27.07.2013 Views

Middel udbytte til lave priser - Gartneribladene

Middel udbytte til lave priser - Gartneribladene

Middel udbytte til lave priser - Gartneribladene

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årets ribshøst<br />

<strong>Middel</strong> <strong>udbytte</strong><br />

<strong>til</strong> <strong>lave</strong> <strong>priser</strong><br />

LÆS OM: NYE ÆBLESORTER • VANDKULTUR PÅ FRILAND<br />

NR. 9. SEPTEMBER 2010


358<br />

Seminis Løg<br />

Nye gode sorter <strong>til</strong> det danske marked.<br />

Sunnito<br />

Mere info ring <strong>til</strong>l:<br />

Seminis, Ivan Brendstrup 4013 3458<br />

Tidlig: BARITO F1,<br />

kan lagres <strong>til</strong> nytår. Storfalden.<br />

Wiebulls Horto, Geert Lodberg 4014 0772<br />

<strong>Middel</strong>tidlig: PREMITO F1,<br />

kan lagres <strong>til</strong> marts. Få halsløg.<br />

Hovedsæson: SUNNITO F1,<br />

fint rundt løg, som kan lagres <strong>til</strong> april.<br />

Sen: BENNITO F1, rundt<br />

storfaldent løg,<br />

som kan lagres <strong>til</strong> maj-juni.<br />

eller<br />

Danske sætteløg – kontakt Geert Lodberg<br />

Monsanto Holland BV.<br />

www.seminis.com<br />

© MONSANTO HOLLAND BV. All rights reserved. 02/2010<br />

INDHOLD<br />

FRUGT OG BÆR<br />

360 Æbler uden pesticidrester<br />

362 Jordbærsmagedagen<br />

363 Tre nye jordbærsorter<br />

364 Sygdomme i hindbær kan forebygges<br />

366 Kampen om sødkirsebærrene<br />

368 Kortvarig solbær- og ribshøst<br />

370 Nyere æblesorter med salgspotentiale<br />

373 Bekæmpelse af pærebladlopper<br />

374 Udbytteprognoser<br />

375 Få surkirsebær <strong>til</strong> gode <strong>priser</strong><br />

GRØNSAGER<br />

376 Vandkultur <strong>til</strong> salat på friland<br />

378 Øko-konsulentsamarbejde i Tyskland<br />

379 Økologien i Tyskland vil vokse<br />

380 Eco Weeder<br />

381 Røde romana på vej<br />

383 Demoprojekt: Optimering af vandingen<br />

384 Fence insekthegn<br />

385 Grøntskuet 2010<br />

BÅDE OG...<br />

386 Ansættelse af nye medarbejdere<br />

387 Viden om råvare - Broccoli<br />

388 Skatteregler for udenlandske ansatte<br />

389 Vejret<br />

390 Tilskudsordninger<br />

391 Økologiske værkstedsarealer<br />

393 Arrangementer<br />

Årets ribshøst<br />

<strong>Middel</strong> <strong>udbytte</strong><br />

<strong>til</strong> <strong>lave</strong> <strong>priser</strong><br />

LÆS OM: NYE ÆBLESORTER • VANDKULTUR PÅ FRILAND<br />

NR. 9. SEPTEMBER 2010<br />

9. ÅRGANG<br />

SEPTEMBER 2010<br />

NR. 9<br />

Gintaras fra Litauen står bag<br />

på Danpluk høstmaskinen fra<br />

Avnslev, når frugtavler Mads<br />

Møller Andersen, Ørbæk,<br />

høster ribs og solbær i<br />

minibig-kasser.<br />

Læs artikel side 368.<br />

Foto: Annemarie Bisgaard.


362<br />

Ehlert Andersen i<br />

Hammerum var en af<br />

de jordbæravlere, der<br />

inviterede forbrugerne<br />

<strong>til</strong> jordbærsmagedag<br />

en varm weekend i juli.<br />

366<br />

En flok sødkirsebæravlere<br />

kiggede i juli på,<br />

hvilke midler frugtavler<br />

Kristoffer Lollesgaard<br />

på Langeland bruger<br />

for at komme problemet<br />

med fugle <strong>til</strong> livs.<br />

376<br />

I Rijk Zwaans demonstrationsmark<br />

i Welver<br />

prøver man at dyrke<br />

Salanova® salater i<br />

vandkultur på friland.<br />

383<br />

For at effektivisere og<br />

optimere vandingen<br />

bliver nyeste teknologi<br />

<strong>til</strong> måling af jordens<br />

vandindhold demonstreret<br />

i et demonstrationsprojekt.<br />

Frugt & Grønt<br />

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og<br />

grønsagsavlere.<br />

Udgiver: GartneriRådgivningen<br />

- en del af Dansk Landbrugsrådgivning,<br />

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N,<br />

www.gartneriraadgivningen.dk.<br />

Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker ikke<br />

nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget<br />

for Frugt & Grønt.<br />

Redaktion: Ansvarshavende redaktør:<br />

Annemarie Bisgaard, Toftlundvej 7B, 7430 Ikast,<br />

tlf +45 97 14 04 04, fax +45 97 14 04 00,<br />

amb@vfl.dk.<br />

Fagredaktør (grønsager), Stig F. Nielsen,<br />

Agro Food Park 15, 8200 Århus N, sfn@vfl.dk,<br />

tlf +45 87 40 54 48, fax +45 87 40 50 87.<br />

Annoncer: Annoncekonsulent Morten Nielsen.<br />

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.<br />

Telefon +45 87 40 66 03, Telefax +45 66 17 17 15.<br />

Mail: mon@vfl.dk.<br />

Frist for indlevering af annoncer er<br />

den 10. i måneden før udgivelse.<br />

Abonnement: Kontakt Anne Lise Mikkelsen,<br />

tlf. 87 40 66 32, alm@vfl.dk<br />

Indland: 695 kr. + porto (180 kr.) + moms.<br />

Udland: 695 kr. + porto (280 kr.).<br />

Unge under udd.: 345 kr. + porto (180 kr.) + moms.<br />

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk<br />

Oplag 1.425. Eftertryk er kun <strong>til</strong>ladt efter aftale.<br />

Bladet er afleveret <strong>til</strong> postvæsenet den 27/8/10.<br />

ISSN 1601-6114<br />

LEDER<br />

Din produktion<br />

- dit ansvar<br />

Nu, hvor vi er mere end halvvejs inde i 2010,<br />

er de første afgrøder høstet, andre er ved at<br />

blive høstet, og flere venter de næste måneder.<br />

Når høsten er i hus, og afregningsprisen på de enkelte produkter er<br />

kendt, er det tid <strong>til</strong> at evaluere resultatet. Helt overordnet bør du<br />

som grønsags-, frugt- eller bæravler overveje, om de kulturer, der<br />

indgår i bedriftens strategiplan, er de rigtige. Svingende <strong>udbytte</strong>r,<br />

<strong>lave</strong> <strong>priser</strong> og dårlig kvalitet er kendte problems<strong>til</strong>linger for mange<br />

produkter. Se på, hvad du kan gøre ved det på din bedrift: Sæt dig<br />

ind i dit eget lille videncenter en rolig formiddag. Mobil, mail og<br />

andre forstyrrende elementer er bandlyst i den proces. Skriv ned,<br />

hvilke <strong>til</strong>tag du vil gøre. Herefter er det nemt, for det er din produktion<br />

og dit ansvar at få de nye <strong>til</strong>tag ført ud i din virksomhed.<br />

For de avlere, hvor alt er lykkedes, er det også vigtigt at få styr på,<br />

hvorfor det gik så godt. Der er med garanti stadig muligheder for at<br />

optimere på flere områder.<br />

Et andet emne, vi som avlere bør overveje, er, om vi har investeret<br />

passende i dyrkningsfaglig rådgivning, og om vi har ført rådene ud i<br />

bedriften. Vær ærlig: Det er kun din egen bedrift, du snyder.<br />

Har du brugt <strong>til</strong>strækkelig tid på erfagrupper? Får du <strong>udbytte</strong> nok<br />

med hjem fra din erfagruppe?<br />

Vil du den samme vej, som den erfagruppe, du er en del af?<br />

Husk, hvis man ikke selv bidrager, er det meget svært på sigt at få<br />

andre <strong>til</strong> at servere guldkornene igen og igen.<br />

Det er ikke nok at være danmarksmester i denne globaliserede verden.<br />

Din produktion skal være i europæisk topklasse. Derfor er det<br />

en god ide at søge viden i andre lande. Hvis du ikke selv er minded<br />

for at søge denne viden, så bør du sørge for at have kontakter eller<br />

rådgivere, der kan skabe netværket for dig, både hvad angår dyrkning<br />

og afsætning.<br />

Rådgivning, nationale erfagrupper og information fra udlandet er<br />

nødvendige omkostninger i produktionen af danske grønsager, frugt<br />

og bær. De avlere, der kører på ’frihjul’ og får del i den udviklede viden<br />

uden at bidrage økonomisk <strong>til</strong> erhvervets udvikling, kan være<br />

medvirkende <strong>til</strong>, at erhvervet kører ned ad bakke. Det er ikke den vej,<br />

vi skal med vores produktion.<br />

Derfor, tag ansvar for din egen produktion og husk, hvis du ikke selv<br />

bidrager med viden, tid og penge, så tørrer kilderne ud – de kilder,<br />

hvorfra du i dag får viden <strong>til</strong> optimering af din produktion.<br />

Det er din produktion – dit ansvar.<br />

Jens Holme Pedersen<br />

Medlem af Brancheudvalget for Frugt og Grønt<br />

359


ÆBLER<br />

Engelsk opskrift på æbler<br />

uden pesticidrester<br />

I forbindelse med temadagen<br />

den 9. februar i år<br />

holdt Dr. Angela Berrie fra<br />

England et foredrag om<br />

konklusionerne på flere års<br />

arbejde med udvikling af<br />

en dyrkningsstrategi, som<br />

giver æbler uden målbare<br />

rester af pesticider.<br />

TEKST:MAYA BOJESEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

MYB@VFL.DK<br />

FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

I 2001 påbegyndte man på East Malling<br />

Research (EMR) et projekt og en proces<br />

omkring produktion af æbler uden pesticidrester.<br />

Der er nu arbejdet med dette<br />

hver sæson siden da. Forsøg og afprøvning<br />

er udført både på EMRs forsøgsarealer og<br />

hos avlere. Baggrunden, for at fokus er rettet<br />

mod dette emne er, at pres fra forbrugerne<br />

har ført <strong>til</strong>, at nogle supermarkedskæder<br />

i England s<strong>til</strong>ler krav om, at der<br />

ikke må findes pesticidrester i produkterne.<br />

Bekæmp efter høst og før blomstring<br />

I en dyrkningsstrategi, hvor målet er frugt<br />

uden pesticidrester, er brugen af konven -<br />

tionelle midler begrænset <strong>til</strong> perioden efter<br />

høst og frem <strong>til</strong> afblomstring. I tiden<br />

fra knopbrydning <strong>til</strong> afblomstring følger de<br />

SPRØJTE ELLER IKKE SPRØJTE – Plantepatolog Angela Berrie har siden 1993 arbejdet som<br />

forskningsleder på East Malling Research i England. Hun er frontløber i bestræbelserne på at<br />

kunne producere frugt uden pesticidrester.<br />

et normalt IP-program - dog bruger de<br />

ikke fosformidler (for eksempel Perfek -<br />

thion). I tiden fra afblomstring <strong>til</strong> høst bruger<br />

de ingen konventionelle midler; bekæmpelse<br />

sker udelukkende med kulturtekniske<br />

<strong>til</strong>tag samt biologiske og ikke-kemiske<br />

midler. I tabel 1 er en oversigt over,<br />

hvornår og hvilke midler der behandles<br />

med. Det fremgår, at i tiden lige omkring<br />

blomstring følger de et relativt intensivt<br />

sprøjteprogram. Et vigtigt nøglepunkt i en<br />

0-reststrategi er desuden at reducere<br />

smittetrykket af skadedyr og sygdomme i<br />

træernes hvileperiode.<br />

NUL RESTER – I England er forbrugerne blevet opmærksomme på pesticidrester, blandt andet<br />

fordi analyseresultater af udtagne prøver blev lagt ud på nettet. Forbrugerne vil have<br />

perfekte æbler af kendte sorter uden pesticidrester.<br />

Lagersygdomme<br />

Det ligger i sagens natur, at de behandlinger,<br />

som udføres i perioden frem mod<br />

plukning, med stor sandsynlighed giver rester<br />

i frugten. I et normalt sprøjteprogram<br />

i England bruger de Captan, Euparen eller<br />

Bellis en måned og to uger før høst.<br />

I 0-reststrategien sprøjter de derimod<br />

sidst i blomstringen og to uger senere. Ved<br />

høst plukker de selektivt – det vil sige kun<br />

frugter uden skader og frugter over<br />

knæhøjde. Adspurgt om problemer med<br />

lagersygdommen Gloeosporium svarede<br />

Angela Berrie, at der var problemer med<br />

sygdommen i 1950-1960erne, men at den<br />

ikke har været det siden 1980-1990erne.<br />

Med hensyn <strong>til</strong> Monilia viser dette sig,<br />

hvor bekæmpelsen af sene viklere ikke har<br />

været god nok.<br />

Konklusion<br />

Angela Berrie var fortrøstningsfuld, når<br />

det gælder 0-reststrategier i frugt. Problemerne<br />

opstår især i de plantager, hvor der<br />

i forvejen er et problem.<br />

Forsøgene viste, at meldug nogle steder<br />

vil være en udfordring næsten uanset,<br />

hvad man gør. Rødt spind og viklere har<br />

også vist sig at være et problem enkelte<br />

steder. Måske vil blodlus og kommaskjoldlus<br />

også udvikle sig <strong>til</strong> problemer,<br />

hvis man følger en 0-reststrategi over en<br />

længere årrække. Med hensyn <strong>til</strong> den øko-<br />

360 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


nomiske side af sagen har udgiften <strong>til</strong><br />

svampemidler i 0-reststrategien stort set<br />

ligget på cirka 100 engelske pund per<br />

Tabel 1<br />

hektar, 900 danske kroner, under en normal<br />

sprøjtestrategi. Udgiften <strong>til</strong> insekticider<br />

har derimod været højere i 0-reststra-<br />

Engelsk oversigt over tidspunkter for diverse <strong>til</strong>tag i en 0-reststrategi. De nævnte produkter<br />

er ikke alle godkendt i Danmark eller ikke godkendt <strong>til</strong> den anvendelse, som er nævnt her.<br />

Tabellen må ikke læses som en sprøjtevejledning.<br />

Tidspunkt Skadevolder Behandling Bemærkning<br />

Efter høst <strong>til</strong> tidligt forår September/ Skurv Systhane 1 (myclobutanil) Systhane <strong>til</strong>hører samme middel-<br />

(konventionelle pesticider) oktober Meldug + Captan gruppe som Toppcor 2 . Captan på<br />

dispensation i Danmark i 2010.<br />

Oktober Frugttrækræft Folicur 1 (tebuconazol) Off-label godkendt i UK.<br />

Samme middelgruppe som Toppcor.<br />

Oktober Bladlus Aphox 1 (pirimicarb) eller Aphox svarer <strong>til</strong> Pirimor 2 .<br />

(cirka 7.-14. oktober) et andet middel mod Calypso <strong>til</strong>hører samme middelbladlus,<br />

der ikke <strong>til</strong>hører<br />

samme middelgruppe som<br />

Calypso<br />

gruppe som Mospilan.<br />

1 (thiacloprid)<br />

Før løvfald Skurv Urea<br />

Løvfald Frugttrækræft Cuprokylt 1 (kobber- I Danmark er kobberoxychlorid<br />

oxychlorid), Folicur 1<br />

kun <strong>til</strong>ladt som bladgødning.<br />

Vinter Æblevikler Nematoder Handelsnavn f.eks. Nemapom.<br />

Må bruges i Danmark.<br />

Vinter Frugttrækræft Fjern under beskæringen<br />

Vinter / Forår Skurv Findel blade for at fremme<br />

nedbrydningen<br />

Lige før knopbrydning Skurv Cuprokylt 1<br />

Frugttrækræft (kobberoxychlorid)<br />

Knopbrydning <strong>til</strong> afblomstring Knopbrydning Skurv Delan, Scala, Captan, I Danmark må Delan<br />

(konventionelle pesticider) <strong>til</strong> afblomstring Systhane 1<br />

kun bruges fra blomstring.<br />

Knopbrydning Meldug Systhane 1 , Nimrod virker på nukleinsyresyntese.<br />

<strong>til</strong> afblomstring Nimrod 1 (bupirimat) eller Topas <strong>til</strong>hører samme middelgruppe<br />

Topas 1 (penconazol) som Toppcor.<br />

Tæt klynge Bladviklere Runner 1 Frostmålere<br />

(methoxyfenozid) Hæmmer larvens udvikling.<br />

Ballon Bladviklere Insegar 1 (fenoxycarb) Hæmmer udvikling af æg og larver.<br />

Ballon Bladlus Calypso 1<br />

Snudebiller<br />

Æblehveps<br />

Tæger<br />

Fuld blomst Frugttrækræft Bellis 1 (pyraclostrobin + Bellis indeholder samme aktivstoffer<br />

og afblomstring Lagersygdomme boscalid) eller som Signum, der er godkendt på<br />

Captan off-label i Danmark i 2010.<br />

Afblomstring Bladviklere Insegar 1<br />

Æblevikler<br />

Afblomstring Bladlus Calypso 1<br />

Snudebiller<br />

Æblehveps<br />

Tæger<br />

Afblomstring <strong>til</strong> høst Afblomstring <strong>til</strong> høst Meldug Svovl Lav dosering.<br />

(kun svovl, biologiske midler Afblomstring <strong>til</strong> høst Æblevikler Granulosis virus I Danmark er Madex <strong>til</strong>ladt.<br />

og kulturtekniske <strong>til</strong>tag) Afblomstring <strong>til</strong> høst Bladviklere Dipel (Bacillus thuringiensis) Off-label godkendt i England.<br />

I Danmark er Dipel <strong>til</strong>ladt.<br />

Afblomstring <strong>til</strong> høst Lagersygdomme • Risikovurdering<br />

• Fjern smittekilder/<br />

infektioner af<br />

frugttrækræft<br />

• Pluk kun frugter uden<br />

skader og frugter<br />

over knæhøjde<br />

1. Ikke godkendt i kernefrugt i Danmark. 2. Det er kun <strong>til</strong>ladt at bruge restlagre med gammel etikette i kernefrugt i Danmark.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 361<br />

ÆBLER<br />

tegien. Totalt set opvejer de sparede udgifter<br />

på svampemidler dog de ekstra udgifter<br />

<strong>til</strong> insektbekæmpelse. l


JORDBÆR<br />

Selvplukkede jordbær<br />

smager af mere<br />

Midt i jordbærrenes højsæson<br />

inviterede nogle få,<br />

danske jordbæravlere <strong>til</strong><br />

smagedag. Her kunne forbrugerne<br />

komme ud og<br />

opleve, hvordan jordbær<br />

dyrkes, få en snak med<br />

avlerne og plukke, smage<br />

eller købe de forskellige<br />

sorter direkte fra planten.<br />

TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@VFL.DK<br />

Jordbæravler Ehlert Andersen ved Hauge<br />

sydøst for Herning bød sammen med sin<br />

kone Hanne og deres fire børn fra to <strong>til</strong> 12<br />

år mange selvplukkere velkommen den<br />

første lørdag i juli – en solrig og særdeles<br />

varm dag, hvor termometeret sneg sig op<br />

over de 30ºC. Parret havde i ugen forinden<br />

indrykket en firefarvet annonce i den lokale<br />

avis, Herning Folkeblad, med stor overskrift<br />

’Jordbær-Smag-Dag’, og samme avis<br />

bragte også et stort billede fra parrets<br />

jordbærmark på Fastrupvej. Et billede siger<br />

ofte mere end 1.000 ord… i alt fald blev<br />

mange lokket ud i sommervarmen for at få<br />

bakkerne, baljerne, skålene eller spandene<br />

fyldt.<br />

- Jeg har planlagt rundvisninger klokken<br />

10, 12 og 15, så der er mulighed for at få<br />

kendskab <strong>til</strong> sorterne og smage på bærrene<br />

direkte fra planten, fortæller Ehlert Andersen<br />

i indkørslen, mens han hilser på de<br />

mange besøgende, der triller forbi med<br />

SMAGEDAG - Først tømrer, så svineproducent og nu jordbær- og kålavler sydøst for Herning.<br />

Ehlert Andersen tager sig tid <strong>til</strong> at snakke sorter med kunderne, her Marrit Agerskov fra Herning.<br />

Det er femte år med selvpluk, og mange kunder kommer trofast igen, ofte flere gange<br />

hver sommer.<br />

nedrullede bilvinduer i den stegende hede.<br />

- Men mange vil hellere bare plukke i stedet<br />

for rundvisninger. Måske fordi det er så<br />

varmt, ræsonnerer Ehlert Andersen, der giver<br />

de plukkelystne midt- og vestjyder en<br />

kort introduktion <strong>til</strong> sorterne, før en række<br />

bliver anvist.<br />

Selvpluksorter<br />

Sorterne på de to hektar jordbærmark er<br />

lagt an på selvpluk. Det er Zefyr, Honeoye,<br />

Elsanta, Polka, Senga Sengana, Florence og<br />

Bounty. Bounty er en sort, hvis smagsegenskaber<br />

Ehlert Andersen er blevet ekstra<br />

opmærksom på i år. I forbindelse med<br />

Landsskuet i Herning ved det såkaldte<br />

’Bondens Bord’, hvor en række landmænd<br />

præsenterer deres råvarer med ord og<br />

smag for grupper af gæster, pegede hver<br />

gruppe uafhængig af hinanden på Bounty<br />

som den sort, der smagte bedst. Bounty er<br />

en ældre, middeltidlig sort, der ikke er så<br />

kendt. Den har en sød, kraftig jordbærsmag,<br />

men bærret er mørkt og ikke så fast.<br />

I foråret plantede Ehlert Andersen desuden<br />

nogle nye sorter, som er klar <strong>til</strong> næste år.<br />

Det er Darselect, Daroyal, Daisy, Donna,<br />

Isaura, Zumba og den remonterende Gariguette.<br />

En blandet bedrift<br />

Fuglsang Bær og Planter hedder Hanne og<br />

Ehlert Andersens bedrift. De overtog den<br />

70 hektar store ejendom med søer og<br />

slagtesvin efter Hannes forældre i 1991.<br />

Hanne er sygeplejerske men deltager i bedriften,<br />

så meget hun kan. Ehlert er ud-<br />

362 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


PRISER – Priserne i gårdbutikken på Fastrupvej<br />

ved Hammerum.<br />

dannet tømrer, men havde mere lyst <strong>til</strong><br />

jordbrug. Efter et par år startede han med<br />

produktion og salg af jordbærplanter klasse<br />

A, og i 1995 fortsatte han med at dyrke<br />

jordbær, primært <strong>til</strong> selvpluk samt <strong>til</strong> Shell<br />

i Hammerum og planteskolen Haveoasen i<br />

Herning, der drives af Ehlert Andersens<br />

bror.<br />

- Grisene blev trinvist sat ud <strong>til</strong> fordel for<br />

specialafgrøder. Det er både sjovere og<br />

nemmere, smiler Ehlert Andersen, der i dag<br />

dyrker et par hektar med jordbær, en ’’lille<br />

sjat’’ hindbær, tidlige kartofler, 20 hektar<br />

hovedkål <strong>til</strong> Daloon, og fra i år også halvanden<br />

hektar med Nordmannsgran <strong>til</strong><br />

selvskovning. Som noget nyt er parret gået<br />

i gang med dyrkning af hvidløg.<br />

- Produktionen af jordbærplanter er midlertidigt<br />

sat på stand by, men vi tager den<br />

måske op igen. Det er nemlig en fin forretning<br />

at sælge <strong>til</strong> private.<br />

Godt <strong>til</strong>fredse<br />

Smagedagene på Fastrupvej den 3. og 4.<br />

juli endte med et salg på 1.200-1.300 kilo<br />

jordbær.<br />

- Det er vi fint <strong>til</strong>fredse med, især når det<br />

er så varmt. Men vi er normalt også rigtig<br />

godt besøgt af selvplukkere på hverdage,<br />

fortæller Hanne Andersen, der er kassemester<br />

i jordbærsæsonen. Parret tager 25<br />

kroner per kilo for selvpluk og 50 kroner<br />

per kilo <strong>til</strong> de kunder, der køber plukkede<br />

bær. Prisen er den samme hele sæsonen.<br />

Sæsonen startede én måned senere end<br />

sidste år, nemlig den 19. juni. – Det gør ik-<br />

TRE NYE JORDBÆRSORTER:<br />

Cupid, Marshmarvel og Sweetheart<br />

Tre nye jordbærsorter er kommet på<br />

markedet i England. De hedder Cupid,<br />

Marshmarvel og Sweetheart - alle for -<br />

ædlet på East Malling forsøgsstation.<br />

Meiosis har licens og markedsføringsrettigheder<br />

på de tre sorter. I et nyhedsbrev<br />

beskriver Meiosis sorterne således:<br />

Cupid (EM1395) er en sen sort med<br />

høsttidspunkt som Florence. Bærrene<br />

har en klar orangerød farve og en regulær<br />

bærform. Bærrene er af en god kvalitet<br />

og tåler en del regn uden at blive<br />

ødelagt. Udbyttet er højere end Elsanta,<br />

og bærrene har et brixniveau på højde<br />

med Elsanta. Planten er kompakt i<br />

vækst, og bærrene sidder tydeligt. Cupid<br />

har god modstandsdygtighed mod visnesyge,<br />

rødmarv, sortplet og meldug.<br />

Marshmarvel (EM1119) er en tidlig sort<br />

med høsttidspunkt en uge tidligere end<br />

Elsanta. Sorten giver en meget høj andel<br />

af klasse I bær. Den er velegnet <strong>til</strong> en 60dages<br />

produktion og kan dyrkes i både<br />

jord og substrat. Marshmarvel er særdeles<br />

velegnet <strong>til</strong> dyrkning i tunnel. Bærrene<br />

er blanke og ensartede men lidt mørkere<br />

i farven end Elsanta. Smagen er god.<br />

Gennemsnitlig brixværdi er lidt <strong>lave</strong>re<br />

end Elsantas, men holdbarheden er den<br />

samme.<br />

JORDBÆR<br />

NYSLYNGET HONNING - Jordbær med ny<br />

honning blev serveret af den lokale biavler<br />

Svend Eriksen.<br />

ke så meget, at det er sent, når det drejer<br />

sig om selvpluk, for de fleste kommer alligevel<br />

først efter sankthans, slutter Hanne<br />

Andersen.l<br />

Sweetheart (EM1148) er en middeltidlig<br />

sort med høsttidspunkt, der falder sammen<br />

med Elsanta. Sorten er bedst egnet<br />

<strong>til</strong> mindre intensive systemer, her er<br />

frugtkvaliteten og andelen af klasse I bær<br />

god. Bærrenes form er konisk og lidt<br />

mørkere end Elsanta med en rød, indvendig<br />

farve. Smagen er behagelig sød og<br />

syrlig. Bærrene er større end Elsantas, og<br />

brixværdierne er sædvanligvis højere.<br />

Væksten er kompakt, og bladmassen er<br />

kraftigere end hos Elsanta.<br />

Sorten er moderat modstandsdygtig<br />

overfor meldug. Forsøg har vist, at den er<br />

modtagelig for rødmarv og visnesyge.<br />

CUPID – En sen sort. Foto: Meiosis. MARSHMARVEL – En tidlig sort.<br />

SWEETHEART – En middeltidlig sort.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 363


HINDBÆR<br />

Svampesygdomme i hindbær<br />

kan forebygges<br />

OVERSÆTTELSE: ANNEMARIE BISGARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@VFL.DK<br />

FOTO: JØRN HASLESTAD<br />

Svampesygdomme i hindbær er hvert år<br />

skyld i tab af bær. Når knopper og hele<br />

skud angribes af svampesygdomme, forringes<br />

overvintringsevnen. Sorten Glen<br />

Ample er i særlig grad modtagelig for grå -<br />

skimmel og hindbærstængelsyge, skriver<br />

fagbladet Norsk Frukt og Bær i en artikel,<br />

hvor konsulent Jørn Haslestad lister en<br />

række forholdsregler, som kan holde smittetrykket<br />

nede.<br />

Arealets placering<br />

Placeringen af arealet har stor betydning<br />

for smittetrykket. Vælg en åben og luftig<br />

lokalitet, hvor planterne tørrer hurtigt efter<br />

regn, men tag også hensyn <strong>til</strong> faren for<br />

vind- og kuldeskader om vinteren.<br />

Brug drypvanding<br />

Drypvanding skal foretrækkes frem for<br />

spinklervanding. Kombineret dryp- og<br />

sprinklervanding bør også undgås.<br />

Udtynding af nye skud<br />

Udtynd de nye skud, når de er 20-30 centimeter<br />

høje. Det giver mere luft og et<br />

bedre mikroklima imellem stænglerne.<br />

Desuden er udtyndingsarbejdet både lettere<br />

og billigere at udføre, når skuddene er<br />

små. Udtynd <strong>til</strong> det ønskede antal planter<br />

plus to-fire ekstra, så der er plads <strong>til</strong> udfald<br />

af nogle få stængler i løbet af sommeren.<br />

Forebyggende svampesprøjtninger<br />

Svampesprøjtninger før høst er vigtige. De<br />

nye skud er udsat for infektion og smitte<br />

fra ældre skud. Første forbyggende sprøjt-<br />

TIDLIG UDTYNDING – Nye skud udtyndes, når de er 20-30 centimeter høje. På det tidspunkt<br />

er det både let og billigt. Den øgede luftmængde mellem stænglerne reducerer svampe -<br />

angreb. Til venstre: Før udtynding. Til højre: Efter udtynding.<br />

STÆNGELSYGE – Svampen Didymella applanata, der forårsager stængelsyge i hindbær,<br />

overvintrer på gamle stængler. De sorte sporehuse indeholder ascosporer, der udslynges i<br />

fugtige perioder om foråret og inficerer nye hindbærskud.<br />

ning foretages, når de nye, unge skud er<br />

blevet udtyndet. Infektion starter tidligt<br />

og stængelsygdomme forplanter sig fra<br />

bladene via bladnerverne ind mod blad -<br />

hjørnerne.<br />

Tre <strong>til</strong> fire sprøjtninger før høst anbefales i<br />

Norge. Her<strong>til</strong> kommer en <strong>til</strong> to gange efter<br />

høst.<br />

Test af sprøjteudstyret<br />

Mange forsømmer at teste sprøjteudstyret<br />

og får dermed ikke optimal virkning af<br />

sprøjtearbejdet. Efterhånden som hindbærplanterne<br />

fylder mere og mere i løbet<br />

af sæsonen, øges kravet <strong>til</strong> sprøjtningen.<br />

Dysetypen skal ændres i takt med planternes<br />

vækst, så du opnår en dråbestørrelse<br />

og væskefordeling, der passer <strong>til</strong> bladmassen.<br />

Prøv med vandfølsomt papir for at teste<br />

sprøjteteknikken.<br />

Efter høst<br />

Efter høst skal ældre skud klippes af og<br />

fjernes hurtigst muligt. De smitter nemlig<br />

fortsat de unge skud. Der er ingen forsøg,<br />

der viser, om skuddene nødvendigvis bør<br />

364 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


fjernes fra marken for at reducere smitterisikoen,<br />

skriver Jørn Haslestad.<br />

Luft i tunneler<br />

Luftfugtigheden i tunnel er højere end på<br />

friland. Men ved at placere tunnelerne rigtigt<br />

kan sygdomsinfektionen reduceres.<br />

Tunneler, som ligger på flad mark, vil holde<br />

på fugtige luftmasser og kan derved øge<br />

sygdomstrykket. Hvis man derimod placerer<br />

tunneler på faldende terræn, sker der<br />

Skudlængde<br />

hos hindbær<br />

I et belgisk forsøg med forsinket<br />

dyrkning af hindbær under regntag<br />

så man på skudlængdens indflydelse<br />

på <strong>udbytte</strong> og kvalitet af bær hos<br />

sorterne Tulameen og Sugana. Udgangsmaterialet<br />

var kølede planter<br />

med overvintrede skud. Skudlængderne<br />

af de overvintrede skud var 50<br />

og 100 centimeter. Antallet af potter<br />

var 1,5 per kvadratmeter. Alle planter<br />

blev dyrket med to overvintrede<br />

skud plus to nye skud. Udbytteforskellen<br />

hos planter med forskellig<br />

skudlængde var ringe både hos de<br />

nye skud og de overvintrede skud. I<br />

alt var produktionen hos de 100<br />

centimeter lange, overvintrede skud<br />

af Sugana på 3,3 kilo per kvadratmeter,<br />

hvoraf 70 procent lå i klasse I.<br />

Hos de 50 centimeter lange, overvintrede<br />

skud var <strong>udbytte</strong>t på 3,1<br />

kilo per kvadratmeter med 73 procent<br />

i klasse I. Udbyttet af Sugana<br />

var betydeligt højere end for Tula -<br />

meen, som kun gav 2,5 kilo per kvadratmeter<br />

med 64 procent i klasse I,<br />

primært på grund af for små frugter.<br />

Høstperioden for Sugana er meget<br />

længere end for Tulameen.<br />

Kilde: Fruitteelt nr. 19, 2010.<br />

en opdrift af luft, hvilket kan reducere sygdomsudviklingen.<br />

Forebyggende sprøjtning<br />

og udtynding af skud er også nødvendigt<br />

under tag. Desuden er god udluftning<br />

et nøgleord i tunnelproduktion.<br />

Kun <strong>udbytte</strong> hvert andet år<br />

En klar forbedring af sundheds<strong>til</strong>standen i<br />

hindbærstængler fås ved at <strong>lave</strong> hvert andet<br />

års produktion. Det ene år skal planterne<br />

kun producere nye skud, mens der<br />

Hindbærbarkgalmyg plager i Holland<br />

Sidste år var hindbærbarkgalmyg et stigende<br />

problem i Holland. Nogle steder<br />

var det så slemt, at der slet ikke blev<br />

noget <strong>udbytte</strong>. Derfor har forsøgssta -<br />

tionen 1 i Randwijk startet en undersøgelse<br />

af, hvordan sygdommen bedst<br />

kan bekæmpes.<br />

Svampeangreb følger med<br />

Hindbærbarkgalmyg optræder i både<br />

sommer- og efterårshindbær. Larverne<br />

lever under barken. Skaden, efter det de<br />

æder af planten, er af mindre betydning.<br />

Det er meget mere alvorligt, at<br />

der gennem sår og indfaldsporte kommer<br />

svampeangreb som stængelsyge.<br />

Svampeangrebet fører som regel <strong>til</strong>, at<br />

skuddet dør. Ved svære angreb kan en<br />

stor del af hele planten gå tabt.<br />

Besværlig bekæmpelse<br />

Bekæmpelse af hindbærbarkgalmyg er<br />

vanskelig. Flyveperioden og dermed<br />

æglægningen finder sted over en meget<br />

lang periode, og derfor er det svært<br />

at ramme det rigtige sprøjtetidspunkt.<br />

Larverne lever skjult under barken og er<br />

derved vanskelige at ramme. Ved dyrkning<br />

af sommerhindbær kan galmyggen<br />

bekæmpes i den første flyveperiode<br />

i maj ved at fjerne de unge skud,<br />

hvor æglægningen fra første generation<br />

har fundet sted.<br />

Ved efterårshindbær kan man ikke bruge<br />

den metode. I Holland er det muligt<br />

at anvende kemisk bekæmpelse ved at<br />

sprøjte med Decis på de fuldvoksne<br />

myg, men dette middel passer dårligt<br />

ind i integreret dyrkning, fordi det har<br />

en meget bred virkning.<br />

Nematoder<br />

I foråret startede man på forsøgssta -<br />

tionen i Randwijk en undersøgelse af<br />

nogle midler, der kan bruges i økologisk<br />

og integreret dyrkning af hindbær. I laboratorieforsøg<br />

blev der blandt andet<br />

HINDBÆR<br />

det andet år kun produceres bær på skuddene<br />

fra året før. I høståret fjernes alle nye<br />

skud, så der på intet tidspunkt er både<br />

gamle og nye skud på planten. Metoden er<br />

afprøvet i Norge, hvor der er gode erfaringer<br />

med at have flere planter per løbende<br />

meter, så <strong>udbytte</strong>t bliver noget større de<br />

år, der høstes.l<br />

Kilde: Haslestad, J. 2010. Forebygg stengelsjukdom i<br />

bringebær. Norsk Frukt og Bær, 3, 28-29.<br />

LARVER - Hindbærbarkgalmyggens larver<br />

ses her på forskelligt udviklingstrin.<br />

De glasagtige hvide er de yngste, de orange<br />

er de ældste.<br />

arbejdet med bekæmpelse ved hjælp af<br />

nematoder og svampepræparatet Bio<br />

1020 på larver af hindbærbarkgalmyg.<br />

1. Kennis- en inovatieCentrum Kleinfruit.<br />

Kilde: Fruitteelt 23, 2010.<br />

FAKTA<br />

Levevis<br />

Hindbærbarkgalmyggen er kun to<br />

millimeter lang. Den kan kendes<br />

på dens orangerøde krop og buede<br />

antenner. Hunnen lægger æg<br />

på unge hindbærskud, gerne på<br />

steder hvor barken er skadet og<br />

fortrinsvis i de nederste 50 centimeter<br />

af planten. En uge <strong>til</strong> 10<br />

dage efter æglægning kommer<br />

larverne <strong>til</strong> syne.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 365


SØDKIRSEBÆR<br />

Kampen om sødkirsebærrene<br />

Udbyttet i sødkirsebær blev<br />

i mange plantager meget<br />

begrænset i år. Årsagen var<br />

det våde og kolde forår, og<br />

hos frugtavler Kristoffer<br />

Lollesgaard gjorde fugle sig<br />

også skyldige i en stærkt<br />

reduceret høst.<br />

TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

AMB@VFL.DK<br />

Sødkirsebær smager himmelsk, det synes<br />

de fleste. Desværre har mange fugle samme<br />

opfattelse af de søde, røde sommerbær.<br />

Ikke mindst stære er et frygtet skadedyr<br />

i sødkirsebær, men også solsorte, råger<br />

og måger tager deres del af bærrene, hvis<br />

de først har fået øje på dem.<br />

Kristoffer Lollesgaard ved Rudkøbing gruer<br />

med god grund også for fuglene i sin plantage,<br />

der ligger med en skøn udsigt over<br />

Siø Sund, og den langelandske frugtavler<br />

har i år kæmpet en ulige kamp mod dem.<br />

- Vi har før haft besøg af stærene, og normalt<br />

har vi også kunnet skræmme dem<br />

nogenlunde væk. Men i år er stæreproblemet<br />

massivt. De er virkelig stride, selv om<br />

vi forsøger at forskrække dem med flere<br />

midler, fortalte Kristoffer Lollesgaard en<br />

sommeraften sidst i juli, hvor 15 avlere fra<br />

Foreningen Danske Sødkisebærproducenter<br />

var på besøg.<br />

Fuglealarm og drage<br />

- Vi prøver på forskellig måde at undgå<br />

stærene – blandt andet har vi sat en ældre<br />

model af en amerikansk fuglealarm (Bird<br />

Repeller) op, hvor fugleskrig med meget<br />

høje lyde af fuglenes fjender kommer ud<br />

af højttalerne. I år har alarmen kun virket<br />

på stærene i en ganske lille radius. I 20-30<br />

meters afstand æder fuglene livligt løs af<br />

bærrene. Solsortene tager heller ikke notits<br />

af den. Til gengæld virker den godt<br />

mod måger og råger, pointerer Kristoffer<br />

Lollesgaard.<br />

- Vi har også sat en drage op, der svæver<br />

en halv snes meter over trætoppene. Dragen<br />

virkede optimalt den første uge, men<br />

derefter måtte vi flytte den – <strong>til</strong> sidst hver<br />

anden eller tredje dag. Virkningsområdet<br />

bliver også mindre med tiden, fordi stærene<br />

og mågerne vænner sig <strong>til</strong> den. fortæl-<br />

KRISTOFFER – Frugtavler Kristoffer Lollesgaard forklarer, hvordan regntaget skal etableres<br />

over det nyplantede areal med sødkirsebær. Forberedelserne er gjort: Fem meter lange pæle<br />

er banket 90 centimeter i jorden og står på 10 meters afstand.<br />

ler Kristoffer Lollesgaard, der mener, dragen<br />

trods alt har gjort nytte.<br />

Den største svaghed ved dragen er, at den<br />

ikke virker, når det er vinds<strong>til</strong>le, som det af<br />

og <strong>til</strong> kan være, eksempelvis om morgenen,<br />

hvor mågerne starter deres aktivitet i<br />

Lollesgaards plantage ved fem-tiden og<br />

stærene ved seks-tiden.<br />

- Overdækning med net er den bedste assistance<br />

mod stære og andre fugle, men vi<br />

vil helst ikke dække vores træer af Regina<br />

og Kordia med net, fordi de er formet som<br />

spindeltræer. Her kan nettet nemlig nemt<br />

ødelægge både topskud og sidegrene. I<br />

øvrigt er solsortene ikke så vilde med Kordia<br />

og Regina, formentlig fordi bærrene<br />

sjældent hænger i store klaser. Men det er<br />

stærene ligeglade med, de æder rub og<br />

stub.<br />

Død råge hjælper<br />

Rågerne kommer også på besøg i Lolles -<br />

gaards plantage, men de giver ikke anledning<br />

<strong>til</strong> søvnløse nætter.<br />

366 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


DRAGE – Dragen fra tyske firma Christoph -<br />

air koster cirka 3.700 kroner inklusive fragt.<br />

- Rågerne er nemmere at have med at<br />

gøre. Vi skyder og hænger en død råge op<br />

over træerne <strong>til</strong> skræk og advarsel for dens<br />

artsfæller. Det er nok, så holder de sig væk,<br />

fastslår Kristoffer Lollesgaard.<br />

Man må ikke uden videre skyde fugle i<br />

frugtplantager og gartnerier. En ny bekendtgørelse<br />

om vildtskader, der trådte i<br />

kraft 1. januar 2010, kræver, at der skal<br />

søges om forudgående <strong>til</strong>ladelse, når det<br />

drejer sig om regulering af fugle. Ved at<br />

sende en ansøgning <strong>til</strong> den lokale enhed af<br />

Skov- og Naturstyrelsen, er der normalt ikke<br />

problemer med at få <strong>til</strong>ladelse <strong>til</strong> at regulere<br />

stære, ringduer, råger og krager, der<br />

optræder i flok. Det kræver dog, at man i<br />

forvejen har forsøgt med vildtafværgemidler,<br />

og at de fortsat findes på arealerne, ligesom<br />

det er <strong>til</strong>fældet i plantagen på Langeland.<br />

Nyt areal dækkes med plast<br />

Kristoffer Lollesgaard er træt af problemerne<br />

med fugle på sine 1,3 hektar, hvor<br />

de ældste træer er en snes år gamle. For at<br />

forny plantagen og sortimentet og skabe<br />

en mere sikker produktion plantede han i<br />

foråret 2010 et nyt areal med sødkirsebær,<br />

som skal overdækkes med regntag. Så slipper<br />

han samtidig for de væsentligste problemer<br />

med fugle samt revner efter regn i<br />

bærrene.<br />

Det nye areal er på 1,2 hektar, og her er<br />

der anvendt grundstammerne Gisela 5, Gisela<br />

6 og Colt på tre forskellige træafstande:<br />

2,5 meter, 2,0 meter og 1,65 meter.<br />

Rækkeafstanden er fire meter. Der er plantet<br />

otte forskellige sorter.<br />

- Det mest rationelle ville være at plante<br />

to-tre sorter, men da det er vigtigt for os<br />

at kunne forsyne vores egen gårdbutik i en<br />

lang periode fra 1. juli <strong>til</strong> midt i august, har<br />

vi valgt mange sorter. Det er kun de sene<br />

sorter, vi vil sælge en gros <strong>til</strong> selskabet<br />

Danske Frugtavlere, fortæller Kristoffer<br />

Lollesgaard og opremser sorterne på det<br />

nye areal: Regina, Lalastar, Early Korvic,<br />

Van, Techlovan, Kordia, Staccato og Grey -<br />

star.<br />

Systemet <strong>til</strong> overdækning bliver formentlig<br />

det tyske Vöen, hvor en ny teknik med<br />

vinteropbevaring af plasten på tråden over<br />

træerne, gør det muligt at lægge plasten<br />

meget hurtigt på.<br />

Kun en tredjedel <strong>udbytte</strong><br />

Det kolde forårsvejr under blomstringen<br />

satte sine spor på årets <strong>udbytte</strong> i sødkirsebær.<br />

Frugtsætningen blev ikke for god, junifaldet<br />

var flere steder usædvanlig stort,<br />

FUGLEALARM – Lollesgaard har brugt denne<br />

fuglealarm i mange år, men i år var det svært<br />

at holde stærene væk med de høje lyde.<br />

SØDKIRSEBÆR<br />

DØD RÅGE – Rågerne bliver væk fra sødkirsbærrene,<br />

når en af deres artsfæller hænger<br />

død over plantagen. Nye regler fra januar<br />

2010 kræver en <strong>til</strong>ladelse fra Skov- og Naturstyrelsen<br />

<strong>til</strong> regulering af skadevoldende<br />

vildt.<br />

og <strong>udbytte</strong>rne blev derfor små. Kristoffer<br />

Lollesgaard høstede i år knapt halvdelen af<br />

en normal høst på seks-syv ton. Hele<br />

høsten på tre ton blev hovedsagelig solgt i<br />

egen gårdbutik – Frugthuset – hvor prisen<br />

er 58-65 kroner per kilo afhængig af bakkestørrelsen.<br />

Kristoffer bruger tre bakke -<br />

størrelser i plast uden låg <strong>til</strong> gårdbutikken<br />

– 300 gram, 650 gram og 1,2 kilo. Den store<br />

bakke er meget populær blandt kunderne.<br />

Der var endda perioder, hvor han knapt<br />

nok kunne forsyne sin egen butik med bær<br />

på grund af de <strong>lave</strong> <strong>udbytte</strong>r.<br />

- Van og Kordia har kun givet halv avl, men<br />

i Kordia fik vi nok kun plukket 10 procent,<br />

fordi fuglene åd resten. Regina på grundstammen<br />

Colt, som vi har flest af, bar<br />

næsten ingen frugt, mens Regina på Gisela<br />

5 gav fuldt <strong>udbytte</strong>. Lapins, Sweetheart og<br />

Merchant gav fuld avl.<br />

I normale år sælger Kristoffer Lollesgaard<br />

cirka 75 procent af bærrene <strong>til</strong> Danske<br />

Frugtavlere A/S. I år fik selskabet ingen<br />

bær fra Lollesgaard.l<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 367


Kortvarig solbær-<br />

og ribshøst<br />

TRE TIMER PER HEKTAR – Frugtavler<br />

Mads Møller Andersen i Ørbæk høster<br />

ribssorten Rondom på buske, der blev<br />

sat som stiklinger på blivestedet i<br />

2004. Det er tredje høst på disse buske.<br />

Udbyttet var i år på 12 ton per hektar.<br />

Alle bær gik <strong>til</strong> løsfrost i klasse A.<br />

368 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Solbær- og ribshøsten blev<br />

i år af middel størrelse. I<br />

solbær er prisen højere end<br />

sidste år, men ikke særlig<br />

meget i betragtning af, at<br />

lagrene er tomme. I ribsene<br />

skuffer prisen igen. Det<br />

skyldes fyldte lagre, der<br />

sætter markedet under<br />

pres.<br />

Solbær- og ribshøsten var ultrakort i år. I<br />

løbet af knap to uger var bærrene rystet af<br />

buskene og enten presset <strong>til</strong> saft eller lagt<br />

på frost. Normalt tager det over tre uger.<br />

- Det er den korteste sæson jeg kan mindes,<br />

fortæller Svend Jensen, der er daglig<br />

leder af Danske Bær A.m.b.a. med kontor i<br />

Ørbæk. - Solbær og ribs modnede nærmest<br />

oven i hinanden, og helt usædvanligt<br />

blev solbærsorterne Ben Alder og Ben Lomond<br />

høstet samtidig. Den korte høst<br />

skyldes blandt andet høje nattetemperaturer,<br />

så modningen foregik døgnet rundt.<br />

Tålmodighed på prøve<br />

Danske Bær fik i år leveret godt 7.000 ton<br />

solbær og godt 1.000 ton ribs. Det er 30<br />

procent færre af begge kulturer end sidste<br />

år. Det reducerede ribs<strong>udbytte</strong> skyldes<br />

blandt andet, at nogle arealer er ryddet.<br />

- I solbærrene skuffede Ben Alder meget<br />

med <strong>lave</strong> <strong>udbytte</strong>r, <strong>til</strong> gengæld overraskede<br />

Ben Lomond positivt. I gennemsnit lå<br />

<strong>udbytte</strong>t på syv ton per hektar i solbær, siger<br />

Svend Jensen og påpeger, at der var<br />

meget stor forskel på <strong>udbytte</strong>niveauerne i<br />

plantagerne.<br />

- Udbytterne svingede mellem tre og 14<br />

ton per hektar. Enkelte plantager blev ramt<br />

af kulde i blomstringen, men generelt kom<br />

de største <strong>udbytte</strong>r fra velpassede plantager,<br />

hvor buskene ikke er skadet efter sidste<br />

års høst, og hvor planterne er beskåret,<br />

gødsket og sprøjtet optimalt. Dårligt passede<br />

buske gav alt for lidt, fastslår Svend<br />

Jensen og opfordrer avlerne <strong>til</strong> at være lidt<br />

tålmodige, når de skal høste.<br />

- Det er en dårlig ide at gå for meget på<br />

kompromis med høsttidspunktet. Vent<br />

med at høste <strong>til</strong> bærrene er ordentlig<br />

modne, og brixværdien er høj. Så er de<br />

nemme at ryste uden at <strong>lave</strong> skader på<br />

grenene, lyder opfordringen.<br />

Med udsigten <strong>til</strong> regn midt i uge 32 gik der<br />

panik i mange avlere.<br />

- Specielt om torsdagen gik det vildt for<br />

sig. Her fik vi leveret 900 ton solbær på en<br />

dag. Det er tre gange mere, end fabrikkerne<br />

kan forarbejde dagligt, så vi lagde me-<br />

get på frost, selv om det er en dyr løsning,<br />

understreger Svend Jensen.<br />

Priser og afregning<br />

Avlere, der leverer <strong>til</strong> Danske Bær A.m.b.a.,<br />

får i år udbetalt et a konto beløb på 1,50<br />

kroner per kilo solbær og 60 øre per kilo<br />

ribs.<br />

- Som de foregående år afregner vi igen i<br />

oktober, og den endelige afregning kommer,<br />

når alle bær er afsat, oplyser Svend<br />

Jensen, der mener, at den endelige pris<br />

kommer <strong>til</strong> at ligge på godt tre kroner per<br />

kilo solbær. I Polen var prisen i år på tre <strong>til</strong><br />

fire kroner per kilo bær, vel at mærke leveret<br />

på fabrikken.<br />

Ribsprisen forventes at blive en anelse<br />

højere end sidste år, hvor danske avlere fik<br />

70 øre per kilo.<br />

- Der er alt for mange ribs i Europa, blandt<br />

andet har Polen og Ungarn meget store<br />

arealer. Når markedet er så presset, stiger<br />

kravene <strong>til</strong> bærkvaliteten, og derfor er det<br />

nemmest at sælge sorterne Rondom og<br />

Rovada, mens Rosetta er vanskelig at komme<br />

af med, forklarer Svend Jensen.<br />

Nem levering <strong>til</strong> fabrikken<br />

Hos frugtavler Mads Møller Andersen i<br />

Ørbæk, der har sin plantage beliggende<br />

skråt over for Ørbæk Mostfabrik, gik høsten<br />

af 10 hektar med ribssorten Rondom godt.<br />

- Vi høstede i fint vejr og fik i gennemsnit<br />

12 ton per hektar på planter, der er henholdsvis<br />

fem og syv år gamle, fortæller<br />

Mads Møller Andersen. Han glæder sig<br />

over, at kvaliteten var så god, at alle ribsene<br />

kunne høstes <strong>til</strong> løsfrysning i de såkaldte<br />

minibig-kasser. Det giver et <strong>til</strong>læg på 50<br />

øre per kilo for bær i klasse A.<br />

- Nærheden <strong>til</strong> fabrikken er en stor fordel<br />

både for os, bærrene og Danske Bær.<br />

Transporten er nem, og bærrene når ikke<br />

at safte på den korte afstand <strong>til</strong> fabrikken.<br />

Desuden bruger Danske Bær os som en<br />

slags buffer, når der kommer for få eller for<br />

mange bær ind.<br />

Mads Møller Andersen har også 16 hektar<br />

med solbær, hvoraf 11 hektar er med sorten<br />

Ben Alder og resten er Ben Lomond og<br />

Narve Viking.<br />

- Ben Lomond skuffede desværre med kun<br />

omkring fem ton per hektar, mens Ben Alder<br />

gav godt, omkring 10 ton per hektar og<br />

Narve Viking 8-10 ton per hektar. Til gen -<br />

gæld kunne vi også høste alle solbær <strong>til</strong><br />

løsfrost i klasse A.<br />

Ben Alder skuffede<br />

Hos solbæravler Thomas Beck i Nyborg<br />

blev solbærhøsten 50 ton mindre end sidste<br />

år.<br />

- Vores samlede <strong>udbytte</strong> havnede på 170<br />

ton. Ben Tron gav et godt <strong>udbytte</strong> på 12,1<br />

ton per hektar af store, flotte bær. Det er<br />

MADS MØLLER ANDERSEN.<br />

BUSKFRUGT<br />

en god og <strong>udbytte</strong>stabil sort, som står på<br />

god jord og er godt beskyttet mod forårsfrost,<br />

kun jord kun 300 meter fra kysten,<br />

siger Thomas Beck, der har cirka 22 hektar<br />

solbær plantet i 2003.<br />

De andre to solbærsorter står omkring<br />

seks kilometer fra kysten. Den ene gav et<br />

dårligt <strong>udbytte</strong>, den anden et godt.<br />

- Vores hovedsort Ben Alder skuffede med<br />

kun 5,1 ton per hektar. Den gav sidste år ni<br />

ton per hektar, husker Thomas Beck.<br />

- Ben Lomond gav seks ton per hektar på<br />

de yngste buske fra 2005 og 10,5 ton per<br />

hektar på de ældste buske fra 2003. Det er<br />

det bedste <strong>udbytte</strong>, vi nogensinde har haft<br />

på Ben Lomond.<br />

Thomas Becks høstede ligesom Mads Møller<br />

Andersen alle sine solbær i minibigkasser<br />

i år. Der er cirka 220 kilo per kasse.<br />

- De nye kasser er en stor fordel at bruge<br />

frem for de gamle småkasser, der krævede<br />

ekstra mandskab på maskinen. Til gengæld<br />

er det vigtigt, at vi er på forkant med<br />

høsten i forhold <strong>til</strong> bærrenes modning, når<br />

det er <strong>til</strong> løsfrost, forklarer Thomas Beck.<br />

Mink og solbær<br />

Selv om der har været solbær på Thomas<br />

Becks ejendom siden 1991, hvor hans far<br />

plantede de første buske, overvejer han,<br />

om produktionen skal fortsætte. Hans hovedindtægt<br />

kommer i dag fra mink, hvor<br />

farmen er under udvidelse <strong>til</strong> 7.000 tæver.<br />

De 140 hektar landbrugsjord bliver nu forpagtet<br />

ud, så der kun bliver fokus på to<br />

driftsgrene, nemlig mink og solbær.<br />

- Det skulle gerne give en lettelse rent arbejdsmæssigt.<br />

Så ser vi tiden an, inden vi<br />

tager beslutning om, hvilken rolle solbær<br />

skal spille i fremtiden. Solbær er en rar kultur,<br />

ikke mindst i høstperioden, men i forsommeren,<br />

hvor der er meget travlt på<br />

minkfarmen, er det svært at finde tid nok<br />

<strong>til</strong> begge produktioner.l<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 369


ÆBLER<br />

Nyere æblesorter<br />

med salgspotentiale<br />

Eksperter og et smagspanel<br />

har vurderet frugterne af<br />

85 æblesorter. Kun de 22<br />

blev bedømt <strong>til</strong> at have så<br />

god frugtkvalitet, at forbrugerne<br />

vil synes om dem.<br />

TEKST: BIRKA FALK KÜHN<br />

INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION, ÅRSLEV<br />

FOTO: KIM NIELSEN, ÅRSLEV<br />

I en undersøgelse af i alt 85 æblesorters<br />

havde 22 navngivne sorter forbruger -<br />

appeal – altså en god frugtkvalitet. Alle<br />

22 sorter havde både et attraktivt frugtudseende<br />

(bedømt af et ekspertpanel) og<br />

en god spisekvalitet (bedømt af et smagspanel).<br />

Halvdelen af sorterne var skurv -<br />

resistente, og den anden halvdel var ikke<br />

skurvresistente sorter. I denne undersøgelse<br />

er udelukkende fokuseret på sorternes<br />

frugtkvalitet, mens diverse dyrkningsegenskaber<br />

ikke er undersøgt.<br />

Sorterne Ahrista, Ecolette, Initial, Rajka,<br />

Rubinola og Topaz er beskrevet i Grøn<br />

Viden, Havebrug nr. 145, 2002 om ’Skurv -<br />

resistente æblesorter’.<br />

Sorter med forbrugerappeal<br />

I tabel 1 og 2 er frugtkvaliteten kvantifi -<br />

ceret for de 22 sorter, der opnåede både BELLIDA – En ny sort med lavt syreindhold.<br />

gode bedømmelser af frugtudseendet<br />

og af spisekvaliteten (karakterer over 4,9).<br />

Smagskaraktererne i tabel 1 gælder for hver sort for den smagsdato, hvor spisekvaliteten<br />

var optimal. I de følgende beskrivelser<br />

af frugtkvaliteten er kun fremhævet<br />

sorternes specielle egenskaber:<br />

SCARLET O’HARA – En ny, skurvresistent<br />

sort, der som navnet antyder, er meget attraktiv.<br />

Sorten har tendens <strong>til</strong> vekselbæring.<br />

Ahrista: En noget fast og sprød sort, der <strong>til</strong>lige<br />

har en frisk smag.<br />

Bellida: En saftig, fast og sprød sort, der<br />

med sin friske smag er lidt sødlig på grund<br />

af et lavt syreindhold.<br />

Braeburn: Skrællen er lidt tyk. En meget<br />

fast, saftig og sprød sort.<br />

Collina: Skrællen er lidt sej. Frugtkødet er<br />

saftigt og sprødt, men dog lidt blødt.<br />

Frugtkødet har en god æblesmag med et<br />

lavt sukkerindhold.<br />

Dalinbel: Udseendet er noget svingende.<br />

Spisekvaliteten er god. Frugtkødet er meget<br />

fast og noget sprødt. Frugterne er friske<br />

med nogen æblesmag.<br />

Ecolette: Har et svingende udseende. Gennemsnitligt<br />

er det en fast og lidt sprød<br />

sort med en syrlig, frisk smag.<br />

Falstaff: En saftig og sprød sort med en<br />

frisk smag.<br />

Frederik: Skrællen er sprød. Frugtkødet er<br />

lidt blødt men alligevel lidt sprødt. Sorten<br />

har en god æblesmag.<br />

Nicogreen/Greenstar®: Grønne, meget faste,<br />

saftige og sprøde æbler. Smagen er<br />

frisk uden særlig meget æblesmag. Har et<br />

lavt syreindhold.<br />

Ingelin: Noget svingende udseende. En<br />

meget saftig, temmelig fast og sprød sort,<br />

der har en syrlig og frisk smag. Højt indhold<br />

af syre.<br />

Initial: Lave karakterer for spisekvalitet i to<br />

ud af tre år. En sort med lidt faste frugter,<br />

der har en sødlig smag, hvilket kan <strong>til</strong>skrives<br />

et lavt syreindhold.<br />

370 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


New Red Jonaprince: Meget mørkerøde<br />

frugter, friske og lidt saftige. Indholdet af<br />

syre i frugterne er lavt.<br />

Rajka: En saftig, fast og sprød sort, der har<br />

en frisk smag.<br />

Rubens: En saftig, meget fast og meget<br />

sprød sort med en frisk, lidt sødlig smag.<br />

Lavt syreindhold.<br />

Rubinettte: God æblesmag. Sukker- og syreindholdet<br />

er højt.<br />

Rubinola: En lidt fast og frisk sort. Lidt saftig<br />

og lidt sprød. Frugterne indeholder meget<br />

sukker og middel syre.<br />

Rubinstep: Skrællen er forholdsvis tyk og<br />

sej. Frugtkødet er fast, noget saftigt og<br />

sprødt. Sorten har en god æblesmag og er<br />

frisk.<br />

Santana: En saftig og sprød sort, der er lidt<br />

fast. Frugterne er lidt syrlige, friske og har<br />

>>><br />

Tabel 1<br />

RUBINSTEP – En ny, skurvresistent sort med en god holdbarhed.<br />

Nye æblesorters frugtkvalitet bedømt af et smagspanel og udseende bedømt af et ekspertpanel.<br />

Gennemsnit for 2004-2006. Karaktererne er givet efter en skala fra 1 <strong>til</strong> 9.<br />

Smagspanel Ekspertpanel<br />

Skræl 1<br />

Frugtkødets konsistens 2<br />

Frugtkødets smag 3<br />

Overordnet indtryk af hele æblet 4<br />

Udseende 5<br />

bedømt på<br />

en kasse æbler<br />

Sort Tykkelse Sprødhed Saftighed Fasthed Sprødhed Syrlighed Æblesmag Friskhed Modenhed Spisekvalitet Frugtudseende<br />

Salgbarhed<br />

Ahrista 5,0 4,6 5,2 3,8 4,2 5,7 5,7 4,7 5,3 5,6 6,1<br />

Bellida 5,0 5,5 3,4 2,8 2,2 7,7 5,1 4,8 5,0 6,6 6,0<br />

Braeburn 6,1 5,6 3,6 2,3 2,7 5,9 5,9 5,1 5,0 5,9 6,7<br />

Collina 5,5 7,5 3,0 6,0 2,5 5,5 7,0 5,0 5,0 5,3 6.0 6<br />

Dalinbel 5,7 5,4 5,3 2,7 4,0 5,4 6,2 4,1 4,9 5,8 4.6 6<br />

Ecolette 5,5 5,8 4,9 2,9 4,0 4,6 4,9 4,4 4,9 5,5 5.5 6<br />

Falstaff 5,2 5,2 3,5 4,0 3,1 5,7 5,4 4,2 4,9 6,1 5,4<br />

Frederik 5,0 3,9 5,0 6,7 3,9 6,1 7,3 4,4 5,6 5,9 5.4 6<br />

Nicogreen/<br />

Greenstar 5,2 4,7 3,7 2,4 2,2 5,7 4,3 4,3 4,9 5,7 6,1<br />

Ingelin 4,6 4,8 2,9 3,4 3,1 4,1 5,3 3,2 4,5 5,9 4,9<br />

Initial<br />

New Red<br />

5,2 5,3 4,9 4,4 4,6 6,3 5,3 5,1 5,6 5,1 6,7<br />

Jonaprince 5,0 4,9 4,4 4,9 4,8 6,1 6,3 4,5 5,6 5,8 7,8<br />

Rajka 4,6 4,3 3,6 3,5 2,9 6,0 5,9 4,2 4,9 6,1 6,6<br />

Rubens 5,0 4,6 3,5 2,8 2,6 7,0 5,5 4,6 4,8 6,9 5,2<br />

Rubinette 5,4 5,8 4,7 4,9 4,7 5,6 6,6 4,7 5,3 6,0 5,3<br />

Rubinola 5,0 5,2 4,0 3,7 4,1 5,8 5,8 4,5 5,3 6,3 6,5<br />

Rubinstep 6,5 6,5 4,7 3,5 4,2 6,4 6,1 4,8 5,2 5,7 6,1<br />

Santana<br />

Scarlet<br />

5,0 5,1 3,6 4,3 3,3 4,9 6,4 4,1 5,0 6,0 6,0<br />

O’Hara 5,6 5,6 5,6 2,5 3,5 5,6 5,4 4,5 5,1 5,6 5.7 6<br />

Topaz 4,3 4,1 3,8 4,3 3,6 4,9 6,4 4,0 5,0 6,3 5.2 6<br />

Zari 5,5 5,5 2,7 3,0 2,5 5,5 6,4 3,5 4,8 7,1 6,2<br />

Zonga 4,1 3,8 2,6 4,4 3,1 4,1 4,9 3,6 4,8 5,2 4,5<br />

Gennemsnit 5,2 5,2 4,0 3,8 3,4 5,7 5,8 4,4 5,1 5,9 5,6<br />

1. Skræl. Tykkelse: 1 = Meget tynd, 5 = Hverken tynd eller tyk, 9 = Meget tyk. Sprødhed: 1 = Meget sprød, 5 = Hverken sprød eller sej, 9 = Meget sej<br />

2. Konsistens. Saftighed: 1= Meget saftig, 5 = Hverken saftig eller tør, 9 = Meget tør. Fasthed: 1= Meget fast, 5 = Hverken fast eller blød, 9 = Meget blød.<br />

Sprødhed: 1 = Meget sprødt, 5 = Hverken sprødt eller melet, 9 = Meget melet.<br />

3. Smag. Syrlighed: 1 = Meget sur, 5 = Hverken sur eller sød, 9 = Meget sød. Æblesmag: 1 = Uden æblearoma, 5 = <strong>Middel</strong> æblearoma, 9 = Meget æblearoma<br />

4. Indtryk. Friskhed: 1 = Meget frisk, 5 = <strong>Middel</strong> frisk, 9 = Meget parfumeret (meget lidt friskt). Modenhed: 1= Meget umoden, 5= hverken u- eller overmoden,<br />

9 = Meget overmoden. Spisekvalitet: 1 = Meget dårlig, 5 = hverken god eller dårlig, 9 = Meget god.<br />

5. Udseende: 1= Meget dårligt, 3 = Dårligt, 5 = <strong>Middel</strong>godt , 7 = Godt, 9 =Meget godt udseende. Æbler bedømt med karakterer under 5 er usælgelige<br />

6. Udseendet er i 2006 bedømt på usprøjtede æbler.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 371<br />

ÆBLER


ÆBLER<br />

en god æblesmag. Syreindholdet er højt.<br />

Scarlet O’Hara: Udseendet svinger en del.<br />

Frugterne er meget faste og lidt sprøde, og<br />

smagen er lidt frisk.<br />

Topaz: Både spisekvalitet og udseendet<br />

svinger en del. Gennemsnitligt er skrællen<br />

lidt tynd og sprød. Frugterne er saftige,<br />

sprøde og lidt faste. Smagen er lidt syrlig<br />

med en god, frisk æblesmag. Frugterne har<br />

et højt indhold af syre.<br />

Zari: Frugterne har et attraktivt udseende.<br />

Det er en saftig og meget sprød sort, der<br />

har et lidt fast frugtkød. Frugterne har en<br />

god æblesmag og er meget friske.<br />

Zonga: Både udseendet og spisekvaliteten<br />

svinger en del. Gennemsnitlig er skrællen<br />

noget tynd og sprød. Frugtkødet er saftigt<br />

og lidt fast og sprødt. Frugterne har en lidt<br />

syrlig, frisk smag uden særlig meget æblesmag.<br />

Indholdet af syre i frugterne er<br />

højt.l<br />

Trods krisen foregår der stadig en del nyplantninger<br />

af kernefrugt i Holland. I 2009<br />

blev 4,1 procent af æblearealet udskiftet.<br />

Det svarer <strong>til</strong> 378 hektar. For pærernes<br />

vedkommende blev 5,6 procent udskiftet, i<br />

alt 436 hektar. Trods nyplantningerne falder<br />

arealet med æbletræer stadig i Holland.<br />

Hvis denne nedadgående trend<br />

fortsætter, bliver arealet med æbler snart<br />

mindre end arealet med pærer. Der blev<br />

ryddet flere hektar med æbler, end der<br />

blev plantet, og derfor faldt det samlede<br />

Tabel 2<br />

Nye æblesorters frugtkvalitet målt ved analyser.<br />

Gennemsnit for 2004-2006.<br />

Egenskab målt ved analyse 1<br />

Sort Sukker Æblesyre Sukker/ Fasthed<br />

procent procent syre kilo<br />

Ahrista 13,0 0,73 18,3 6,5<br />

Bellida 13,0 0,43 30,7 8,0<br />

Braeburn 13,1 0,73 18,1 8,4<br />

Collina 10,8 0,73 14,9 4,8<br />

Dalinbel 15,1 0,79 19,4 6,0<br />

Ecolette 15,2 0,95 16,0 8,1<br />

Falstaff 12,7 0,74 17,6 6,5<br />

Frederik 11,6 0,87 13,3 3,9<br />

Nicogreen/Greenstar 12,3 0,59 20,9 8,0<br />

Ingelin 11,7 0,83 14,0 6,4<br />

Initial 13,5 0,56 24,3 6,0<br />

New Red Jonaprince 13,6 0,61 22,5 4,1<br />

Rajka 13,6 0,68 19,8 6,3<br />

Rubens 13,8 0,55 25,2 6,7<br />

Rubinette 16,1 0,93 17,4 5,9<br />

Rubinola 14,7 0,76 19,5 7,1<br />

Rubinstep 13,0 0,60 21,8 5,7<br />

Santana 12,6 0,91 13,9 6,0<br />

Scarlet O’Hara 12,6 0,67 19,0 8,7<br />

Topaz 13,7 0,89 15,4 6,5<br />

Zari 13,9 0,71 19,7 5,6<br />

Zonga 12,4 0,94 13,4 5,8<br />

Gennemsnit 13,3 0,74 18,9 6,4<br />

1. Sukker er målt ved refraktometertørstof, æblesyre er målt ved titrering med NaOH <strong>til</strong> pH 8,1, og fasthed er<br />

målt med bordfastspændt penetrometer.<br />

ZONGA – En ny sort fra Belgien<br />

med forholdsvis kort holdbarhed.<br />

Æble- og pæresortimentet i Holland<br />

æbleareal fra 9.300 hektar i 2008 <strong>til</strong> 9.129<br />

hektar i 2009. Også pærer blev der plantet<br />

færre af i 2009 end de to foregående år.<br />

Det skriver Groenten & Fruit.<br />

Klubsorter i fremgang<br />

I tabel 1 ses hvilke æble- og pæresorter,<br />

der p.t. er plantet i hollandske plantager.<br />

De to største æblesorter er fortsat Elstar<br />

og Jonagold. Klubsorterne er i hastig fremgang.<br />

I 2008 var der 44 hektar med æble -<br />

sorten Junami, og nu er der 407 hektar. Junami<br />

er dermed den største klubsort i Holland.<br />

Klubsorten Kanzi er i samme periode<br />

vokset fra ni hektar <strong>til</strong> 390 hektar. Der er<br />

191 hektar med Rubens i Holland.<br />

Blandt pærerne er Conference den altdominerende<br />

sort med 75 procent af arealet.<br />

Arealet med blommer og sødkirsebær er<br />

stigende. Der er i dag 277 hektar med<br />

blommer og 372 hektar med sødkirsebær i<br />

Holland.<br />

Kilder:<br />

- Fruitteelt 13, 2010.<br />

- Groenten & Fruit 15, 2010.<br />

Tabel 1<br />

Areal og produktion af<br />

æble- og pæresorter i<br />

Holland i 2009.<br />

Areal Produktion<br />

hektar 1.000 ton<br />

ÆBLER<br />

Elstar 3.960 176<br />

Golden Delicious 500 23<br />

Jonagold 1.470 86<br />

Jonagored 835 49<br />

Junami 407 10<br />

Kanzi 390 11<br />

Rød Boskoop 574 17<br />

Rubens 191 5<br />

Øvrige sorter 802 30<br />

Æbler i alt<br />

PÆRER<br />

9.129 407<br />

B.A. Lucas 362 12<br />

Conference 5.877 230<br />

Doyenne du Comice 935 34<br />

’Madpærer’ 255 8<br />

Triomphe de Vienne 135 5<br />

Øvrige sorter 235 6<br />

Pærer i alt 7.800 295<br />

372 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


HOLLANDSKE FORSØG<br />

Bekæmpelse af pærebladlopper<br />

Pærebladlopper er det mest alvorlige skadedyr<br />

i pærer. Under ideelle betingelser<br />

kan opformeringen af bladlopperne ske<br />

eksplosivt. Lopperne suger på nye skud,<br />

hvorved skudvæksten reduceres, og det<br />

kan gå ud over næste års <strong>udbytte</strong>.<br />

Pærebladloppernes nymfer udskiller honningdug,<br />

som danner grobund for sodskimmel<br />

– en sort belægning på nye skud<br />

og frugter. Bekæmpelse med insektmidler<br />

bør normalt undgås for at skåne naturlige<br />

fjender som rovtæger og ørentviste. Ved<br />

svære angreb kan bekæmpelse alligevel<br />

være nødvendig.<br />

I Danmark har vi ingen specifikke midler<br />

mod pærebladlopper, men midlet Teppeki<br />

er godkendt <strong>til</strong> bekæmpelse af insekter i<br />

kernefrugt med 21 dages behandlingsfrist.<br />

I Holland anvendes midlet Vertimec Gold<br />

mod pærebladlopper.<br />

Hollandske forsøg<br />

I 2008 og 2009 er der i Holland udført demonstrationsforsøg<br />

i sorten Conference<br />

for at undersøge, om der er mulighed for<br />

at forbedre bekæmpelsen af pærebladlopper.<br />

Der er afprøvet forskellige midler og<br />

additiver, blandt andet er Teppeki med i afprøvningen.<br />

Sprøjtningerne er foretaget på første og<br />

andet larvestadie af anden generation af<br />

pærebladlopperne. I 2008 viste resultaterne,<br />

at et nyt middel fra Bayer, som endnu<br />

ikke er på markedet, havde en god virkning<br />

mod pærepladlopper, og at midlerne Teppeki<br />

og Agricolle have en moderat virkning.<br />

I demonstrationsforsøget i 2009 med seks<br />

år gamle træer af Conference blev der<br />

sprøjtet med Vertimec Gold om aftenen<br />

og med de øvrige midler midt på dagen.<br />

Tællinger af bladloppernes nymfer er fortaget<br />

henholdsvis én, to og tre uger efter<br />

sprøjtning. Der er ikke registreret virkning<br />

Tabel 1<br />

på nytteinsekter og heller ikke angreb på<br />

frugter. I afprøvningen indgik fire gentagelser<br />

med fem træer i hver. Vandmængden<br />

svarede <strong>til</strong> 1.300 liter per hektar.<br />

Begrænset virkning af Teppeki<br />

Forsøgene fra 2009, hvor der var et meget<br />

voldsomt angreb af pærebladlopper i ubehandlede<br />

på både skud og frugter, viser, at<br />

midlet Vertimec Gold har en signifikant<br />

bedre virkning, hvis der <strong>til</strong>sættes additiver<br />

som eksempelvis Agral Gold, Hasten og<br />

Kantor. Syngenta, der er producent af Vertimec<br />

Gold, angiver, at en forholdsvis ringe<br />

virkning af Vertimec Gold alene – altså<br />

uden additiver – skyldes, at luftfugtigheden<br />

var for lav på sprøjtetidspunktet. Det<br />

Demonstrationsforsøg med pærebladlopper i Holland i 2009.<br />

Forsøgsbehandlinger, tidspunkter og dosering.<br />

Behandling Tidspunkt Dosering per hektar<br />

Ubehandlet - -<br />

Vertimec Gold + Agral Gold Anden generation, L1-L2 1<br />

0,75 liter + 125 ml<br />

Vertimec Gold + Hasten Anden generation, L1-L2 1<br />

0,75 liter + 2,5 liter<br />

Vertimec Gold + Kantor Anden generation, L1-L2 1<br />

0,75 liter + 0,5 liter<br />

Vertimec Gold Anden generation, L1-L2 1<br />

0,75 liter<br />

Nyt middel fra Bayer Før klægning af æg 1 liter<br />

Agricolle, Biopol Ved 30 procent ægklægning 3 liter<br />

Teppeki + Zipper Anden generation, L1-L2 1<br />

0,14 kilo + 200 ml<br />

Agral Gold Anden generation, L1-L2 1<br />

1. L1-L2 er første og anden larvestadie.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 373<br />

PÆRER<br />

KLISTRET – Klistrede, nye skud på pæretræer afslører, at pærebladlopperne er <strong>til</strong> stede. I nymfernes<br />

honningdug vokser der sodskimmel, og den sorte belægning er meget uappetitlig.<br />

Foto: Kirsten Stentebjerg-Olesen.<br />

bedste middel i demonstrationsforsøgene<br />

var det nye middel fra Bayer. Her var der<br />

næsten intet angreb af pærebladlopper på<br />

forsøgstræerne i 2009.<br />

Virkningen af midlet Teppeki var ikke så<br />

god i 2009 som i 2008. I 2009 blev angrebet<br />

af pærebladlopper reduceret med<br />

cirka 15 procent i forhold <strong>til</strong> ubehandlet.<br />

I Holland anvendes Teppeki mod lus, og<br />

demonstrationsforsøgene viser, at <strong>til</strong>lægsgevinsten<br />

ved Teppeki kan være en lille<br />

virkning mod pærebladlopper. l<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

Kilde: Aalbers P. 2010. Uitvloeier blijft nodig bij Vertimec<br />

Gold. Fruitteelt 21.


UDBYTTEPROGNOSER<br />

Europæisk æble- og pærehøst bliver noget mindre i år<br />

Verdens produktion af æbler er de sidste<br />

20 år steget med 68 procent. I år er der<br />

dog <strong>udbytte</strong>nedgang at spore i de fleste<br />

lande. Kun i Sydafrika, Brasilien, Chile,<br />

Grækenland og Spanien er der <strong>udbytte</strong> -<br />

stigning i forhold <strong>til</strong> sidste år. Det fremgik<br />

af frugtprognosekonferencen, der blev<br />

holdt i Kiev i begyndelsen af august, hvor<br />

formanden for Æble/Pære klubben, Jan Jager,<br />

deltog fra dansk side.<br />

Den samlede europæiske æblehøst forventes<br />

i år at blive omkring 11 procent<br />

mindre i år end sidste år og syv procent<br />

mindre end gennemsnittet af de seneste<br />

tre år. Det er især Jonagold, der falder drastisk<br />

i <strong>udbytte</strong> – hele 30 procent. Udbyttet<br />

i Elstar forventes at falde med 24 procent,<br />

Boskoop med 20 procent, Braeburn med<br />

14 procent, Cox med 10 procent og Gala<br />

forventes at falde med syv procent.<br />

Den største reduktion af æblehøsten forventes<br />

i Belgien, hvor prognosen siger 27<br />

procent mindre <strong>udbytte</strong> i 2010 end i 2009.<br />

I Polen forventes en nedgang på 24 pro-<br />

Mindre frugthøst i Polen<br />

Den polske frugthøst bliver i år noget mindre<br />

end normalt. Det skyldes primært et<br />

koldt og vådt forår med dårlige betingelser<br />

for bestøvning i blomstringsperioden og<br />

også større problemer med svampesygdomme<br />

end sædvanligt.<br />

Æblehøsten forventes at blive på 2,3 mio.<br />

ton eller 12 procent mindre end sidste år.<br />

Det er især sorterne Jonagold og Ligol, det<br />

går ud over. På grund af svampesygdomme<br />

vil flere æbler end sædvanligt formentlig<br />

gå <strong>til</strong> industri. Pærehøsten bliver meget<br />

Tabel 1<br />

Frugt- og bærproduktion<br />

i Polen 2009 og forventet<br />

<strong>udbytte</strong> i 2010.<br />

Alle tal er 1.000 ton.<br />

Frugtart 2009 2010<br />

Æbler 2.626 2.300<br />

Pærer 83 50<br />

Surkirsebær 189 150<br />

Blommer 121 100<br />

Sødkirsebær 51 35<br />

Jordbær 199 175<br />

Hindbær 82 75<br />

Solbær 145 135<br />

Stikkelsbær 16 16<br />

Aronia 37 38<br />

Blåbær 11 14<br />

cent, i Tyskland 17 procent, Holland 15<br />

procent og i Danmark 13 procent. Italien<br />

og Frankrig forventer en <strong>udbytte</strong>reduktion<br />

på henholdsvis kun tre og fire procent i år.<br />

Hos vores nærmeste nabo, Tyskland, forventer<br />

avlerne i Niederelben, Sachsen og i<br />

Bodensee-området <strong>udbytte</strong>nedgang i Jonagold<br />

på 20-30 procent. Hovedsorten<br />

Elstar er der meget forskellige forventninger<br />

<strong>til</strong>. I Niederelben er Elstar meget<br />

stærkt påvirket af vekslebæring, og her<br />

forventes <strong>udbytte</strong>nedgang på omkring 25<br />

procent, skriver Marktwoche, Obst & Gemüse.<br />

Som følge af de reducerede <strong>udbytte</strong>r spår<br />

æbleindustrien højere <strong>priser</strong> den kommende<br />

sæson. Lagrene er stort set tomme,<br />

og eksporten fra den sydlige halvkugle har<br />

matchet efterspørgselen.<br />

Stor nedgang i pære<strong>udbytte</strong>t<br />

Det samlede europæiske <strong>udbytte</strong> i pærer<br />

forventes i år at falde med 19 procent i<br />

forhold <strong>til</strong> sidste år. I Sverige og Polen for-<br />

lille – 40 procent mindre end i<br />

2009 – primært på grund af<br />

vekselbæring. Surkirsebær er<br />

der også færre af, ikke kun på<br />

grund af dårligt vejr i blomstringen,<br />

men også fordi mange<br />

arealer er ryddet. Der er nu<br />

32.000 hektar med surkirsebær<br />

i Polen mod 35.000 sidste år.<br />

Surkirsebærhøsten forventes at<br />

blive 21 procent mindre end<br />

sidste år. Blommehøsten forventes<br />

at falde med 17 procent,<br />

sødkirsebær med 31 procent,<br />

fersken med 52 procent og<br />

abrikos med 42 procent.<br />

Polens vigtigste bærkultur er<br />

jordbær, der led meget under<br />

store regnmængder. Udbyttet<br />

blev på cirka 175.000 ton mod<br />

198.000 ton sidste år. Solbærhøsten<br />

ser også ud at blive<br />

10.000 ton mindre end sidste<br />

år. Prognosen for solbær lyder i<br />

år på 135.000 ton. Udbyttet i<br />

hindbær forventes at falde med<br />

otte procent og i ribs med 13<br />

procent, mens <strong>udbytte</strong>t i stikkelsbær,<br />

aronia og blåbær forventes<br />

at stige med henholdsvis<br />

én, tre og 27 procent, skriver<br />

Marktwoche Obst & Gemüse.<br />

ventes <strong>udbytte</strong>t halveret, i Belgien og Italien<br />

forventes en <strong>udbytte</strong>nedgang på en<br />

fjerdedel og i Tyskland og Frankrig henholdsvis<br />

12 og 14 procent. Udbyttenedgangen<br />

er størst i sorterne Kaiser og Rocha,<br />

men der er også <strong>udbytte</strong>nedgang i<br />

Conference og Williams på henholdsvis 15<br />

og 10 procent.<br />

ELSTAR - Der forventes et fald i det europæiske<br />

<strong>udbytte</strong> af Elstar på 24 procent i år.<br />

Lidt flere øko-æbler<br />

i EU end sidste år<br />

Der er udsigt <strong>til</strong> lidt flere økologisk dyrkede<br />

æbler i EU end sidste år, dog kun omkring<br />

én procent flere. Denne prognose kommer fra<br />

et sommermøde i det europæiske ’Bioobst<br />

Forum’ i Hamburg sidst i juni, skriver Markt -<br />

woche, Obst & Gemuse.<br />

Udbyttestigningen skyldes primært, at arealet<br />

med økologiske æbler er blevet større.<br />

Udbyttet i de enkelte plantager er nemlig<br />

mange steder mindre end sidste år. I de nordlige<br />

regioner som Niederelben meldes der om<br />

’normale <strong>udbytte</strong>r’. I Benelux-landene meldes<br />

der om stort junifald især i sorten Jonagold.<br />

Udbyttenedgangen ses især i Elstar (-21 procent),<br />

Jonagold-typerne (-8 procent) samt<br />

Topaz og Pinova (-3 procent). Derimod forventes<br />

der bedre <strong>udbytte</strong>r end sidste år i Golden<br />

Delicious (+15 procent), Gala (+7 procent)<br />

og Braeburn (+8 procent). Kvaliteten af<br />

frugten forventes generelt at blive god.<br />

Af økologiske pærer forventes der en <strong>udbytte</strong>stigning<br />

i EU på to procent i forhold <strong>til</strong> sidste<br />

år.<br />

Forbruget af økologiske æbler i EU er stigende.<br />

Især i Frankrig og Østrig er der stor efterspørgsel,<br />

og derfor hilses <strong>udbytte</strong>stigningen<br />

i Golden Delicious og Gala velkommen.<br />

Den økonomiske krise indenfor økologisk<br />

frugt i Europa er ikke let at få øje på. Lagrene<br />

med 2009-høsten er tømte, og kunderne<br />

venter nu på den nye høst.<br />

ANNEMARIE BISGAARD<br />

374 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


DANMARK<br />

Få surkirsebær<br />

<strong>til</strong> gode <strong>priser</strong><br />

Kun et fåtal af de danske avlere af surkirsebær skal have gang<br />

i høstmaskinen i år. Året ligner <strong>til</strong> forveksling 2008 – blot<br />

værre. I 2008 blev der høstet 1.300 ton Stevnsbær.<br />

- Jeg vil tippe på, at den samlede høst af surkirsebær i år bliver<br />

under 1.000 ton, og vi får nok højst et par hundrede ton<br />

<strong>til</strong> saft, siger Mogens Christensen, direktør hos Agrana Juice<br />

Danmark, midt i august. I 2008 fik Agrana Juice 500 ton kirsebær<br />

<strong>til</strong> saft. Resten gik <strong>til</strong> løsfrysning.<br />

Sidste år var det danske <strong>udbytte</strong> i Stevnsbær på 12.000 ton<br />

og Kelleriis på 2.700 ton. En del avlere undlod endda at høste<br />

bærrene på grund af den meget dårlige afregningspris på 65<br />

øre for Stevnsbær og 50 øre for Kelleriis.<br />

I år er den samlede høstmængde i hele Europa <strong>lave</strong>re end<br />

sædvanligt, og lagrene er stort set tømte. Begge dele påvirker<br />

prisen i opadgående retning.<br />

- I Polen sluttede høsten af surkirsebær i uge 31, og her blev<br />

gennemsnitsprisen <strong>til</strong> saft 2,15 zloty – det svarer <strong>til</strong> cirka fire<br />

danske kroner per kilo. I Tyskland startede prisen meget lavt<br />

men kom senere op på cirka 4,85 kroner per kilo surkirsebær,<br />

oplyser Mogens Christensen.<br />

Lille europæisk høst<br />

Selv om høsten af surkirsebær stort set er slut i Europa, er de<br />

endelige høstmængder ikke offentliggjort. Prognosen lød på<br />

et samlet <strong>udbytte</strong>, der er mindst 30-40 procent mindre end<br />

sidste år. Årsagen er dårligt vejr i blomstringen og dermed ringe<br />

bestøvning og befrugtning. Efter dårlige afregnings<strong>priser</strong> i<br />

2008 og 2009, tales der om rydning af plantager i både Polen<br />

og Tyskland. Det skriver Marktwoche, Obst & Gemüse.<br />

I Tyskland forventedes det samlede <strong>udbytte</strong> at ligge på<br />

21.000 ton i år mod 30.000 ton sidste år. Udbytteniveauet i<br />

de enkelte plantager skyldes ikke kun færre bær men også, at<br />

der sidste år blev ryddet en del arealer.<br />

I Ungarn forventedes en <strong>udbytte</strong>nedgang på 40-45 procent i<br />

år, dels på grund af dårligt vejr i blomstringen, dels på grund<br />

af haglskade. I Polen er <strong>udbytte</strong>nedgangen også stor, blandt<br />

andet på grund af meget dårligt passede plantager som følge<br />

af den <strong>lave</strong> pris sidste år. Ifølge Mogens Christensen ligger den<br />

samlede mængde i Polen under 100.000 ton med en brix på<br />

14,3 mod 189.000 ton sidste år. I Serbien faldt <strong>udbytte</strong>t med<br />

mindst 30 procent i år <strong>til</strong> omkring 60.000 ton i forhold <strong>til</strong><br />

2009. Den gennemsnitlige surkirsebærhøst i Serbien de sidste<br />

ti år er på knap 90.000 ton. l<br />

Tabel 1<br />

Produktion af surkirsebær i udvalgte<br />

lande. Tallene er angivet i 1.000 ton.<br />

Lande 2005 2006 2007 2008 2009 1<br />

2010 2<br />

Polen 140 195 108 202 189 120<br />

Serbien 48 81 100 90 105 60<br />

Ungarn 48 62 51 74 74 44<br />

Tjekkiet 12 8 9 7 7 5<br />

Danmark 8 14 17 2 12 2<br />

Tyskland 25 37 29 15 30 21<br />

Ialt 281 397 314 390 417 252<br />

1. 10-15 procent blev ikke høstet.<br />

2. Tallene fra 2010 er prognosetal.<br />

SR Pack A/S · Sandvadvej 30 · DK-8765 Klovborg<br />

Tel. +45 75 76 15 22 · www.srpack.dk<br />

SURKIRSEBÆR<br />

SUNDERE ARBEJDSMILJØ | ØGET GENNEMLØB | BEDRE ØKONOMI<br />

Ny, fleksibel kassefylder matcher<br />

med sikkerhed sikkerhed også pakkebehovet<br />

i dit pakkeri<br />

Modulopbygning sikrer er<br />

maksimal rentabilitet<br />

Til pakning i både plastt-<br />

t-<br />

og papkasser<br />

Komplette pakkelinjer <strong>til</strong> automatisk kassefyldning, kassestabling<br />

og -nedstabling, intern transport og robotpalletering<br />

- online service -<br />

PACK<br />

SR Pack har i mere end 30 år specialiseret sig i pakkeanlæg <strong>til</strong><br />

fødevareindustrien. I dag <strong>til</strong>byder SR Pack såvel enkeltstående pakkemaskiner<br />

som nøglefærdige pakke- og transportsystemer <strong>til</strong> gartnerier i hele Europa.<br />

SR Pack har leveret mere end 500 pakkeanlæg.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 375


VANDKULTUR<br />

Hydroponic på friland<br />

Rijk Zwaan i Tyskland afprøver<br />

forskellige dyrkningssystemer<br />

<strong>til</strong> deres<br />

Salanova® salater for at<br />

undersøge, hvordan man<br />

kan undgå at få jord indeni<br />

hovederne, så de bliver<br />

nemmere at rengøre før<br />

brug. Et af systemerne er<br />

hydroponic på friland.<br />

TEKST OG FOTO:<br />

STIG F. NIELSEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@VFL.DK<br />

I Rijk Zwaans demonstrationsmark i Welver,<br />

som ligger i Nordrhein-Westfalen i<br />

Tyskland, er der udover afprøvning af sorter<br />

også en demonstration af to forskellige<br />

hydroponic dyrkningssystemer <strong>til</strong> frilandsproduktion.<br />

I det ene system står potterne<br />

eller planterne i lukkede plastrender, i det<br />

andet flyder nogle ’flåder’ med specielle<br />

planteholdere i bassiner. Hydroponic – også<br />

kaldet vandkultur – betyder, at planternes<br />

rødder står i vand i stedet for i jord, et<br />

system som har været anvendt i væksthus<br />

i mange år under forskellige udformninger.<br />

Fordele og ulemper<br />

De to systemer bliver p.t. primært anvendt<br />

<strong>til</strong> dyrkning af salat, men de kan også anvendes<br />

<strong>til</strong> andre afgrøder for eksempel<br />

krydderurter. I demonstrationsmarken i<br />

Welver bliver nye selektioner af Salanova®<br />

salatsorter afprøvet i både hydroponic og i<br />

jorden, for at man kan sammenligne kvaliteten.<br />

Salanova® er et brand fra Rijk Zwaan. Salaterne<br />

under dette brand er karakteristisk<br />

ved, at hovedet ved et enkelt snit deles i<br />

mange småblade. Sortimentet består af<br />

flere typer med forskellige bladformer og<br />

farver. Salaterne kan sælges som hele hoveder,<br />

men anvendes primært <strong>til</strong> snittet<br />

salat. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke<br />

er jord med i salaten.<br />

Michael Hoffmann, Rijk Zwaan, viste rundt<br />

og fortalte om fordele og ulemper ved systemerne.<br />

Blandt de største fordele ved<br />

hydroponic blev nævnt, at<br />

• den høstede salat er helt fri for jord og er<br />

således meget nemmere at rengøre før<br />

brug hjemme i den private husholdning,<br />

men også ved produktion <strong>til</strong> snit<br />

RENDER – Det belgiske dykningssystem med plastrender med huller i <strong>til</strong> planterne. Planterne<br />

står ikke fast i vand, men der vandes fire gange per time i dagtimerne. Vandet recirkulerer<br />

og renses. Hver anden uge kontrolleres næringsstofindholdet.<br />

• salatbladene får en bedre struktur og farve<br />

i forhold <strong>til</strong> ved dyrkning i væksthus<br />

• forbruget af pesticider bliver reduceret<br />

betydeligt i forhold <strong>til</strong> produktion i jord<br />

på friland: Ingen ukrudtsmidler og færre<br />

problemer med salatskimmel og andre<br />

svampe. Det er kun nødvendigt at sprøjte<br />

i sensommerholdene mod salatskimmel.<br />

For at forebygge angreb af knoldbægersvamp,<br />

som kommer med sphagnummen<br />

i jordpotterne, behandles planterne<br />

før etablering med Previcur eller<br />

PLANTEHOLDER – Planteholderen <strong>til</strong> ’dry<br />

hydroponic’-systemet. Når småplanterne er<br />

sat i, placeres planteholderen i en ’flåde’ eller<br />

plade med 80 huller per kvadratmeter.<br />

Senere, når planterne er blevet større, flyttes<br />

de over i en anden plade med færre huller.<br />

Signum. Bladlus er kun et problem, hvis<br />

der anvendes sorter uden resistens.<br />

• problemer med nitrat i salaten er mindre,<br />

idet man kan undlade at <strong>til</strong>dele kvælstof<br />

i vandet de sidste dage før høst.<br />

Blandt udfordringerne ved hydroponic er<br />

tipburn, hvor risikoen stiger, jo større salaten<br />

bliver. Derfor er kontrol med forholdet<br />

mellem kvælstof og kalium, samt kalium<br />

og calcium i gødningsvandet vigtigt. Der<br />

kan ske planteudfald på grund af for eksempel<br />

knoldbægersvamp.<br />

Plastrender<br />

Systemet med plastrenderne er udviklet af<br />

Paul Gossens i Sint-Katelijne-Waver i Belgien,<br />

hvor han anvender det <strong>til</strong> produktion<br />

af multicolorsalat på otte hektar. Salaten<br />

dyrkes i sphagnumpotter, som står i huller<br />

i de lukkede plastrender. Plastrenderne stå<br />

på lange rammer med seks render per<br />

ramme, som har et fald på en procent.<br />

Vandet recirkuleres og kører gennem et<br />

sandfilter. UV-lys og andre rensningssystemer<br />

kan <strong>til</strong>kobles anlægget. Hver anden<br />

uge bliver vandet analyseret, og gødning<br />

<strong>til</strong>deles og justeres efter behov. Der vandes<br />

fire gange per time om dagen og to gange<br />

om natten. Den maksimale hovedstørrelse<br />

i dette system er 500-600 gram. Prisen for<br />

systemet skulle ligge mellem 150 og 185<br />

kroner per kvadratmeter.<br />

’Dry hydroponic’<br />

Der findes flere systemer rundt om i verden<br />

med ’flåder’, som ligger på vand, men<br />

der er ofte store problemer med plante -<br />

udfald. Iltindholdet i vandet bliver hurtigt<br />

376 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


for lavt, og da vækstmediet er i berøring<br />

med vandet øges risikoen for råd. Chris<br />

Noordam og Maurice van der Knaap har<br />

udviklet et system, som de kalder for ’dry<br />

hydroponic’ – tør vandkultur. Deres system<br />

består af bassiner med cirka 30 centimeter<br />

høje kanter. På vandet flyder ’flåder’<br />

eller plader med huller <strong>til</strong> specielle<br />

planteholdere, hvori salatplanterne sidder.<br />

Systemet er primært udviklet <strong>til</strong> væksthus.<br />

I et helt færdigudviklet system er det meningen,<br />

at salaten skal flyde fra formeringen<br />

gennem produktionen og <strong>til</strong> sidst, når<br />

den er høstklar, videre ind i en pakkehal,<br />

hvor den høstes og pakkes. Ligeledes skal<br />

der ske en automatisering af produktionen<br />

for at reducere omkostningerne.<br />

Ved kulturstart sættes planterne med substrat<br />

i en planteholder, som placeres i en<br />

plade med en plantetæthed på 80 planter<br />

per kvadratmeter. Cirka en tredjedel inde i<br />

vækstforløbet flyttes planterne over i en<br />

anden plade med en plantetæthed på 20<br />

planter per kvadratmeter, en proces som<br />

kan og på sigt skal automatiseres.<br />

Sundere planter<br />

Den største fordel ved dette system i forhold<br />

<strong>til</strong> andre lignende systemer er, at substratet<br />

sidder en centimeter over vand -<br />

overfladen, hvilket betyder, at både substrat<br />

og afgrøde er mere tørre end ved andre<br />

dyrkningssystemer. Rødderne får mere<br />

ilt, og man undgår rodproblemer. Resultat<br />

er sundere planter og bedre vækst, idet de<br />

aldrig udsættes for stress i forbindelse<br />

VANDKULTUR<br />

DRY HYDROPONIC – Dyrkningssystemet ’dry hydroponic’ udviklet i Holland af firmaet ’Cultivation<br />

Systems’. ’Flåderne’ med salat flyder oven på vandet.<br />

med for meget eller for lidt vand. Rødderne<br />

vokser ud af substratet, for eksempel en<br />

jordpotte, og ned i vandet, og i væksthus<br />

sker det uden forsinkelse af rodvæksten i<br />

forhold <strong>til</strong> en traditionel produktion.<br />

Hemmeligheden er det patenterede hulrum<br />

i bunden af flåderne, som gør det muligt<br />

for vandet at optage ilt fra luften på en<br />

naturlig måde. Udover at iltindholdigt<br />

vand får rødderne <strong>til</strong> at fungere godt, så<br />

hjælper det også med <strong>til</strong> at fremme nedbrydningen<br />

af sygdomme og spildstoffer i<br />

vandet.<br />

Michael Hoffmanns erfaringer med systemet<br />

på friland viser, at rodvæksten fra<br />

substrat og ned i vandet foregår noget<br />

langsommere. Derfor har de været nødt <strong>til</strong><br />

at etablere planterne i en beholder indendørs<br />

med vanding fra oven for så efterfølgende<br />

at flytte dem ud i bassinerne.<br />

Prisen for systemet, som forhandles af de<br />

to opfindere under firmanavnet ’Cultiva -<br />

tion Systems’, er cirka 370 kroner per kvadratmeter,<br />

hvoraf 160 kroner går <strong>til</strong> ’flåder’<br />

og patent.<br />

Der er endnu et stykke vej, før hydroponic<br />

på friland bliver et alternativ eller supplement<br />

<strong>til</strong> produktion af salat i jorden på friland,<br />

men der ligger nogle muligheder for<br />

dels bedre at kunne styre produktion og<br />

kvalitet, dels at mekanisere produktionen.<br />

l<br />

’FLÅDE’ – Harm Ehmen, Rijk Zwaan, løfter en ’flåde’ eller plade op, så man kan se det patenterede hulrum i bunden af flåderne samt salatplanternes<br />

rødder.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 377


ØKOLOGI<br />

Samarbejde på tværs<br />

trods konkurrenter<br />

I forbindelse med et besøg<br />

i Rijk Zwaans demonstrationsmark<br />

i Welver fik<br />

undertegnede mulighed for<br />

at møde konsulent Wiebke<br />

Hönig fra Bioland, som gav<br />

en orientering om organisationen<br />

Bioland og om<br />

udviklingen indenfor produktion<br />

af økologiske frilandsgrønsager<br />

i Tyskland.<br />

TEKST:<br />

STIG F. NIELSEN OG RICHARD DE VISSER<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@VFL.DK<br />

FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

I Tyskland er der flere forskellige økologiske<br />

produktionsforeninger, for eksempel<br />

Bioland, som er den største, og Naturland<br />

og Demeter. Produktionsforeningerne har<br />

hver især egne regelsæt og konsulenttjeneste.<br />

KONSULENT WIEBKE HÖNIG, BIOLAND.<br />

Konsulent Wiebke Hönig er ansat som<br />

grønsagskonsulent i Biolands afdeling i<br />

Nordrhein-Westfalen og har speciale i<br />

væksthusproduktion. I denne delstat er<br />

produktion af økologiske grønsager langt<br />

den vigtigste.<br />

Organisationen Bioland s<strong>til</strong>ler strengere<br />

krav <strong>til</strong> den økologiske produktion end EUforordningen.<br />

Det er for eksempel ikke<br />

muligt at have en økologisk og en sideløbende<br />

konventionel produktion, ligesom<br />

det heller ikke er muligt at have en økologisk<br />

produktion i et andet EU-land for at<br />

sælge og markedsføre produkterne i Tyskland.<br />

Det betyder, at producenter med parallelproduktion<br />

ikke kan afsætte deres<br />

produkter under Biolands label, men kun<br />

med EU-logo.<br />

Bioland samarbejder med én kontrolenhed,<br />

men det er den enkelte økologiske<br />

producent, som tegner kontrakt med kontrolenheden.<br />

Avleren kan så vælge at skrive<br />

under på, at konsulenten må hente rapporter<br />

med videre fra kontrollens besøg.<br />

Besøgspakker<br />

Som medlem af Bioland betaler man et<br />

grundbeløb for at være medlem. For dette<br />

kan man få basisrådgivning, vejledning om<br />

retningslinier og problems<strong>til</strong>linger. Rådgivning<br />

omkring selve produktionen bliver<br />

faktureret. I begyndelsen af året får alle<br />

medlemmer en telefonopringning for at<br />

<strong>lave</strong> aftaler om besøgspakker. Der er fire<br />

pakker med forskelligt antal timer, og alle<br />

indeholder abonnement <strong>til</strong> et populært<br />

fagtidsskrift, som udkommer hver anden<br />

måned. Derudover udgiver Bioland et nyhedsbrev<br />

hver anden uge, som bliver udsendt<br />

per mail eller fax. Konsulenterne kan<br />

også have forskellige projekter. For eksempel<br />

afprøver Wiebke Hönig en ny økologisk<br />

gødning i år for et firma.<br />

Bioland får <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> driften fra EU, delstaten<br />

og staten, men beløbene bliver mindre<br />

og mindre fra år <strong>til</strong> år.<br />

Udover Wiebke Hönig er der ansat en anden<br />

grønsagskonsulent med speciale i frilandsgrønsager.<br />

Udfordringen for konsulenterne<br />

er, at udviklingen i Tyskland går i<br />

to retninger: Der er flere producenter, som<br />

specialiserer sig i måske to afgrøder, og<br />

derfor har behov for en meget specialiseret<br />

rådgivning, mens der samtidig er flere,<br />

som går i den anden retning – back to<br />

basic – og måske har 20 afgrøder, som afsættes<br />

lokalt. Derfor er konsulenterne også<br />

nødt <strong>til</strong> at specialisere sig samtidig med,<br />

at de skal vide lidt om alt. Nogle af de<br />

største producenter vælger at få rådgivning<br />

af en specialist fra Bioland fra en anden<br />

delstat, mens andre vælger konsulenter<br />

fra Holland og eller firmakonsulenter.<br />

Samarbejde på tværs<br />

Når Wiebke Hönig har været på besøg hos<br />

en avler, <strong>lave</strong>r hun en elektronisk besøgsrapport,<br />

som alle hendes kollegaer i Bioland<br />

har adgang <strong>til</strong>. Derudover kan dele af<br />

rapporten ses af konsulenterne fra andre,<br />

konkurrerende organisationer. I systemet<br />

er der blandt andet en søgefunktion, så<br />

hvis en konsulent har et konkret problem<br />

med en skadegører, kan vedkommende via<br />

søgninger finde frem <strong>til</strong>, om der er andre<br />

konsulenter, som har haft samme eller et<br />

lignende problem.<br />

Konsulenterne fra de forskellige foreninger<br />

mødes en gang årligt på et tredages seminar,<br />

hvor de udveksler viden og erfaringer,<br />

et arrangement Wiebke Hönig sætter stor<br />

pris på.<br />

Udviklingen<br />

Mange økologiske producenter er p.t. lidt<br />

skeptiske med hensyn <strong>til</strong> fremtiden. Der er<br />

mange konventionelle producenter, som<br />

ønsker at lægge om <strong>til</strong> økologi nu, fordi der<br />

er flere penge i det. Derfor kommer der<br />

pludselig en række større producenter<br />

med andre idealer og produktionsforhold,<br />

flere penge, og som måske allerede har en<br />

afsætningskanal. Det store marked i dis -<br />

countbutikkerne er vigende, og hvis de<br />

nye producenter ikke kan komme af med<br />

produkterne her, dumper de <strong>priser</strong>ne på<br />

de andre markeder.<br />

Medlemmerne af Bioland afsætter typisk<br />

<strong>til</strong> højprissegmentet. Derfor ønsker mange<br />

af de nye producenter at blive medlemmer<br />

af Bioland for blandt andet at kunne afsætte<br />

<strong>til</strong> kæden Rewe. Rewe har både en<br />

discountlinje og en højprislinje med økologi<br />

og kvalitet. Kæden ønsker at markedsføre<br />

deres økologiske produkter med<br />

mærket Bioland, fordi reglerne her er<br />

strammere.<br />

Udviklingen i Tyskland går mod, at flere<br />

produkter bliver produceret i de nye EUlande,<br />

hvor omkostningerne er <strong>lave</strong>re, for<br />

så at blive afsat i Tyskland, men som<br />

nævnt, er det ikke muligt, hvis man er<br />

medlem af Bioland, idet kontrollen udelukkende<br />

arbejder indenfor landets grænser.<br />

Organisationen Bioland ønsker selvfølgelig<br />

at vokse, men ikke alle avlere kan opfylde<br />

organisationens krav, og de bestemmer<br />

selv, hvem de vil have som medlemmer.l<br />

378 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Økologien i Tyskland vil vokse<br />

Finanskrisen sætter stadig<br />

sine spor i Tyskland, men<br />

ikke så dybt som forventet.<br />

Omsætningen på økologi<br />

er faldet en smule fra 2008<br />

<strong>til</strong> 2009, men det skyldes i<br />

højere grad faldende <strong>priser</strong>.<br />

Mild afmatning og stabilitet<br />

er kodeord for 2009.<br />

TEKST: STIG F. NIELSEN<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@VFL.DK<br />

Det går stadigvæk fremad med økologien i<br />

Tyskland, men ikke helt med samme tocifrede<br />

vækstrater, som <strong>til</strong>fældet var før<br />

finanskrisen. Omsætningen af økologiske<br />

levnedsmidler er gået <strong>til</strong>bage med<br />

omkring en procent i 2009. Da omsætningen<br />

på konventionelle fødevarer<br />

faldt med 2,4 procent i<br />

samme periode, udbyggede de<br />

økologiske produkter altså relativt<br />

sine markedsandele.<br />

Hovedårsagen for <strong>til</strong>bagegangen<br />

i omsætningen har<br />

været <strong>lave</strong>re <strong>priser</strong>. Priserne i<br />

2009 lå i gennemsnit 3,1 procent<br />

under gennemsnittet for<br />

2008. Det er især de store discountkæder,<br />

som har presset prisen i bund,<br />

her oplevede man i 2009 en prissænkning<br />

på otte procent. De produkter, som<br />

oplevede det største prisfald var: kartofler<br />

(-15 procent), alkoholfri drikke (-10 procent),<br />

grønsager (-9 procent) og mælk<br />

(-5 procent).<br />

Økologi i specialbutikker<br />

Ifølge AMI er de økologiske fagbutikker<br />

hjørnestenen i videreudviklingen af markedet<br />

for økologi i Tyskland. Kunderne er<br />

glade for en kompetent betjening og det<br />

store udvalg af øko-varer. Trenden peger i<br />

retning af flere økologiske supermarkeder,<br />

hvor mindre butikker som modtræk enten<br />

specialiserer sig, udvider eller lukker.<br />

Ferskvarer er stadig den varegruppe, som<br />

klarer sig bedst. Mælk, brød, kød, frugt,<br />

grønt og æg står for 57 procent af omsætningen<br />

af det samlede salg af øko-varer i<br />

Tyskland. Til sammenligning står de samme<br />

varer for 47 procent af det samlede<br />

marked for fødevarer i landet.<br />

Konkurrencen vil stige, og sortimentet vil<br />

blive gransket, og kontrollen med kvalite-<br />

ten vil stige endnu mere. Derfor kan man<br />

ikke i fremtiden regne med succes, blot<br />

fordi man lægger sin produktion om <strong>til</strong><br />

økologi.<br />

Cirka 50 procent af de økologiske producenter,<br />

der dyrker 68 procent af det økologiske<br />

areal i Tyskland, er <strong>til</strong>sluttet en økologisk<br />

produktionsforening, der hver især<br />

har deres egne mindstekrav, der går udover<br />

mindstekravene fra EU-forordningen.<br />

Disse produktionsforeninger har også deres<br />

egne mærker. De største økologiske<br />

producentforeninger er Bioland, Naturland<br />

og Demeter.<br />

Faldende omsætning<br />

Omsætningen og den indkøbte mængde<br />

af frisk frugt er faldet i Tyskland fra 2008<br />

<strong>til</strong> 2009. Omsætning og mængde ligger<br />

BIO-SIEGEL – Det statslige certifikat Bio-<br />

Siegel er baseret på EU’s forordning om økologiske<br />

standarter. Mærket bliver brugt på<br />

tyske produkter, men også produkter fra andre<br />

EU-lande og tredjeverdens lande. Bio-<br />

Siegel mærket er det økologimærke, som de<br />

tyske forbrugere kender bedst, hele 87 procent<br />

af de adspurgte kender - og ikke mindst<br />

stoler på mærket.<br />

under 2007-niveau med en omsætning på<br />

godt 2 mia. kroner, hvilket er 185 mio. kroner<br />

færre end i 2008.<br />

Det er stadigvæk omsætningen af økologiske<br />

bananer og æbler, som dominerer. Faktisk<br />

stammer hele 43,2 procent af den<br />

samlede omsætning på økologisk frugt fra<br />

banansalget, en andel som er dobbelt så<br />

stor som konventionelle bananers andel af<br />

den samlede omsætning på konventionel<br />

frugt. Den gennemsnitlige tyske hushold-<br />

ØKOLOGI<br />

ning købte i 2009 3,18 kilo økologisk frugt,<br />

hvilket er fem procent mindre end året før.<br />

Tendensen er den samme, når man ser på<br />

økologiske grønsager. Her faldt omsætningen<br />

både i 2008 og endnu mere i 2009, så<br />

den i 2009 endte på 2,3 mia. kroner mod<br />

2,4 mia. kroner. Derimod steg indkøbsmængden<br />

en smule fra 2008 <strong>til</strong> 2009. Den<br />

gennemsnitlige tyske husholdning købte i<br />

2009 3,12 kilo økologiske grønsager. Lavere<br />

<strong>priser</strong> på blandt andet gulerødder og tomater<br />

har båret skylden for dette fald i<br />

omsætning. Økologiske gulerødder tegner<br />

sig for halvdelen af den samlede omsætning<br />

på økologiske grønsager, hvor de konventionelle<br />

gulerødder ligger på 12 procent.<br />

Ser man på de gennemsnitlige forbruger<strong>priser</strong><br />

for økologiske og konventionelle<br />

gulerødder, var prisen på et kilo økologisk<br />

produceret gulerødder mere stabil<br />

igennem 2009 end et kilo konventionelle.<br />

Prisen for et kilo økologiske gulerødder er<br />

i hovedreglen dobbelt så høj som konventionelle<br />

og lå på 10,20 <strong>til</strong> 11,90<br />

kroner per kilo alt efter årstid.<br />

Fremtidens trends<br />

Økologien i Tyskland er blevet<br />

en konkurrenceparameter.<br />

Der er ingen tvivl om, at<br />

økologi fortsat vokser i<br />

Tyskland og vil gøre det i<br />

fremtiden. Der er et enormt<br />

vækstpotentiale, og de statslige<br />

støtteprogrammer, de politiske<br />

intentioner og forbrugernes adfærd<br />

peger i retning af økologisk vækst i<br />

Tyskland i 2011 på trods af finanskrisen<br />

og Tysklands trængte økonomi.<br />

En vigtig tendens fra det tyske marked for<br />

økologi i 2010 er den fremgang, Fair Tradeprodukter<br />

har haft. De tyske forbrugere<br />

købte i 2009 Fair Trade-produkter <strong>til</strong> en<br />

samlet værdi af knapt to mia. kroner, hvilket<br />

er en stigning på 26 procent i forhold<br />

<strong>til</strong> året før. Kaffe er det mest solgte Fair<br />

Trade-produkt. I konkurrencen om markedsandele<br />

byder forbindelsen af to ’korrekte’<br />

varer – økologi og Fair Trade – på<br />

nye succesmuligheder. Dobbeltprædikat<br />

byder på værdifulde argumenter i kampen<br />

om en kundekreds, som <strong>til</strong> stadighed <strong>til</strong>lægger<br />

etik og økovarernes oprindelse<br />

større værdi.<br />

Kvalitet, regionalitet og nydelse er aspekter,<br />

som økologerne skal spille endnu stærkere<br />

på i fremtiden for at få kunderne <strong>til</strong> at<br />

vælge deres varer på butikkernes hylder,<br />

for det er dér, overlevelsen for det økologiske<br />

marked i Tyskland ligger.l<br />

Kilde: Økologirapport – Tyskland – Juni 2010. Kongelig<br />

Dansk Ambassade, Berlin.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 379


NY TEKNIK<br />

Eco Weeder<br />

ECO Weeder er en ny<br />

ukrudtsrenser <strong>til</strong> at fjerne<br />

ukrudt i rækken såvel som<br />

mellem rækkerne. De mekanisk<br />

drevne rotorer, hvis bevægelser<br />

ind og ud af rækken<br />

bliver styret af en pilot<br />

ved hjælp af to håndtag,<br />

kan fjerne selv stort ukrudt.<br />

TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN,<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

SFN@VFL.DK<br />

- Den lever i hvert fald op <strong>til</strong> forventningerne,<br />

svarer Klaus Sanko uden tøven på<br />

mit spørgsmål, om han er <strong>til</strong>freds med sin<br />

nye Eco Weeder. - Jeg er rigtig glad for den.<br />

Klaus Sanko, som driver 58 hektar med 20<br />

<strong>til</strong> 25 forskellige frilandsgrønsager samt<br />

jordbær, har i år investeret i en to-rækket<br />

Eco Weeder fra Univerco, som i Danmark<br />

sælges af Asa-Lift. ECO Weeder kan fjerne<br />

ukrudt i rækken, men der er tale om en mere<br />

lavteknologisk maskine i forhold <strong>til</strong> for<br />

eksempel Garfords Robocrop InRow, som er<br />

beskrevet i Frugt & Grønt nummer 7/8. Og<br />

dermed også en meget billigere løsning.<br />

Mange muligheder<br />

Maskinen fås fra én række og opefter. Der<br />

er to rotorer per række, som er mekanisk<br />

drevne via traktorens PTO, i maskiner med<br />

få rækker med remme, i større med hydraulisk.<br />

Via to håndtag, som kan trækkes<br />

ind mod hinanden, henholdsvis skubbes<br />

væk fra hinanden, bestemmer piloten,<br />

hvornår rotorerne renser i rækken, og hvornår<br />

rotorerne renser lige udenom kulturplanten.<br />

Ved at tippe maskinen lidt fremad<br />

eller bagud kan man få rotorerne <strong>til</strong> henholdsvis<br />

lægge jord ind i rækken og hyppe<br />

planterne, eller trække jorden ud af rækkerne.<br />

Det er også muligt at ændre vinklen på<br />

rotorerne, som findes i forskellige størrelser<br />

og udformninger afhængig af opgaverne.<br />

Maskinen, som kan udstyres med beskyttelsesskærme,<br />

kan således arbejde på bede<br />

og bruges <strong>til</strong> at fjerne halm fra halmdækkede<br />

jordbær. På grund af konstruktionen kan<br />

de flerrækkede ikke køre i afgrøder med 50<br />

centimeter rækkeafstand, men hvis man<br />

for eksempel har fire rækker per bed, kan<br />

man tage de to rækker den ene vej og de to<br />

rækker <strong>til</strong>bage den anden vej.<br />

Kæmpe besparelse<br />

- Selvom vi renser med en almindelig renser,<br />

er vi nødt <strong>til</strong> ud at hakke, forklarer<br />

Klaus Sanko. – Det at hakke ukrudt er ikke<br />

det mest motiverende arbejde. Med Eco<br />

IND OG UD: Ved hjælp af to håndtag bestemmer piloten, hvornår de to roterende hjul<br />

arbejder henholdsvis inde i rækken og ude af rækken udenom kulturplanterne.<br />

ECO WEEDER – En to-rækket model af Eco Weeder fra Asa-Lift blev demonstreret ved<br />

Kålklubben Danmarks markvandring den 21. juli. Som piloter ses Caleb Falk, Østerkrog<br />

Gartneri og Kaj Jørgensen, Asa-Lift.<br />

Weeder får de ansatte hver en stol at<br />

sidde på, og så er det mig, der bestemmer<br />

farten! Og så kan vi få luget i bund med<br />

den maskine.<br />

Fremkørselshastigheden ligger på mellem<br />

halvanden og to kilometer. Når de bruger<br />

den, arbejder de typisk i tre timer ad gangen,<br />

men piloterne har mulighed for at<br />

strække benene hver gang, de når ned <strong>til</strong><br />

enden.<br />

- Det bedste er, at man får noget for hån -<br />

den i forhold <strong>til</strong> med hakkejern, og resul -<br />

tatet er flot. Og rent økonomisk er det en<br />

kæmpe besparelse at bruge Eco Weeder i<br />

forhold <strong>til</strong> at håndhakke, fastfastslår Klaus<br />

Sanko. - Den er hurtigt tjent hjem både<br />

ved besparelse i kemikalier og ikke mindst<br />

i arbejdsløn.<br />

Prisen for en to-rækket maskine er 50.000<br />

kroner.l<br />

FAKTA<br />

Eco Weeder<br />

Man kan se en illustrativ video med<br />

en-rækket Eco Weeder i forskellige<br />

afgrøder på YouTube. Skriv ’eco weeder’<br />

i søgefeltet.<br />

380 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Røde romana på vej<br />

Det er efterhånden blevet en tradition, at<br />

en lille gruppe konsulenter fra Rijk Zwaan,<br />

SeedCom og GartneriRådgivningen i uge<br />

25 besøger Rijk Zwaans demonstrationsmark<br />

i Welver. Salanova® og andre salattyper<br />

fylder meget på arealet, men der var<br />

også lejlighed <strong>til</strong> at se på nyheder indenfor<br />

forskellige typer kål og se hvordan sorterne<br />

klarer sig i den økologiske forsøgsmark.<br />

Michael Hoffmann, som er leder af demonstrationsmarken,<br />

viste rundt i salaterne og<br />

i økologimarken, mens Michael Kreitz tog<br />

sig af kålene.<br />

Demonstrationsmarken bruges <strong>til</strong> at afprøve<br />

og sammenligne egne sorter, som er<br />

på markedet, med de nye nummersorter,<br />

som er på vej ud på markedet, samt med<br />

MONFILS RZ (25-59) – Højt ydende broccoli <strong>til</strong> forår, sommer og sensommer (stop<br />

medio september). Skud kan blive store uden kvalitetstab. Hovedskud er glat og meget<br />

kompakt med en høj hvælving, som betyder, at vand triller af. Nem at høste og<br />

klargøre.<br />

SALANOVA® EGEBLAD: Salanova® Xeres, kirsebærrød egebladtype <strong>til</strong> sommerproduktion<br />

med meget flot rød farve og Salanova® Cook (79-12), grøn egebladtype med<br />

flot udseende med et rosetlignende hoved. Hurtigt voksende og er velegnet <strong>til</strong> både<br />

friland og væksthus. Idé <strong>til</strong> sampakning!<br />

NYE SORTER<br />

helt nye selektioner, som først bliver <strong>til</strong>gængelige<br />

om nogle år. Derudover bliver<br />

konkurrenternes standardsorter også udplantet,<br />

for at Rijk Zwaan kan se, hvor de<br />

nye selektioner står: Er det nye materiale<br />

bedre end det, der allerede er på markedet?<br />

l<br />

TEKST OG FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

41-193 RZ - Første generation af røde romana. 41-193<br />

er en opret minitype, som passer sammen med for eksempel<br />

den grønne sort 41-116 RZ. En udfordring med<br />

røde romana har været tendens <strong>til</strong> tipburn. Er endnu kun<br />

i afprøvning.<br />

ADELANTO RZ – Tidlig blomkål med kraftig vækst <strong>til</strong><br />

høst i juni, 70-72 dage. Var meget flot <strong>til</strong> trods for de<br />

vanskelige vejrforhold i foråret 2010. Hovedet forbliver<br />

rundt uanset størrelse.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 381


NYHED<br />

Er dine falske bede, både<br />

beskidte og faldet sammen?<br />

Opfrisk dine bede<br />

samtidig med brænding.<br />

PATENTERET NYHED<br />

Planter på plast m. høj<br />

kapacitet, individuel afstand,<br />

planter også uden plast.<br />

Selvkørende med tohjulstræk,<br />

firehjulstræk eller på<br />

bælter. Fås også bugseret.<br />

Småplanter <strong>til</strong> grønsagsproduktion<br />

Beekenkamp småplanter af grønsagskulturer i 4 cm. potter<br />

samt Beematic 315 huls speedlinger <strong>til</strong> kål, løg m.m.<br />

De stærkeste rødder for det bedste resultat.<br />

- vi har alt <strong>til</strong> grønsagsproduktionen<br />

Sæsonen 2010<br />

Se mere på: www.ap-groent.dk<br />

A.P. Grønt<br />

Ortomec høstanlæg<br />

Nu med: bruseanlæg, Airdrop,<br />

højtryksvask, overbygn.,<br />

stor platform, dobbelt<br />

sorterebånd, lysanlæg m.m<br />

Bæltedrevet hydraulisk<br />

niveau, justerbar akselafstand.<br />

GERMA<br />

Vaske- og desinfektionsanlæg<br />

<strong>til</strong> alle typer kasser. Vasker<br />

og desinficerer med høj kapacitet<br />

- 1-mands betjent.<br />

Automatisk op- og nedstabler.<br />

Ring for demo.<br />

Ferrari plantemaskiner, traktortrukne el. selvkørende.<br />

Førende indenfor automatisering. Ring for demo.<br />

Seed Spider såmaskiner. Sår al slags frø, hurtigste<br />

frøskift, eneforhandling i Skandinavien.<br />

Nettuno vandingsanlæg, <strong>lave</strong>ste energiforbrug.<br />

Giampi vandingsbomme, lav pris, høj kvalitet.<br />

Hyldegården • v/Annette & Per Hardenberg • Kvinderupvej 2 • 3550 Slangerup • Tlf. 48 27 90 19 • Fax 48 27 90 29 • Bil: 40 57 90 19 • E-mail: ph@ap-groent.dk<br />

382 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


TEKST: STIG F. NIELSEN OG LARS MØLLER<br />

GARTNERIRÅDGIVNINGEN<br />

FOTO: STIG F. NIELSEN<br />

SFN@VFL.DK<br />

DEMONSTRATIONSPROJEKT<br />

’Vi er nok begyndt at vande tidligere’<br />

Torup Bakkegaard & Orelund<br />

I/S er en af værterne i<br />

et demonstrationsprojekt,<br />

hvor GartneriRådgivningen<br />

løbende afprøver og demonstrerer<br />

forskellige styringsredskaber<br />

<strong>til</strong> bestemmelse<br />

af jordens vandindhold<br />

for at vise, hvordan<br />

nyeste teknologi kan effektivisere<br />

og optimere vandingen.<br />

- Jeg synes, at Irriwisesystemet virker godt,<br />

fortæller driftsleder Paw Helms, Torup<br />

Bakkegaard & Orelund. - Det giver et helt<br />

klart billede af, hvor meget vand og hvor i<br />

jorden det er. Tidligere har vi ikke gjort<br />

meget ud af at kontrollere vandindholdet i<br />

jorden, men typisk bare vandet, fordi det<br />

nu lige passede ind i cyklussen. Vi er bange<br />

for at komme bagud, og vi har ikke kapa -<br />

citet <strong>til</strong> at vande alt på rette tid.<br />

I demonstrationsprojektet er der fokuseret<br />

på to forskellige systemer: En mobil håndholdt<br />

TDR-sensor og et stationært anlæg<br />

med ECH2O-sensorer. På Torup Bakke -<br />

gaard & Orelund I/S er der været opsat<br />

ECH2O-sensorer i løg, som med 60 hektar<br />

er en vigtig afgrøde, samt i nyplantede og<br />

i førsteårs jordbær.<br />

TDR<br />

Den mobile håndholdte TDR-sensor er fra<br />

Campell. Sættet består af en lille computerenhed<br />

og en håndholdt sensor med 20<br />

centimeter lange prober/jordspyd. Hvis<br />

man ønsker at måle jordens vandindhold i<br />

0 <strong>til</strong> 40 centimeter, måler man først vandindholdet<br />

i de øverste 20 centimeter, hvorefter<br />

man graver et 20 centimeter dybt<br />

hul og måler så jordens vandindhold i 20<br />

<strong>til</strong> 40 centimeter.<br />

Fordelene med TDR-sensorerne er, at de er<br />

meget præcise, og at de bestemmer vandindholdet<br />

som gennemsnit i jorden i probernes<br />

længde (20 centimeter). Blandt<br />

ulemperne kan nævnes, at de to prober<br />

skal være helt parallelle for at give en korrekt<br />

værdi. I praksis har det vist sig, at systemet<br />

er mest velegnet i sandjorder og<br />

OVERBLIK – Driftsleder Paw Helms, Torup Bakkegaard & Orelund, kan med Irriwisesystemet<br />

hurtigt danne sig et overblik over afgrødernes vandbehov.<br />

stenstrengslagte marker, mens det er meget<br />

vanskeligt eller umuligt at bruge dem i<br />

kompakte, tørre, svære og eller stenrige<br />

jorder. Proberne bøjer simpelthen.<br />

ECH20<br />

ECH2O-sensorerne er på størrelse med<br />

kreditkort og måler jordens vandindhold<br />

angivet i procent af jordvolumen. Sensorerne<br />

måler kun i det punkt, hvor de er placeret<br />

i jorden. Typisk graver man et hul i<br />

jorden, hvorefter sensorerne trykkes ind i<br />

siden af hullet i den ønskede dybde, hvilket<br />

oftest vil være tre forskellige dybder. Ledningerne<br />

føres op <strong>til</strong> en radiosender, som<br />

kan række tre <strong>til</strong> fire kilometer. Data modtages<br />

på en computer med software, der<br />

kan behandle data. Er der længere afstand<br />

fra sensorer <strong>til</strong> computer, kan man alternativt<br />

sende data videre via mobilnettets<br />

GPRS-sender.<br />

- Etablering af systemet tog en formiddag,<br />

fortæller Paw Helms. – Det er utrolig simpelt<br />

at bruge, og det virkede fra dag et!<br />

Paw Helms går ikke ind og kigger på kurverne<br />

hver dag, men følger med og kontrollerer<br />

jævnligt situationen. Når man<br />

kigger på skærmen, giver de tre kurver for<br />

de tre forskellige jorddybder et meget tydeligt<br />

billede af, hvor og hvor meget vand<br />

der er i jorden. Systemet reagerer straks på<br />

nedbør og vanding. Efter vanding eller<br />

nedbør i rigelige mængder, når kurven et<br />

toppunkt, som repræsenterer markkapaciteten<br />

i jorden. Efterhånden, som planterne<br />

bruger vand, falder kurverne ned <strong>til</strong> et niveau,<br />

hvor kurven begynder at flade ud.<br />

Her nærmer jordens vandindhold visne -<br />

grænsen. Efter at have fulgt kurverne hen<br />

over et par uger med tørke og vanding, får<br />

man hurtigt en fornemmelse af, hvor hyppigt<br />

der skal vandes og med hvor meget<br />

vand for at undgå vandstress.<br />

Ud fra kurverne kan man også se, at jordbær<br />

for eksempel ikke bruger så meget<br />

vand i de øverste jordlag, men meget i 35<br />

<strong>til</strong> 50 centimeter dybde. Løg bruger vandet<br />

i det øverste jordlag, mens vandindholdet<br />

i 45 centimeter stort set er konstant.<br />

Ændret praksis<br />

- Vi er nok begyndt at vande tidligere, efter<br />

at vi har fået systemet, erkender Paw<br />

Helms. – Vi har nok inderst inde vidst, at vi<br />

kom for sent i gang. Og så har vi også givet<br />

mere vand.<br />

Virksomheden overvejer at investere i et<br />

system <strong>til</strong> næste år, men det er en større<br />

investering, også fordi virksomheden har<br />

mange marker, som ligger langt væk fra<br />

hovedbygningen. Hvis de investerer, er<br />

Paw dog ikke i tvivl om, hvilken afgrøde,<br />

som vil få første prioritet: Løgene!<br />

- Løg må ikke mangle vand, fastslår Paw<br />

Helms. – Hvis de mangler vand, så stopper<br />

væksten, og de er ikke <strong>til</strong> at få i gang igen.<br />

l<br />

FAKTA<br />

Demonstrationsprojekt<br />

Demonstrationsprojektet ’Demonstration<br />

af miljøvenlig produktion af<br />

frugt og grønt’ har fået <strong>til</strong>skud fra<br />

GAU samt EU og Fødevareministeriets<br />

Landdistriktsprogram.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 383


MARKEDSNYT<br />

Insekthegn imprægneret med pyrethroid<br />

I 2010 foregår der en afprøvning af det imprægnerede insektnet,<br />

Fence, hos en fynsk kålavler. Kålafgrøden (cirka fem<br />

hektar) er helt omkranset af det gule insekthegn. Hegnet er<br />

sat op umiddelbart før plantning af afgrøden, og i det ene<br />

hjørne er der <strong>lave</strong>t en indgang i form af en simpel port. Nettet<br />

når ikke helt ned <strong>til</strong> jorden, men der er friholdt cirka 10<br />

centimeter for at give mulighed for indvandring af jordlevende<br />

nyttedyr som for eksempel løbebiller.<br />

Fence, som kommer fra firmaet Vestergaard-Frandsen, er<br />

imprægneret med pyrethroidet Decis (deltamethrin), der p.t.<br />

ikke er godkendt i Danmark. Der er ansøgt hos Miljøstyrelsen<br />

om godkendelse af Fence <strong>til</strong> brug i grønsager generelt. Man<br />

forventer, at det især er kålfluen, der kun flyver i lav højde<br />

(20-150 cm højde), man kan kontrollere i høj grad ved brug<br />

af hegnet.<br />

Fence er godkendt i blandt andet Frankrig og Norge. I Norge<br />

anvendes insekthegnet især i kålroeproduktionen, hvor der er<br />

nultolerance overfor kålfluer. Erfaringerne her har ind<strong>til</strong> videre<br />

været ganske positive, og anvendelsen forventes at blive<br />

udvidet <strong>til</strong> andre kulturer med lignende insektproblemer.<br />

Løgfabrik slipper<br />

for at betale erstatning<br />

OLE H. SCHARFF<br />

DLG Foods løgfabrik DanOnion nær Brønderslev i Nordjylland,<br />

der producerer stegte løg, slipper for at betale erstatning <strong>til</strong><br />

sine lugtplagede naboer.<br />

Vestre Landsret har frifundet virksomheden for et erstatningskrav<br />

på 400.000 kroner, rejst af to naboer, der føler, at de med<br />

mellemrum går rundt i en stank af stegte løg fra fabrikken, især<br />

når vinden er i øst.<br />

En syns- og skønsmand har vurderet, at de to ejendomme har<br />

mistet cirka seks procent i handelsværdi som følge af lugtgenerne.<br />

Vestre Landsret vurderer, at virksomheden har installeret<br />

alle de foranstaltninger, der kan tænkes for at hindre lugt fra<br />

produktionen, og at den luftgene, der kan være ind imellem,<br />

ikke går over grænserne for, hvad man som nabo på landet må<br />

tåle fra en landbrugsvirksomhed.<br />

Efter nederlaget skal de to klagende naboer betale sagens omkostninger<br />

på cirka 90.000 kroner, skriver LandbrugsAvisen.<br />

Udviklingschef hos<br />

Gasa Odense stopper<br />

Med baggrund i virksomhedens halvårsresultat for 2010<br />

har Gasa Odense Frugt-Grønt A.m.b.a. valgt at omstrukturere<br />

ledelsesopgaverne og har i den forbindelse set sig<br />

nødsaget <strong>til</strong> at opsige samarbejdet med udviklingschef<br />

Lars Sylvester Larsen. Lars Sylvester Larsen, som <strong>til</strong>trådte<br />

for et år siden, er fratrådt virksomheden.<br />

FENCE – Fence insekthegn, som er imprægneret med insektmidlet<br />

Decis, rundt om en nyplantet kålmark. Foto er ikke fra det aktuelle<br />

forsøg i Danmark. Foto: Ole H. Scharff.<br />

Kålklubben Danmark<br />

Kålklubbens bestyrelse består nu af Bent Dam, Birkum (efter<br />

konstituering stadig formand), Klaus Klausen, Vemmelev (ny i<br />

bestyrelsen), Christian Magård, Årslev og Lars Magnusson,<br />

Slæggerup v. Roskilde. Bestyrelsen har blandt andet planer om<br />

at arrangere en studietur <strong>til</strong> Spanien i vinteren 2010/2011.<br />

De næste arrangementer i Kålklubben er:<br />

• Onsdag den 8. september klokken 14 med virksomhedsbesøg<br />

hos Wirahill ved Hans-Ber<strong>til</strong> Nilsson.<br />

• Torsdag den 30. september klokken 17 med virksomhedsbesøg<br />

hos Egehøj Champignon ved Kent Stenvang og virksomhedsbesøg<br />

hos Anders J. Bech, som leverer hvidkål <strong>til</strong> Daloon.<br />

Nærmere information og <strong>til</strong>melding kan ske ved klubbens sekretær<br />

konsulent Ole H. Scharff, tlf. 40 73 19 58, mail ohs@vfl.dk<br />

eller ved Tine Jensen, tlf. 87 40 66 02, mail taj@vfl.dk.<br />

Dårlig start på ærtehøsten<br />

Julis ekstreme varme og tørre vejr har taget 25 procent af<br />

<strong>udbytte</strong>t i konsumærter, lyder en vurdering fra Ardo halvvejs<br />

igennem årets høst. Først gjorde det kolde, fugtige forår etableringen<br />

besværligt, så har det ekstreme vejr i juli påvirket både<br />

<strong>udbytte</strong> og kvalitet. Nu flytter høstmaskinerne fra Lolland og<br />

Falster op <strong>til</strong> Sjælland, hvor man håber på et bedre resultat.<br />

I alt er arealet med konsumærter på 2.200 hektar.<br />

De sidste to år har været meget gode ærteår i hele Europa med<br />

rekord<strong>udbytte</strong>r i 2009. Det har givet et stort overskud af konsumærter<br />

på det europæiske marked, og derfor er det <strong>til</strong>såede<br />

areal i år reduceret markant. Alle i Europa har reduceret ærte -<br />

arealet med 25 procent, og sammenholdt med et <strong>udbytte</strong>tab<br />

på 20 <strong>til</strong> 25 procent betyder det, at der ikke længere er for<br />

store mængder, skriver LandbrugsAvisen.<br />

384 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Aarstiderne stopper i Tyskland<br />

Finanskrisen har stoppet Aarstidernes indtog i Tyskland, skriver<br />

LandbrugsAvisen. Et år efter at Aarstiderne A/S rykkede <strong>til</strong> Hamborg,<br />

er det slut. Konceptet med levering af økologiske produkter<br />

i kasser ved hoveddøren slog ikke an i Tyskland.<br />

Finanskrisen får en del af skylden, men tyskerne køber også ind<br />

på en anden måde end danskerne. Der er stadigvæk mange<br />

hjemmegående husmødre, som har tid <strong>til</strong> at handle i de såkaldte<br />

bioläden, på markeder og i gårdbutikker og gør i det hele<br />

mere ud af at handle lokalt.<br />

Grøntsagsproducenter<br />

møder forbrugerne<br />

Der kommer 80.000 kunder om ugen i levnedsmiddelbutikken<br />

Daglis på Kungsholmen i Stokholm, som dermed er den mest<br />

besøgte levnedsmiddelbutik i Sverige. Omsætningen er 520<br />

mio. SEK om året.<br />

Hjertet i butikken er frugt- og grøntafdelingen, som står for<br />

14,5 procent af den totale omsætning, hvilket er højt i forhold<br />

<strong>til</strong> gennemsnittet for levnedsmiddelbutikker. Det skyldes, at<br />

megatrenden blandt storbybeboere er helse og sundhed, og her<br />

spiller frugt og grønt en afgørende rolle.<br />

I en uge henholdsvis forår og efterår er der forskellige grønsagsproducenter<br />

<strong>til</strong> stede i afdelingen hele dagen, hvor de viser produkterne<br />

frem og giver smagsprøver på for eksempel forskellige<br />

sorter. Fordelen ved at stå i butikken er, at man som producent<br />

får den direkte kontakt <strong>til</strong> forbrugerne og får at vide, hvad de<br />

synes både om produkterne, men også dyrkningsmetoderne,<br />

skriver Viola.<br />

I samarbejde med flere danske grønsagsproducenter deltog<br />

Rijk Zwaan og SeedCom den 11.-13. juni i Det Fynske Dyrskue<br />

i Odense med standen ’Grøntskuet’. Formålet var at øge<br />

kendskabet <strong>til</strong> og interessen for de gode friske, danske grønsager.<br />

Ved dyrskuet var der rig lejlighed <strong>til</strong> at få en snak med<br />

forbrugerne, og grønsagsproducenterne fik her mulighed for<br />

at høre forbrugernes mening og få afprøvet nye ideer.<br />

Forældre skal opdrages!<br />

På standen havde hver producent sin egen ’ministand’, og<br />

midt i teltet var der et stort uds<strong>til</strong>lingsbord med en overflod<br />

af grønsager. Desuden blev der uddelt smagsprøver på<br />

snacktomater og agurker, minichanteney gulerødder, ærter,<br />

syltede skalotteløg og meget mere.<br />

Mange besøgte standen i løbet af de tre dage. Om fredagen<br />

især mange børn, som var meget positive og åbne overfor at<br />

smage noget, de ikke kendte. Et eksempel var med en mor,<br />

som sagde <strong>til</strong> sin søn: ’’Nej, syltede skalotteløg, det kan du<br />

ikke li’’. Efter lidt overtalelse viste det sig, at han godt kunne<br />

lide syltede skalotteløg. Måske forældrene skulle opdrages<br />

lidt!<br />

I løbet af lørdag og søndag var de typiske besøgende familier,<br />

både fra land og by. Vi fik her masser af mulighed for at<br />

fortælle generelt om grønsager og vejen fra frø <strong>til</strong> færdigt<br />

produkt. Samtidig hørte vi direkte fra forbrugeren, hvad de<br />

mente, der var godt og skidt. Snackprodukter var populære,<br />

MARKEDSNYT<br />

Tasty Plants - spiselige planter<br />

Gartneriet Stendemose ved Odense har lanceret en serie af dekorative<br />

planter, der alle kan anvendes i madlavning, i drinks,<br />

som the eller pynt på desserten. Alle planterne kan dog samtidig<br />

være smukke bare at have stående inde eller ude henover<br />

sommeren. Serien består af syv planter, der foretrækker livet indendøre,<br />

og syv lidt mere hårdføre.<br />

Chokolademynte, som har et fint touch af chokolade, er et eksempel<br />

på en af de mere hårdføre typer. Sushi-planten Wasabia<br />

japonica eller Stevia, som blev vinderen af Floradanias Innova -<br />

tion Award 2010, er et naturligt sødemiddel uden skadelige bivirkninger<br />

for vægten eller tænderne. Planterne er alle produceret<br />

uden brug af pesticider, da er udelukkende anvendes biologisk<br />

bekæmpelse, skriver Digeposten.<br />

Grønthandlere styrer mod fallit<br />

En af sommerens historier fra Østjylland har været, at flere<br />

østjyske frugt- og grønthandlere har haft et usædvanligt dårligt<br />

halvår. Først en kold vinter, som har trukket kunderne inden<br />

døre i supermarkederne frem for i de mindre gadebutikker, så<br />

svigtende salg, og <strong>til</strong> sidst modvillige banker som ikke vil hjælpe.<br />

Så hvis situationen ikke bliver bedre snarest, er flere truet af<br />

lukning.<br />

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen ser en klar tendens og siger:<br />

’Specialbutikker med frugt og grønt har slået sig på at levere en<br />

høj kvalitet, men også <strong>til</strong> en høj pris. Så de har fået problemer.<br />

Det gik godt under opsvinget, men på vej ned ser vi som forbrugere<br />

anderledes på tingene, når vi køber ind. Og det rammer<br />

specialbutikkerne’.<br />

Friske grønsager lokkede forbrugerne <strong>til</strong> ’Grøntskuet’<br />

’GRØNTSKUET’ 2010. Foto: Lis Jespersen.<br />

og smagen var meget vigtig. Mange besøgende ønskede sig, at<br />

varerne i butikkerne var lige så friske og indbydende, som dem<br />

vi havde på vores uds<strong>til</strong>lingsbord - det ville øge lysten <strong>til</strong> at købe<br />

flere grønsager.<br />

Alt i alt nogle travle <strong>udbytte</strong>rige dage med mange interesserede<br />

og positive besøgende, som var glade for det grønne bidrag<br />

fra ’Grøntskuet’.<br />

LIS JESPERSEN, SEEDCOM<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 385


PERSONALE<br />

DE RIGTIGE SPØRGSMÅL – Hvordan kan du gennemskue, hvad en kommende medarbejder kan? – Det kan du ved at s<strong>til</strong>le konkrete spørgsmål<br />

om de allervigtigste faglige og personlige kvalifikationer.<br />

Sådan finder du<br />

den rigtige medarbejder<br />

Brug tid og ressourcer på<br />

ansættelsesprocessen. Det<br />

er givet godt ud. Bliv god <strong>til</strong><br />

at s<strong>til</strong>le konkrete spørgsmål<br />

<strong>til</strong> ansøgeren og dennes<br />

tidligere arbejdsgiver. Start<br />

med at prioritere fem af de<br />

vigtigste faglige og personlige<br />

kvalifikationer.<br />

TEKST: ANNE JACOBSEN<br />

LRØ RÅDGIVNING<br />

AEJ@LRO.DK<br />

Man siger ofte, at medarbejdere bliver hyret<br />

på grund af deres faglige kvalifikationer<br />

og fyret på grund af de personlige egenskaber,<br />

som ikke levede op <strong>til</strong> forventningerne.<br />

Det er ikke helt løgn, og derfor er det vigtigt,<br />

at arbejdsgiverne arbejder med at<br />

lære at gennemskue både faglige og personlige<br />

kvalifikationer allerede i udvælgelsen.<br />

Det findes der gode værktøjer <strong>til</strong>.<br />

Jobbets indhold<br />

Start med at s<strong>til</strong>le skarpt på jobbets indhold.<br />

S<strong>til</strong> dig selv nedenstående spørgsmål<br />

og skriv helst svarene ned, så du kan huske<br />

dem og bruge dem i ansættelsessamtalen.<br />

De kan også bruges næste gang, jobbet<br />

skal besættes.<br />

- Hvilke ansvarsområder indeholder jobbet?<br />

- Hvad er succeskriteriet for hvert ansvarsområde?<br />

- Hvilke opgaver hører under ansvarsområdet?<br />

- Hvilke faglige kvalifikationer er der brug<br />

for, for at løse opgaverne?<br />

- Hvilke personlige kvalifikationer er der<br />

brug for, for at løse opgaverne?<br />

Ansvarsområder<br />

Når der eksempelvis skal ansættes en mellemleder,<br />

siger arbejdsgiver: Han skal have<br />

personaleansvar.<br />

Når jeg spørger, hvad det indebærer, kigger<br />

arbejdsgiveren let irriteret på mig og undrer<br />

sig over, at jeg kan finde på at spørge<br />

om det. Underforstået, at det burde jeg da<br />

vide.<br />

Jeg konkretiserer ved at spørge, om personaleansvar<br />

inkluderer ansættelse og afskedigelse<br />

af medarbejdere, underskrive kontrakter,<br />

medarbejdersamtaler, lønforhandling,<br />

bevilling af deltagelse i kurser, afgørelser<br />

om nedsat arbejdstid og så videre.<br />

Her rammer vi ofte nogle eksempler, hvor<br />

arbejdsgiver selv ønsker at have en del af<br />

personaleansvaret. Men det kan personen,<br />

der får jobbet, ikke vide, hvis det ikke bliver<br />

fortalt. I mange ansættelser dækker<br />

personaleansvar kun over arbejds<strong>til</strong>rettelæggelse<br />

og instruktion af medarbejderne.<br />

Det handler om at kunne fortælle klart og<br />

utvetydigt, hvad jobbet indeholder, så forventningerne<br />

er afstemt, før jobbet starter.<br />

Succeskriterier<br />

Succeskriterierne kan handle om forhold<br />

som, at medarbejderne bliver i deres job<br />

mere end to år, at medarbejderne trives, at<br />

medarbejderne er <strong>til</strong>fredse med mellem -<br />

lederen, at medarbejderne arbejder effektivt,<br />

at der ikke arbejdes over, at der altid<br />

skal se pænt og rent ud, at der er orden i<br />

papirerne (kontrakter, løn-udbetaling, registrering<br />

af overarbejde og så videre), at<br />

medarbejderne behandler kunderne venligt<br />

og repræsenterer virksomheden ud ad<br />

<strong>til</strong> og så videre. Der kan være mange målepunkter<br />

for, hvornår en medarbejder tager<br />

godt hånd om sit ansvar. Det er vigtigt,<br />

at du som arbejdsgiver prioriterer og kun<br />

sætter de vigtigste kriterier op, så det er<br />

muligt at indfri dem. Det skal være overskueligt<br />

for dig at følge op på.<br />

Kvalifikationer<br />

Når du har gjort dig klart, hvilke ansvarsområder,<br />

der ligger i jobbet, hvad succeskriterierne<br />

og opgaverne består i, er det tid<br />

<strong>til</strong> at afklare, hvilke faglige og personlige<br />

kvalifikationer, du ønsker.<br />

I eksemplet med en mellemleder kan de<br />

faglige kvalifikationer handle om uddannelse<br />

og erfaring med opgaverne. Du må<br />

gøre op med dig selv, om personen skal<br />

have disse kvalifikationer fra begyndelsen<br />

386 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


eller, om der er mulighed for oplæring.<br />

Personlige kvalifikationer for en mellem -<br />

leder med personaleansvar kan være at<br />

være systematisk, at være udadvendt og<br />

venlig samt at være teamplayer. Desuden<br />

kan en mellemleder være orienteret mod<br />

mennesker og indgå dialog eller vedkommende<br />

kan være mere orienteret mod opgaver<br />

og faglighed.<br />

De fleste arbejdsgivere ønsker en mellemleder,<br />

der kan det hele. Det giver som regel<br />

grundlag for skuffelse, for langt de fleste<br />

mestrer kun en del af ønskerne. Derfor er<br />

det vigtigt, at du som arbejdsgiver gør dig<br />

klart, hvad der er vigtigst.<br />

Nu er du klar <strong>til</strong> at annoncere<br />

Med ovenstående i din bevidsthed kan du<br />

formulere en annonce, der fanger opmærksomheden<br />

hos den type personer, du<br />

leder efter. Nogle mennesker er interesseret<br />

i et job med resultater, udvikling og<br />

kontakt <strong>til</strong> mange mennesker. Andre er interesseret<br />

i et job med højt fagligt niveau,<br />

præcision og kvalitet. Hvis du tager det<br />

hele med i samme annonce, ender du med<br />

at søge så bredt, at ingen finder jobbet interessant.<br />

Ansættelsessamtalen<br />

Ovenstående eksempel omfatter kun en<br />

Agrova Food skifter navn<br />

Agrova Food skifter navn <strong>til</strong> DLG Food.<br />

Navneskiftet skal signalere DLG-koncernens<br />

arbejde indenfor fødevareområdet.<br />

Den samlede gruppe af <strong>til</strong>knyttede virk-<br />

Grønsagen, der har sejret sig selv helt<br />

ihjel. Alle spiser broccoli. Hele tiden. Den<br />

ordner grønsagssamvittigheden med let<br />

<strong>til</strong>beredning og dyb grøn farve. Og vi<br />

vælter os rundt i grønsagen, som faktisk,<br />

når den er rigtig frisk og dyrket ordentligt<br />

smager helt vildt skønt. Det betaler<br />

lille del af et job. Hvis du fores<strong>til</strong>ler dig, at<br />

alle jobbets ansvarsområder er beskrevet<br />

efter den model, så kan du fortælle meget<br />

præcist om jobbet og forventningerne, og<br />

du kan spørge ind <strong>til</strong> de fem vigtigste faglige<br />

og personlige kvalifikationer.<br />

Det handler om at spørge <strong>til</strong> konkrete erfaringer<br />

og holdninger, samt hvordan<br />

ansøgeren har gjort eller vil gøre i en bestemt<br />

situation. Ved at efterlyse eksempler<br />

får du et konkret billede af personens<br />

evner på de områder, der er vigtigst.<br />

Når du tager referencer, vil du for eksempel<br />

få et mere konkret svar ved at spørge:<br />

- Hvordan fungerer ansøger i samarbejdet<br />

med andre?<br />

- Er han god <strong>til</strong> administration?<br />

- Hvordan vil du beskrive hans temperament?<br />

Den slags spørgsmål giver bedre svar end:<br />

- Hvad kan du sige om ham?<br />

Her handler det igen om at få konkret information<br />

om de kvalifikationer, der er<br />

vigtigst.<br />

Introduktion<br />

Når du har fulgt ovenstående proces, så<br />

ved du, på hvilke områder din nye medarbejder<br />

er fuldt kvalificeret fra starten, og<br />

hvilken oplæring der er nødvendig. Du får<br />

yderst sjældent alt det, du har brug for.<br />

somheder består nu af DLG Food Convenience,<br />

DLG Food Grain, DLG Food Oil,<br />

Lammefjords Grønt, Samsø Konservesfabrik,<br />

sig at kende sin broccolidyrker, så vi kan<br />

undgå de triste af slagsen. Friskheden er<br />

alfa og omega. Er broccoli frisk, kan den<br />

spises som slik. Kort dampning og så ellers<br />

milliarder af vidunderlige <strong>til</strong>smagninger.<br />

Man kan også blot nøjes med et<br />

dryp olie eller smør, lidt salt og så direkte<br />

på tallerkenen.<br />

Brug stokken<br />

Mange anvender ikke stokken af broccoli,<br />

selvom stokken smager lige så skønt<br />

og giver dejlig konsistens både most og<br />

dampet. Stokken smager af intet mindre<br />

end broccoli, så det er med at udnytte<br />

hele grønsagen. Til dampning skærer jeg<br />

stokken i tynde skiver fra ende <strong>til</strong> anden.<br />

Det giver sådan nogle smukke uregelmæssige<br />

poletter, som jeg kalder<br />

ufo’er. De kommer i gryden før blomsten<br />

og giver både skønhed, smag, god konsi-<br />

PERSONALE<br />

Det er dit ansvar at sikre introduktion og<br />

oplæring i de forhold, hvor medarbejderen<br />

ikke levede helt op <strong>til</strong> dine ønsker.<br />

Det er ret almindeligt, at man overser de<br />

manglende kvalifikationer og bagefter bliver<br />

irriteret over, at medarbejderen ikke lever<br />

op <strong>til</strong> forventningerne. Ofte overser<br />

man sin egen del af ansvaret.<br />

Fastholdelse<br />

En professionel ansættelsesproces og en<br />

god introduktion <strong>til</strong> jobbet er fundamentet<br />

for succes i ansættelsen. Det betyder,<br />

at medarbejderen får en god oplevelse fra<br />

starten, og det er motiverende.<br />

I de fleste arbejdsforhold kommer der<br />

knaster. At arbejde er ikke altid en dans på<br />

roser. Det er vigtigt at være opmærksom<br />

på, at det meste af arbejdet er sjovt og<br />

givende. Det kan du overvåge ved løbende<br />

at have god kontakt, ved at samle medarbejderne<br />

<strong>til</strong> information og debat en gang<br />

i mellem, ved at holde medarbejdersamtaler,<br />

ved at tage hånd om gnidninger straks,<br />

de opstår og sidst men ikke mindst ved<br />

løbende at holde fokus på de positive<br />

præstationer, den enkelte gør for virksomheden.<br />

Endelig skal du huske at fortælle og tale<br />

om de gode ting… du får nemlig, hvad du<br />

taler om.l<br />

Gjerndrup Kartofler, DanOnion, European<br />

Freeze Dry, Gasa Nord Grønt, Rapsol,<br />

VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral.<br />

Broccoli Viden om råvarer<br />

- glæde ved bordet<br />

I hvert nummer af Frugt & Grønt<br />

får læserne ideer <strong>til</strong> anvendelse af<br />

årstidens frugt og grønt i køkkenet.<br />

Ideerne kommer fra Frugtformidlingen,<br />

der arbejder for at inspirere<br />

alle danskere <strong>til</strong> at spise<br />

mere frugt og grønt - fordi det<br />

smager godt. Læs mere på:<br />

www.frugtformidlingen.dk<br />

stens og god samvittighed, når hele<br />

grønsagen udnyttes.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 387


PERSONALE<br />

Skatteregler for<br />

udenlandske medarbejdere<br />

Hvis du ansætter udenlandsk<br />

arbejdskraft, gælder<br />

der en række skatteregler,<br />

som du bør kende for medarbejdernes<br />

skyld. Det<br />

første år kan de nemlig få<br />

op <strong>til</strong> 50.000 kroner i fradrag<br />

plus kilometerpenge<br />

for besøg i deres hjemland.<br />

TEKST: LINDA S. HEDE<br />

LANDBRUGSCENTRET HEDEN & FJORDEN<br />

LSH@HFLC.DK<br />

Gunstige skatteforhold er en af de vigtigste<br />

forudsætninger for at sikre <strong>til</strong>fredse<br />

udenlandske medarbejdere. De forholdsvis<br />

<strong>lave</strong>, danske lønninger kompenseres i høj<br />

grad af mulighederne i skattelovgivningen.<br />

Det kan rent faktisk være en økonomisk<br />

fordel at tjene 10.000 kroner om måneden<br />

på praktikantvilkår frem for 20.000 kroner<br />

på medarbejdervilkår.<br />

Stort fradrag for leveomkostninger<br />

Udlændingene fra Rumænien, Thailand,<br />

Ukraine med flere kan opnå 71.000 kroner<br />

i fradrag før beregning af arbejdsmarkedsbidrag,<br />

hvis de er i Danmark i forbindelse<br />

med uddannelse. I praksis betyder det, at<br />

medarbejderne kan opnå dette fradrag,<br />

såfremt de arbejder som praktikanter i<br />

Danmark og i øvrigt kan dokumentere, at<br />

de er i gang med eller lige har afsluttet en<br />

uddannelse inden for samme erhverv, som<br />

de arbejder med i Danmark.<br />

Det er vigtigt at pointere, at medarbejderne<br />

ikke kan forsætte i det uendelige med<br />

disse skattevilkår, men kun så længe jobbet<br />

og dets arbejdsopgaver kan ses i en<br />

uddannelsesmæssig sammenhæng, typisk<br />

ét <strong>til</strong> to år. En vigtig forudsætning for at<br />

opnå fradraget er ansættelsesvilkårene:<br />

Medarbejderne skal blandt andet være<br />

ansat i en tidsbegrænset s<strong>til</strong>ling, så længden<br />

af praktiktiden er aftalt på forhånd.<br />

Derfor har det stor betydning, at du udfærdiger<br />

en kontrakt, og at den indeholder<br />

de nødvendige oplysninger. Det er en god<br />

ide, at du får tjekket kontrakten af din<br />

rådgiver.<br />

GUNSTIGE SKATTEFORHOLD - Hjælp dine udenlandske medarbejdere på vej med en ansættelseskontrakt,<br />

der tager højde for mulighederne i skattelovgivningen. Praktikanter fra for<br />

eksempel Rumænien kan det første år opnå 71.000 kroner i fradrag for leveomkostninger.<br />

Kilometerpenge for hjemtur<br />

Der er flere gevinster ved, at udenlandske<br />

medarbejdere besøger deres familie og<br />

venner i hjemlandet. Udover at se familien<br />

og pleje sociale relationer, hvilket selvfølgelig<br />

er det primære formål med rejsen, så<br />

giver turen også et skattefradrag. Betingelserne<br />

for at opnå fradraget er, at medarbejderne<br />

har opretholdt bolig i hjemlandet,<br />

samt at de er midlertidigt ansatte.<br />

Hvis det er <strong>til</strong>fældet, kan medarbejderne<br />

få kørselsgodtgørelse efter statens ligningsmæssige<br />

takster. Det betyder, at<br />

medarbejderne får cirka én krone per kilometer<br />

både på ud- og hjemtur. Ved årets<br />

udgang skal medarbejderne indberette <strong>til</strong><br />

Skat, hvor mange gange de har besøgt<br />

hjemlandet det seneste år samt antallet af<br />

kilometer.<br />

Ligningsmæssigt fradrag<br />

Udenlandske medarbejdere kan opnå et<br />

ligningsmæssigt fradrag på 50.000 kroner<br />

per år, hvis de opfylder følgende krav:<br />

- Der skal være tale om et midlertidigt<br />

arbejdssted (tidsbegrænset ansættelsesforhold).<br />

- Der skal være opretholdt sædvanlig bopæl.<br />

- Der ydes ikke skattefri kost og logi fra<br />

arbejdsgiveren (reduktion i fradraget).<br />

Som udgangspunkt kan fradraget kun ta-<br />

ges de første 12 måner af et ansættelsesforhold.<br />

Er medarbejderne hjemme i lange<br />

perioder – for eksempel på grund af sæsonarbejde<br />

– er det muligt at få fradraget<br />

i flere år. Her er det vigtigt at kontrakterne<br />

stemmer overens med virkeligheden, så<br />

medarbejderen ikke mister sit ligningsmæssige<br />

fradrag.<br />

Fradrag for gifte personer<br />

Er de udenlandske medarbejdere gift og<br />

har lønarbejde, kan de få et såkaldt ægtefællefradrag,<br />

hvis de opfylder følgende fire<br />

betingelser:<br />

- De er begrænset skattepligtigt 1 af indtægter<br />

fra personligt arbejde i tjenesteforhold.<br />

Det fremgår af forskudsopgørelsen,<br />

om man bliver betragtet som begrænset<br />

skattepligtig.<br />

- De er gift ved udgangen af indkomståret.<br />

- Medarbejder og ægtefælle har samme<br />

bopæl ved udgangen af indkomståret.<br />

- Ægtefælle har ikke opnået skattenedsættelse<br />

gennem et personfradrag her i<br />

landet.<br />

- Det er uden betydning, om det er indenfor<br />

eller udenfor EU.<br />

Det skal bemærkes, at der er fremsat forslag<br />

i Folketinget om at fjerne dette fradrag.<br />

Det betyder, at fradraget kun kan gives<br />

frem <strong>til</strong> den dato, hvor den vedtagne<br />

lov offentliggøres i Lovtidende.<br />

388 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Så har din medarbejder ikke afleveret sin vielsesattest, er det på<br />

høje tid, at den findes frem.<br />

Kun gunstigt de første år<br />

For arbejdsgiveren opstår en af udfordringerne, når medarbejderne<br />

efter de første år ikke længere kan benytte de økonomisk<br />

gunstige skatteregler. Ofte forstår medarbejderne ikke, hvorfor<br />

de pludselig skal betale mere i skat. Derfor er det en god ide allerede<br />

ved ansættelsen at forklare, hvor meget de formentlig vil<br />

få udbetalt på lang sigt. Selvom beløbet ikke kan udregnes<br />

nøjagtigt, så får medarbejderne en idé om, at dette er arbejds -<br />

vilkårene i Danmark. På den måde bliver overraskelsen mindre.<br />

Samtidig undgår du en situation, hvor medarbejderne mistænker<br />

arbejdsgiveren for at være årsag <strong>til</strong> ændringen, hvilket bestemt<br />

ikke er befordrende for samarbejdet. Derfor er det vigtigt<br />

at bruge tid på at beskrive forholdene eventuelt med hjælp fra<br />

en tolk.<br />

Ansættelseskontrakt<br />

Den nuværende situation på det danske arbejdsmarked er formentlig<br />

en af årsagerne <strong>til</strong>, at der kommer flere og flere sager<br />

mellem tidligere medarbejdere/fagforening og arbejdsgiver.<br />

Derfor er en juridisk gældende ansættelseskontrakt kodeordet<br />

for arbejdsgiver, når han skal sikre sig, at medarbejderen ikke efterfølgende<br />

kommer med et økonomisk krav. Disse erstatningskrav<br />

overstiger ofte over 100.000 kroner, og derfor kan det betale<br />

sig at bruge den fornødne tid og rådgivning på at få <strong>lave</strong>t<br />

de rigtige rammer for ansættelsesforholdet.l<br />

1. Begrænset skattepligtige er personer, som har bopæl i udlandet uden at have<br />

bopæl i Danmark og har lønindkomst fra en arbejdsgiver, der er hjemmehørende<br />

i Danmark.<br />

FAKTA<br />

Ansættelsestips<br />

- Udarbejd en ordentlig kontrakt, der beskriver ansættelsesforholdet<br />

og tager højde for muligheder i skattelovgivningen.<br />

- Lav en retvisende forskudsopgørelse <strong>til</strong> medarbejderen.<br />

- Indberet supplerende oplysninger <strong>til</strong> Skat ved årets udgang.<br />

- Få registreret, hvis medarbejderen har en ægtefælle i<br />

hjemlandet.<br />

Hjælp dine medarbejdere<br />

Det danske skattesystem er meget svært at forstå for udlændinge.<br />

Når de retter henvendelse <strong>til</strong> Skat, kan sagsbehandlingerne<br />

være forskellig afhængig af medarbejderen.<br />

Det kan derfor være en god ide at søge vejledning hos en<br />

rådgiver, selv om det er en udgift. Herved kan medarbejderne<br />

undgå uforudsete overraskelser fra Skat.<br />

Tast selv<br />

Pressen har i den senere tid sagt og skrevet meget om<br />

snyd med skat, fordi nogle udlændinge indberettede store<br />

fradrag via tast selv systemet.<br />

Som arbejdsgiver bør man tage afstand fra dette og<br />

stærkt fraråde sine medarbejdere at bruge denne metode,<br />

idet det er ulovligt. Medarbejderne bør informeres om, at<br />

der kan komme et retsligt efterspil med krav om bøde og<br />

<strong>til</strong>bagebetaling af skatten, hvis der indberettes fradrag,<br />

som medarbejderen ikke har ret <strong>til</strong>. Restskat vil også blive<br />

forsøgt inddrevet, hvis medarbejderen er rejst hjem.<br />

Kølig juni og varm juli<br />

PERSONALE / VEJRET<br />

Juni var køligere og juli varmere end normalt. Men i begge<br />

måneder skinnede solen rigtig meget.<br />

I juni blev gennemsnitstemperaturen på 13,9°C, hvilket er<br />

0,4°C under normalen beregnet over perioden 1961-90.<br />

Månedens højeste temperatur på 28,3°C blev målt to dage<br />

i træk: den 28. juni i Midtjylland og i Sønderjylland<br />

samt den 29. juni i Midtjylland. Månedens <strong>lave</strong>ste temperatur<br />

på 2,2°C blev målt i Midtjylland natten <strong>til</strong> den 16. juni.<br />

Sidst i juni var der lokale varmebølger i det centrale Jylland<br />

samt omkring Holbæk. En varmebølge er, når gennemsnittet<br />

af de højeste registrerede temperaturer målt<br />

over tre sammenhængende dage overstiger 25°C.<br />

I juli blev gennemsnitstemperaturen på 18,7°C, hvilket er<br />

3,1°C over normalen. Månedens højeste temperatur på<br />

34,1°C blev målt ved Hammer Odde på Bornholm den 11.<br />

juli. Det er den højeste temperatur i Danmark siden 1994.<br />

Den <strong>lave</strong>ste temperatur på 5,6°C blev målt ved Isenvad<br />

syd for Ikast natten <strong>til</strong> den 26. juli.<br />

Juli bød på meget varme dage ind imellem. Det udløste regionale<br />

varme- og hedebølger samt tropedøgn. Ved en regional<br />

varme- og hedebølge skal over 50 procent af regionens<br />

areal opfylde betingelserne. Ved et tropedøgn må temperaturen<br />

ikke komme ned under 20°C i løbet af døgnet.<br />

Nedbør<br />

Juni blev en normal måned, hvad angår nedbør. Der faldt i<br />

gennemsnit 52 millimeter regn, og det er tre millimeter<br />

mindre end normalt. Regnen faldt hovedsagelig i første<br />

halvdel af måneden. I den østlige del af landet passerede<br />

et større regnvejr den 7.-8. juni, hvor der lokalt faldt omkring<br />

60 millimeter. Der var store forskelle på juninedbøren.<br />

Mest nedbør faldt der på Fyn med 83 millimeter,<br />

mens der kun faldt 25 millimeter på Bornholm.<br />

I juli faldt der i gennemsnit 69 millimeter regn, hvilket er<br />

tre millimeter mere end normalt. En koldfrontspassage<br />

ramte landet den 12.-13. juli ledsaget af lyn og torden.<br />

Bygerne, der fulgte med koldfronten var ind imellem kraftige,<br />

og der var skybrudslignende <strong>til</strong>stande visse steder.<br />

Nedbøren i juli var meget ujævnt fordelt, og mange dage<br />

ledsaget af lyn og torden. Mest nedbør fik Midt- og Vestjylland<br />

med 83 millimeter i gennemsnit, mens der i<br />

Vest- og Sydsjælland samt på Lolland/Falster kom mindst<br />

med 45 millimeter i gennemsnit.<br />

Sol<br />

Juni blev en måned med rigtig mange solskinstimer, 248<br />

timer, hvilket er 39 timer over normalen. Mest sol fik<br />

Bornholm med 333 timer, mens Østjylland så mindst <strong>til</strong><br />

solen med 233 soltimer.<br />

Juli blev også en solrig måned med 247 timer, hvilket er<br />

51 timer mere end normalt. Igen fik Bornholm mest sol<br />

med 331 timer, mens Midt- og Vestjylland så mindst <strong>til</strong><br />

solen, nemlig 226 soltimer.<br />

Landstal for juni og juli 2010. Kilde: DMI.<br />

Juni Juli<br />

<strong>Middel</strong>temperatur 13,9°C (normal 14,3°C) 18,7°C (normal 15,6°C)<br />

Nedbør 52 millimeter 69 millimeter<br />

(normal 55 mm) (normal 66 mm)<br />

Sol 248 timer 247 timer<br />

(normal 209 timer) (normal 196 timer)<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 389


TILSKUD<br />

Kommende<br />

<strong>til</strong>skudsordninger<br />

under Grøn Vækst<br />

Tilskud <strong>til</strong> økologi<br />

Tilskudsordningen ’Økologisk Forsknings-, udviklings-<br />

og demonstrationsprogram’ har ansøgningsfrist<br />

den 13. september klokken 12.<br />

Projekterne skal forholde sig <strong>til</strong> opslagets tre temaer:<br />

vækst, troværdighed og robuste systemer<br />

samt <strong>til</strong> ét eller flere af følgende indsatsområder:<br />

Nye højværdifødevarer, målrettet udvikling<br />

af økologiske driftsformer <strong>til</strong> natur- og miljøbeskyttelse,<br />

klimahensyn og energiproduktion<br />

samt landdistriktsudvikling, robust planteproduktion,<br />

øget frugt- og bærproduktion samt<br />

bæredygtig beskyttet produktion, fremtidens<br />

robuste produktion med drøvtyggere, fremtidens<br />

produktion på basis af fisk, svin og fjerkræ<br />

Tilskudsprocenten afhænger af virksomhedstype<br />

og projekttype. Et udviklingsprojekt i en mindre<br />

virksomhed kan maksimalt få 45 procent i<br />

<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> enkeltmandsprojekter og 60 procent<br />

<strong>til</strong> samarbejdsprojekter. Ansøgningen skal udfyldes<br />

på engelsk.<br />

Netværksordningen<br />

Netværksordningen skal fremme mindre virksomheders<br />

afsætning af fødevarer ved hjælp af<br />

netværksaktiviteter. Dette kan ske gennem enten<br />

etablering af nye netværksaktiviteter eller<br />

videreudvikling af eksisterende netværksaktiviteter.<br />

Aktiviteterne skal foregå i et netværkssamarbejde<br />

mellem mindre fødevarevirksom -<br />

heder og andre virksomheder.<br />

Der er afsat en samlet ramme de næste tre år på<br />

45 mio. kroner. Se nærmere omtale af ordningen<br />

her på siden.<br />

Miljøteknologiordningen<br />

Miljøteknologiordningen er en investeringsordning,<br />

hvor der kan søges 40 procent <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> en<br />

række forud dokumenterede investeringer. Vi forventer,<br />

at denne ordning kan søges igen i 2011.<br />

FødevareErhverv udmelder hvert år, hvilke teknologier<br />

der kan søges <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> på baggrund af<br />

udtalelser fra DJF om nyhedsværdi og effekt af<br />

den pågældende teknologi. Der kan også søges<br />

<strong>til</strong> teknologier, som ikke er beskrevet af DJF, men<br />

det s<strong>til</strong>ler større krav <strong>til</strong> den dokumentation,<br />

som man selv skal kunne fremvise.<br />

Mere info<br />

Mere information om <strong>til</strong>skudsordningerne<br />

og hjælp <strong>til</strong> udarbejdelse<br />

af ansøgninger fås ved<br />

henvendelse <strong>til</strong> konsulent Mona<br />

H. Christensen, GartneriRådgivningen,<br />

telefon 87 40 54 78<br />

eller mail mhc@vfl.dk.<br />

45 mio. kroner<br />

<strong>til</strong> små fødevareproducenter<br />

De næste tre år vil Fødevareministeriet som et led i ’Grøn Vækst’ bruge<br />

45 mio. kroner på at fremme mindre fødevareproducenters muligheder<br />

for at afsætte deres produkter. Aktiviteterne skal primært bestå af etablering<br />

og udvikling af samarbejder mellem mindre virksomheder og andre<br />

aktører, som kan bidrage <strong>til</strong> at forbedre de mindre virksomheders afsætningsmuligheder.<br />

Den såkaldte netværksordning skal understøtte de<br />

synergieffekter, der opstår, når videndeling og kompetencer forenes på<br />

nye og alternative måder. Målet er at få flere forskelligartede fødevarer ud<br />

<strong>til</strong> forbrugerne og i sidste ende at øge indtjeningen for fødevarevirksomhederne.<br />

Der er afsat 20 mio. kroner i 2010, 15 mio. kroner i 2011 og 10 mio. kroner<br />

i 2012. Første ansøgningsfrist er den 15. september 2010.<br />

Tilsagnshaver og netværk<br />

Tilskud <strong>til</strong> netværksaktiviteter kan søges af mindre fødevarevirksomheder,<br />

andre virksomheder, organisationer og foreninger.<br />

Netværket kan bestå af mindre fødevarevirksomheder, andre virksom -<br />

heder eller foreninger, der deltager i netværksaktiviteterne. Der er dog<br />

krav om, at netværket omfatter mindst én primær jordbruger.<br />

Netværksdeltagerne modtager ikke <strong>til</strong>skud, men får gavn af de netværksaktiviteter,<br />

som <strong>til</strong>sagnshaver koordinerer.<br />

Støtte <strong>til</strong> klog hverdagsmad<br />

i Midtjylland<br />

Region Midtjylland vil gerne være et førende, internationalt innovationsmiljø<br />

og lancerer derfor en innovationspulje for ’Klog hverdagsmad som<br />

sund forretning’. Puljen støtter udviklingsprojekter, hvor der genereres viden,<br />

erfaring og konkrete resultater. Projekterne skal have fokus på fødevareinnovation,<br />

for eksempel nye metoder, tværdisciplinært samarbejde<br />

med inddragelse af brugere, nye partnere og fagområder eller anden form<br />

for nyskabelse.<br />

Store, mellemstore og små virksomheder samt vidensinstitutioner, brancheorganisationer<br />

og foreninger i Region Midtjylland kan ansøge om <strong>til</strong>skud.<br />

Der ydes <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> rådgivning, udviklingsaktiviteter, udstyr og materialer,<br />

udgifter <strong>til</strong> arrangementer, rejser og revision samt løn <strong>til</strong> projektansatte.<br />

Ansøgningsfristen for projektideer er den 3. september 2010. De udvalgte<br />

ideer skal efterfølgende indsende en egentlig ansøgning. Budgetterne<br />

for innovationsprojekterne skal være på mellem tre og seks mio. kroner<br />

eller minimum én mio. kroner per projektår. Egenfinansieringen er på 50<br />

procent.<br />

Du kan kontakte projektkonsulent Karina Juhlert Kjeldgaard for en snak<br />

om din projektide på kjk@lf.dk eller telefon 33 39 40 09.<br />

Global varmerekord for første halvår<br />

Det første halve år af 2010 var det varmeste halvår på globalt plan siden<br />

1800-tallet. Hedebølge i Sydeuropa og usædvanligt varmt dansk sommervejr,<br />

sådan vil de fleste sikkert beskrive sommeren 2010. Men det er<br />

ikke kun sommeren, der har været usædvanlig hed.<br />

De første seks måneder af året var så varme, at de satte ny rekord som<br />

det varmeste første halvår, siden de globale målinger blev påbegyndt i<br />

1800-tallet. Tal fra den amerikanske institution National Climatic Data<br />

Center viser 0,59 grader over gennemsnittet for perioden 1961-1990,<br />

mens tal fra en anden amerikansk institution NASA/Goddard Institute viser<br />

0,64 grader over. Sammenligner man med den hidtidige rekord, er det<br />

seneste halve år tæt på 0,1 grader varmere.<br />

390 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Nye <strong>til</strong>tag på de<br />

økologiske værkstedsarealer<br />

TEKST: HANNE LINDHARD PEDERSEN OG<br />

JØRN NYGAARD SØRENSEN<br />

INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION, ÅRSLEV<br />

På Forskningscenter Årslev har vi arealer,<br />

der er prioriteret <strong>til</strong> økologisk forskning: Et<br />

grønsagsareal, der har eksisteret og været<br />

drevet økologisk siden 1996, og en ny<br />

satsning med et frugt- og bærareal.<br />

Otte hektar <strong>til</strong> frugt og bær<br />

Frugt- og bærarealet er på otte hektar og<br />

ligger afskåret fra de konventionelle arealer.<br />

Arealet er under justering <strong>til</strong> økologiske<br />

dyrkningsforhold, idet vi arbejder på at<br />

øge den naturlige forekomst af nyttedyr.<br />

Der er etableret flerårige urtestriber langs<br />

læhegn for at sikre føde af nektar og pollen<br />

<strong>til</strong> bier, guldøjer, svirrefluer og snyltehvepse.<br />

Der er opsat to typer nyttedyrshoteller<br />

med forskellige naturlige materialer,<br />

URTESTRIBER – Flerårige urtestriber skal<br />

sikre føde af nektar og pollen <strong>til</strong> bier, guldøjer,<br />

svirrefluer og snyltehvepse. Foto: Jørn<br />

Nygaard Sørensen.<br />

som vilde bier og snyltehvepse kan bruge<br />

<strong>til</strong> logi. Grenbunker fra beskæring ligger i<br />

hjørner af arealet som skjulested for<br />

småfugle og aktuelle overvintringssteder<br />

<strong>til</strong> pindsvin. Desuden vil vi etablere frit<br />

vand på arealet <strong>til</strong> fugle, insekter og padder,<br />

siddepinde <strong>til</strong> rovfugle, og vi vil renovere<br />

mejsekasser og plante flere blomstrende<br />

træarter og nåletræer ind i hegnet.<br />

Frugt- og bærforsøg på vej<br />

På tidligere, mindre værkstedsarealer har<br />

der under Forskningscenter for Økologisk<br />

Jordbrug (FØJO) før været gennemført<br />

forsøg med solbær, jordbær og æbler.<br />

På det nye areal er der et ældre, usprøjtet<br />

areal med æblesorter plantet mellem<br />

2001 og 2007, og i løbet af 2010 etablerer<br />

vi forsøg med:<br />

- 11 sorter af æbler, hvor vi vil undersøge<br />

virkningen af svovl mod æbleskurv i usprøjtede<br />

træer, træer sprøjtet med<br />

svovl i almindelig tågesprøjte og svovl<br />

udbragt via oversprinklingsanlæg.<br />

- Tunnelhus med sorter af hindbær og<br />

brombær samt gødningsforsøg i hindbær.<br />

Planterne er plantet på jordvolde.<br />

- Drypvanding i solbær og ribs samt<br />

ukrudtsregulering og sorter af solbær.<br />

Grønsager<br />

Det økologiske værkstedsareal <strong>til</strong> grønsager<br />

består af otte marker fordelt på otte<br />

hektar. På arealet gennemfører vi et sæd-<br />

FORSØG<br />

INSEKTHOTEL – Et stykke træstamme med borede huller <strong>til</strong> nyttedyr. Insekterne skal have<br />

masser af hulrum og sprækker at overvintre i. Foto: Connie Damgaard.<br />

skifte, så der er mindst fire år mellem<br />

grønsager og mindst otte år mellem kålafgrøder<br />

på samme areal. På arealer uden<br />

forsøg er der sædskifte med vårbyg, rug<br />

eller havre med udlæg af kløvergræs i totre<br />

år, før arealet igen anvendes <strong>til</strong> forsøg.<br />

Året før forsøg med grønsager indarbejder<br />

vi udlægget af kløvergræs i forsommeren,<br />

og herefter bearbejder vi jorden mekanisk<br />

gentagne gange i løbet af sommeren for at<br />

bekæmpe rodukrudt. Endelig sår vi en<br />

fangafgrøde for at undertrykke rodukrudt<br />

og fastholde frigjort næringsstof i jorden<br />

vinteren over.<br />

Langs læhegn og mellem marker etableres<br />

urtestriber <strong>til</strong> opformering af nyttedyr.<br />

Grønsagsforsøg er i gang<br />

Værkstedsarealet har tidligere været anvendt<br />

<strong>til</strong> undersøgelser under FØJO. Der<br />

har været fokus på sædskifte, mykorrhiza,<br />

sorter, efterafgrøder, grøngødninger og<br />

fangafgrøder. De sidste fem år har vi<br />

sammenlignet fire forskellige dyrkningsmetoder,<br />

hvor afgrøder af grønsager blev<br />

gødsket enten med gylle eller med grøngødning.<br />

- I 2010 og 2011 viderefører vi disse fire<br />

dyrkningssystemer, så det er muligt at<br />

gennemføre nye forsøg under vidt forskellige<br />

gødskningsstrategier.<br />

- I 2010 gennemfører vi undersøgelser af<br />

grønsagsafgrøders svovl- og selenfor -<br />

syning samt forsøg med gamle danske<br />

sorter af kål og rodfrugter.l<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 391


DIVERSE<br />

Ny grønthandler sælger<br />

udelukkende lokale råvarer<br />

På Østerbro åbnede der midt i juli en grønthandel, som satser<br />

udelukkende på lokale, friskhøstede varer hentet fra marker,<br />

strande, private haver, skove og krat omkring København.<br />

Den nye lokalgrønthandler, der ligger på Victor Borges Plads,<br />

bærer det kompromisløse navn ’Din Baghave’, og konceptet er<br />

kun at sælge friskhøstede, lokale varer, som er i sæson. I sagens<br />

natur er der altså hverken ananas eller appelsiner og heller ikke<br />

æbler i juli at finde hos grønthandleren. Til gengæld kan man få<br />

øjnene op for alle de råvarer, nærområdet har at byde på gennem<br />

de forskellige sæsoner: Babyselleri, courgetteblomster, friske<br />

hasselnødder, hestebønner, asparges, ferskner fra en have i Valby,<br />

hyldeblomster, hvidløg fra friland, håndhøstede biodynamiske<br />

kartofler, friske morkler, økologiske stikkelsbær, solmodnede<br />

tomater, små sommerselleri og spiselige vilde urter som have -<br />

syre, ramsløg, skvalderkål, granskud og skovmærke.<br />

Madentusiaster<br />

Bag konceptet står Christopher Melin, tidligere vintjener og<br />

hjemkundskabslærer samt Mette Helbæk, madskribent, tidligere<br />

restauratør og af flere måske kendt som ’Rodfrugtdronningen’ i<br />

TV3’s amatørkokkeprogram Kokkekampen.<br />

- Vi bor selv i byen, elsker at <strong>lave</strong> mad og manglede et sted at gå<br />

hen efter grønsager af virkelig høj kvalitet. Din Baghave må gerne<br />

være storbymenneskernes alternativ <strong>til</strong> hjemmedyrkning,<br />

besøg hos gårdbutikker og svampeture i skoven. Det har de fleste<br />

herinde i byen jo hverken tid eller plads <strong>til</strong>, siger Christopher<br />

Melin <strong>til</strong> PressPort.<br />

Butikken, der egentlig er et stadesalg, har oprettet en hjemme -<br />

side www.dinbaghave.dk, hvor forbrugerne kan få ideer <strong>til</strong>, hvad<br />

skvalderkål, babyporrer, lilla asparges, svovlporesvamp, løgkarse<br />

eller citronverbena skal bruges <strong>til</strong>. Her er der både beskrivelser af<br />

og opskrifter med mange af de lidt anderledes råvarer, markerne<br />

og den frie natur i omegnen af København har at byde på. Der<br />

er desuden præsentationer af de avlere og samlere, som leverer<br />

varer <strong>til</strong> Din Baghave.<br />

BAGMÆNDENE - Mette Helbæk og Christopher Melin åbnede ’Din<br />

Baghave’ på Østerbro midt i juli måned. Stadet har åbnet ni måneder<br />

om året.<br />

Danmark stemte nej<br />

<strong>til</strong> sagen om pesticidrester<br />

Der er nu sat punktum i den omdiskuterede sag om<br />

flere pesticidrester i frugt og grønt i EU. Det skriver netavisen<br />

altinget.dk ifølge Dansk Gartneri.<br />

Sagen var <strong>til</strong> afstemning i den ansvarlige embedsmandskomité<br />

i Bruxelles, og her stemte Danmark nej, selv om<br />

fødevareminister Henrik Høegh (V) tidligere havde arbejdet<br />

for et ja. Forslaget blev vedtaget af et kvalificeret<br />

flertal.<br />

Forslaget har i det hele taget haft en noget bumpet vej<br />

igennem systemet. Overskredne og yderst korte tidsfrister<br />

samt manglende datamateriale var medvirkende<br />

<strong>til</strong> kritik fra oppositionen og også, at regeringen ændrede<br />

holdning inden afstemningen.<br />

Undervejs fik Danmark vedtaget nogle centrale ændringer<br />

i forbindelse med nogle af stofferne, blandt andet<br />

prochloraz.<br />

Udvidet godkendelse<br />

af Mospilan<br />

Insektmidlet Mospilan 20 SG har fået udvidet godkendelsen<br />

og må nu også anvendes <strong>til</strong> at bekæmpe insekter<br />

i blommer, salat på friland og i væksthus samt kartofler<br />

og prydplanter på friland. Behandlingsfristen i æbler,<br />

pærer, kirsebær og blommer er 14 dage, i salat på friland<br />

syv dage, i kartofler og salat i væksthus tre dage.<br />

Afstanden <strong>til</strong> vandmiljø skal være 20 meter i æbler,<br />

pærer, kirsebær og blommer, 10 meter i salat og prydplanter<br />

og to meter i kartofler.<br />

Mospilan må maksimalt anvendes to gange per sæson af<br />

hensyn <strong>til</strong> risiko for resistensdannelse Godkendelsen<br />

dækker generelt bekæmpelse af bladlus, men midlet kan<br />

også anvendes mod bladhvepse i æbler og pærer, blommebladhvepse<br />

i blommer og coloradobiller i kartofler.<br />

Foodcenter i Høje Taastrup<br />

er godt på vej<br />

Det kommende foodcenter, Copenhagen Markets, er i<br />

god gænge. Knap halvdelen af brugerne er allerede på<br />

plads i form af endelige aftaler og hensigtserklæringer.<br />

Projektet i Høje Taastrup omfatter 22 hektar og forventes<br />

bebygget med 90.000 etagemeter ejendomme, der<br />

skal være rammen om Nordens største salgs- og distributionscenter<br />

for blomster og fødevarer. Værdien ligger<br />

i underkanten af én mia. kroner.<br />

Fremskaffelse af investorer er ind<strong>til</strong> nu gået lidt trægt.<br />

Administrerende direktør Torben Flinch siger <strong>til</strong> dagbladet<br />

Børsen, at der er kontakt <strong>til</strong> flere forskellige danske<br />

og udenlandske investorer, der arbejder seriøst med sagen.<br />

Torben Flinch forventer, at investorerne er fundet<br />

inden årets udgang. Byggeriet ventes at gå i gang i 2011.<br />

Høje Taastrup-projektet afløser det nuværende Grøntorvet<br />

i Valby. Dette område, der er på 16 hektar, er udpeget<br />

<strong>til</strong> et udviklingsområde i København, og grunden forventes<br />

solgt helt eller stykvist i de kommende fem år.<br />

392 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Demonstration af platform<br />

Der afvikles en demonstration af platformen Onyx, som Magerholm<br />

Aps har købt <strong>til</strong> frugtplantagen som en del af et projekt<br />

i Gartneriordningen under FødevareMinisteriets Landdistriktsprogram.<br />

Demonstrationen finder sted<br />

Tirsdag den 7. september 2010 kl. 13.00<br />

Tiselholtvej 21, 5882 Vejstrup<br />

Platformen har automatisk, hydraulisk styring og er med <strong>til</strong>hørende<br />

kassevogn.<br />

Konsulent Maya Bojesen, GartneriRådgivningen, deltager i arrangementet.<br />

Tilmelding er ikke nødvendig.<br />

Besøg hos Denfood<br />

Gulerodsforeningen besøger Denfood A/S<br />

Torsdag den 9. september kl. 10.15<br />

Åstrupvej 35, 8500 Grenå<br />

Denfood er en nystartet virksomhed med produktion af både<br />

økologiske og konventionelle gulerødder <strong>til</strong> blandt andre<br />

Dansk Supermarked under navnet ’Orangerødder’<br />

Konsulent Lars Møller, GartneriRådgivningen, deltager i arrangementet.<br />

Tilmelding er ikke nødvendig.<br />

SIAL:<br />

Knudepunkt for<br />

fødevareinnovation<br />

Innovation er nøgleordet for den største fødevaremesse i verden<br />

i 2010. Messen hedder Sial og finder sted i Paris den 17. <strong>til</strong><br />

den 21. oktober 2010. Arrangørerne forventer 5.500 uds<strong>til</strong>lere,<br />

hvoraf 78 procent er internationale, og 150.000 besøgende.<br />

Sial er messen, hvor aktører i branchen inden for dagligvarehandel,<br />

catering og fødevarefrems<strong>til</strong>ling mødes. På messen er<br />

der mulighed for at se innovative fødevarer, og der zoomes ind<br />

på aktuelle forbrugertendenser. Der vil være kreative udfoldelser<br />

i køkkenet og masser af smagsprøver. Der arrangeres en<br />

særlig event for sjældne og originale gourmetprodukter. Der<br />

holdes konferencer om perspektiver for fødevarer og sundhed,<br />

og Sial d’or belønner innovationer, der er blevet kommercielle<br />

succeser i 30 lande, heriblandt Danmark. Kort sagt er messen<br />

et uds<strong>til</strong>lingsvindue for det globale fødevaremarked.<br />

Læs mere på www.sial.fr.<br />

Kalender 2010<br />

7. september Demonstration af Onyx Platform<br />

hos Niels Mortensen, Magerholm.<br />

7. september Store Smagedag, rodfrugter. Fårevejle.<br />

8. september Kålklubben Danmark, Virksomhedsbesøg<br />

hos Wirahill Grönsaker, Malmø.<br />

9. september Gulerodsforeningen, besøg hos Denfood, Grenå.<br />

11. september Æblets Dag.<br />

18.-19. sept. Sydhavsøernes Frugtfestival.<br />

28. sept.-1. okt. Open Days, Holland.<br />

30. september Kålklubben Danmark, Virksomhedsbesøg<br />

hos Egehøj Champignon og hvidkålsproducent<br />

Anders J. Bech.<br />

17.-21. oktober Sial, Paris.<br />

30. nov.-3. dec. Agromek, Herning.<br />

ARRANGEMENTER<br />

Åbent hus i Pometet<br />

Oplev mere end tusind frugtsorter<br />

søndag den 26. september kl. 10 -16.<br />

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.<br />

Pometet er Danmarks nationale genbank med ca. 2.000<br />

frugtsorter. September er sæson for sorter af ca. 800<br />

æbler, 110 blommer, 30 hyld, 30 hasselnødder, 20 valnødder,<br />

75 vindruer og 40 sorter af spisedruer.<br />

• Se mangfoldigheden på egen hånd eller følg en guidet<br />

tur. Der er bl.a. ture med særligt fokus på dyrkning af<br />

vindruer på friland og vinfrems<strong>til</strong>ling.<br />

• Smag på mos og most fra et bredt udvalg af æble sorter.<br />

• Få bestemt navnet på dit æble fra haven.<br />

• Lær mere om sygdomme og skadedyr i frugttræerne.<br />

Hør bl.a. om tjørnepragtbillen, der ødelagde pometets<br />

pæresamling i 2010.<br />

• Se, hvordan man poder et frugttræ.<br />

• Hør om igangværende forskningsprojekter i æble,<br />

surkirsebær, blommer, vindruer, ribs og stikkelsbær.<br />

• Køb æbler og æbletræer.<br />

• Nyd cafeens friskpressede æblemost og kaffe med<br />

gammeldags æblekage med flødeskum.<br />

Se mere på<br />

www.pometet.life.ku.dk<br />

Jord<strong>priser</strong>ne stiger i Holland<br />

I 2009 var den gennemsnitlige pris på jord i Holland på cirka<br />

350.000 kroner 1 per hektar. Det var 16 procent mere end i<br />

2008. De sidste fem år er jord<strong>priser</strong>ne i Holland steget med<br />

49 procent fra 237.000 kroner i 2005. Det skriver fagbladet<br />

Fruitteelt.<br />

I Rivierenland kostede jorden 410.000 kroner per hektar<br />

i 2009, mens den kun kostede 308.000 kroner i 2007. I<br />

Noordoostpolder er der sket en stærk stigning i jord<strong>priser</strong><br />

fra 328.000 kroner i 2007 <strong>til</strong> 544.000 kroner i 2009. I<br />

Noord-Limburg er det forholdsvis billigt at købe jord. Her<br />

kostede den sidste år 332.000 kroner per hektar.<br />

Siden den økonomiske krise begyndte i 2008, er der sket<br />

store forandringer i mange dele af samfundet, men det har<br />

ikke påvirket de hollandske jord<strong>priser</strong> i nedadgående retning.<br />

Det skyldes blandt andet, at bedrifterne bliver større<br />

og større, samt at mange små bedrifter har stor egenkapital<br />

og derved nemmere kan få kredit i bankerne, skriver<br />

fagbladet.<br />

1. Omregning fra euro <strong>til</strong> danske kroner er foretaget med kurs 745.<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 393


DIVERSE<br />

Forbrugere vælger dansk<br />

frem for udenlandsk<br />

En forbrugerundersøgelse foretaget af Synovate for Landbrug &<br />

Fødevarer viser, at danskernes dagligvareindkøb i stor udstrækning<br />

vidner om omsorg for miljø og kvalitet, men også at<br />

det for de fleste er vigtigt, at fødevarerne bare skal være danske.<br />

34 procent foretrækker i høj grad danske fødevarer frem for<br />

udenlandske, 36 procent i nogen grad, mens 12 procent svarer<br />

i mindre grad, og for 17 procent af de adspurgte har det ingen<br />

betydning. Én procent ved ikke. Det skriver Landbrug & Fødevarers<br />

magasin FoodCulture i sin netversion.<br />

Udenlandsk er billigere<br />

Selv om udenlandske fødevarer i visse <strong>til</strong>fælde er billigere end<br />

danske, foretrækker de danske forbrugere i de fleste <strong>til</strong>fælde<br />

de hjemligt producerede varer. Over 70 procent af de adspurgte<br />

i undersøgelsen foretrækker dansk kød og danske mejeriprodukter,<br />

mens 59 procent peger på danske grønsager<br />

som den vigtigste fødevaregruppe.<br />

- Som forbrugere er vi enormt fokuseret på kvaliteten. Vi ønsker<br />

den bedste kvalitet og vil ikke gå på kompromis med fødevaresikkerheden,<br />

siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer<br />

Klaus Jørgensen.<br />

Han mener desuden, at undersøgelsen bekræfter, at de høje<br />

danske standarder er værdsat, og at forbrugerne anerkender, at<br />

fødevaresikkerhed og kvalitet koster penge.<br />

Som baggrund for at vælge danske fødevarer angiver 20 procent<br />

af de adspurgte smagen, mens 44 procent og 48 procent<br />

svarer højere kvalitet og sikring af danske arbejdspladser.<br />

Hjemmebanefordel<br />

Men der er også plads <strong>til</strong> en dråbe malurt i bægeret, for hvis man<br />

spørger Forbrugerrådet, vil langt de fleste af Europas forbrugere<br />

<strong>til</strong> enhver tid fortrække nationale varer frem for udenlandske.<br />

- Man ser altid en klar hjemmebanefordel i denne type undersøgelser,<br />

fordi forbrugere af natur er nationalistiske. Men det<br />

er dog tankevækkende, at de danske forbrugere tænker mere<br />

på deres landsmænds arbejdspladser og fødevaresikkerhed<br />

end på, hvor godt maden smager. På det punkt har fødevareerhvervet<br />

ikke markedsført sig særlig godt, siger direktør i Forbrugerrådet<br />

Rasmus Keldahl.<br />

Mistanke om sammenhæng<br />

mellem pesticider og ADHD<br />

I en amerikansk undersøgelse konkluderer forskerne, at sprøjtegifte<br />

kan bidrage <strong>til</strong> at fremme udviklingsforstyrrelsen ADHD<br />

hos børn. Undersøgelsen er bragt i tidsskriftet Pediatrics, skriver<br />

den svenske avis Svenska Dagbladet ifølge Politiken.<br />

Undersøgelsen er foretaget på 1.139 børn fra otte <strong>til</strong> 15 år ved<br />

at analysere nedbrydningen af pesticidrester i deres urin. Hos<br />

børn med ADHD var indholdet væsentlig højere end hos raske<br />

børn.<br />

Pesticiderne, der er undersøgt for, er i gruppen organiske fosfater,<br />

for eksempel malathion, parathion, chlorpyrifos og diazinon,<br />

der alle er forbudte <strong>til</strong> spiselige afgrøder i Danmark.<br />

Forskere i både Sverige og Danmark finder undersøgelsen troværdig,<br />

men påpeger også, at den ikke kan stå alene.<br />

- Den er ikke fyldestgørende nok <strong>til</strong> at kunne drage nagelfaste<br />

konklusioner. Undersøgelsen bør derfor føre <strong>til</strong> mere forskning,<br />

siger AHDH-forsker og professor i børneneurologi ved Karolinska<br />

Instituttet i Stockholm, Hans Forsberg <strong>til</strong> Svenska Dagbladet.<br />

Planteskolen Vester Skovgård<br />

Din danske totalleverandør af sunde frugttræer og frugtbuske<br />

i de bedste sorter og kvaliteter <strong>til</strong> moderne frugtavl.<br />

Din leverandør af planter<br />

<strong>til</strong> danske frugtavlere<br />

Industribær:<br />

Solbær, ribs, stikkelsbær: Sunde certificerede stiklinger, 1- og<br />

2-årsplanter <strong>til</strong> omgående levering i alle de aktuelle sorter.<br />

Surkirsebær: De nyeste testede, sikrere udvalgte kloner -<br />

Stevnsbær, Tiki, Sumadenka, Fanal og Kelleris 16.<br />

Konsumbær:<br />

Hindbær, brombær, blåbær, stikkelsbær, rabarber: Sunde både<br />

AA- og CAC-certificerede planter <strong>til</strong> omgående levering.<br />

Se de mange spændende sorter på vores hjemmeside<br />

www.vesterskovgaard.dk<br />

eller i vores nye frugtavlerkatalog som udkommer i starten af<br />

september. Indhent uforbindende <strong>til</strong>bud.<br />

Annette og Ole<br />

Planteskolen Vester Skovgård · Annette og Ole Pedersen<br />

Nordrupvej 101 · DK 4100 Ringsted · Telefon 57 64 03 13 Fax 57 64 01 04<br />

Mail: mail@vesterskovgaard.dk · www.vesterskovgaard.dk<br />

S P E C I A L M A S K I N E R<br />

Maskiner for udlægning af plast - gødning<br />

- sand og metalbuer <strong>til</strong> bedopbygning<br />

SIMON PORREOPTAGER<br />

CM FLAT DIREKTE<br />

PLASTUDLÆGNINGSMASKINE<br />

Vi lægger vægt på kvalitet og service<br />

Kontakt Kim Madsen for et uforpligtende <strong>til</strong>bud.<br />

394 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010<br />

. Jelling VVS & .<br />

M a s k i n t e k n i k A p S<br />

SIMON BEDFORMER<br />

Bedopbygning · Gulerodsoptager<br />

Porreoptager · Salathøster<br />

Importør:<br />

CM GØDNINGSUDLÆGGER<br />

Nordkrogen 11 · DK-7300 Jelling<br />

Telefon +45 7587 0714 · Fax +45 7529 8483<br />

E-mail: jellingvvsogmaskinteknik@mail.dk


Jordbærsmåplanter (SE2 moderplanter)<br />

✓ Table top Darselect, Elsanta, Sonata, Evie 2, Sweet Eve, Eves Delight, Everest<br />

✓ Tunnel Zumba, Darselect, Elsanta, Sonata<br />

✓ Friland Zumba, Honeoye, Darselect, Elsanta, Sonata, Figaro, Salsa, Isaura, Florence<br />

✓ Vi leverer Tray Plants, Waitingbed, A++, A+, Frigo, Fresh Plants og alternative sorter<br />

✓ Kvalitet og leveringssikkerhed<br />

Professionals in Strawberries!<br />

... sundt og stærkt materiale!<br />

For yderligere information kontakt:<br />

Henrik Lind tlf. +45 29 322 499<br />

Lindflora ApS | Agerhønevænget 23 | DK-5270 Odense N<br />

+45 29 322 499 | info@lindflora.com | www.lindflora.com<br />

Hvor går udviklingen<br />

hen, mens vi sover?<br />

- FÅ SVARET NÅR EN AF DANMARKS BEDSTE FOREDRAGSHOLDERE<br />

BESØGER ODENSE D. 24/11 2010.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

HVOR & HVORNÅR:<br />

<br />

<br />

KL. 16.00 - 18.00<br />

PRIS:<br />

<br />

TILMELDING:<br />

PÅ WWW.GARTNERSHOP.DK<br />

<br />

KOM OG OPLEV EN AF<br />

DANMARKS BEDSTE<br />

FOREDRAGSHOLDERE<br />

EFTER FOREDRAGET ER DER STÅENDE TAFFEL<br />

<br />

SÆLGES<br />

1 brugt Ulma Super Chick<br />

strækfilmmaskine<br />

Endvidere kan fremhæves:<br />

• Centralsmøring<br />

• Dobbelt<br />

filmrulleophæng<br />

• 1,2 meter land<br />

indfødning<br />

• Rullebane udløb<br />

• Rustfri<br />

sidebeklædning<br />

• Bakkestørrelse:<br />

L 130-375 mm<br />

B 130-260 mm<br />

H 20-180 mm<br />

• Filmbredde: 350-600 mm<br />

• Kapacitet: 30 bakker/min.<br />

• Garanti: 3 måneder for alle mekaniske defekter<br />

Pakkemaskiner<br />

SALG/SERVICE<br />

HORSENS - DK<br />

TLF.: 75 60 20 00<br />

FAX: 75 60 16 60<br />

E-mail: mail@pmpack.dk<br />

www.pmpack.dk<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 395


Besøg GartneriRådgivningens<br />

nye webshop<br />

Bes<strong>til</strong> feromonfælder, limplader, nyhedsbreve,<br />

fagblade, fagbøger og meget mere...<br />

GartnerShop.dk har åben, når du har tid<br />

www.gartnershop.dk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Gartner<br />

Shop.dk<br />

Med fokus på høj kvalitet og service producerer<br />

og forhandler vi såvel standardmaskiner som<br />

individuelle løsninger <strong>til</strong> vores kunder.<br />

SPECIALISTERNE ER KLAR<br />

TIL AT HJÆLPE DIG<br />

• Frø - grøntsager og blomster<br />

• Stikløg<br />

• Jordbærplanter<br />

• Hindbærplanter<br />

• Brombærplanter<br />

• Blomster - småplanter/stiklinger<br />

• Lutrasil Fiberdug<br />

• Plantefolie<br />

• Kronmuld sphagnum - løs og i sække<br />

• Hiwer oprullesystem <strong>til</strong> fiberdug/plast<br />

• Forskelligt <strong>til</strong>behør<br />

Geert Lodberg Tlf. 40 14 07 22 geert.lodberg@weibullshorto.dk<br />

Erik Pedersen Tlf. 40 37 02 10 erik.pedersen@weibullshorto.dk<br />

Karl Dyhre Tlf. 40 75 48 55 karl.dyhre@weibullshorto.dk<br />

Weibulls Horto A/S<br />

Lyngbyvej 20 · 2100 København Ø · Tlf. 0046 414 443 700<br />

SCHAUMANN<br />

tågesprøjter<br />

Renvandsudstyr <strong>til</strong><br />

Schaumann tågesprøjter<br />

- alle modeller.<br />

Har du fået opdateret<br />

din maskine med de<br />

nye motorven<strong>til</strong>er?<br />

Salg, service og reservedele<br />

fra værksted eller<br />

servicevogn.<br />

Ring og få et <strong>til</strong>bud!<br />

Michael Christoffersen<br />

- mobil 24 60 97 28<br />

HLS MASKINER<br />

FRUGT-, BÆR- OG LANDBRUGSMASKINER<br />

Lillemarksvej 6A · 5600 Faaborg · Tlf. 24 60 97 28<br />

www.hlsmaskiner.dk<br />

396 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


F R A A V L E R T I L A V L E R<br />

Sælges:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Egedal plantemaskine type C, 2-rækker,<br />

monteret med 8 gr. jordbærhjul og drypvandingsudstyr.<br />

Plantet få hektar. Kr. 25.000,-<br />

Henvendelse tlf. 40 11 87 04<br />

Sælges:<br />

8-skåls combinationsvægt + posepakker.<br />

Kan sælges enkeltvis<br />

Henvendelse tlf. 40 41 61 28<br />

Solbær og ribs<br />

Statskontrollerede 1-års planter sælges.<br />

Plantning med 2-rækket maskine udføres.<br />

Dickows Planteproduktion – Næstved<br />

Kontakt – 2124 6325 / 5544 5325<br />

Sælges:<br />

ASA Lift kålhøster fra 2006. Kun kørt 3 sæsoner.<br />

Pris: kr. 135.000,-<br />

Henvendelse mobil 22 16 84 61<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

E M B A L L A G E M . M .<br />

ApS<br />

Tlf.: 64 73 12 59 Fax: 64 73 15 79<br />

E-mail: admin@bk-pack.dk<br />

www.bk-pack.dk<br />

Emballagenet<br />

Netsække med og uden snøre<br />

Netsække med banderole<br />

Netsække i ruller<br />

Sygarn<br />

Lukketråd<br />

Etiketter, mærkninger<br />

Telefon 97 16 25 22<br />

hsplastic@mail.dk<br />

Jordløse Møllevej 27 DK-5683 Haarby<br />

Kontakt os og<br />

få et <strong>til</strong>bud<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KVALITETSNET<br />

<strong>til</strong> ethvert formål.......<br />

Håndbog<br />

FOR FRUGT- OG BÆRAVLERE 2010<br />

Købes hos:<br />

Tlf. 87 40 66 32<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 397


JORDBÆRPLANTER<br />

GOOSSENS<br />

FLEVO<br />

PLANT<br />

Kom helt tæt på...<br />

Købes på www.gartnershop.dk eller<br />

ring <strong>til</strong> Tine A. Jensen på telefon 87 40 66 02, mail taj@vfl.dk<br />

GartneriRådgivningen<br />

T R Æ E R , P L A N T E R , L Ø G<br />

MAGERHOLM APS<br />

Frugttræer · Støttemateriel <strong>til</strong> frugttræer<br />

TLF. 62 28 10 94 – FAX 62 28 20 44<br />

www.magerholm.dk<br />

FLEVOPLANT-DANMARK<br />

Jens Arne Pedersen<br />

Drejerbakken 9 · DK-5592 Ejby<br />

Tlf. 6446 2299 · Fax 6446 2968 · Biltlf. 40 44 72 99<br />

E-mail: jap-flevo@mail.tele.dk · www.flevoplant.nl<br />

M A S K I N E R , R E D S K A B E R M . M .<br />

Maskiner <strong>til</strong> frugt- og bærplantager,<br />

frilandsgartnerier, planteskoler,<br />

land- og skovbrug.<br />

Bøjdenvejen 52 · Krarup · DK-5750 Ringe<br />

Tlf. +45 40 17 41 95 · www.tr-maskiner.dk<br />

SALG OG Køle- & fryseskabe Stald-, jord- &<br />

SERVICE AF: Frugt- & grøntkøling luftvarme<br />

Modulkøle- & fryserum Ven<strong>til</strong>ations- &<br />

Aircondition affugtningsanlæg<br />

EDB køling Klimaanlæg<br />

Befugtningsanlæg<br />

DØGNSERVICE<br />

Fyn: Brusbjergvej 2 . Trunderup . 5683 Haarby . Tlf. 64 73 24 77<br />

e-mail: info@gk-k.dk . www.gk-k.dk<br />

Sjælland: Fabriksvej 4 . 4760 Vordingborg . Tlf. 55 98 42 20<br />

Jylland: Lykkesholms Allé 102, 1.tv. . 8260 Viby J . Tlf. 64 73 24 77<br />

Olden Maskinfabrik ApS<br />

Telefon 9825 4866, Fax 9825 4833<br />

www.olden-maskinfabrik.dk<br />

www.haygrove.co.uk<br />

Rokkedysse, Værløse, Tlf. 20 23 58 96<br />

Lisbeth Toft, rokkedysse@mail.dk<br />

S L I D D E L E T I L U G E R L Ø S E<br />

Grey: Cmyk 21-3-0-87 / Green: Cmyk 90-0-100-10<br />

Grønthøster, radrenser, halmsnitter, rækkekultivator,<br />

plantemaskine, græsslåmaskine, grenknuser og skovmaskiner.<br />

FØRES PÅ LAGER – ØVRIGE RESERVEDELE FREMSTILLES EFTER OPGAVE<br />

STENSTRUP MASKINFABRIK<br />

Tømrervænget 4 · DK.4700 Næstved · Tlf. 5570 0598 · Fax 5570 0793<br />

www.stenstrupmaskinfabrik.dk · E-mail: mail@stenstrupmaskinfabrik.dk<br />

KOLDT OG GODT!<br />

Specialister i hegnsklippere,<br />

hegnssave og rotorfræsere<br />

Odensevej 82 – 5853 Ørbæk – Tlf. 65 33 13 31<br />

Fax 65 98 19 62 – Bil 20 29 30 31<br />

www.elkaer-maskiner.dk – info@elkaer-maskiner.dk<br />

Tænker De på vanding af<br />

grønsager <strong>til</strong> næste sæson<br />

Nye boringer samt rensning og aktivering af<br />

eksisterende boringer. Pumpeinstallationer udføres<br />

NÆSTVED<br />

BRØNDBORING APS<br />

Erantisvej 53 · 4700 Næstved<br />

Kontor tlf. 55 72 02 34 · Værksted tlf. 55 45 62 33<br />

Autoriseret el- og kølefirma<br />

Herluflillevej 23 · DK-4160 Herlufmagle · post@jensen-koel.dk<br />

DØGNVAGT <strong>til</strong> faste kunder<br />

Klima-, køle og fryseanlæg <strong>til</strong> ethvert formål<br />

Element-, køle,- og fryserum<br />

Butikskøleinventar<br />

Vandkølingsanlæg<br />

Varmegenvindingsanlæg 55 50 13 06<br />

Køle- og fryseunit lige klar <strong>til</strong> el-stik<br />

www.jensen-koel.dk<br />

EDB-køling, aircondition, proceskøling<br />

Ven<strong>til</strong>ationsanlæg<br />

Montering af mælkekøletanke/landbrug<br />

Kølerum <strong>til</strong> grøntsagsavlere<br />

Varmepumper<br />

Reparation, salg og service<br />

398 FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010


Analyser<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Biologisk bekæmpelse<br />

EWH BioProduction ApS<br />

Centervej Syd 4<br />

4733 Tappernøje<br />

Telefon 55 96 00 21<br />

Telefax 55 96 00 31<br />

bio@bioproduction.dk<br />

www.bioproduction.dk<br />

Horticoop Scandinavia A/S<br />

Anelystparken 45A<br />

8361 Tilst<br />

Telefon +45 87 36 99 00<br />

Telefax +45 87 36 99 09<br />

info@horticoop.dk<br />

www.horticoop.dk<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

Århus<br />

Helsingforsgade 27B<br />

8200 Århus N<br />

Telefon 86 78 69 88<br />

Telefax 86 78 69 22<br />

borregaard@bioplant.dk<br />

www.bioplant.dk<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

København<br />

Hammerholmen 39 K st.<br />

2650 Hvidovre<br />

Telefon 44 44 40 12<br />

Telefax 44 44 40 19<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

Odense<br />

Telefon 40 34 42 12<br />

Emballage<br />

PM Pack Service A/S<br />

Sverigesvej 12,<br />

8700 Horsens<br />

Telefon 75 60 20 00<br />

Telefax 75 60 16 60<br />

mail@pmpack.dk<br />

www.pmpack.dk<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

ScanStore Packaging A/S<br />

Nyvang 7<br />

DK-5500 <strong>Middel</strong>fart<br />

Tlf: +45 70 22 14 74<br />

Fax: + 45 64 41 14 73<br />

packaging@scanstore.dk<br />

www.packaging.scanstore.dk<br />

Gartneriartikler<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Håndværktøj<br />

Dansk Skovkontor A/S<br />

Kalundborgvej 92,<br />

4180 Sorø<br />

Telefon 57 83 01 10<br />

Telefax 57 83 13 10<br />

post@dansk-skovkontor.dk<br />

www.dansk-skovkontor.dk<br />

Klima-, køle- og fryseanlæg<br />

Jensen Køleteknik<br />

Herluflillevej 23, Herluflille<br />

DK-4160 Herlufmagle<br />

Telefon +45 55 50 13 06<br />

Telefax +45 55 50 12 20<br />

post@jensen-koel.dk<br />

www.jensen-koel.dk<br />

Klaus Krusaa Køleanlæg A/S<br />

Håndværkervænget 6,<br />

Gundsømagle<br />

4000 Roskilde<br />

Telefon 46 78 83 75<br />

Telefax 46 78 82 40<br />

krusaa-koel@krusaa-koel.dk<br />

www.krusaa-koel.dk<br />

Konsulent-rådgivning<br />

GPL International as<br />

Grønnegyden 105<br />

5270 Odense N<br />

Telefon 66 14 50 70<br />

Telefax 66 14 50 84<br />

gpl@gpl.dk<br />

www.gpl.dk<br />

GartneriRådgivningen<br />

Hvidkærvej 29<br />

5250 Odense S<br />

Telefon +45 87 40 66 30<br />

Telefax +45 65 92 69 17<br />

gartneriraadgivningen@<br />

landscentret.dk<br />

www.gartneriraadgivningen.dk<br />

Se vores nye hjemmeside:<br />

www.dutchtec.dk<br />

Maskiner <strong>til</strong> friland<br />

Norcar DK A/S<br />

Ellehammer vej 10,<br />

Postboks 12<br />

9900 Frederikshavn<br />

Telefon 96 21 90 20<br />

Telefax 97 36 61 66<br />

vaza@vaza.dk<br />

www.norcar.com<br />

Elkær Maskiner<br />

Odensevej 82<br />

5853 Ørbæk<br />

Telefon 65 33 13 31<br />

Telefax 65 98 19 62<br />

info@elkaer-maskiner.dk<br />

www.elkaer-maskiner.dk<br />

HLS Maskiner<br />

Lillemarksvej 6 A<br />

5600 Faaborg<br />

Telefon 24 60 97 28<br />

Telefax 62 60 25 18<br />

hlsmaskiner@gmail.com<br />

www.hlsmaskiner.dk<br />

Albjerg’s MaskinTec<br />

Assensvej 286<br />

5771 Stenstrup<br />

Telefon 62 26 24 91<br />

mobil 20 27 84 97<br />

pha@mail.tele.dk<br />

www.traktorsalg.dk<br />

Hardi Skandinavien<br />

Helgeshøj Allé 38<br />

2630 Taastrup<br />

Telefon 43 58 85 00<br />

Telefax 43 58 85 20<br />

skandinavien@<br />

hardi-international.com<br />

www.hardi.dk<br />

Overdækning<br />

DutchTec ApS<br />

Gartneriprojekter<br />

Kontakt Henk van Tuyl<br />

Nistedvej 12, Stige<br />

5270 Odense N<br />

Telefon 66 16 66 89<br />

Mobil 40 28 44 38<br />

Telefax 66 16 66 99<br />

info@dutchtec.dk<br />

www.dutchtec.dk<br />

Pakkemaskiner<br />

ScanStore A/S<br />

Nyvang 7<br />

DK-5500 <strong>Middel</strong>fart<br />

Telefon +45 64 41 12 12<br />

Telefax +45 64 41 14 74<br />

mail@scanstore.dk<br />

www.scanstore.dk<br />

PM Pack Service A/S<br />

Sverigesvej 12<br />

8700 Horsens<br />

Telefon 75 60 20 00<br />

Telefax 75 60 16 60<br />

mail@pmpack.dk<br />

www.pmpack.dk<br />

SR PACK A/S<br />

Sandvadvej 30<br />

DK-8765 Klovborg<br />

Telefon +45 75 76 15 22<br />

Telefax +45 75 76 15 11<br />

info@srpack.dk<br />

www.srpack.dk<br />

Vandingsanlæg<br />

Dansk Vandingsteknik<br />

Kastholmvej, Osted<br />

4320 Lejre<br />

Telefon 46 49 77 63<br />

Telefax 46 49 77 64<br />

dvt@adr.dk<br />

www.dvt-dk.dk<br />

Vandingsmaskiner<br />

Agrometer a/s<br />

Fælledvej 10<br />

7200 Grindsted<br />

Telefon 76 72 13 00<br />

Telefax 76 72 13 98<br />

agrometer@agrometer.dk<br />

www.agrometer.dk<br />

Vægte<br />

CBH Vægte ApS<br />

Vonsildvej 207<br />

6000 Kolding<br />

Telefon 75 56 73 10<br />

Telefax 75 56 73 10<br />

info@cbh-vaegte.dk<br />

www.cbh-vaegte.dk<br />

Holstebro Vægtservice I/S<br />

Elkjærvej 114<br />

7500 Holstebro<br />

Telefon +45 97 41 04 58<br />

Telefax +45 97 41 04 26<br />

post@hova.dk<br />

www.hova.dk<br />

Væksthusbelysning<br />

Garta<br />

Lavsenvænget 1<br />

5200 Odense V<br />

Telefon 33 68 50 50<br />

Telefax 33 68 86 05<br />

odeafd@garta.dk<br />

www.garta.dk<br />

Service-telefontavlen<br />

– den direkte vej <strong>til</strong> din virksomhed<br />

Få 2 - betal for 1!<br />

Service-telefontavlen i Frugt & Grønt indeholder de vigtigste kontaktoplysninger<br />

på leverandører og samarbejdspartnere i gartneribranchen.<br />

Når du bes<strong>til</strong>ler en eller flere visninger på Service-telefontavlen, bliver du også<br />

<strong>til</strong>budt GRATIS visning på vores hjemmeside. Dermed er der mulighed for at blive<br />

linket direkte <strong>til</strong> din virksomheds hjemmeside via www.gartneriraadgivningen.dk,<br />

som hver måned har over 25.000 besøgende.<br />

Pris 1.000,- kr. + moms pr. år.<br />

Hvis du vil høre mere om vores Service-telefontavle eller bes<strong>til</strong>le visning, kan du<br />

kontakte: Morten Nielsen på tlf. 87 40 66 03 eller mail: mon@landscentret.dk<br />

FRUGT & GRØNT SEPTEMBER 2010 399


Crop Protection<br />

Klaus Nielsen 40 71 84 32<br />

Jakob Skodborg Jensen 40 16 81 63<br />

Sören Pagh + 46 70 5876910<br />

www.agro.basf.dk<br />

Læs altid etiketten før brug! BASF er medlem af Dansk Planteværn.<br />

Returadresse:<br />

Frugt & Grønt<br />

Hvidkærvej 29<br />

5250 Odense SV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!