Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

Kompetenceudvikling? - Gentofte Kommunelærerforening

INDHOLD Fremtidens specialundervisning 3-5 Hvor er det nu lige, vi vil hen? 6-9 Kompetenceudvikling Hvorfor? Hvordan? 10-11 AP08 (rejsebeskrivelse) 12-14 Føljeton (rejsebeskrivelse) 14 Medlemsadministrationen 15 Kredsen 16 Pensionistnyt 17 Tillidsrepræsentanter 18 Forsidebillede: Gentofte skole Foto: Kredsstyrelsen Medlemsblad for: gkl Gentofte Kommunelærerforening Hellerupvej 44 2900 Hellerup Tlf: 3962 1544 e-mail: 019@dlf.org www.kreds19.dk Giro: 4065 719 Mod nye tider Formand - Jeppe Dehli Beslutningen, om at kontingentopkrævning i GKL fra 1. september skulle overgå til Danmarks Lærerforening centralt, var som udgangspunkt alene et spørgsmål om at imødekomme et ønske fra de medlemmer, der ikke har haft mulighed for at få trukket deres månedlige kontingent via kommunalt løntræk. Det drejer sig primært om de ansatte på Kommunikationscentret – tidligere THI – og lærerne på Copenhagen International School, som hidtil har været nødt til at betale via giro eller netbank. Iværksættelsen af arbejdet med at overgå til central kontingentopkrævning har imidlertid vist sig ikke bare at være en banal beslutning, men et skridt imod en nytænkning af administrationen i GKL. I umiddelbar forlængelse af beslutningen om at overgå til central kontingentopkrævning har vores medlemsadministrator, Emil Ming Griése, valgt at slutte sit arbejde i GKL med udgangen af 2009. En beslutning, som vi i GKL er meget kede af, men samtidig til fulde forstår. Ming har siden 1998 varetaget en række sekretærfunktioner for kredsstyrelsen, men i de senere år har det primært været medlemsadministrationen, han har taget sig af. Udover at holde styr på kontingentindbetalingerne har Ming gjort en stor indsats for at yde en god service over for medlemmerne, som altid har været i gode hænder - om det så har drejet sig om nytilkomne, barslende, eller de, der skulle pensioneres. Ming har nydt stor respekt i forhold til sit arbejde i GKL og har med stor tålmodighed og professionalisme behandlet alle medlemmer med akkuratesse. Nu har Ming så valgt at stoppe sit arbejde i GKL for at hellige sig sin store interesse, fremstilling af håndlavede knive. Herfra skal lyde en stor tak for dine 11 år i foreningens tjeneste, og vi ønsker dig held og lykke fremover. Tilbage står vi med en række fremtidige udfordringer, der ikke længere kan løses med fortidens værktøjer. I GKL er vi derfor nødt til at udtænke nye strategier og muligheder, når vi skal tilpasse os en ny situation uden sekretær, og hvor medlemsadministrationen er flyttet til DLF centralt. Vi er begyndt at tilpasse os de nye ændringer, og i begyndelsen af det nye år forventer vi, at arbejdstilrettelæggelsen er faldet på plads.

More magazines by this user
Similar magazines