Datablad 14

sbi.dk

Datablad 14

6

5

M-index

Side 6 af 7

4

3

2

1

0

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 10. Skimmelsvampeindeks (M-index). Element 14. Nordvendt facade. I facadebeklædning (sort). I

øvrige positioner var M-index nul eller tæt på nul i hele måleperioden.

6

M-index

5

4

3

2

1

0

1.9.05

1.12.05

2.3.06

1.6.06

31.8.06

30.11.06

1.3.07

31.5.07

30.8.07

29.11.07

28.2.08

29.5.08

28.8.08

27.11.08

26.2.09

28.5.09

Figur 11. Skimmelsvampeindeks (M-index). Element 14. Sydvendt facade. I facadebeklædning (sort). I

øvrige positioner var M-index nul eller tæt på nul i hele måleperioden.

I overensstemmelse med figur 4 viser figur 10, at fugtindholdet i facadebeklædningen

på nordsiden, i lange perioder har været kritisk i forhold til skimmelsvampevækst.

Et M-index 4, 5 og 6 svarer at der skulle være synlig

skimmelsvampevækst på henholdsvis 10, 50 og 100 % af overfladen. Med

mindre føleren var defekt, hvilket der er mulighed for, så bør der detekteres

skimmelsvampe i stort omfang, når facadeelementet inspiceres i forbindelse

med at fugtforsøgshuset pilles fra hinanden i løbet af 2010 eller 2011.

Ligeledes er det i overensstemmelse med figur 5, at figur 11 viser, at der

ikke kan forventes vækst af skimmelsvampe i det sydvendte element, da

fugtindholdet kun kortvarigt nåede over 20 vægt-%, og det midt om vinteren.

Litteratur

[1] Hansen, E. J. de Place (2010) Fugt i træfacader II. Skov og Naturstyrelsen,

København. Lokaliseret 20100325 på:

More magazines by this user
Similar magazines