18.09.2013 Views

Sensommer sonate - Svendborg kommune

Sensommer sonate - Svendborg kommune

Sensommer sonate - Svendborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sensommer

sonate

Nr. 2 · august 2008 · 7. årgang


Udgivet af:

Svendborg Kommune

Rådhuset, Ramsherred 5

Bladet fås på cd.

Ring 6223 3020

Kan også ses på

www.svendborg.dk

Vælg borger, kultur og fritid,

ældreaktiviteter

Redaktion

Birgit Pedersen (ansvarsh.)

Tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

Birgit Jensen

Tove Tang Thomsen

Hans Jørn Hansen

Margit Lolk

Britta Koch

Marianne Mølsted

Lise Nedergård

Forside

Det unge par er Nanna Nielsen

og Gunnar Dam Christensen,

Fotograferet i 1925

I baggrunden Sofus Nielsen

Næste nummer udkommer

Uge 1 2009

Sidste frist for indlæg:

1. nov. 2009

+ ugeavisen 1. onsdag i nov.

Oplag

12.800 stk.

Lay-out

Tegnestuen1.dk

post@tegnestuen1.dk

Tryk

TrykTeam

Grønnemosevej 13

5700 Svendborg

Tlf. 6221 3721

Annoncer

D3-Reklame a/s

Tlf. 6254 1708

post@d3-reklame.dk

S. 4

Sensommersonate

S. 29

Er der håb?

Kære læser ....................... s. 3

Sensommersonate ........... s. 4

Er man stresset ................ s. 6

Værd at vide .................... s. 7

Førtidspensionister ......... s. 8

Det sker i Svendborg ...... s. 9

Aktivitetshuse ................. s. 12

Indholdsfortegnelse

S. 19

Tom Kristensens

forfatterskab

S. 30

Jeg ved hvor der findes

en have så skøn

Foreninger / klubber ....... s. 14

Aktivitetscentre .............. s. 18

Tom Kristensen ............... s. 19

Ældreidræt ....................... s. 22

Er der håb? ...................... s. 29

Jeg ved hvor der findes ... s. 30

Hvem tager sig af hvad ... s. 31


Kære læser

Sensommeraktiviteter

AF BIRGIT PEDERSEN

Uanset om du er efterlønner, ny

pensionist, eller du er nået langt i

den tredje alder, er der mange muligheder

for aktiviteter, hvilket dette

nummer af Impulser vidner om.

Mangfoldigheden er stor, og der tilbydes

aktiviteter på mange forskellige

niveauer. Der er også mulighed

for udfordring, fordybelse eller

afprøvning af nye aktiviteter og det

uanset om du er til kreative, boglige

eller fysiske udfoldelser.

Vi har siden kommunesammenlægningen,

som supplement til de

mange gode lokale aktiviteter, haft

fokus på at lave nye fælles aktiviteter.

Det gør vi fortsat, så derfor

kan du i dette nummer læse om en

stor aktivitetsdag, som vi holder. Vi

har valgt at give dagen det poetiske

navn Sensommer-sonate, da arrangementet

dels foregår i sensommeren,

og dels henvender sig til folk, der

er i deres sensommer. Dagen er

et resultat af et bredt samarbejde

med lokale foreninger, grupper

og enkeltpersoner, suppleret med

”friske” inspirerende kræfter udefra.

En dag, hvor det vil sprudle af

aktiviteter og gode oplevelser for

alle, og hvor man kan deltage i det

omfang tid, lyst og kræfterne er til

det.

Ældrerådenes Dag

1. oktober kl. 13.30 – 15.30 i Scala i Svendborg.

Ældres værdi

Egon Lausen, sognepræst i Kerte og Tanderup sogn holder foredrag over

emnet Ældres værdi. I pausen byder Ældrerådet på kaffe og kage. Efter

pausen vil borgmester Lars Erik Hornemann give sit bud på fremtiden

som ældre i Svendborg kommune . Arrangementet er gratis, og der er

ingen tilmelding.....Vi håber at se dig. Hilsen Ældrerådet

SØREN LOLK

- EN ILDSJÆL FRA TÅSINGE

(1876 - 1933)

- kan du læse om i næste nummer af Impulser

Vi har også i bladet fokus på

Sangens år, som vi blandt andet

fejrer med arrangementer på vore

plejehjem med medvirken af lokale

musikfolk. Det er der artikler om,

lige som du også kan læse om – og

inviteres til foredrag og udstilling

om vores store digter Tom Kristensen,

som boede på Thurø, og som vi

derfor betragter som lokal.

God fornøjelse med valg af aktiviteter.

Vi håber, at se rigtig mange af jer

til Sensommersonaten på Sundhøjskolen

den 21. september

Birgit Pedersen

ældrekonsulent

OBS

-Ny prøveordning

Indtil nu har det været sådan, at alle

der er fyldt 60 år har fået tilsendt et

prøveeksemplar af Impulser med

posten sammen med et brev, der

fortæller lidt om bladet og hvor det

fremgår, hvordan man kan tilmelde

sig ordningen, hvis man ønsker Impulser

fremover. Den ordning er ophørt.

Derfor:

Kender du nogen, som er fyldt 60 år

og måske gået på efterløn kan du

være med til at gøre opmærksom på

Impulsers eksistens. Der kan hentes

et blad i borgerservice og man kan

sikre sig at få Impulser fremover ved

at kontakte ældrekonsulent Birgit

Pedersen på tlf. 6223 3020 eller ved

at udfylde en tilmeldingsseddel ved

afhentning af bladet

Personer, der er tilkendt en social

pension får automatisk bladet

Ændringen som er beskrevet ovenfor

er accepteret af Ældrerådet,

som en prøveordning.

Birgit Pedersen

Impulser 2/08

3


AF BIRGIT PEDERSEN

Takket være midler fra Apoteker

Buch og hustrus mindefond

er vi i stand til at holde en stor

Sensommersonate* med masser

af aktivitet og inspirerende

oplevelser. Det foregår på Sundhøjskolen

på Tåsinge i dejlige

handicapvenlige omgivelser.

Dagen vil være bygget sådan op, at

der hele tiden foregår mange forskellige

ting samtidig - så der er noget for

enhver smag. Man kan tilmelde sig til

foredrag, deltage i en værkstedsaktivitet,

lytte til underholdning, gå rundt

og se udstillinger og arbejdende værk-

steder eller sidde og nyde livet i godt

selskab til lidt godt at spise eller drikke

– eksempelvis en af de mange specialiteter

fra det sydfynske, en sandwich,

pølse eller andet. Nogle aktiviteter er

der tilmelding til – andre møder man

bare op til..

Man kan være med hele eller bare

noget af dagen - alt efter lyst, interesse

eller kræfter.

Der arrangeres transport for dem, der

har brug for det.

4 Impulser 2/08

Sensommersonate

for DIG på Sundhøjskolen

- et særligt tilbud til alle Impulsers læsere

Søndag den 21. september fra kl. 10 - 17

Du kan

blandt andet opleve:

Foredrag, musik og fysiske aktiviteter.

Der vil være værksteder, udstillinger

og salg af mad, drikkevarer og

sydfynske specialiteter. Kaffe, te og

kage.

Gamle veteranbiler, motorcykler

og Vespa scootere - nyd synet eller

prøv en køretur.

Søren Ryge Petersen holder foredrag

Hanne Bramsen, Jesper Buhl og

en tredje person fra Den Fynske

Opera for fuld udblæsning.

Sangværksted med Arne Ploug og

Leif Lauritsen.

Danseværksteder med både nye

og gamle danse – såsom folkedans,

afrikansk dans, latin med mere.

Kaptajn Jespersens ”gamle” elever

laver gymnastikopvisning i originale

dragter.

Orkestret Fionia, der er Danmarks

første, ældste, største og et meget

velspillende folkemusik- bigband

med en blanding af unge talenter

og erfarne spillemænd spiller op.

* sonate: et stykke musik for flere instrumenter i flere satser


Arbejdende stande og udstillinger – med bidrag fra

lokalhistoriske foreninger/arkiver der blandt andet

har gamle film og billeder med relateret til høst og

sensommer.

Et kreativt værksted, hvor man kan få lov at være

med eller hvad med en smagsprøve på forskellige

lokalt dyrkede æbler, se hvordan de presses, smage

klatkager eller prøve den lokalt bryggede øl.

Gå ikke glip af denne dag, så hent allerede nu et

udførligt program på biblioteket, Borgerservice eller

på www.svendborg.dk vælg borger, kultur og fritid,

ældreaktiviteter.

LIGE NU

GRATIS

DISKRET HØREAPPARAT *

LIVET ER VÆRD

AT HØRE PÅ...

FÅ MEST UD AF SAMVÆRET

MED ET HØREAPPARAT

HOS OS FÅR DU EN GRATIS

HØREUNDERSØGELSE

- så er du sikret en hurtig behandling!

www.dkhc.dk

*for det offentlige tilskud på 5830,- pr. høreapparat

CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18

ESBJERG, Strandbygade 15-17

FÅBORG, Herregårdscentret 104

HADERSLEV, Storegade 33

HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7

HOLBÆK, Smedelundsgade 43

HORSENS, Allégade 2

KØBENHAVN, Esplanaden 24

MIDDELFART, Jernbanegade 75

NYBORG, Nørrevoldgade 33

NÆSTVED, Ringstedgade 27A

ODENSE, Nørregade 71

ODENSE, Rosengårdcentret

SVENDBORG, Vestergade 153

SØNDERBORG, Perlegade 1

VIBORG, Gravene 28

ÅLBORG, Maren Turis Gade 5

ÅRHUS, Valdemarsgade 32

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560

Impulser 2/08

5


AF MARIANNE MøLSTED

Er man stresset, nervøs eller har ondt

bør man synge

Sangens år – NÅ – og hva’ så – vi

synger vel, når vi har lyst – i hvert

fald til jul – ja – og til børnenes fødselsdag.

Så hvorfor sætte focus på

netop sang et helt år?

Men det er noget enestående at synge

– noget mennesker i alle folkeslag

til alle tider har gjort. I glæde – i

sorg – til arbejde – til hygge.

Det er dejligt at høre nogen, der

virkelig kan synge – er professionelle

i operaer, musicals eller pop og

jazz. Men alle vi almindelige, synger

vi? – Ikke nok. Nogle af os er blevet

stemplet som ”brummere” i skolen

– så slap vi da for de timer, men gik

også glip af noget.

Lærere - hvad har I dog gjort.

Min søster – brummer - har altid

sunget for sine børn – højt og falsk,

men ungerne lyttede bagom – lærte

6 Impulser 2/08

Det hjælper, viser det sig. Syng med hver sit næb og

giv sangen videre til efterkommerne

sangene – til min store undren - og

blev endda noget ved musikken.

Melodierne ligger tit for højt. I køen

ved købmanden hørte jeg en dag: ”

Det var en god begravelse, vi kunne

synge med på alle salmerne!” – altså

organister, vælg dog den lave udgave

af melodien, det er jo ikke for at høre

kirkesangeren, folk kommer. Måske

er der sket noget med stemmerne

i det sidste århundrede, ellers ville

komponisterne vel ikke have skrevet

melodierne så højt. Så tag hensyn til

os ganske almindelige sangere.

Tidligere startede skoletimer og

møder med en sang, det gav fællesskab

og samling, men blev nok ødelagt

noget i 70-erne. Er det ved at

komme igen?

Og dengang fløjtede håndværkerne,

når de arbejdede – nu har de en radio

ved siden af hammeren

eller en

I-pod i øret – og

cykelsvajerne er

jo helt væk. Der

er ikke så meget

”selvfremstillet”

sang mere i vor

hverdag.

Vi har ellers en

speciel dansk

fest-tradition – selskabssange – det

kan virkelig få udlændinge til at

spærre øjnene op – og når vi efter

sidste vers rejser og skåler og råber

hurra, er deres øjne ved at trille

ud – så skidt da med, om fødderne

er helt rigtige, det er da herligt at få

sine dumheder sunget ud af venner

og familie – i hvert fald for os

andre! Den tradition skulle nødig

dø ud.

De sange, man lærte som barn, er

noget af det sidste, der forsvinder fra

hukommelsen. En meget dement

dame, kunne ikke mere kende sine

børn. Det var sørgeligt at besøge

hende, men så opdagede de, at hvis

de sang ”En lærkerede” og andre

fra hendes barndom, sang hun med

og blev glad og rolig. De opdagede,

det betød noget, og de gav sig tid til

at komme..

Det får mig ikke til at forsvare ”at

lære salmevers”, en frygtelig metode,

som gav komplekser for stakler, der

havde svært ved udenads-læren –

sange skal læres ved at blive sunget,

masser af gange – Det viser sig

endda ved nyere forskning, at ting

læres nemmere – optages nemmere

i hjernen, hvis de er remser eller på

melodi. Alle os, der stadig kan de

tyske remser, ved det godt – men

har svært ved at anvende det – der


slap indlæringen tit op, og man føler

sig usigelig dum, når man står i en

tysk forretning og mumler: ”Durch,

fyr, gegen ohne, wieder um…” og

ekspedienten kikker undrende på

en, og man må slå over i tegnsprog.

Men alfabetet på Mozarts melodi

letter mange små børns indlæring.

Forskningen har også vist, at endorfiner

– kroppens egen morfin, som

produceres i hjernen, kan frigøres

ved sang. Endorfiner er et smertestillende

stof, der kommer ud ved

fysisk aktivitet, men altså også ved

sang – og nogen af os synes jo, det

er noget sjovere at synge end løbetræne.

Så er man stresset, nervøs

eller har man smerter, bør man

synge – det hjælper i hvert fald lidt.

Ved kræft og andre alvorlige sygdomme

er man også begyndt at

bruge sang for at få stimuleret hjernen

til at producere flere endorfiner

– og det stof kan man godt nok

blive høj af – nogen mener ligefrem

afhængig - men det er ikke skadeligt

og styrker ens immunforsvar, så

nu oprettes der ligefrem grupper, der

synger for at fremme helbredelse.

Vi synger meget her i familien. Vi

talte op, at den lille på 3 nok kunne

over 70 sange – OK – ordene var

ikke altid lige klare, men melodierne

er der, og når flokken kører bil med

Morfar, så skråles der: ”Bjerget ligger

laaaangt ud` i skoven” og ”Hååål

midt i spanden” - ikke kønt, men folk

får et grin, når vi kører forbi.

Vi har lige været på familieferie –

solen skinnede – og der stod en palme,

som næsten lignede et juletræ, så

mindstebarnet, som kom i tanker om

noget, kommanderede os i ring, og så

tog vi lige ”På loftet sidder nissen...”

– selv Bedstemor var nede på hug og

vrikke som en rotte med rumpen - til

stor undren for hotellets engelske

gæster – men de klappede da af os!

Vores fælles sangkendskab er blevet

mindre – det skulle jo nødig ende

med, at vi kun kender ”Sejle op ad…”

og ”Fodboldsangen” (gæt, hvad det

er for en?)

Så vi vil nok alle have godt af at

synge noget mere – enten man nu

er til Gospel-halleluja eller går med

Kaj Norman Andersen ”i lunden”.

Der findes kor med alle mulige slags

specialer og aldersgrupper – endda

køn - for det er jo svært at være sur

og gnaven, når man synger – prøv

selv en grå dag. Og hvem siger, man

kun kan synge fælles med andre –

jeg har en speciel ”gulvvaskesang”

– den er effektiv – og man går

mere energisk, hvis man nynner en

melodi med god rytme – så får man

endda endorfinerne vækket på to

måder.

Så – focus på sang – et helt år – og

nu er det halve endda allerede gået,

og en hel del musikalsk er der sket

på mange fronter. Ja - det er nok

ikke så tosset, at vi bliver mindet

om at synge med hver sit

næb og at give vore

sange videre til

efterkommerne

og selv nyde den

gode stemning en

sang giver – uanset

hvordan det lyder

- også i årene efter

dette.

Værd at vide

Om regler og evt. forholdsregler ved

ægtefælles dødsfald i forhold til fælles konti

AF KREDITCHEF, CAND. JUR. FLEMMING DyHR,

SVENDBORG SPAREKASSE.

Ved modtagelse af oplysning om en kontohavers død skal Pengeinstituttet

spærre kontoen. Det betyder, at der ikke længere kan hæves på

kontoen – hverken med check, Dankort eller kontant ved kassen. Ligeledes

vil fremtidige faste betalinger – f.eks. via Betalingsservice – ikke blive

gennemført.

Selv om der måtte være tale om en fælleskonto, er der ingen ændring

heri. Grunden hertil er, at en betaling fra kontoen vil blive betragtet som

en deling af dødsboets aktiver, og det må ikke ske, før skifteretten har

taget stilling til boets behandling og udleveret en skifterets-attest.

Det er derfor vigtigt, at den efterlevende omgående tager kontakt til

pengeinstituttet og får oprettet en ny konto i eget navn, så løn, pension

og andet kan indgå på en konto, som den efterlevende har dispositionsret

til. Ligeledes kan man aftale med pengeinstituttet, at væsentlige

betalinger – f.eks. husleje – hæves på denne nye konto.

For at undgå disse problemer ved dødsfaldet kan det anbefales, at man

allerede på et tidligt tidspunkt overvejer at oprette egne konti til løn

og pension, så man stadig kan disponere over sine penge, selv om ens

ægtefælles dør.

Endelig kan det oplyses, at er der problemer med at betale regninger i

perioden lige efter dødsfaldet, er de fleste pengeinstitutter – herunder

selvfølgelig Svendborg Sparekasse - indstillet på at give en mellemfinansiering

indtil indeståendet på fælleskontoen frigives, hvilket det

som sagt gør, når skifteretten har udstedt en skifteretsattest.

Impulser 2/08

7


Kommunale tilbud

til førtidspensionister

Luk døren op

til nye muligheder!

Mandage kl. 11.30 - 13.30,

start 1. sept. 2008

Bagergade 67d stuen

Pris: 300 kr. (Introduktionsrabat til

nye deltagere 50%)

Kurset er en blanding af teori, praksis

og hyggeligt samvær.

Du får ”værktøjer” til at ”ommøblere”

tankerne omkring din egen

situation og finde resurser til at

håndtere en dagligdag og et liv som

førtidspensionist.

Der undervises i, hvordan kroppen

fungerer såvel fysisk, psykisk som

socialt. bl.a. ved hjælp af ”Qigong”,

som er naturlige og enkle øvelser,

der sammen med en bevidst vejrtrækning

fremmer energien i kroppen

og styrker immunforsvaret.

Glad bevægelse,

Qigong og afspænding

Onsdage kl. 10.15 - 11.30,

start 3. sept. 2008

Bagergade 67 d stuen

Pris: 300 kr. (Introduktionspris for

nye deltagere 50%)

Du får rørt hele kroppen og ”tømt”

hovedet.

Der tages i undervisningen hensyn

til den enkelte deltagers ønsker og

behov. Der undervises i Qigong,

Glad bevægelse og afspænding.

Tilmelding:

Ældrekonsulent Birgit Pedersen

tlf. 6223 3020

Det sker i ”Ryttergården”, Ryttervej 68, Svendborg

Mandage fra kl. 08 - 10

Kom og vær med i varmtvandsbassin, hvor vi laver

lidt øvelser, svømmer og hygger. Kontakt Gitte Olsen

på tlf. 2972 7481

Tirsdage fra kl. 10

Kom og vær med til at tegne og male. Kontakt Aase

Eriksen på tlf. 6221 1739

Onsdage fra kl. 10 - 14

Pergamano: alt fra kort til lampeskærme, æsker m.m.

Vi sætter også stor pris på hygge og sammenhold.

Kontaktperson: Heidi Falch Hansen tlf. 6222 0586

Torsdage kl. 10 – 13.30, start 4. sept. 2008

Pris: 5 kr. pr. gang (incl. kaffe/te)

Vi fortsætter succesen med åbent hus for alle førtidspensionister.

Dagens program, har du selv indflydelse

på, men det kan f.eks. være foredrag, udflugter,

8 Impulser 2/08

Øvrige aktiviteter for

førtidspensionister

SVUP –

Foreningen for førtidspensionister

Torsdage fra kl. 13 - ca. 16:

Vi mødes i Skallen, Møllergade

99 i Svendborg, hovedsagelig til

socialt samvær. Du kan selv få

indflydelse på, hvad vi skal foretage

os.

Kontaktperson:

Rosa Mortensen tlf. 2865 0375

Forening for førtidspensionister,

langtidssyge samt flex- og skånejobbere

Vi mødes 1. og 3. mandag i måneden

fra kl. 15 - 17.30. Det foregår

i Multihuset, Gl. Skårupvej 3 i

Svendborg.

Kontaktperson:

Hanne Hørdum tlf. 6220 6068

undervisning, workshops og meget andet, afhængigt

af blandt andet dit behov og dine ønsker.

Det er endvidere muligt at arbejde på Ryttergårdens

tre computere.

Kom, når du har tid og lyst – medbring madpakke og

dit gode humør. (Ingen tilmelding).

Nyt

Til førtidspensionister, der gerne vil følges med andre

til arrangementer, udstillinger, koncerter m.m?

Mød op 1. torsdag i måneden. Så kigger vi i Kulturkalenderen,

avisen og ud fra de fremmødtes interesser

laves aftaler om at følges ad.

Vil du høre nærmer så ring til projektleder

Margit Lolk på tlf. 3054 1373


Det sker i Svendborg kommune

Birgit Pedersen,

Ældrekonsulent

Træffes de fleste

dage på

tlf. 6223 3020

birgit.pedersen@svendborg.dk

Birthe Bergmann

Ældreidrætsleder

Træffes på

tlf. 6223 3019

birthe.bergmann@svendborg.dk

Torsdag den 25. september kl. 14

Gudme og Lundeborg.

Et fynsk fyrste- eller kongedømme i 1. -7. årh. e. Kr.

På baggrund af de seneste års store arkæologiske udgravninger på Sydøstfyn,

fremstår egnen i dag som et af de rigeste og mest bemærkelsesværdige samfund

i romersk og germansk jernalder (1.-6./7. årh. e. Kr.) i Nordeuropa. Kongsgården

i Gudme og Danmarks ældste handelsplads ved Lundeborg er centrum for et

magtfuldt fyrstedømmet, og de mange, ofte spektakulære

fund tegner et klart billede af fyrsternes

nære forbindelser til bl.a. Romerriget.

Museumsinspektør Per O. Thomsen fortæller

og viser billeder fra fundene

Sted: Majorgården, Landevejen 155 i Oure

Pris: 25 kr. inkl. kaffe og brød.

Tilmelding: senest den 18. september

på tlf. 6223 3020

Arrangør: Lokalhistorisk forening for Gudme

i samarbejde med Birgit Pedersen

Ta’ ud og gem

Vi har kontor på Rådhuset,

Ramsherred 5,

Kultur og Fritidsafd.

2. sal. Indgang C

Arrangementer · Arrangementer

Mandag den 6. oktober kl. 19 – ca. 21

Tom Kristensen

i ord og toner

Arrangement på Thurøhus, Bergmannsvej 17

Ved Ernst Rabjerg, Kirsten Lockhardt og Kurt Bay

Pris: 45 kr. incl. kaffe og brød

Tilmelding på tlf. 6223 3020 senest 26. september

Arr: Tom Kristensen gruppen i samarbejde med ældrekonsulent Birgit Pedersen

Udstilling om Tom Kristensen på Thurø Bibliotek , Bergmannsvej 70, Thurø

fra 29. september – 24. oktober

Åbent i Tom Kristensens Mindestue, Thurø lokalhistorisk arkiv, samme

adresse som biblioteket

Impulser 2/08

9


Det sker i Svendborg Kommune

Torsdag den 13. november kl. 18.00 – 22.00

Opera i Naturama

Mandag den 6. oktober

eller tirsdag den 7. oktober:

Drageløberen

Mandag den 20. oktober

eller tirsdag den 21. oktober:

Flammen og Citronen

Mandag den 3. november

eller tirsdag den 4. november:

Nu eller aldrig

Mandag den 17. november

eller tirsdag den 18. november:

To verdener

Mandag den 1. december

eller tirsdag den 2. december:

Soning

10 Impulser 2/08

Vi fortsætter succesen med opera på storskærm i

Naturama. Denne gang skal vi koncentrere os om

Mozart som operakomponist. Vi skal høre om

Mozarts liv, og vi skal se og høre eksempler på hans

operaer. Vi vil også få lejlighed til at sammenligne

forskellige opsætninger og tolkninger af samme opera.

Operakender Keld Mølsted står for aftenens program

Sted: Naturama, Dronningemaen 30 i Svendborg

Pris: 170 kr. inkl. et glas vin og en lille fisketallerken

Billetter sælges torsdag den 9. oktober mellem kl. 10 – 12

i kultur- og fritidsafd. Rådhuset, Ramsherred 5. 2. sal

Efterårets biograftilbud

For pensionister og ældre over 60 år

Vi fortsætter traditionen med et tilbud om at komme i biografen og se

gode kvalitetsfilm til pensionistvenlige priser

Filmene vises i Scala i Svendborg i dagtimerne.

Det foregår enten

mandag formiddag kl. 10.15 (store og lille sal) eller

tirsdag eftermiddag kl. 13.30 (store og lille sal)

Vi sælger abonnementskort til filmene (5 film)

Pris: 150 kr. for 5 film. Hver person kan max. købe 4 kort.

Betalingsform: Enten kontanter eller check. Du kan hente et program

med en nærmere beskrivelse i borgerservice og i filialerne.

Hvis der af helbredsmæssige grunde er behov for særlige hensyn, kan der

forhåndsreserveres billetter ved henvendelse til ældrekonsulent Birgit

Pedersen på tlf. 6223 3020 – inden billetsalget starter.

Salg af abonnementskort foregår i Scala og dørene åbnes kl. 9.45

Til mandagsfilm sælges kort mandag den 29. september kl. 10 – 12

Til tirsdagsfilm sælges kort tirsdag den 30. september kl. 10 - 12


Det sker i Svendborg Kommune

Sang- og musikarrangementer

I anledning af Sangens år holdes der sang- og musikarrangementer

på alle plejehjemmene. De første blev

afviklet med stor succes i foråret. Eftermiddagene er

en blanding af sang- og musikunderholdning af nogle

af kommunens aktive sang og musikfolk, som du ser

afbildet her på siden – fordelt parvis på de enkelte

steder. Der indgår selvfølgelig også fællessang.

Til arrangementerne serveres kaffe og lagkage.

Alle ældre i lokalområdet er velkomne.

Hvis du har behov for kørsel aftales det ved tilmeldingen.

Entre: 25 kr. tilmelding senest en uge før

Tirsdag den 2. september kl. 14 - ca 16.15:

Aktivitetscentret Tåsinge, Syrenvej 24, Vindeby.

Tilmelding på tlf. 6223 4150

Aktivitetscenter Ollerup,Svendborgvej 16, V. Skerninge.

Tilmelding på tlf. 6223 4167

Wandallshaven, Wandallshaven 50, Svendborg.

Tilmelding på tlf. 6220 1445

Tirsdag den 9. september kl. 14 – ca 16.15:

Aktivitetscenter Bryghuset, Bryghusvej 2 i Svendborg.

Tilmelding på tlf. 6223 4121

Strandlyst, Strandstien 1, Lundeborg.

Tilmelding på tlf. 6338 3198

Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20, Svendborg.

Tilmelding på tlf. 6221 7316

Torsdag den 11. september kl. 14 - ca 16.15:

Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg.

Tilmelding Trollemosen, tlf. 3017 44 81

og Trollehøj, tlf. 6223 4264

Tirsdag den 16. september kl. 14 - ca 16.15:

Aktivitetscenter Damgården, Kærvej 8,Skårup.

Tilmelding på tlf. 6223 4295

Tirsdag den 23. september kl. 14- ca 16.15:

Gudbjerg Plejehjem,Byvej 27, Gudbjerg.

Tilmelding på tlf. 6225 1481

Tirsdag den 30. september kl. 14- ca 16.15:

Aktivitetscenter

Caroline Amalie,

Caroline Amalievej 13, Svendborg. Tilmelding på tlf.

6223 4250

Tirsdag den 21. oktober kl. 14- ca 16.15:

Aktivitetscenter Gudme, Storkehavevej 6, Gudme.

Tilmelding på tlf. 6225 3575

tænder med tryghedsgaranti

Tandproteser med 5 års garanti. Det

skåler vi på. Sker der noget, bliver vi

hjulpet gratis over hele landet på

nærmeste tandprotetikeren klinik.

Oveni har vi tegnet et abonnement, som

dækker både al fremtidig vedligeholdelse

og endda helt nye tænder, når og hvis

vi får behov for det. – aldrig mere store

udgifter til tænder. Det er tryghed..!

Det Gule Pakhus, Havnepladsen 3 B, svendborg

Tlf. 62 21 54 03

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

Impulser 2/08

11


Det sker i Svendborg Kommune

Seniorværkstederne

Ndr. Ringvej 18, Svendborg Tlf. 6222 9569

Værkstederne har åbent mandag-fredag kl. 9-13. Flere

oplysninger på: www.seniorvaerkstederne.dk

Seniorværkstederne

- et aktivitetshus med flere afdelinger.

Som medlem kan man komme og arbejde i alle afdelinger,

så tit man har lyst. Et års medlemskab koster

i 2008 - 400 kr. Melder man sig ind til på åbent hus 6.

sept. koster det 200 kr. for resten af 2008.

Værkstedsafdelingen tilbyder:

Snedkeri, samt maskin- og svejseværksted med mange

gode maskiner. Her kan man istandsætte, reparere m.v.

Trædrejning: Har du lyst til at lære at dreje skåle, lysestager,

fade m.v. er det også en mulighed.

Møbelpolstring: Har du møbler, du vil ofre nyt betræk

på, vil Verner vise dig hvordan, du skal gøre det.

Strammelse Brugerlaug

Madsegyden 29,

Tåsinge, tlf. 6254 1004

strammelse@pc.dk

Huset er åbent for

medlemmer

(alle generationer) hver dag fra kl. 8.00 til 12.00,

samt de tider, der er angivet i ugens program.

Vi holder også åbent på enkelte søndage.

Der er mulighed for at benytte træ og metalværkstederne,

og at arbejde sammen med andre medlemmer.

Det kan være ved restaurering af møbler,

billedskæring, fremstilling af nye ting, trædrejning,

stenslibning, vævning, syning, EDB, smykkefremstilling,

bogbinding og hvad der ellers kommer af

ønsker. Endelig skal vi fremhæve, at vi også har en

dejlig, nyistandsat keramikkælder med alt til faget

hørende. Der er en leder på hvert hold, men ikke

undervisning.

Du kan også være med til at spille billard,

petanque eller kort. Vi har i huset nogle cykler,

som kan benyttes af medlemmer, hvis der er

stemning for det. Sangeftermiddage, udflugter og

rejser.

Et medlemskab koster kun 150 kr. årligt.

12 Impulser 2/08

Værkstederne er både for damer og herrer. Damer

kan også lære at svejse, dreje i træ, bygge kaninbure

og ombetrække møbler. Der er altid folk til stede, der

kan vise til rette med maskinerne/EDB afdelingen

tilbyder: Undervisning på mange forskellige dage, hold

og niveauer. Både EDB for begyndere og let øvede

samt hold, der arbejder med digital kamera og billedbehandling.

Kreativt værksted. Vi har et stort, dejligt

lyst lokale, hvor der er plads til mange aktiviteter. Der

arbejdes blandt andet med filtning, papirfremstilling,

kort, smykker, patchwork, ler m.m. Der arbejdes både

i stort og småt.. Man kan også komme og sy andre ting,

strikke, hækle og hygge. Af andre faste ting på programmet

kan nævnes blomsterdekoration samt akryl

og akvarelmaling

Nye idéer modtages gerne.

Seniorværkstedet har også 2 musikgrupper og eget

Husorkester.

Åbent hus på Seniorværkstederne

lørdag den 6. september kl. 10 - 13

Svendborg Seniorakademi

Ørkildsgade 21, 1 sal, Svendborg

Kontortid: mandag til fredag

kl.12 - 14

Telefon: 6222 1767

seniorakademiet@mail.dk

www.seniorakademiet.dk

Vi kan desværre ikke modtage

tilmeldinger til kurser pr. mail

I Seniorakademiet begynder vi

på en ny sæson i september måned med gode tilbud i

sprogundervisning, litteraturkredse kulturgrupper og

opera.

Vi har også undervisning i EDB for både begynderen

og den mere øvede. Er det slægtsforskning, der har

din interesse, er det også en mulighed. Vi har længe

manglet et begynderhold i engelsk; det kan vi heldigvis

tilbyde nu.

Der har været meget stor interesse for vores hold i

digital billedbehandling, og der kan vi nu øge tilbuddet

til det dobbelte.

Vores program udkommer i begyndelsen af august,

hvor det bliver fremlagt på biblioteker og andre relevante

steder.

Du kan skrive eller ringe til os og få det tilsendt; du

kan også se det på vores hjemmeside.


Det sker i Svendborg Kommune

Gudme Seniorhøjskole

”Mødestedet”

Kirkegade 26

5884 Gudme

Mødestedet’s efterårsprogram

er nu ved at være på

plads og byder på en vifte af forskellige oplevelser –

delvis præget af årets store tema ”Sangens ÅR”.

Egernkoret indleder sæsonen med en festligt sensommerkoncert

og senere følger vi op med visesangeren

Jeannet Ulrikkeholm som akkompagnerer

sig selv med henholdsvis. lut og guitar i et musikalsk

foredrag, der tidsmæssigt spænder fra middelalderen

til nu og også byder på en masse fællessang.

Carsten Jensens store roman om Marstals sømænd

gennem 4 generationer ”Vi de druknende” dannede

rammen om sidste sæsons oplæsning, og vi følger op

med en udflugt til Marstal - Søfartsmuseet, kirken og

omegnen med bus og guide. Det er ingen forudsætning,

at man har deltaget i forårets seniorhøjskole!

Et andet af tidens store temaer – 2.verdenskrig- er

med filmen ”Flammen og Citronen” oplagt som

fortælletema for deltagerne i Seniorhøjskolen. Vi

skal se klip fra ”Danskernes egen Historie” om 2.

verdenskrig og muligvis også klip fra filmen.

Derudover vil der blive mulighed for at stifte nærmere

bekendtskab med en af Svendborgs æresborgere

– Johannes Jørgensen.

Seniorhøjskolen oprettes ved min. 30 deltagere.

For nærmere information kontakt:

Leif Sundberg tlf. 6225 1653

Søndagscafé på

Ældrecentret Sygekassens Hjem

Hver søndag fra kl. 14.00 - 16.00

med diverse underholdning,

såsom foredrag og musik

Program kan hentes på

Sygekassens Hjem.

Alle pensionister er velkomne

Kaffebord: 25 kr.

Ældrecentret Sygekassens Hjem,

Christinedalsvej 20, Svendborg, Bus 208 lige til døren

Skallen

Aktivitetshuset Skallen

Møllergade 99

Tlf. 6220 1055

mellem 9 – 12

e- mail: skallen@nypost.dk

Aktivitetshuset Skallen er et kommunalt hus, som

kan benyttes af foreninger, grupper og klubber.

Huset styres af en valgt brugerbestyrelse.

Der er et hav af tilbud til aktive efterlønnere/ pensionister.

Man kan blandt andet deltage i:

Akvarel, bogbinding, kor, danseklubber, spillemandsgrupper,

patchwork, back- gammon, foredrag,

senior, pensionist- og handicap- klubmøder m.m

Har du ideer og ønsker hører bestyrelsen gerne fra dig

De Handicappedes

Idrætsforening

for Svendborg og omegn

Foreningen har mange gode tilbud

for handicappede i alle aldre

Aktiviteter:

• Svømning, Ridning, Specialgymnastik for personer

med parkinson, gigt, senskadede,

• Bowling, Bueskydning, Badminton, Sejlads, Boccia

og Goalball.

Der lægges vægt på et godt socialt samvær, og

derfor står foreningen også for mange spændende

arrangementer fra bingo til udflugter. Man kan

deltage uanset handicap og har man specielle ønsker

taler vi om det.

Medlemskontingent:

200 kr. om året for aktivt medlemsskab og 125 kr.

for passivt medlemskab.

Du kan hente en folder i borgerservice eller ringe til

formanden Erik Madsen på tlf. 6220 6907.

Kom og vær med

Impulser 2/08

13


Foreninger, klubber / grupper for ældre

Bjerreby-Klubben, Tåsinge

Mødested: Bjerreby Forsamlingshus,

Bjerrebyvej 66

Mandage kl. 14 – 16.

Start 1. september

Foredrag, sang, musik, banko,

fællesspisning, udflugter.

Kontakt:

Bodil Lund Pedersen tlf. 6254 1545

Bregneklubben, Svendborg

Mødested: Boligforeningens

Selskabslokaler,

Bregnegaardsparken 16

Onsdage kl. 19.00

Bingo, udflugt, pakkefest, hyggeaften

med mad

Kontakt:

Inge Ellegaard tlf. 6221 4535

Brudager Ældreklub

Mødested: Brudager Forsamlingshus,

Brudager Bygade 11

Torsdage i ulige uger kl. 19.30,

efter jul er det kl. 14.00

Lysbilleder, foredrag, sang og musik,

spillegilde, 2 udflugter

Kontakt: Frede Krogh tlf. 6228 1350

Dansk Røde Kors

Nørklegruppe, Gudme

Mødested: Landevejen 124. Oure

Tirsdage kl.13.00 - 15.30

Vi strikker og syr til børn i

katastrofeområder

Kontakt:

Laila Kongstad tlf. 6225 2222

Dansk Røde Kors

Nørklegruppe, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Torsdage kl. 10 - 12

Vi strikker og syr til børn i

katastrofeområder

Kontakt: Ruth Viuff tlf. 6221 3459

Egebjerg Syd

Pensionistforening

Mødested: Vester Skerninge

Forsamlingshus

Torsdage kl 14.00 èn gang om måneden

Foredrag, musik, underholdning

Kontakt:

Jytte Lassen tlf. 6224 1015

14 Impulser 2/08

Egense Pensionistforening

Mødested: Konfirmandstuen,

Egense Præstegård

Hver anden onsdag kl. 14.00 - 16.00

Sang, lysbilleder, banko, udflugter.

Kontakt: Bruno Frederik Olesen

tlf. 6220 6011

Frihedskampens Erhvervshæmmede,

Sydfyn afd.

Mødested: Hjemmeværnsgården

Sølyst, Sørupvej 31

Den sidste fredag i måneden

Socialt samvær, udflugter. For alle,

der under besættelsen har haft tilknytning

til frihedsbevægelsen.

Kontakt:

Mogens Sand tlf. 6221 6405

Hesselager Pensionistforening

Mødested: Hesselager Plejecenter,

Langgade 2

Hver anden mandag kl. 14 - 16

Socialt samvær, foredrag, banko,

udflugter

Kontakt: Karen Nielsen tlf. 6225 1098

Hundstrup Ældreklub

Mødested: Hundstrup Fritidshus,

Fillipavej 64

Første mandag i måneden kl. 14 - 17

Foredrag og lysbilleder, musik,

sang, udflugter

Kontakt:

Orla Christensen tlf. 6224 2277

Hygge- og Bingo klubben,

Svendborg

Mødested: ”Skovly”, Wiggers Park 191

Hver anden tirsdag kl. 19.00

Forskellige kulturelle aktiviteter

Kontakt:

Knud Simonsen tlf. 6222 2766

Høreforeningen,

Svendborg Lokal Afdeling

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Hver anden mandag kl. 13.30 - 15.30

Startdato: 2. mandag i september

Socialt samvær, foredrag der har

relation til hørehæmmede, underholdning

og udflugter.

Kontakt:

Ellen Rosengren tlf. 6221 6375

Kirkeby Ældreklub

Mødested: Kirkeby Menighedshus,

v. Kirkeby Kirke

Torsdage kl. 14.00 - 16.30

Foredrag/film, socialt samvær,

fællesspisning, udflugter

Kontakt:

Lisbeth Møller Nielsen tlf. 6226 3050

Klub 5 Hellet, Svendborg

Mødested: Hellet 5

1. og 3. torsdag kl. 14.00 - 16.00

Sang, foredrag, bingo, kortspil m.m.

Start 21. august

Kontakt:

Birgit Pedersen tlf. 6220 1573

Klub 13, Dansk Blinde-

samfund, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

En gang om måneden

- torsdage kl. 14.00 - 16.30

Startdato: 18. september

Socialt samvær, foredrag, underholdning,

udflugter

Kontakt:

Annette Jørgensen tlf. 5257 2564

Klub Jægermarken,

Svendborg

Mødested: Fællesrummet,

Jægermartken 44

Tirsdage kl. 14.00 - 17.00

Socialt samvær

Kontakt:

Sonja Andersen tlf. 6221 8956

Multihuset,

Gl. Skårupvej, Svendborg

Mødested: Gl. Skårupvej 3

Mandage kl. 10.00 - 14.00: Bridge

Tirsdage kl. 10.00 - 12.00: Sang

Bridge, sang og socialt samvær

Kontakt:

Hans Bøje Nielsen tlf. 6224 1407

Nørkleklubben, Egebjerg

Mødested: Egebjerggården, V.

Skerninge

En onsdag hver anden måned

Vi ”nørkler” til glæde for andre.

Kontakt:

Sigrid Larsen tlf. 6224 1537


Bogen kan købes

På Rådhuset, i Kultur -

og fritidsafdelingen på

2. sal

Køb Rottefældens

historie gennem

125 års...

Pris: 125 kr.

Nørklerne i Tingmarken,

Tåsinge

Mødested:

Tingmarkens Fælleshus, Landet

Torsdage kl.14 - 16

Vi strikker og syr efter Røde Kors’

program

Kontakt: Inger Skov tlf. 6222 4563

OK Klubben, Svendborg

Mødested: Færgegården, Færgevej 13

Hver anden torsdag kl. 14.00 - 16.00

Hyggeligt samvær, foredrag, udflugter,

musik m.m.

Kontakt: Lise Uhre tlf. 6221 3521

Oure-Vejstrup-Lundeborg

Pensionistforening

Arrangerer ture og udflugter i

samarbejde med andre foreninger

året rundt

Kontakt: Ole Bruun tlf. 6228 2701

Skårup Pensionistforening

Mødested: Pensionisternes Hus,

Skårup Stationsvej 10

Onsdage i lige uger kl. 14.00 - 16.00

Start: 17. september

Foreninger, klubber / grupper for ældre

Socialt- og kulturelt samvær, foredrag,

sang og musik, lysbilleder,

udflugter

Mandage: kl. 14: der spilles kort,

snakkes, laves håndarbejde med

mere. Start 6. oktober

Kontakt:

Nielsine Christiansen tlf. 6223 1558

Stenstrup-Lunde-Kirkeby

Pensionistforening

Mødested: Stenstrup Forsamlingshus

Banko, hygge, udflugt, foredrag,

sang og musik

Kontakt: Anna Elise Christoffersen

tlf. 6226 1148

Svendborg Pensionistforening

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Onsdage kl. 09.30 - 15.30

Foredrag, lysbilleder, brætspil, frit

samvær, fællesspisninger, udflugter

samt 4- dags tur.

Kontakt:

Inger Lise Boysen tlf. 6221 5536

Sydfyns Seniorklub

Mødested: Multihuset,

Gl. Skårupvej, Svendborg

En gang månedlig kl. 14, der varieres

med mødedagene

Foredrag, musikunderholdning/oplevelser,

teaterture, udflugter,

ferieture.

Kontakt: Jørgen Kjølby tlf. 6225 1591

Tingmarkens Fælleshus,

Landet, Tåsinge

Mødested: Fælleshuset

Den første fredag i måneden

– underholdning

Kontakt:

Karen Wulff Nielsen tlf. 6222 5527

Thorseng klubben

Mødested: Tåsinge Forsamlingshus,

Elvira Madigans Vej 41, Landet

Vi er en nyoprettet, hyggelig og

dynamisk pensionistforening med

mange forskellige aktiviteter - alt

efter medlemmernes ønsker.

Start 26. august – hver 14. dag.

yderligere oplysninger og program

fås hos Lisa Juel tlf. 6254 1633

Thurø Pensionistforening

Mødested: Thurø Konfirmandstue

Torsdage kl. 14 - 16

Underholdning, sang, udflugter,

lotteri, samvær.

Kontakt:

Herluf Madsen tlf. 6220 5323

Torsdagsklubben, Munkevænget,

Svendborg

Mødested:

Fællesstuen, Munkevænget 1, 2 sal

Torsdage kl. 14

Banko, sang/musik, socialt samvær,

ture ”i det blå”

Kontakt:

Ingrid Bendsen tlf. 6221 2666

Tved Ældreklub

Mødested: Tved Forsamlingshus

Tid: se program

Underholdning, foredrag, sang, årstidsfester,

udflugt, hyggeligt samvær

Kontakt: Jenny Joensen tlf. 6221 4446

Tåsinge Pensionistforening

Mødested: Tåsinge Plejecenter,

Syrenvej 24

Hver anden onsdag kl. 14.00 - 16.30

Startdato: 17. september

Hyggeligt samvær, sang og musik,

foredrag, spil, udflugter m.m.

Kontakt:

Anne Grethe Jørgensen tlf. 6222 0126

Ulbølle/

V. Skerninge Ældreklub

Mødested: Egebjerggården,

Skerningegårdsvej 13

Tirsdage kl. 14.00 – 16.30

Underholdning, udflugter og socialt

samvær. Start uge 38

Kontakt:

Astrid Jensen tlf. 6224 1273

Ældreklubben på

Egebjerggård, V. Skerninge

Mødested: Egebjerggården,

Skerningegårdsvej 13

Tirsdage kl. 14.00 - 16.00

Foredrag, film, hyggeligt samvær,

udflugter.

Kontakt:

Astrid Jensen tlf. 6224 1273

Impulser 2/08

15


Foreninger, klubber / grupper for ældre

Ældreklubben Fruerlunden/

Parken

Mødested: Fælleshuset

Torsdage kl. 18

Socialt samvær,

underholdning med mere.

Kontakt: Joan Linke tlf. 6220 1132

Ældre Sagen

Ældre Sagen er en landsdækkende

forening, som varetager svage og

ældres interesser.

I Svendborg Kommune findes der

2 afdelinger, nemlig Egebjerg, som

har aktiviteter i Filippahuset,

Filippavej 64, Hundstrup og

Svendborg – Gudme, der holder

arrangementer i Skallen.

Egebjerg: Formand Ellen-Marie

Cordes, tlf. 36 78 40 07.

Oplysninger om aktiviteter og arrangementer

oplyses i lokalpressen.

Svendborg – Gudme: Formand Karen

Pedersen, tlf. 62 21 02 29.

Der afholdes arrangementer i Skallen

ca. hver 3. fredag kl. 14 – 16.

Programmer fås på kontoret.

Kontor: Teatergade 1, kælderen.

Kontortid: fredage kl. 10 – 12

Ældre Sagens mail-adresse:

www.aeldresagen.dk under lokalområderne

på Fyn.

Dans, musik

og sang

Danseklubben Enigheden,

Svendborg

Mødested: Skallen, Møllergade 99.

Fra september til april

Onsdage kl. 18.30 – 21.30. I pausen

får vi kaffe med medbragt brød.

Sidste onsdag i måneden hygger vi

os med medbragt madkurv, kaffe

og lotteri. Start 3. september med

madkurv. Kom og vær med

Kontakt:

Poul Kristensen tlf. 6222 3040

16 Impulser 2/08

Danseklub 89, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Mandage kl. 18.45 - 21.45

Dans til levende harmonikamusik

Kontakt:

Emmy Madsen tlf. 6221 4526

Gudme Seniordansere

Mødested: ”Mødestedet”,

Kirkegade 26, Gudme

Mandage kl. 09.30 - 11.30

Startdato: 1. september

Dans til iørefaldende melodier,

socialt samvær. Man behøver ikke

en partner

Kontakt:

Lene Damkjær tlf. 6598 1773

Svendborg Seniordans

Mødested: SG hallen,

Johs. Jørgensensvej

Onsdage kl. 13.00 – 15.00

Startdato: 24. september

Kontakt:

Herluf Madsen tlf. 6220 5323

Svendborg Folkedansere`s

Ældrehold

Mødested: østre Skole

Tirsdage kl. 15.00 -17.00

Startdato: 2. september

Kontakt:

Astrid Hansen tlf. 6222 0976 Email.

astrid.ege@mail.dk

Tåsinge Seniordans

Mødested: Sundhøjskolens

Gymnastiksal

Torsdage kl. 14.15 - 16.15.

Start 18. september

Seniordans til glad musik.

Kontakt: Birgit Kjær tlf. 6222 6644

Egernkoret, Svendborg

Mødested: Færgegården,

Svendborg

Tirsdage kl. 13.00 - 14.45

Kontakt:

Grethe Kristensen tlf. 6221 8827

De Sangglade, Svendborg

Mødested: Ryttergården, Ryttervej

Mandage kl. 18.30 efter behov

Sang, musik, samvær

Kontakt:

Wicki Lamberth tlf. 6221 1701

Eller’s Sangkor, Svendborg

Kontakt:

Else Marie Møller tlf. 6222 2724

Fredagskoret, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Fredage kl. 9.30 - 11.45

Sang og socialt samvær

Kontakt:

Birgit Randrup tlf. 6221 7151

Ældresang Tinghaven

Mødested: Tingmarkens Fælleshus,

Landet

1. tirsdag i måneden kl. 14 - 16

Start: september

Sang ”Den danske sangskat” og

oplæsning.

Kontakt:

Else Pedersen tlf. 6254 1765

Andre

aktiviteter

Akvarel, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Onsdage kl. 13.00 - 17.00

Akvarelmaling

Kontakt:

Henny Andersen tlf. 6221 0708

Bogbinding, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Fredage kl. 10 - 12

Kontakt:

Preben Weber Jensen tlf. 6221 1186

Engelsk for lidt øvede

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Fredage kl. 10 – 12.

Start 5. september ( kun få pladser)

Kontakt: Chris Zacho tlf. 8636 3500


Kunstgruppen

Mødested: Færgegården, Færgevej,

Svendborg

Mandage 9- 12. Det er for dig hvis

du kan lide at male, vil inspireres

eller følges med andre på kunstudstillinger

Kontakt:

Tove Grünnewald tlf. 6220 6102

Porcelænshold, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen”, Møllergade 99

Fredage kl. 13 - 17

Kontakt:

Henny Wienchen tlf. 6221 4609

Træsløjd På Thurø

Mødested: Thurø Skole, sløjd salen

Tirsdage kl. 9.45

Startdato: 7. oktober

Træsløjd, socialt samvær.

Kontakt: Poul Petersen tlf. 6220 5523

Tysk, Svendborg

Mødested: Aktivitetshuset

”Skallen” Møllergade 99

Onsdage kl 10 - 12

Kontakt:

Fritz O. Nadolny tlf. 6221 4033

Ældre Sagen:

Mødested: Aktivitetshuset Skallen

L`hombre

Mandage, kl. 13 – 17.00

Kontakt:

Bent Rasmussen, tlf. 6221 7125

Knipling

torsdage, kl. 14.30 – 17.00,

kontakt: Lis Hansen, tlf. 6220 2212

Hyggebridge

Tirsdage kl. 13 – 17 og

fredage, kl. 9.00 – 13.30, kontakt:

Elin Jørgensen tlf. 4054 3019

Foreninger, klubber / grupper for ældre

Bowling,

petanque m.m.

Bowling - Egebjerg

(se Egebjerg ældreidræt).

Mandagsholdet

Mødested: Bowl`n Fun, Nyborgvej 4

Vi bowler hver mandag kl. 10 -12.

1. mandag i måneden fællesspisning

Kontakt:

Lasse Toftgaard tlf. 6220 8868

Oure Vejstrup Bowlingklub

(se Gudme ældreidræt).

Pensionist-Bowl (Pen-Bowl),

Svendborg

Mødested: Bowl`n Fun, Nyborgvej 4

Bowling, socialt samvær, udflugter,

fester m.m

Kontakt: Tonny Jensen tlf. 6221 0030

Svendborg Pensionist

Bowling (SP)

Mødested: Bowl`n Fun, Nyborgvej 4

Fredage kl. 9.30 - 11.00

Bowling, socialt samvær.

Kontakt:

Erik Pilegaard tlf. 6221 3759

Svendborg Senior Bowling

Mødested: Bowl`n Fun, Nyborgvej 4

Tirsdage kl. 16. 00 - 17.00

Torsdage kl. 15.00 - 17.00

Bowling, turnering, sammenkomst

m. underholdning, møde med venskabsklub.

Kontakt:

Per Nellemann tlf. 6223 2301

Sørup Senior Klub

(Petanque), Svendborg

Mødested: Sørupvej 75 a

Tirsdage kl. 13.30 - 15.30 hele året

Petanque i bordhøjde, hygge og

samvær

Kontakt:

Ruth og Ernst Olsen tlf. 6221 83 04

Andet

Læsekreds

Sct. Nicolai Læsekreds går nu ind i

sin 11. sæson. Vi mødes hver tirsdag

fra kl. 14.30 til 16.30 og timerne går

med oplæsning af romaner vi vælger

i fællesskab samt snak og hygge over

kaffebordet i pausen. Sæsonen går

fra midt i august til først i juni og

nye deltagere er meget velkomne.

Mødested: Menighedshuset

Sct. Nicolai Kirkestræde 3.

Interesserede kan blot møde op,

evt. kontakte Birgit Tjalve.

tlf. 62213483.

Erindringskasser

Vi modtager gerne gamle ting, som

vi kan bruge til at oprette flere

Erindringskasser, vi har for tiden

12 kasser som bliver delt rundt på

plejehjemmene, som de demente

kan have meget gavn af, når de får

øje på en ting de kan huske.

Vi træffes hver den første torsdag

i måneden kl. 13 til 15 på Caroline

Amalielund, indgang fra gården,

kælderen til venstre.

Kontakt:

Henny Wiencken tlf. 6221 46 09

eller Ida Kjeldsen tlf. 6222 1485.

NB. Vi kommer gerne og afhenter

ting

Besøgstjenester

Dansk Røde Kors

Kontakt: Else Marie Aasø

tlf. 6222 0298

Ældre Sagen Egebjerg:

Kontaktpersoner: Gerda

østergaard, tlf. 6224 2926 og

Hanne Nissen, tlf. 6226 1245.

Ældre Sagen Svendborg

– Gudme:

Kontaktperson:

Marie Madsen, tlf. 6228 1514.

Impulser 2/08

17


Kommunens aktivitetscentre

Svendborg Kommune har aktivitetscentre

fordelt over hele kommunen.

I aktivitetscentrene er der mulighed

for at købe mad, kaffe og drikkevarer,

samt deltage i diverse aktiviteter.

Der er mulighed for kørsel til alle

centrene (egenbetaling på 29 kr. pr.

dag).

Aktivitetscentrene kan benyttes af

personer, der er visiteret til det. Det

foregår i praksis på den måde, at

Aktivitetscentre, der hører under

Plejecenter Vest:

Bryghuscentret

Bryghusvej 2

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4121

Aktivitetscentret har åbent :

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Søndag kl. 11.00 – 15.30

Aldersrocentret

Aldersro 4

5700 Svendborg, Tlf.: 6222 8110

Aktivitetscentret har åbent:

Mandag – lørdag kl. 10.00 – 15.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – lørdag kl. 10.00 – 15.00

Aldersroklubben

– demens dagcenter

Aldersro 6, kld.

5700 Svendborg, Tlf.: 6222 3923

Sygekassens Hjem

Christinedalsvej 20

5700 Svendborg, Tlf.: 6221 7316

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Søndagscafé: kl. 14.00 – 16.00

Cafeteriet har åbent:

Alle dage kl. 10.00 – 13.30

Det varme køkken lukker kl. 12.45

På helligdage lukker det varme

køkken kl. 12.30

Fælleshuset Wandallshaven

Wandallshaven 50

5700 Svendborg, Tlf.: 6220 1445

åbningstider:

Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00

18 Impulser 2/08

man henvender sig til det pågældende

aktivitetscenter. Pårørende,

lægen, hjemmeplejen eller andre

kan også henvende sig.

Derefter vil aktivitetscentret sørge

for kontakten til den kommende

aktivitetscentergæst og aftale det

praktiske.

Selvtræning på aktivitetscentre:

Alle borgere der er pensionister og/

eller over 60 år har mulighed for

Aktivitetscenter Stenstrup

Hostrupvej 1

5771 Stenstrup, Tlf.: 6223 4186

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 - 15.00

Cafeteriet har åbent:

Alle dage kl. 10.00 - 15.00

Aktivitetscenter Tåsinge

Syrenvej 24

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4150

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 9.30 – 14.30

Cafeen har åbent:

Mandag til fredag kl. 9.30 – 13.30

Aktivitetscenter Ollerup

Svendborgvej 16

5762 Vester Skerninge, Tlf.: 6223 4167

åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10.00 - 15.00

Cafeteriet har åbent

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Dagcentre aktivitetscentre, der

hører under Plejecenter Øst:

Aktivitetscenter Damgården

Kærvej 8, 5881 Skårup

Tlf.: 6223 4295 (Dagcentret)

Tlf.: 6223 4296 (Cafeteriet)

Dagcentret har åbent:

Mandag og onsdag kl. 9.30 – 14.30

Tirsdag og torsdag kl. 9.30 – 15.30

Fredag kl. 9.30 – 13.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – torsdag kl. 9.30 – 14.00

Fredag kl. 9.30 – 13.00

Jeg e

halv

elske

store

selv at træne i aktivitetscentrenes

træningsrum, hvis der er ledige tider

og efter introduktion. Hvis man er

interesseret, skal man kontakte De

Trænende Terapeuter på

tlf. 6223 4040 mellem kl. 08.00-09.00.

Læs mere om aktivitetscentrene på

Svendborg Kommunes hjemmeside

www.svendborg.dk/borger klik på

”Ældre og omsorg” – og derefter på

”Aktivitetscentre”.

Aktivitetscenter Frøavlen

Lerchesvej 7

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4266

Dagcentret har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Cafeteriet har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Aktivitetscenter Thurøhus

Bergmannsvej 17

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4240

Dagcentret har åbent:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 9.30 – 15.00

Onsdag kl. 9.30 – 12.30

Aktivitetscenter Caroline Amalie

Caroline Amalievej 13,

5700 Svendborg, Tlf.: 6223 4250

Dagcentret har åbent:

Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00

Aktivitetscenter Munkevænget

Sanddalsparken 17A

5700 Svendborg

Tlf.: 6223 4284

Dagcentret har åbent:

Alle dage

kl. 9.30 – 14.30

Aktivitetscenter Gudme

Storkehavevej 6

5884 Gudme, Tlf.: 6225 3575

Dagcentret har åbent:

Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.30

Demens Aktivitetscentret

ørbækvej 42A

5700 Svendborg, Tlf.: 2488 6873

Dagcentret har åbent:

Mandag – torsdag kl. 10.00 – 15.00

Fredag kl. 10.00 – 14.30


kun en lille digter,

t en tænker, halvt en nar

r meget store frakker,

hatte, stor cigar.

Tom Kristensen

Cand. mag. i dansk

forfatter, digter, anmelder, kritiker.

*

Født i London i 1893

Døde på Thurø i 1974

*

Æresborger i

Svendborg og på Thurø i 1970

*

Tom Kristensen blev begravet på

Thurø kirkegård.

På gravstenen står:

”Bøjer jeg mig så dybt jeg kan,

Vokser min verden sig stor”

Klerken råber i Manillas rønner:

”Danmark er et lidet, fattigt land.”

Det forsikrer Javas rige sønner,

Selv Batavias skrantne kræmmer

stønner:

”Danmark er et lidet, fattigt land.”

Sådan skriver Poul Martin Møller

ironisk i sit digt ”Glæde over Danmark”

med indledningslinien ”Rosen

blusser alt i Danas have”.

Og H.C. Andersen supplerer; ”et lille

land, og dog så vidt om jorden end

høres Danskens sang og mejselslag”

Vist er vi klar over, at vi er et lidet

land, og det er os også ganske bevidst,

at vort sprogområde hører til

de bittesmå i verdenssammenhæng.

En rejse i

Tom Kristensens

forfatterskab

AF ERNST RABJERG.

er fuld af rige oplevelser

Men vi er også ganske bevidste om,

at dansk viden og kunnen på mange

felter er udbredt og kendt langt ud

over vort lille lands grænser.

Men lad os fra det ”store” Danmark

bevæge os ned i den mindre sektion,

der hedder ”Det sydfynske” og

indsnævre det endnu mere, til det

svendborgensiske. Èn repræsentant

herfra for mejselslagene er Kai Nielsen,

hvis skulpturer er at se mange

steder i vort land. Èn repræsentant

for penselstrøgene er Niels Hansen,

der også findes på mange museer.

Og èn for det skrevne ord er Tom

Kristensen, der rager højt op blandt

vort lands penneførere i det tyvende

århundrede.

Regner ham for en af vore

Og det er ham denne artikel skal

handle om. Med fuld ret regner vi

ham for en af vore, som han fra

1946 til sin død i 1974 boede og

virkede på Thurø.

Tom Kristensen blev født i London

4. august 1893. Hans forældre var i

grunden, som på den tid så mange

andre, på vej mod en tilværelse i

det forjættede U.S.A., men de var

blevet hængende i London, hvor

faderen Peter L. Kristensen havde

fundet arbejde og familien en lejlighed

i et pænt kvarter på Regent

Park Road, godt nok i gadens billige

ende, men alligevel langt fra det

fattigkvarter på Nørrebro i København,

hvor moderen var vokset op.

Da Tom var tre år, rejste familien

tilbage til København og fandt bolig

og værksted for en tid, for Toms

mor havde svært ved, i længere tid

af gangen, at finde sig tilrette, så

familien flyttede en del rundt. Det

medførte bl.a. en del skoleskift for

Tom. Men på et vist tidspunkt fik

Tom, der klarede sig godt kundskabsmæssigt,

en friplads i den

kommunale belønnings- og betalingsskole,

hvorfra han fortsatte

til gymnasiet og fik sin studentereksamen

i 1911. Derfra videre til

Københavns universitet, som han

forlod i 1919 som cand.mag. i dansk

med engelsk og tysk som bifag.

Poesiens kringlede veje

Allerede i barndomsårene havde

han betrådt poesiens kringlede

stier. Sommerferiernes breve til

forældrene var undertiden skrevet på

vers, og i skolen skrev han smædedigte

om lærere og skolekammerater.

Der kom mere hold på de dele,

efterhånden som han modnedes.

Om det var hans interesse for poesi,

der inspirerede ham til at læse

dansk, eller om det var hans danskstudier,

der inspirerede ham til

digtekunsten, står hen i det uvisse.

Men i studietiden debuterede han i

et litterært tidsskrift Exlex med i alt

12 digte, som han kaldte ”Proletar-

og Bydigte”.

Fortsættes næste side

Impulser 2/08

19


Debuterede med digtsamling

På bogmarkedet debuterede Tom

Kristensen i 1920 med digtsamlingen

”Fribytterdrømme” en samling på

38 digte, hvori de 12 fra Exlex var

med. Digtene udkom som en

samling i èn bog og med fælles titel,

men søger man en rød tråd gennem

digtene, søger man forgæves. Snarere

vil man finde flere forskelligt

farvede tråde, der løseligt samler

nogle af digtene i større eller mindre

bundter. Man får nærmest et kalejdoskopisk

indtryk, for emnerne er

varierende og stemningerne ligeså.

Men det varierende til trods, er der

over sprogtonen og ordvalget samt

brugen af rim noget der, som en

svag summen, holder sammen på

det hele.

Længsel efter det kaotiske

Men ikke kun Tom Kristensens

første digtsamling er kalejdoskopisk.

Ser man hen over Tom Kristensens

liv, kan det anskues som

kalejdoskopisk, især for de første

53 års vedkommende. I perioder

har det kalejdoskopiske

20 Impulser 2/08

nærmet sig det kaotiske. Både i

lyrik og prosa giver han udtryk for

for en trang, ja nærmest en længsel

efter det kaotiske. Et tilbagevendende

symbol er arabesken, hvis

slyngninger og rankelignende former

har fascineret ham og givet anledning

- og titel til – til hans første

roman ”Livets Arabesk”. Og i et

digt på tre strofer giver han udtryk

for denne fascination af arabeskens

uforståelige form, som han så den.

I Regnvejr

På fortovscafeen

i Lindealleen

er regnen trængt ind.

Og under markisen,

som bugner i brisen

er væde og vind.

På bordpladens øde

i sjatter af fløde

er søer af regn,

som dråbevis blandes,

så dråbevis dannes

et mælkehvidt tegn.

Hvad tegnet, som flyder

på bordet, betyder,

har ingen værdi.

For skønheden svinder

så snart, som jeg finder

en mening deri.

Tom Kristensen hædret med

”De Gyldne Larubær” i 1955

Underviste på N. Brock

Efter universitetet underviste han

en tid i engelsk på Niels Brocks

Handelsskole, hvorefter han fik ansættelse

i Politikens litteraturvirksomhed.

Det blev til både romaner

og flere digtsamlinger. Det mest

markante og vel også bedst kendte

er hans store roman ”Hærværk” fra

1930, hvori han beskriver en litteraturanmelders

systematiske anstrengelser

for at gå i hundene.

I 1921 var Tom Kristensen blevet

gift med Ruth Lange, men ægteskabet

holdt kun i fire år. Derefter

havde han et nogenlunde stabilt

partnerskab med Bitti Berg. Det

varede i tre år. En tid efter det brud

blev han gift med Gerda Westermann.

Ægteskabet brast med Gerda

Westermanns pludselige død i 1943,

det år Tom Kristensen fyldte 50 år.

Efter udgivelsen af ”Hærværk” fik

Tom Kristensen igen ansættelse i

sit gamle job på Politiken, hvor han

var en flittig anmelder og kritiker.

Han skrev essays og kronikker og

tilsvarende journalistisk prægede

opgaver, mens hans egen digteraktivitet

mere eller mindre kom på

vågeblus.

Mødte Ingeborg weber fra Thurø

Fra tid til anden skrev han en novelle

eller et digt, tilstrækkeligt til,

Tom Kristensen blev hædret livet igennem

og fik priser og medaljer.

1932 kom han på finansloven

1945 Holberg medaillen

1955 De Gyldne Laurbær

1956 Dansk oversætters ærespris

1960 Medlem af Det Danske Akademi

1968 Det Danske Akademis Store pris

1970 Dansk Forfatterforenings H.C. Andersens Legat.

2006 Kulturministeriets Litteraturkanon

Tom Kristensen og Bosse

- hans kærlighed på Thurø


Jeg er kun en lille d

halvt en tænker, halvt e

elsker meget store frakk

store hatte, stor cigar.

at der med mellemrum kom en bog

på markedet fra hans hånd, og også

hans kronikker og anmeldelser kom

for en dels vedkommende i bogform.

Gerdas død sendte Tom Kristensen

fra det kalejdoskopiske ud i det

kaotiske med nervesammenbrud,

druk og hospitalsophold. Velmenende

venner havde dannet en komité

til Toms overlevelse, men den overlevelsesforanstaltning,

der fik afgørende

betydning, var hans møde

med Ingeborg Weber fra Thurø.

Ingeborg, der altid var blevet kaldt

Bosse, og Tom forelskede sig i

hinanden, blev gift og bosatte sig i

Bosses hus på Grasten. Tom sagde

engang – nok mest i spøg – at når

han forelskede sig i Bosse, var det,

fordi hun havde dette hus på

Thurø. Denne radikale forandring

i Tom Kristensens forhold skete i

efteråret 1945. Bryllup og flytning

til Thurø fandt sted i 1946.

Nemmere at finde på Thurø end i

København

Der var varierende forståelse for

flytningen blandt Toms københavnske

forbindelser, men på Politiken

var man godt tilfreds. Der hed det,

at det var nemmere at finde Tom på

Thurø end i København. Post og telefon

holdt fin forbindelse med redaktion

og forlæggere, og Tom var

uhyre produktiv. Hans arbejdsdage

kom i orden, og på Thurø og i Bosses

selskab var der ikke alle de barer

og værtshuse, der bestandig havde

lokket ham med deres indbydende

”Kom indenfor, det er længe siden,

vi har set dig”, som han selv engang

beskrev situationen.

Tom Kristensen havde fra sin ungdom

haft en forestilling om at være

proletar, og vist er det, at han en

overgang havde nogle marxistiske

sympatier; men billederne i Jens

Andersens bog viser velnærede og

særdeles velklædte familiemedlemmer,

så hans proletarfornemmelser

ligner mere, at han koketterede med

begrebet. Da Tom blev gift med

Bosse, blev dette koketteri en dag

for meget for hende. Hun gjorde

ham opmærksom på, at han tværtimod

tilhørte den privilegerede del

af befolkningen. Siden kaldte han

sig aldrig mere proletar, men indrømmede,

at de nok snarere havde

været lidt ”fise fornemme”, for at

bruge Tom Kristensen egne ord.

En liste over de bøger af Tom Kristensen,

der kom på bogmarkedet

i hans Thurø år, fra 1946 til 1974,

fortæller sin tydelige historie om

hans virksomme sene manddomsår.

Omfattende forfatterskab

Jens Andersen angiver i sin 885

sider store bog om Tom Kristensen

tyve titler begyndende med novellesamlingen

”Hvad er Heta” i 1946. Og

foruden denne side af hans virke, var

der den daglige journalistisk betonede

aktivitet med læsning af utallige

anmeldereksemplarer og kritik og

anmeldelse af en betydelig del af

disse. Derudover oversatte han en

lang række bøger fra andre sprog.

Her bør nævnes D.H.Lawrence’s

”Sønner og elskere”, en roman,

som fik stor betydning for Tom selv.

Tom Kristensens forfatterskab er

omfattende og mangesidet. Der er

romaner, rejsebøger, noveller, selvbiografiske

bøger, essays, kronikker

og anmeldelser. Hans anmeldelser

og litteraturkritikker er naturligvis

ikke ros alt sammen, men tonen er

sober og aldrig ondskabsfuld eller

nedgørende.

Hans lyriske værk er meget omfattende

og spiller på mange strenge.

Der er dybt alvorlige, selvransagende

digte, der er iagttagerens digte

om den verden, han færdedes i og

denne hans verdens aktører. Der er

dybt følte kærlighedsdigte, rørende

digte om teenage-kærlighed, og der

er skæmtedigte af aldeles burlesk

karakter. En rejse gennem Tom

Kristensens forfatterskab er en

rejse fuld af rige oplevelser, og med

Poul Martin Møller må jeg sige:

Dersom sligt som fattigdom du

tyder, Østens atlaskklædte, rige

mand, glad mit sorte danske brød

jeg bryder, takker Gud, mens fra

min læbe lyder ”Danmark er et

lidet fattigt land”

Jeg er kun en lille digter,

halvt en tænker, halvt en nar,

elsker meget store frakker,

store hatte, stor cigar.

Tom Kristensen udenfor sit hus

”Torelore”

Tom Kristensen i ”Torelore”s stue.

På 40 år blev der skrevet

2500 anmeldelser, kronikker,

digte i politikken.

Skrevet i hånden!

Ca. 60 hvert år.

Tom Kristensen var meget

flittig!

Impulser 2/08

21


DME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDM

GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME ·

Ældreidræt i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune har du mulighed

for – i dit lokalområde - at

dyrke idræt, styrke sundheden og

deltage i et givende socialt fællesskab.

Fire store foreninger tilbyder brede

tværidrætslige aktiviteter, og der-

Ældreidræt i Gudme

I Gudme er der to foreninger, der

har ældreidræt på programmet i

vinterhalvåret, samt forskellige

MANDAG

SENIORDANS

kl. 9.30-11.30

Sted:

Mødestedet

Start: 1/9

KROKET

kl. 13.30

Sted:

Brændeskov/Brudager

S. G. & I

22 Impulser 2/08

Aktiviteter i Gudme 2008-2009

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

ÆLDREIDRÆT

I OURE GUDME

IDRÆTSFORENING

kl. 9.30-11.30

Sted: Gudmehallerne 2

Start: 16/9

IDRÆT mindre mobile

kl. 10.00-11.45

Sted:

Gudmehallerne Hal 3

KROKET

kl. 9.30-12.00

Sted:

Hesselager Stadion

BOWLING

kl. 14.30

Sted:

Bowl’n Fun Svendborg

Start: 2/9

PETANQUE

kl. 18.30

Sted:

Ved klubhuset,

Brændeskovvej

FOLKEDANS

kl. 19.30

Sted:

Vormark Forsamlingshus

Start: 30/9

udover et antal mere specifikke aktiviteter.

Især i Gudmeområdet er

der også flere foreninger på banen

med specifikke tilbud.

Aktiviteterne præsenteres – for

overskuelighedens skyld - ud fra

udendørs aktiviteter, hel- og halvårligt

i forhold til vejret. Derudover

er der et antal foreninger/grupper,

Sæson 2008 - 09. Start: Se i skema

STAVGANG I

HESSELAGER

FORENEDE

SPORTSKLUBBER

kl. 10.00

Sted:

Hesselager Klubhus

KROKET

kl. 18.30

Sted:

Brændeskov/Brudager

S. G. & I

STAVGANG

kl. 9.30

Sted:

Gl. Lundeborgvej 23

Lundeborg

KROKET

kl. 14.00

Sted:

Gudbjerg Stadion

de tre gamle kommuner, Gudme,

Egebjerg og Svendborg.

Gem siderne med tider, steder og

kontaktpersoner, da de dækker

aktiviteter for hele kalenderåret.

som har forskellige aktiviteter i

henholdsvis vinter - og sommerhalvåret.

ÆLDREIDRÆT

I GUDBJERG IF

kl. 9.00-11.00

Sted: Gudbjerg Skole

Start: 18/9

STAVGANG

i sommerperioden

kl. 9.30-11.30

Sted:

Gudbjerg Stadion

KROKET

kl. 18.00-21.00

Sted:

Hesselager Stadion

VOKSENSKYDNING

kl. 19.00

Sted:

Klubhuset i Hesselager

Østergade 52

Start: Sidst i sept.

STYRKETRÆNING

Svendborg Ældreidræt

kl. 10.00-12.00

Sted:

Motionsrum og hal 3

i Gudmehallerne

FREDAG

KROKET

kl. 14.00

Sted:

Gudbjerg Stadion

svb 1022


GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME

Præsentation af aktiviteter, priser,

tilmelding, sæson samt

kontaktpersoner. Foreningerne er

opstillet i alfabetisk rækkefølge

Brændeskov/

Brudager S.G. og I

Kroket

Vi spiller to gange om ugen

– næsten hele året rundt.

Formand og kontaktperson:

Frede Hansen, tlf. 6228 1263.

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema.

Petanque

Vi spiller en gang om ugen, så længe

det er lyst nok til det.

Formand og kontaktperson: Anni

Hansen, tlf. 6220 3105

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema

Gudbjerg IF

Ældreidræt

Aktiviteter med opvarmning,

grundtræning, styrke- og konditionstræning,

dans, boldspil og andre

variationer, så deltagerne hver gang

har rørt sig godt og grundigt, samtidig

med at de har moret sig. Efter

de fysiske aktiviteter er der kaffe,

sang og oplæsning. Der laves fælles

kaffe til en billig penge, medbring

selv kop og brød.

Sæson: september til april – der

afsluttes med udflugt

Pris: 250 kr. Ingen tilmelding, mød

blot op – se tid og sted i skema.

Kontaktperson:

Karen Møller.Tlf. 6225 1246

Stavgang

Instruktion og efterfølgende tur i

området. Hver anden uge går vi fra

Gudbjerg Stadion, den anden uge

kører vi ud et sted og går derfra.

Leder og kontaktperson: Karen

Møller. Tlf. 6225 1246

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema

Kroket

Kontaktperson: Gunnar Hansen.

Tlf. 6225 2211

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema

Hesselager forenede

Sportsklubber

Kroket

Der spilles to gange om ugen – en

formiddag og en aften. En gang

hver sommer inviteres naboklubberne

til en festlig stævnedag. Der

afholdes grillaften med ægtefæller,

og der afvikles amtsmesterskaber

med mulighed for at gå videre til

landsmesterdskaber. Her er plads

til både hyggespillere og ambitiøse

spillere. Kroket er for alle – uanset

alder og køn.

Formand og kontaktperson:

Peder Pedersen, tlf. 6225 1603

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema.

Hesselager Folkedansere

Folkedans og hyggeligt samvær. Vi

er en folkedanserforening, der er

gode til at modtage nye og få dem

med ind i fællesskabet.

Kontaktperson:

Else Rasmussen, tlf. 6225 1894

eller Karen Jensen, tlf. 6220 8703

Tid og sted: se skema.

Stavgang

Ture ud i skov og natur

Instruktør og kontaktperson:

Harald Thomsen , tlf. 6225 3365.

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema.

Kom og vær med

til voksenskydning

Alle er velkomne – øvede såvel

som nybegyndere. Kom og vær med

– vi har et godt socialt samvær.

Kontaktperson:

Signe Langæble, tlf. 5123 3151

Tid og sted: se skema

Lundeborg

Stavgang

Der er en lille gruppe, der går

stavgang i skovene og ved stranden

i Lundeborg.

Kontaktperson:

Jytte Christiansen, tlf. 6225 1847

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema

Oure Gudme Idrætsforening

Ældreidræt M/K

Vi laver opvarmning og styrketræning,

arbejder med håndredskaber

og danser en munter dans. Efter

aktiviteterne er der kaffe, sang,

oplæsning og en god latter.

Sæson: September til april – der

afsluttes med udflugt

Pris: 700 kr. for hele sæsonen

– betales af to gange 350 kr.

i september og januar.

Prisen dækker både aktivitet og

kaffe/brød. Udflugt betales særskilt.

Instruktør: Anny Fischer, tlf. 6228 1712

Oure Vejstrup Bowlingklub

Bowling for pensionister – af alle

slags – og efterlønsmodtagere.

Hyggeligt samvær og intern bowlingkonkurrence.

Kontaktperson:

Kaare Nordam, tlf. 4041 7826

Tid og sted: se skema

Svendborg Ældreidræt

Ældreidræt

for mindre mobile

Glad motion med udgangspunkt

på/ved en stol på hold med max 20

deltagere. Vi forebygger og vedligeholder

kroppen med gymnastik,

arbejder med forskellige redskaber

og vi danser. En times aktivitet og

¾ times hygge/kaffe/sang mm.

Sæson: august til juni – holdet

træner delvist samtidig med Oure/

Gudmes hold i hallen

Pris: 400 kr., som betales af to

gange i september og januar.

Kræver tilmelding – henvendelse til

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019.

Se tid og sted i skema

Styrketræning

Træning i motionsrum med instruktør,

hvor du får udarbejdet

individuelt program. Der trænes

på et lukket hold i 14 uger. Et hold

efterår og et hold forår.

Sted: Motionsrummet i Gudme

Hallen

Pris: 400 kr.

Kræver tilmelding – henvendelse til

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

Impulser 2/08

23

UDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME · GUDME


BJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · E

EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG · EGEBJERG ·

Ældreidræt i Egebjerg

SANG

kl. 9.45-11.15

i ulige uger

Sted: Stenstrup Præstegård

Sæson 2008 - 09. Start: uge 37, d. 8. - 12. september

- Efterårsfest d. 24. oktober

Egebjerg Ældreidræt - Aktivitetsprogram 2008-2009

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

STAVGANG

kl. 13.30

Sted: Fra Stenstrup Hallen

STYRKETRÆNING

Svendborg Ældreidræt

kl. 13.00-15.00

Sted:

Motionscentret i

Vester Skerninge Hallen

I Egebjerg er der en selvstændig

ældreidrætsforening – Egebjerg

Ældreidræt. Foreningen tilbyder

ældreidræt, hvor træningen

er tilrettelagt for pensionister og

efterlønsmodtagere. Der er ca. 250

medlemmer i alderen fra 60 til 90

år. Egebjerg Ældreidræt tilbyder

forskellige aktiviteter.

Aktiviteter, priser, tilmelding, sæson

samt kontaktpersoner.

Egebjerg Ældreidræt

Ældreidræt

Et motionstilbud for både mænd

og kvinder, også for dem, der aldrig

tidligere har dyrket idræt. Indholdet

er en blanding af gymnastik, boldspil,

dans, udspænding mm. Efter

træningen har vi ½ times socialt

samvær. Du er velkommen til prøvetræning

på et af holdene to gang

uden betaling.

Sæson: september til april.

Pris: Aktive medlemmer, 125 kr. to

gange årligt. Passive medlemmer, 60

kr. to gange årligt.

Ingen tilmelding, mød blot op

– se tid og sted i skema.

24 Impulser 2/08

ÆLDREIDRÆT

kl. 10.00-12.00

Sted:

Vester Skerninge Hallen

STOLEMOTION

kl. 11.30-13.30

Sted:

Vester Skerninge Hallen

ÆLDREIDRÆT

kl. 10.00-12.00

Sted: Stenstrup Hallen

STOLEMOTION

kl. 11.30-13.30

Sted: Stenstrup Hallen

BOWLING

kl. 14.30 i ulige uger

Sted: Bowl-inn, Svendborg

Start 8/10

Stolemotion

Stolemotion er et aktivitetstilbud for

mindre mobile kvinder og mænd

og foregår i forlængelse af idrætten

i hallerne, således at deltagerne fra

ældreidrætten og stolemotionen

kan deltage i fælles social halvleg.

Sæson og pris: som ovenstående.

Kontaktperson for alle hold:

Rasmus Pedersen, tlf. 6321 1010

Instruktør for alle hold:

Grethe Hansen, tlf. 6226 1265

+ frivillige hjælpere.

Sang

Vi synger hver anden mandag i

ulige uger i Stenstrup Præstegård.

Kontaktperson:

Esther Hansen, tlf. 6226 1532

Bowling

Vi kører til Bowl-inn i Svendborg

og bowler hver anden onsdag i

ulige uger. Kontaktperson:

Dorris Rasmussen, tlf. 6224 3081

Pris: 30 kr. + sko

Svømning

Vi kører til Svømme-badeland på

Ryttervej i Svendborg hver torsdag.

Afgang fra Stenstrup Hallen kl. 9.10

SVØMNING

kl. 9.30

Sted:

Svømme-badeland,

Ryttervej

i Svendborg

Kontaktperson:

Irma Jensen, tlf. 6226 2023

svb 1022

Stavgang

Vi går stavgang i Stenstrup i sommerperioden,

vi har udgangspunkt

ved Hallen.

Kontaktperson:

Gerda Lauridsen, tlf. 6226 1877

Lidt generelt om priser

Er du aktivt medlem, kan du deltage

i alle foreningens aktiviteter. Er

du passivt medlem, kan du deltage

i bowling, sang, stavgang, sommerture

og fester, men det koster 60

kr. pr. aktivitet. Så hvis du deltager

i mere end en aktivitet, kan det

betale sig at være medlem.

Svendborg Ældreidræt

Styrketræning

Træning i motionsrum med instruktør,

hvor du får udarbejdet

individuelt program. Der trænes

på et lukket hold i 14 uger. Et hold

efterår og et hold forår.

Sted: Egebjerg Motionscenter

Pris: 400 kr.

Kræver tilmelding – henvendelse til

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019


SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG

Ta’ med ud og gå

Møde om gågrupper i

Svendborg Ældreidræt

Mangler du lige fællesskabet

med andre for at komme af

sted? Så kom til møde med os:

Tirsdag den 9. september kl.

14.00

Vi mødes i udvalgsværelse 3 på

Rådhuset. Gå ind ad indgang

B, op på 1. sal, ind på gangen til

venstre.

De eksisterende grupper fortæller

lidt om deres ture. Måske

har du – som ny – lyst til at

følge med en af grupperne. Eller

måske har du lyst til at starte

en ny gruppe i det lokalområde,

hvor du bor. Der er pt. seks

grupper. Se side 27 - 28

Svendborg ældreidræt holder

Panterdag

Onsdag den 8. oktober kl. 9.00 - 14.30

på Landsstævnestadion på Ryttervej

I anledning af jubilæet, har vi sat alle sejl ind på at lave sjov og spændende aktivitetsdag. Fokus vil være på

fællesskab, bevægelsesglæde, samarbejde, konkurrencer og udfordring.

Dagen vil indeholde:

• Fælles start til god musik

• På tur med opgaver - muligheder for gang, stavgang,

løb, cykling, orienteringsløb, vandaktiviteter

• Frokost

• Aktiviteter på tværs; lege, spil og samarbejde

• Fællesdans, kaffe og kage, sang, lodtrækningspræmier

Det koster 75 kr. for hele dagen, inkl. frokostbolle, vand

og frugt samt kaffe og kage.

Hvis du har lyst til at høre mere om arrangementet,

måske være med, så kontakt Birthe Bergmann,

tlf. 6223 3019

Tandprotese klinikken

Bevarer dit naturlige udseende og din tyggeevne.

Besøg os og gå herfra med et smil

Læs mere på

www.infotand.dk

Klinisk Tandtekniker ndtekniker nike Joa Joan Dideriksen

•Vi fremstiller hel- og delproteser

på eget laboratorium.

• Vi reparerer mens du venter.

• GRATIS finansiering

•Vi hjælper med ansøgning om

off. tilskud 85%.

•Vi yder 5 års garanti på

protesearbejde.

NB! Ny adresse Valdemarsgade 40 Svendborg 5700 Tlf. 62 21 09 77

10 års jubilæum

Impulser 2/08

25

DBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVEND-


NDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVEND

SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG ·

Ældreidræt i Svendborg

IDRÆT

kl. 9.30-11.45

Sted: SG Hallen II

IDRÆT

kl. 10.00-12.15

Sted:

Tåsinge Hallen

Svendborg Ældreidræt – en mangfoldighed

af tilbud. Her er rammerne

med et idrætstilbud til alle

kommunens borgere M/K, hvor der

sættes fokus på bevægelsestiltag,

sundhedsfremme og forebyggende

aktiviteter. Uanset om du er efterlønner,

ny pensionist, eller du er

nået langt i den tredje alder, er der

Sæson 2008 - 09. Start: uge 36, 1. - 5. september

Svendborg Ældreidræt - Aktivitetsprogram 2008-2009

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

IDRÆT - mindre mobile

kl. 9.15-11.00

Sted:

SG Hallens tumlesal

IDRÆT

kl. 10.00-12.15

Sted: Thurø Hallen

IDRÆT - mindre mobile

kl. 10.15-12.00

Sted: Bryghuset

IDRÆT - mindre mobile

kl. 11.30-13.15

Sted: Thurø Hallens

mødelokale

IDRÆT - mindre mobile

kl. 12.45-14.30

Sted: Skovbyhus

STYRKETRÆNING

kl. 13.00-15.00

Sted:

Egebjerg Motionscenter

IDRÆT

kl. 13.45-16.00

Sted: Hømarkhallen

26 Impulser 2/08

IDRÆT

kl. 9.45-12.00

Sted: SG Hallen I

IDRÆT - mindre mobile

kl. 10.00-11.45

Sted:

Gudmehallerne hal 3

IDRÆT - mindre mobile

kl. 12.30-14.15

Sted:

SG Hallens

tumlesal

STYRKETRÆNING

kl. 14.00-16.00

Sted:

SG Hallens

motionsrum

SQUAREDANCE

kl. 14.30-16.00

Sted:

SG Hallens springsal

IDRÆT

kl. 10.00-12.15

Sted:

SG Hallen III

STYRKETRÆNING

kl. 12.00-14.00

Sted:

SG Hallens

motionsrum

IDRÆT - mindre mobile

kl. 13.45-15.30

Sted:

Wandallshavens

beboerhus

STYRKETRÆNING

kl. 14.00-16.00

Sted:

SG Hallens

motionsrum

forskellige muligheder for aktiviteter.

Der tilbydes aktiviteter på forskellige

fysiske niveauer, aktiviteter

til forskellige interesser, aktiviteter

efter forskellige behov og årstidsbestemte

aktiviteter.

Du kan her læse en kort beskrivelse

af de forskellige aktiviteter. Hvis

IDRÆT

kl. 9.15-11.30

Sted:

Skårup Hallen

STYRKETRÆNING

kl. 10.00-12.00

Sted:

Gudmehallens

Motionscenter

IDRÆT - mindre mobile

kl. 13.30-15.15

Sted:

Træningscentret

på Tåsinge

IDRÆT

kl. 14.00-16.15

Sted:

Lundby Hallen

VANDGYMNASTIK

kl. 14.30-15.00

kl. 15.00-15.30

Sted:

Svømmeland

på Ryttervej

IDRÆT - mindre mobile

kl. 15.00-16.45

Sted: Damgården

IDRÆT

kl. 8.45-11.00

Sted:

Tved Hallen

IDRÆT

kl. 13.30-15.45

Sted:

Rantzausminde Hallen

svb 1022

du vil vide mere, så kontakt Birthe

Bergmann, tlf. 6223 3019, eller klik

ind på Svendborg Ældreidræt på

kommunens hjemmeside på:

www. Svendborg.dk, borger, kultur

og fritid, ældreidræt.


SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG

Aktiviteter, priser, tilmelding, sæson

samt kontaktpersoner.

Ældreidræt – tværidræt for

friske mobile ældre

Glad motion for alle der er fyldt

60 år – lad dig ikke narre af vores

navn, vi kan godt udfordre alle.

Vi har det sjovt samtidig med at

vi holder kroppen ved lige. Her

kommer både mænd og kvinder i

alderen fra 60 år og opefter. Det er

muligt at prøve at være med et par

gange, inden man beslutter sig for,

om man fortsat vil være med. Så giv

dig selv chancen – prøv at møde op

og se hvad vi laver – du skal nok

blive forpustet og udfordret, uanset

alder og fysisk niveau.

Efter 1½ times træning hygger vi ¾

time med kaffe, sang, historie, og vi

vender stort og småt fra dagligdagen.

Sæson: september til april

Pris: 400 kr.

Ingen tilmelding, mød blot op

– der er ti hold geografisk fordelt i

gl. Svendborg Kommune. Se skema

Ældreidræt – tværidræt for

mindre mobile

Glad motion med udgangspunkt

på/ved en stol. Deltagerantallet på

de mindre mobile hold er afhængigt

af det lokale vi er i, men max 20

personer. Vi forebygger, vedligeholder

og styrker kroppen med gymnastik,

ved at arbejde med forskellige

redskaber og lejlighedsvis en dans.

En times aktivitet og ¾ times hygge

med kaffe, sang, historie og en snak

”om livet”

Kræver tilmelding.

Henvendelse til

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

eller Åse Skov tlf. 6223 3018

Vandgymnastik

God og givende motion i varmtvandsbassin

med vandet som modstand.

Man deltager i en periode på

14 uger på et lukket hold. Man kan

kun deltage i Svendborg Ældreidræts

tilbud om vandgymnastik i

en periode, da det er et tilbud, der

er stor søgning til. Vi hjælper gerne

med henvisning til andre tilbud, når

holdet slutter. Der tilbydes to hold

efterår og to hold forår. Se tid og

sted i skema

Pris: 400 kr.

Kræver tilmelding – henvendelse

til Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

eller Åse Skov tlf. 6223 3018

Styrketræning

Træning i motionsrum med instruktør

og individuelt program. Man

deltager i en periode på 14 uger på

et lukket hold. Man kan kun deltage

i Svendborg Ældreidræts tilbud

om styrketræning i en periode, da

det er et tilbud, der er stor søgning

til. Vi hjælper gerne med henvisning

til andre tilbud, når holdet slutter.

Der tilbydes flg. hold:

Tre hold i Svendborg efterår og

forår – SG Hallen – se tidspunkter

i skema

Et hold i Egebjerg – Vester Skerninge

motionscenter – se tidspunkt

i skema. Et hold i Gudme – Gudme

Hallen – se tidspunkt i skema

Pris: 400 kr.

Kræver tilmelding – henvendelse til

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019

Åse Skov tlf. 6223 3018

Squaredance

Munter dans – tilpasset ældregruppen

- til lystig musik. Der danses

danse i kredse, på rækker og i

kvadriller og der skiftes løbende

partner. Du kan godt komme alene.

Sæson: september til april

Pris: 300 kr.

Ingen tilmelding, mød blot op – se

tid og sted i skema.

Stavgang

Rask motion, socialt samvær, oplev

naturen, se lyset. I hver gruppe er

der frivillige ledere, der hjælper på

vej. Der er mulighed for opdeling i

grupper efter tempo.

Sæson: august til juni

Pris 100 kr.

Tilmelding: Hvis du vil med, så kontakt

en af nedenstående

* Område Nord

Mødested v/Center Caroline Amalielund,

plejecentrets P-plads

Tirsdage kl. 9.45 – 11.15

Startdato 2. sep 2008

Kontaktperson: Ida Kjær Knudsen,

tlf. 6221 1495

* Område Syd

Mødested v/Tåsinge Hallen

Torsdage kl. 9.30

Startdato: 14. august

Kontaktperson:

Anne Marie Jensen, tlf. 6220 7271

* Område Vest

Mødested v/Idrætshallen på

Ryttervej

Torsdage kl. 9.30

Startdato: 21. august kl. 9.00

Kontaktperson:

Poul Hoff, tlf. 6221 6855

* Område øst

Mødested P-plads v/Hallindskoven

(indkørsel fra Linkenkærsvej tæt på

Thurørundkørslen)

Tirsdage kl. 9.30 – 10.45

Startdato: 5. aug.

Kontaktperson:

Einer S. Kristiansen, tlf. 6220 2284

Gågrupper

En god gåtur i selskab med andre

og med vægt på at hygge sig og

nyde naturen. Vi har pt. seks grupper,

der selv aftaler deres sæson.

Det er gratis at deltage. Har du lyst

til at følges med en af grupperne, så

kontakt:

- Mødested v/Wandallscentret: Inga

Hansen, tlf. 6221 3954

- Mødested v/Thurø Hallen: Birthe

Andersen tlf. 6223 1573

- Mødested v/Tåsinge Træningscenter:

Viola Hansen, tlf. 6222 5763

- Mødested v/Skårup Hallen: Jens

Sørensen, tlf. 6223 1349

- Mødested aftales fra uge til uge:

Vivi Jensen, tlf. 6222 5207, eller

Søren og Viola Hansen, tlf. 5614 5694

- Mødested P-pladsen v/Dronningegården:

Ingerlis Nielsen, tlf. 6220 9464

Impulser 2/08

27

NDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVENDBORG · SVEND


Endvidere eksisterer der en gruppe,

som mødes hver dag kl. 9.00 v/

Brugsen i Rantzausminde. Du kan

blot møde op. Har du brug for at

få en oversigt over, hvornår de

forskellige grupper går, så kontakt

Birthe Bergmann, tlf. 6223 3019 eller

Åse Skov tlf. 6223 3018

Cykelgrupper

Modvind ud, medvind hjem, madpakken

med, hygge og motion. Det

er hvad disse ture byder på. Grupperne

aftaler selv deres sæson. Det

er gratis at deltage. Står du og din

cykel og mangler nogen af følges

med, så kontakt:

- Mødested aftales fra gang til gang:

Jørgen Rasmussen, tlf. 6222 9834

- Mødested v/Ærøfærgen,

gruppe 1.

Else Rasmussen, tlf. 6222 0734 og

Ingerlis Mikkelsen, tlf. 6221 0399

gruppe 2.

Jens Petersen, tlf. 6222 1035/

2790 8719

- Mødested v/Thurø Hallen: Birthe

Andersen, tlf. 6223 1573

- Mødested v/lystbådehavnen i

Vindeby: Eigil Eriksen, tlf. 6222 5931

- Mødested v/Klosterplads i midtbyen:

Heidi Johansen, tlf. 6222 0321

Hvis du har brug for en oversigt

over, hvornår de forskellige grupper

kører, så kontakt Birthe Bergmann,

tlf. 6223 3019 eller Åse Skov

tlf. 6223 3018

Petanque

En gruppe på ca. 30 personer hygger

sig et par gange om ugen med

det franske kuglespil, petanque.

Sæsonen er lidt afhængig af vejret,

men der er som regel opstart i april

og sæson så længe det er godt vejr.

Vil du spille med, så kontakt: Lis og

Poul Lindblad, tlf. 4848 0839.

28 Impulser 2/08

Kroket

Et spil med taktik og spænding og

med mulighed for at konkurrere. Et

spil der giver motion og frisk luft

og hyggeligt samvær med andre.

Der spilles hver tirsdag kl. 10 – 13

og torsdag kl. 18.30 til solen går ned

Mødested:

”Ottes hul” på Øksenbjergvej.

Kontaktpersoner:

Jørgen Schächter, tlf. 3151 7866,

Heidi Johansen, tlf. 6222 0321,

Bjarne Jørgensen, tlf. 6221 76454.

Tennis, roning, skydning

Svendborg Ældreidræt samarbejder

med Svendborg Tennisklub,

Svendborg Roklub og Svendborg

Skyttekreds, som har specielle

seniorafdelinger. Så har du lyst til

at prøve kræfter med den lille gule

bold, en tur på vandet i Danmarks

smukkeste ro-farvand eller at

trykke på aftrækkeren, så kontakt:

Tennis:

Ada Thomas, tlf. 6227 1906 eller

Else Petersen, tlf. 6220 8579

Roning:

Christen Stampe, tlf. 6225 2770

Skydning:

Lars Krumholt, tlf. 6221 7242

I vest-Svendborg er der også

mulighed for at spille seniortennis

i Vester Skerninge Tennisklub.

Du er velkommen uanset om du

er nybegynder eller øvet. Kontakt

Michael Grube Andersen, tlf. 6224

1042, mobil. 4089 5511.

Undervisere

i Svendborg Ældreidræt

sæson 2008 – 09

Ret til ændring forbeholdes

Anita Pedersen

Styrketræning Svendborg

Anne Fogt

SG I og Skårup, samt mindre

mobile SG I og II, Damgården og

Wandallshaven

Bent Serup

SG II samt styrketræning i Egebjerg

og Gudme

Birthe Bergmann

SG II, SG III, Rantzausminde, samt

hjælper i Lundby, Tved og Hømark

Bodil Engholm

Mindre mobile på Bryghuset og i

Skovbyhus

Ea Brandt

Sundhøj, SG I, Tved, Rantzausminde,

samt vandgymnastik

Gudrun Engemann

Styrketræning i Svendborg og

mindre mobile på Tåsinge

John Have Christiansen

Squaredance

Lene Puggaard

Thurø og mindre mobile på Thurø

Lone Sømod

Sundhøj, Hømark, Skårup og

Lundby samt mindre mobile i

Gudme


AF BIRGIT JENSEN

Når man kommer ind i Helge Davidsens

lille lejlighed, så føler man

med det samme en rolig atmosfære.

Centralt i lejligheden står hans

ikke-elektriske skrivemaskine, som

flittigt bliver brugt til at skrive til

betydningsfulde personer i mange

forskellige lande. Helge Davidsen

har også en elektrisk skrivemaskine,

men han holder mest af at

skrive på den ældre model.

Som sømand sejlede han i mange

år på verdenshavene og har der følt

ufreden mange steder, når de lagde

til i havnene.

Han bor alene. - Jeg har ikke været

så heldig at finde en kone, siger han.

Fredsaktivister

Det var i 1970erne. Verden så endnu

en gang sort ud, og jeg tænkte, at

nu måtte jeg forsøge at gøre noget.

Da jeg kom hjem til Danmark,

fandt jeg sammen med Jørgen

Laursen Vig, som ejede Hesbjerg

Slot, og en overgang boede jeg der.

Han arbejdede, ligesom jeg, for

fred i verden. Sammen planlagde

vi en fredsmarch i Odense, som

blev gennemført den 28. december

1972. Den gik bl.a. ud på, at alle

mennesker på Jorden skulle have

deres eksistensbehov dækket for at

leve lykkeligt. Vi fik opmærksomhed

ved at bære store skilte, og jeg

holdt tale på Flakhaven.

Laursen Vig var en af Danmarks

mest belæste mænd. Han kunne 14

sprog, men selv om han senere oprettede

et russisk-ortodokst kloster på

Hesbjerg, så var han ikke katolik,

men troede på det gode i alle religioner.

Han døde i Indien i december

2006, men inden da var der lavet

Er der håb?

Kan vi almindelige mennesker være med til at skabe

fred i verden? Det mener Helge Davidsen, som kæmper

sin egen personlige kamp og ser fredsarbejdet som sin

livsopgave.

en film om ham og oprettelsen af

klosteret. (The Monastery)

Korrespondancen

For at gøre opmærksom på fredsarbejdet

begyndte jeg at skrive til

statsledere i mange lande. Som regel

skriver jeg på vers og oftest på

engelsk, men jeg kan også spansk,

svensk, norsk og lidt fransk.

I 1976 skrev jeg til shahen i Iran –

og fik svar – ligesom jeg også har

fået svar fra mange andre kronede

hoveder, bl.a. alle de nordiske kongehuse.

Jeg har også fået takkebrev

fra prins Henrik, som var glad for

nogle vers, jeg sendte.

Jeg skrev ”Sangen til verden” og

sendte den til De Forenede Nationer,

hvor den blev godt modtaget.

Det var medens Kofi Annan var

generalsekretær. På det tidspunkt

blev det i øvrigt stadfæstet, at FN` s

målsætning nu også var fred på vor

jord, så man kan kun sige, at håb

findes der jo.

Jeg har gemt mange af de svarbreve,

jeg har fået gennem årene,

og lad mig nævne nogle af dem,

jeg har fået svar fra: Willy Brandt,

prins Peter af Grækenland og

Danmark, Tomasjenko fra Rusland,

hvor de i øvrigt læste mit vers op i

radioen, Cong Wu fra Kina, USA's

ambassadør i Danmark, biskoppen

i Odense og overrabbineren i

København. Også vores nuværende

statsminister har jeg skrevet til og

fået svar fra. Og Dalai Lama.

Buddhistiske tanker

Ved at læse nogle bøger af Dalai

Lama opdagede jeg, at fredstanken

var gennemgående i den buddhistiske

tro, så vi arbejder for

det samme – fred i verden. Også i

Svendborg kan man møde buddhister.

Jeg har for eksempel mødt en

lama, som jeg talte med under hans

besøg i byen.

Kendt i medierne

Det er ikke kun Impulser, der har

talt med og skrevet om Helge Davidsen.

Fyns Amts Avis har skrevet

om ham under overskriften ”Manden

i kælderen”, og da DR TV

læste det, opsøgte de ham og sendte

et portræt i ”Set og sket” for et års

tid siden. I ugebladet Hjemmet har

der også været en artikel om ham.

I øjeblikket arbejder Helge Davidsen

på at lave en musical med

folk fra alle verdensdele. Så er det

tanken, at de skal spille hver deres

specielle musik, og slutte med en

sang, der forener.

Jo, trods sine 78 år er Helge Davidsen

stadig ”med” med nye ideer og

initiativer. Og lad os sammen med

ham ønske fred i verden!

Impulser 2/08

29


”Jeg ved, hvor der findes en have...”

kom igen med i Højskolesangbogen

AF MARIANNE MøLSTED OG BRITTA KOCH

Carsten Andersen startede som

almindelig musiklærer på Lundby

Skole, men blev hurtigt leder af den

nyoprettede musikskole i Svendborg

Kommune – det var i de herlige

tider i 70’erne, da der var penge til

den side af børns udvikling – og

senere i Broby kommune, hvor den

frivillige skole blev et samlingssted

for både børn og voksne. Dejlige år,

hvor Carsten Andersen bl.a. var en

af de første, der lærte fra sig efter

zuzuki-metoden.

Så dukkede tanken om en musikefterskole

i Ollerup op. Det var sagen –

kolleger, et fast værested, og skolen

var Grundvig-Koldsk og lagde vægt

på faglighed og masser af musik og

sang. Det blev til 10 fantastiske år der

– med alle mulige former for musik

og undervisning i mange forskellige

instrumenter – dog ikke med

Carsten Andersen som underviser i

dem alle – i hvert ikke i harpe!!!

Med i redaktionsudvalget

Faglighed er det, Carsten Andersen

er kendt for. Det medførte også, at

han blev valgt til musikefterskolernes

mand i det 8 mands sangbogsudvalg

til den 18.udgave af Højskolesangbogen

– et spændende job - for

hvordan finder man lige de sange,

der skal blive stående de næste

mange år?

Jo – siger Carsten Andersen – man

starter med at se på teksten – er

den så fortællende, at man bliver

fanget – er der billeder i den – er

den vedkommende??? – og først

derefter lytter man til melodien

30 Impulser 2/08

Ollerup Sang- og Musikefterskoles tidligere forstander

Carsten Andersen fortæller om, hvad der

skal til for at gøre en sang god og for at den kan

komme med i Højskolesangbogen

- fænger den - er den sangbar???

Det er strenge krav at gennemgå

for hver eneste sang. Og sørgeligt at

fravælge en sang med en god melodi,

men dårlig tekst og omvendt. J.A.P.

Schultz – en af vore mest afholdte

gamle sangkomponister, har sagt –

”en god melodi skal have et snit af

noget gammelkendt i sig og så noget

nyt, for at blive velkendt.” Det viser

”Jeg ved en lærkerede” af Harald

Bergstedt med melodi af Carl Nielsen.

Denne melodi er så meget et

dansk klenodie, at den bruges i utallige

musikarrangementer. Teksten

er ikke bare en børnesang, da alle jo

har en hemmelighed, som helst ikke

skal røbes, den rammer også voksne.

Svært at komme med igen

En del af de sange, der var med i sidste

udgave, må nødvendigvis slettes –

også for at få plads til nye og nu mere

vedkommende sange. Det er meget

svært at komme ind i sangbogen, hvis

man en gang er blevet vist ud – men

det lykkedes for Carsten Andersen

at få Mads Hansens ”Jeg ved hvor

der findes…” – den har været ude i

de to sidste udgaver, men nu er den

kommet med igen – sangen siger så

meget om vores land, og melodien

er så svingende dejlig, at den understøtter

teksten så fuldendt.

Sange, Carsten Andersen tror, vil

blive et ”hit” i årene fremover, er:

”En stribe grønt..” nr. 386 af Beatrice

Vibe med melodi af Per Drud Nielsen,

og ”Stenen slår smut” nr. 382 af

Søren Eppler med melodi af Henrik

Aaboe Andersen. Vi må jo lære dem,

og så selv dømme.

Vi har en fælles fortid

Vi har en fælles fortid i vort kulturelle

univers, som 68-generationen

var ved at forkaste! – DET GÅR

IKKE! – den må vi ikke miste forbindelsen

til, men stadig lade en

god fællessang samle folk.

Nu er Carsten Andersen blevet

pensionist og kan dyrke den musik,

han selv foretrækker – klassisk og

jazz, både som sanger og på sit yndlings-instrument

klaveret. Han er

stadig aktiv i mange sammenhænge,

nu som frivillig ildsjæl. Det er ham,

der har sørget for programindhold

i de plejehjemsarrangementer, du

kan læse om på side 11.

Første højskolesangbog udkom 1894

17. udgave fra 1989 har levet længst

18. udgave 2006 – her er tænkt på

den nye tid med globalisering bl.a

er 5 danske sange i engelsk oversættelse

Udførlig belysning af sangene findes

i ”Sanghåndbogen”

Melodierne kan høres på

www.højskolesangbogen. Her kan

også finde en oversigt over de 166

fravalgte sange og meget andet


Svendborg Kommunes Hovednummer: 6223 3000

Hvem tager sig af hvad

og hvor skal jeg henvende mig?

Behov Funktion Myndighed. Tlf. nr. Åbningstid

Boligydelse

Pas

Kørekort

Pension

Personlige tillæg

Varmehjælp

Skat

Sygesikring/helbredstillæg

Ejendomsskat

Buskort

Folkeregister

Hjemmebesøg til ældre over

75 år

Genoptræning

Hjælpemidler

Batterier, høreapparater mm.

Boliger for ældre

Hjemmehjælp

Madservice

Demensrådgivning

Forespørgsler vedr. kørsel:

Læge, speciallæger

Sygehuskørsel

Dagcenter behov

Ældreråd

Ældreidrætsleder

Ældrekonsulent

Borgerservice

* Egebjerg og Gudme:

- generel oplysning

- råd og vejledning

- vejviserfunktion

- skema og

blanketudlevering

Forebyggende hjemmebesøg

Trænende terapeuter

Hjælpemiddelterapeuter

Visitatorer

Demenskoordinator

Generelle spørgsmål vedr.

kørsel til læge, speciallæge

tlf. 6223 3609

Kontakt konsulenterne for

forebyggende hjemmebesøg

Formand Bent Rasmussen

Birthe Bergmann

Birgit Pedersen

Borgerservice: 6223 3000

Ramsherred 5, Svendborg

Åben: mandag – onsdag 9 – 15

torsdag 9 – 17.30

fredag 9 – 13

* Egebjerg:

Fåborgvej 53, Vester Skerninge

Bibliotekets åbningstider

* Gudme:

Højsagervej 6, Gudme

Tirsdag og torsdag 14 - 18

onsdag og fredag 10 - 16

Tlf. 6223 4030 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4040 mellem 8 - 9

Tlf. 6223 4000

Tlf. 6223 4003

Personligt fremmøde 9 - 13

Tlf. 6223 3990 mellem 9 - 15

Tlf. 6223 3975 mellem 9 - 15

Kørsel egen læge

Nærmeste speciallæge

tlf. 6311 2255

Sygehus:

Visitering og kørsel til alle sygehuse i

Region Syddanmark tlf. 6611 2222

Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede

(SBH):

Ansøgning; tlf. 6223 4002,

tlf. 6223 4003 eller tlf. 6223 4004

Bestilling af kørsel: tlf. 6311 2255

Tlf. 6223 4030 (mellem 8 -9)

Tlf. 6221 7125/www.aeldreraad.dk/001

Tlf. 6223 3019

Tlf. 6223 3020

Impulser 2/08

31


FJ TRyK 62 21 37 21 · TEGNESTUEN1.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!