Blad nr. 3.indd - Sønderbro Horsens

soenderbro.horsens.dk

Blad nr. 3.indd - Sønderbro Horsens

UDGIVER: Sønderbrogruppen

i samarbejde med Sønderbro Kulturhus,

Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og

boligforeningerne.

REDAKTION:

Mogens Falk, ansvarsh.

Ulla Herløv, redaktør

Aase Dammand

Lotte Rasmussen (fotograf)

Mette Børgesen

Poul Erik Rasmussen (annoncer)

Flemming Holm

Orla Kristensen

Kulturhuset

Sønderbro Kirke

Søndermarkskolen

Side 2

INDHOLD Leder Side 2

Skoleleder efterlader en del af sin sjæl på Sønderbro Side 3

Frivillige og ansatte på fælles udflugt til Århus Side 5

Sønderbro Onsdagsklub Side 5

Kirken er åben igen!. Kirken har fødselsdag. Fællesspisning Side 6

Ny kirketjener ved Sønderbro Kirke Side 7

Tekstet gudstjeneste Side 7

Børnetræf 2011 Side 7

Lysets kirke på Sønderbro har 40 års jubilæum Side 8

Gudstjenester i Sønderbro Kirke Side 9

Sønderbrobørnene på sommerlejr Side 10

Alle kulturers køkken Side 11

Nyt fra beboerhuset Side 12

LEDER

SATS og LAYOUT:

OK Grask Produktion. Tlf 75 628 622

E-mail: okgrask@gmail.com

TRYK: OK Grask Produktion

Oplag 5.200 stk

Det boligsociale sekretariat - Imagine Horsens Side 13

Pletskud og forbier ved årets Kulturfestival Side 14

Else Holgersens vidunderlige rejse i Festivalland - og i Tyrkiet Side 16

Sønderbrogruppens medlemmer Side 18

Det sker på Sønderbro Side 19

Dette års Kulturfestival strakte sig over

en hel uge, hvor der var masser af gode

arrangementer. Der var især stor interesse

for fortælleværkstederne, hvor

man fik både viden om og indsigt i

mange forskellige skæbner. Set i lyset

af de frygtelige terroraktioner i Oslo

og på Utøya, der for nylig sendte

chokbølger og gav genlyd i nyhederne

verden over, så kan det vel ikke understreges

kraftigt nok, hvor vigtigt det

er, at vi er i stadig dialog med hinanden.

De frygtelige scener fra øen vil

blive husket længe, men det hjertegribende

syn af mere end 150.000 sørgende

mennesker med hver deres rose

i hånden, forsamlet i Oslos gader i en

enig protest imod angrebet på demokratiet,

vil for altid stå prentet på

nethinden. Så lad os derfor fortsætte

dialogen og i fællesskab værne om

vores værdier, men også fortsat være

åbne og imødekommende over for

andres værdier.

Skoleleder Mogens Falk forlader 30.

september sin stilling på Søndermarkskolen

for at tiltræde som skoleleder

på Fourfeldtskolen i Esbjerg. Mogens

har været en særdeles aktiv dynamo

og ildsjæl i Sønderbro-området og i

Den vigtige dialog

Forsiden: Et farvestrålende optog indleder Kulturfestivalen.

Fotograf Søren Torbensen.

Sønderbrogruppen gennem 13 år. Jeg

skal derfor på vegne af både Sønderbro

Nyts redaktion og på vegne af Sønderbrogruppen

ønske Mogens til lykke

med den nye stilling. Dit store engagement

og din omsorg for lokalområdet

vil blive savnet. Heldigvis slipper

Mogens ikke helt Kulturhuset. Han

fortsætter nemlig som konsulent i samarbejdet

med Nordeafonden omkring

Folkesundhedskøkkenet og Sønderbro

Kulturhus Fond. Læs også Flemming

Holms samtale med Mogens andetsteds

i bladet.

Efteråret nærmer sig med hastige

skridt, og de mange farvestrålende

kataloger med fritidsaktiviteter fylder

i disse uger godt i postkassen. Også

i Sønderbro-området er der masser af

tilbud om spændende aktiviteter og

gode muligheder for samvær. Tjek

derfor også vores hjemmeside:

www.soenderbro-horsens.dk

Under ”Sønderbro Aktivitet” vil man

blive løbende orienteret om de forskellige

arrangementer og aktiviteter.

Vel mødt!

På vegne af redaktionen

Ulla Herløv


Skoleleder efterlader en del af sin sjæl på Sønderbro

Over Søndermarkskolen har Mogens Falk

hængt et usynligt skilt med budskabet:

”Træd varsomt, thi her bliver menneskeskæbner

til”.

Læs på de næste sider ”afskeds-interviewet”

med Mogens Falk, der slutter efter

13 år på Sønderbro.

Tekst: Flemming Holm.

Det er stilhed før stormen på skolelederens

kontor. Første uge af august er der

rungende tomt i hele skolearealet, og fred

til at kigge tilbage på 13 års arbejde i

Sønderbro-området.

Mogens Falk: - Velkomsten 17. august

1998 var fantastisk. Børnene sang ”vennesangen”

om at anerkende og værdsætte en

ny kammerat som en kommende ven, og

om retten til at være forskellig.

De ramte mig i hjertet, og alt hvad jeg har

foretaget mig hér siden da, har jeg gjort

for børnenes skyld! Over skolen burde

der egentlig hænge et citat fra filosoffen

Jørgen Husted, bøjet i neon. Nemlig dette:

”Træd varsomt, thi her bliver menneskeskæbner

til”.

Sønderbro Nyt: - Hvad har været de mest

afgørende begivenheder i de 13 år, set fra

din stol?

Mogens Falk: - Skolens 50 års jubilæum

i år 2000 gav et sammenhold, som har

været uvurderligt for mit videre arbejde.

Lærerne talte ikke timer i forberedelsen af

en fest, der varede tre dage. Menighedsrådet

hjalp med at passe baren, og mange

andre praktiske ting.

Arbejdet med at skaffe penge til et kulturhus,

der kunne bygges sammen med

skolen, var i fuld gang, og 50 års jubilæet

betød at skoleforvaltningen/Børn og Unge

forærede os en gave på 1000 kr. og

Horsens Byråd toppede med en gave på

10.000 kr. til Kulturhuset.

Sønderbrogruppen er nøglen til områdets

udvikling

Samarbejdet med beboerne via Sønderbrogruppen

var kreativt og yderst dynamisk.

Beboerne ønskede virkelig det hus,

og det gjorde vi også fra skolens side.

Jubilæet blev en fin anledning til at nærme

os det nye fælles mål.

Det Sønderbro, jeg ankom til, var en forsømt

bydel. Men at jeg som skoleleder

Her ses Mogens Falk sammen med jublende samarbejdspartnere på Spedalsø Torv,

efter at indsamlingen til at bygge Kulturhuset har rundet 10 mio. kr.

kunne få en plads i Sønderbrogruppen var

lige det, der skulle til for at kunne hjælpe

med at udvikle lokalområdet i en positiv

retning.

- Men der er jo i det hele taget blevet

bygget en del i den tid, jeg har været

her, konstaterer Mogens Falk. – Søndermarkskolen

var den sidste af kommunens

skoler, der fik bygget en SFO (skolefritidsordningen

”Søndenvinden). Endvidere

byggede vi en ny fløj til det, der kaldes

”mellemtrinnet” (4.-6. klassetrin). Og så

kunne vi jo altså i 2004 indvie Kulturhuset

på en mindeværdig aften med forfatteren

og præsten Johannes Møllehave.

Min rolle blev ret hurtigt at hjælpe med at

skaffe penge til kulturhus og diverse aktiviteter,

som børn, forældre og andre beboere

kunne have glæde af. Mit privilegium

har været at lære alle de spændende mennesker

at kende, som sidder på diverse

fonde og formuer. – Men jeg vil gerne igen

understrege at engagementet i indsamlingsfasen,

og evnen til at arbejde sammen

i den berømte trekant mellem det offentlige,

de frivillige og den private sektor

allerede var til stede i Sønderbrogruppen.

Sønderbro skal prise sig lykkelig for at

have sådan en gruppe, som er tværsektorielt

sammensat. Alt det kan jeg ikke tage

nogen ære for. At det så lykkedes mig i

gruppen at skabe et langvarigt og tillidsfuldt

forhold med Familien Hede Nielsens

Fond og Inge og Asker Larsens Fond og

Sønderbro, var kun naturligt. Siden hen

har jeg gjort det samme med bla. Egmontfonden

(Musik Til Alle) og senest Nordeafonden

(Folkesundhedskøkkenet).

I dag står lokalområdet med en masse

muligheder, og jeg glæder mig selvfølgelig

over at have været med til at skabe

disse muligheder. Og jeg må indrømme, at

jeg efterlader en god del af min sjæl her,

når jeg forlader mit kontor d. 30. september.

Personlige grunde til at gå

Sønderbro Nyt: - Men det er der vel heller

ingen, der har bedt dig om?

Mogens Falk: - Der skal nok være dem,

der trækker et lettelsens suk over, at jeg

forsvinder. Men nej, der er ingen der har

bedt mig drage af. Det er en personlig

beslutning, som har at gøre med min nærmeste

familie. Min kone og jeg har valgt at

være tættere på børn og børnebørn fremover,

og de befinder sig i Esbjerg-Ribe.

Det er for langt væk. Men jeg slipper ikke

Sønderbro helt. Jeg har aftalt at følge Kulturhuset

til dørs. De næste par år vil jeg

bla. stadig være aktiv i styringen af Folkesundhedskøkkenet

for at vi lever op til det,

jeg har lovet ”Nordeafonden”.

Sønderbro Nyt: - Efterlader du dig andre

resultater end mursten og et netværk af

rige forbindelser?

Mogens Falk: - Det håber jeg meget. Frem

Side 3


Side 4

Skoleleder efterlader en del af sin sjæl på Sønderbro

til 1. oktober vil jeg forsøge at aflevere

mine forbindelser til Jer, der bliver tilbage.

Mange af dem skal jeg jo ikke bruge til

noget fremover. Jeg håber virkelig også, at

Sønderbrogruppen bliver ved med at spille

kortene rigtigt. Jeg håber, at det uformelle

netværk, der er skabt i Sønderbrogruppen

vil blive udbygget fremover. Det er jo først

og fremmest via denne gruppe, at vi har

skabt den situation, at vores skoledistrikt

er gået fra at være et af byens mest kriminelle

distrikter til i dag at være et af

byens mindst kriminelle områder. Det

er et resultat, ingen enkeltperson eller

enkeltinstitution kan skabe alene. Kun en

tværgående gruppe, hvor beboerne tager

medansvar sammen med skole, socialforvaltning,

politi og mange andre parter kan

sikre at den gode udvikling fortsætter.

Men tryghed er noget af det uhåndgribelige

”arvesølv”, jeg efterlader mig. Det

er mit håb, at boligforeningerne og afdelingsbestyrelserne

bliver lidt mere tydelige

i Sønderbrogruppens fremtidige arbejde.

De var med til at skabe gruppen i sin tid,

og der er brug for dem netop nu, hvor

uligheden i samfundet er blevet større, og

mange beboere marginaliseres og havner

på et sidespor, konstaterer Mogens Falk.

Mange bliver gjort til klienter i et dårligt

samspil mellem det private erhvervsliv og

det offentlige system. Socio-økonomien

bliver en stor udfordring fremover.

Garant for samarbejde.

Glem ikke internationale kontakter

- Hidtil har jeg været en garant for samarbejdet

mellem det offentlige, de frivillige

og det private. Jeg har nydt en vis tillid i

den rolle. Men andre i gruppen må overtage

den rolle med at samle og koordinere.

Kort fortalt er frivilligsiden sårbar. De private

er ben-stærke, og det offentlige har

noget, de skal lære. I øjeblikket forsøger

det offentlige at lukke huller i økonomi og

service ved hjælp af frivillige. Men efter

min mening hverken kan eller skal man

”kommunalisere” frivillighed. Frivilligheden

skal spire nedefra, og det offentlige

skal lære at gøde den frivillige spire og

vilje. Når vi taler og skriver om ”Community

Immunology”, mener vi jo lokalsamfundets

kollektive immunforsvar og

modstandsevne. At styrke dette immunforsvar

kræver ”resurse-mobilisering”. Frivilligheden

er en af resurserne, men det

offentlige og det private har andre resurser,

der bør mobiliseres til beboernes og

lokalområdernes bedste, uden at nogen

dikterer, hvad den enkelte skal gøre.

- I de 13 år jeg har arbejdet sammen med

alle Jer andre, er det blevet tydeligt, at

Sønderbro er et lærestykke. Vi er godt

på vej til at finde ud af hvilke faktorer,

der holder mennesker sunde, og vi er

godt på vej til at kunne svare på, hvordan

man ”resurse-mobiliserer”. Det betyder, at

Sønderbro-viden er attraktiv andre steder.

Vi så det, da vi samarbejdede med en

fattig bydel i Kazakhstan. Vi får invitationer

fra mange dele af verden: Polen,

Argentina, Schweiz. Vi har bare ikke en

pose penge at arbejde internationalt for,

og det kniber med at finde tid til det internationale

arbejde. Men det er vigtigt at

have det internationale perspektiv. Vi skal

skabe nyt sammen med vore kolleger i

udlandet. Det er typisk dansk at tro, vi kan

selv. Vi er de bedste. Det passer bare ikke.

I Danmark arbejder vi alt for traditionelt

og konservativt. Se på sundhedsvæsenets

såkaldte KRAM (kost, røg, alkohol og

motion)…Det kram, vi vil have på Sønderbro,

er der mere perspektiv i. Vi siger

K for kompetencer, R for resurser, A for

anerkendelse og M for mestring.

Sønderbro - et lærestykke

Det gør også Sønderbro-arbejdet interessant

som lærestykke og case for alle

professionsuddannelserne i VIA-systemet

(lærer- pædagog, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen).

Sønderbro er netop

lagt ud på nettet som en permanent

lærings-case, og må forvente at mange

studerende i de kommende år vil komme

på besøg og i praktikker her. Det vi kan

bidrage med, er miljøer, der ved hvordan

man sætter læringsprocesser i gang, hvordan

man skaber og plejer sine netværksforbindelser

over hele kloden, og hvordan

man samskaber i et helt lokalområde med

skole og kulturhus som et naturligt og

neutralt centrum.

Sønderbro Nyt: - Du taler om at M’et i

KRAM udover motion også bør stå for

”mestring”. Hvad er det, du gerne vil

have at beboerne skal kunne mestre?

Mogens Falk: - Du har jo selv bragt en

læge fra dit Sund By-netværk ind som frivillig

i Sønderbro-arbejdet. Det er Gunner

Nielsen, jeg tænker på. Han er en fabelagtig

gevinst for arbejdet, bla. med initiativet

og arbejdsindsatsen i Aftenkonsultationen

”Fælles Hjælp”. Gunner Nielsen siger, at

en af de store arbejdsopgaver i ethvert

lokalområde med stor arbejdsløshed og

lav økonomi er at sikre at beboerne kan

udnytte sundhedstilbuddene fra systemet.

Det kan de nemlig ikke som udgangspunkt,

og det betyder, at vore beboere dør

7-8 år tidligere end gennemsnitsdanskeren!

- Jeg ser folkesundhedskøkkenet, vi netop

har sat i gang i Kulturhuset som et svar på

den opgave. Lige som jeg virkelig håber

at du, Gunner og de andre professionelle

vil holde dampen oppe på Aftenkonsultationen.

Her lærer beboerne at mestre deres

problemer, og her får de luft, så de kan

udvikle sig, i stedet for at gå til bunds i

tyngende problemer.

Ansvar for eget liv

Alle voksne må kunne tage ansvar for eget

liv i det mindste. Men i vores system er

det ikke altid let at få lov at tage ansvar.

Kommer man på offentlig forsørgelse,

findes der enorme mængder af regler og

barrierer for, hvad man må. Det er her klientgørelsen

kommer ind i billedet.

Men de voksne skal også gerne kunne

finde en mening med tilværelsen, for hvad

er det lige for en rolle, de har som forældre,

og hvad er det lige, de giver videre

til børnene? Som jeg ser det, har vi alle

mulighed for at mestre hverdagen, og alle

har det samme potentiale. Men vi får ikke

alle mulighed for at udvikle og udfolde

talenterne, vi har med os, siger Mogens

Falk og fortsætter med et eksempel: - Når

børn har en adfærd, der ikke er positiv,

skal man ikke skælde ud og straffe. De

skal derimod have redskaber. Sønderbro-

KRAM’et skal forståes på denne måde:

Giv dem kompetencer, så de i stedet får

anerkendelse. Så ender de med at have

resurser til at mestre deres liv.

Sønderbro lægger vi vægt på fællesskaberne.

Hvis familien ikke er i stand til

at give børnene det, de har brug for, så kan

fællesskaberne. Her kan de få oplevelser,

som familien ikke giver. Skole og kulturhus

er fx ramme om floorball, mangfoldigt

musikliv med bla. musicals, og hvert

år sørger skolen for, at man kan komme på

1 uges oplevelsestur i sommerferien.

- Som sagt har drivkraften for mig netop

været børnene. Glæden ved at møde dem

i al deres mangfoldighed. Stoltheden over

at høre dem rost og positivt omtalt, når de

efter skoletiden er kommet ”ud i samfundet”,

slutter skoleleder Mogens Falk dette

tilbageblik på 13 års arbejde.

Fremover skal han lede en skole på

700 elever. Det gælder Fourfeldtskolen i

Esbjerg. ”Sønderbro Nyt” siger tak for et

usædvanlig tæt og godt samarbejde med

en skoleleder, der ikke blot har interesseret

sig for skolen, men også for livskvaliteten

i det lokalsamfund, skolen ligger

midt i.

Alt mulig held & lykke fremover herfra.

Mogens Falk er klar til at pakke sit kontor

sammen. Snart skal energien bruges på

700 skolebørn i Esbjerg.

Noget skal med til Esbjerg, noget skal bare

smides ud. Mogens Falk ved en skillevej.


Frivillige og ansatte på fælles udflugt til Århus

Tekst: Inge Rosenmeier og Flemming

Holm.

Foto: Lotte Rasmussen

En kølig forårsdag i maj havde et halvt

hundrede beboere meldt sig til Sønderbro

Sekretariatets årlige udflugt. Igen i år gik

turen med en lejet rutebil til Århus.

Atmosfæren i bilen var varm og dejlig.

Her sad man to og to på sæderækkerne og

snakkede hyggeligt - i første række selvfølgelig

med dem, man kendte bedst. Men

inden længe blev der byttet rundt på sæder

og samtalepartnere. På den måde fik de

fleste talt sammen, inden rutebilen sidst på

eftermiddagen returnerede til parkeringspladsen

foran Sønderbro Kulturhus.

Beboere fra diverse sundheds- og madgrupper

fik en snak med beboerne og frivillige

fra systuen og omvendt. Og de

ansatte sekretariatsmedarbejdere fik en

dejlig, afslappet dag, hvor der var tid til at

opleve noget sammen med beboerne. Det

kniber tit til daglig at få tid til en rigtig

grundig snak!

Der blev gjort holdt ved Købstadsmuseet

”Den Gamle By”, hvor bl.a. den gamle

Møntmestergård fra 1683 blev beundret.

Svært at fatte at den nu smukt restaurerede

bygning i 1930erne og -40erne var

sunket ned til slum-status i København.

Den blev jo oprindeligt opført som højborgerlig

bolig for kongelig møntmester

Sønderbro Onsdagsklub

Vi er en forening af pensionister og efterlønsmodtagere,

der mødes hver onsdag

kl. 14.00 - 16.00 i Kulturhusets café. Vi

foretager os sociale aktiviteter, der har til

formål at styrke sammenholdet mellem

ældre og dermed imødegå ”isolation” for

den enkelte. Vi har bl.a. foredrag, musik,

ture og fester på programmet.

Efterårets program, der startede 10. august,

rummer bl.a. besøg af Ceres Revyen, tur

til Kystens Perle, Pladeparade, fællessang

samt forskellige foredrag. Vi slutter af

med julefrokost 14. december.

Som medlem af Sønderbro Onsdagsklub

skal man halvårligt betale et gebyr til Horsens

Kommune på 200 kr. samt et gebyr til

foreningen på 60 kr.

Vil du vide mere om foreningen, kan du

kontakte formanden Else Holgersen tlf. 75

62 85 79 eller aktivitetsmedarbejder Eigil

Hauge på tlf. 76 29 49 78.

Gregorius Sessemann. Eller hvad med en

telefoncentral fra 1920, hvor en omstillingsdame

kunne forbinde hele 100 rige

abonnenter med hinanden, og følge godt

med i informationsstrømmen: ”Tre minutter.

Ønsker De at fortsætte samtalen? ”Nej

tak, Frøken!”

Mens nogle gik på historisk opdagelse i

det gamle Danmark, fortsatte andre med bus

til ”Stof og Stil” i Tilst, hvor der blev købt

sytråd og tekstiler både til privat brug og til

Systuen i sekretariatet.

Alle mødtes igen i Bazaar Vest, hvor der

blev provianteret til den store guldmedalje,

så vi var godt læsset til, da vi efter en superdag

vendte trætte tilbage til Horsens.

Der var nok at opleve i ”Den gamle By”. Her studerer Ketty fra beboernes madgruppe,

hvordan modebilledet for kvinder er omskifteligt. Og hvordan arbejdsmetoderne har

ændret sig, når tøjet skal vaskes.

Side 5


Navne og adresser, Sønderbro sogn

Sønderbro kirkekontor

kordegn Irena Kristensen

Bygholm Parkallé 1, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 02 48, fax: 75 62 83 48

Åbent tirsdag - fredag 9 - 12 samt

tirsdag tillige 15.00-17.00

e-mail: ink@km.dk

www.sogn.dk/soenderbro

Sognepræst Ebbe Elm

Nattergalevej 1, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 40 57

e-mail: eel@km.dk

Træffes ikke mandag

Sognepræst Anne Marie Kristensen

Vadstedvej 249, 8450 Hammel

Tlf.: 86 96 36 12 / 40 47 48 33

e-mail: anmk@km.dk

Træffes ikke mandag

Organist Michael Rauff

Tlf.: 20 64 86 01

e-mail: michael.rau8@gmail.com

Træffes ikke mandag

Kirketjener

Torben Bøgballe

Træffes ved henvendelse til Sønderbro

Kirke på tlf.: 75 62 94 48.

Træffes ikke mandag

Menighedsrådsformand

Per Karlsson

Østergårdsvej 8, Sejet, 8700 Horsens

Tlf.: 75 62 11 32

Redaktion for kirkesiderne:

Anne Marie Kristensen,

Redaktør Ebbe Elm

Side 6

Tekst: Anne Marie Kristensen

Foto: Jørgen Sixhøi

Kirken er åben igen!

I begyndelsen af maj måned blev kirken

lukket for gudstjenester og andre aktiviteter,

og håndværkere af forskellig slags

tog over. De har arbejdet, rodet og regeret

hele sommeren. Først blev alt pakket væk

eller pakket ind i plastic. Så gik VVS-folk,

murere, tømrere og elektrikere i gang og

sidst i juli, først i august kunne de endelig

pakke sammen og efterlade kirken med

et nyt varmeanlæg, som vi håber at få

megen glæde af. Der er nu opsat radiatorer

til fjernvarme i alle lokaler, så udgiften

til både el og varme vil være betydeligt

reduceret fremover. Det er et rigtigt stort

stykke arbejde, der er udført, og vi er

glade for, at det er forløbet efter planen.

Tegninger over kirken

Orglet er pakket ind

Kirken er pakket ind

Gudstjeneste i festsalen

Sommeren over har vi holdt gudstjenester

i Søndermarkskolens festsal. Det er forløbet

udmærket, selv om det selvfølgelig

ikke er det samme som at være i kirken.

Heldigvis har menigheden ikke svigtet, og

der har også været holdt barnedåb i festsalen

et par gange.

Søndag den 14. august blev kirken taget i

brug igen. Det er en stor glæde at være tilbage

i den smukke kirke og have orglet til

at akkompagnere salmerne. Det er rart at

være hjemme igen, som flere har udtrykt

det.

Kirken har fødselsdag

Efteråret står i jubilæets tegn. Det er i

år 40 år siden, Sønderbro Kirke blev indviet.

Det har vi valgt at fejre på forskellig

vis, blandt andet gennem en lang række

arrangementer og naturligvis en festgudstjeneste

den 1. søndag i Advent, den 27.

november, kl. 10.00. Provst Litten Hjorth

prædiker, bagefter er menighedsrådet vært

ved en kirkefrokost. I de to uger op til jubilæet

får vi besøg af Lone Hertz, biskop

Kjeld Holm og der er en sangaften i samarbejde

med skolen. Vores sogneeftermiddag

i november, hvor det er lokale kræfter,

der kommer på besøg, er også en del af

optakten til jubilæet. Det hele står i den

folder, der er delt ud sammen med bladet.

(Folderen ligger også i kirkens forhal).

Vi glæder os til at fejre jubilæet og håber

at rigtig mange fra nær og fjern vil være

med til at fejre sammen med os.

Menighedsrådet ved Sønderbro Kirke

Fællesspisning

Sidste år fik vi begyndt på en god tradition

- en flok børn og voksne mødes og spiser

sammen en gang om måneden. Det har vi

desværre ikke kunnet gøre, mens kirken

har været lukket, men den sidste torsdag

i september, den 29., indbyder vi igen til

mad, snak og leg sammen med en eller to

præster og nogle frivillige medarbejdere.

Vi mødes kl. 17 og skilles igen ca. 18.30.

Vel mødt! NB: Af hensyn til indkøb vil vi

gerne, at man melder sig til hos kordegnen

på tlf.: 75 62 02 48 senest kl. 12 tirsdagen

inden.


Ny kirketjener ved

Sønderbro Kirke

Vi vil gerne byde

velkommen til

Torben Bøgballe

som vores nye kirketjener!

Torben er født i

1955, gift med

Lissy og far til tre

børn. Sammen har

de haft Tromborg

blomster, som de

drev i 32 år, inden de sidste år valgte at

sælge.

Torben kom december 2010 i praktik hos

Jan Braüner i Klosterkirken, og vi var heldige

at få ham som vikar for Marianne

Jensen, da hun måtte holde på grund af

sygdom.

”Da kirketjenerstillingen blev ledig, søgte

jeg den selvfølgelig, da jeg føler mig rigtig

godt tilpas i Sønderbro Kirke. Jeg er glad

for den positive måde, jeg er blevet modtaget

på af både personale, frivillige hjælpere,

menighedsråd og menigheden. Det

har varmet meget, og jeg håber på mange

gode år i Sønderbro Kirke.

Maj, juni og juli har været ekstra spændende

pga. ombygningen af varmeanlægget.

Det har givet nogle udfordringer og

opgaver, men det har været det værd,” skriver

Torben Bøgballe til bladet.

Torben Bøgballe bruger megen af sin fritid

på musik; det har altid været en stor del af

hans liv. Han kan både slå på trommer og

spille guitar. Han har også beklædt flere tillidsposter

i forbindelse med sit virke som

blomsterhandler. Og så sætter han pris på

en god bog.

Vi glæder os over at have fået en god og

dygtig medarbejder og ser frem til et godt

samarbejde!

Anne Marie Kristensen, sognepræst

Gudstjenester

på plejehjem

Åparkcentret, onsdage kl. 13.30

28. september: A. M. Kristensen

26. oktober: Ebbe Elm

30. november: A. M. Kristensen

Gefions Have, torsdage kl. 14.15

29. september: A. M. Kristensen

27. oktober: Ebbe Elm

24. november: A. M. Kristensen

Tekstet gudstjeneste

Gudstjeneste med hørehensyn

Som bekendt er det rart at kunne forstå,

hvad der bliver sagt. Desværre er det sådan,

at mange ikke hører så godt; det kan der

være mange grunde til. Mange bliver væk

fra kirken, fordi de har svært ved at høre.

Derfor vil vi søndag den 20. november

holde en ganske almindelig gudstjeneste

for alle, både for normalt hørende og for

dem med et høretab.

Tekstet gudstjeneste

Gudstjenesten vil blive tekstet, sådan forstået,

at alt hvad der siges, bliver skrevet

på en storskærm, så man bedre kan følge

med. Det er en skrivetolk, der sørger for at

tale bliver til tekst.

Jeg vil stå for en del af liturgien, og landsdelspræst

for hørehæmmede, Søren Skov

Johansen fra Vejen, vil prædike. Efter gudstjenesten

er der kirkefrokost, som man kan

melde sig til på kirkekontoret. Frokosten

koster 35 kr. Også her vil skrivetolken

være med, så alt, hvad der siges, kommer

op på skærmen. Søren Skov Johansen vil

fortælle om det arbejde, der gøres rundt

omkring, for at alle kan være med - også

selv om ens hørelse ikke er så god.

Anne Marie Kristensen, sognepræst og

kontaktpræst for hørehæmmede.

Søren Skov Johansen

Børnetræf 2011

Børn fra Cambodja

Lørdag den 8. oktober holdes der ”Børnetræf”

i Genbrugsland på Vejlevej.

Fra kl. 10 til kl. 13 kan børn og voksne

komme en tur til Cambodja. Vi får besøg af

Erna Lindgaard fra Kjellerup, der er lærer

og har arbejdet i Cambodja en årrække.

Hun er en spændende fortæller. Der vil

også være en lang række aktiviteter så som

marked, bålplads, musik, leg, genbrugsmarked,

café og meget mere.

Vi slutter med en ’cambodjansk’ gudstjeneste

kl. 13 for både børn og voksne ved sognepræst

Anne Marie Kristensen

Arrangeres i samarbejde med Danmission

af byens sogne og kirkelige børne- og

ungdomsorganisationer.

Tempel i Cambodja

Aflysning

Foredraget den 17. november med

Hans Gammeltoft-Hansen er desværre

aflyst. Vi håber at få lejlighed

til at høre ham en anden gang.

Jubilæumsudvalget

Side 7


Tekst: Ebbe Elm

Foto: Jørgen Sixhøi

Den første søndag i advent d. 27. november

2011 skal vi fejre Sønderbro Kirkes

40 års jubilæum. Den kongelige bygningsinspektør,

Niels Vium, der har tilsyn

med kirken, har kaldt Sønderbro Kirke

det måske vigtigste bygningsværk i dansk

bygningshistorie, og det skyldes især lyset

i kirken. Også professor Nils Madsen fra

arkitektskolen i Århus, gav i forbindelse

med kirkens 35 års fødselsdag udtryk

for, at han regner arkitekten bag Sønderbro

Kirke, Paul Niepoort for en af de

fem største arkitekter Skandinavien har

fostret. I Arkitekternes fagblad ”Arkitektur-2-1973”

hed det, under overskriften

Kirke – skulptur: ”Sønderbro Kirke i Horsens

er en arkitektonisk skulptur, et tidløst

kunstværk, der tilmed er funktionelt”.

Uberørt af byens travlhed står det

underligste hus

For os, der har vores gang i Sønderbro

Kirke, er den som mødested og andagtsrum

til daglig inspiration og glæde. Sønderbro

Kirke er ikke bare en af Horsens

vigtigste seværdigheder. Den løfter Sønderbro

kvarteret og udfordrer den moderne

tilværelse. Det er der særligt én salme, der

udtrykker: ”Uberørt af byens travlhed og

trafikkens tunge brus, som et helle midt i

larmen, står det underligste hus” (DDS

nr. 331). Det er lykkedes for arkitekt Paul

Niepoort og ingeniør Erik Friis at få naturens

lys til at gå smukt i forening med

Livets lys. For lyset i kirkerummet er

nemlig konstant skiftende, så det afspejler

årstiderne og er med til at påvirke kirkegængernes

sindsstemning.

Friis, Niepoort og Arne Thomsen

Side 8

Lysets kirke på Sønderbro har 40 års jubilæum

Lyset er kirkerummets eneste udsmykning.

Lyset, er kirkens eneste udsmykning

gennem genspejlinger fra ”lystårne”, ”lyskastere”

og ”lys-snegle”. De fem ”lystårne”

leder det himmelske lys ned fra

oven. De seks ”lyskastere” afbøjer lysets

stråler fra syd i 90 graders retning, før det

føres ind i kirkerummet med et blåligt klart

skær. Fra søjlerne i samme side vokser de

stærkt foldede loftsplader ud som asymmetriske

hvælvinger, der bøjer det indirekte

lys opad og fremad og skaber nye

lysspejlinger, der får de ellers så tunge

betonpiller til at virke lette og transparente

som den teltdug, der blev spændt

ud over Pagtens Ark. ”Lys-sneglene” helt

oppe i koret bøjer alle lysets farver ind mod

korbuen og fremhæver lysets gyldne og

varme træk. Det er i mødet mellem disse

tre lysspejlinger mellem ”lystårne”, ”lyskastere”

og ”lys-snegle”, at der kan skabes

tredimensionelle lysvirkninger, som om

Lyset selv er levende tilstede og bevæger

sig i rummet under gudstjenesten.

Kirkerummet som evighedens rum

Kirkerummet er orienteret mod øst og

Horsens fjord, der hvor solen står op. ”Jeg

er verdens lys” siger Jesus (Joh 8,12).

Lyset er den side af Gud, der spreder

mørket. Uden lys intet liv, som det hedder

i Johannes prologen: ”I ham var liv,

og livet var menneskers lys. Og lyset skinner

i mørket, og mørket greb det ikke”.

Rummet er skabt til gudstjeneste, og siden

321 har den kristne helligdag været søndagen,

(på engelsk Sunday) solens dag.

I Kristus blev Gud menneske, og han blev

opfattet som den nye sol. Tænk blot på

Ingemanns berømte morgensalme ”I østen

stiger solen op”, hvor det i 3 vers hedder:

”Du soles sol fra Betlehem.

Mødestedet mellem det himmelske og

det jordiske

Sådan bliver kirkerummet mødestedet

mellem det himmelske og det jordiske lys.

Gudstjenesterummet har altså en spejlfunktion.

Som skabte i Guds billede kan

vi genspejle det guddommelige lys. En

fransk biskop har udtrykt det således:

”Ethvert sandt kunstværk har et sakralt

præg, fordi det afspejler, at kunstneren har

evnet at opdage den religiøse dimension

i tingenes kerne. Den kristne kunst skal på

en gang være så engagerende i tiden som

overhovedet muligt, og så tidløs, så åndelig,

som overhovedet muligt. Den er på

ingen måde et kompromis, men en uopløselig

forbindelse af ånd og materie”. (M.

Drouzy i Kirkebygning og teologi s.195).

Kirkens første præst gennem 25 år, Arne

Thomsen, der mere end nogen anden har

været med til at præge huset, udtrykker

dobbeltheden på denne måde: Rummet er

som en skål indrettet - ikke til selv at være

noget, men til at rumme noget - til at modtage

lyset, som kommer fra oven og fylder

den, og gør den levende. Rummet er i sig

selv en kristen prædiken med det særprægede

enkle ”lyskors” foran alteret som

brændpunkt”.

For den allerførste menighed i Sønderbro

blev det afgørende, at dørtrinet mellem

det hellige rum og det daglige rum blev så

lavt som muligt. ”Et mødested til hverdag

og fest” blev Sønderbro Kirke kaldt. Med

to hjertekamre: Sognelokalet til livsoplysning

og fællesmøder, og kirkerummet.

Mødestedet mellem støv og ånd

I forordet til Nordens Mytologi 1832 taler

N. F. S. Grundtvig om mennesket som et

guddommeligt eksperiment af støv og ånd,

der skal vekselvirke og gennemtrænge hinanden

og klares i tusind led. I Grundtvigs

salme Gud Herren så til jorden ned (DDS

nr. 493) skriver Grundtvig i 5. og 6. vers:


Lyssnegle

O du, som skabte hjerte mit, det dybe,

underfulde,

o, dan det efter hjerte dit til Himmel-spejl

i mulde,

Da skal jeg ret med Åndens sans i lyset fra

det høje

få syn på støvets Himmel-glans i Jesu

Kristi øje.

Sønderbro Kirke er et fornemt eksempel på

denne åbenhed og vekselvirkning mellem

stof, lys og ånd, der ligger i den nordiske

tradition.

Kampen om rummet og dets betydning

Protestantismens historie har været en

kamp om rummet og dets betydning. I den

katolske tradition er kirkerummet ”Guds

hus” Domus Dei. Hvor det i den protestantiske

tradition er menighedens hus,

Domus Ecclesia. For Martin Luther var

Til venstre lyskastere og til højre lystårne

kirkerummet ikke det afgørende, det var

derimod det, der foregik i det. Det fælles

hjerterum blev det egentlige gudstjenesterum.

Der hvor ”Ordet kunne gå i svang”,

og hvor troen og det religiøse indtryk

havde sin plads. Men på grund af den

betydning, man tillagde menighedens fællessang

og musikken, fik man igen sans for

rummets stemning, og hvordan rummet

spiller med i gudstjenesten. Kirkerummet

blev ordets og sangens klangrum, der

gjorde gudstjenesten, og ikke rummet, helligt.

Eller som Grundtvig udtrykker det

i Kirken den er et gammelt hus: ”Vi er

Guds hus og kirke nu, bygget af levende

stene”. (DDS nr. 323 v.3).

Kirkerummet er som en skål, der

rummer lyset

Arne Thomsen har udtrykt det således:

”Det skønne ved Sønderbro Kirke er ikke

nogle enkeltheder, nej, det er selve kirkerummet.

At det er bygget som en form,

der venter på at blive fyldt, og at lyset

fylder rummet med et mangfoldigt skær,

fordi hver eneste af de mange flader modtager

og genspejler lyset på sin særlige

måde. Og netop disse mange genspejlinger

betyder, at lyset ikke bliver hårdt og

dødt, men levende og bevægeligt. Sådan

er også vi mennesker skabte til at modtage

livet, give udtryk, og dele det med hinanden.”

I det 34 meter høje kirketårn hænger de

fire kirkeklokker, der bærer indskrifterne:

Jeg ringer mildhed til dit sind, jeg ringer

evigheden ind

Jeg ringer gennem sol og blæst om

Himlen og den høje gæst

I sorg som i lyst er der sang i mit bryst

År og liv kan falme, evig er min salme

Gudstjenester i

Sønderbro Kirke

September

Søndag den 4. 11. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Anne Marie Kristensen

Søndag den 11. 12. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Ebbe Elm

Søndag den 18. 13. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Anne Marie Kristensen

Søndag den 25. 14. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Ebbe Elm

Oktober

Søndag den 2. 15. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Anne Marie Kristensen

Søndag den 9. 16. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Kjeld Kristensen

Søndag den 16. 17. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Ebbe Elm

Søndag den 23. 18. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Ebbe Elm

Søndag den 30. 19. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Anne Marie Kristensen

November

Søndag den 6. Alle Helgen

kl. 10.00, Ebbe Elm, frokost

Søndag den 13. 21. s. e. trinitatis

kl. 10.00, Anne Marie Kristensen

Søndag den 20. sidste s. e. trinitatis

kl. 10.00, Søren Johansen og Anne

Marie Kristensen.

Gudstjeneste med hørehensyn

Søndag den 27. 1. s i Advent

Festgudstjeneste kl. 10.00.

Prædikant: provst Litten Hjorth

Læs mere i folder og blad

Der er kirkekaffe hver søndag

efter gudstjenesten.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan

blive kørt til og fra gudstjeneste.

Ring senest fredag kl. 11.30 til

kordegnen, tlf.: 75 62 02 48.

Side 9


Søndermarkskolen

Lindvigsvej

Telf.: 7629 4000

E-mail: sondermarkskolen@horsens.dk

www.soendermarkskolen.horsens.dk

Tekst: Mogens Falk

Fotos: Birgit Nielsen og Peder Kloppenborg

Sejlet sættes

Efter flaghejsning spilles bold

En tak til Inge og Asker Larsen

Fonden samt Østbirk Turistfart

Side 10

Sønderbrobørnene på sommerlejr

Turen gik i år til Stendislejren i Thy nær Limfjorden.

Saga lægger til kaj

Fangsten af fiskeriet i Limfjorden studeres

På besøg på en bondegård


Alle kulturers køkken

Tekst: Barbara Staniul Pedersen, Leslie

Bak og Gunner Nielsen

Folkesundhedskøkkenet er etableret

og godt i gang. Eva leder køkkenet og

udvikler aktiviteterne løbende. Der er

allerede et velfungerende hold medarbejdere

med forskellige funktioner.

Der er oprettet jobtræningspladser, og

nogle medarbejdere er ansat i flexjob.

Der laves mad til børnehaven og tre

skoler hver dag. Køkkenet har leveret

mad til diverse arrangementer i kulturhuset.

Efter ferien udvides aktiviteterne,

så der bliver mulighed for at

købe mad i cafeen, og lokale virksomheder

bliver tilbudt faste leverancer.

Maden er sund og nærende og følger

regler og forordninger, som det kræves,

men er dertil prismæssigt attraktiv. Et

af hovedmålene er at levere den rigtige

mad til en lav pris.

Når dette læses, holder køkkenet åbent

i hverdagene til kl. 21, og det er således

muligt for lokale beboere at spise

aftensmaden sammen - og hver for sig

- i Kulturhuscaféen, der også undergår

forandringer i løbet af den kommende

tid.

I efteråret starter også ALLE KUL-

TURERS KØKKEN. Udvalgte grupper

af lokalområdets beboere vil blive

inviteret til at deltage i en række aktiviteter

inspireret af folkesundhedskøkkenet.

Barbara Pedersen, som bl.a. er

diætist, vil med hjælp af andre beboere,

samle grupper af familier til madlavning

og snak om råvarer, indkøb,

spisevaner og hvad der ellers dukker

op. Håbet er at få nogle hyggelige

og inspirerende sammenkomster, hvor

deltagerne både lærer mere om hinanden

og mere om sund mad og måske

også om ny mad fra andre kulturer.

Den producerede mad spises sammen

med deltagelse af alle familierne.

I efteråret vil en del af husstandene

blive kontaktet og bedt om at svare på

nogle spørgsmål. Der vil både være

tilbud om at komme ned i kulturhuset

og blive interviewet eller at få besøg

derhjemme, hvis det er bedre. Husstandene

vil blive udvalgt tilfældigt og

blive kontaktet fra kulturhuset. Alle

der deltager i ALLE KULTURERS

KØKKEN vil også blive interviewet,

både før og efter køkkenaktiviteterne

er overstået. Spørgsmålene handler

både om mad og om familiernes spisevaner,

men der vil også være andre

spørgsmål. Svarene er selvfølgelig

anonymiserede, og deltagelsen er for

øvrigt frivillig. Formålet er både at få

mere viden om folkesundhedskøkkenets

indsats og ide om nye mulighe-

der, men også at få mere viden om

Sønderbros sundhedstilstand. Vi vil

også gerne lære metoder til at gennemføre

lignende spørgeundersøgelser

en anden gang med andre formål.

Side 11


Side 12

Sønderbro Kulturhus

Lindvigsvej 4

Telf.: 40 84 11 69

www.soenderbro-horsens.dk

Beboerhuset

Axelborg 4c

Tlf. 75 61 84 71

E-mail:mb@aab-af-1938-horsens.dk

Nyt fra beboerhuset

Lektiecafé på Sønderbro

Hver onsdag i skoleåret kommer op til 40

børn ad gangen i lektiecafeen i beboerhuset

på Axelborg. De kommer for at få

hjælp til lektierne af frivillige fra Ungdommens

Røde Kors, og lektiehjælpen er

en stor succes.

Det viser den evaluering, som Mette Børgesen

fra Imagine Horsens netop har foretaget.

Omkring 60 børn og unge har deltaget i

lektiecafeen i årets løb, og 34 af disse har

svaret på evalueringsskemaet. Evalueringen

viser blandt andet, at ALLE er rigtig

glade for lektiecafeen, og at stort set alle

får den hjælp, de har brug for.

Én af sidegevinsterne ved lektiecafeen er,

at flere af børnene oplever at få nye venner.

En anden er, at børnene oplever et fællesskab

i lektiecafeen.

Dermed er lektiecafeen et godt eksempel

på, at frivilliges engagement i det ”boligsociale”

arbejde har en række sidegevinster,

der ikke kan undgå at få en

afsmittende indvirkning på trivsel og fællesskab

i vores boligområder.

Lektiecafeen følger skoleårets kalender og

åbner for tilmelding igen onsdag den 17.

august. Alle børn og unge er velkomne.

Lektiecafeen har 60 pladser.

Fællesspisninger i beboerhuset

Den sidste torsdag i måneden laver vi fællesspisning

i beboerhuset. Det er beboere

fra området, der på skift står for madlavningen.

Fællesspisningerne er åbne for

Til tamilsk madaften i beboerhuset viste Poul Thambirajah, hvordan man spiser maden

med fingrene. Flere forsøgte sig med teknikken, mens andre valgte at benytte det bestik,

som også var lagt frem.

alle, der har lyst til at smage kulinariske

retter fra hele verden. Vi har bl.a. smagt

iransk, tyrkisk, tamilsk og dansk mad.

Har du en god ide til en ret, og har du selv

lyst til at være med til at lave maden til

en fællesspisning, så kontakt beboerhuset

på 75 61 84 71. Hold øje med opslag for

næste fællesspisning på

www.soenderbro-horsens.dk

Børn og unge aftener

Onsdagsaftener er hyggeaftener for børn,

unge og deres forældre i beboerhuset.

Beboerhuset har et samarbejde med Tom

Pinstrup, der til daglig arbejder på Søndermarkskolen.

Tom er behjælpelig med

at sætte aktiviteter i gang; man kan hygge

sig med et spil bordtennis, et brætspil eller

en snak. Til påske blev der klippet påskeklip,

og børnene har også bagt småkager.

Forældre og voksne er velkomne til at

komme forbi og spille med, få en snak

eller en kop kaffe. Har du lyst til selv at

være med til at sætte en sjov aktivitet i

gang, så tag en snak med Tom om det.


Tekst: Mette Børgesen

Det boligsociale sekretariat - Imagine Horsens

- startede den 1. januar 2011, og skal

i løbet af de kommende fem år udvikle

det boligsociale arbejde i Horsens. Det er

første gang i Horsens bys historie, at de

seks boligselskaber AAB af 1938, Odinsgaarden,

Beringsgården, HAB af 1954,

Lejerbo og Horsens sociale Boligselskab

går sammen med Horsens Kommune om

en fælles plan for den boligsociale indsats

i kommunen.

Sekretariatets kontor ligger i Smedegade,

nærmere bestemt nr. 24A. Her sidder

sekretariatschef Steen Søgaard og supporter

Charlotte Ingholt.

I Sønderbro området har Saliha Arikan til

huse i Sønderbro Sekretariatet og Mette

Børgesen i beboerhuset på Axelborg.

I Østbyen sidder Dorte Amby og Lise

Grønbæk foreløbigt i beboerhuset på

Beringsvænget. Efter sommerferien rykker

vi også ind i Fristedet, hvor vi får husfællesskab

med Horsens Kommunes jobguide,

Ungdomsskolen og Ungdommens

Uddannelsesvejledning. Desuden har Ungdomsskolen

også klubtilbud i Fristedet.

Den nye struktur betyder, at de fire projektledere,

der sidder med base i henholdsvis

Østbyen og Sønderbro, repræsenterer

og arbejder for alle boligselskaberne. Det

er første gang i byens historie, at den

boligsociale indsats arbejder så tværgående

og koordineret sammen. Alle medarbejderne

kan træffes på mail. Skriv

fornavnet på den du vil i kontakt med

efterfulgt af @imaginehorsens.dk

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra

Imagine Horsens så send en mail til

charlotte@imaginehorsens.dk

Jordbærtræet

Mange har spurgt til Imagine Horsens logo

og med god grund! For hvad er det for et

logo, og hvad forestiller det? Vores logo er

et jordbærtræ!

Jordbærtræet findes ikke, men vi kan

drømme om det. Drømme om søde solmodne

jordbær. Lige til at plukke uden at

skulle kravle rundt og få ondt i ryggen og

knæene. Engang drømte mennesket også

om at komme på månen.

Sådan er det også med drømme. De er

måske ikke umiddelbart realiserbare, men

derfor kan vi godt drømme om dem. Vi

kan gøre det umulige muligt.

Derfor et jordbærtræ!

Forestil dig dit boligområde, hvis…

Imagine Horsens vil ud og møde borgerne

i lokalområderne. Høre om borgernes

drømme og visioner for deres lokalområde,

høre deres ideer til indsatser og pro-

Det boligsociale sekretariat - Imagine Horsens

jekter.

Vi vil også gerne møde vores samarbejdsparter,

eksempelvis institutioner og foreninger,

og høre om deres tilbud og deres

ideer til samarbejde.

Derfor afholder vi borgermøder to lørdage

i september:

Første borgermøde bliver i Østbyen og

afholdes lørdag den 17. september på

Langmarkskolen.

Det næste borgermøde bliver på Sønderbro

og afholdes lørdag den 24. september

i Sønderbro Kulturhus. Alle er

velkomne. Programmet for dagen i Sønderbro

Kulturhus kommer i ugerne op til

dagen til at ligge på hjemmesiden

www.soenderbro-horsens.dk

Støt vore

annoncører

-

De støtter os

Lørdag den 24. september i

Sønderbro Kulturhus.

Temadag:

Vær med til at skabe

nye versioner for

dit lokalområde

Se program for dagen på

www.soenderbro-horsens.dk

Side 13


Side 14

Pletskud og forbiere ved årets Kulturfestival

Oplevelserne var i top, og arrangørerne

lærte en masse, som skal bruges næste år.

Tekst: Flemming Holm.

Foto: Søren Torbensen og Jørn Drejer

Målsætningen var ambitiøs: En fordobling

af sidste års aktiviteter, festival fra torsdag

til torsdag, slå et sving ind om Rådhustorvet

og Søndergade for at invitere resten af

byen til at få en på ”opleveren” i Sønderbro-området.

Oplevelser var der også i lange baner,

kvaliteten af indholdet var forbavsende

høj. Men nogle enkelte af aktiviteterne

nåede ikke deres publikum, og blev således

plaget af at for få fik del i de kulturelle

god-bidder.

Jesper Langballe, der debuterede som

Kulturkoordinator, forklarer: - Den mest

ærgerlige forbier gjaldt spise- og danseaftenen

lørdag, hvor kun ca. 60 deltagere

fandt vej i den øsende heldagsregn. Men

de, der kom, stor-hyggede sig med international

mad lavet af vore frivillige, og tre

meget dygtige danseorkestre der forstod at

få alle på gulvet. Der blev virkelig danset

igennem, men vi må erkende, at billetprisen

var sat for højt, og at vores informationsindsats

ikke slog til. Vi burde have haft

lyd-spot i Radio Horsens, men syntes ikke

vi havde råd til dette.

Vores arrangement druknede ikke blot i

regnen, men resten af Horsens summede

af aktivitet netop denne weekend. Bon

Jovi og Dyrskue for blot at nævne et par

store aktiviteter. Ærgerligt for os og alle

de frivillige kræfter der satte alle sejl til.

- Men ser vi på de samlede festivalaktiviteter,

så ser vi tilbage på en glad uge,

som vi lærte en masse af, fortæller Jesper

Langballe.

Rigtigt at invitere hele byen med

Sognepræst Ebbe Elm fra festivalledelsen

er enig: - Jeg er meget tilfreds med ugens

samlede forløb. Vi undgår selvfølgelig

ikke at betale nogle lærepenge, når vi

prøver os frem med at bygge en festival

op, der skal være attraktiv for alle kulturerne

i byen. Personligt synes jeg, det er

helt rigtigt at invitere hele byen til denne

tankevækkende festival, hvor vi jo fejrer

vores forskellighed og vores fællesskab.

Optoget med flag ind gennem byen var et

fint indslag, som vi kan bygge videre på

og gøre endnu større og mere omfattende

næste år. Vi går med små skridt, retter til

undervejs og ender med at stå med en tradition,

der løfter både Sønderbro-området

og senere forhåbentlig hele Horsens med

denne festival, siger Ebbe Elm.

En anden nyskabelse ved dette års festival

var samarbejdet med Sønderbro-områdets

unge om at skabe nogle festivalaktiviteter,

som de unge kunne stå inde for, så festivalen

i år ikke kun henvendte sig til voksne

beboere. Også på det punkt lærte arrangørerne

en masse, som man kan bygge

videre på næste år.

Ung-til-Ung-erfaringer

Et af festivalens mange højdepunkter var

Ung-Til-Ung ”Fortælleværkstedet”, hvor

en 12-årig pige overfor en fyldt sal af unge

fortalte, hvordan det er at måtte flytte -

og flytte igen og igen, når familien bryder

op, fordi den enlige forsørger leder efter

den rigtige partner og ikke har held med

det. Så må den unge hele tiden finde nye

venner og lige så tit tage afsked med

dem, man lige er kommet på bølgelængde

med. Det kræver selvfølgelig rigtig mange

kræfter, og gør én særdeles sårbar for

mobning som ”den nye, den fremmede”!

Mens forældrene grillede Sct. Hans aftensmad på tværs af familier, legede børnene dejligt.

Her gælder det om at ramme ballon’er med dartpile…

Det blev til en meget livlig og konstruktiv

debat mellem de unge. Bla. om hvordan vi

tager imod nye kammerater/medborgere.

Sønderbro Nyt vil i et kommende nummer

bringe et uddrag af den 12-åriges erfaringer

og de unges spørgsmål og kommentarer.

Hun fik bragende bifald og rigtig

mange knus fra salen, da værkstedet lukkede.

Elevrådet på Søndermarkskolen stod bag

dette pletskud af et arrangement med inspiration

og hjælp fra festivalens pædagogiske

projektmedarbejder Rosa Pratima.

Smuk, fredfyldt og dramatisk tamilsk

dans til Gudernes ære

Sønderbro Sekretariatet, der for andet år

i træk koordinerede hele festivalen - og

fungerede som festival sekretariat - stod

også bag to andre, velbesøgte fortælleværksteder.

Dels på plejehjemmet ”Gefions

Have”, dels på ”Åparkcentret”. Her

kunne - fortrinsvis - ældre medborgere

høre de autentiske historier om, hvordan

det er at flytte til Horsens fra Nepal, Grønland

og Marokko. Ved begge arrangementer

fik værkstedsdeltagerne endvidere

en smagsprøve på dansetraditionerne. Her

skal fremhæves den lokale tamilske dansegruppe

af unge piger, som dansede ”til

Gudernes ære”. Det gjorde de i gyldne

silkedragter og udsøgt kropsbemaling og

små ankelklokker om de bare fødder. Det

var betagende smukt, fredfyldt og dramatisk

på samme tid. Stor tak til vore tamilske

venner og til fortællerne, som alle

stillede sig gratis til rådighed for det gode

formål. De ældre kvitterede da også med

langvarige klapsalver og en række interessante

spørgsmål.

Ingen tvivl om at disse fortælleværksteder

udgør en rygrad i festivalens ønske om at

sætte spotlys på vore forskelligheder og

vore fællesskaber. De er kommet for at

blive.

Det er Sct. Hans aften også (!), og denne

aften var for andet år i træk valgt som

festivalens naturlige afslutning. Men festival-arrangørerne

var spændte på, om folk

i år ville slutte op om Sct. Hans-aktiviteterne

- efter en hel uges tætpakkede

oplevelser, der udover de nævnte ting

rummede kæmpe-banko med tilhørende

Susanne Lana-koncert, Zumba og Tai Chi,

dialogvandring mellem trossamfund og

”Syng sommeren ind”, som Sønderbro

Kirke arrangerede. Og så var der ikke at

forglemme den store sommerfest på Søndermarkskolen

aftenen før Sct. Hans. Her

lagde rigtig mange vejen forbi festivalens

alternative turistbureau ”Med andre øjne”

og fik billige ferietips med hjem, lige

som de mange hundrede deltagere gik på

opdagelse i de spændende oliemalerier af


eboere på Sønderbro, som Billedskolen

”Snurretoppen” havde lavet til festivalen.

Jo, der var grund til at være nervøs for

energien og tilslutningen efter sådan en

uge. Men arrangører og beboere ville det

anderledes. Sct. Hans blev en markant,

hyggelig og varm, folkelig afslutning på

Kultur Festival 2011.

Kulturkoordinator Jesper Langballe: -

Denne aften var vi heldige, at de mange

byger trak udenom vores planlagte aktiviteter,

og her lykkedes det, som er festivalens

egentlige mål: At skabe rammerne for

at venskaber kan opstå på tværs af kulturskel.

Vi var rigtig mange forskellige nationaliteter

samlet. Mit skøn er, at vi havde

besøg af 300 beboere, og stemningen på

pladsen var både hyggelig og livlig. ”Bad

boys” sang og spillede populære melodier

på en uhøjtidelig måde. Børnene skød

til måls med dartpile og hardball-patroner.

Billedskolen ”Snurretoppen” pakkede

nysgerrige beboere ind som levende kunstværker,

og en af festivalens to protektorer,

Vagn Ry Nielsen, holdt en ”brandtale”/

båltale, efter at den skønne heks var sendt

til himmels med kulørt krudt i bagdelen,

og en sådan kraft at de mange beboere

rundt om bålet skyndsomst måtte trække

sig adskillige meter baglæns! Nogle af børnene

så med sikkerhed, at heksen bevægede

hovedet og forsøgte at sige noget.

Men det var for sent. Hun brændte op i

bålet, hvis flammer lod sig se helt ned til

banegården…

Sønderbro giver plads til, at vi kan

lære af hinanden”

Tidligere borgmester Vagn Ry Nielsen,

der i ugens løb havde deltaget i adskillige

aktiviteter, sagde bla: - det, der er så slående

ved Sønderbro, er at I står sammen

om jeres bydel og er stolte af at bo her. Det

kan I også roligt være. Hvad jeg har oplevet

under denne festival bestyrker mig i

tanken om, at Sønderbro er et lærestykke,

hvor I giver hinanden plads til, at vi kan

lære af hinanden, og hvor ingen bliver

glemt. Det gør mig glad at være protektor

for en festival, der både kan feste og være

dybt alvorlig i sit indhold.

Kultur Festival 2011 blev økonomisk båret

igennem af bolig-sociale midler fra Sønderbro

Sekretariatet og blev støttet med

midler fra Horsens Kommunes Kulturudvalg

og ”Initiativpuljen” under Dansk

Ungdoms Fællesråd (Tipsmidler).

Jesper Langballe: - Stor tak til vore sponsorer

og til vore frivillige som holdt hovedet

koldt og hjertet varmt hver gang, der

var brug for en ekstra hånd eller behov for

at improvisere undervejs.

Uden jer kunne en ugelang festival slet

ikke lade sig gøre.

Børnene havde også glæde af de små bål- og grillpladser. Her laves snobrød som en

del af aftensmaden Sct. Hans Aften.

Side 15


Side 16

Else Holgersens vidunderlige rejse i Festivalland - og i Tyrkiet…

Skift til en bank,

der bygger

på sunde værdier

Tekst og foto:

Flemming Holm

Else Holgersen fra

Frederik Bajersgade

er formand

for Sønderbro

Onsdagsklub, der

nu på tredje år

arrangerer hyggelige

og oplysende

arrangementer for områdets pensionister

og efterlønsmodtagere i Sønderbro Kulturhus.

Sønderbro Nyt bad Else Holgersen fortælle

om sine oplevelser under Kultur

Festival 2011.

Else Holgersen: - Jeg var ikke hjemme

under hele ugen, så der var ting, jeg

gik glip af. Men jeg oplevede begge

fortælleværksteder på Gefions Have og

Åparkcentret, og så havde jeg også en

fin eftermiddag med Bankospillet og den

efterfølgende koncert med Susanne Lana.

- Jeg er ikke den store bankospiller selv,

og Susanne Lanas musik er da heller ikke

lige min yndlingsmusik. Men jeg er glad

for, at jeg deltog alligevel. Der var mange

spændende præmier at vinde ved bankospillet,

og jeg ved at mange glædede sig

til Susanne Lana. Man kunne også høre

mange synge med på sangene. Det var

en rigtig vellykket eftermiddag, som godt

kunne have fortjent flere deltagere. Jeg

tror, der var ca. 100 deltagere til bankospillet

og andre 100 til koncerten. Mærkværdigvis

var der ikke så forfærdelig mange

gengangere fra det første til det andet programpunkt.

Sønderbro Nyt: - Du var til begge fortælleværksteder

for voksne, hvorfor?

Else Holgersen: - Jeg tror efterhånden, jeg

har lyttet med på alle de fortælleværksteder,

som Sønderbro Sekretariatet har

stået bag det sidste års tid. Det er nogle

meget givende eftermiddage, som giver

mig en bredere forståelse af, hvad det

bolig-sociale arbejde går ud på. Men jeg

må også sige, at jeg får en langt bredere

forståelse af, hvad der bringer alle de

mange udenlandske folk til Danmark. Jeg

har tidligere haft mine personlige fordomme

og faste meninger om den ting.

Det kan man sagtens få, når man er

på afstand af tingene og ikke personligt

kender nogle af disse nye medborgere. Det

er en rigtig god ide at lave disse fortælleværksteder,

og jeg lærer hver gang nyt, og

må sige at jeg går overrasket hjem.

- Fortælleværkstedet på Åparkcentret

søndag eftermiddag er et godt eksempel.

Først blev jeg meget optaget af den grønlandske

fortælling, hvor Arnaq Natteralik

fortalte om sin baggrund. Det var virkelig

interessant at høre hendes indtryk af Danmark

og hvor svært det kan være at få

fast grund under fødderne i en helt anden

kultur, end den man selv er opvokset

med. Personligt blev jeg ramt af beretningen,

fortæller Else Holgersen. - Grønlænderne

er jo vore landsmænd. Men hvordan

behandler vi dem? Ifølge fortælleren kan

grønlænderne tit se foragt i vore øjne.

Det føles tilsyneladende som en kollektiv

nedvurdering, og vores fortæller følte sig

dobbelt ramt af vore fordomme, idet hun

var kvinde med grønlandsk baggrund. De

bliver mødt af de danske mænd, som

om de er lette at få fat i. Det er selv-

Søndergade 48 | 8700 Horsens | 38 48 30 43

følgelig sårende. Man kunne mærke, at

alt dette ødelægger deres naturlige stolthed

og glæde ved at være i Danmark. Til

sidst gav hun heldigvis også humoristiske

eksempler på grønlændernes fordomme

om os danskere og de mange sprogforbistringer,

der gør, at vi misforstår hinanden.

Det var både sjovt og tankevækkende.

Før den næste fortælling, der viste sig at

være lige så givende og overraskende, var

der en fornem danseoplevelse. Næste fortæller

stammede fra Nepal, og en gruppe

tamilske dansere satte stemningen med

klassisk indisk dans. Det gjorde de rigtig

flot i deres festlige dragter og smukke

bemaling af ansigter, hænder og fødder.

Det var en virkelig flot optakt til fortælleren

fra Nepal.

- Jeg troede slet ikke, vi havde indvandrere

eller flygtninge derfra, men igen bliver

man klogere.

Nepal er et af verdens fattigste lande. Her

var fortælleren, Bishnu Raut, født i en

landbrugsfamilie, hvor man ikke havde

råd til, at børnene kunne gå i skole. Alligevel

lykkedes det ham at lære alfabetet

ved at tegne bogstaverne i sand. Han endte

med at tage en lang uddannelse som advokat.

I dag er han dansk gift, har to børn, og

arbejder på fabrik med at pakke tyggegummi.

Sikke’ en verden konstaterer Else

Holgersen og slutter:

- På et tidligere fortælleværksted har jeg

hørt bla. en tyrkisk og en kurdisk ung pige

fortælle om deres oplevelser i det Danmark,

hvor de er vokset op og sandsynligvis

vil blive forældre. I år besluttede min

søn, svigerdatter og jeg at vi ville prøve at

besøge Tyrkiet i sommerferien. Det blev

heldigvis også en god oplevelse. Vi kørte

blandt andet langt ud på landet, og over

alt hvor vi kom frem, blev vi mødt af stor

hjælpsomhed og venlighed, lyder meldingen

fra den 68-årige beboer, der bor trygt

og godt i sin lejlighed på Frederik Bajersgade,

Horsens – i det globaliserede Danmark,

hvor Sønderbro-området alene er

blevet hjem for et halvt hundrede forskellige

nationaliteter og kulturer.

Else Holgersen synes i øvrigt, at søndag

eftermiddag er perfekt valgt til sådan et

fortælleværksted.

Sønderbro Nyt: Hvad synes du om ideen

med at holde en årlig Kultur Festival, hvor

vi sætter fokus på forskelligheder og fællesskab?

Else Holgersen: - Jeg vil gerne støtte den

ide. Vi er nødt til at vide noget om hinanden

for at få et velfungerende samfund. En

sådan festival må jo være med til at ryste

beboerne sammen. Det kan kun være en

fordel. Blot man husker også at lave arrangementer

for os oprindelige danskere. Det

gjorde man i år. Så jeg opfordrer gerne

alle til at komme og deltage næste år, slutter

Else Holgersen.


TAK

En stor tak til vore

sponsorer som endnu en

gang bakkede os op ved

bankospillet den 20. juni

2011. Uden jeres hjælp er

det meget svært at få tingene

til at køre.

Side 17


Vores hjemmeside www.soenderbro-horsens.dk har fået et helt nyt design

Når man klikker på ugens menu under Kulturhus Caféen, kan man læse, hvad

man kan købe i caféen. Her er både frokost og aftenretter til yderst fornuftige

priser. Man kan vælge at spise i caféen eller tage maden med hjem. Der

kommer ny menu hver uge, og den kan læses på hjemmesiden fra fredag ugen

før.

Side 18

Sønderbrogruppens

medlemmer, aug. 2011

Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet

Alice Teckemeier Konsulent, Horsens kommune

Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke

Asta Jørgensen Formand, afdelingsbestyrelsen

Lejerbo, Frejasgade

Barbara S. Pedersen Projekt Alle Kulturers Køkken,

Sønderbro Kulturhus Fond

Bilal Yücelbas Skolebestyrelsen Søndermark-

skolen, Sønderbro sekretariat

Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja

Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen Odinsgaard

Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle

Doris Bisgaard Beboer i Axelborg

Dorthe Bartholomæussen Aktivitetsmedarbejder Åparkcentret

Ebbe Elm Præst, Sønderbro kirke

Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård,

tovholder på Onsdagsklubben

Erik Krogh Forretningsfører, AAB

Eva Ladekjær Larsen Region Midtjylland, Center for

folkesundhed, har lavet ph.d. felt

arbejde i Axelborg, Sønderbro

Eva Frost Funktionsleder Åparkcentret

Evy Nielsen Souschef Geonsgården

Flemming Holm Journalist, Sønderbro sekretariat

Gunner Nielsen Læge, frivillig indenfor sundhedsfremme

Sønderbro

Gunnar Sørensen Forretningsfører Andelsboligforeningen

Beringsgaard

Harun Güler Efterskolelærer og med i dialog-

gruppen

Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens

Ungdomsskole

Jette Bjerre Skolefritidsordningen ”Søndenvinden”

Jesper Langballe Kulturfestival medarbejder, Søn

derbro Sekretariat

Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune

Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro

aktivitet

Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean

Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest

Kurt Lund IT-løft, Sønderbro Sekretariat

Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark

der består af børnehaven

Åkanden og vuggestuen Sct.

Georgshjemmet

Lilian Andersen Formand for bestyrelsen i boligforeningen

Odinsgården, koordinator

for frivilliggruppen i Horsens

Lis Helbo Familierådgiver, Soc. D.,

Børnefam.center Fuglevang,

Medlem af menighedsrådet i Sønderbro

Kirke

Lotte Rasmussen Husmedarb., beboer i Odinsgaard

Martin Düring SSP-lærer, Søndermarkskolen

Mette Børgesen Boligsocial projektleder, Imagine

Horsens, Axelborg

Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte

Mogens Falk Skoleinspektør Søndermarkskolen

Nabiha Bensouda Women of the world, WOW

Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og

beboer på Sønderbro

Ömer Kücükalcin Efterskoleforstander, med i

dialoggruppen

Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på

Sønderbro

Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør, Axelborg

Per Næss-Schmidt Formand for afd.best Axelborg

Peter Rosenmeyer Forretningsfører, Odinsgaard

Saliha Arikan Projekt koordinator, Sønderbro

Sekretariat

Susi Lindahl Centerleder, Geonsgårdens junior

og fritidsklub samt børnehave

Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding

Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard


Sønderbro Kirke

Søndag den 26. september, kl. 16.00:

Koncert med ensemblet ALPHA

Kom og oplev tre spændende musikere:

Blokfløjtenisten Bolette Roed,

Peter Navarro-Alonso på saxofon samt

slagtøjsspilleren David Hildebrandt.

Fri entré

Søndag den 30. oktober kl. 16.00:

Efterårskoncert med Århus koncertkor

Jørn Bendixen vil lede kor, solister

samt Michael Rauff ved orglet gennem

Faurés vidunderlige requiem.

Fri Entré

Børnetræf i Horsens

Lørdag den 8. oktober kl. 10 - 13 i

Genbrugsland, Vejlevej. Aktiviteter og

oplevelser med fokus på Cambodja,

mest for børn, men de voksne kan

også være med. Familiegudstjeneste

kl. 13. Fri entré. Arrangeret af Danmission

i samarbejde med Sønderbro

Kirke, FDF og KFUM&K

Det sker på Sønderbro

Idræt for sjov

Bhv.kl. - 5. kl. ifølge med forældre

hver torsdag kl. 15-18 i Kulturhuset sal

3. Træner Jørgen Egholm m.fl.

Axelbold

Bhv.kl - 5. kl. hver tirsdag kl. 13.45-

14.45 i Kulturhuset. Træner Jørgen

Madsen.

Floorball

3. kl. - 6. kl. hver mandag kl. 14.30

- 15.30 i Kulturhuset. Trænere Martin

Düring og Birgitte Enoksen.

Floorball U-15

7. kl. - 9. kl. hver mandag kl. 15.45-

17.00 i Kulturhuset. Træner Martin

Düring.

Hip Hop

6. - 9. kl. hver tirsdag kl. 15.00-16.30

i Festsalen. Trænere Komediehuset.

Kor

3. - 6. kl. hver mandag kl. 13.45-14.30

i Musiklokalet. Leder Jette Bjerre.

Fodbold

7. - 9. kl. hver torsdag kl. 13.45-14.30

i Musiklokalet. Trænere Ungdomsskolen.

Bankospil

i Beboerhuset Axelborg begynder igen

tirsdag 6. september kl. 19. Sidste bankospil

13. december 2011.

Side 19

More magazines by this user
Similar magazines