MARITIME LIFE SUPPORT - ved enhver given ... - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

MARITIME LIFE SUPPORT - ved enhver given ... - Søfartsstyrelsen

- 6 -

- 7 -

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

cer om bord, der kan komme den/de syge eller tilskadekomne til

gode. Der er ofte flere ombordværende, der har forudsætninger

for at yde førstehjælp og sygdomsbehandling, og det bør udnyttes

i fuldt omfang.

ABCDE og sekundære problemer

”ABCDE og sekundære problemer” beskriver de førstehjælpsprocedurer

til brug ved ulykke og sygdom.

ABCDE fastlægger en ensrettet procedure for kontrol af vejrtrækning,

kredsløb, bevidsthed osv.

Kontrollen af Airways, Breathing, Circulation, Disability, Expose

(ABCDE) er en hjælp til sygdomsbehandleren til at bruge de

procedurer, han kender i forvejen, mere systematisk og skarpt

prioriteret.

ABCDE kan bruges i forbindelse med enhver førstehjælpsgerning,

da handlingerne udført og kontrolleret giver sygdomsbehandleren

et hurtigt overblik og kontrol over patientens tilstand.

Desuden vil ABCDE være til stor hjælp, når der kommunikeres

med Radio Medical.

Behandling på skibets “hospital”

Ikke alle skibe har et hospital om bord, hvor behandlingen kan

foregå.

Men vigtigst i denne sammenhæng er, at udstyr og medicin er

inden for rækkevidde samt organiseret, så det er let at finde og

håndtere. Vi ved fra flere skibe, at broen eller bordet i messen

anvendes til sygdomsbehandling, hvilket dog blot stiller sygdomsbehandleren

over for en alternativ organisering.

Behandlingen på hospitalet indebærer en revurdering af den

syge/tilskadekomnes tilstand med ABCDE og efterfølgende opsamling

af viden til kommunikationen med Radio Medical.

Radio Medical er meget interesseret i tidlig kontakt i forløbet,

og i akutte situationer kan satellittelefonen med fordel anvendes.

Her indberettes de oplysninger, der på baggrund af ABCDE

foreligger, og den fortsatte behandling kan nu diskuteres med

lægen.

Radio Medical Optegnelsen er det dokument, der er rettesnor

for, hvilke informationer der generelt skal indhentes ved sygdom

og ulykker. Men rettesnoren skal ikke hæmme kommunikationen

med Radio Medical.

Der er aldrig et forkert tidspunkt at kontakte Radio Medical på,

men det er af største vigtighed, at der altid videregives konkrete

og objektive data ved første henvendelse.

De sekundære problemer

Når patienten er kommet over den livstruende tilstand, tages der

hånd om de sekundære problemer – eventuelt på skibets “hospital”.

Der følges op på diverse handlinger, der allerede er foretaget;

det undersøges f.eks., om der er flow på iltflasken, om droppet

løber korrekt, om forbindinger skal skiftes. Mindre sårskader

oprenses, der ydes psykisk førstehjælp og generel basal omsorg

for den tilskadekomne. På baggrund af ordinationer fra Radio

Medicaludføres specifikke procedurer, og der træffes afgørelser

om den videre behandling/evakuering (se lægebog).

Center for det Maritime Sundhedsvæsen

More magazines by this user
Similar magazines