16.11.2014 Views

Piger med ADHD

Piger med ADHD

Piger med ADHD

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voksne piger / kvinder <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong><br />

<strong>ADHD</strong>- Fyn<br />

11. februar 2012<br />

1


Præsentation<br />

Sygeplejerske i 18 år<br />

Psykoterapeut til børn, unge, voksne, par og familier<br />

Samtale terapi, lege terapi, Sandplay terapi<br />

Supervision<br />

<strong>ADHD</strong> Konsulent & Coach<br />

www.trishnymark.dk<br />

2


3<br />

Sandplay terapi


4<br />

Sandplay terapi


Program for dagen<br />

• Kl. 10.00 – 10.45: Præsentation<br />

• Kl. 10.45 – 11.00: Pause<br />

• Kl. 11.00 – 12:00: Hvordan viser <strong>ADHD</strong> sig hos voksne piger?<br />

Hvad har pigerne det svært ved?<br />

• Kl. 12.00 – 13.00: Frokost<br />

• Kl. 13.00 – 14.00: Gruppearbejde<br />

Hvordan fungere livet hjemme hos jer?<br />

Hvad virker? Hvad virker ikke?<br />

• Kl. 14.00 – 14.15: Pause<br />

• Kl. 14.15 – 15.00: Plenum - Fremlæggelse fra grupperne<br />

• Kl. 15.00 - 15.30: Kaffe pause<br />

5<br />

• Kl. 15.30 – 16.00: Opsummering/ Afrunding og tak for i dag


Præstation<br />

• Navn<br />

• By<br />

• Hvornår blev du diagnosticeret?<br />

• Specielle ønsker enten mht. oplæget eller andre deltager<br />

6


pause


Facts:<br />

• <strong>Piger</strong> <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong> har været en overset gruppe i mange år.<br />

• Forskning tyder på at 50 til 75 % af piger <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong> er<br />

udiagnosticeret, og at de piger der bliver diagnosticeret får<br />

diagnosen gennemsnitlig 5 år senere end drengene.<br />

• Drenge får to-tre gange hyppigere stillet diagnosen <strong>ADHD</strong>,<br />

end piger, der ofte ikke udviser den samme hyperaktivitet.<br />

• En mulig forklaring på det er, at symptomerne hos piger <strong>med</strong><br />

<strong>ADHD</strong> ser anderledes ud end hos drenge.<br />

• <strong>Piger</strong> <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong> er hverken doven, skør eller dum!!!!!<br />

8


Hvorfor er I så svært at finde?<br />

• Forskning peger på teorier om kønsforskelle i<br />

hjernestrukturer og hjernens modningsproces.<br />

• Der findes også teorier om, at hormoner spiller en rolle for,<br />

hvordan <strong>ADHD</strong> viser sig hos det enkelte individ.<br />

• Der er noget der tyder på, at symptomerne viser sig senere<br />

hos piger end hos drenge.<br />

• Symptomerne såsom uopmærksomhed og glemsomhed er<br />

sværere at få øje på.<br />

• Adfærdsproblemer kommer ofte først i puberteten<br />

• stilles større krav til pigen både socialt og skolemæssigt.<br />

9


De 4 typer <strong>ADHD</strong> piger<br />

• Den uopmærksomme type = den stille type<br />

• Den hyperaktive – impulsive type<br />

• Den kombinerede type<br />

• Den hyper-fokuserede type<br />

10


Den stille type<br />

• De fleste piger <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong> passer<br />

formentligt i denne gruppe.<br />

• Passive<br />

• ”Dagdrømmer”, genert /reserveret<br />

• Ser ud til at høre efter<br />

• Ofte uorganiseret, ustruktureret,<br />

glemsomme og nogle gange<br />

ængsteligt<br />

• Svært ved at komme i gang<br />

• Ofte fungerer godt derhjemme<br />

blandt familien og venner hvor hun<br />

føler sig tryg<br />

• Risikerer enten ikke at blive<br />

opdaget eller opdages i en sen alder<br />

11


Hyperaktive – impulsive piger<br />

• Er lettest at spotte<br />

• Bevæger sig meget<br />

• Uro i hænder og fødder<br />

• Kan ikke sidde stille<br />

• Har en støjende adfærd<br />

• Afbryder andre<br />

• Taler meget og uden<br />

situationsfornemmelse<br />

• Maser sig på og kan ikke<br />

vente på at det bliver deres<br />

tur<br />

• Kommer ofte til skade.<br />

12


Hyperaktive – impulsive piger<br />

• En dårlig fin motorik<br />

• deres håndskrift er ofte sjusket /ulæseligt<br />

• Deres værelse /skoletaske meget rodet<br />

• ”Drenge-piger”<br />

• Kan have succes ved sportslige udfoldelser,<br />

• hvis de kan beherske deres temperament.<br />

• Hyper-socialt og /eller hyper-snaksagligt.<br />

• I teenage årene kan de tilegne sig en risikabel adfærd ifm<br />

spiritus, stoffer og tidlig seksuelt debut<br />

13


Den kombinerede type<br />

• Er både hyperaktive,<br />

impulsive og<br />

uopmærksomme<br />

• Rastløse og støjende<br />

• Ringe evne til at<br />

koncentrere sig længere tid<br />

ad gangen<br />

• Hyperaktivitet viser sig ved<br />

at pille i ting, bl a deres hår,<br />

negler, kuglepenne<br />

14


Den kombinerede type<br />

• Meget snaksaglige og griner /fjoller en del<br />

• Svært ved at arbejde ”stille.”<br />

• Forstyrrer og afbryder andre,<br />

• Skifter hurtigt emner eller omvendt, bliver hængende i det<br />

samme emne.<br />

• Virker ret dominerende og bestemmende i en gruppe og har<br />

svært ved at give sig.<br />

• Tendens til ”over-reagere” og kan virke ”let antændeligt.”<br />

• ”Humørsvingende”, irritabel, og har en lav tolerancetærskel.<br />

• Svært ved at komme op om morgenen og komme i skole.<br />

15


Den hyper-fokuserede type<br />

• Meget omhyggeligt f. eks. i<br />

forbindelse <strong>med</strong> skolearbejde,<br />

som overkompensation for<br />

deres vanskeligheder<br />

• Bruger mange timer på at<br />

lave lektier og forberede sig<br />

til eksamen<br />

• Slet ikke tid og energi til at<br />

være socialt eller slappe af<br />

• Risikerer at blive deprimeret<br />

16


Symptomerne hos piger:<br />

17<br />

• ”Drenge-pige”<br />

• Meget snaksagligt<br />

• Hyper-socialt<br />

• Reserveret / generet /sky<br />

• Social tilbagetrækning<br />

• Svært ved få /fastholde veninder<br />

• Misforstår instrukser<br />

• Hører ikke efter<br />

• Dagdrømmer<br />

• Glemsom<br />

• Laver sjusket fejl<br />

• Svært ved at gøre ting færdig<br />

• Uorganiseret /rodehoved<br />

• Usoigneret<br />

• Præstationsangst ifm eksamen<br />

• Umoden<br />

• Længere om at lære f eks klokken, at<br />

binde sko, at pakke skoletasken, mm<br />

• Lærer ikke at deres ”fejl” /<br />

erfaringer.<br />

• Manglende selv kontrol<br />

• Afledeligt<br />

• Svært ved at prioritere hvad er<br />

vigtigst<br />

• Svært ved at skifte fra en aktivitet til<br />

en anden<br />

• Svært ved at flytte fokus


18<br />

Kvinde jobbeskrivelse


Hvad har voksne piger /kvinder det<br />

svært <strong>med</strong>?<br />

• At blive diagnosticeret<br />

• De lider i stilhed<br />

• Diagnosticeres <strong>med</strong> stress,<br />

depression, angst<br />

• Bruger meget energi på at<br />

være ”normalt”<br />

• At lære af tidligere erfaringer<br />

• Skyld følelser<br />

• Lavt selvværd<br />

• At opføre sig ”alderssvarende”<br />

• Udvikler sig langsommere<br />

• ”Self monitering”<br />

• At lukke af for forstyrrende<br />

stimuli – at holde fokus<br />

• At flytte fokus<br />

• At strukturere hverdagen<br />

• Tids optimist<br />

19


• Kan være overfølsom – ”hyperaktiv nervesystem”<br />

• At aflæse hinandens signaler og vise omsorg<br />

• trækker sig socialt<br />

• At indgå i grupper<br />

• ”Small talk”<br />

• At klare det, som er forventet af moderne kvinder:<br />

mand, børn, hus, hjem, fritids aktiviteter og et<br />

arbejde<br />

20


21<br />

Humørsvingninger (ca. 5 x<br />

daglig)<br />

Vredes udbrud<br />

Mange tabte chancer pga.<br />

manglede beslutsomhed /<br />

”commitment”<br />

Dobbelt så stor risiko for at<br />

blive skilt<br />

Gør mange ting, men ikke<br />

det , de bliver bedt om ej<br />

heller færdig til tiden <br />

Fejlagtigt selv indsigt<br />

/selvbillede


22<br />

• At træffe et valg<br />

• At tage en beslutning<br />

• At gøre sig overvejelser om<br />

handlinger i forhold til<br />

fortid og fremtid.<br />

• At planlægge<br />

• At ”tage sig sammen” til at<br />

gå i gang<br />

• At huske hvad man er i<br />

gang <strong>med</strong>


Ting der kan forværre<br />

symptomerne<br />

• Angst og /eller depression<br />

• Hormonelle fluktuationer<br />

ifm menstruation,<br />

graviditet, fødsler,<br />

overgangsalder<br />

• <strong>ADHD</strong> symptomer<br />

forværres når østrogen er<br />

lav<br />

• Jern mangel ifm<br />

menstruation<br />

• Forværre hukommelsen<br />

23


Negative selv snak<br />

• Jeg er så dum<br />

• Hvad er der i vejen <strong>med</strong><br />

mig?<br />

• Sådan en idiot<br />

• Jeg er et sjuskehoved<br />

• Hvorfor kan jeg ikke gør<br />

det alle andre kan?<br />

• Det er håbløst<br />

• Mine børn ville være bedre<br />

tjent <strong>med</strong> en anden mor<br />

24


Skyldfølelser<br />

• Har fået meget kritik gennem<br />

årene<br />

• Ufærdige projekter<br />

• Manglende beslutsomhed<br />

• ”Forkerte” beslutninger<br />

• Lever ikke op til ”ikke <strong>ADHD</strong><br />

standard”


Seksualitet<br />

‣ Impulsivitet gøre at de ”forhaster” forholdet og risikerer at<br />

være grænseoverskridende.<br />

‣ Sex kan også blive hurtigt ”kedeligt”<br />

‣ Tidlig seksuelle erfaringer kan være et ønske om at blive<br />

accepteret<br />

‣ Impulsiviteten og dårlige planlægning kan give problemer<br />

<strong>med</strong> beskyttelse<br />

‣Opmærksomhedsproblemer kan gøre det svært at holde<br />

fokus<br />

‣Kan have svært ved at aflæse partnerens signaler<br />

‣Kan blive afledt under forspil /samleje<br />

‣Kan have svært ved berøring pga. sensoriske problemer


Udfordring i parforholdet Voksen –<br />

barn dynamik<br />

• Den ene i forholdet er den ”ansvarlige” den anden den<br />

”uansvarlige”<br />

• Konen glemsomme, manden kompensere.<br />

• Manden træt af at kompensere - forlanger hun skal ”tage sig<br />

sammen”<br />

• Hun lover at blive bedre til at huske, men….<br />

• Hun er ”pålideligt upålideligt”.<br />

• Manden kan kun få hendes opmærksomhed ved at skælde ud.<br />

• Manden omtaler konen på en nedgørende måde, også overfor<br />

børnene


29<br />

PAUSE kl 12:00 – 13:00


Kl. 13.00 – 14.00: Gruppearbejde<br />

Hvordan<br />

fungere<br />

livet<br />

hjemme<br />

hos jer?<br />

Hvad<br />

virker?<br />

Hvad<br />

virker<br />

ikke?<br />

30


31<br />

pause


Kl 14:15- 15:00: Plenum<br />

Hver<br />

gruppe<br />

giver en<br />

tilbagemelding<br />

32


33<br />

KL 15:00 – 15:30 PAUSE


Kl. 15:30 – 16:00 opsummering<br />

og afrunding<br />

34


Ideer til formindske symptomerne<br />

• ACCEPT<br />

• Viden omkring diagnosen - både for din egen skyld, men<br />

også for at gøre andre forståeligt for hvad det er du evt. har<br />

brug for.<br />

• Identificerer potentiale udløsende faktorer F eks<br />

stress, sult eller op til menstruation og være på forkant .<br />

• Nattesøvn: Gode soveritualer og en hverdag der indeholder<br />

en balance af fysiske og mentale udfordringer ,<br />

• evt. kugledyne /kædedynen<br />

• evt. melatonin /circiadin<br />

35


• ”Stress management”<br />

• Skemaer og kalender mhp at strukturere hendes hverdag og<br />

afhjælpe dårlig tidsfornemmelse<br />

• Husk pauser i løbet af dagen / tid til dig selv<br />

• Aftal en ”stille zone” hvor du kan trække dig til når behovet<br />

opstår.<br />

• Tid og plads til at falde til ro efter en konflikt.<br />

• Nedsat irettesættelse og kritik<br />

• Sørg for at hjemmet også er et sted du kan lade op og slappe af<br />

• Sejr oplevelser: Find de ting du er god til f eks. et sportsgren,<br />

at være kreativt, at synge<br />

36


• Svingende humør: spis regelmæssigt, gerne hver 3. -<br />

4.timer i løbet af vågne timer, for at holde<br />

blodsukkeret stabilt.<br />

• Evt. <strong>med</strong>icin<br />

• Coaching<br />

37


Kvinder <strong>med</strong> <strong>ADHD</strong><br />

• Patricia Polacco,<br />

forfatter af børnebøger<br />

• Fannie Flagg skuespiller<br />

og forfatter<br />

• Ann Bancroft,den første<br />

kvinde på Nord Pol<br />

• Erin Brockovich<br />

• Cher<br />

• Lykke May<br />

• Paris Hilton<br />

• Lindsay Wagner<br />

• Cammi Granato (spiller<br />

is hockey - 2 OL <strong>med</strong>ajler)<br />

• Michelle Rodriguez (Lost)<br />

• Solange Knowles (sanger,<br />

Beyonce lille søster)<br />

38


39<br />

Tak for nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!