Ville du opdage det, hvis disse børn ikke havde ... - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Ville du opdage det, hvis disse børn ikke havde ... - Servicestyrelsen

Ny revideret Dialogvejledning

– et godt redskab når vi oplever børn, der viser tegn på mistrivsel

Dialogvejledningen, der blev udgivet for første gang i 1995, er

kommet i en ny og revideret udgave. De fleste af os, der i vores

daglige arbejde er i tæt kontakt med børn eller unge, står før

eller siden overfor et barn, der viser tegn på mistrivsel. Og i

sådanne tilfælde har Dialogvejledningen vist sig som et nyttigt

redskab.

Dialogvejledningen giver en grundig indføring i reglerne om

tavshedspligt og underretning. De første 117 sider er en håndbog,

der er skrevet i et let tilgængeligt sprog, og som giver eksempler

på, hvordan vi som fagpersoner kan handle i tilfælde,

hvor vi har mistanke om mistrivsel hos et barn. Eksemplerne er

kategoriseret i temaer, så det er let at finde eksempler, der er

relevante for én selv. De sidste 40 sider i Dialogvejledningen er

en gennemgang af reglerne om tavshedspligt, underretningspligt

og videregivelse af oplysninger.

Bestil Dialogvejledningen

Dialogvejledningen kan bestilles via danmark.dk’s Netboghandel

under titlen ”Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

dialog og samarbejde med forældrene – herunder gennemgang

af reglerne om underretning og tavshedspligt”. Den er

på 157 sider og koster 150 kr. inkl. moms.

danmark.dk’s Netboghandel

Hjemmeside www.danmark.dk/netboghandel

E-mail sp@itst.dk

Telefon 1881

© Advice – Ledelses- og kommunikationsrådgivning A/S – 2004 | Billederne i pjecen er modelfotos | Fotograf: Anne-Li Engström

Ville du opdage det,

hvis disse børn ikke havde det godt?

– og ville du vide, hvad du skulle gøre ved det?

Læs Dialogvejledningen

– en værkstøjsbog til dig der arbejder med børn

eller unge.

Om hvordan du kan hjælpe børn og unge gennem

dialog og samarbejde med forældrene.


Som professionelle

er det vores ansvar at handle

Vi ønsker alle, at de børn, som vi møder på vores vej, har det

godt. Vi, der arbejder med børn eller unge i det daglige, har

imidlertid et særligt ansvar. Uanset om vi er dagplejere, pædagoger,

medhjælpere, lærere, sundhedsplejersker, læger, jordemødre

eller sagsbehandlere.

Vi er vant til at iagttage de signaler, børn og unge udsender.

Derfor er vi også nogle af de første, der opdager det, hvis de

har problemer.

Jo før vi griber ind i situationer, hvor børn eller unge har det

dårligt, jo før kan der tages hånd om deres problemer. Og jo

større vil sandsynligheden være for, at problemerne ikke når

at vokse sig alt for store. Men hvad er det egentlig, man kan

gøre?

Tag signalerne alvorligt

Vi kender godt de signaler, et barn udsender, hvis det mistrives.

Alligevel sker det, at vi overser dem eller fejer dem hen.

Det kan være hårdt at erkende, at et barn har det svært og har

brug for vores hjælp som professionelle. Og det er grænseoverskridende

at skulle konfrontere forældrene med noget,

der måske slet ikke er et problem. Der behøver jo ikke være

noget galt.

En pludselig ændret adfærd hos et barn kan have en naturlig

forklaring. Men det kan også være et tidligt tegn på, at der er

noget alvorligt galt. Det kan være svært at vide, hvis ikke vi

taler med barnet og dets forældre om det. Derfor er det vigtigt

ikke at vente, hvis du opfanger signaler om, at et barn mistrives.

Tag dig af det med det samme – for barnets skyld.

Signaler om at noget kan være galt

• barnet har en uforståelig eller pludselig ændret adfærd

• barnet virker uplejet

• barnet udviser ligegyldighed

• barnet virker indesluttet

• barnet virker angst

• barnet virker meget ukoncentreret

• barnet virker opfarende eller aggressivt

• barnet virker ukritisk i sin kontakt med andre

Gå i dialog med forældrene

Forældre vil deres børn det bedste. Og uanset om forældrene

selv er en del af problemet eller ej, så har de en afgørende indflydelse

på håndteringen af det. Derfor er det vigtigt så hurtigt

som muligt at tale med forældrene om det, du har observeret.

Lyt til, hvordan de oplever dine observationer. Og hvis du fortsat

oplever, at der er noget galt, så forsøg at få forældrene til

at samarbejde om at få gjort noget ved det.

Inddrag andre faggrupper

Inddrag andre faggrupper eller forvaltningen, hvis du er i tvivl

om, hvorvidt du og eventuelt din leder kan løse de problemer,

barnet har, i samarbejde med barnets forældre. Det er helt

legalt at tale sammen på tværs af faggrupper og sektorer. Din

tavshedspligt forhindrer ikke en saglig og nødvendig udveksling

af oplysninger, og den må aldrig blive en barriere for dit

arbejde, hvis du forsøger at hjælpe udsatte børn, unge og fa-

milier. Tværtimod har du faktisk underretningspligt, hvis du

formoder, at der er forhold, som gør, at én blandt de børn eller

unge, du arbejder med, har brug for særlig støtte. Når du inddrager

andre faggrupper, får du nye perspektiver på situationen.

Derfor kan der også hurtigere gøres noget ved det.

Tal om, hvad I gør

De fleste vil gå langt for at hjælpe børn eller unge, der mistrives.

Uklarhed og tvivl om regler og retningslinier, ansvarsfordeling,

barrierer hos os selv og andet kan gøre, at vi ikke får

det gjort alligevel. Eller at vi ikke får det gjort hurtigt nok. Eller

på den mest hensigtsmæssige måde.

Selvom regler og retningslinier er klare for én selv, er det ikke

sikkert, at de er det for ens kolleger. Det kan derfor være en

god ide jævnligt at forholde sig til de mest centrale spørgsmål,

fx på et personalemøde.

Vigtige spørgsmål at stille sig selv

• Hvordan bliver vi opmærksomme på de signaler, der

kan være tegn på mistrivsel hos et barn?

• Hvordan håndterer vi barnet, hvis vi oplever sådanne

signaler?

• Hvornår og hvordan skal vi inddrage vores leder og evt.

kolleger?

• Hvornår og hvordan skal vi inddrage forældrene?

• Hvornår og hvordan skal vi involvere andre faggrupper

eller instanser i kommunen?

• Hvilke regler om underretningspligt og tavshedspligt er

vi underlagt, når det gælder mistanke om mistrivsel?

• Hvordan kan vi bruge hinandens erfaringer?

Find svarene i Dialogvejledningen (se næste side).

More magazines by this user
Similar magazines