KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

dmi.dk

KORREKTION FOR FEJLKILDER AF DAGLIGE ... - DMI

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 INDLEDNING............................................................................................................................................. 3

2 METODER TIL AT KORRIGERE MÅLT NEDBØR FOR FEJLKILDER ........................................... 6

2.1 MODEL TIL KORREKTION AF FLYDENDE NEDBØR............................................................................................ 7

2.2 MODEL TIL KORREKTION AF FAST NEDBØR .................................................................................................... 8

2.3 MODEL TIL KORREKTION AF BLANDET NEDBØR ............................................................................................10

2.4 KORREKTION FOR LÆEFFEKT.......................................................................................................................13

2.5 KORREKTION FOR WETTING I PRAKSIS..........................................................................................................14

2.6 KORREKTION HVIS V, T OG I ER UDENFOR GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR MODEL ................................................15

3 SYSTEM TIL KORREKTION AF DAGLIGE NEDBØRMÅLINGER..................................................16

3.1 STATIONSNETTET I DANMARK - HVILKE VARIABLE MÅLES PÅ STATIONERNE?.................................................17

3.2 REGIONSOPDELING AF DANMARK ................................................................................................................18

3.3 DEFINITION AF BASISSTATIONER..................................................................................................................18

3.4 HVORDAN HAR DATAGRUNDLAGET ÆNDRET SIG TILBAGE I TIDEN? ................................................................19

3.5 PROGRAM- OG FILSYSTEMET .......................................................................................................................20

3.5.1 Oversigt..............................................................................................................................................20

3.5.2 Generelt om programsyntaks ..............................................................................................................23

3.5.3 Fase 1 - datakontrol (program: OK_LIST) ..........................................................................................23

3.5.4 Fase 2 - kontrol af nettet af basisstationer (program: BAS_LIST) .......................................................29

3.5.5 Fase 3 - beregning af afledede variable (program: BER_KORR) ........................................................34

3.5.6 Fase 4 - kontrol af nedbørstationer (program: NED_LIST) .................................................................38

3.5.7 Fase 5 - korrektion af punktnedbør (program: KORR_MAN) ..............................................................40

4 BEREGNING AF METEOROLOGISKE VARIABLE............................................................................42

4.1 BESTEMMELSE AF NEDBØRTYPEN ................................................................................................................42

4.1.1 Nedbørtypen ud fra vejrkoder .............................................................................................................43

4.1.2 Nedbørtypen på basis af temperatur....................................................................................................46

4.1.3 Nedbørtypen ved en automatisk klimastation ud fra vejrkoder ............................................................46

4.2 REGNINTENSITET........................................................................................................................................47

4.3 SNEPROCENT..............................................................................................................................................48

4.4 MIDDELVÆRDI UNDER NEDBØR AF VINDHASTIGHED OG LUFTTEMPERATUR ....................................................50

4.5 SNETYKKELSE, WETTING OG FORDAMPNING.................................................................................................50

4.6 FAKTORER DER INDVIRKER PÅ USIKKERHEDEN PÅ ESTIMATET........................................................................51

5 EKSEMPLER PÅ KORREKTION...........................................................................................................55

5.1 CASE STUDY: SNESTORMEN 1996 ................................................................................................................55

5.2 KORREKTION AF EN NEDBØR TIDSSERIE SØNDERSØ 1979-1995 .....................................................................55

6 AFRUNDING OG FREMTID....................................................................................................................58

LITTERATUR

APPENDIKS

SAMMENLIGNING AF GAMLE OG NYE KODER FOR VEJRET (WW) OG VEJRETS FORLØB (W1,W2)

More magazines by this user
Similar magazines