Samarbejdsbaseret Problemløsning - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Samarbejdsbaseret Problemløsning - ADHD: Foreningen

Samarbejdsbaseret

Problemløsning

– uddannelse for fagfolk

Oplever du kommunikation og samarbejde

med børn og voksne, der har ADHD eller en

anden forstyrrelse, som konfliktfyldt og

vanskeligt at håndtere?

“Mennesker gør det

godt, hvis de kan!

...hvis de ikke kan,

må vi finde ud af,

hvad der kommer i

vejen for dem,

så vi kan hjælpe!”

Dr. Ross W. Greene

f o r e n i n g e n


Uddannelse i

Samarbejdsbaseret

Problemløsning

ADHD-foreningen udbyder, som de første i Danmark,

uddannelse i Samarbejdsbaseret Problemløsning

– en særlig tilgang i arbejdet med mennesker, der har

vanskeligheder med frustration, fleksibilitet, tolerance,

kommunikation og problemløsning, eller som har problemer

med at anvende disse færdigheder, når der er

mest brug for dem. Vanskeligheder, der ofte præger

mennesker med ADHD, grundet deres opmærksomhedsforstyrrelse

og impulsivitet.

ADHD-foreningen tilrettelægger og varetager uddannelsen.

Underviserne er certificerede CPS-trænere, og

der knyttes en faglig følgegruppe til uddannelsen.

Følgegruppen sammensættes af interne kapaciteter

ADHD-området og af ekstern ekspertise på uddannelsesområdet.

Udgiver

ADHD-foreningen

Rugårdsvej 101

5000 Odense C

Tlf. 70 1 50 55

Fax: 63 13 4 60

E-mail: info@adhd.dk

Hjemmeside: www.adhd.dk

Tekst: ADHD-foreningen

Ansvarshavende: Direktør Anne Worning

Layout og tryk: Huset Venture

Oplag: 5.000 eksemplarer

ISBN: 978-87-90364-13-7

© ADHD-foreningen

I flere nordøstamerikanske stater har

CPS-modellen givet gode resultater

som metode både i skoleverdenen,

specialinstitutioner, ungdomsfængsler

og inden for psykiatrien.


Målgruppen

Uddannelsen henvender sig til professionelle med en

mellemlang videregående uddannelse, som arbejder i

relationsprofessionerne. Det kan være: lærere, pædagoger,

socialrådgivere mm. - medarbejdere, der oplever

vanskeligheder i kontakten og misforstået kommunikation

med mennesker med ADHD, ASF, Tourette

eller lignende forstyrrelser.

Hvad er

Samarbejdsbaseret

Problemløsning?

Samarbejdsbaseret Problemløsning er en kognitiv

metode i arbejdet med mennesker, der har vanskeligheder

med fleksibilitet, tolerance, frustration, kommunikation

og problemløsning. Vanskeligheder, der

ofte præger børn og voksne med ADHD og andre

forstyrrelser.

Samarbejdsbaseret Problemløsning bygger på

Collaborative Problem Solving (CPS-modellen), der er

udviklet af dr. Ross W. Greene, Center for Collaborative

Problem Solving, Boston, Massachusetts.

Centralt for metoden er filosofien: “at børn og voksne

gør det godt, hvis de kan” - og hvis de ikke kan, kan

omgivelserne tilrettelægge kommunikation og praksis,

som fremmer hensigtsmæssig adfærd, og som

samtidig lærer børn og voksne færdigheder omkring

fleksibilitet, tolerance, frustration, kommunikation og

problemløsning.

“Formuleringen af et

problem er ofte mere

essentiel end selve

løsningen.”

Albert Einstein

3


4

Hvem har gavn af

tilgangen?

En gruppe mennesker, på tværs af mange diagnoser,

har det tilfælles, at de har svært ved at håndtere

frustrationer og behov, der ikke opfyldes med det

samme. De kan have svært ved at håndtere uforudsigelighed,

kan være ufleksible og have vanskeligt

ved at generere flere løsninger på problemstillinger.

Omverdenens kommunikation og interaktion med

dem er ofte konfliktfyldt og vanskelig at håndtere.

Når “almindelige” pædagogiske og kommunikative

tilgange ikke virker, er der behov for at tænke og

handle anderledes i forhold til personer med ovenstående

vanskeligheder – der er brug for en anden

tilgang.

Samarbejdsbaseret Problemløsning hjælper professionelle

til at forstå, forebygge og mestre uhensigtsmæssig

adfærd, som fx eksplosive reaktioner og

andre utilpassede reaktionsmønstre.


Uddannelsens formål

Deltagerne skal opnå færdigheder i Samarbejdsbaseret

Problemløsning og blive i stand til at anvende de

redskaber, som knytter sig til modellen. Desuden skal

de kunne overføre disse færdigheder til arbejdet med

børn, unge og voksne, der har vanskeligheder med at

organisere og skabe overblik – mennesker, som har

vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge og

styre deres temperament.

Ved gennemførelse af både basis- og ekspertmodulet

er det endvidere målet, at deltagerne skal kunne

undervise deres kolleger i modellen.

Uddannelsens forløb

Basismodul

Formålet med basismodulet er, at deltagerne tilegner

sig en grundlæggende forståelse for Samarbejdsbaseret

Problemløsning og bliver i stand til at anvende de

dertil knyttede redskaber i deres daglige arbejde med

børn, unge eller voksne.

Organisering

Tre dages internatkursus. I den efterfølgende periode

stilles fire supervisortimer til rådighed til indirekte og

direkte supervision i praksis. Uddannelsen afsluttes

med bevis for gennemført basismodul.

Antal deltagere pr. hold

0 deltagere.

Pris pr. deltager

12.750,00 kr. (vejl. pris).

Holdstart

Hold 1: den 7.-9. september 009

Hold : forår 010

Hold 3: efterår 010

(Se www.adhd.dk for uddybende oplysninger).

“Man masters nature

not by force but by

understanding”

Jacob Bronowski

5


6

Ekspertmodul

Formålet med ekspertmodulet er, at deltagerne får en

udvidet forståelse for Samarbejdsbaseret Problemløsning

og kan anvende de dertil knyttede redskaber

både i arbejdet med enkeltpersoner og i forhold til

grupper.

Samtidig er det målet, at deltagerne bliver i stand til

at undervise deres kolleger i modellen. Uddannelsen

afsluttes med certificering.

Organisering

Ekspertmodulet afholdes efter tre hold uddannede

basismoduler som et todages internatkursus. I den

efterfølgende periode stilles fire supervisortimer til

rådighed. Certificering sker via to timers direkte

supervision (i alt seks supervisortimer).

Antal deltagere

0 deltagere med gennemført basismodul.

Pris pr. deltager

kr. 12.000,00 kr. (vejl. pris).

Holdstart

Forår 011

(Se www.adhd.dk for uddybende oplysninger).

Internatformen er valgt for at sikre landsdækkende

muligheder for deltagelse og for at sikre deltagernes

erfaringsudveksling og opbygning af netværk.

Da modellen, som Samarbejdsbaseret Problemløsning

gør brug af, er ukendt i Danmark, vil de uddannede

have brug for at udgøre et fagligt netværk, som kan

støtte hinanden i fremtiden.

Interesseret?

ADHD-foreningens hjemmeside: www.adhd.dk

kan du under menupunktet: “Arrangementer” læse

meget mere om uddannelsen i Samarbejdsbaseret

Problemløsning.

Det er også her, at du tilmelder dig uddannelsen og

finder alle de praktiske oplysninger som: tid, sted,

undervisere osv.

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen,

kontakt da ADHD-foreningens sekretariat på mail:

info@adhd.dk eller telefon: 70 1 50 55.


Bogen

Det eksplosive Barn

“Det eksplosive Barn” er en praktisk brugsbog om

samarbejdsproblemløsning. Bogen giver eksempler

og konkrete anvisninger på, hvordan modellen kan

anvendes.

Bogen omhandler børn, men kan med udbytte også

læses i forhold til voksne.

Køb bogen i ADHD-foreningens netbutik på

www.adhd.dk

7


Returadresse:

ADHD-foreningen

Rugårdsvej 101

5000 Odense C

“Alle kan blive vrede, det er let!

Men at blive vred på den rette person,

I den rette grad,

På den rette tid,

Af den rette grund,

Og på den rette måde,

Det er ikke let!”

foreningen

Rugårdsvej 101

5000 Odense C

Tlf: 70 1 50 55

Fax: 63 13 4 60

Mail: info@adhd.dk

www.adhd.dk

Aristoteles

Huset Venture · 86 8 3555

More magazines by this user
Similar magazines