ansgars kirkeblad

ansgarskirke.dk

ansgars kirkeblad

Kirkeblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke

Sdr. Boulevard 1

5000 Odense C

Indhold

Efter en dejlig sommer

side 2

Adresser

side 3

Indvielse af sognegård

side 3

Fotokonkurrence

side 3

Nyt fra Menighedsrådet

side 5

Musikoplevelser

side 6

Oversigtskalender

side 7

Kvartalets salme

side 8

FDF

side 9

Foredragsaften

side 10

Fredagscafé

side 11

sEptEmBEr · oktoBEr · noVEmBEr · 2010

ansgars kirkeblad


Et sted i Gamle Testamente står de

kloge ord: ”Lær os at tælle vore timer,

Herre, så at vi kan få visdom

i hjertet”. Det betyder nogenlunde

det samme som: Lær mig at tænke

over det, som jeg har oplevet, så jeg

efterhånden får erfaringer.

Erfaringer er ikke en selvfølgelighed.

Hvis man bare lever hu-hej-vilde-dyr

fra det ene øjeblik til det næste, når

man ikke at tænke over, hvad man

har gjort - hvad der blev sagt - hvem

der gik - og hvem der blev. Man når

ikke at få omverdenen med sig.

Det svarer til den forskel, der er på at

blive kørt til et sted eller at komme

gående.

Den gående får lyden og duftene

med sig undervejs, bliver øm og træt,

måske våd og opgivende. Men glæden

ved bevægelsen og sansningerne

overskygger det trælse. Og når alle

vores sanser har været i brug, bærer

kroppen turen med sig. Man glemmer

den ikke.

Måske er det som en form for protest

imod travlheden, at stadig flere mennesker

går.

Mange tager på vandreferie, andre går

stavgang, andre tager på pilgrimsvalfart.

Andre agiterer for, at vi skal spise

langsomt – ud med ”fast food”.

Ud med speedbåden. Ind med skovsneglen.

Gangarten kan blive en livsform –

udtrykket ”tag det roligt” bliver mere

end en floskel – det bliver et udtryk

for, at vi skal huske, HVAD det var,

vi ville, og ikke bare fare og flintre

løs i den retning, hvor vi mener, målet

sikkert ligger. Det enkelte øjeblik

må fyldes op af opmærksomhed og

nærvær, så at man husker dets betydning.

En oplevelse bliver kun til en erfaring,

hvis den langsomt udsættes for eftertankens

bearbejdelse. Kun ved ro

til eftertanke er der mulighed for, at

man kan blive lidt klogere, lidt visere

i hjertet.

Også meditation er et af tidens metoder

til at nedsætte tempoet og den

rastløse ”jagen efter vind”. Meditation

er en stræben efter at give det

enkelte nu fylde og betydning.

I den ældgamle kristne tradition for

meditation søger man at fylde det

enkelte nu med bøn, hvori man lægger

sine tanker åbne for Gud, så man

ser sit eget liv i lyset af Guds ord – og

det er just det, man i kirken kalder

visdom.

Vi befinder os lige nu i høstens tid.

Og høsten er jo en tilbageskuende

periode, hvor vi samler ind af alt det,

som sommeren har frembragt.

Sol og regn og blæst har formet den

dejlige sommer, vi snart tager afsked

med. Men kroppene har samlet nye

kræfter; sindet har samlet ro og erfaringer.

Landbruget har indsamlet det,

vi skal have at leve af – korn, bær,

frugt. Og dyrene har græsset fredfyldt

dag efter dag uden at vide, at de

en dag skal slagtes for vores skyld.

Nu er det opfyldelsens tid. Det er tid

at standse op og roligt se tilbage på,

hvad vi selv har høstet, og tænke

over, hvad vi skal så, og hvad vi skal

pleje lidt bedre fremover, for at det

kan trives og vokse og lykkes for os

- dette dyrebare, skrøbelige, kostelige

liv, som Vorherre har lagt i vores

hænder, for at det kan blive til velsignelse

for andre.

Som digteren Johs Jørgensen skriver:

Nu længes alle skygger,

og mørket driver på.

Du menneske som bygger,

hvad har du bygget på?

-

Det sidste læs i laden

af korn – hvad heller straa…

Af høsten skal det kendes

hvad du gik ud at så.

EftEr En dEjlig sommEr…

Af sognepræst

Agnete Holm Hvidt


Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29, tlf. 6612 3396, ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233. bhau@km.dk · Kontor: Ejbygade 24,

tlf. 6613 2436 Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. tlf. 6613 4252, mobil 6070 1441,

hwraa@mail.dk · Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag.

Kirkens kontor

Kirkegårds Allé 35, tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690,

ansgars.sognodense@km.dk · Hverdage kl. 9.00-13.00,

lørdag efter aftale. Torsdag desuden kl. 16-18

Kordegn Elsebeth Laursen, Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42, tlf. 2647 3774, hellemj@fdf.dk

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12, tlf. 6614 4554, torbenkrebs@gmail.com

Organistassistent Jørgen Ellekilde,

Sprogøvej 25, tlf. 2077 0149

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, tlf. 3156 1992, vivian@ansgarskirke.dk

Kirkeværge Esther Jensen

Vesterbro 68, tlf. 6611 0033, esther@jensen.mail.dk

Kirkebladet udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout, sats og grafik: jemodo

Forsidefoto: jemodo

Tryk: OAB-Tryk

Deadline for næste blad: 1. november 2010

adrEssEr

sig nærmer tiden ...

... da vores sognegård skal indvies.

Detaljerne omkring indvielsen er ikke

helt på plads endnu. Det ligger dog

fast, at det bliver den 28. november

- første søndag i advent. Dagen starter

med højmesse kl. 10.30, hvor biskop

Kresten Drejergaard prædiker.

Efter højmessen mødes vi alle i Ansgargården

til indvielse med alt, hvad

der hører sig til sådan en begivenhed.

Nærmere program vil blive offentliggjort

senere, men sæt allerede nu

kryds i kalenderen til denne store dag

i vores sogn.

Vivian Haenschke

I anledning af indvielsen af vores

ny sognegård udskriver Ansgars

Kirkes Menighedsråd hermed fotokonkurrencen

“SET I ANSGAR

SOGN 2010”. Vi ønsker billeder af

gadeinteriør, begivenheder, dagligliv,

indtryk fra butikker, skole, institutioner,

mennesker i færdslen, og

vi modtager gerne billeder fra private

hjem og personlige begivenheder

etc. Kort sagt Sognet 2010.

OBS: Sognet er afgrænset af åen,

omfatter Zoo, dyrskuepladsen,

OUH, kirkegården, Haugstedsminde

Kolonihaver, Vestre Stationsvej

nr. 9-23 & nr.36-102, Ny

Vestergade nr. 1-21, Vesterbro

35-139 &2-120. (Ikke Vindegade,

som mange tror!) Er du i tvivl

om grænserne, kontakt kontoret

66 12 42 52.

Alle slags fotografer kan deltage.

Der udpeges vindere i to kategorier:

Én for fotografer op til og

med 12 år. Én for voksne.

Billederne skal afleveres opklæbet

på karton og i kuvert eller indpakket.

De sendes eller indleveres

senest den 31. okt. på kirkekontoret:

Kirkegårds Alle 35.

Billederne vil bl.a. blive bedømt

af en professionel fotograf og

udstillet i kirken.

Konkurrencereglerne kan læses

på kirkens hjemmeside, og afhentes

på kirkekontoret.

fotokonkurrEncE


Var du mEd dEngang?

friluftsgudstjeneste

Den 13. maj var det Kristi Himmelfartsdag,

og i år var Fredens, Skt.

Knuds, Munkebjerg og Ansgars

kirker samt Odense Valgmenighed

gået sammen om at lave en friluftsgudstjeneste.

Skråningen ved Domkirkens lokaler

var valgt som “kirkerum” og kirkegængerne

sad således med udsigt til

en forårsgrøn Eventyrhave - smukkere

kulisse kunne ikke have været

valgt.

Torben Krebs havde rigget sit el-klaver

til og leverede fin musik til salmesangen.

Medlemmer af bl.a. Ansgarkoret

og vores søndagskor gav sangen

kraft og fylde og sang derudover selv

nogle korværker.

Ca. 100 mennesker havde trodset

det vinteragtige forårsvejr og mødte

op til denne fine oplevelse, hvor der

var højt til himlen, men hvor Guds

ord alligevel blev forkyndt helt jordnært.

Der er heldigvis allerede på nuværende

tidspunkt taget beslutning

om at lave en lignende gudstjeneste

til næste år - dog med den ændring,

at det bliver 2. pinsedag i stedet for.

Det giver foråret nogle ekstra dage til

at få fat og forhåbentligt skrue et par

ekstra grader op for varmen.

duo grimal/lindgren 28. juli

Efter en lang og hed periode forandrede

vejret sig til lidt mere typisk

dansk sommervejr, så det passede

fint, at vi havde en koncert på programmet

i Ansgars Kirke denne lidt

kølige om regnfulde aften sidst i juli.

35-40 mennesker samledes for at

høre duoen Grimal/Lindgren - egentligt

skulle koncerten have været afholdt

9. juni, men sygdom hos en af

musikerne udskød arrangementet ...

og det var værd at vente på. Lene

Grimal på saxofon og Erling Lindgren

på orgel og piano fyldte vores gamle

kirke med både klassisk musik, nordiske

folketoner og moderne, rytmiske

arrangementer af kendte danske

salmer.

Komponisterne var så forskellige som

Johan Sebastian Bach, Thad Jones,

Oluf Ring og Fuzzy og en hel del der

imellem.

En herlig aften med en masse dejlig

medrivende musik.

Vivian Haenschke

udflugt

Årets sommerudflugt gik til Trapholt

Kunstmuseum ved Kolding Fjord.

Det var en fin tur, hvor der var lidt

for enhver smag: Møbelkunst, malerier,

keramik og ikke mindst de herlige

udendørsarealer. Desværre blev

det lidt forjaget, idet vi også skulle

besøge den meget flotte Lyng Kirke

på vejen tilbage. Vi har i Aktivitetsudvalget

besluttet, at vi næste år

tager afsted allerede kl. 12.30, så vi

kommer igennem i et mere afslappet

tempo.

salmekrydstogt efteråret 2010

Velkommen til et krydstogt frem

og tilbage i Den Danske Salmebog.

Studiekredsen, som ledes af

kirkens 2 præster, beskæftiger

sig med danske salmedigtere og

de tekster, vi kender fra salmebogen.

Vi går alfabetisk frem

efter digternes navne og krydser

på den måde rundt mellem

skiftende tider og opfattelser af

troens indhold og menighedens

opgaver.

Man kan sagtens hoppe ombord

som nybegynder her i år.

Tilmelding er ikke nødvendig,

men hvis du ikke har været med

før, er det en god idé at kontakte

Agnete Holm Hvidt på tlf.

66 12 33 96 for at høre, hvilken

lokalitet vi skal være på - det kan

godt skifte lidt, indtil vi har vores

nye sognegård.

Vi mødes på følgende datoer:

Torsdag den 9. september (AHH)

Torsdag den 23. september (BH)

Torsdag den 7. oktober (AHH)

Onsdag den 27. oktober (BH)

Vi mødes alle dage kl. 19.00

Agnete Holm Hvidt og Bo Haug

sidE 4


Af menighedsrådsformand

Vivian Haenschke

Menighedsrådsmøder

2. september kl. 19.00

bemærk ændret dato - afholdes

på Kirkegårds Allé

29. september kl. 19.00

bemærk ændret dato - afholdes

på Kirkegårds Allé

28. oktober kl. 19.00

Afholdes på

Kirkegårds Allé

25. november kl. 19.00

Afholdes i Ansgargården

sidE 5

nyt fra mEnighEdsrådEt

Hver gang jeg sidder ved tasterne og

skriver indlæg til kirkebladet, undrer

jeg mig over, hvor tiden dog bliver af.

Et iskoldt forår blev for et øjeblik siden

afløst af en varm sommer, og nu står

vi allerede på tærsklen til efteråret.

Sommeren i Ansgars har været stille

og rolig – alle vores aktiviteter har

holdt ferie i juli og en del af august,

og de fleste har holdt en eller anden

form for sommerferie. Nogle har været

udenlands, andre nydt sommervejret

herhjemme og for manges vedkommende

i selskab med familien.

I menighedsrådet har der også været

stille. Normalt holder vi ikke møder i

juni og juli, men i år valgte vi alligevel

at lægge et ind den 24. juni – der var

mange praktiske ting omkring sognegården,

vi var nødt til at snakke om.

Eftersom tidsplanen holder, kan vi

forvente at få huset i løbet af oktober

– det betyder, at flytningen fra Kirkegårds

Allé rykker nærmere. Her bliver

der rigtig meget at tage sig af, der skal

jo pakkes, sorteres og ryddes op.

Vi har også fået fastlagt, hvornår vi

skal holde indvielse af sognegården,

og valget faldt på den 1. søndag i advent

dvs. 28. november. Netop denne

dag blev valgt, fordi vores kirke er

indviet 1. søndag i advent, så på den

måde kunne vi knytte bånd mellem

fortid og nutid. Detaljerne omkring

indvielsen er ikke helt på plads endnu,

men det ligger fast, at vi starter med

gudstjeneste kl. 10.30, hvor biskop

Kresten Drejergaard prædiker, herefter

samles vi alle i Ansgargården til

indvielse. Indbydelser og program bliver

lavet i løbet af september måned

og vil bl.a. komme til at ligge i kirken.

I juni måned fik vi solgt Kirkegårds Allé

– det var dejligt at få den side af sagen

på plads, for vi skal jo bruge pengene

fra salget til finansiering af sognegården.

Huset er solgt med overtagelse

15. november, og det skal fremover

danne ramme om en børnefamilies liv.

Personligt er jeg meget glad for, at det

nu er en familie, der rykker ind frem

for, at huset fortsat skulle fungere som

en eller anden form for kontor. Jeg synes,

den gamle bygning fortjener det

liv, det giver, når børn drøner op og

ned ad trapperne, og de kærlige hænder,

som de voksne uden tvivl vil give

den. Jeg håber, familien kommer til at

trives i dens nye omgivelser.

Som noget nyt vil vi den 14. oktober

afholde en sogneaften, hvor regnskab

for 2009, budget 2011 og menighedsrådets

beretning for det seneste

år vil blive fremlagt sammen med et

bud på, hvad rådet skal arbejde med i

det kommende år. Det vil være en god

lejlighed til at få lidt indblik i, hvad menighedsrådet

tager sig af.

Som det fremgår her i bladet, så er efteråret

fyldt med aktiviteter - både de

faste så som legestue, café og aftenspisninger,

men også igen en række

koncerter og andre musikarrangementer,

så der er al mulig god grund til at

komme en tur forbi Ansgars Kirke.

sogneaften

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 er

der mulighed for dels at få indblik i

kirkens økonomi og dels blive klogere

på, hvad menighedsrådet er for en

størrelse, og hvad det laver.

Regnskabet for 2009 og budget for

2011 vil blive fremlagt og gennemgået,

ligesom menighedsrådet vil aflægge

beretning for det seneste år og løfte

sløret for, hvilke opgaver det skal beskæftige

sig med i det kommende år.

Det hele foregår i kirken, og der bliver

serveret kaffe med brød.

Vivian Haenschke


onsdag den 1. september kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2010 afsluttes

i den gamle musiks tegn. Orglets

stemmer blander sig denne gang

med noget så sjældent som en ægte

kontratenor, Michael Larsen fra København.

Michael nærer en stærk

interesse for det helt særlige repertoire,

som knytter sig til hans sjældne

stemme. En kontratenor lyder næsten

som en kvindelig altstemme,

og kontratenorer var fast inventar i

renæssance- og baroktiden. Til koncerten

er der sammensat et program

med musik af bl.a. Bach og Händel.

Også nutidige komponister har skrevet

for kontratenor, hvilket programmet

vil afspejle. Der er gratis adgang

og koncertcafé.

fredag den 3. september

kl. 19.00-22.30

På denne aften afholdes der kulturnat

i Odense. Overalt i byen vil der

være udstillinger, teater og musik

– således også i Ansgars Kirke. Programmet

ser således ud:

kl. 19.00 Koncert med engelsk kor-

og orgelmusik ved Ansgars Kantori og

Torben Krebs.

kl. 19.30 – 21.30 åbent hus til orglerne

og fremvisning.

kl. 22.00 – 22.30 RETRO ORGEL:

Anderledes orgelkoncert med musik

af bl.a. Simon & Garfunkel, Beatles og

Procul Harum, arr. for orgel og fremført

af kirkens organist.

Der er ”café” i kirkerummet hele aftenen!

torsdag den 28. oktober kl. 19.30

Koncert i anledning af Spil Dansk Dagen

2010. Et genhør med DUO LUNDE

& KREBS, som har specialiseret sig i at

spille melodier fra den danske sang- og

salmeskat i moderne, jazzinspirerede

arrangementer. Duoen består af Mads

Juul Lunde, trompet og flygelhorn, og

Torben Krebs, flygel og keyboard. Der

er gratis adgang og koncertcafé.

søndag den 7. november kl. 16.00

I anledning af Allehelgens søndag er

der korkoncert i kirken. Programmet

vil bestå af meditativ kormusik, og

medvirkende er Odin Koret v. Carsten

Hessum og Ansgarkoret v. Torben

Krebs. Der er gratis adgang.

onsdag den 17. november kl. 19.30

Stumfilmkoncert! Torben Krebs improviserer

på orgel til fremvisning af

stumfilmen ”Gösta Berlings Saga”,

over Selma Lagerlöfs debutroman. Filmen

var Greta Garbos gennembrud.

Filmen vises på stort lærred i kirkerummet.

Gratis adgang og koncertcafé.

aftenkirke: aftengudstjeneste –

fællesspisning – foredrag og fællessang

med lars Busk sørensen

torsdag den 18. november kl. 18.00

er der aftengudstjeneste med efterfølgende

fællesspisning. Det er der

jo sådan set intet nyt i: de korte aftenandagter

med hyggeligt samvær

er blevet et fast og godt indslag i kirken!

Denne gang er der dog sket en ændring,

for efter andagt og spisning –

ca. kl. 19.30 – fortsætter aftenen med

et spændende møde med lyriker og

salmedigter Lars Busk Sørensen. Han

er repræsenteret i den nye salmebog

med ”Uberørt af byens travlhed”,

”Menneske, din egen magt” og ”Nu

står der skum fra bølgetop”, hvilket

kun er en lille del af hans omfattende

produktion. Som salmedigter bruger

han et klart og forståeligt, nutidigt

sprog, hvilket har sikret salmerne stor

popularitet. Hertil bidrager også hans

gode samarbejde med nutidige komponister

som f.eks. Willy Egmose og

Klaus Brinch.

Med sin hustru ved klaveret vil Lars

Busk Sørensen i ord og toner føre os

igennem sit univers af salmer, fortælle

om baggrunden for salmernes tilblivelse

og delagtiggøre os i sine betragtninger

omkring salmedigtning i

almindelighed.

Se yderligere vedr. spisning og tilmelding

på side 11 i bladet.

musik og sang

GÅ IKKE GLIP AF GODE

MUSIKOPLEVELSER…

Få tilsendt nyhedsbrev pr.

mail om kommende koncerter

og musikarrangementer

i Ansgars Kirke. Så

er du sikker på ikke at gå

glip af de mange spændende

musikalske aktiviteter,

som kirken byder på!

Tilmelding på mail:

ansgarskirke@mail.tele.dk

Man kan selvfølgelig også

henvende sig til organist

Torben Krebs i kirken eller

til kirkekontoret.

sidE 6


Indtil vores nye bygning står klar, afholdes

den ugentlige legestue i lokalerne

på Kirkegårds Allé 35 (skråt

overfor kirken).

Vi mødes hver onsdag kl. 10.00-12.00.

Cirka hver anden onsdag kommer

vores musikpædagog og aktiverer

de små. Det koster kr. 10,00 at være

med, og der er ingen tilmelding. Du

dukker bare op. Barnepiger, bedstemødre,

fædre og mødre – alle er velkomne.

Program:

1. onsdag i måneden:

Musikpædagog

2. onsdag:

Mini-andagt hvor vi tænder lys og

synger salmer

3. onsdag:

Musikpædagog

4. onsdag:

Legedag

evt. 5. onsdag:

Musikpædagog

aBc-lEgEstuEn

sidE 7

september

On 1 19.30 Orgelsommer koncert

To 2 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 3 10.00

19.00

Café

Kulturnat

Lø 4 11.00 Loppemarked

Sø 5 10.30 Gudstjeneste

Ma 6

Ti 7

On 8

To 9 19.00 Salmekrydstogt

Fr 10 10.00 Café

Lø 11

Sø 12 10.30 Gudstjeneste

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16 18.00 Aftenkirke

Fr 17 10.00 Café

Lø 18

Sø 19 10.30 Gudstjeneste

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23 19.00 Salmekrydstogt

Fr 24 10.00 Café

Lø 25

Sø 26 10.30 Høstgudstjeneste

Ma 27

Ti 28

On 29 19.00 Menighedsrådsmøde

To 30

oktober

Fr 1 10.00 Café

Lø 2

Sø 3 10.30 Gudstjeneste

Ma 4

Ti 5

On 6

To 7 19.00 Salmekrydstogt

Fr 8 10.00 Café

Lø 9

Sø 10 10.30 Gudstjeneste

Ma 11

Ti 12 19.30 Foredragsaften

On 13

To 14 19.30 Sogneaften

Fr 15 10.00 Café

Lø 16

Sø 17 10.30 Gudstjeneste

Ma 18

Ti 19

On 20

To 21 18.00 Aftenkirke

Fr 22 10.00 Café

Lø 23

Sø 24 10.30 Gudstjeneste

Ma 25

Ti 26

On 27 19.00 Salmekrydstogt

To 28 19.00

19.30

Menighedsrådsmøde

Koncert Lunde&Krebs

Fr 29 10.00 Café

Lø 30

Sø 31 10.30 Gudstjeneste

Ma 1

Ti 2

On 3

To 4

november

Fr 5 10.00 Café

Lø 6

Sø 7 10.30

16.00

Ma 8

Ti 9

On 10

To 11

Gudstjeneste

Korkoncert

Fr 12 10.00 Café

Lø 13

Sø 14 10.30 Gudstjeneste

Ma 15

Ti 16

On 17 19.30 Stumfilmskoncert

To 18 18.00 Aftenkirke + foredrag

Fr 19 10.00 Café

Lø 20

Sø 21 10.30 Gudstjeneste

Ma 22

Ti 23

On 24

To 25 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 26 10.00 Café

Lø 27

Sø 28 10.30 Højmesse og indvielse

af Ansgargården

Ma 29

Ti 30

desuden fast hver uge:

mandag 18.30 - 20.00 fdf

tirsdag 19.00 - 21.30 ansgarkoret

onsdag 10.00 - 12.00 legestue

oVErsigtskalEndEr for ansgars kirkE


kVartalEts salmE

”Nu bede vi den Helligånd” DDS 289

Denne salme går helt tilbage til den

katolske tid, hvor man i pinsen sænkede

en udskåret due af træ ned fra

kirkens loft for at synliggøre Helligåndens

komme. Det er Helligånden,

der samler folk om troen, så at der

opstår en menighed, hvor der ellers

bare var en flok. Helligånden skaber

liv i den enkelte og i kirken. Det står

fast, hvad enten den er katolsk eller

protestantisk.

Luther digtede videre på den gamle

sang, 1528 blev den oversat til dansk,

hvor den snart forelå i en masse variationer.

I 1836 gennemarbejdede

Grundtvig den og tog den med i sit

skelsættende værk ”Sang-Værk til

den danske Kirke”. Salmen er formet

som en bøn til Helligånden, som kaldes

lysets og kærlighedens og sandhedens

ånd.

Hvor Helligånden er til stede, der

er man i Guds nærhed og knyttet

til ham. Helligåndens nærhed åbner

hjertet for kærlighed og fred imellem

mennesker og kaster et forvandlet

lys over hele tilværelsen - ligesom

det skete for dem, der traf Vorherre,

mens han vandrede på Jorden. Ved

Helligåndens hjælp kommer vi med

ind i den samme fortælling om sindets

åbning imod en afgørende ny

opdagelse.

Det er det, Grundtvig henviser til med

citatet ”Da er perlen fundet…

”Det hentyder til fortællingen om en

købmand, der søgte efter perler. Da

fandt han én særlig kostbar dejlig én,

og solgte alt hvad han havde for at

eje netop den. Sådan går det den,

der ved, at det at tro på Gud er alt. -

Som regel ved vi ikke dét; vi glemmer

det. Længes ikke efter perler.

Derfor minder salmen os om Helligåndens

gerning – det er ham, der vækker

liv i os og opmuntrer og trøster

os og oplyser os om, at livet er værd

at leve, fordi det er Guds skaberværk,

dejligere end vi kan begribe.

Agnete Holm Hvidt

Nu bede vi den Helligånd

at sammenknytte os ved troens bånd

og til verdens ende

kirken at bevare,

nådig at afvende

al dens nød og fare.

Herre, hør vor bøn!

Du lysets Ånd! opklar os så,

at i sin herlighed kan for os stå

Herren, vi tilbede,

Guds den elskelige,

som os vil indlede

i sin Faders rige!

Herre, hør vor bøn!

Du kærlighedens Ånd! indgyd

i Herrens samfund kærlighedens fryd,

så vi glade vandre,

Jesus, mellem dine,

elskende hverandre,

som Gud elsker sine!

Herre, hør vor bøn!

O Talsmand! lad os finde trøst,

som barnet finder den ved moders bryst,

i din søde stemme,

så al vor elende

smilende vi glemme

over salig ende!

Herre, hør vor bøn!

Ja, sandheds Ånd! forvis os på,

at også vi er af Gud Faders små!

Da er sorgen slukket,

da er perlen fundet,

Paradis oplukket,

døden overvundet.

Herre, hør vor bøn!

sidE 8

ansgarkorEt

- er det noget for dig?

Ansgarkoret lever i bedste

velgående og starter på en ny

sæson tirsdag den 7. september

kl. 19.00.

Foran venter et travlt og

spændende efterår med deltagelse

i gudstjenester, koncerter

og ikke mindst indvielsen

af Ansgargården.

Der afholdes prøve hver tirsdag

kl. 19.00 – ca. 21.30.

”Der er altid plads til en til,

som synger i kor”! Der kræves

ikke nodekendskab for

at være med i koret, men til

gengæld er godt humør og

sangglæde en betingelse.

Koret består af 25-30 sangglade

mennesker, og vi vil gerne

være flere – IKKE MINDST

ALTER OG TENORER.

Henvendelse hos korleder

Torben Krebs, tlf. 66 14 45

54 eller i kirken.

fortsættes side 10

sidE 8


hØstgudstjEnEstE

Søndag den 26. september

kl. 10.30

Efter gudstjenesten samles

vi til fællesspisning. Derefter

følger den årlige auktion,

der denne gang er anderledes

end før. Vi beder

jer nemlig om at bidrage

med kager eller brød efter

jeres yndlingsopskrift. De

vil så blive solgt efter alle

kunstens regler til højstbydende

lækkersultne person.

Pengene går til den stående

indsamling til Haiti.

Efter auktionen får vi besøg

af fuldmægtig i Klima-og

Energiministeriet, Chr. Hald-

Mortensen, der taler om

”Klimaudfordringen: ”Videnskab

og storpolitik”. For

høstgudstjenesten bør også

inspirere os til at tænke over

vores plads i naturen og vores

ansvar for den. Oven på

disse tanker trænger vi nok

til det sidste programpunkt

– kaffe og måske endnu flere

kager…

Har du blomster til overs fra

haven, vil de gøre god fyldest

som pynt og til salg.

Ansgarkoret medvirker ved

gudstjenesten.

sidE 9

FDF Odense Ansgar kreds er

et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde,

der prøver at

få kirkens forkyndelse og

FDFs formål: “at møde børn

og unge med evangeliet

om Jesus Kristus…” ind i en

meningsfyldt sammenhæng

med den hverdag, børn og

unge oplever - igennem et

spændende og sjovt indhold

i fritiden - indendørs

som udendørs.

Alle børn i alderen 6 år og

opefter er derfor meget

velkomne - mandag fra kl.

18.30 - 20.00.

Vi holder til i og omkring

Ansgars Kirke og

Menigheds hus, Kirkegårds

Alle 35. Ud over at vi mødes

hver mandag, undtagen i

skolernes ferie, tager vi også

på weekendture, sommerlejre,

kanoture, fjeldture og

landslejre.

Flere oplysninger fås hos

kredslederen:

Christian Munch Grooten –

tlf.: 30205052

det bedste ved fdf er fællesskabet!

- Alle har det godt sammen, og ingen

føler sig udenfor.

Det bedste ved FDF er sommerlejren!

Når man er på sommerlejr, hygger og

leger man. Alle kan være med, der er

aldrig nogen, der bliver holdt udenfor

i FDF.

På hver sommerlejr er der et tema,

som f.eks. i år, hvor det var ”eventyr”.

Alle de poster og lege, vi laver,

har noget med temaet at gøre, eksempelvis:

da vi skulle lære at neje

og bukke, som rigtige prinser og

prinsesser, tænde et bål, som pigen

med svovlstikkerne, eller da vi skulle

se, hvem der kunne stå længst tid på

et ben og meget mere.

Som I kan høre, er det både sjovt og

hyggeligt at være FDF`er.

Selvom FDFs motto er: ”At møde

børn og unge i sjov og leg med evangelierne

om Jesus Kristus”, er det ikke

sådan, at vores ledere står og banker

os oven i hovedet med biblen, men

de fortæller os om biblen og læser

op fra den. Sådan, så vi både har det

sjovt og lærer om Jesus.

Sofie A.D. Storm – 13 år

dEt BEdstE


forEdragsaftEn

Fælles foredragsaften for Ansgar og

Munkebjerg Sogne i munkebjerg

kirke tirsdag den 12. oktober kl.

19.30 ved redaktør på Kristeligt Dagblad

Morten Thomsen Højsgaard.

Folkekirken ved en moderne skillevej.

Over hele Europa går de gamle statskirker

tilbage. Samtidig vokser ny interesse

frem for tro både i medierne

og op til højtider og ved store events i

kirkerne. Folkekirken, der på én gang

er en statsinstitution og et trossamfund,

befinder sig i et vadested lige

midt mellem disse to tendenser.

Lige før biskop Erik Norman Svendsen

sidste år gik af som biskop i

København, forudså han, at stat og

kirke i Danmark ville blive adskilt senest

ved næste revision af Grundloven

og udtalte med beklagelse: ”Jeg

tror ikke, folkekirken kan bevare sin

særstatus”.

Lige før biskop Søren Lodberg Hvas i

år gik af i Aalborg, modsagde han sin

københavnske kollega og mente, at

folkekirken nok skulle klare sig: “Jeg

oplever, at kirken står stærkere i det

danske samfund som kirke i dag, end

da jeg blev præst i 1970.”

Hvem skal man så tro på? Hvor er

folkekirken egentlig på vej hen?

Og hvad er det, som gør, at kirkens

topfolk netop i disse år kan blive så

uenige om folkekirkens plads i det

danske samfund?

Kristeligt Dagblads kirke- og tro-

redaktør Morten Thomsen Højsgaard

er ph.d. i religionssociologi fra Københavns

Universitet og står bag flere

nye undersøgelser af danskernes

gudstro. Han fortæller og lægger op

til debat om nutidens folkekirke, som

står ved en skillevej mellem på den

ene side at miste sin særstatus og på

den anden side at være et trossamfund

med større styrke og selvtillid.

Besøgstjenesten mangler besøgsvenner

I Ansgars Sogn bor der mange ældre mennesker,

der vil blive glade for at få besøg en gang imellem.

Alderdom, sygdom, manglende overskud og

familie, der bor langt væk, kan gøre det svært

at skabe nye kontakter og holde gamle ved lige.

Besøgs tjenesten i Ansgars Kirke formidler hjemmebesøg

til mennesker, som har svært ved at komme

ud blandt andre. Meget bliver lettere at have med

at gøre, når man får delt det med et andet menneske.

hvad kræves der?

Som besøgsven skal du kunne afsætte eksempelvis

halvanden time hver 14. dag. Hvornår og hvor tit aftales

nærmere, så det passer ind i din hverdag. Du skal

være stabil og have et åbent sind. Du er naturligvis kun

besøgsven sålænge, du selv ønsker det.

hvad laver en besøgsven?

Tiden bruges til det, du og besøgsværten bliver

enige om, og som begge kan have glæde af: Tilbageblik

fra tiden der er gået siden sidste besøg,

højtlæsning, skrive breve, se gamle fotos, gå tur og

hvad man nu ellers finder på.

hvorfor besøgsven?

Når du melder dig som besøgsven, hjælper du et

andet menneske. Og glæden ved at hjælpe overstiger

ofte den ”indsats”, du selv yder. Du lærer en

masse om accept og tolerance. Derudover arrangeres

der regelmæssige møder, hvor du kan udveksle

oplevelser og erfaringer med andre besøgsvenner.

Har du mod på at blive besøgsven, kan du henvende

dig til sognemedarbejder Henrik Wraa på 4127 0552

eller mail hwraa@mail.dk. Der ligger en folder i kirken

med mere information.

BEsØgsVEnnEr

sidE 10


Fredagscafeen er fra kl. 10 til

kl. 12.

Vi starter med kaffe og te

samt boller og småkager.

Det koster kr. 10,00. Efter

foredraget er der let gymnastik,

hvor langt de fleste kan

være med.

Dette bliver så vores sidste

sæson, hvor cafeen afholdes

i selve kirken. Ikke mindst af

hensyn til lyd og fremvisning

af billeder og film bliver det

et stort fremskridt at komme

ned i vores nye lokaler.

Du kan allerede nu sætte

kryds i kalenderen ved den

3. december, hvor fredagscafeen

- hvis alt går vel –

debuterer i Ansgargården

med besøg af Jesper Buhl fra

Den fynske Opera.

sidE 11

frEdagscafEEn

3. september

Film. Kald mig Liva. 2. del

10. september

Agnete Holm Hvidt om forfatteren

Johannes Jørgensen. Sange akkompagneret

af Torben Krebs

17. september

90 år og stadig i trodsalderen. Helga

Brøndum om Bodil Kringel og hendes

oplevelser med Vartov og Grundtvig

24. september

Ønskekoncert med høstens sange.

Kom og vælg din yndlingssang fra

Højskolesangbogen

1. oktober

Film. Kald mig Liva. 3. del

8. oktober

Lis Ingemann. Som luksusvagabond

på Hærvejen

15. oktober

Holger Mejlbjerg om Broder Jacob:

Dansk kongesøn, munk, missionær

og indianer i 1500-tallet

22. oktober

Klaus Sørensen spiller Country & Western

29. oktober

Annette Jørgensen synger akkompagneret

af Torben Krebs

5. november

Film. Kald mig Liva. 4. del

12. november

Præst Marianne Larsen fortæller om

sine oplevelser som bryllupskoordinator

i den danske kirke i Los Angeles

19. november

Annette Winter viser rejsebilleder fra

Vietnam

26. november

Frede Madsen fortæller om jul i gamle

dage

Når dette kirkeblad læses, går håndværkerne

forhåbentlig og arbejder

på at færdiggøre det indre af Ansgargården

– herunder et fint, nyt køkken.

Det er jo ingen hemmelighed, at

det oprindelige køkken i kirken, og

her på det sidste køkkenet på Kirkegaards

Allé, har været mest velegnet

til almindelige husholdninger – og

ikke op til de 80 mennesker, der har

været med til vores hyggelige aftener.

Faktisk har det været hyggeligt at lave

mad under disse vilkår, men vi glæder

os nu alligevel til at komme over

i det nye. Det giver også plads til at

flere frivillige kan give en hånd med.

For tiden har vi nogle solide kartoffelskrællere

mm., men i det nye kan

andre måske komme og bage brød

eller en kage til kaffen?

Kom og vær med! Hvis du har svært

ved at få indpasset gudstjenesten

om søndagen, er der mulighed for at

komme og falde lidt ned og reflektere

lidt over livet den tredje torsdag

i måneden.

Aktuelle datoer:

16. september

21. oktober

18. november

Tilmelding på hwraa@mail.dk eller

på kirkekontoret senest mandagen

før. Vi serverer mad af økologiske råvarer

til kr. 30, børn halv pris.

aftEnandagt og fællEs spisning


sEptEmBEr

søndag den 5. september

Kl.10.30 Agnete Holm Hvidt

14.s.e.t. – Johs. 5.1-15

Kort form for gudstjeneste

søndag den 12. september

Kl. 10.30 Christian Dickmeis

15.s.e.t. – Luk. 10.38-42

torsdag den 16. september

Kl. 18.00 Bo Haug

aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 19. september

Kl.10.30 Bo Haug

16.s.e.t. – Johs. 11.19-25

søndag den 26. september

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

høstgudstjeneste

med efterfølgende samvær

17.s.e.t. – Mk. 2.14-22

Nye tider for kirkebladet

oktoBEr

søndag den 3. oktober

Kl. 10.30 Bo Haug

18.s.e.t. – Johs. 15.1-11

Kort form for gudstjeneste

søndag den 10. oktober

Kl.10.30 Agnete Holm Hvidt

19.s.e.t. – Johs. 1.35-51

søndag den 17. oktober

Kl. 10.30 Bo Haug

20.s.e.t. – Mth. 21.28-44

torsdag den 21. oktober

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

søndag den 24. oktober

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

21.s.e.t. – Luk. 13.1-9

søndag den 31. oktober

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

22.s.e.t. – Math. 18.1-14

familiegudstjeneste

Kirkebladet bliver ikke længere husstandsomdelt, men kan hentes enten

i kirken eller på kirkekontoret. Husk at tage bladet med til dine naboer

også.

Artikler mv. fra kirkebladet bliver lagt på hjemmesiden, samtidig med

bladets udgivelse. På hjemmesiden er det også muligt at downloade hele

bladet.

Vivian Haenschke

noVEmBEr

søndag den 7. november

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Alle Helgens dag – Mth. 5.13-16

Kort form for gudstjeneste

søndag den 14. november

Kl. 10.30. Bo Haug

24.s.e.t. – Johs. 5.17-29

torsdag den 18. november

Kl.18.00 Agnete Holm Hvidt

aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

Derefter foredrag

søndag den 21. november

Kl. 10.30 Bo Haug

Sidste s. i kirkeåret – Mth. 11.25-30

søndag den 28. november

Kl. 10.30 Biskop Kresten Drejergaard

festgudstjeneste

1.s. i advent – Mth. 21.1-9

søgte du efter nyt fra odense

kirkeskole?

Vi begynder først, når det ny

hus er klar til brug – efter jul.

gudstjEnEstEr i ansgars kirkE

Årets indsamling

Indsamlingen resten af kirkeåret

går til hjælp til de

mange tusinde ofre efter

jordskælvs kata strofen på

Haiti. Pengene sendes via

Red Barnet til støtte for

børnene i om rådet.

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er

der “stående” kirkekaffe

nederst i kirken.

Kirkebil

Af hensyn til økonomien ser

menighedsrådet sig desværre

nødsaget til at indskrænke

kirkebilskørslen til kun at

gælde sognets beboere.

Kørsel til og fra arrangementer

i kirken skal be stilles

på kirkekontoret senest kl.

13.00 hverdagen før arrangementet.

More magazines by this user
Similar magazines