Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

hjortshoejkirke.dk

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

lisbeth Zornig holder foredrag - side 2

læs i øvrigt om julens

aktiviteter og meget mere

KirKebladet

HjortsHøj sogn

www.hjortshoejkirke.dk

1 · 13

december

januar

februar

1


Foredrag

Vrede er mit mellemnavn

Kom til foredrag med den tidligere formand

for børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen

Det tyske ord Zornig betyder vrede. og Lisbeth

Zornig har god grund til at være vred efter en

forfærdelig opvækst, hvor vold, druk og seksuelle

overgreb hørte til hverdagen. Men det, der

står tilbage efter den bog, som Lisbeth Zornig

udgav sidste år, er ikke vreden, men Zornigs

evne til at vriste sig fri af fortiden og skabe sig

et godt liv.

Mandag d. 28. januar kl. 19.30 indbyder vi i

samarbejde med Egå menighedsråd til spændende

foredrag i sognegården i Hjortshøj, hvor

du kan følge Lisbeth Zornig Andersen på en rejse

gennem et Underdanmark, der er skjult for

de fleste.

Hør hvordan de voksne og systemerne svigtede,

mens nogle få af hverdagens helte greb ind,

hjalp og motiverede Lisbeth til at finde en vej

ud af en barndom i helvede til et voksenliv med

akademisk uddannelse og rigt familieliv.

Få et indblik i den overlevelsesstrategi hun lagde

for at kompensere for hvad hun ikke fik med

sig.

2

Foredraget tager udgangspunkt i Lisbeth Zornig Andersens

bog, ”Zornig - vrede er mit mellemnavn”, og Dr-dokumentaren

”En barndom i helvede”.

Alle er velkomne og der er fri adgang.


Nye begyndelser

Vinteren og den mørke tid står unægtelig

for døren, og for alle os, der elsker

sommer, varme og lys, kan det være

en smule mismodigt. og det er endda

diplomatisk udtrykt. Men fortvivl

ikke. Der er lys forude. Med lidt god vilje

kan man sige, at det allerede midt i

december begynder at lysne, rent solmæssigt.

og så kommer julen, som jo

også rummer mange skønne stunder.

Derefter nytår, hvor bladet vendes

og vi ganske vist må konstatere endnu

en gang, at tiden går sin uigenkaldelige

gang, men hvor vi forhåbentlig

også kan se tilbage på meget godt.

og så skal vi bare lige have overstået

januar og februar, hvorefter foråret er

lige om hjørnet

Er det en overdreven optimist, der

taler her? Måske, men det er så min

overlevelsesstrategi.

Eller også kan det bare skyldes

overstadig glæde over de mange gode

arrangementer og initiativer, man kan

læse om i nærværende nummer af

Kirkebladet.

For det første kan vi d. 1. søndag i ad-

vent byde velkommen til et nyt og

stærkt menighedsråd, som skal administrere

og på inspirerede vis lede

vores menighed de næste par år. For

det andet er der flere spændende

begivenheder at se frem til, f.eks. de

to spændende sogneaftner med Lisbeth

Zornig og vores lokale astrofysiker

Christoffer Karoff. Derudover er

der det sædvanlige væld af julearrangementer.

Men mest af alt er der er

skønt sogn og en spændende menighed

at gå ind i alt det nye med. Håber

der er mange, der har lyst til at

med.

indhold

Vrede er mit mellemnavn 2

nye begyndelser 3

En stakkels gren 4

Det nye menighedsråd 6

Vinterens aktiviteter 8

torsdagscafé 10

FDF og praktiske oplysninger 11

Kalender 12

3


en stakkels gren

Uddrag fra prædikenen d. 7. oktober 2012

I en kronik i et større dagblad kunne

man en dag i oktober læser en kronik

af en Erik Christian Larsen, hvor

han forsvarer menneskets ret til at

vælge selvmordet.

Indledningsvis skriver han: Jeg

har i mange år overvejet selvmord.

Ikke på grund af følelsesmæssig

ubalance, men på grund af et helt

nøgternt, analytisk blik på tilværelsen.

En logisk baseret opvejning

af fordele og ulemper ved de to tilstande

1) at eksistere og 2) ikke

at eksistere. Mine selvmordstanker

har altså været af den tilbagelænede,

filosofiske slags og er ikke

et udtryk for affekt.

Min konklusion er, at det altid

vil være mindst lige så godt ikke

at eksistere som at eksistere. Det

skyldes, at alt, der har værdi, når

man eksisterer, intet betyder, når

man ikke eksisterer. Det vil sige,

at selvom man skulle være et af

de relativt få mennesker, der føler

sig lykkelig, så har den lykke kun

betydning, fordi man eksisterer, og

den er således helt og aldeles irrelevant

for ”den”, der ikke eksisterer.

og afslutningsvis skriver kroni-

4

køren:

Jeg mener slet og ret, at det at

vælge livet fra burde være et lige så

legitimt valg som at vælge at leve.

Hvorfor skal man blive i noget, der

ikke interesserer en? Hvorfor skal

man blive til en fest, der er kedelig?

Sådan ser verden ud fra mit

perspektiv. På bundlinjen står, at

jeg har mere lyst til ikke at eksistere

end at eksistere, og det mener

jeg at have begrundet rationelt og

uden klynk. Følgelig mener jeg, at

man bør acceptere og respektere,

når et menneske fravælger livet,

såfremt argumentationen er rationel,

og det således ikke drejer sig

om en desperat handling i en oprevet

sindstilstand. Man bør se livet

som noget, man på linje med så

meget andet kan vælge til eller fra.

Den kronik kom virkelig ind under

huden på mig. og der er den endnu.

jeg viste den til min kone, men

hun trak blot på skuldrene, som det

rummelige menneske hun er, og

sagde: ”Arh.. han er jo bare ung.”

jeg måtte medgive, at kronikken

var lidt studentikos og kunne genkende

ikke så lidt af mig selv, da jeg

som stud. theol med piben i mundvigen

også besad hovmod nok til at

mene, at jeg kunne sætte mig tilbagelænet

og filosofisk og tænke mig

frem til ting, som ingen helt havde

fattet før.

Det er godt nok på den måde at

være ung og naiv. Men man skal så

også gerne blive ældre med tiden

og forstå, at der er andet i verden

end mine rationelle tanker. og at

dømme efter portrættet var kronikøren

ikke helt ung. og derfor var

og er det meget trist læsning.

Det er tankevækkende, at kronikken

blev bragt to dage før, at man i

kirken kunne høre prædiketeksten

om vintræet (johs 15, 1-12).

Her siger jesus: ”Bliv i mig, og jeg

bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan

bære frugt af sig selv, men kun når

den bliver på vintræet, sådan kan

I det heller ikke, hvis I ikke bliver i

mig. jeg er vintræet, I er grenene.

Den, der bliver i mig, og jeg i ham,

han bærer megen frugt; for skilt fra

mig kan I slet intet gøre.”

Med dette smukke, livgivende

billede på sammenhæng og fælles

vækst og det, at vi mennesker


trækker næring fra samme rod, bliver

kronikken endnu mere smertefuld

at læse. For hvor en han dog

en ensom gren, der hænger der og

dingler i den sidste trævl. Han hænger

og dingler i sit eget rationale.

Vi kan overveje, hvorfor han gør

det. Hvem har mon hugget ham af

den stamme, han burde sidde solidt

fast i? Måske han har oplevet traumer,

skilsmisser og dårlig opvækst.

Måske han er blevet svigtet og har

oplevet, at man godt kan blive overset,

forladt eller svigtet af de andre

grene.

Eller måske han simpelthen har

gjort det selv? I hvert fald er det

trist. Ikke mindst fordi hans mange

tanker beror på to kæmpe misforståelser:

For det første tror han, at livet

handler om logiske og rationelle argumenter.

og hvor er det fattigt...

For det andet tror han åbenbart, at

der kun er ham selv i livet. Han er et

meget ensomt menneske.

Erik Christian Larsen stiller afslutningsvis

spørgsmålet: Hvorfor

skal man blive i noget, der ikke interessere

en? Hvorfor skal man blive

til en fest, der er kedelig? Mit svar

kunne lyde: Det skal man, fordi livet

”Vi er sat på et livets træ. der sidder vi sammen med de andre, og vi

er indbyrdes forbundne. Hvad enten vi kan se det eller ej.”

netop er større end dine interesser

og valg. Livet handler ikke kun om,

at vi skal gøre det, vi selv synes er

spændende. jeg har ved gud været

til mange familiefester, som jeg

selv synes var kedelige, fra jeg var

barn og til i dag, men som værten

blev glad for, at jeg deltog i.

så kære Erik: Du skal blive for

dine kæres skyld. Eller for vores

skyld. Du skal blive og så skal du

blive noget værdifuldt for andre. og

jeg ved det lyder nemt, men jeg ved

også, at det ikke nødvendigvis er

det. Men det er vores pligt.

Vi er sat på et livets træ. Der sidder

vi sammen med de andre, og

vi er indbyrdes forbundne. Hvad

enten vi kan se det eller ej. og det

gælder både hvis man betragter det

religiøst eller mellemmenneskeligt.

Det kan forstås rent menneskeligt,

men så tror jeg, at det i sidste ende

er for skrøbeligt, fordi man så netop

forlades, svigtes eller traumatiseres,

og så nemt tror, at det var

så det.

I kirken forkynder vi, at vi er grene

på et træ, der er større end mig,

og større end alle os og hele vores

familie. I dåben blev vi indpodet

i Kristus, som det hed i det gam-

le ritual. Vi blev sat på det træ, der

trækker næring gennem Kristus og

gud, som er det store rodnet, og jorden

der omgiver rodnettet og solen

der skinner og regnen, der vander

træet.

Vi er sat på et træ, som en kvist

på en gren, der er vores slægt. Der

sidder vi godt, eller vi sidder der

mindre godt. Men vi er sat der, og

det er vores pligt at blive siddende

så længe og så godt vi kan.

Billedet om vintræet handler om

at blive. At blive ved og blive i. Det

handler om det blivende... Det er

egentlig et spændende lille tema,

der gemmer sig i det ord.

Hvis vi i vor tid skal blive noget, så

er det blive til noget. I stadig forandring,

idet vi forløser vores potentialer

og bliver mere og mere af os

selv. I dag skal vi være undervejs,

forandringsparate.

Her handler det om at være rodfæstet

og forankringsparat.

Vi skal blive på træet, for uden det

og hinanden kan vi intet. Da bliver

vi overladt til os selv og den mening

vi selv kan skabe. og det er nok

meget, men det er ikke altid nok.

5


Menighedsrådet orienterer

6

det nye menighedsråd

På et spændende møde med godt fremmøde d. 12. september blev forsamlingen enige om sammensætningen

af det menighedsråd, der skal sidde frem til december 2014. der indkom ikke protester, så sådan bliver

det nu, uden såkaldt kampvalg. derfor kan vi her kort præsentere det nye menighedsråd.

Peder Kjærgaard (f. 1947) har siddet

i menighedsrådet siden 2000 og har

været formand siden 2003

Baggrund: Pensioneret skolelærer

Mærkesag: jeg vil gerne, at kirken har

tilbud til alle aldersgrupper. I forhold

til de eksisterende tilbud kan der derfor godt gøres

noget ekstra for børne- og ungearbejdet.

se i øvrigt Kirkebladets efterårsnummer, 2012, hvor

der er et længere interview med Peder Kjærgaard

Hanna rasmussen (f. 1937) har siddet

i menighedsrådet siden 2004

Baggrund: Pensioneret socialpædagog

Mærkesag: At tærsklen ind til kirken

bliver nemmere at overskride. jeg

synes, at kirken skal være rummelig og åben. torsdagscaféen

er et hjertebarn.

se i øvrigt Kirkebladets sommernummer, 2012, hvor

der er et længere interview med Hanna rasmussen

Ole Prydtz (f. 1940) har siddet i

menighedsrådet siden 2008

Baggrund: Maskiningeniør

Mærkesag: At vi skal gøre det så godt

som muligt, for at det skal være godt

for folk at komme i kirken.

Minna Forchhammer (f. 1958) har

siddet i menighedsrådet siden 2010

Baggrund: Arbejder som folkeskolelærer

Mærkesag: At medvirke til at der er

spændende aktiviteter i både kirke og

sognegård. Det giver god mening at støtte op om det

gode arbejde, der foregår i og omkring kirken og skabe

nogle gode rammer for det videre arbejde. og så er det

hyggeligt arbejde :-)

Kirsten Flugt (f. 1945) er ny i menighedsrådet

men har fulgt rådets arbejdet

aktivt et års tid op til valget.

Baggrund: tidligere sygeplejerske,

hvor hun har arbejdet i hjemmeplejen

og i psykiatrien.

Mærkesag: gennem mit arbejde har jeg mødt mange

mennesker, der kæmpede med forskellige udfordringer

i livet, og jeg har oplevet, at mange er kommet

videre, ikke mindst gennem troen. I kraft af de oplevelser

begyndte jeg selv at interessere mig for kristendommen.

jeg vil gerne arbejde for, at der i kirken og

sognearbejdet er plads til og tilbud til dem, der har det

svært.

Ole richter (f. 1951) er ny i menighedsrådet

Baggrund: Murermester i Egå gennem

34 år. Desuden aktiv stenhugger

Mærkesag: jeg vil gerne bidrage med

min faglige baggrund i forhold til kirken

og de øvrige bygninger. Murefaget har altid været

både mig fag og min hobby. jeg er spændt på, hvordan

det bliver i menighedsrådet.


doris Sørensen (f. 1939) er ny i

menighedsrådet men har været aktiv

i arbejdet med torsdagscaféen

Baggrund: tidligere børnehavelærerinde,

tidligere formand for pensionistforeningen

gennem 8 år

Mærkesag: torsdagscaféen samt andre gode, spændende

aktiviteter. ser frem til arbejdet med den kommende

renovering af kirkens indre.

Morten Skovsted (f.1967) er som

sognepræst automatisk medlem af

menighedsrådet, hvor han således

har siddet siden 1996.

Baggrund: teolog, historiker og far til

fire.

Mærkesag: Det alt sammen netop

det, at kirkens arbejde har så mange sider er fascinerende:

Bygninger, mennesker, glæde og sorg, unge og

gamle, kirke og folk, fortid og fremtid...

Suppleanter

Udover de faste medlemmer af menighedsrådet har vi

fået fire rigtigt gode suppleanter, som vi også påtænker

at inddrage aktivt i arbejdet. Det er:

agnete avlund Hansen, Henriette Jensen, lis Nellemann,

og else Kristine Svensson


Menighedsrådet indsættes

1. søndag i Advent begynder det nyvalgte menighedsråd

den toårige arbejdsperiode. Ved gudstjenesten kl.

11 bekendtgøres der hvem der er valgt og hvordan

rådet har konstitueret sig.

Efter gudstjenesten præsenteres rådet og suppleanterne

i forbindelse ved en let frokost i sognegården.

Alle er velkommen.

(Frokosten koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Kirken skal lukkes

Kirken skal kalkes indvendig, der skal laves en ny alterskranke

og bænkene i koret skal ændres.

Derfor lukker vi kirken for kirkelige handlinger fra 2.

januar frem til Palmesøndag.

Ved gudstjenesten den 1. januar bæres de indviede

genstande på alteret ud af kirken, den afsakraliseres.

Kirken bliver genindviet ved gudstjenesten Palmesøndag

ved en særlig procession.

Medens kirken er lukket holdes gudstjenesterne i sognegården.

Begravelser, bisættelser foregår fra Egå kirke. stedet

forandre kirkelige handlinger aftales med præsten.

Den 14. november holdt det nyvalgte råd sit konstituerende

møde.

resultatet bliver bekendtgjort under gudstjenesten

den 1. søndag i advent.

7


Vinterens aktiviteter

8

de ni læsninger

De ni læsninger er en engelsk tradition, hvor Bibelske

læsninger veksler med salmesang og mu-

sikindslag. Dermed markerer man adventstiden

og dens forventning. og man ser frem mod ju-

len ved at sætte julens budskab ind i en større

sammenhæng af forventning, håb, forløsning

og glæde. også i Hjortshøj er de ni læsninger blevet

en fast tradition. Hjortshøj Lokalcenters kor

medvirker under Kirsten Bergs kyndige ledelse.

Alle er velkomne i Hjortshøj kirke mandag d. 10.

december kl. 14, også når vi efter gudstjenesten

går over i sognegården og får glögg og æbleskiver.

Syng julen ind - lille juleaften

Vel mødt under sky på kirkesti...

Der er både mulighed for at komme til højmessen om

formiddagen kl. 9.30 og/eller til ”Vi synger julen ind”

kl. 19.30. også i år, vil der være en god blanding af

kendte fællessalmer til ”Vi synger julen ind” – krydret

med orgelstykker og kirkesangerens røst Katrine

Brock Møller der med orgel ledsagelse vil synge

forskellige julesatser for os.

Julens gudstjenester

De mange gudstjenester i advents- og juletiden

fremgår af kalenderen på bagsiden af Kirkebladet.

Men da vi nu ved, at juleaften har særlig bevågenhed,

kan vi lige gøre særligt opmærksom på, at der

juleaften er gudstjeneste kl. 10.30 på Lokalcenteret,

mens det i kirken foregår kl. 13, 14.30 og 16. Det

svinger fra år til år, hvilke gudstjenester, der er de

bedst besøgte, så det bedste råd vi kan give, hvis

man gerne vil sidde ned er: Kom i god tid.

Julesøndag

Menighedsrådene i Hjortshøj og Egå har besluttet,

at der er fælles gudstjeneste for begge sogne

i Egå kirke søndag d. 30. december kl. 11. Vær

altså opmærksom på, at der ikke er gudstjeneste

i Hjortshøj kirke denne dag.

Julehjælp

som det har været tilfældet de foregående år, kan

man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man

af en eller anden grund er økonomisk i knibe her

op til jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken

i december måned. Man kan sende sin ansøgning

til sognepræst Morten skovsted, skødstrupvej

2, 8530 Hjortshøj eller med mail til morten@

skovsted.dk med kort begrundelse. Ansøgningen

skal være modtaget senest søndag d. 9. december,

og gavekort til sPAr købmand, schjeldahl vil

blive uddelt inden jul.

Familiefastelavn

Fastelavnssøndag d. 10. februar er der atter familiegudstjeneste

kl. 14 i samarbejde med FDF. Vi

håber at mange vil møde op udklædte, både børn

og voksne, og at lige så mange vil gå med i FDF

hytten efter gudstjenesten for at slå katten af tønden.

Frivillige til Minikonfirmander

De er skønne og sprudlende, de snakker, stiller

spørgsmål og tænker over livet store spørgsmål –

de går i 3. klasse og er minikonfirmander. Hvis du

kan li´ at bage kager til taknemmelige børn, har et

par lyttende øre til at være med når der skal filosoferes

over livet, eller et par ekstra hænder når aktiviteterne

er i gang, eller kan være den der sætter

et stykke plaster på, så er du måske lige den, vi

har brug for?

Vi vil i kirken til april igen køre et forløb med minikonfirmander,

men kunne godt tænke os at være

nogle flere voksne. Gå gerne i gang med at overveje,

om du måske vil være frivillig. Hvis du ved,

at du gerne vil give en hånd med eller du har nogle

spørgsmål, så ta´ kontakt til sognemedhjælperen

Dorthe på sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

eller ring på telefon: 86 22 83 66 for at få en uforpligtende

snak.


indsamling til

Folkekirkens Nødhjælp

Den 2. søndag i marts er der sogneindsamling til Folkekirkens

nødhjælp. Du kan allerede nu melde dig

som indsamler til ove på 29 86 12 58 eller via mail:

ove-overgaard-nielsen@hotmail.com

babysalmesang

Et nyt hold med babysalmesang starter op d. 7. januar.

Det er mandage fra klokken 10.30 for babyer i alderen

2 - 9 måneder. Et forløb varer 10 gange - altså frem til

d. 18. marts, da der er pause i vinterferien.

Vi starter med en halv time, hvor vi synger, leger og

sanser. Derefter er der mulighed for at spise jeres

medbragte frokost i Den gamle skole, hvor der bliver

serveret en kop kaffe/the.

Det er gratis at deltage, men der er kun plads til 12

babyer på et hold. Derfor er tilmelding en nødvendighed

og kan ske fra december måned frem til uge 1

til organist Anne Kragh på 40 28 33 36 eller på mail:

annekragh@mail.dk, der sammen med sognemedhjælper

Dorthe Davidsen Langås, står for forløbet.

legestue

Børn ifølge med deres mødre, fædre, barnepiger

eller bedsteforældre mødes hver tirsdag fra 10.00 –

12.00 til sang, dans, leg, madpakker, og hvad vi nu

finder på. Vi har juleafslutning tirsdag d. 11. december

klokken 10.00 i kirken sammen med vuggestue

og dagplejemødre klokken 10.00. Vi starter op igen d.

8. januar 2013.

Spaghettigudstjenester

spaghettigudstjenesterne er den sidste tirsdag i må-

neden klokken 17.00:

D. 29. januar: Den 4. vismand. Hvem var han?

D. 26. februar: jesu dåb. Hvorfor døbes?

Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, mest

for børn, og fortsætter i sognegården hvor der er

fælles spisning. spisningen koster 20 kr. for voksne

og 10 kr. for børn. Husk tilmelding!

Fadervor

På initiativ fra et sognebarn indbyder vi d. 14.

kl. 16,30 til en samtaleaften i sognegården om

den vigtigste bøn af dem alle. sognepræst Morten

skovsted vil komme med et kort oplæg om den

bøn, som jesus selv gav disciplene og dermed os.

Derefter vil vi tage en snak om, hvad bønnen betyder

for os, der er mødt op, og hvad man kan lægge

i de enkelte led. Aftenen vil forme sig efter, hvem

der møder op. Man behøver ikke byde ind personligt,

hvis man ikke har lyst. så hvad enten du har

lyst til at lytte, samtale eller diskutere, så mød op,

hvis du sammen med os andre vil blive (endnu)

klogere på kirkens ældste bøn.

de nye opdagelsesrejser

tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 får vi

fornemt besøg af den meget lokale

og faktisk verdensberømte astrofysiker

Christoffer Karoff, fra Institut

for Fysik og Astronomi på Aarhus

Universitet. Han vil holde et foredrag om de opdagelsesrejser,

der går ud i verdensrummet, og som

på mange måder minder om det arbejde, man

lavede, da man opdagede ”den nye verden” for

over 500 år siden.

nAsA’s Keplermission har siden den blev sendt

op i 2009 opdaget flere tusinde planeter omkring

andre stjerner. Flere af disse planeter minder

så meget om jorden, at de kunne gemme på liv,

som vi kender det. Endnu flere af disse planeter

er dog meget forskellige fra alt, hvad vi tidligere

har kendt til og forestillet os – planeter fyldt med

flydende lava, planeter der er sortere end kul eller

store planeter fyldt med vand.

I foredraget vil Christoffer Karoff gennemgå de

nyeste af disse resultater, som nAsA har lavet i

samarbejde med Aarhus Universitet og fortælle

om, hvordan de nu arbejder videre med at slå fast,

om der findes liv på nogle af disse planeter.

Alle er velkomne og der er som vanligt fri entré.

9


den 13.december

10

10

på nævnte torsdage fra 14.30 – 16.30

Juleafslutning med lucia

Hjortshøj Pige- og Drengekor går Lucia i

Den nye sognesal, og Morten skovsted

kommer og taler om adventstiden.

den 17. januar

tankerne bag ”vimby” (velkommen i min bydel)

Erling Deigaard, der er ansat som pædagog i det nye

bofællesskab i andelssamfundet i Hjortshøj vil fortælle

om tankerne bag ”vimby”, som bl.a. er samarbejdet

mellem bofællesskabet og resten af Hjortshøj. Det bliver

spændende at høre, hvordan bofællesskabet er kommet

fra start.

den 31. januar

”de måske kristne” ved iben Krogsdal

Iben vil fortælle om moderne danskeres

kristendom ud fra sin seneste bog

”De måske kristne” (2011). Undervejs

i foredraget skal vi også synge Ibens

salmer – nogle er så nye, at de får

urpremiere i torsdagscafeen.

den 21. februar

Farmor, syng!

Lene juul Langballe fortæller om sin

karismatiske og musikalske farmor -

om sit arbejde med børn og unge på

Den jyske opera, på sangkraftcenter Aarhus og som korleder

– og om at bruge sit pund og finde sin vej gennem

arv, miljø, sang og musik.

garanti for sang!

Hjortshøj Pige- og Drengekor medvirker.

den 7. marts

Mit livs puslespil

Kai toft nielsen tidl. Folkeskolelærer

og senere forstander hos AoF randers

Aftenskole i 22 år. Kai toft n. har altid

været meget nysgerrig på tilværelsen

og vil gerne dele sin viden/oplevelser

med os. Interesser: Arkitektur, moderne kunst, rejser,

filosofi samt æstetik og symboler.


nyt fra FDF i Hjortshøj

Hjortshøj FdF fejrer 110 års fødselsdag

I høj sol tog kredsen afsted til Hald

sø lejren ved Viborg, hvor årets traditionelle

Løvfaldstur skulle foregå. I

år faldt turen sammen med, at FDF’s

Landsforbund blev 110 år. På lejren

mødte vi FDF ’s stiftere, i gamle grå

forbundsskjorter, der trænede os i

eksersits og gamle FDF dyder, og vi

nød den vinterkolde efterårsvejr, der

viste sig fra sin aller pæneste side.

I anledningen af fødselsdagen,

var der sat gang i en landsdækkende

konkurrence med 110 opgaver,

der skulle besvares indenfor 2 timer.

Hele dagen blev der lavet aktiviteter

lige fra fremstilling af et 110 m langt

snobrød, fremstille et strikketøj på

grene med høstbindegarn, lave menneskepyramider,

og lave storm P

opfindelser.

traditionen tro blev der holdt lejrbål

med skæg, sketch, råb og san-

Praktiske oplysninger

Kirkelige handlinger:

Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse,

begravelse og ind- og udmeldelse af

Folkekirken:

Kontakt Hjortshøj-Egå-skæring

kordegnekontor:

tlf. 86 22 79 66, fax 86 22 44 19,

Egå Mosevej 7, 8250 Egå.

egaa.sogn@km.dk

Mand. - fre. kl. 9 - 13,

torsdag desuden kl. 15 - 17.

Kordegne

Anette Ingvartsen, ain@km.dk

Anna Marie stammer Kristoffersen

amsk@km.dk

Alis Iben Atzen, aia@km.dk

ge, og besøg af de gamle drenge, der

stadig, efter 110 år, kunne huske de

gamle historier, fra da de stiftede

FDF i 1902.

som en vigtig bestanddel i en rigtig

FDF weekend, var der selvfølgelig

også lavet et rigtigt natløb for de

stor, der både bød på smuglerjagt,

hjælp til en forulykket mountainbikerytter

og opgaver via mobiltelefonen.

ja sig ikke, at FDF ikke spænder

vidt!

som afslutning på turen deltog

kredsen i BUsK gudstjenesten i

Præster:

Morten skovsted, skødstrupvej 2,

8530 Hjortshøj,

tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11

Fri fredag.

morten@skovsted.dk

Lise juhl nielsen, ljn@km.dk

Ane ørgård bramstoft, abra@km.dk

Menighedsrådsformand:

Peder Kjærgaard, tlf. 86 22 96 68

formand@hjortshoejkirke.dk

Næstformand, menighedsrådet:

ole Prydtz, tlf. 24 85 12 84

naestformand@hjortshoejkirke.dk

Organist:

organist Anne Kragh, tlf. 41885579

organist@hjortshoejkirke.dk

organist Lars Fløe. tlf.: 41855774

organist@egaakirke.dk

Kirketjener:

Else Elmer, tlf. 25 47 02 13

kirketjener@hjortshoejkirke.dk

Hjortshiøj Kirke, der var arrangeret i

samarbejde mellem kirken, børnekoret

og FDF.

48 børn og voksne havde en dejlig

Løvfaldsweekend i de naturskønne

omgivelser ved Hald sø, er nu måske

blevet lidt klogere på FDF’ historie,

og afventer i spænding resultatet

af landskonkurrencen ”110 spørgsmål

”.

Mødetider

Puslinge og tumlinge

(0. – 2. klasse)

Mandage fra 16.30-18.00

Pilte (3. klasse – 4. klasse)

tirsdage fra 18.00-20.00

Væbnere (5. klasse og ældre)

onsdage fra 18.00-20.00

ring til Morten (Del af kredsledelsen)

for mere information på

tlf.: 27 21 62 53 eller skriv til

springborg@fdf.dk.

Læs mere på www.FDF.dk/Hjortshoej

Sognemedhjælper:

Dorthe Davidsen Langås. træffes efter

aftale i Den gl. skole, tlf. 86 22 83 66

sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

Kirkesanger:

Kirkesanger Katrine Brock Møller

sanger@hjortshoejkirke.dk

Mette Lund Korsgaard

m_korsgaard@hotmail.com

Graver:

Finn Matzen, Virupvej 11,

8530 Hjortshøj.

tlf. på kirkegården: 40 35 69 56

graver@hjortshoejkirke.dk

gravermedhjælper: torben nielsen

Kirkens hjemmeside:

www.hjortshoejkirke.dk

11


Kalender

deceMber

søndag d. 2. kl. 11.00 gudstjeneste og indsættelse af nyt Mr ved Morten skovsted. Med efterfølgende kirkefrokost

søndag d. 9. kl. 09.30 gudstjenste ved Ane ørgård Bramstoft

Mandag d. 10. kl. 14.00 De ni læsninger ved Morten skovsted

tirsdag d. 11. kl. 10.00 julegudstjeneste for vuggestue, dagplejemødre og legestue

onsdag d. 12. kl. 10.00 julegudstjeneste for børnehaver

torsdag d. 13. kl. 14.30 torsdagscafe. juleafslutning med Lucia

søndag d. 16. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 23. kl. 09.30 gudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 23. kl. 19.30 syng julen ind

Præstenavnet nn dækker over Lise juhl nielsens barselsvikar, som vi i skrivende stund endnu ikke kender navnet på.

Mandag d. 24. kl. 13.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

Mandag d. 24. kl. 14.30 gudstjeneste ved Morten skovsted

Mandag d. 24. kl. 10.30 gudstjeneste Lokalcenter ved Morten skovsted

Mandag d. 24. kl. 16.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

tirsdag d. 25. kl. 09.30 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

onsdag d. 26. kl. 11.00 gudstjeneste ved Lise juhl nielsen

søndag d. 30. kl. 11.00 gudstjeneste i egå Lise juhl nielsen

JaNuar

tirsdag d. 1. kl. 15.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 6. kl. 11.00 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

torsdag d. 10. kl. 14.00 gudstjeneste Lokalcenter ved Vibeke Boye Lisbjerg

søndag d. 13. kl. 09.30 gudstjeneste ved Morten skovsted og nn. Evt. indsættelse

torsdag d. 17. kl. 14.30 torsdagscafe. tankerne bag ”VIMBY”. Ved Erling Deigaard

søndag d. 20. kl. 11.00 gudstjeneste ved nn

søndag d. 27. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

Mandag d. 28. kl. 19.30 ”Zornig – vrede er mit mellemnavn”. Ved Lisbeth Zornig

tirsdag d. 29. kl.17.00 spaghettigudstjeneste ved Morten skovsted

torsdag

Februar

d. 31. kl. 14.30 torsdagscafe. ”De måske kristne” ved Iben Krogsdal

søndag d. 3. kl. 14.30 gudstjeneste ved Ane ørgård Bramstoft

torsdag d. 7. kl. 14.00 gudstjeneste Lokalcenter ved Morten skovsted

søndag d. 10. kl. 11.00 gudstjeneste I egå ved Morten skovsted

søndag d. 10. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste ved Morten skovsted. FDF medvirker

søndag d. 17. kl. 09.30 gudstjeneste ved nn

tirsdag d. 19. kl. 19.30 ”De nye opdagelsesrejser”. Ved Christoffer Karoff

torsdag d. 21. kl. 14.30 torsdagscafe. ”Farmor, syng!” Ved Lene juul Langballe

søndag d. 24. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

tirsdag

MartS

d. 26. kl. 17.00 spaghettigudstjeneste ved Morten skovsted

søndag d. 3. kl. 11.00 gudstjeneste ved Morten skovsted

torsdag d. 7. kl. 14.30 torsdagscafe. Mit livs puslespil. Ved Kai toft

12 danske Kirke dage 2013 – Menneske hvor er du? Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!

More magazines by this user
Similar magazines