Download blad 3-2010 som pdf - Dansk Beton

danskbeton.dk

Download blad 3-2010 som pdf - Dansk Beton

Højteknologifonden

støtter betonelementer

af højstyrkebeton

Brandegenskaberne er en stor udfordring,

fordi højstyrkebetonen er stærk og tæt

Brandprøvning af højstyrkebetonelement hos DBI.

Højteknologifonden støtter nu videreudvikling af et system

af elementer i højstyrkebeton, som vil betyde, at

fremtidens lavenergibyggeri kan udføres billigere, mere

effektivt og med et betydeligt mindre CO 2 -forbrug.

Første del af udviklingsforløbet blev gennemført med

støtte fra Realdania. Nu støtter Højteknologifonden næste

fase af projektet med 15 mio. kroner. Det samlede

budget er 27 mio. kroner for det treårige projekt, der

blandt deltagerne har betonvirksomhederne Ambercon

A/S og Contec ApS.

”Vi har bevist systemets muligheder i en mindre

skala, men har manglet den økonomiske muskelkraft

til at få færdigudviklet elementerne og gjort dem klar til

markedsføring. Det kan vi nu takket være Højteknologifondens

støtte”, siger projektets leder, arkitekt Karsten

Bro fra Arkitema.

Kan spare et børneværelse

Byggesystemet er baseret på et let sandwichelement af

højstyrkebeton med indbygget isolering. De lette elementer

vil reducere byggeprocessens råstofforbrug og

CO 2 -udledning markant, ligesom den lavere vægt bidrager

til systemets eksportpotentiale.

I forhold til traditionelle betonelementer, der med

isolering har en tykkelse på omkring 60 cm, vil man med

det nye system kunne opnå tilsvarende egenskaber med

en vægtykkelse på blot 30 cm. Det derved sparede areal

svarer til et ekstra børneværelse i en almindelig bolig.

En af de store udfordringer ved projektet er brandegenskaberne,

idet højstyrkebetonen er meget tæt og

kompakt i sin struktur, så der kan ske eksplosive afskalninger

ved brand. Derfor skal Dansk Brand- og sikringsteknisk

Institut (DBI) bidrage til, at betonelementerne

opnår optimale brandtekniske egenskaber.

Forudsige afskalning

I projektet skal DBI udvikle en computermodel af højstyrkebetonens

reaktioner på brand.

”Ved brand vil vand, der stammer fra betonstøbningen,

begynde at koge i betonens porer. Når dampen

ikke kan slippe ud, vil det skabe et højt tryk i den tætte

højstyrkebeton, hvilket kan føre til eksplosive afskalninger.

Derudover kan konstruktionen svækkes ved opvarmning

og afkøling, som skaber spændinger i betonen på

grund af forskellige udvidelseskoefficienter i cementpastaen

og tilslagsmaterialerne i højstyrkebetonen. Disse

forhold har særlig betydning på grund af højstyrkebetonens

begrænsede materialetykkelse”, forklarer civilingeniør

Anders Drustrup fra DBI

DBI arbejder desuden med at bestemme, hvilke konkrete

brandprøvninger, der er nødvendige, for at opnå

de ønskede europæiske klassifikationer.

Ud over Arkitema og DBI er projektdeltagerne Ambercon

A/S, Contec ApS, DELTA, DTU Management, IPU,

DTU Byg og Smith Innovation.

jbn

22

More magazines by this user
Similar magazines