Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

accu.chek.dk

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

III.

REPETERBARHED

Indledning

Formålet med denne undersøgelse var at bestemme Accu-Chek Compact

blodsukkersystemets repeterbarhed ved brug af et Accu-Chek Compact teststrimmellot.

Repeterbarhed er defineret som præcision under betingelser, hvor uafhængige

testresultater opnås med samme metode på identiske testemner på samme sted, og

hvor testen udføres af den samme person med brug af det samme udstyr inden for et

kort tidsinterval.

Metode

Der blev anvendt ti Accu-Chek Compact blodsukkerapparater til denne undersøgelse. Ét

Accu-Chek Compact teststrimmellot blev testet.

Man lod sukkeret i en veneblodprøve nedbrydes, og koncentreret glukoseopløsning blev

føjet til blodet med henblik på at opnå forskellige blodsukkerkoncentrationer. Efter at den

manipulerede blodprøve var blevet stabil, blev der udført en test på hvert af de ti

blodsukkerapparater, og resultaterne blev registreret. Alle blodtest blev gennemført

inden for samme dag.

Teststrimlerne fik en dosis blod, og processen blev gentaget ti gange for hvert apparat

(n = 100) for hvert anvendt niveau af veneblod tilsat glukose.

Resultater

Følgende tabel viser resultaterne for repeterbarhed ved brug af manipuleret veneblod:

Resultater på mindre end 4,2 mmol/L (75 mg/dL)

Middelværdi

Middel

SD

95 %

konfidensinterval

(SD)

(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L)

1,8 0,09 (0,08; 0,11)

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

33 1,7 (1,5; 2,0)

More magazines by this user
Similar magazines