Nøddeknækkeren Vi knækker ”nødder” - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Nøddeknækkeren Vi knækker ”nødder” - Ny i Danmark

Nøddeknækkeren

Vi knækker ”nødder”


Kompleksitets modellen


Sådan - opstartes projektet ?

• Jeg holder oplæg for fagpersonerne i

boligområdet om projektet.

• Jeg laver interview med fagpersonerne i

området hvor de kommer med

emner/familier til projektet.

• Familierne udvælges.

• Arbejdet starter---------------.


Oplæg for fagpersoner i området

• Min funktion som Nøddeknækker er:

• At være bindeled mellem familierne og

”systemet” (de professionelle).

• At koordinere indsatsen/arbejdet med/omkring

nogle udsatte familier.

• ”At binde sløjfer på enderne”.


Dette for:

• At skabe helhed/overblik for familierne specielt

ift. Indsatsen fra ”professionelle”.

• ”blive herrer i eget hus”.

• At styrke det tværfaglige – tværgående

samarbejde ift. De enkelte familier og som

helhed.


Interview af fagpersoner

• PPR

• Sundhedsplejerskerne

• SSP

• Politi

• Børne-unge

sagsbehandlere

• Daginstitutionerne

• Skolen i området

• Fritidsordningen på

skolen

• Beboerkonsulenten

• Gårdmand

• Familiecenter

• ”Værestedet”

• Socialpædagog

• 2.sprogspædagog

• Uddannelses vejleder


Kriterier for udvælgelse??

• Familier med komplekse

problematikker, hvor man oplever at

nuværende indsats ikke virker.

• Familierne skal bo i boligblokkene i

Hømarksområdet

(Byparken,Marslevvej,st.

Byhavevej,Ørbækvej).


Forskellige kategorier:

• Ung enlig mor

• Familie med alkoholproblematik

• Familie med psykisk sygdom

• Tyrkisk familie

• Roma familie

• Irakisk familie

Vietnamesisk familie


16

14

12

10

8

6

4

2

0

Fordeling af familier.

53 familier i alt.

41 med anden etnisk baggrund og 12 danske

Vietnamesisk

Dansk

Grønlandsk

Afrikansk

Kosovo albanere/Albanere

Arabiske

Bosnisk

Tamilsk

Tyrkisk

Thailandsk

Roma


• Mange romaer

Ny gruppe: Grønlandske familier

• Følgende familier peger adskillige fagpersoner på:

• 4 romaer (3-8)

• 1 tyrkisk (3)

• 2 arabiske (3)

• 1 bosnisk (3)

• 1 tamilsk (3)

• 2 danske (5)


Hvad viser interviewene??

Interview viser: at der er mange

fagpersoner være inde, men

indsatserne når ikke sammen – der er

ikke helhed.

Mange fagpersoner kender ikke

andre fagpersoners indsats i

familierne.


Hvad siger de enkelte

fagpersoner?

• Lille dreng på 7 år som har 73% fravær i skolen. Han

er til fare for de andre børn, da han har taget

kvælertag og slår.

• Far og mor er psykisk syge – traumatiserede.

Storebror er kriminel. Mor døv. Pige i børnehave

følelsesmæssige og sociale problemer

• Der har været mange underretninger ift. denne

familie. Børnenes basale behov dækkes ikke.

Forældrene ser ingen problemer.

• Kaos i familien. Mor psykisk syg-depressiv og dårlig

begavet. Barn med ADHD (adfærdsforstyrrelse),

følelsesmæssigt skadet. Forældrene er ikke i stand

til at hjælpe barnet med medicin og lignende.


Udvælgelsesgruppen

• Bente Kjær – beboerkonsulent

• Lene Søndberg – interkulturel konsulent

• Jonna Nielsen – gruppeleder Børne-unge

• Kirsten Larsen – ”nøddeknækker


Procedure

• Den fagperson, som i interview har peget

på en familie – går tilbage til familien og

spørger om familien ønsker at deltage.


Sådan gør jeg!!

• Kontakter familien og fortæller om

tilbuddet – skaber kontakt.

• Lærer familien at kende – får deres

historie, ressourcer og problemer.

• Samarbejdspartnerne både

familie/netværk og fagpersoner inddrages.

• Herefter hjælpes med at skabe overblik og

koordinere indsatserne med og omkring

familien.


MÅL

• At udvikle arbejdet med og for særlig

udsatte familier.

• At sikre udviklingen af gode tværfaglige

relationer.

• At skabe et lokalt fagligt miljø som kan

støtte udsatte familier og det

forebyggende arbejde.


Hvordan ses det??

• Familierne oplever sammenhæng i

indsatsen med og fra ”systemet”.

• Familierne har overblik

• Fagpersonerne i området oplever, at det

tværfaglige/tværgående samarbejde er

udviklet/bedret.


Hvordan dokumenteres ??

• Føres logbog

• Skrives referater fra møder

• Interview nedskrives

Evalueres af extern evaluator


Organisering

Fysisk placering : ”væksthuset”

(en lejlighed i boligområdet)

Daglig ledelse : - beboerkonsulenten

Faglig ledelse: - familieafdelingen

More magazines by this user
Similar magazines