Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

accu.chek.dk

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

Resultater

Accu-Chek Compact teststrimmellottet blev analyseret ved hjælp af regressionsanalyse i

henhold til Bablok/Passing og er opsummeret i følgende tabel for lotnummer 295235.

N

Korrelation

Hældningskoefficient

Skæringspunkt

Hældningskoefficient

CI

(mmol/L)

200 0,987 -0,200 0,997 (0,975;

0,999)

(mg/dL)

200 0,987 -3,6 0,997 (0,975;

0,999)

Int. CI

(mmol/L)

(-0,311; -0,136)

(mg/dL)

(-5,6; -2,5)

Lottet viser en fremragende korrelation med alle værdier i nærheden af den optimale

værdi på 1,000.

Nedenstående diagram viser regressionsgrafen i henhold til Bablok/Passing.

Kapillærdataene for Accu-Chek Compact lotnummer 295235 blev analyseret ved hjælp

af regressionsanalyse i henhold til Bablok/Passing, og resultatet opsummeres som

følger: for Accu-Chek Compact blodsukkermålingssystemet viser regressionen en

hældningskoefficient på 0,987 med et 95 %-konfidensinterval på (0,975; 0,999).

Skæringspunktet er -0,200 mmol/L (-3,6 mg/dL). De opstillede data viser en

fremragende korrelation med en værdi på 0,997 med 1,000 som den optimale værdi.

Ingen data blev udeladt.

Roche Diagnostics

Diabetes Care

Metodesammenligning: regression

Kapillært blodsukker ved brug af systemet over

for kapillært blodsukker ved brug af hexokinase

35

30

.

System [mmol/L]

25

20

15

n = 200 r = 0,997 tau = 0,956

• BP (V) Y = -0,200 + 0,987 *X

• 45 º Y = 1, *X

10

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35

Hexokinase [mmol/L]

More magazines by this user
Similar magazines