nr. 177 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 177 - Fjordhesten Danmark

Fjordhesten Danmark, - foreningen for avl og sport

Formand:

Birgit Mortensen

Norddalen 9, Skt. Klemens

5260 Odense S

Tlf.: 6615 3908 eller 2163 2903

E-mail: birgit@fjordhest.dk

taasinge@mail.dk

Næstformand og kasserer:

Jes Boesen

Glibingvej 10, Brigsted

8700 Horsens

Tlf.: 7565 9955

E-mail: jes@fjordhest.dk

fjordheste@glibinggaard.dk

Sekretær:

Vivian Skøtt

Hamborggårdvej 3

6622 Bække

Tlf.: 7538 9017 - bedst eft. kl. 19.30 -

E-mail: vivian@fjordhest.dk

hamborggaard@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Eva Brokholm

Vejstruprød Landevej 5

6093 Sjølund

Tlf.: 7557 5792 eller 2216 3573

E-mail: eva@fjordhest.dk

eva.brokholm@mail.dk

Susanne Fønsskov

Kirkevej 21

Nr. Vedby

4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 4056 eller 2032 4056

(bedst kl. 18-19)

E-mail: susanne@fjordhest.dk

sej@dk2net.dk

Foto: Freddie Thomsen

Leif Grimbühler

Ny Hagestedvej 59 A

4532 Gislinge

Tlf.: 5946 0510 eller 2270 9650

E-mail: leif@fjordhest.dk

grimbuhler@mail.tele.dk

Flemming Hjorthøj

Højgårdsvej 42

4683 Rønnede

Tlf.: 5672 5390

E-mail: flemming@fjordhest.dk

hjorthoej@ofir.dk

Janne Melvej

Bahlvej 41

6855 Outrup

Tlf.: 7526 1049

E-mail: janne@fjordhest.dk.

j.melvej@mail.dk

Mogens Olsen

Håstrupvej 30, Jordløse

5683 Hårby

Tlf.: 6268 1857 eller 2165 2709

E-mail: mogens@fjordhest.dk

vaenget@yahoo.dk

Hjemmeside

www.fjordhest.dk

Korrespondance

Indland: Vivian Skøtt

Udland: Birgit Mortensen

I “Fjordhestennr. 178, der udkommer

1. juli, er det planen at give yderligere

oplysninger om, hvilke arbejdsområder,

der sorterer under hvilke bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent:

Personligt medlemskab

01.01.2005-31.12.2005: kr. 475,-

Familiemedlemskab

01.01.2005-31.12.2005: kr. 575,-

Juniormedlemskab (under 18 år)

01.01.2005-31.12.2005: kr. 325,-

Seniormedlemskab (over 65 år)

01.01.2005-31.12.2005: kr. 325,-

Udlandsmedlem (Europa)

01.01.2005-31.12.2005. kr. 300,-

Udlandsmedlem (uden for Europa)

01.01.2005-31.12.2005 kr. 350,-

Landscentret, Heste

Udkærsvej 15, 8200 Århus N

Tlf. 8740 5000, Fax 8740 5010

Fjordhesten

Medlemsblad for Fjordhesten Danmark.

Eftertryk kræver skriftlig tilladelse fra

bestyrelsen.

Artikler, fotos m.v. skal være redaktøren

i hænde 1 måned før udgivelsesdato.

Fjordhesten udkommer

1/3, 1/5, 1/7, 1/9 og 1/11 2005.

Ansvarshavende redaktør

Lisbeth Pedersen,

Landevejen 201, Ødum,

8370 Hadsten

e-mail: lisbeth@fjordhest.dk

Tlf. 8698 9456

Bladudvalg:

Birgit Mortensen

taasinge@mail.dk

Lisbeth Pedersen

landevejen@mail.tele.dk

Helle Sievertsen

hellesiev@post.tele.dk

Jørgen Skov

stald.fjordklit@e-mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines