuje, že<br />

mu zbývá necelý měsíc, aby za sebe našel náhradu…


Text: Michaela Merglová<br />

Foto: archiv herečky<br />

32<br />

ROZHOVOR<br />

Úspěch je<br />

nikdy<br />

nekončící<br />

proces<br />

Herečku TEREZU BEBAROVOU znají dobře příznivci divadla, kvalitního dabingu či<br />

rodinných televizních pořadů typu Peče celá země. Milovníci audioknih si však její hlas<br />

spojují se spisovatelkou Liane Moriarty, jejíž nejnovější román JABLKA ZE STROMU<br />

NEPADAJÍ právě ve zvukové verzi vychází pod hlavičkou OneHotBook.<br />

Čím vás autorčina tvorba tolik<br />

oslovila?<br />

Je to bezesporu prvotřídní spisovatelka,<br />

která si pro své romány vždy pečlivě<br />

nastuduje zajímavou tematiku, což<br />

se odráží jak v úžasně vypracované<br />

struktuře příběhu, tak v charakteristice<br />

postav. Není povrchní a do hloubky<br />

zachází i v psychologii hrdinů. V jejích<br />

knihách se zároveň najde spousta<br />

humoru, což mě osobně velmi baví.<br />

Mám ráda, když vedle vážných témat<br />

vyprávěním probleskuje i zábavná,<br />

lidská stránka. Navíc je tu vždycky skryto<br />

překvapení, které drží čtenáře dlouho<br />

v napětí – ne vyloženě ve stresu, ale<br />

v takříkajíc příjemném tlaku.<br />

OneHotBook,<br />

vychází v červnu<br />

Zápletka se tentokrát točí kolem<br />

pátrání čtyř sourozenců po zmizelé<br />

matce. Je to příběh, který od prvních<br />

stránek vtáhne a nepustí, nebo se<br />

k napětí postupně propracovává?<br />

Spíš kombinace obojího. Když přistoupíte<br />

na způsob, jakým autorka píše,<br />

bude vás držet v napětí po celou dobu,<br />

jelikož si pohrává s možností, že to celé<br />

může být úplně jinak. Jakmile navíc<br />

děj vnímáte pozorně, všimnete si, kolik<br />

prostoru věnovala vybraným detailům:<br />

spousta podrobností se objeví na<br />

začátku třeba jen jako nepodstatná<br />

zmínka v uvozovkách a teprve ke konci<br />

si uvědomíte, že to nebyly banality.<br />

Ohromně mě bavilo romány Liane<br />

Moriarty číst, protože i přes značný rozsah<br />

díla má každá jedna stránka smysl.<br />

Inspirujete se při čtení reálnými<br />

typy z okolí, nebo si figury raději<br />

vymýšlíte?<br />

Pro mě je to spíš věc kreativity<br />

a instinktů. Herec vždycky čerpá<br />

inspiraci z toho, co ho zaujme či osloví,<br />

a podvědomě si ukládá cizí emoce<br />

nebo reakce. Zvlášť pro mě je to postup<br />

velmi intuitivní. Potom – v situaci, když<br />

potřebuju tyhle vzpomínky vytáhnout –<br />

si vybavím, že jsem podobnou paní už<br />

někde zahlédla, nebo že tenhle pán se<br />

choval tak a tak a měl určitou řeč těla,<br />

hlas… Je to vlastně paleta barev, kterou<br />

v průběhu času nasbíráte, a ty už<br />

potom mezi sebou jen mícháte, abyste<br />

získali potřebné odstíny.<br />

Podstatnou roli v knize hrají tenisové<br />

kurty, zdánlivě evokující eleganci,<br />

galantnost a fair play, avšak pod<br />

povrchem se tu odehrávají dramata<br />

plná vybičovaných emocí. Jaký dojem<br />

jste si z prostředí profesionálních<br />

tenistů odnesla?<br />

Úplně to korespondovalo s mým<br />

názorem na jakýkoli vrcholový sport.<br />

Tenis je hodně sólová záležitost, hraje<br />

v něm prim osobnost a individuální<br />

odolnost. Je to samozřejmě sport<br />

pouze pro skupinu „vyvolených“, kteří<br />

k němu mají vlohy, zároveň ale nesmějí<br />

postrádat vůli, jistý druh tvrdosti<br />

a schopnost nadhledu. Protože kolikrát<br />

vás někdo v životě něco učil – a vy jste<br />

s tím sekli hned po prvním nepovedeném<br />

pokusu? Jenže jak autorka<br />

trefně zmiňuje: skutečný talent se nedá<br />

zastavit, je pokorný a naslouchá. Což<br />

je poselství, které mě velmi zaujalo.<br />

Člověk má na sebe klást co nejvyšší<br />

nároky a musí vydržet i tisíc nezdarů,<br />

aby to přineslo ovoce. Cesta k úspěchu<br />

přece nespočívá v tom, že vás nakonec<br />

všichni poplácávají po zádech a říkají,<br />

jak jste skvělí. Musíte být i tvární, a když<br />

vám někdo něco vytýká, brát to jako<br />

možnost posunout se kupředu. Úspěch<br />

je nikdy nekončící proces, bez ohledu<br />

na profesi.


Honza v ojtko<br />

Prostě vztahy<br />

Terapeutův gauč v knižní<br />

podobě už potřetí!<br />

Že důležité vztahy v našem životě nejsou jen ty<br />

partnerské či intimní, ukazuje nejnovější kniha<br />

psychoterapeuta Honzy Vojtka. Dovedeme<br />

si vytvořit pouto s časem, s bohem, ale<br />

podobné vazby vytváříme také k penězům.<br />

A můžeme vztahy nenavazovat?<br />

ElainE FEEn E yová<br />

Jak postavit loď<br />

Příběh o síle představivosti a o tom, že největší<br />

dobrodružství nikdy neprožíváme sami.<br />

Třináctiletý Jamie O‘Neill si přeje dvě věci:<br />

sestrojit perpetuum mobile a komunikovat se<br />

svou mrtvou matkou. Na nové škole najde dva<br />

lidi, kteří by mu mohli s tímhle přáním pomoci.<br />

o ndřE j t r H oň<br />

Ještě jeden level<br />

Jak číst videohry od Fortnite po Resident Evil.<br />

Poučený průvodce otevírá videohry novému čtení<br />

a odhaluje, že některé z nich mohou být spalující<br />

společenskou kritikou jako ty největší romány.


text: Petra Schultze<br />

34<br />

AUDIOKNIHY<br />

Na žádné dovolené<br />

nesmí chybět…<br />

Audioknihy! Jsou přímo geniálním společníkem na vaše cesty.<br />

A má to hned několik důvodů:<br />

Nejlepší parťák na dovolené vám vypráví příběhy a užijete<br />

<br />

si tak relax o to víc.<br />

Audioknihy nic neváží, můžete si jich vzít, kolik chcete, a při<br />

<br />

balení se nemusíte prát s kufrem.<br />

O audioknihu se netřeba bát – nepolejete ji, ani ji nezničíte<br />

<br />

na pláži nebo na túře.<br />

Audiokniha je vždycky na dosah ruky. Bude ve vašem<br />

<br />

telefonu, připravena vám kdykoli dělat společnost, i když<br />

u toho příběhu třeba chcete pozorovat svět kolem.<br />

Protože už teď je jasné, že si nějaké ty audioknihy<br />

budete chtít do telefonu přibalit, projděte<br />

si tipy na skvělé společníky mezi novinkami<br />

v audioknižním světě. S nimi se z vaší dovolené<br />

stane nezapomenutelný zážitek, i kdybyste ji<br />

strávili doma a vydali se na cesty jen ze svého<br />

gauče nebo zahrádky.<br />

Holly<br />

// Stephen King<br />

Pláž v Chorvatsku<br />

// Julie Caplinová<br />

Čte: Klára Oltová<br />

Vydal: OneHotBook<br />

Délka audioknihy: 20:17 h<br />

Cena audioknihy: 499 Kč<br />

Nejradši se u čtení bojíte? Žhavá novinka krále hororu vás<br />

bude držet v napětí až do poslední chvíle. Soukromou<br />

detektivku Holly Gibneyovou možná znáte z Kingových<br />

předchozích knih, ale teď konečně dostává hlavní roli a má<br />

před sebou boj s překvapivými a o to děsivějšími pachateli.<br />

Do rukou se jí totiž dostane příběh zmizení dívky, ze kterého<br />

se vyklube série únosů a vražd. Jejím protivníkům navíc<br />

budete hned od začátku nahlížet přes rameno. Zdánlivě milí<br />

manželé Harrisovi, oba osmdesátníci a akademici, skrývají ve<br />

svém sklepě hrozivé tajemství…<br />

Čte: Veronika Lazorčáková<br />

Vydal: Cosmopolis<br />

Délka audioknihy: 11:44 h<br />

Cena audioknihy: 449 Kč<br />

Když už byla řeč o králi, je čas na jednu královnu. Královnu<br />

romantických útěků z reality, která vás hravě přenese na<br />

nová místa, jako byste tam s hrdiny skutečně byli. A ještě<br />

vás u toho zahřeje na srdci. Tentokrát se spolu s její hlavní<br />

hrdinkou Maddie vydáte na chorvatskou jachtu plnou lidí<br />

z módního průmyslu. Pro Maddie to má být klidná brigáda,<br />

ale když se na palubě potká s bratrem kamarádky, která<br />

jí práci dohodila, začne to skřípat. Létají jiskry a Maddie<br />

nevěří, že tohle může být bratr její přítelkyně, vždyť je<br />

úplně jiný! Ale na jedné odlehlé pláži možná zjistí, že mají<br />

mnohem více společného, než by čekali.


Všude samí lháři<br />

// Shari Lapena<br />

35<br />

Čtou: Martina Hudečková a Libor Hruška<br />

Vydal: Témbr<br />

Délka audioknihy: 10:01 h<br />

Cena audioknihy: 379 Kč<br />

Baví vás výlety do hloubi lidské duše a zkoumání dynamiky vztahů mezi rodinami<br />

a přáteli? Sáhněte po novince mistryně rodinných psychothrillerů. William Wooler je<br />

spořádaným otcem od rodiny. Až na tu tajnou aférku, která právě bouřlivě skončila.<br />

Když ho navíc po příchodu naštve jeho problematická dcera Avery, bouchnou mu<br />

nervy. O pár hodin později nahlašuje rodina Woolerových Avery jako pohřešovanou<br />

osobu. V rámci vyšetřování však začnou na povrch vyplouvat tajemství všech v úzce<br />

spjaté komunitě a zdá se, že Will tu není jediný, kdo nemá čistý štít. I když si všichni<br />

mysleli, že se tak dobře znají… Na skutečnou pravdu vás nepřipraví nic.<br />

Maigretova<br />

gangsterská partie<br />

// Georges Simenon<br />

Čte: Jan Vlasák<br />

Vydal: OneHotBook<br />

Délka audioknihy: 4:59 h<br />

Cena audioknihy: <strong>31</strong>9 Kč<br />

Umění skončit // Annie Duke<br />

Čte: Jana Štvrtecká<br />

Vydal: Audiolibrix<br />

Délka audioknihy: 9:32 h<br />

Cena audioknihy: 349 Kč<br />

Kdy jindy se zamyslet nad svým běžným životem než<br />

ve chvíli, kdy se od něj na chvíli vzdálíte? Annie Duke je<br />

kognitivní psycholožka, ale taky vítězka Světové série v pokeru, která se specializuje na<br />

rozhodování. A touhle audioknihou vám chce pomoct se rozhodnout, jestli už je čas to<br />

s něčím vzdát. Dnešní společnost často opěvuje odolnost a schopnost lidí probourávat<br />

zdi, a to i za cenu ztráty peněz, zdraví, někdy i života. Co když je to ale právě schopnost<br />

s něčím skončit, která vás nejvíc posune dopředu? Ať už řešíte pracovní nebo<br />

osobní situace, Annie má pro vás praktické rady a kroky, které vám pomohou to<br />

celé vyhodnotit a rozhoupat se tím správným směrem – i když to bude znamenat se<br />

prostě vzdát.<br />

Odpočinek najdete i u klasické<br />

detektivky. Komisař Maigret<br />

si podává ruce s Poirotem<br />

a Holmesem, je jedním<br />

z nejmilovanějších geniálních<br />

detektivů. Má totiž silnou intuici,<br />

logické uvažování a velký pozorovací<br />

talent. Tentokrát se ho ale okolí<br />

nebetyčně snaží připravit o nervy<br />

a čeká ho pořádná gangsterská<br />

partie. Jedna parta amerických<br />

lupičů se totiž rozhodla si z Paříže<br />

udělat rejdiště pro vyřizování účtů<br />

– a to Maigret rozhodně nehodlá<br />

dovolit. Už takhle má nervy<br />

napjaté kvůli zapšklému kolegovi<br />

Lognonovi… a pak je tu ještě ta<br />

unesená mrtvola. Ale organizovaný<br />

zločin? To už je trochu moc!<br />

Maškaráda<br />

// Terry Pratchett<br />

Krajina pistolníků<br />

// Louis L‘Amour<br />

Čte: Zuzana Slavíková<br />

Vydal: OneHotBook<br />

Délka audioknihy: 13:11 h<br />

Cena audioknihy: 399 Kč<br />

Abyste si pořádně oddechli, je dobré se i od srdce zasmát<br />

a zlepšit si náladu. Na to byste nenašli lepšího kandidáta, než<br />

je mistr satiry Terry Pratchett. Na Zeměploše to zase žije. Bábi<br />

Zlopočasná a Stařenka Oggová hledají novou čarodějnickou<br />

adeptku, jenomže ta nejslibnější se díky svému hlasu<br />

i zevnějšku uchytila v proslulé Opeře. Čarodějky se tedy<br />

vydávají do Ankh-Morporku, aby si ji nejen ohlídaly, ale<br />

pomohly jí i se řádícím vražedným Duchem. Tohle zaručeně<br />

bude komedie.<br />

Čte: Václav Knop<br />

Vydala: Kanopa<br />

Délka audioknihy: 7 h<br />

Cena audioknihy: 299 Kč<br />

Oddech vám skvěle zprostředkuje i akční western. Do<br />

městečka Confusion byste se asi podívat nechtěli. Vládne<br />

tu bezpráví, hemží se to tu zlodějíčky i horšími zločinci.<br />

Něco se s tím rozhodnou udělat noví hrdinové Matt<br />

Coburn a Dick Felton. Oba ale mají o nastolení zákona<br />

jinou představu – Dick stále doufá, že se věci dají vyřešit<br />

i po dobrém. Mattovy bohaté zkušenosti z boje se zlem<br />

však říkají něco jiného, a přece jen proti nim stojí ostřílení<br />

zabijáci. A každý jejich krok za spravedlností může zároveň<br />

být jejich posledním…


text: Dagmar Topolová<br />

36<br />

PROMOTION<br />

Konichiwa!<br />

Vítejte ve světě mangy!<br />

Velké oči, zajímavé tvary účesů, malé špičaté nosy a čtení zprava doleva. To vše je<br />

typické pro mangu, japonský komiks. Za jeho předchůdce se považuje umělec Hokusai<br />

Kacušika, který roku 1814 vydal sbírku skic Hokusai Manga. Ta měla žákům ukázat<br />

základy kreslířského umění a jeho úžasnou rozmanitost.<br />

Manga je velmi úzce spojena s japonskou<br />

společností a kulturou a zahrnuje<br />

různé žánry, od detektivky přes horor,<br />

sci-fi, fantasy, komedii až po romantiku.<br />

V Japonsku čtou mangy lidé všech<br />

věkových kategorií a společenských<br />

vrstev. Produkce mangy zde údajně<br />

pokrývá až 40 % tištěných publikací.<br />

V České republice není tento typ literatury<br />

populární tolik jako v Japonsku, ale<br />

svou pevnou fanouškovskou základnu<br />

beze sporu má. A není divu! Manga<br />

totiž úžasně propojuje umění kresby<br />

s uměním vyprávění příběhů a může<br />

být i příjemným oslím můstkem pro ty,<br />

kteří čtení klasických knih příliš neholdují.<br />

Ať už je pro vás manga běžným<br />

čtením, nebo se s ní setkáváte poprvé,<br />

máme pro vás několik tipů na zajímavé<br />

kousky. Nejprve si tento žánr ale trochu<br />

představme.<br />

Jak si užít čtení<br />

mangy bez<br />

zbytečného tápání?<br />

Manga se čte odzadu dopředu, tedy<br />

od strany, která je u nás považována za<br />

zadní obálku. Začněte na pravé straně<br />

knihy a čtěte směrem doleva. Jednotlivá<br />

okna a bubliny pročítejte též zprava<br />

doleva a shora dolů. Možná vám chvilku<br />

potrvá, než si na tento způsob čtení<br />

zvyknete, ale věřte, že to stojí za to.<br />

Jaký je rozdíl mezi<br />

mangou a komiksem?<br />

Jak jsme již zmínili, manga vznikla<br />

v Japonsku, kdežto komiks má své<br />

kořeny v Americe, a to na počátku<br />

20. století, kdy byl spojen s krátkými<br />

humornými stripy (dvě až šest okének)<br />

zveřejňovanými v novinách.<br />

Mezi nejznámější české komiksy patří<br />

například Rychlé šípy Jaroslava Foglara<br />

či Čtyřlístek. V USA se za první moderní<br />

komiksové album považuje Action<br />

Comics se Supermanem v hlavní roli.<br />

Přestože existují výjimky, manga je<br />

až na prvních pár stránek černobílá.<br />

Oproti tomu komiksy jsou zpravidla<br />

barevné a vycházejí v sešitové podobě.<br />

Manga je často spojována s anime,<br />

komiksy zase se superhrdiny v barevných<br />

kostýmech.<br />

Čtyři tipy na mangy<br />

Teď už víte, co je to manga, odkud<br />

pochází, jak se správně čte i čím se<br />

liší od komiksu. Ale víte, po kterém<br />

příběhu sáhnout? Máme pro vás čtyři<br />

tipy na žánrově rozmanité mangy. Těšte<br />

se na dívku, která pracuje v pohřebnictví,<br />

příběh o starém kocourovi, jehož<br />

nikdo nechce, detektivní mangu z pera<br />

forenzního experta, i román o reinkarnované<br />

princezně.<br />

Koncert na<br />

rozloučenou<br />

Lin se vzepřela přání svých rodičů.<br />

Opustila univerzitu a utekla z domova,<br />

aby si splnila své sny. Měla za cíl najít<br />

si rychle nějakou jednoduchou práci,<br />

ale jak už to bývá, nic není tak jednoduché,<br />

jak se na první pohled může<br />

zdát. Práce se nakonec přece jen<br />

naskytne, ale poněkud netradiční. Lin<br />

skončí u pohřební služby! Hned první<br />

den ale zažije šok. Hrdost jí ovšem<br />

nedovolí skončit a brzy si uvědomí, že<br />

problémy v životě, se kterými se potýká,<br />

jsou v porovnání s definitivností smrti<br />

nicotné.<br />

Koncert na rozloučenou vyvolává<br />

palčivou otázku: Jak bychom měli<br />

strávit poslední etapu svého života?<br />

Nahlíží též na vztahy s rodinou a snaží<br />

se je realisticky popsat. Chvílemi se<br />

jedná o nelehké čtení, což vzhledem<br />

k tématu není překvapivé. V příběhu na<br />

vás čekají zajímavé postavy potýkající<br />

se s nepřízní osudu. Objeví se zde muž,<br />

na kterého jsou ze strany otce kladeny<br />

vysoké nároky, žije a nakonec umírá<br />

osamocený; nevyléčitelně nemocné<br />

dítě, které kvůli přání matky odkládá<br />

svůj odchod z tohoto světa; boj o dědictví<br />

mezi členy početné rodiny a další.<br />

Hrdinové se od sebe navzájem hodně<br />

učí a o své budoucnosti se rozhodnou<br />

na základě několika důležitých událostí.<br />

GATE, 219 Kč, vychází 19. června


Trace<br />

37<br />

Pán a kocour<br />

GATE, 219 Kč, vychází 26. června<br />

Připravte se na dojemný příběh<br />

o pánovi a kocourovi, kteří toužili po<br />

lásce, a nakonec našli jeden druhého.<br />

Tento příběh vás obejme, rozpláče<br />

i rozněžní. Zverimex, místo plné<br />

malých zvířátek hledajících domov.<br />

Mezi roztomilými, rozvernými koťátky<br />

vyčnívá jeden dospělý kocour, jehož<br />

nikdo nechce. Jak dny ubíhají, kocour<br />

stárne a chřadne. Ztrácí naději, že by se<br />

dočkal svého šťastného konce v milující<br />

lidské náruči. Zaměstnanci několikrát<br />

sníží cenu, ale ani tak o čtyřnohého<br />

mazlíčka nikdo nejeví zájem. Proto<br />

není divu, že všichni utrpí menší šok,<br />

když se v obchodě zjeví postarší pán<br />

a kocoura si koupí. Pro oba začíná nová<br />

životní etapa plná vzájemného poznávání,<br />

překvapení i radostí. Čas s kočičím<br />

společníkem pomáhá rozhýbat pánův<br />

osamělý život, který se zastavil po<br />

osobní tragédii.<br />

Dle reakcí čtenářů na platformě<br />

Goodreads se máme skutečně na<br />

co těšit:<br />

A teď něco pro milovníky příběhů<br />

plných vražd. Četli jste Brutal, kontroverzní,<br />

krvavou mangu připomínající<br />

Dextera? Líbila se vám? Pak pro vás<br />

máme skvělou zprávu: Trace je jeho<br />

prequelem. A pokud snad o Brutalu<br />

slyšíte prvně, nic se neděje. Příběhy na<br />

sebe nenavazují. Trace pro vás má strhující<br />

detektivní příběh z pera bývalého<br />

forenzního experta.<br />

Reidži Mano pracuje v tokijské forenzní<br />

laboratoři. Je svéhlavý, tak trochu<br />

introvert a celé dny tráví výzkumem<br />

s jediným cílem: odhalit pravdu, ať je<br />

jakákoliv. Neslouží policii ani obětem<br />

trestných činů. A nikdo z jeho okolí<br />

netuší, že v sobě skrývá temné tajemství<br />

z minulosti. Jeho odhodlání a smysl<br />

pro spravedlnost nejsou náhodou: před<br />

23 lety mu zavraždili rodiče a sestru<br />

přímo v jejich domě, když byl zrovna<br />

ve škole. Od té doby Mano přísahal, že<br />

jejich smrt pomstí, a svůj úkol hodlá<br />

splnit až do poslední kapky krve!<br />

GATE, 219 Kč, již vyšlo<br />

Jednoho dne<br />

princeznou<br />

Představte si, že se jednoho rána<br />

probudíte v jiném životě. Děsivé, že?<br />

Přesně takový osud potká jednu obyčejnou<br />

dívku. Probudí se jako princezna<br />

Athanasie, kterou chladnokrevně zabil<br />

vlastní otec. Snaží se vymyslet, jak se<br />

vyhnout svému budoucímu tragickému<br />

osudu. Co má dělat? Bude lepší<br />

žít nenápadně, aby si jí tyranský císař<br />

nevšímal? Zvládne tajně hromadit<br />

cennosti a pak utéct z paláce? Či snad<br />

usilovat o otcovu přízeň? Všechny plány<br />

selžou, když se Athanasia se svým<br />

otcem setká a on si jí začne všímat.<br />

Aby ji na místě nezabil, rozhodne se, že<br />

okouzlit svého otce je nejlepší způsob,<br />

jak zůstat naživu. Ale jak přesně<br />

uděláte dojem na bezcitného muže,<br />

který v den, kdy se Athanasie narodila,<br />

všechny v paláci zabil?<br />

GATE, 249 Kč, vychází 5. června<br />

„Tento příběh vyléčil každou ránu<br />

v mém chladném mrtvém srdci, uložil<br />

mě do postele, políbil na dobrou noc<br />

a řekl mi, že všechno bude v pořádku.“<br />

„Tohle je nejroztomilejší manga, jakou<br />

jsem kdy četl. Pokud máte kočku nebo<br />

jakékoli jiné zvíře, bude se vám to líbit.<br />

Doslova jsem brečela, jak byli kocour<br />

a jeho pán šťastní.“


Knihkupectví a kostní prach // Travis Baldree<br />

Orkyně Viv je na své první velké výpravě. Mocná nekromantka představuje výzvu,<br />

jenže heslo „mládí vpřed“ neplatí vždycky. Zvlášť když stojíte proti přesile kostlivců.<br />

A tak trčí v Šeráku, malém přímořském městečku, kde sice „nechcíp pes“, ale<br />

rozhodně už má na kahánku. Při toulkách městem narazí na zašlé knihkupectví<br />

a začnou se dít divy…<br />

Laser, 419 Kč, již vyšlo<br />

39<br />

KNIŽNÍ TIPY<br />

Knižní tipy<br />

Stříbrné hrdlo<br />

// Siri Pettersenová<br />

Druhý díl mysteriózní fantasy<br />

se staroseverskými kořeny od<br />

autorky bestselleru Ódinovo<br />

dítě. Pustila ho na svobodu<br />

a na památku jí zůstala zanícená<br />

jizva. Ďábel Gríf, který<br />

svou krví propůjčoval nesmrtelnost<br />

mocným vardari, je<br />

pryč. Zato Juva se potýká<br />

s následky svých činů: počty<br />

nakažených lidí rostou a zoufalí vardari bojují o přežití.<br />

Host, 459 Kč, již vyšlo<br />

V A R D A R I<br />

SIRI<br />

PETTERSENOVÁ<br />

střÍbRNé<br />

hRdLo<br />

V A R D A R I<br />

střÍbRNé<br />

hRdLo<br />

host<br />

SIRI<br />

PETTERSENOVÁ<br />

Dejte průchod fantazii a nechte<br />

se unést na jejích křídlech do<br />

fiktivních světů.<br />

DESET DÍVEK<br />

A SOUTĚŽ<br />

NA ŽIVOT A NA SMRT<br />

Kronika<br />

konce<br />

světa<br />

—<br />

Shigor<br />

Birdman<br />

Kronika<br />

konce<br />

světa<br />

—<br />

Shigor<br />

Birdman<br />

Ilustroval<br />

Jiří Husák<br />

21.05.2024 20:16<br />

Kronika<br />

konce světa<br />

// Shigor Birdman<br />

Realitní makléř Johann si chtěl<br />

jenom na pár dní odpočinout<br />

od shonu velkoměsta. Dovolená<br />

v horské chatě se ale záhy mění<br />

v boj o život, když svět postihne<br />

neznámá pandemie. Největší<br />

šťastlivci prostě jenom umřou.<br />

Většinu lidí ale virus změní<br />

v krvelačné zombie.<br />

Přepracované vydání kultovního postapo románu. Obsahuje<br />

zcela nový závěrečný příběh!<br />

Mystery Press, 429 Kč, vychází 10. června


40<br />

text: Martina Vlčková<br />

foto: Lenka Hatašová<br />

PTÁME SE<br />

10 otázek<br />

pro Belu Schenkovou<br />

Na DAMU vystudovala obor alternativní divadlo. 20 let<br />

prožila na cestách s divadlem ANPU, s Divadlem bratří<br />

Formanů a Volière Dromesco. V současné době režíruje<br />

v Českém rozhlase, maluje a chodí po lesích a loukách<br />

se svými čtyřmi adoptovanými psy. A také pomáhá<br />

organizaci Svoboda zvířat zachraňovat psy a kočky<br />

z romských osad. Jaká je čtenářka?<br />

1. Jakou knihu právě čtete?<br />

Čtu Juditu od Sándora Máraie. Dlouho<br />

mi ležela v knihovně a přitom jsem se<br />

na ni už tolikrát chystala. Zvlášť, co jsem<br />

před lety přečetla novelu Svíce dohořívají<br />

(příběh setkání dvou starých přátel,<br />

kteří naposledy rozmlouvají o podstatě<br />

života, lásce, přátelství a zradě) a díky<br />

tomu mám Sándora Máraie zařazeného<br />

mezi svoje přední oblíbence. A pak<br />

jsem dostala knihu Generace N, která<br />

mapuje sbírku současného výtvarného<br />

umění Patrika Šimona. Pořád v ní listuji,<br />

je úžasná!<br />

2. Je pro vás lepší papírové vydání,<br />

nebo čtečka?<br />

Přiznám se, že jsem nikdy nedržela<br />

čtečku v ruce. Jsem milovník<br />

a zastánce knih. Držet nějakou z nich<br />

v ruce pro mě znamená spoustu<br />

věcí, třeba jakési propojení se světem<br />

člověka, který je napsal. A vůbec knihy<br />

a knihovny přinášejí silný prožitek.<br />

Stejně jako třeba obrazy, ty se taky lépe<br />

vnímají na výstavách než na obrazovce<br />

počítače. Víc se dostanete autorovi pod<br />

kůži.<br />

3. S jakou literární postavou byste šla<br />

na víno?<br />

Tahle otázka mě baví, protože mě nutí<br />

prohrabat se v hlavě postavami, které<br />

jsou mi blízké. Vzpomínám si například<br />

na Samka, neuvěřitelně silnou postavu<br />

z povídky Samko pták od Julia Zeyera.<br />

Tak s ním bych šla. A přibrala bych<br />

k němu ukřižovaného Ježíše z té samé<br />

povídky. To by bylo něco! Asi bych našla<br />

odpověď na spoustu otázek… Jinak<br />

jsem nedávno četla Pasažéra Cormaca<br />

McCarthyho a hlavní postava jménem<br />

Bobby Western by byl také dost zajímavý<br />

společník.<br />

4. U které knihy jste se smála nahlas?<br />

Netuším, jestli jsem se smála nahlas,<br />

ale vím, že jsem se upřímně usmívala<br />

a těšil mě nadhled Angely Carter<br />

v knize Krvavá komnata. Tato geniální<br />

anglická spisovatelka napsala velmi<br />

vtipné magické povídky s erotickým<br />

nábojem, které jsou jakousi parafrází<br />

klasických pohádek.<br />

5. Oblíbený citát z knihy?<br />

Musím říct, že nemám oblíbený<br />

citát, ale tahle věta z knihy Roberta<br />

Fulghuma Poprask v sýrové uličce mi<br />

připadá krásná: „Potřebuje, aby mu<br />

bláto v hlavě kleslo ke dnu a z pramene<br />

ducha zase volně prýštila čirá voda.“<br />

Týká se samozřejmě nás všech. Měli<br />

bychom se zbavit sobectví, lhostejnosti<br />

a laxnosti vůči zlu a nepravostem.<br />

A všichni přiložit ruku k dílu.<br />

Vidět bolest, smutek a trápení kolem<br />

sebe. Pomáhat si navzájem. A teď<br />

mě napadá: na 5. června chystáme<br />

charitativní večer v pražském divadle<br />

La Fabrika na podporu psů a koček<br />

z romských osad. Bude párty, ale<br />

i aukce výtvarných děl těch nejlepších<br />

českých výtvarníků. Vše najdete na<br />

stránkách www.lafabrika.cz, tak nás<br />

přijďte podpořit.<br />

6. Jakou knihu byste si vzala na pustý<br />

ostrov?<br />

Asi nějakou encyklopedii umění.<br />

Tlustou se spoustou textu a obrázků.<br />

7. Kde knihy nejčastěji nakupujete?<br />

Řekla bych, že nejvíc přes internet.<br />

8. Co děláte s knihami, které už<br />

nechcete?<br />

To je jednoduché – odvážím je do<br />

antikvariátu.<br />

9. Proč je podle vás dobré číst knihy?<br />

Knihy nás vzdělávají, dávají nám možnost<br />

přesouvat se z místa na místo, žít<br />

v jiném čase a prostoru. Formují nás,<br />

zvedají nás ze židlí a nutí přemýšlet.<br />

10. Jakého spisovatele byste si vybral,<br />

aby napsal váš životní příběh?<br />

To jméno už tady padlo – Cormac<br />

McCarthy.


NOVINKY<br />

Z NAKLADATELSTVÍ PORTÁL<br />

ANNE KERTZ KERNION<br />

Spiritualita pro mozek<br />

Cvičení mysli, těla a duše<br />

PŘEKLAD KATEŘINA BODNÁROVÁ<br />

Autorka se opírá o výzkumy z neurologie a psychologie, aby spojila křesťanskou<br />

duchovní praxi s péčí o zdraví a mysl. Díky svému vzdělání a zkušenostem v oblasti<br />

rozvoje mozku, pozitivní psychologie a teologie je schopna spojit zdánlivě jednoduché<br />

praktiky, jako je soustředěné dýchání, zahradničení, všímavost nebo procházky<br />

v přírodě, s pozitivním vlivem, které to má na vaši mysl, tělo a duši. Kniha obsahuje<br />

jednoduché postupy, které si čtenáři mohou ihned vyzkoušet.<br />

JON KABAT-ZINN<br />

Úleva od bolesti<br />

pomocí mindfulness<br />

PŘEKLAD ŠIMON GRIMMICH<br />

Bolesti se možná vyhnout nemůžeme, ale utrpení – tedy náš postoj k bolesti – je<br />

volitelné. Pomocí knihy se naučíte bolest chápat ne jako něco, co je třeba nějak<br />

„opravit“ a odvést od toho pozornost, ale přijmout to jako součást sebe samých. Kniha<br />

obsahuje popis metody mindfulness, základní principy pro práci s bolestí (např. za<br />

pomoci všímavého dýchání, zpřítomnění, hledání útočiště v uvědomění) a také návrhy<br />

na řízené meditace.<br />

JOSEF KORDÍK<br />

Farář na čtyřkolce<br />

Rozhovor s Bobem Fliedrem<br />

Tři roky po kněžském svěcení podepsal Chartu 77. Přišel o státní souhlas, přesto dál<br />

sloužil mše, za což dostal půlroční podmínku. Začátkem 70. let vstoupil k jezuitům,<br />

koncem 70. let od nich odešel. Živil se rukama. Po listopadu 1989 se stal farářem<br />

v Železnici, v nedalekých Valdicích slouží jako vězeňský kaplan. „Originál, kterej si nikdy<br />

nevybral nic lehkýho,“ jak o něm řekla Dana Němcová. Knihu tvoří obsáhlý rozhovor<br />

s Josefem Kordíkem, několik rozhovorů s lidmi, kteří jsou mu blízko, a několik jeho<br />

vlastních textů.<br />

www.portal.cz


42<br />

KŘÍŽOVKA<br />

ZÍSKEJTE JEDEN ZE<br />

3 VÝTISKŮ KNIHY<br />

MÁ RODINA, MŮJ<br />

PŘÍBĚH<br />

Anthony Delon,<br />

syn filmového idola<br />

a svobodomyslné herečky,<br />

odhaluje, jaká byla jeho<br />

rodina za zavřenými<br />

dveřmi a mimo kamery.<br />

Správné znění tajenky<br />

zašlete mailem na<br />

magazin@rosier.cz.<br />

Do předmětu napište Křížovka a nezapomeňte<br />

připsat adresu, na kterou zašleme případnou<br />

výhru. Na Instagramu @magazinknihkupec<br />

zveřejníme 30. června jména tří výherců, které<br />

budeme následně sami kontaktovat.


Vezměte<br />

GAZELY<br />

na dovolenou!


Sportovní historie<br />

Tour de France<br />

Příběhy nových ročníků<br />

nejslavnějšího cyklistického závodu<br />

Od autora již vyšlo<br />

Posledních deset ročníků nejslavnějšího<br />

cyklistického závodu Tour de France a klíčové<br />

okamžiky Giro d‘Italia a Vuelta a España<br />

na 896 stranách a více než 600 fotografiích<br />

Dáváme kvalitním knihám prostor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!