Nr. 8 - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

Nr. 8 - Landsforeningen Autisme

Hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Marie er protektor

for Landsforeningen Autisme.

Kolofon

Medlemsbladet udgives af

Landsforeningen Autisme.

Ansvarshavende redaktør:

Morten Carlsson,

formand@autismeforening.dk

Redaktionsudvalg:

Elisabeth Sandell, Morten Carlsson

og Annette Lund Dreyer

Layout: Annette Lund Dreyer

Tryk: Als Offset ApS

Oplag: 7.100 stk.

ISSN: 1600-2504

Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes

sendt til redaktion@autismeforening.dk

Bladet sendes gratis til Landsforeningen

Autismes medlemmer.

Kommende

udgivelser

n Nr. 9-2011 Særudgave

SIKON programmet for 2012

udkommer i uge 48

n Nr. 10-2011 udkommer i uge 50

Deadline for bidrag og annoncer er

tirsdag den 25. oktober 2011.

Annoncering

Organisationer, selvejende institutioner,

fonde og andre, som arbejder på autisme

området, har mulighed for at annoncere i

Landsforeningens blad i det omfang, der

er plads.

Annoncerne skal være vedkommende og

rette sig mod Landsforeningens medlemmer

og deres børn, unge og voksne med

ASF. Stærkt kommercielle annoncer for

salg af uvedkommende ydelser vil blive

afvist af redaktionen.

Pris for ½-sides annoncer

leveret i færdigt layout ...................... 1.000 kr.

pr. nummer

170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring

Pris for 1-sides annoncer

leveret i færdigt layout ...................... 2.000 kr.

pr. nummer

170 x 225 mm + 3 mm til beskæring

Rabat

Ved samtidig bestilling af mindst

3 annoncer i samme kalenderår gives 10%

rabat på ovenstående priser.

Bearbejdning, opsætning og layout kan

leveres efter regning.

Landsforeningens

DNA

| Morten Carlsson, formand LA |

I oktober måned hvert år mødes 60 repræsentanter fra hele

landet i 2 dage i Middelfart. Som Landsforeningens øverste

myndighed skal de sammen evaluere årets aktiviteter og den

måde, hvorpå vi har forvaltet vores mandat og formål – til

gavn for børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser

(ASF).

Budget og regnskab skal godkendes, og så skal linjerne lægges

for de kommende års indsats.

Danmark er et foreningsland. Personligt tror jeg ikke, der er

noget land i denne verden, hvor der organiseres og arbejdes

i så mange foreninger som i lille Danmark. Det er næsten

sådan, at hvis 2 mennesker har en flig af fælles interesser, så

skabes nye foreninger på kryds og tværs.

Mange af disse foreninger fungerer i dagligdagen som

pressions grupper på mange forskellige niveauer og med

svingende effekt.

Det kan give anledning til at tænke over

netop vores voksende Landsforenings DNA

eller egenart.

Hvem er vi, hvad er det vi kan, hvad er det vi

vil, og ikke mindst, kan vi blive bedre til det.

Vores årsberetninger vidner om et omsiggribende

væld af sager og aktiviteter. Vi er

ikke mere en lille forening, hvor pårørende

mødtes og fokuserede på egne børn og de

kontakter, der var lige i nærheden. Selvfølgelig

er disse netværk stadig en væsentlig

del, men hvis udviklingen fortsætter, er vi

ved årets udgang oppe på 8.000 medlemmer

fordelt i de 15 kredsforeninger samt Færøerne

og Grønland. Vi er som udgangspunkt

fortsat en forældreforening/pårørendeorganisation.

Sammen med vores søsterforening

Aspergerforeningen, der organiserer voksne

med Asperger syndrom, vil vi formentlig være

10.000 medlemmer i år 2015.

Sideløbende med denne fremgang ændrer

vores muligheder og opgaver sig. Politisk

markerer vi os i forhold til folketing og

ministerier. Som eksempel vil vi forlange, at

den ny regering skal være et værn mod KL

og kommunernes uigennemtænkte nedskæringspolitik

og deres kreative omgåelser af

love og konventioner. Vi tager konstant stilling

til politiske spørgsmål via høringer, møder,

kontakter og kommunikationsarbejdet.

Via DH, Danske Handicaporganisationer, udøver

vi sammen med 31 andre organisationer

indflydelse på alle forhold af betydning for

vores medlemmer og deres familier.

Ved udgangen af 2012 flytter Landsforeningens

sekretariat sammen med 16 andre

organisationer i et fælles nybygget hus tæt

på Høje Tåstrup station.

For det enkelte medlem er det i dagligdagen

mere relevant, at vi har socialrådgivning og

en pædagogisk rådgivning. Vi deltager i rigtig

mange bestyrelser, råd og nævn rundt omkring,

og kredsforeningerne yder en kæmpe

Landsforeningens DNA

indsats i form af arrangementer med førende

fagfolk, markante samfundsdebattører, forældrenetværk,

bisiddere og meget mere.

Vi udvider i disse år vores konference- og

kursusvirksomhed, vi arbejder målrettet på

fundraising, producerer vores eget video materiale,

etablerer ungdomsuddannelser, internet

auktioner, sommerhøjskole og ferietilbud,

udgivelser, nyhedsbreve, merchandise m.v.

Vi arbejder målrettet mod oprettelse af

jobcrew.dk, et informatørkorps, boliger for

ældre med autisme samt forskerkonference,

og som det nyeste etablerer vi et rådgivningscenter,

der skal dække Jylland og Fyn.

I første omgang med udgangspunkt på

Langagergård i Herning vil Autisme Center

Vest skulle brede sine aktiviteter ud i hele

området.

Vi arbejder hver dag med et utal af samarbejdspartnere

og afprøver hele tiden nye

ideer. Det er vigtigt for Landsforeningen at

brede aktiviteterne ud og åbne os mod andre

muligheder, men det kræver naturligvis en

del ressourcer – det prøver vi så at samle for

at kunne udvikle os hele tiden.

Lad mig til sidst nævne en af de mere traditionelle

fælles medlemsaktiviteter, som er

meget nærværende. Eventyrteatrets årlige

juleforestilling, hvor vi samler mere end 900

medlemmer i Glassalen i Tivoli hvert år. En

dejlig hjertevarm oplevelse for alle og en

hyggelig dag. Jeg ville ønske, at vi havde mulighed

for at samles oftere på denne måde.

Her får man fornemmelsen af vores fællesskab,

muligheder og udfordringer, men ikke

mindst livsglæde.

PS: Den rigtige definition af forkortelsen DNA er:

Deoxyribonukleinsyre (forkortet DNA) er en

nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner,

der benyttes i udviklingen og opretholdelsen

af alle kendte levende organismer og

nogle vira. Det er så at sige livets alfabet.

| 2 | Nr. 8 – Oktober 2011 | Medlemsblad for Landsforeningen Autisme | | Nr. 8 – Oktober 2011 | Medlemsblad for Landsforeningen Autisme | 3 |

More magazines by this user
Similar magazines