Datablad 14

sbi.dk

Datablad 14

Snittegning og foto Side 2 af 7

Ude

Dampspærre

Inde

Figur 1. Facadeelement 14, vandret snit. Elementet målte 584 x 2683 mm (bredde x højde). Fugt- og

temperaturfølere (i facadebeklædning og bag vindspærre) er markeret med rødt. Fugtfølere var placeret

200 mm fra elementets nederste kant.

Figur 2. Facadeelement 14 set udefra, november 2009, efter godt 4 års eksponering. Udsnit af nordvendt

facade (tv.) og sydvendt facade (th.).

Figur 3. Element 14 i nordvendt facade, november 2009. Indvendig gipsplade er fjernet (tv.), vindspærre

set indefra efter at dampspærre og isolering er fjernet (th.). Stikbensmåler viste 15-16 % træfugt i

konstruktionstræ.

More magazines by this user
Similar magazines