Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

hvidtogfrit.dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 1713 - Hvidt & Frit

Korrekt vask

H Program startes

^ Tryk på den blinkende tast Start/Stop.

Displayet viser straks efter start den

sandsynlige programvarighed. De første

8 minutter registrerer maskinen tøjets

gennemvædningsevne. Dette kan

medføre, at programvarigheden øges

eller reduceres.

Desuden vises programforløbet i displayet.

Man kan aflæse, hvilket programafsnit

maskinen er nået til.

I Programslut - Tøjet tages ud

I Antikrøl vises der skiftevis:

0:00 Antikrøl

og

0:00 Slut

^ Døren åbnes ved tryk på Dør.

^ Tag tøjet ud.

18

Glem ikke tøjstykker i maskinen! De

kan blive misfarvede, krybe eller

smitte af, hvis de vaskes med næste

gang.

^ Dørbælgen efterses for fremmedlegemer.

^ Vaskemaskinen slukkes ved tryk

på K.

^ Døren lukkes. Således undgås, at

genstande, der ved en fejltagelse

lægges i tromlen, vaskes sammen

med tøjet og evt. beskadiger dette.

More magazines by this user