SEPT OKT NOV dEc 2012 - Ansgars Kirke

ansgarskirke.dk

SEPT OKT NOV dEc 2012 - Ansgars Kirke

ANSgArNYT

SEPT

OKT

NOV

dEc

2012

Menighedsblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke og Ansgargården

Sdr. Boulevard 1 · 5000 Odense C

indhold

Adresser .......................................side 2

Præsten har ordet .........................side 3

Det sker ........................................side 4

Koncerter ......................................side 6

Ansgarkoret ..................................side 7

Oversigtskalender .........................side 8

Besøgstjeneste ..............................side 10

FDF ...............................................side 11

Nyt fra Menighedsrådet ................side 12

Menighedsrådsvalg 2012 ..............side 13

Ansgar Sogn før og nu ..................side 14

Fredagscafé ..................................side 15

Gudstjenesteliste ...........................side 16


AdrESSEr

2

Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29 · tlf. 6612 3396 · ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233 · tlf. 6613 2436 · bhau@km.dk

Kontor: Ansgargården, Sdr. Boulevard 1B.

Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. · tlf. 4240 0036 · hwraa@mail.dk

Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag · Privat tlf. 6070 1441.

Kirkens kontor

Sdr. Boulevard 1B, 5000 Odense C

tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690 · ansgars.sognodense@km.dk

Mandag lukket. Tirsdag-fredag kl. 9.00-13.00, Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kordegn Elsebeth Laursen

Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42 · tlf. 2647 3774 · hellemj@fdf.dk

2. Kirketjener Lene Krogsgaard

Rolf Krakesvej 5 · tlf. 2234 9660

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12 · tlf. 6614 4554 · torbenkrebs@gmail.com

Organistvikar Teresemarie Lisiux

Vesterbro 25, 3. · tlf. 2393 5572 · teresen80@hotmail.com

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, 1. · tlf. 3156 1992 · vivian@ansgarskirke.dk

AnsgarNyt udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout og grafik: jemodo

Forsidefotos: Arkiv og Vivian Haenschke

Deadline for næste blad: 25. november 2012

Billedkunstner Maja Lisa Engelhardt

Ansgars Kirkes 110 års fødselsdag

1. søndag i advent fylder Ansgars Kirke

110 år. Det skal fejres med manér ... rigtig

god manér viser det sig.

Ved hjælp af en gavmild donation fra

Albanifonden på 265.000 kr., private

donationer på i alt 76.000 kr. og en lille

opsparing er vi blevet i stand til at erhverve

et kunstværk til den store endevæg i

Ansgargården.

Valg af kunstner er faldet på Maja Lisa

Engelhardt, der siger følgende om kunstværket:

“Det er vigtigt for mig, at der skabes

med maleriet en rumdybde, så væggen

ikke standser – men udvides.

Derfor vil jeg arbejde med et motiv, som

både i kristen forstand skaber et perspektiv,

men også i rumlig forstand giver

dybde.

I Lukasevangeliet 4. kap. 16-30 kommer

Jesus til Nazareth. Han refererer til

Esajas bog, og Farisæernes uforstand og

selvretfærdighed ender med, at Jesus jages

ud af byen, og han drives hen mod

kanten af det bjerg, deres by var bygget

på. Og man forsøger at styrte ham ned

fra kanten. Men han banede sig vej igennem

dem og gik videre.

Det er netop dette øjeblik, som jeg ønsker

at skildre. Et klippelandskab med

dybde og slugter, hvor en enlig skikkelse

lysende går frem som et banebrydende

tegn.

Jeg vil forsøge at skabe et landskab med

en stor dybde og som en skibsstævn - en

talsmand skyder Jesus frem som en bærende

søjle og et lysende tegn.”

Vi er meget taknemmelige over den velvillighed,

der er blevet vist os i forhold til

at fremskaffe pengene, og vi glæder os

meget til at afsløre maleriet.

Dagen starter med en festgudstjeneste

kl. 10.30, og herefter fortsætter vi i

Ansgargården. Det endelige program offentliggøres

senere på hjemmeside og i

kirken.

Menighedsrådet


Prædiken til 3. s. e. Trinitatis

Af Bo Haug

Lignelsen om den fortabte søn

Han sagde også: »En mand havde to

sønner. Den yngste sagde til faderen:

Far, giv mig den del af formuen, som

tilkommer mig. Så delte han sin ejendom

imellem dem. Nogle dage senere

samlede den yngste alt sit sammen

og rejste til et land langt borte.

Der ødslede han sin formue bort i et

udsvævende liv; og da han havde sat

det hele til, kom der en streng hungersnød

i landet, og han begyndte at

lide nød. Han gik så hen og holdt til

hos en af landets borgere, som sendte

ham ud på sine marker for at passe

svin, og han ønskede kun at spise

sig mæt i de bønner, som svinene åd,

men ingen gav ham noget. Da gik

han i sig selv og tænkte: Hvor mange

daglejere hos min far har ikke mad i

overflod, og her er jeg ved at sulte

ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min

far og sige til ham: Far, jeg har syndet

mod himlen og mod dig. Jeg fortjener

ikke længere at kaldes din søn;

lad mig gå som en af dine daglejere.

Så brød han op og kom til sin far.

Mens han endnu var langt borte,

så hans far ham, og han fik medynk

med ham og løb hen og faldt ham

om halsen og kyssede ham. Sønnen

sagde til ham: Far, jeg har syndet

mod himlen og mod dig. Jeg fortjener

ikke længere at kaldes din søn.

Men faderen sagde til sine tjenere:

Skynd jer at komme med den fineste

festdragt og giv ham den på, sæt en

ring på hans hånd og giv ham sko på

fødderne, og kom med fedekalven,

slagt den, og lad os spise og feste.

For min søn her var død, men er blevet

levende igen, han var fortabt,

men er blevet fundet. Så gav de sig

til at feste.

Men den ældste søn var ude på marken.

Da han var på vej hjem og nærmede

sig huset, hørte han musik og

dans, og han kaldte på en af karlene

og spurgte, hvad der var på færde.

Han svarede: Din bror er kommet, og

din far har slagtet fedekalven, fordi

han har fået ham tilbage i god behold.

Da blev han vred og ville ikke

gå ind. Hans far gik så ud og bad

ham komme ind. Men han svarede

sin far: Nu har jeg tjent dig i så man-

ge år og aldrig overtrådt et eneste af

dine bud; men mig har du ikke givet

så meget som et kid, så jeg kunne

feste med mine venner. Men din søn

dér, som har ødslet din ejendom bort

sammen med skøger – da han kom,

slagtede du fedekalven til ham. Faderen

svarede: Mit barn, du er altid

hos mig, og alt mit er dit. Men nu

burde vi feste og være glade, for din

bror her var død, men er blevet levende

igen, han var fortabt, men er

blevet fundet.

Jeg kan som præst ikke byde kirkegængere

velkommen i kirken. Det er ikke mit

hus, men Guds hus, men jeg kan byde

jer velkommen til en finale af de bedre.

De sidste søndages evangelietekster kan

let læses som librettoen til en fremragende

opera.

De indledende akter har fortalt om, hvordan

vi som mennesker har det med at

fedte af på de store spørgsmål, når kravene

til os bliver store og uhyre svære at

leve op til. Når vi bliver stillet i en situation,

hvor vi for alvor skal yde noget, som

måske oven i købet betyder, at vi skal

give afkald på det, vi synes er vores eget -

noget som vi synes er vores helt alene, og

som ingen andre hverken skal blande sig

i eller have del i. Sådan lidt i retning af:

hvad, der er dit, er også mit, men hvad,

der er mit, skal du holde fingrene fra.

Trinitatistiden begynder med den forjættende

tekst, som vi også har hørt i dag

i forbindelse med dåbshandlingen. Forjættelse

om at Gud vil være med os alle

dage indtil verdens ende - altså ikke bare

i dette liv, men langt ind i evigheden.

1. s. e. Trinitatis hørte vi om ham, der ville

bygge en ny og kæmpestor lade, så han

kunne gemme al sin verdslige rigdom og

leve fedt og godt, men han glemte, at

hans liv kunne kræves af ham, inden han

kunne nå at nyse.

2. s. e. Trinitatis fik vi nærmest mentale

øretæver, da vi måtte sluge Jesu ord om,

at vi skulle hade alle andre end Gud. Vi

fik at vide, at vi skulle hade vores børn og

børnebørn, vores hustru eller ægtemand,

bror og søster, far og mor. Kunne vi ikke

det, kunne vi ikke være Kristi disciple. Det

var i sandhed en søndag, hvor fristelse til

at blive hjemme under dynen var umenneskelig

stor.

Det her er efter min mening skoleeksempler

på, hvor farligt og yderst manipolerende

det er, når mennesker slår hinanden

og omverdenen oven i hovedet med

skriftsteder, der passer til opfattelsen

i deres egen lille hønsegård og helt ser

bort fra de skriftsteder, som ikke bare

bløder op på disse tunge tekster, men

som også sætter streg under det, der

er kernen i vores tro. Det der er kristendommens

fundament.

Operaens finale, som vi har hørt for et

øjeblik siden, er i den grad en af kerneteksterne

i bibelen. En tekst om kærlighed

og tilgivelse.

På denne 3. søndag efter Trinitatis har vi

at gøre med en ung mand, der i realiteten

ønsker sin far langt ned i dødsriget,

så han kan få fingrene i arven og forlade

det hårde arbejde på gården og kaste sig

selv og sit liv i grams. Jeg er sikker på, at

nærmere udpensling ikke behøves.

Vi får at vide, at hans far elsker ham, og

at han ikke vil stille sig i vejen for knægtens

lyst til at leve livet. Knægten får

pengene og begiver sig ud i den store

verden. Hvordan det går, behøver vi heller

ikke repetere, lad os blot nøjes med at

sige, at krukken går så længe til vands,

at den kommer hjem uden ører.

Da pengekassen er tom, og alle de såkaldte

venner har forladt ham, og han

ligger blandt svinene og spiser deres foder,

beslutter drengen sig for at kaste

sig fladt ned på ryggen og overgive sig til

Faderens nåde og barmhjertighed.

Jeg kan kun sige, at det ikke er den ringeste

beslutning, han har taget. Der findes

nemlig ikke noget bedre end at overgive

sig til Guds nåde og barmhjertighed.

Gud leder jo altid efter det lam, der har

forvildet sig bort fra flokken. Han forlader

gerne 99 får for at finde det ene, der

er kommet på gale veje. Sådan også her.

Den søn, der i bund og grund gerne så

ham død og begravet, tager han imod

som om, at netop han var den eneste,

han elskede.

Fortsættes side 9

PræSTEN HAr OrdET

3


dET SKEr 4

Lørdag den 1. september kl. 11.00

Stort loppemarked

- og meget mere!

Til fordel for kunstudsmykning i Ansgargården

holder Ansgars Kirke loppemarked

lørdag den 1. september 2012 fra kl.

11 til kl. 15 på plænen foran kirken.

KOM OG VÆR MED OG GØR ET GODT

KØB BLANDT DE MANGE, GODE SAGER.

Auktion over særlige effekter afholdes kl. 12.

Der lægges op til en rigtig hyggelig dag

med fællesskab, musikalske indslag og

mulighed for at købe kaffe, te, saft og

hjemmebagt bagværk.

Og husk: Tag endelig børn, børnebørn og

deres kammerater med, for FDF er selvfølgelig

også på pletten ved kirkens loppemarked,

hvor der bydes på snobrødsbagning

og STOR LEGEDAG med tossede,

sjove lege på græsset – så snart der er

samlet børn nok.

Alle ikke FDF-børn modtager et klippekort

med gratis FDF-møder til den kommende

sæson.

Niels Aaskov-Hansen

Torsdag den 6. september kl. 19.00

Menigheds- og opstillingsmøde

Program for mødet

Fremlæggelse af regnskab 2011, budget

2012 og beretning fra menighedsrådet.

Foredrag med Tine Lindhardt

”Folkekirkens frihed – er den presset? Skal

den fremmes?”

Kaffepause med mulighed for at stille

spørgsmål til Tine Lindhardt og menighedsrådet

Opstilling til menighedsrådsvalget

Regler og praktik omkring opstilling til valget

er beskrevet på side 13.

Søndag den 23. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste

Efter gudstjenesten samles vi i Ansgargården

til fællesspisning.

For dels at have noget at pynte kirken

med, og dels at have noget at sælge af

på den traditionsrige auktion efter maden,

beder vi jer bidrage med kager eller brød

efter jeres yndlingsopskrift eller måske

lækre grønsager, frugter og blomster fra

haven.

Pengene bliver som sædvanlig brugt til

velgørende formål.

Eftermiddagen sluttes af med et foredrag

og en kop kaffe.

Torsdag den 4. oktober kl. 18.00

Kom og se min yndlingsfilm!

Udflugten til Hanging Rock

Denne gang præsenterer Gerner Lechner

en lidt anderledes, australsk film, der foregår

omkring en katolsk pigeskole i år ca.

1900. Lyder det kedeligt? Det er det ikke!

Det koster kr. 50 at være med, og det

indbefatter film, en let anretning, kaffe

og lidt filmguf. Tilmelding senest den 25.

september på hwraa@mail.dk eller telefonsvarer

4240 0036.

Søndag den 28. oktober kl. 10.30

Familiegudstjeneste

Gudstjeneste for hele familien … specielt

god for børn.

Efter gudstjenesten samles vi i Ansgargården,

hvor der vil være lidt til maven og en

leg eller to.

Det koster ikke noget at være med, så skynd

dig hen i kirken til nogle hyggelige timer.


Søndag den 11. november kl. 10.30

Danske Sømands- og Udlandskirkers

efterårsmøde i Fyns Stift

Danske Sømands- og Udlandskirker

(DSUK) inviterer hermed alle interesserede

til efterårsmøde med gudstjeneste,

foredrag og hyggeligt samvær.

Vi begynder dagen med at gå til gudstjeneste

kl. 10.30, hvor sognepræst Bo

Haug prædiker.

Efter gudstjenesten skal vi samles i Ansgargården.

Her vil blive serveret frokost,

og tidligere generalsekretær i Dansk Sømandskirke

i Fremmede Havne, pastor

Ronald Pedersen, vil fortælle om sit mangeårige

kendskab til de danske sømands-

og udlandskirker.

Undervejs skal vi synge nogle af vores

dejlige efterårssange. Dagen slutter med

kaffe og lotteri kl. ca. 15.00.

Pris for hele arrangementet er kr. 75,-

(incl. foredrag, frokost og kaffe. Drikkevarer

kan købes)

Hele overskuddet fra dagen går til

DSUK´s arbejde for kirkerne verden over.

Af hensyn til frokosten modtager vi gerne

tilmeldinger senest onsdag den 7. november

til:

Formand i Stiftet, Lene Crone Nielsen,

62 67 10 95 / lenecronenielsen@hotmail.

com eller

Næstformand, Conny Frederiksen, 50 91

52 47 / connyfrederiksen@hotmail.com

Venlig hilsen

stiftsbestyrelsen på Fyn

bUchwald andersen, syddansk UniVersitet.

Hold 12640

Torsdag: 15/11 kl. 19.30-21.30.

Sted: Ansgars Kirkes Menighedssal, Sognegården, Sdr.

Boulevard, Odense C.

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.

Bæredygtighed er blevet et ”buzz-word” i tidens debat om

økonomi og vækst. Den økologiske bevidsthed har for længst indfundet

sig. Til den føjer sig bekymringen for klimaet. Spørgsmålet

er imidlertid, om vores velmenende tanker om bæredygtigtig

økonomisk vækst og klimatiske hensyn overhovedet slår til i den

aktuelle situation. I virkeligheden står vi over for en global krise

af nærmest uoverskuelige dimensioner. Rækker vore globale solidaritet

til at gøre noget ved fordelingen og udnyttelsen af klodens

ressourcer? Eller er det godt nok, hvis vi indser, at det er i vores

egen interesse at gøre noget ved det globale overforbrug af de

ressourcer, der nu engang er til rådighed for menneskeheden?

Vi har inviteret professor i jordbrugspolitik og tidligere økonomisk

overvismand, dr. polit. Niels Kærgård, samt dr.theol. (tidligere)

professor Ole Jensen til en debat om denne helt fundamentale

problemstilling. Ole Jensen, der bl.a. kendt for sin banebrydende

bog ”I vækstens vold. Økologi og religion” (1976) og senest ”På

kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn”

(2011), mener at hele den økologiske og klimatiske misere

bunder Torsdag i vores manglende den 15. agtelse november for naturen, kl. medens 19.00Niels

Kærgård er bekymret for den inflation, der allerede for længst er

Debataften

gået i begrebet om bæredygtighed i forbindelse med økonomisk

vækst. Natursyn Alle er velkomne og bæredygtighed

- også til at deltage i debatten!

12

Ved professor, dr.polit. og forh. økonomisk

overvismand Niels Kærgård, Københavns

Universitet og professor, dr.theol.

Ole Jensen.

Ordstyrer: Universitetspræst Jens Buchwald

Andersen, Syddansk Universitet.

Bæredygtighed er blevet et ”buzz-word”

i tidens debat om økonomi og vækst.

Den økologiske bevidsthed har for

længst indfundet sig. Til den føjer sig

bekymringen for klimaet. Spørgsmålet er

imidlertid, om vores velmenende tanker

om bæredygtig økonomisk vækst og klimatiske

hensyn overhovedet slår til i den

aktuelle situation. I virkeligheden står

vi over for en global krise af nærmest

uoverskuelige dimensioner. Rækker vor

globale solidaritet til at gøre noget ved

fordelingen og udnyttelsen af klodens

ressourcer? Eller er det godt nok, hvis vi

indser, at det er i vores egen interesse at

gøre noget ved det globale overforbrug

af de ressourcer, der nu engang er til rådighed

for menneskeheden?

Vi har inviteret dr. polit. professor i

jordbrugspolitik og tidligere økonomisk

overvismand Niels Kærgård, samt

dr.theol. (tidligere) professor Ole Jensen

til en debat om denne helt fundamentale

problemstilling. Ole Jensen, der bl.a. er

kendt for sin banebrydende bog ”I vækstens

vold. Økologi og religion” (1976)

Hold 12641

Onsdag: 28/11 kl. 19.00-21.30.

Sted: Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9, 5230 Odense M.

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.

Program:

19.00: Velkomst ved universitetspræst, cand.theol. Jens

Buchwald Andersen

19.05-19.45: Den nye spiritualitet ved forfatter, ph.d. Iben

Krogsdal

19.45-20.15: Kaffe

og 20.15-21.00: senest ”På Kirkens kant tale om med Helligånden klodens ved klima. tidl. domprovst

Christian Dickmeiss

Om behovet for et ændret natursyn”

21.00-21.30: Spørgsmål/debat

(2011), mener, at hele den økologiske og

klimatiske misere bunder i vores manglende

agtelse for naturen, medens Niels

Kærgård er bekymret for den inflation,

der allerede for længst er gået i begrebet

om bæredygtighed i forbindelse med

økonomisk vækst.

Alle er velkomne - også til at deltage i

debatten!

Gratis adgang - men tilmelding nødvendig.

Kaffe og brød kr. 15,-

dET SKEr 5

Det kan ikke længere skjules, den nye interesse for det åndelige

eller simpelthen: den nye spiritualitet. På denne aften vil vi

forsøge dels at komme på sporet af denne nye spiritualitet, der

byder sig til på så mange måder, og sammenhængen med den

ligeledes store interesse for psykologi og terapi, dels komme

med et bud på en mere traditionel tale om ånd og spiritualitet,

nemlig kirkens tale om den hellige ånd, Helligånden (Spiritus

Sanctus). Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om ånd og spiritualitet?

Taler vi overhovedet om det samme?

Vi har inviteret forfatter, ph.d. Iben Krogsdal samt tidl. domprovst

Christian Dickmeiss til at kaste lys over spørgsmålene, og deltagerne

inviteres til en diskussion om forholdet mellem traditionel

og nyere spiritualitet.


KONcErTEr i KirKEN

6

Fredag den 7. september kl. 20.00

Kulturnat 2012 · Åbent Orgelhus

Traditionen tro er Ansgars Kirke også at

finde blandt de mange, som slår dørene

op for spændende, kulturelle arrangementer

på denne aften. Kulturnatten i

Ansgars Kirke indledes kl. 20.00 med 30

minutters orgelmusik, hvor organist Torben

Krebs demonstrerer kirkens 2 fremragende

orgler. Herefter – og indtil kl.

22.45 – er der rundvisning, hvor alle interesserede

på nærmeste hold kan opleve

de 2 fascinerende instrumenter. Luger og

døre åbnes, og der bliver mulighed for at

få et indblik i både traditionelt, klassisk

orgelbyggerhåndværk og seriøs højteknologisk

instrumentbygning. Undervejs

vil der være mulighed for at nyde en forfriskning

i ”koncertcaféen”.

Orglet kaldes ofte for ”Instrumenternes

Dronning”. I Ansgars Kirke har vi hele 2 af

slagsen: Dronning I og Dronning II gør ikke

hinanden rangen stridig, men lever i fredelig

og god sameksistens med hinanden!

Arrangementet afsluttes kl. 23 med en

musikalsk NATGUDSTJENESTE under

medvirken af bl.a. sognepræst Agnete

Holm Hvidt og organist Torben Krebs.

Mandag den 1. oktober kl. 19.30

Jeg elsker, altså er jeg tyngdekraften

behjælpelig

I 2013 markeres den verdensberømte

danske filosof Søren Kierkegaards 200

års fødselsdag. Som optakt hertil åbner

landets kirker dørene for alle interesserede

til en aften med musik og kærlighed.

Der er til lejligheden komponeret to helt

nye værker af de internationalt prisvindende

komponister Younghi Pagh-Pann

fra Korea og Chaya Czernowin fra Israel

En aften bestående både af cello- og

orgelmusik, fremførelse af Kierkegaards

tekster om kærlighed og visuelle projektioner

skabt til koncerten.

Ud over de nykomponerede værker opføres

andre stykker musik af bl.a. Johann

Sebastian Bach, Jehans de Braine og Caspar

Cassado. Musikken spilles af Christina

Meiner på cello og Poul Skjølstrup

Larsen. Kierkegaard-kender og rektor for

Teologisk Pædagogisk Center Eberhard

Harbsmeier læser udvalgte stykker af Kierkegaards

tekster om kærlighed.

Kirkerummet oplyses af visuelle projektioner

skabt af kunstneren Michael Geyersbach,

der er født i Berlin og har arbejdet

med konceptkunst i det offentlige

rum over hele verden.

Gratis adgang

Onsdag den 24. oktober kl. 19.00

Nardus – gospel med krop og sjæl

Lyserød aften som markerer brystkræftmåneden

i Odense

Repertoiret er nyere gospel, men også

med gamle traditionelle numre. Koret

dirigeres af Mette Risager

Billetpris kr. 75,- inden den 18. oktober

Billetter sælges i forsalg hos Kræftrådgivningen

i Odense på følgende tidspunkter:

Torsdag den 11. oktober kl. 15.00 – 18.00

Torsdag den 18. oktober kl. 15.00 – 18.00

Kan også bestilles på telefon 66 16 45 38

eller 65 36 15 20

Billetpris efter 18. oktober og ved indgangen

kr. 100,-

Arrangører:

Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation,

DBO-kreds Fyn

Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i

Odense


Onsdag den 14. november kl. 19.30

Orgel og oplæsning · ”Job” af Petr

Eben

En dramatisk og bevæget aften i selskab

med den gammeltestamentlige

beretning om Job, der må stå så mange

prøvelser igennem. Det musikalske udgangspunkt

er den tjekkiske komponist

Petr Ebens store orgelværk ”Job” - otte

musikalske satser, der bygger på læsninger

fra Jobs Bog.

Petr Eben (1929-2007) regnedes for en

af de førende komponister i Tjekkiet.

Hans udgangspunkt som orgelkomponist

har altid været orglets klangrigdom

og mulighederne for at fremkalde spændende

”lydlandskaber”.

Petr Eben komponerede musikken til

”Job” i 1987 over temaet ”djævelens

væddemål med Gud om et andet menneskes

skæbne”, som han havde gjort det

en gang tidligere i 1976, da han komponerede

musik til Goethes ”Faust”. Hvor

Faust stolede på sin menneskelige styrke

og fejlede fælt, accepterer Job lidelsen

og sejrer til sidst. Orgelsuiten ”Job” fremføres

af Torben Krebs, og der er gratis adgang

og efterfølgende koncertcafé.

Tirsdag den 4. december kl. 19.30

Odense Katedralskoles julekoncert

2012

Advents- og juletiden er traditionernes

tid. Det gælder også på Odense Katedralskole,

som igen i år afholder julekoncert

i Ansgars Kirke. Som altid er det

gymnasiets dygtige musikelever, som

fremfører et righoldigt og spændende

program med både klassisk og rytmisk

jule- og adventsmusik fra ind- og udland.

Der vil som altid være både korsang og

solister, og kvaliteten kan forventes høj!

Det er mere, end man kan sige om billetpriserne:

der er gratis adgang!

Søndag den 9. december kl. 16.00

Ansgars Kirkes julekoncert 2012

Ingen jul uden Ansgars Kirkes egen julekoncert!

Traditionen tro er der igen

musik for orkester på programmet, når

vi får besøg af Nyborg Harmoniorkester,

som man kunne opleve i kirken for første

gang i 2011. Nyborg Harmoniorkester ledes

af den allestedsnærværende dirigent

og trompetist Mads Juul Lunde, som har

et nært samarbejde med Torben Krebs

og vel nærmest kan kaldes for kirkens

”hustrompetist”. Selve orkestret har ikke

en lang historie bag sig: det er stiftet i

2002, men den allerede lange række af

vundne priser vidner om et amatørorkester

på et meget højt niveau, hvilket også

kunne høres ved julekoncerten sidste år!

Foruden Nyborg Harmoniorkester medvirker

Ansgarkoret, og der er gratis adgang!

Fredag den 21. december og lørdag

den 22. december – begge dage kl.

15.30

Forventninger i Skumringen

1/2 times julemusik på et af kirkens orgler

– en god mulighed for at holde en

velgørende ”time-out” fra den sidste

juletravlhed og nyde lidt velgørende ro i

det smukke kirkerum!

Der er næsten altid gratis adgang til kirkens

koncerter, men man er velkommen

til at lægge lidt mønt i en af kirkens indsamlingsbøsser:

pengene går til et godt

formål!

Ansgarkoret starter ny sæson

- og et godt tilbud!

Efter en velfortjent sommerferie starter

en ny sæson for Ansgarkoret. Der holdes

prøve hver tirsdag kl. 19.00 i Ansgargården,

og første gang er tirsdag den 4.

september.

Ansgarkoret blev stiftet i 1996 og består

i dag af ca. 30 sangglade medlemmer,

fordelt på sopran, alt, tenor og bas, som

prøver kræfter med alt lige fra klassisk

musik til gospel. Koret medvirker lejlighedsvis

ved gudstjenester og koncerter

i Ansgars Kirke og andre steder, hvor

det er eksponent for et aldrig svigtende

engagement og for en velafbalanceret

klang!

Hvis du har lyst til at synge med i et kor,

hvor både musik og hyggeligt samvær

prioriteres højt, er du bestemt ikke gået

galt i byen: der stilles ikke krav om virtuost

nodekendskab eller en årelang korerfaring,

men smittende humør og musikglæde

er et kæmpe plus!

NB! Som det opleves i de fleste kor,

kunne Ansgarkoret sagtens bruge flere

TENORER og BASSER – men uanset

stemmetype er du selvfølgelig meget velkommen

i koret!

Organist Torben Krebs svarer gerne på

spørgsmål på telefon 53655779 eller i

kirken.

ANSgArKOrET 7


OVErSigTSKALENdEr 8

Lø 1 11.00 Loppemarked

Sø 2 10.30 Gudstjeneste

Ma 3

Ti 4 10.00 Strikkeklub

On 5

To 6 19.00 Opstillingsmøde

Fr 7 10.00 Café

20.00 Åbent Orgelhus

Lø 8

Sø 9 10.30 Gudstjeneste

Ma 10

Ti 11

On 12

To 13

Fr 14 10.00 Café

Lø 15

Sø 16 10.30 Gudstjeneste

Ma 17

Ti 18 10.00 Strikkeklub

On 19 18.00 Aftenkirke

To 20

Fr 21 10.00 Café

Lø 22

Sø 23 10.30 Høstgudstjeneste

Ma 24 18.30 Familiekoncert

Ti 25

On 26

To 27 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 28 10.00 Café

Lø 29

Sø 30 10.30 Gudstjeneste

Kom og vær med i legestuen

ABC (Ansgars Børn i Centrum)-legestuen

holder åbent hver onsdag kl. 10-12 for

alle børn mellem 0 og 3 år ifølge med

en voksen:

1. onsdag i måneden:

Babybrunch, hvor vi serverer kaffe og te

samt lidt brød, grønsager og frugt

2. onsdag:

Musikalsk legestue

3. onsdag:

Musikalsk legestue

4. onsdag:

Babysalmesang i kirken.

Vi mødes først i legestuen.

Evt. 5 onsdag:

Legedag

September Oktober November

Ma 1 19.30 Kierkegaard koncert

Ti 2 10.00 Strikkeklub

On 3

To 4 18.00 Yndlingsfilm

Fr 5 10.00 Café

Lø 6

Sø 7 10.30 Gudstjeneste

Ma 8

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12 10.00 Café

Lø 13

Sø 14 10.30 Gudstjeneste

Ma 15

Ti 16 10.00 Strikkeklub

On 17 18.00 Aftenkirke

To 18

Fr 19 10.00 Café

Lø 20

Sø 21 10.30 Gudstjeneste

Ma 22

Ti 23

On 24 19.00 NARDUS Gospel

To 25 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 26 10.00 Café

Lø 27

Sø 28 10.30 Familiegudstjeneste

Ma 29

Ti 30

On 31

Der kan forekomme ændringer. Sidste

gang inden jul er den 19. december, hvor

vi danser om juletræet og spiser juleknas.

Første gang efter juleferien er den 9. januar,

hvor vi inviterer til babybrunch.

Det koster 10 kr. for kaffe/te + brød.

To 1

Fr 2 10.00 Café

Lø 3

Sø 4 10.30 Gudstjeneste

Ma 5

Ti 6 10.00 Strikkeklub

On 7

To 8

Fr 9 10.00 Café

Lø 10

Sø 11 10.30 Gudstjeneste

Ma 12

Ti 13

On 14 19.30 Orgel og oplæsning

To 15 19.00 Debataften

Fr 16 10.00 Café

Lø 17

Sø 18 10.30 Gudstjeneste

Ma 19

Ti 20 10.00 Strikkeklub

On 21 18.00 Aftenkirke

To 22

Fr 23 10.00 Café

Lø 24

Sø 25 10.30 Gudstjeneste

Ma 26

Ti 27

On 28

To 29 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 30 10.00 Café

Kan du holde masken ...??

... og har du lyst til at strikke til et godt

formål, så er chancen her.

2 af menighedens medlemmer har startet

en strikkeklub, hvor man strikker til

Mødrehjælpen, der meget gerne vil have

babytøj str. 0-6 mdr.

Man mødes i Ansgargården 1. og 3. tirsdag

i måneden fra kl. 10-12. Her vil der

være garn til rådighed, kaffe på kanden

og uden tvivl en god hyggesnak.

Hvis du har nogle gode strikkeopskrifter,

du vil låne ud, må du meget gerne tage

dem med, så kan vi kopiere dem.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte

Grethe Sørensen på tlf. 66 12 62 88 eller

Bodil Winther på tlf. 66 15 35 35.


december

Lø 1

Sø 2 10.30 Festgudstjeneste

Ma 3

Ti 4 10.00 Strikkeklub

19.30 Julekoncert

On 5

To 6

Fr 7 10.00 Café

Lø 8

Sø 9 10.30 Gudstjeneste

16.00 Ansgars Julekoncert

Ma 10

Ti 11

On 12 19.30 Koncert Jesper Buhl

To 13

Fr 14 10.00 Café

Lø 15

Sø 16 10.30 Gudstjeneste

Ma 17

Ti 18 10.00 Strikkeklub

On 19 18.00 Aftenkirke

To 20

Fr 21 10.00 Café

15.30 1/2 times orgelmusik

Lø 22 15.30 1/2 times orgelmusik

Sø 23 10.30 Gudstjeneste

Ma 24 16.00 Gudstjeneste

23.30 Gudstjeneste

Ti 25 10.30 Gudstjeneste

On 26 10.30 Gudstjeneste

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30 10.30 Gudstjeneste

Ma 31

Tirsdag 1. januar kl. 16.00 Gudstjeneste

Desuden fast hver uge:

Mandag kl. 18.30 - 20.00 FDF

Tirsdag kl. 19.00 - 21.30 Ansgarkoret

Onsdag kl. 10.00 - 12.00 Legestue

Fortsat fra side 3

Alt er tilsyneladende den rene idyl. Fedekalven

slagtes, og nu skal der festes.

Vi kan lukke bogen, ånde lettet op,

smile til vores sidemand og føle, at Gud

endnu en gang har holdt hånden under

os, så vi ikke falder alt for dybt.

Men som i alle gode finaler, som i øvrigt

på ingen måde kan konkurrere med Bibelen,

er der også her en morale.

Moralen får vi i form af den ældste søn,

der kommer hjem efter arbejdet ude på

marken. Han er godt træt af den modtagelse,

hans lillebror fik. Faderen kunne

tilgive sin søn; men broderen kunne

ikke tilgive ham.

Forstår vi ham? Ja, vi gør. Hvad er det

her for noget? Den hvalp har jo fået sin

arv udbetalt, det, der er tilbage af faderens

formue, tilkommer jo rettelig den

ældre bror. Hvad ligner det at give hans

lillebror mere end det, der tilkommer

ham. Ja, han er sur og føler sig snydt

og bedraget. Han tænker: “Her har jeg

gået og slidt og slæbt, mens den lille

forkælede møgunge har formøblet hele

formuen, og nu kommer han her og vil

have en gang til, og han får det... det er

uretfærdigt.”

Ja, det er uretfærdigt, men den retfærdighed,

der findes i Guds rige, er af en

helt anden karat end den retfærdighed,

vi kender fra menneskelivet.

Guds retfærdighed er den, der også siger,

at selv om du kun har arbejdet i

en time og ikke hele dagen også i den

værste middagshede, som nogle af de

andre arbejdere har, så skal du også

have hele din dagløn, selv om du efter

menneskers målestok ikke har fortjent

det. Du har jo, som sagt, kun arbejdet

en time.

Hvor har vi dog lært at være så bjergsomme,

at vi ikke kan stille os tilfreds

med det, vi nu engang får? Hvor har vi

lært også at ville blande os i det, andre

får? Hvorfor står vi altid parat med

guldvægten for at veje, om nogen får

mere end os selv?

Hvor har vi fået den visdom fra, at det

er svært at dele, specielt hvis det går fra

ens egen lille pengetank?

En ting er sikkert, det er noget, vi har

samlet op i vores liv på jorden. Vi er bestemt

ikke født med den indstilling.

Det er rigtigt, at vi er født med det urinstinkt,

at vi - selv som babyer eller unger

- vil kæmpe for at overleve, men det

er ikke det samme som at være egoist.

De to ting må vi ikke blande sammen.

Urinstinktet hjælper os med at overleve;

egoisme gør os bjergsomme.

Jeg er helt sikker på, at I alle har oplevet

små børn, der gerne vil dele deres kæreste

ejendele med mindre søskende,

når de bliver så kede af det, at det er

næsten umuligt for far og mor at trøste

dem.

Mit næstyngste barnebarn fik en lillesøster

i januar, og når hun er rigtig ked af

det, så kommer August med det allerbedste,

han ejer, nemlig sin traktor, og

hvis han lige har fået lidt rosiner, som er

hans absolutte yndlingsslik, så får hun

også sådan en. Når man har sin traktor

i hånden og en rosin i munden, så bliver

livet ikke meget bedre for ham, så det

skal lillesøster naturligvis også have. Her

er der ikke noget med ikke at ville dele.

Hun skal på ingen måde gøre sig fortjent

til noget som helst. Hun skal bare

have det bedste, han har. Her er ingen

bjergsomhed.

Det er nøjagtigt det budskab, vi får som

en pragtfuld finale efter nogle søndages

kradse ord om vores egen egoistiske

bjergsomhed og om vores store

kærlighed til det, der er vores eget.

En lille purk, der fylder bare to år i dag,

viser os som den naturligste ting i verden,

hvad det vil sige at leve i kærlighed

til sin næste. Vel at mærke en kærlighed

uden forbehold, nøjagtig som den

kærlighed Gud altid lader strømme

mod os. En kærlighed i miskundhed så

stor, at den rækker helt op til himlen,

som vi skal synge om lidt.

Når misundelsens grimme ansigt viser

sig, eller når vi forsøger at rage til os og

glemmer, at vores næste behøver lidt

medgang i livet, så skal vi huske, hvordan

evangelisten Lukas slutter dagens

tekst: Mit barn, du er altid hos mig, og

alt mit er dit. Men nu burde vi feste og

være glade, for din bror her var død,

men er blevet levende igen, han var fortabt,

men er blevet fundet.”

Amen

9


BESøgSTJENESTE

10

Hvad kræves der?

Som besøgsven skal du kunne afsætte

eksempelvis halvanden time hver 14. dag.

Hvornår og hvor tit aftales nærmere,

så det passer ind i din hverdag. Du skal

være stabil og have et åbent sind. Du er

naturligvis kun besøgsven så længe, du

selv ønsker det.

Hvad laver en besøgsven?

Tiden bruges til det, du og besøgsværten

bliver enige om, og som begge kan

have glæde af: Tilbageblik fra tiden der

er gået siden sidste besøg, højtlæsning,

skrive breve, se gamle fotos, gå tur og

hvad man nu ellers finder på.

Hvorfor besøgsven?

Når du melder dig som besøgsven,

hjælper du et andet menneske. Og

glæden ved at hjælpe overstiger ofte

den ”indsats”, du selv yder. Du lærer

en masse om accept og tolerance.

Derudover arrangeres der regelmæssige

møder, hvor du kan udveksle oplevelser

og erfaringer med andre besøgsvenner.

Har du mod på at blive besøgsven, kan

du henvende dig til sognemedarbejder

Henrik Wraa på 4240 0036 eller mail

hwraa@mail.dk.

AFTENKirKE

Kom og vær med til vores hyggelige

aftengudstjenester i kort form med

efterfølgende fælles spisning den

3. onsdag i hver måned. Vi starter

kl. 18 i kirken.

Vi serverer mad tilberedt af overvejende

økologiske råvarer. det koster

kr. 40*** at spise med. Børn halv

pris. Tilmelding på hwraa@mail.dk

eller tlf. 4240 0036 senest fredagen

før. Senere tilmeldinger vil blive afvist.

Aktuelle datoer for hyggelige efterårs-

og vinteraftener:

19. september

17. oktober

21. november

19. december

***dog den 19. december: Julemiddag

med flæskesteg, risalamande,

et glas rødvin og mandelgaver til de

heldige. denne gang kr. 60. Bemærk

at der ikke er tilmelding, men at vi

sælger billetter, som kan købes på

kirkekontoret eller hos Henrik.

KONcErTANMELdELSE

Koncert i Ansgars Kirke den 1. august

2012 kl. 19.30

På trods af, at det var en af de få sommeraftener,

hvor grillen kunne tændes,

og Ol i TV, havde 35 mennesker fundet

vej til kirken for at høre Tina Christiansen

opføre værker af J. S. Bach, Gustav

Merkel, César Franck og Healey Willan.

De gik ikke forgæves, men blev belønnet

med en overbevisende opførelse af

Bachs Toccata, Adagio og Fuga i C-dur

(BWV 564). Den mejslede toccata, den

lyriske adagio og den dansende fuga

blev fremført med stort overskud. Vi blev

ført gennem det krævende Bach stykke

på en sådan måde, at man følte sig tryg

fra første til sidste tone.

Den samme virtuositet var kendetegnende

for Tina Christiansens orgelspil gennem

hele det yderst vanskelige program.

Værkerne af Bach og Merkel blev spillet

på kirkens Markussen-orgel og Franck

og Willan på kirkens elektroniske orgel.

Tina viste og udnyttede til fulde det kolossale

potentiale, begge orgler rummer.

Tina Christiansen er tidligere elev af

organisten ved Ansgars Kirke Torben

Krebs, og det var et kært genhør med

hendes eminente spil. Overliggeren var

sat højt denne aften, men vidnede om,

at hun allerede har udviklet sig til en stor

virtuos.

Efter konservatorieuddannelse i Aarhus

og studier i Malmø kan Tina afslutte

solistklassen til næste sommer.

Tak for en formidabel koncert.

Lars Kr. Hansen, organist

Bo Haug, sognepræst


FDF Odense Ansgar kreds er et kirkeligt

børne- og ungdomsarbejde, der prøver

at få kirkens forkyndelse og FDFs formål:

“at møde børn og unge med evangeliet

om Jesus Kristus…” ind i en meningsfyldt

sammenhæng med den hverdag, børn

og unge oplever - igennem et spændende

og sjovt indhold i fritiden - indendørs

som udendørs.

Alle børn i alderen 6 år og opefter er derfor

meget velkomne - hver mandag fra

kl. 18.30 - 20.00.

Vi holder til i og omkring Ansgars Kirke

og sognegård, Sdr. Boulevard 1.

Ud over at vi mødes hver mandag, undtagen

i skolernes ferie, tager vi også på

weekendture, sommerlejre, kanoture, alpeture

og landslejre.

Flere oplysninger fås hos kredslederen:

Christian Munch Grooten –

tlf.: 30205052

Et kik tilbage i fortiden:

Da FDF kom til Ansgar sogn

Det begyndte en vinteraften i januar

1926, da Oscar Larsen, præst ved Ansgars

Kirke 1922–1926, gik og sludrede

med FDF delingsfører Axel Madsen fra

FDF Odense 1. kreds om et bestyrelsesmøde

i FDF Odense-afdelingen, hvor

Oscar Larsen var formand.

Det blev den aften pålagt Axel Madsen

at indlede over emnet: Hvordan når FDF

længere frem?

Den 22. januar blev det så vedtaget at

oprette en FDF kreds i Ansgar Sogn og

samfundskredsen i ”Elim” vedtog at tage

imod FDF, og så begyndte det egent lige

forarbejde.

Onsdag den 15. september 1926 blev

der holdt stiftelsesfest i ”Elim”, hvor pastor

Oscar Larsen holdt festtalen, og Axel

Madsen blev udnævnt til kredsleder.

Det blev en meget livskraftig kreds, hvor

hundredvis af drenge har været med i

kortere eller længere tid. En FDF kreds

hvor lederne aldrig var i tvivl, om at det

var kirken, FDF hørte sammen med.

I 1952 blev der på landsplan oprettet et

FPF for piger, og allerede i 1954 var Ansgars

Kirkes præst pastor Viggo Mulvad

idémand og igangsætter for oprettelsen

af en FPF kreds i Ansgar Sogn.

FPF Ansgar kreds - stiftet 31. januar 1954

– var den første FPF kreds i Odense, og

det blev travle år, hvor mange piger fik de

samme muligheder som drengene i FDF.

I 1974 blev FDF og FPF ét forbund på

landsplan - FDF/FPF - og i 1994 blev navnet

ændret til Frivilligt drenge- og pige

forbund FDF.

I Ansgar Sogn var der i mange år både en

FDF og en FPF kreds, men i 1988 valgte

den gamle FDF kreds fra 1926 at flytte

ud til Dyrup Kirke for at få en ny kreds

op at stå.

FDF O.2 Dyrup kom kredsen til at hedde,

og de tog fra Ansgar Sogn med mange

års FDF erfaring, gode traditioner og et

stort kirkeligt ståsted – til stor gavn for

mange, mange børn i Dyrup Sogn.

Tilbage i Ansgar Sogn er så den gamle

pigekreds, som blev til en FDF kreds for

80 drenge og piger.

FDF Ansgar kreds er præget af mange

års FDF liv her ved Ansgars Kirke, med en

stor lederflok og en tro på fremtidens FDF

til gavn for børn og unge i Ansgar Sogn.

Lejrpoisi

Helle Munch Jensen

formand for bestyrelsen

En uge med fællesskab. Sammenholdet

er i top, selv om sommervejret ikke følger

trop.

Vores skjorter er blå som himlen. Børnene

sidder i klynger om lejrbålet.

Venner fremfører sketch, legene er fyldt

med smil og latter her i FDF.

Gud må vi ej glemme, vi er trods alt FDF.

Men hvad er sommerlejren uden vores

tanter og deres dejlige mad?

Uden deres dejlige frokost og dessert

ville vi alle være drænet for energi.

Velfortjent tanteaften om torsdagen, nu

hvor de har knoklet med maden hele

ugen.

Traditionen tro skal tutten findes efter frokost,

godt gemt er den med fristende slik.

Siestaen er over os, og Walters opgaver

skal løses. Kan vores feriehjerner løse

dem, eller er de for svære?

Løses skal de jo, for Postacha skal have

mad hver dag.

Ugen er forbi, men vi vil ikke glemme den.

Naia clausen, senior væbner

FdF OdENSE ANSgAr

11


MENigHEdSrådET

12

Nyt fra menighedsrådet

Af Vivian Haenschke

Sommeren er gået på hæld, og det første

spæde efterår står for døren. De næste

måneder bliver meget spændende

set med kirkelige øjne.

Fyns Stift skal have ny biskop, og når

dette blad udkommer, er 1. runde af valget

overstået, så skal det vise sig, om en

af kandidaterne har fået mere end 50%

af stemmerne, eller om vi skal gennem

endnu en runde mellem de to kandidater,

der har fået flest stemmer.

Det er alle menighedsrådsmedlemmer og præster

i stiftet, der har stemmeret til bispevalget.

Der skal også afholdes valg til menighedsrådet

henover efteråret.

I Ansgars Kirke består menighedsrådet af

9 valgte medlemmer og de to præster.

Vi holder et møde i Ansgargården den

6. september kl. 19.00, hvor vi foruden

at holde orienterings- og opstillingsmøde

også præsenterer regnskab og aflægger

beretning for 2011.

Tine Lindhardt kommer og holder et

foredrag om Folkekirkens fremtid. Hun

er som bekendt en af bispekandidaterne,

så det er lidt spændende, om hun er Fyns

kommende biskop - hvis valget er afgjort

Menighedsrådet er færdig med at dase i solen, og er tilbage i arbejdstøjet. Foto: Bo Haug

- eller om hun stadig er med i opløbet,

hvis vi skal ud i 2. valgrunde.

Jeg håber, at rigtig mange kommer til

mødet, og at nogle af jer overvejer at

stille op til menighedrådsvalget. Det er

i menighedsrådet, du får den direkte

indflydelse på livet i Ansgars Kirke. Der

stilles ikke krav til særlige kvalifikationer

for at være med omkring bordet, du skal

blot have lyst til at arbejde med stort og

småt i kirkens ledelse.

Du kan læse om de formelle krav på side

13.

1. søndag i advent fejrer vi Ansgars Kirkes

110 års fødselsdag - programmet for

dagen er ikke helt klart endnu. 2 punkter

er dog på plads; vi starter med festgudstjeneste

kl. 10.30, og vi skal have afsløret

et maleri malet af Maja Lisa Engelhardt.

Det er altså lidt vildt, at det er lykkedes

at få skaffet penge til billedet dels fra

Albanifonden og dels fra private, anonyme

bidrag - menighedsrådet er dybt

taknemlige over denne gavmildhed.

På kirkekontoret sker der også forandringer,

idet Elsebeth har valgt at gå på pension

til december, og vi skal derfor have

en ny kordegn pr. 1/1 2013.

Jørgen Ellekilde er flyttet til Randers, og

sagde derfor sin stilling op hos os i foråret.

Vi har ansat Teresemarie Lisiux som organistvikar

indtil videre. Teresemarie har

tidligere vikarieret hos os, og vi er glade

for at kunne byde hende velkommen i

Ansgars Kirke igen.

Som det fremgår af bladet, er der igen

fuld fart på aktiviteter og arrangementer,

så der er mange gode grunde til at

deltage i fællesskabet i kirken og i Ansgargården.

Menighedrådsmøder

30/8

27/9

25/10

29/11 - nyt menighedsråd konstituerer

sig

Alle møder afholdes

i Ansgargården kl. 19.00

Offentlig adgang.


Hvad skal

vi stille op

med folkekirken?

46.7% mener, at den

er mere død end levende.

Hvad mener du?

Når rundt regnet halvdelen af de adspurgte i vores landsundersøgelse mener,

at folkekirken er mere død end levende, så må der være noget, der ikke er, som

det skal være. I hvert fald på landsplan. Hvis du har ideer til, hvordan I kan

Se hvordan du stiller op på menighedsraadsvalg2012.dk

skabe mere liv i jeres lokale kirke, så stil op til menighedsrådsvalget i dit sogn.

gør HOLdNiNg TiL HANdLiNg

Følg guiden herunder og se, hvordan du

kommer på en kandidatliste

24012617_LM_Poll_Plakat_A3DLV.indd 7 6/25/12 10:39 AM

Vigtige datoer

Orienteringsmøde:

senest 18. september 2012

Indleveringsstart for kandidatlister:

25. september 2012 kl. 19:00

Indleveringsfrist for kandidatliste:

2. oktober 2012 kl. 19.00

Opgørelse af kandidatlister og evt. aflysning

af valget: 16. oktober 2012

Evt. afstemningsvalg:

13. november 2012

For at du kan blive valgt ind i menighedsrådet,

skal du leve op til nogle få vigtige

punkter. Læs nedenstående guide og bliv

godt klædt på til valget.

Er du valgbar?

Følgende kriterier skal opfyldes for, at dit

kandidatur er gyldigt.

Du skal:

· Være fyldt 18 år

· Være medlem af Folkekirken

· Have dansk indfødsret eller haft fast

bopæl i Danmark uafbrudt et år forud

for den 13. november

· Bo i sognet, eller have løst sognebånd

til sognets præst eller være indenpastoratflytter

· Ikke være under værgemål med fratagelse

af den retlige handleevne

· Ikke være stiller for listen eller kandidat

på en anden liste

· Ikke være ansat af det menighedsråd,

du er kandidat til, i et job af mere end

en måneds varighed eller være ansat i

mere end 8 timer/ugen.

Hvad skal

vi stille op

med en

folkekirke,

som 24.5% ikke

mener er for

folket?

Kravene for valgbarhed skal være opfyldt

senest den 16. oktober 2012 kl. 19.00.

menigHeds

Dog skal alderskravet raadsvalg og kravet om fast

2012.dk

bopæl i Danmark først være opfyldt på

valgdagen.

Når 1 ud af 4 i vores landsundersøgelse ikke mener, at folkekirken er for

folket, så er der måske noget om snakken. I hvert fald på landsplan. Hvis

du vil være med til at skabe en folkekirke, der passer til folkets behov

i jeres lokale samfund, så stil op til menighedsrådsvalget i dit sogn. Se

hvordan du stiller op på menighedsraadsvalg2012.dk

24012617_LM_Poll_Plakat_A3DLV.indd 6 6/25/12 10:36 AM

Kom til orienterings- og opstillingsmøde

Den 6. september afholder menighedsrådet

et orienteringsmøde, hvor de fortæller

om kommende opgaver og gennemgår

reglerne for opstilling af kandidater.

Det er meget vigtigt, at du som ny kandidat

deltager i dette møde – for det er her,

valget skydes i gang!

Menighedsrådet holder opstillingsmøde

i forlængelse af orienteringsmødet, hvor

kandidaterne forsøger at nå til enighed

om at stille op på en samlet liste. Hvis

det lykkes at samle alle kandidater på én

liste, kan valget reelt afgøres allerede i

oktober, hvor listerne indleveres og behandles

af valgbestyrelsen. Dette kaldes

et aftalevalg. Traditionelt bliver over 90%

af menighedsrådsvalgene afgjort ved aftalevalg

frem for ved afstemningsvalg,

hvor flere lister med kandidater kommer

til afstemning. Er der kun indleveret én

kandidatliste ved indleveringsfristens udløb,

aflyses afstemningsvalget, og du kan

se bort fra resten af denne guideline.

Udfyld kandidatlisten

Hvis det ikke lykkedes at udfærdige én

samlet, gyldig kandidatliste på opstillingsmødet,

skal der afholdes afstemningsvalg.

I så fald skal du selv sørge for,

gerne sammen med andre kandidater,

du deler holdning med, at indlevere en

kandidatliste med dit/jeres navn(e) og

underskrift. Kandidatlisten udleveres på

kirkekontoret.

En kandidatliste kan kun godkendes,

hvis den indeholder mindst 5 stillere og

mindst én kandidat. Du skal altså finde

5 personer, som vil skrive under på, at

Hvad skal

vi stille op

med de tomme

kirker?

73.2% mener, det er i

orden at lukke dem.

Hvad mener du?

Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange

ting i løbet af ugen i de fleste kirker. Noget giver mulighed for fordybelse i en

Hvad vil du gøre?

stresset hverdag, andet er der mere spræl i. Du kan være med til at bestemme,

hvad der skal ske i din kirke hele ugen, hvis du stiller op til menighedsrådsvalget

i dit sogn. Se hvordan du stiller op på menighedsraadsvalg2012.dk

menigHeds

raadsvalg

2012.dk

menigHeds

raadsvalg

de opstiller dig til valget. Det er klogt at

2012.dk

vælge flere end 5 stillere (dog højst 15) i

tilfælde af, at en af stillerne ikke er valgbar

og må slettes.

Der må gerne være flere kandidater på

samme liste, således at flere personer

går til valg sammen. Der må dog højst

være dobbelt så mange kandidater, som

der skal vælges til rådet. Dette antal kan

valgbestyrelsen oplyse. De kandidater på

listen, som evt. ikke opnår valg, kan blive

stedfortrædere for listens kandidater.

indlever kandidatlisten

Du eller en anden skal indlevere listen

med de rette navne og underskrifter til

valgbestyrelsen mellem den 25. september

kl. 19.00 og 2. oktober kl. 19.00.

Den liste, der indleveres først, kommer

øverst på stemmesedlen. Listen kan afleveres

personligt eller sendes med posten.

Det kan være en god idé at bede om en

kvittering, så du kan dokumentere, at

den er modtaget.

Du kan holde dig orienteret om valgregler

og indleveringsadresser ved de

regelmæssige gudstjenester, på www.

ansgarskirke.dk og i dagspressen.

Afgørelse af valget

I tilfælde af aftalevalg kontakter valgbestyrelsen

dig efter den 16. oktober. I

tilfælde af afstemningsvalg underretter

valgbestyrelsen dig om valgets udfald

umiddelbart efter den 13. november.

Er du i tvivl om noget?

Hvis du har spørgsmål, som ikke er dækket

i ovenstående guide, kan du downloade

og læse den fulde vejledning om

valget på www.menighedsraad.dk. Du

er også velkommen til at kontakte formanden

for valgbestyrelsen i menighedsrådet.

Du finder kontaktoplysninger på

www.sogn.dk

MENigHEdSrådSVALg 2012

I vores landsundersøgelse mener 3 ud af 4 danskere, at det er i orden at lukke

menigHeds

raadsvalg

de tomme kirker. Måske er du enig med flertallet – måske er du uenig. Men hvis

du har en holdning til kirkelukninger, der hvor du bor, så stil op til menighedsråds-

2012.dk

valget i dit sogn. Se hvordan du stiller op på menighedsraadsvalg2012.dk

24012617_LM_Poll_Plakat_A3DLV.indd 1 6/25/12 10:1

24012617_LM_Poll_Plakat_A3DLV.indd 2 6/25/12 10:26 AM

13


Før Og NU i ANSgArS SOgN

14

Redigeret af Per Seesko

En barndom på Sdr. Boulevard

Denne gang kommer vores fortælling

om Ansgars Sogn før og nu helt fra den

anden side af Storebælt. Nærmere bestemt

fra Ann Pedersen i Svallerup ved

Kalundborg. Hendes far Einar Pedersen

(født 1913) voksede op på 1. sal i huset

på Sdr. Boulevard 154 i første halvdel

af det 20. århundrede sammen med sin

mor og nedskrev mange år senere sine

erindringer fra barndommen og ungdommen.

Erindringerne bærer blandt

andet præg af husets placering overfor

kasernen, og af at det dengang husede

en købmandsforretning i kælderen. Ann

har ladet os læse med i faderens erindringer,

af hvilke vi her bringer et uddrag:

Hjerterum

To barndomskammerater husker jeg tydeligt.

Den ene boede Boulevarden 152,

altså nabohuset, og han hed Erik. Han og

jeg passede godt i temperament, vi kunne

altid finde på narrestreger, men det var altid

harmløst. Den anden, Fritz, var en helt

anden type. Vores ”komsammen” skete

altid hjemme hos mig eller ham, men vi

hyggede os altid godt sammen.

Som anført ”svømmede” vi ikke i penge,

men vi er aldrig gået sultne i seng, og ingen

af mine venner kom nogensinde til

ulejlighed. De blev budt hvad huset formåede.

Hos os gjaldt det gamle ord: ”Hvor

der er hjerterum, er der også husrum.”

En lille morsom episode i forbindelse

med ovenstående. Mor og jeg var alene

hjemme en aften, og Mor syntes, vi rigtigt

skulle hygge os, så hun havde lavet

en lækker sylte. Da vi havde sat os til

bords, bankede det på døren, og udenfor

stod Fritz. Han blev budt ind, og Mor

satte straks en ekstra kuvert på bordet,

men Fritz – som var meget høflig – sagde

pænt ”nej tak”, han havde lige spist. ”Et

lille stykke kan du sikkert spise”, sagde

Mor, hvilket Fritz da også mente. Så Mor

skar tre små stykker ud, eet til hver. Slut-

resultatet blev, at inden vi fik set os om,

havde Fritz spist resten af sylten. Da han

senere var gået, faldt vi sammen af grin,

og Mors kommentar var: ”Det kan ikke

have været særligt godt, det han har fået

at spise hjemme.”

Konfirmand og diskenspringer

Min konfirmation vil jeg gå let henover,

erindringerne er for vage. Dog mindes

jeg, at den blev holdt hos Moster Gusta

[Sdr. Boulevard 250], her var mere plads.

Gaverne husker jeg ikke. Men jeg har vel,

sammen med andre konfirmander, været

på Sct. Knuds Konditori dagen derpå, for

det var absolut ”in” på den tid.

Nå, endelig oprandt den dag, hvor jeg

kunne forlade den forhadte skole, og

jeg jublede. Nu var spørgsmålet så: Hvad

vil du være? For mig var det let. Jeg ville

være musiker, herom var der ingen tvivl.

Mor var også venligt stemt overfor tanken,

men – for der var et men – først

skulle jeg lære et mere borgerligt erhverv.

Hun var – og det med rette – bange for,

at musik som levevej var en noget usikker

fremtid.

Resultatet af vores drøftelser blev, at Mor

gik til købmanden og husejeren, Jens Petersen,

og spurgte, om jeg kunne komme

i lære i deres forretning. De sagde ja,

og jeg fik en lærekontrakt på fire år.

På et punkt var kontrakten meget fordelagtig

for mig. Jeg fik en middagspause

på to timer, normalen var en time. Det

betød, at jeg kunne passe mine øvelser

og min musikundervisning. Åbningstiderne

var fra mandag til torsdag fra klokken

7 morgen til 17.30 aften. Fredag fra

klokken 7 til 19, og lørdag fra klokken 7

til 21. Derefter skulle butikken gøres ren,

der skulle nyt sand på gulvet, rene spytbakker

frem, mel, gryn og sukker skulle

i poser og sættes på hylder. Så klokken

var gerne 22.30, før vi kunne forlade forretningen.

Om lørdagen havde jeg for

øvrigt ikke min middagspause, for den

dag spiste jeg hos købmanden. Der var

mange kunder, der skulle have varerne

bragt, og det var en væsentlig del af mit

job.

Ugeløn: 12 kr.

I vinterhalvåret gik vi lærlinge på handelsskole

på følgende tider: Fra mandag

til torsdag fra klokken 19 til 21, fredag

fra klokken 20 til 21. Lad mig lige have

lov til at prale lidt. Ved den endelige

afslutningseksamen blev min gennemsnitskarakter

UGminus, faktisk højeste

karakter. Jeres far er altså ikke så dum,

som han ser ud til!

Endelig havde vi i forbindelse med købmandsforretningen

– jeg vil nu hellere

kalde det en blandet landhandel – en

enkeltstående Shelltank, og den var jeg

hver anden søndag forpligtet til at passe

fra klokken 8 til 14, så vidste jeg nok,

hvad jeg skulle få tiden til at gå med.

For alt dette fik jeg de første tre år kr.

12,00 pr. uge, plus ti cigaretter pr. dag.

De kostede 25 øre dengang. Det sidste

år steg min løn til kr. 15,00 pr. uge. Mor

fik 10 kr. om ugen, så mine lommepenge

var altså 2 kr. om ugen. Dette fortælles,

fordi jeg mener, det giver et godt billede

af den tids sociale vilkår.

Mange vil i dag mene, at ovennævnte

var umenneskeligt, men vi syntes, vi

havde det skønt. Specielt kan jeg huske,

at vi nød lørdagen, trods det, at det var

en dag på minimum femten timer. Så

kom familierne samlet på indkøb. Købte

en kunde for eksempel mere end tre øl,

spurgte vi, om han skulle have gæster,

og så gik snakken. Den ”store” kunde

kom med familie ind i baglokalet, hvor

manden fik en øl, konen et stykke chokolade

og ungerne eventuelt en pose

bolcher. ”Mindre” kunder fik en sodavand,

men hyggeligt var det.

Fortsætter side 15


”Før og nu” fortsat fra side 14

Kasernehygge

Da butikken jo lå lige overfor kasernen,

havde vi så godt som alle officersmadammerne

som kunder. Så hver dag klokken

ni kørte jeg over på kasernen og optog

ordrer hos damerne. Så hjem og pakke

varerne og tilbage og aflevere dem.

Det job var lige mig! Vi fik en sludder, tit

fik jeg kaffe og saftevand. De sidste par

år, da jeg var begyndt at spille til dans

på lørdage og søndage og derfor godt

kunne være træt mandag formiddag, ja

da overlod jeg ordrebogen til en af konerne,

som så optog ordrer, alt imens jeg

lå på en divan og blundede. Efterhånden

stod jeg mig så godt med disse damer,

at ordreoptagningen tog et par timer, og

dette påtalte Jens Petersen aldrig. Men i

mit andet læreår begik jeg den dumhed

at bede om en uges ferie – ferie var ikke

obligatorisk dengang, og det kunne jeg

godt få, hvis jeg kunne skaffe en afløser.

Det gjorde jeg, en af mine venner ville

godt, men han havde naturligvis ikke

samme kontakt med officersfruerne, så

nu tog ordreoptagningen kun et kvarter.

Resultat: Da jeg kom hjem igen, fik jeg

en mægtig skideballe, og det blev meget

bestemt sagt, at fremover fik jeg maksimalt

en halv time til at optage ordrer. Det

gjorde faktisk ondt, og jeg udtrykte min

sorg til fruerne. De syntes også, det var

synd for mig, så en dag troppede nogle

af dem op i forretningen, og der fik onkel

Jens at vide, at hvis lille jeg ikke mere

måtte ”give mig tid”, når jeg kom med

ordrebogen, så var der andre købmænd,

de kunne handle med. Der var faktisk tre

i nabolaget, så det varede ikke længe, inden

idyllen var genoprettet.”

Læs flere erindringer i næste nr. af AnsgarNyt

Fredagscafeen, hver fredag kl. 10-12

Kom og vær med til vores hyggelige

formiddage. Alle er velkomne – man

møder bare op. det koster kr. 15 for

kaffe og brød.

7. september

”Den fynske Pavarotti”, Henning

Patick, causerer over sin afdøde italienske

”look-alike”, og vi ser uddrag af en

koncert i Barcelona.

14. september

Tidligere sognepræst ved Nr. Broby kirke,

Harry Jensen, fortæller om Nis Petersens

liv og forfatterskab.

21. september

Ønskekoncert med høstens sange. Kom

og syng din favoritsang fra Højskolesangbogen.

28. september

dirch. Vi ser 1. del af den gribende film

om Dirch Passer – fremragende spillet af

Nicolaj Lie Kaas.

5. oktober

Anders Mikkelsen fortæller om sit spændende

liv som en del af Sirius-patruljen

i Grønland.

12. oktober

dirch. Vi ser 2. del af den gribende film

om Dirch Passer – fremragende spillet af

Nicolaj Lie Kaas.

19. oktober

Børnehjemsungen. Leif Vilhelm Nilsson

fortæller om sit liv som anbragt under

Børneforsorgen i 1930´erne.

26. oktober

Min ungdoms herregårdsliv. Grethe

Sørensen fortæller om sin barndom på

Erholm og som stuepige på Krengerup

Gods og Fraugdegård.

2. november

Kirkesanger Birgitte Grinderslev fortæller

om ingemanns dejlige barndom, hans

svære studieår og den lykkelige tid i Sorø.

9. november

Bedemand – det bedste job i verden.

Kim Bøilerehauge fortæller.

16. november

de hvide munke. Sognepræst ved

Brahetrolleborg Kirke, Ole Buhl Nielsen,

fortæller om, hvordan Europa kom til

Danmark i 1100-tallet.

23. november

Kom og syng med. Knud Frøslev underholder

med sin harmonika.

30. november

Luxor - i oldtidens tegn. Inge Anderson

fortæller om og viser billeder fra Egypten.

7. december

Julehygge, hvor vi får et juleeventyr og

ser en film om julebag i de gode gamle

dage.

14. december

Julebanko. Årets trækplaster med

mange fine præmier.

21. december

Vi synger julen ind. Kom og syng

din favorit-julesang og nyd de varme

æbleskiver.

FrEdAgScAFE 15


gUdSTJENESTELiSTE

September

Søndag den 2. september

13. s. e. trin – Matt. 20,20-28

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 9. september

14. s. e. trin – Joh. 5,1-15

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 16. september

15. s. e. trin – Luk. 10,38-42

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Onsdag den 19. september

Aftenandagt

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 23. september

Høstgudstjeneste

16. s. e. trin. – Joh. 11,19-45

Kl. 10.30 Bo Haug

Søndag den 30. september

17. s. e. trin – Mark. 2,14-22

Kl. 10.30 Bo Haug

Oktober

Søndag den 7. oktober

18. s. e. trin. – Joh. 15,1-11

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 14. oktober

19. s. e. trin. – Joh. 1,35-51

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Onsdag den 17. oktober

Aftenandagt

Kl. 18.00 Bo Haug

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 21. oktober

20. s. e. trin. – Matt. 21,28-44

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 28. oktober

Familiegudstjeneste

21. s. e. trin. – Luk. 13,1-9

Kl. 10.30 Bo Haug

November

Søndag den 4. november

Alle helgens dag

Matt. 5,13-16 el. Matt. 5,1-12

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 11. november

23. s. e. trin. – Mark. 12,38-44

Kl. 10.30 Bo Haug

Søndag den 18. november

24. s. e. trin. – Joh. 5,17-29

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Onsdag den 21. november

Aftenandagt

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 25. november

Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 11,25-30

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

december

Søndag den 2. december

Festgudstjeneste

1. s. i advent – Matt. 21,1-9

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt & Bo Haug

Søndag den 9. december

2. s. i advent – Luk. 21,25-36

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Søndag den 16. december

3. s. i advent – Matt. 11,2-10

Kl. 10.30 Bo Haug

Onsdag den 19. december

Aftenandagt –

juleafslutning med juletræ

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Fællesspisning – tilmelding

Søndag den 23. december

4. s. i advent – Joh. 1,19-28

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Mandag den 24. december

Juleaften Luk. 2,1-14 el. Matt. 1,18-25

Kl. 16.00 Bo Haug

Kl. 23.30 Agnete Holm Hvidt

Tirsdag den 25. december

Juledag – Luk. 2,1-14

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Onsdag den 26. december

2. Juledag – Matt 23,34-39

Kl. 10.30 Bo Haug

Søndag den 30. december

Julesøndag – Luk. 2,25-40

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Januar 2013

Tirsdag den 1. januar

Nytårsdag – Luk. 2,21

Kl. 16.00 Agnete Holm Hvidt

More magazines by this user
Similar magazines