energineT.dk Tror pÅ SAMTÆNKNINGLÆS S. 32

micronixtechnologies.com

energineT.dk Tror pÅ SAMTÆNKNINGLÆS S. 32

4 KOMPETENcEUDVIKLINGSDAGE

Kompetence

udviKlingsdage

kaSTelleT

18.-19. april 2012 aFholdT hjemmeVærnSkommandoenS SamTænkningSSekTion

For FemTe gang kompeTenCeUdViklingSdage For

b-medlemmer og SamarbejdSparTnere. To dage med inSpirerende

indlægSholdere, der belySTe TemaeT: NETVÆRK OG UHÅNDGRIBELIGE

RISIcI – FRA NYE OG TANKEVÆKKENDE VINKLER. FÅ eT indblik nedenFor.

”jeg Vil ikke inSpirere jer. jeg Vil Skræmme jer Fra

Vid og SanS!” SÅ konTanT indledTe SelVUdnæVnT

”proFeSSionel haCker”, kim gUldberg,

SiT TankeVækkende bUd CyberWarFare.

FoTo: ClaUS bjørn larSen

More magazines by this user
Similar magazines