NYT NR. 3 · JUNI 2012 - Aabenraa Andelsboligforening

aaab.dk

NYT NR. 3 · JUNI 2012 - Aabenraa Andelsboligforening

ALMEN - NYT

Beboerbladet

NR. 3 · JUNI 2012

AABENRAA

ANDELSBOLIGFORENING


Udlejning:

Anita Marcussen

Rita Paulsen

Finn Boysen - kontorbud

Boligforeningernes kontor, Humlehaven 4

Tlf: 7345 6550

Reception: Kirsten Petersen

Teknisk afdeling:

Christian Baagøe Christensen

Jens Peter Davidsen (Jessa)

Irene Rasmussen

Birgit Andreasen

Synsinspektør Karl Theemann

Afd. 1: Løgumklostervej 15-29

Afd. 2: Blegen 3-37

Afd. 3: Løgumklostervej 31-43 og Toften 20-22

Afd. 6: Jernbanegade 27-37

Afd. 7: Jernbanegade 39-43

Afd. 8: Jernbanegade 19-25

Afd. 9: Borgmester Finks Gade 9-15

Afd. 10: Borgmester Finks Gade 10-18

Afd. 11: Blegen 8116.

Afd. 18: Kromai 110-138

Afd. 19: Højgade 4-24

Afd. 20: Forstalle 10, Callesensgade 28-30, Persillegade 8

Afd. 21: Karpedam 2B og 2D

Afd. 22: Gl. Kongevej 2 og Haderslevvej 69

Afd. 23: Fjordløkke 40-64

Afd. 24: Skolevænget 19 a-d.

Afd. 25: Reberbanen 2 og H.P. Hanssens Gade 3

Afd. 27: Kromai 44 – 56.

Kontor: Jernbanegade 25, kælder, tlf. 73 45 65 73

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 10.00

Afd. 4: Lindsnakkevej 41-89

Ingen fast funktionær, henvendelse til kontoret

Varmemestre og ejendomsfuntionærer:

Christian Boisen, Teglværksvej 42, tlf. 74 62 94 57

Bente Webb, Stenkistevej 4, tlf. 74 68 84 86

Henrik S. Rasmussen, Bøgeparken 33, Rødekro, tlf. 45 83 90 30

Hans Chr. Paulsen, Lunden 11, Hjordkær, tlf. 74 66 62 54

Ole Sørensen, Landbjergvej 8, Rødekro, tlf. 74 66 45 40

Sara Elena Tang-Petersen (Ejendomsserviceteknikerelev)

Afd. 12: Petersborg 1-27

Afd. 13: Præsteskoven 1-109

Kontor: Petersborg 5, kælder, tlf. 73 45 65 74

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 09.30

Varmemestre og ejendomsfunktionærer:

Kim Asmussen, Lergård 89, tlf. 29 87 87 05

Jan Andresen, Tøndervej 120, tlf. 74 62 62 46

Peter Hansen, Høgelsbjerg 8. tlf. 74 63 07 12

Afd. 15: Hørgård 6-40

Afd. 16: Uglekær 2-16/Frueløkke 2-16, 1-15

Afd. 17: Lergård 1-281

Afd. 26: Lergård 90-98

Afd. 39: Lergård 88

Kontor: Lergård 169, tlf. 73 45 65 71

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00 – kl. 10.00

Varmemestre og ejendomsfunktionærer

Områdeleder: Poul Erik Outzen, Mjølsvej 10, Rødekro, tlf. 74 63 04 90

Simon Munch, Storegade 75, Haderslev, tlf. 61 55 20 83

Søren Rost Pedersen, Gl. Kongevej 26, tlf. 74 63 03 89

Leif Hansen, Lergård 273, tlf. 61 20 53 69

Aage Nissen, Dimen 13, tlf. 74 62 90 35

Runa Dzubiel, Rugløkken 4, tlf. 22 98 35 27

Joan Soll Jørgensen, Hørgård 129

Mary Mønster, Lergård 221

Kolstrup Boligforening

AKUTTE SKADER efter arbejdstids ophør – kontakt FALCK, tlf. 7635 4167, og

oplys at du bor hos Kolstrup Boligforening

FEJL PÅ TV SIGNALET – Beboerne i Kolstrup Boligforening skal henvende sig til

YouSee, tlf. 80 80 40 50 (gælder ikke for beboere i Løjt)

Teknisk afdeling:

Christian Baagøe Christensen

Jens Peter Davidsen (Jessa)

Irene Rasmussen

Birgit Andreasen

Synsinspektør Karl Theemann

OMRÅDE SYD

Områdekontor: Tøndervej 117, tlf. 73 45 65 68

Mandag-fredag kl. 09.00-10.00

Mandag til torsdag 15.00-15.30

Områdeleder: Harry Asmussen

Varmemestre og ejendomsfunktionærer:

Harry Asmussen

Benno Laursen

Ulli Pedersen

Jacob Lildholdt

Bo Klit Nielsen

Stefan Jepsen

Dan Schjødt

Mogens Jensen

Nicolaj B. Thomsen (Ejendomsserviceteknikerelev)

Ved akutte skader uden for normal arbejdstid i Område Syd:

Ring på vagttelefon nr. 51 16 49 65

Rugkobbel-kvarteret

Udlejning af gæsteværelser

Områdekontor Tøndervej 117, tlf. 73 45 65 68

OMRÅDE NORD

Områdekontor: Hørgård 273, vaskeriet, tlf. 73 45 65 64

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 9.00-10.00 og 15.00-15.30

Fredag kl. 09.00-10.00.

Områdeleder: Per Hansen

Varmemestre og ejendomsfunktionærer:

Per Hansen tlf. 74 62 67 82

Bent Hagensen tlf. 74 62 79 37

Søren Laursen tlf. 74 62 06 69

Benny Petersen tlf. 73 62 50 05

Michael Madsen tlf. 61 77 15 07

AABENRAA

ANDELSBOLIGFORENING

Ved akutte skader uden for normal arbejdstid i Område Nord:

Ring til ejendomsfunktionæren på et af ovenstående numre

Udlejning af gæsteværelser på Damms Teglgård:

Kontakt Områdekontor Nord tlf. 73 45 65 64

FEJL PÅ TV SIGNALET – Beboerne i Aabenraa Andelsbolig-forening

skal henvende sig til YouSee, tlf. 80 80 40 50


Humlehaven 4

6200 Aabenraa

Tlf. 73 45 65 50

Fax 74 62 80 93

Kontoret er åbent:

Mandag - onsdag kl. 9 - 14

Torsdag kl. 9 - 17

Fredag kl. 9 - 12

Indlæg til næste nummer:

6. august 2012

Oplag:

3.000 eksemplarer

Redaktionsudvalget:

Svend Aage Strojeck

Aabenraa Andelsboligforening

Ove Stahl Schmidt

Ritha Helweg

Kolstrup Boligforening

Poul Hald

Lillian Claudi Wind

Almen Nyt udgives af:

Aabenraa Andelsboligforening

og Kolstrup Boligforening

til bl.a. bolighavende medlemmer

i de to foreninger, 6 gange årligt.

E-mail

Aabenraa Andelsboligforening:

Post@aab.dk

Email

Kolstrup Boligforening

Post@kolsbo.dk

Tryk:

Wind Grafisk ApS

Hjemmesideadresse

www.aaab.dk

www.kolsbo.dk

En god anledning

til at sige tak

Hvad man måske får sagt for sjældent i dagligdagen, bliver husket

i enhver formandsberetning på generalforsamlingen. Der bliver sagt

tak.

Og på denne plads i bladet skal denne tak refereres.

Begge boligforeninger har en god medarbejderstyrke, som fortjener

tak for den indsats der er ydet i det forløbne år. Store krav

til vort serviceniveau medfører naturligvis, at den enkelte medarbejder

må præstere et godt stykke servicearbejde, uanset om

det er i administrationen, eller om man som håndværker eller ejendomsfunktionær

skal servicere ude i marken.

Tak til vores revision for et godt og grundigt arbejde omkring de

forhold der omfatter deres arbejde i relation til den daglige drift.

Også kommunens politikere og embedsmænd skal have en tak for et

rigtig godt samarbejde, og for en god og konstruktiv dialog på såvel

det politiske som det administrative plan.

Tak til afdelingsbestyrelserne for et godt samarbejde og en meget

engageret indsats til gavn for både hovedforening og afdelingerne.

Endelig en stor tak til de valgte medlemmer af bestyrelsen, som

bruger mange timer dels i mødeaktiviteter og dels i at forberede

sig til de mange ting, der skal tages stilling til – og tak til Salus

administrationsselskab for endnu et års godt og konstruktivt samarbejde.

Som afslutning på beretningerne lød der en tak til alle beboere, der

mødte frem til generalforsamlingerne og dermed har vist interesse

for boligforeningen og dens virke. I Kolstrup Boligforening blev det

til et massivt ja til fusion med Aabenraa Andelsboligforening, som i

denne omgang sagde nej tak. Læs mere inde i bladet.

Forsiden: Dejligt mange deltog i maj i juleløb på Høje Kolstrup-løbet. Læs mere side 7

3


Ny afstemning om fusion i foråret 2013

Generalforsamlingen i Aabenraa Andelsboligforening

væl tede i denne omgang planerne om sammenlægning

med Kolstrup Boligforening. Det skete på generalforsamlingen

med stemmerne 55 for og 56 imod.

– Og det havde jeg slet ikke forventet. Jeg troede, jeg

havde en enig bestyrelse bag mig, for vi har virkelig

drøftet forslaget om sammenlægningen nogle gange

i bestyrelsen uden indvendinger. Men jeg tror, at den

egentlige forklaring på modstanden var, at vi har foreslået,

at generalforsamlingen erstattes af et repræsentantskab.

Det var der modstand imod, siger Søren Duus, formand

for Aabenraa Andelsboligforening, efter at have sundet

sig over forløbet.

– Der var jo næsten begravelsesstemning i lokalet, da

afstemningsresultatet blev bekendtgjort. Så jeg anser

ikke ideen om en sammenlægning som død. Tværtimod.

Vi har et oplysningsarbejde at gøre, så der ikke er misforståelser

omkring intentionerne og målet. Og så vil vi

tage en ny afstemning om fusionen i foråret 2013 på den

ordinære generalforsamling, oplyser Søren Duus.

Søren Duus tror, at afvisningen af fusionen især skyldes,

at en del medlemmer var bange for at miste

indflydelse, når generalforsamlingen skulle erstattes af et

repræsentantskab.

– Når vi næste år gør et nyt forsøg, foreslår jeg, i første

omgang at se bort fra et repræsentantskab. Det

kan man så indføre på et senere tidspunkt, hvis der er

stem ning for at erstatte generalforsamlingen med et

repræsentantskabsmøde, forklarer Søren Duus.

Vi anerkender spillereglerne

– Det nytter jo ikke at være sur og sige øv, øv, øv. Men

jeg skal ærligt indrømme, at jeg er ærgerlig over, at

fusionen ikke bliver til noget lige nu. Jeg er sikker på, at

der også i Aabenraa Andelsboligforening er et flertal for

sammenlægningen, når man lige får kigget på formålet

og udbyttet ved en sammenlægning én gang til, siger

formanden for Kolstrup Boligforening, Ove Stahl Schmidt.

Han glædede sig i nogle dage i maj over den massive

opbakning i Kolstrup Boligforening – indtil afstemningen

var gennemført i Aabenraa Andelsboligforening. Og

”ægteskabet” i denne omgang faldt på gulvet.

– Nogle har misforstået vores intentioner. De har ikke

været klar over, at der i princippet ingen ændring bliver.

Ikke en eneste vil mærke forandringer, siger Ove Stahl

Schmidt og afventer nu den næste generalforsamling i

Aabenraa Andelsboligforening.

Læs mere om de to formænds synspunkter side 7.

Dette forslag spændte måske ben for fusionen:

Med fusionen var det tanken at styrke af de lingsmødet

i de enkelte afdelinger ved at lade af delingsmødet

vælge repræsentanter til at sidde i et repræsentantskab,

som så skulle have besluttende myndighed i stedet

for en generalforsamling, hvor det ”kun” er de specielt

interesserede, som møder frem. Dermed vil beboerdemokratiet

få en meget direkte indflydelse på

sammensætningen af organisationens øverste myndighed

– den for samling som træffer de helt overordnede

beslutninger.

Gør nu klar til at bygge nyt i Løjt

Nybyggeri

Som omtalt sidste år, er der stor interesse for at få

etableret yderligere seniorboliger i Løjt. Byrådet har givet

tilsagn om grundkapital for 30 seniorboliger som bliver

placeret på Barsøvænget.

Det bliver delt op i to etaper af hver 15 boliger, og vi

har netop valgt rådgiver, som nu skal i gang med selve

projekteringen. Det bliver en meget stram tidsplan, men

vi satser på, at selve byggeriet af første etape kan blive

påbegyndt her sidst på året, og vil være klar til indflytning

sidst på næste år.

4


Spændende skulptur afsløret i Sønderport/Møllemærsk

Niels Junggreen Have fortæller om ideen med

skulp turen, som Inge Jørgensen, næstformand i

Aabenraa Andels boligforening afslørede i maj

Skulpturen er inspireret af fiskeriet fra Aabenraa havn i

gamle dage, da vi var børn. Min bror Torkild Junggreen

Have har stået for ide, design og udførelse af skulpturen,

der er lavet i 2012, specielt til afdelingen.

I Fiskerihavnen og i åens udløb var det et almindeligt

syn med hyttefade, fyldt med fisk. Man kunne komme

tæt på hyttefadene og kigge ned i dem og skimte deres

spændende, levende indhold. Det kunne give anledning

til fantasier om fisk, ål, krabber og andre skabninger fra

havets dyb.

Her i skulpturen kommer fantasifulde fisk og havdyr til

syne i hyttefadets åbning, med åleagtige former, måske

havslanger, kravlende ud gennem hyttefadets huller.

Skulpturen er fremstillet af kraftig stålplade. Fisk og havdyr

er lavet af jern, med indlæg og svejsninger af kobber. Jernet

bliver hurtigt rustent, og kobberet mørkt. Hele skulpturen

får i løbet af få år en smuk patina, med en dybere rustrød

farve på jernet og grønligt ir på kobberet. De steder

hvor folk rører mest ved skulpturen bliver blankslidte, og

her kommer de oprindelige jern- og kobberfarver frem.

I artiklen fortæller

Niels Junggreen

Have om motiverne i

kunstværket.

Skulpturen kommer til at ligge på en højning, fortinsvis

opbygget af grus. I første omgang udlægges der et ca.

5 cm tyndt lag af grå skærver på højningen og siderne,

og der bliver plantet lave stenbedsplanter på højningens

sider. Planterne er plantet, og skærverne lagt ud.

Efterhånden som planterne breder sig, vil skærverne blive

dækket. Planterne er valgt, så de kan gro under forholdsvis

tørre forhold. Men det vil være en stor hjælp for planternes

overlevelse de første 2-3 år, hvis de bliver vandet i tørre

perioder. Det er meningen at planterne i løbet af de

første 2-3 år skal brede sig så meget, at de danner et

tæt dække, der samtidig holder det meste ukrudt borte.

De to brødre Junggreen har i tidens løb lavet mange

andre spændende ting sammen.

Inge Jørgensen, næstformand i Aabenraa Andels bolig forening, afslø

rede det nye kunstværk, mens formanden Søren Duus (th) så til.

I Stubbæk er der ved boligforeningen ved gadekæret en

bænk, hvor der står to gæs, støbt i bronze. Ældrecenteret

Lergården på Høje Kolstrup har fået en skulptur i form af

en stor, blanksleben, mørk sten. Forpladsen foran Sønderjyllandshallen

i Aabenraa, med beplantning, springvand

og bænke, har de også lavet.

5


De fælles udfordringer peger fortsat på fusion

Af Søren Duus, Aabenraa Andelsboligforening, og Ove Stahl Schmidt, Kolstrup Boligforening

Vi lever i en tid, hvor der bliver stadig stigende krav til

professionalisme i sagsbehandlingen for vort område.

Det er bestyrelsens opgave at sikre, at organisationen er

fremtidssikret og i stand til fortsat at kunne tilbyde gode

boliger og god service, at være konkurrencedygtig på pris

og kvalitet, at kunne styre økonomien og at der fortsat

arbejdes med visioner, målsætninger og handleplaner.

Vi skal være sikre på, at vores organisation kan håndtere

de rigtig mange love og regler, som er gældende for

vort område, og som omhandler alt fra fraflytningsregler

og rådet, udlejnings- og anvisningsregler, EU-udbud,

kapitalforvaltning, forvaltningsrevision med målsætninger

og nøgletal, dokumentationspakke og styringsdialog

med kommunen – og så videre og så videre.

Vi må også være klar over, at sagsbehandlingen bliver

mere og mere digitaliseret, og at der derfor vil komme

store udviklingsomkostninger til IT-systemer, og ikke

mindst til driften af dem, når de er kommet i gang.

Vi har allerede for mange år siden taget skridt til at

fremtidssikre vor organisation – nemlig da vi den 1.

november 1985 oprettede kontorfællesskab med Aabenraa

Andelsboligforening på Humlehaven, og senere

den 1. maj 2006 da vi indgik i etableringen af Salus

Bo ligadministration i et samarbejde med Aabenraa Andels

boligforening, Kolstruip Boligforening, Sønderborg

Andelsboligforening og Tønder Andelsboligforening.

De udfordringer, som vi står over for i fremtiden, er stort

set de samme, uanset om det er Aabenraa eller Kolstrup,

og de opgørelser, redegørelser og vurderinger der skal

laves til diverse myndigheder er stort set ens – det er

sådan set bare papirarbejdet, der skal laves to gange.

Vi har derfor ment, at vi bedst kan fremtidssikre vores

organisation, og dermed sikre vore afdelinger og beboere

et godt og stabilt grundlag, ved at tage skridtet fuldt ud

og fusionere de to foreninger.

De fælles udfordringer peger fortsat på den rigtige løsning

– en sammenlægning af vore to organisationer.

Især Sønderjylland er ramt hårdt

I forlængelse af snakken omkring fremtidige udfordringer,

konstaterer de to boligforeninger, som udgiver Almen

Nyt, at det fortsat ikke går så godt med udlejningen af

almene boliger i Aabenraa.

Ved den seneste opgørelse var der i hele Danmark 3.666

ledige boliger, og heraf er de 1.481 desværre her i Region

Syddanmark. Det vil sige, at lige godt 40% af de ledige

boliger i Danmark er ledige i Sønderjylland – i Haderslev,

Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Det er derfor fortsat vores vurdering, at selv om vi

laver nogle flotte projekter med gennemgribende

modernisering og renovering, vil det langt fra være nok

til at undgå ledige boliger.

Vi skal også være meget opmærksomme på standarden

omkring vore lejligheder generelt. Det er selvfølgelig

vigtigt, at vi i videst muligt omfang sørger for, at

lejlighederne altid fremtræder vel vedligeholdte. Men

vi skal også være meget bevidste om, at afdelingernes

omgivelser er så indbydende som muligt. Det første

indtryk man får af en afdeling er jo udenomsarealerne,

og det er ofte afgørende for, om man overhovedet bryder

sig om stedet.

Alle afdelingers tilstand vurderes

Bestyrelserne ved godt, at det kan være mere end

svært at få økonomien til at hænge sammen med

de ønsker og drømme, man har til en afdelings vedligeholdelsesstandard

og udseende. Vi er stort set altid

nødt til at gå på kompromis med ønskerne, oplyste

formændene på generalforsamlingerne.

For at få det bedst mulige grundlag for at planlægge

vedligehold i afdelingerne, har inspektørerne arbejdet

med at få udarbejdet en tilstandsvurdering af alle afdelingerne

i de fire organisationer i Salus-samarbejdet.

Det giver os et vigtigt værktøj i den fremtidige planlægning

af vedligeholdelsesarbejderne, og herunder ikke mindst

bestræbelserne på at få konsolideret henlæggelserne i de

respektive afdelinger.

6


Omtrent 100 deltog i Høje Kolstrup Løbet

Lørdag eftermiddag den 2. juni blev Høje Kolstrup Løbet

skudt i gang i kølig sommerblæst. Udgangspunktet var

Aktivt Torv, og ruten gik omkring Agoraen, Høje Kolstrup

Skole og boldbanerne. I alt 96 deltagere sluttede op om

løbet, som samlet varede en time, og hvis korteste distance

udgjorde ca. 900 meter eller en såkaldt Høje

Kolstrup mil.

Alle aldre og flere nationaliteter var repræsenteret. Nogle

deltog som hold, andre stillede op alene, og der var

familier med de mindste i klapvogn. Deltagerne bestemte

selv distancen og fik en medalje om halsen, efterhånden

som de kom i mål. Løbet blev fulgt ivrigt af publikum

på Aktivt Torv, hvor tilskuerne hyggede sig med musik,

drikkevarer og en ringriderpølse, mens kommentator

Tommy Kristensen passede mikrofonen.

Vinderen blandt herrerne blev Brian Schaadt-Hansen,

som løb 16 runder. Distancen var 14,4 km og tiden

0:57:41,3. Blandt damerne blev Lone Nicolaisen nr. 1

med 14 runder, distancen 12,6 km og tiden 0:58:08,4.

Drenge 0-15 år blev vundet af Rasmus Steenholdt Keller.

Han løb 13 runder, distancen var 11,7 km og tiden

0:59:03,2. Vinder blandet Piger 0-15 år blev Charlotte

Bladgaard med 15 runder, distancen 8,1 km og tiden

0:52:44,1.

Halinspektør Erik Uldall Hansen, som sammen med Tommy

Kristensen og Jesper Steffensen har arrangeret Høje

Kolstrup Løbet, er særdeles tilfreds med arrangementet.

”Det var virkelig en stor succes, alle mål blev opfyldt til

fulde. Vi har fået mange positive tilkendegivelser, og

måske har vi her fundet en niche, hvor f.eks. også familier

kan deltage,” siger Erik Uldall Hansen, som ikke vil

udelukke at Høje Kolstrup Løbet bliver gentaget under en

eller anden form i 2013.

7


Jeg vil fortsat arbejde for en sammenslutning

En kommentar til udfaldet af afstemningen i Aabenraa

Andelsboligforening om en fusion med

Kolstrup Boligforening

Vi har modtaget:

På vores netop holdte generalforsamling måtte vi

konstatere, at der ikke var flertal i vores forening til en

fusion. Det var for mig lidt af en overraskelse, idet der på

alle vore holdte afdelingsmøder havde været tilslutning

til fusionen.

Hovedbestyrelserne i begge foreninger har jo gennem en

tid sammen med et nedsat udvalg vurderet fordele og

ulemper. Og ikke mindst de økonomiske analyser de to

foreninger imellem er belyst. BL har været tilkaldt med

personer til hjælp og oplysninger der kunne give os den

bedste baggrund for at træffe den rigtige beslutning.

Efter min bedste overbevisning har begge bestyrelser

jo kun haft et formål, nemlig at gøre det bedste for

foreningens medlemmer og beboere.

Vi kunne blive mere effektive i stedet for at der skal

holdes de samme møder med f .eks. kommunen men af

2 gange fordi vi er 2 foreninger. Vi skal holde 2 HB møder

hvor vores direktør også deltager og skal orientere om

de samme ting 2 x 3 timer i stedet for et møde. Vores

muligheder for at lave gode aftaler omkring elpriser,

TV-aftaler, forsikring og andre indkøb er større når vi er

samlet.

Desværre havde vi ikke været gode nok til at fremlægge

alle de positive ting ved sammenlægningen, og det

skyldes måske, at der på de holdte afdelingsmøder var

fuld tilslutning.

Diskussionen omkring et repræsentantskab og generalforsamling

blev også efter min mening gjort til mere

som nødvendigt. Nogle mente, at der ikke var muligheder

nok for at deltage i foreningens arbejde, såfremt man

godkendte ændringer til repræsentantskab.

Når jeg så ser tilbage på de sidste års deltagelse i vores

generalforsamling kan jeg ikke rigtig se dette problem,

idet beboernes fremmøde har været meget lille.

Jeg accepterer selvfølgelig den demokratiske afstemning

på generalforsamlingen men vil stadig arbejde for en

sammenlægning, da jeg mener, at der en den bedste

løsning for beboerne. Og det er jo deres forhold vi i

hovedbestyrelsen bl.a. skal varetage bedst muligt.

Henning Rohden

Aabenraa Andelsboligforening.

Stor interesse for nyrenoverede boliger

Da afdeling 1 i Aabenraa Andelsboligforening holdt

åbent hus i maj, stod de første i kø for at komme ind

allerede 20 minutter før døren blev åbnet, og de sidste

kom to minutter, før der blev lukket. Så interessen for de

nyrenoverede boliger er rigtig stor.

Der var alt fra helt unge børnefamilier til ældre pen -

sionister, og vi tror på, det vil afspejle sig i be boer sammensætningen,

siger Svend Aage Strojeck, formand for

lokalafdelingen.

– Børnefamilien ser meget på, at der er mange rum, og

gode store rum. Og det er der. Eneste kritikpunkt gik på,

at der er for få skabe i køkkenet, og det tager vi fat i.

Folk kan købe til – hvis de vil, og vi har gjort plads til

spisebord, som jo kan sættes et andet sted, så der bliver

god plads til overskabe eller højskabe efter eget valg.

Vi begynder udlejningen formentlig i september. Vi vil

annoncere om det i ugeavisen. Renoveringen følger tidsplanen,

og håndværkerne har nok at se til endda nogle

måneder endnu.

8


SANKT HANS

v/ Ældrecenter Lergården

Klokkeslæt: 18.00 - 23.00

Dato: 23 juni.

Igen i år afholdes der SANKT HANS aften

ved Ældrecenter Lergården.

Den 23. juni fra 18.00-23.00.

Pladsen åbner kl. 18.00.

Der er opstillet et telt med borde og stole.

Der kan købes ringriderpølser,

kyllingefilet, øl, vand og vin, samt kaffe

og hjemmebagte kager.

Der er snobrød til børnene.

Overskuddet går ubeskåret til Sankt Hans

festen 2013.

Der må ikke medbringes drikkevarer.

Båltalen holdes af : Svend Hansen Tarp.

Kl. 20.30.

Bålet tændes ca. 21.15

Læs alt om Sankt Hans på:

www.hoejekolstrup.dk - www.hkevent.dk

9


Fra generalforsamlingen i

Aabenraa Andelsboligforening

En god reklame ved indfaldsvejen til byen

Moderniseringen og renoveringen af afdeling 17, Damms

Teglgård, er nu afsluttet, og projektet er i det store og

hele forløbet som forventet. Det er blevet til nogle meget

flotte lejligheder og fine udenomsarealer, og det har da

også betydet, at afdelingen er fuldt udlejet.

På Rugkobbel er projektet for modernisering af afdeling

1 – som jo består af de tidligere afdelinger 1 og 3 – gået i

gang. Projektet skrider frem som det skal, og de første to

blokke er ved at være færdige, og en tredje godt på vej.

Man kan nu danne sig et indtryk af, hvorledes det kommer

til at se ud, og vi må sige, at det tegner rigtig godt. Selv

om det er sket en markant ændring af blokkene, falder

det rigtig godt ind i omgivelserne, og er faktisk en rigtig

god reklame at have ved en af de store indfaldsveje til

byen.

Hjelmrode skal moderniseres

For afdeling 16, Hjelmrode, er der udarbejdet et

projektoplæg til en gennemgribende modernisering af

afdelingen. Landsbyggefonden har været på besigtigelse

i afdelingen, og i forbindelse hermed har vi haft et

indledende møde med drøftelse af, på hvilke områder

Landsbyggefonden kan yde støtte, og hvilke yderligere

oplysninger der skal bruges til den endelige ansøgning.

Vi skal ikke forvente, at få alle vore ønsker opfyldt, men

vi er overbeviste om, at det kan blive et projekt, som vil

give afdelingen nogle rigtig gode boliger.

Det er netop blevet offentliggjort, at forligskredsen

omkring boligaftalen har forhøjet Landsbyggefondens

renoveringsramme for 2012 med 4,1 milliarder kroner til

i alt 6,8 milliarder kroner. Det betyder da så forhåbentlig,

at det bliver lidt lettere at få forhandlet projektet på

plads, sagde Søren Duus i sin beretning.

De unge vil bo i større boliger

Vi har de senere år kunnet konstatere, at vore ungdomsboliger

ikke længere er særlig efterspurgte. Det

er typisk små et-værelses boliger, som helt åbenbart

ikke opfylder de krav og forventninger, som de unge i

dag har til en bolig. Vi er derfor gået i gang med nogle

overvejelser om og undersøgelser af, hvorvidt det er

muligt at renovere og ombygge boligerne, så de igen

vil kunne blive efterspurgte, oplyste bestyrelsesformand

Søren Duus.

Mange flyttede i 2011

Der har i årets løb været 302 flytninger mod 283 sidste år.

Det svarer til en gennemsnitlig flytteprocent på 21,4, og

må fortsat betragtes som et højt antal flytninger.

Det hænger sikkert sammen med, at der er et ret højt

udbud af både lejeboliger i Aabenraa, samtidig med at

den meget lave rente gør det muligt at købe en ejerbolig

til en relativt lav årlig ydelse, såfremt man ikke lige går

efter de allerdyreste.

Gang i beskæftigelsen

Afdelingernes udgifter til istandsættelser ved fraflytninger,

til de daglige vedligeholdelses-opgaver og til

plan lagt vedligehold, samt til renholdelse, ejendomsfunk

tionærbetjening, trappevask m.m. har været på

sam let godt 21,9 millioner kroner, så vi må da konstatere,

at ikke alene gør vi noget for at holde afdelingerne

pæne og vedligeholdte, men også for at holde gang i

beskæftigelsen.

Alt i alt har beboerne betalt samlede boligafgifter i 2011

på 66,2 millioner kroner, så det er ikke nogen helt lille

forretning vi har gang i.

Der var ved regnskabsårets udgang ansat 2 i hånd værkerafdelingen,

14 ejendomsfunktionærer, 4 i udlejning

og teknisk afdeling samt 1 netværkskoordinator og 1 beboerrådgiver

som deles med Kolstrup Boligforening.

15 afdelinger har overskud

Afdelingernes regnskaber viser, at i 15 afdelinger slutter

året med et overskud, medens der i 10 afdelinger er konstateret

et underskud.

Hovedforeningens regnskab slutter med et underskud på

379.727 kr., som er overført til arbejdskapitalen, der herefter

i regnskabet er opgjort til 65.315 kr.

Håndværkerafdelingens regnskab slutter med et overskud

på 39.210 kr, som er overført til afdelingens overskudskonto,

der herefter udviser en negativ saldo på

106.043 kr.

Administrationsbidraget har for 2011 været på 3.526 kr.

pr. lejemålsenhed, hvilket har givet et samlet bidrag på

5.295.500 kr.

Fra en ny

altan ses to

unge måske

kommende

beboere – med

indfaldsvejen til

bebyggelsen i

baggrunden.

10


Blomsterdag på Hørgaard

Som et led i styrkelse af fællesskabet i vores smukke

område, inviterede afdelingsbestyrelsen Hørgård/Uglekær-Frueløkke

til blomsterdag lørdag den 4. maj.

Boligforeningen var sammen med REMA 1000 på Farversmøllevej

sponser ved arrangementet.

Der var udsendt en smuk invitation til vore beboere i

de 2 afdelinger, og omkring 40 tog imod og dukkede

op med potter og krukker og fik jord og 3 skønne

sommerblomster.

Humøret, var trods en stiv kuling fra vest, højt. Og der

blev plantet. Flere tog sig tid til en øl og en grillpølse. Og

ikke mindst en god snak med hinanden.

Alle de fremmødte roste pigerne Anette og Kirsten for

det gode initiativ, som helt sikkert vil blive gentaget med

Blomsterdagen i 2013. Nå ja! også stor ros til Johnni og

Ove som hyggede om de fremmødte med pølser, øl og

vand.

De fremmødte fik blomster med hjem i krukker.

Afdelingsbestyrelsen har en ide om, at jo pænere man

holder vores smukke område og føler ejerskab, jo mere vil

det få kommende beboere til bryde sig om Høje Kolstrup.

Vi skal være meget bevidste om, at afdelingernes

omgivelser er så indbydende som muligt.

Det første indtryk man får af en boligafdeling er jo

udenoms arealerne, og det er ofte afgørende for, om

man overhovedet bryder sig om stedet. Tak til Charlotte,

REMA 1000 og Kolstrup Boligforening for venlig støtte

til dagen.

Til de ca. 40 fremmødte var der også en forfriskning.

11


Fra generalforsamlingen i

Kolstrup Boligforening

224 flyttede i 2011

Der har i årets løb været 224 flytninger, og det svarer

til en gennemsnitlig flytteprocent på 17, hvilket nok må

siges at være relativt højt.

Udgifterne til istandsættelser ved fraflytninger, til de

daglige vedligeholdelsesopgaver og til planlagt vedligehold

samt til renholdelse, ejendomsfunktionærbetjening,

trappevask m.m. har været på samlet godt 21 millioner

kroner, så vi må da konstatere, at ikke bare gør vi noget

for at holde afdelingerne pæne og vedligeholdte, men

også for at holde gang i beskæftigelsen.

Alt i alt har de samlede boligafgifter i 2011 udgjort 67,9

millioner kroner, så det er ikke nogen helt lille forretning

vi har gang i.

Hæder for moderniseringer – og alt er udlejet

Moderniseringen af 1. etape i afdelingerne 15 Hørgård

og 16 Uglekær/Frueløkke er afsluttet, og resultatet er

generelt set blevet rigtig godt. Det er blevet til flotte og

gennemmoderniserede lejligheder, som er blevet godt

modtaget, og som nu alle er lejet ud.

Det resulterede også i, at de to blokke på Hørgård i

forbindelse med Aabenraa kommunes Arkitekturpris

2011 blev hædret med rosende omtale og et meget

fint diplom. I bedømmelsesudvalget udtalelse er anført,

at det er fascinerende med farverne på facaden og lys

i enderne, og endvidere at æstetisk er det et godt og

venligt byggeri med gode nicher. Det har gjort området

flottere og yder beboerne respekt.

Desværre har en af entreprenørerne på afdeling 16 rejst

voldgiftssag med nogle efter vores mening uberettigede

krav om ekstrabetalinger, og det resulterer i et større

juridisk slagsmål for at få det på plads. Herudover er

anlægsentreprenøren gået konkurs, så også dette

besværliggør afslutningen af projektet.

Vi er nu i gang med planlægningen omkring mo derniseringen

af de resterende blokke i de to afdelinger,

hvor det jo er hensigten, at fjerne tre blokke med et antal

boliger, stort set svarende til det antal, der stod ledige

inden starten på moderniseringerne, og i stedet opføres

rækkehuse.

14 afdelinger har overskud

Afdelingernes regnskaber viser, at i 14 afdelinger slutter

året med et overskud, medens der i 12 afdelinger er konstateret

et underskud.

Hovedforeningens regnskab slutter med et overskud

på 650.449 kr., som er overført til arbejdskapitalen, der

herefter i regnskabet er opgjort til 3.148.564 kr.

Hånd værkerafdelingens regnskab slutter med et underskud

på 191.206 kr, som er overført til afdelingens

overskudskonto, der herefter udviser en saldo på

337.998 kr.

Administrationsbidraget har for 2011 andraget 4.086 kr.

pr. lejemålsenhed, hvilket har givet et samlet bidrag på

5.740.617 kr.

Gang i renoveringerne

I afdeling 20, Callesensgade/Persillegade/Forstalle, er

det besluttet at udskifte vinduerne i bygningen på

Callesensgade, da de er i meget dårlig forfatning. Samtidig

er der indledt en sag i Landsbyggefonden, da der er

behov for en både fysisk og økonomisk opretning.

Også i andre afdelinger er der godt gang i renoveringer

og moderniseringer. Afdeling 3 Løgumklostervej/Toften

er i gang med udskiftning af vinduer, og afdeling 6 og 7

Jernbanegade er ligeledes i gang med vinduesudskiftning.

Her er dog det problem, at entreprenører er gået konkurs,

og det giver nogle ganske betydelige besværligheder

med færdiggørelsen.

Afdeling 12 Petersborg er færdig med udskiftning af

tag på alle blokkene, og samtidig er der foretaget modernisering

af køkken og bad. I afdeling 18 Kromai skal

der udskiftes vinduer, og der har netop været holdt

licitation.

Et flertal af de fremmødte til generalforsamlingen i

Aabenraa Andelsboligforening i år ønskede at fastholde

den årlige generalforsamling.

Vi håber, at vi dermed får skabt nogle gode boliger med

rare omgivelser, således at der fremover vil være lyst til at

flytte ind i afdelingen – og hvem ved, måske få yderligere

en arkitekturpris.

12


Afdeling 20 Frueløkke har ændret råderetsreglerne

Beboerne i Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 20,

Frueløkke, har nu lov til at opføre overdækkede terrasser,

pavilloner o.l. i deres haver. Alt træværk skal fortsat

males hvidt, men der må i begrænset omfang opsættes/

opskrues emner på murværk og skure. Endvidere er det

nu tilladt at opsætte parabol i forhaven, hvis man ikke har

teknisk mulighed for at modtage signalet fra baghaven.

Det besluttede de fremmødte på afdelingsmødet i april,

hvor råderetskataloget for afdelingen blev ændret. 20

af afdelingens 132 boliger var repræsenteret på mødet,

hvor dirigent Erik Teichmann indledte mødet, hvorefter

formand Flemming Dyrkov aflagde årsberetningen, som

blev vedtaget med stort flertal.

Såvel regnskab som budget blev godkendt. Derimod

blev et forslag om at tillade beboerne at holde indekat i

afdelingen nedstemt med stort flertal.

Brug beboerhuset

Beboerhuset Frueløkke 250 rummer udmærkede kælderlokaler,

som kan reserveres og benyttes af beboerne

i afdelingen. Grupper, foreninger og lignende udefra

må gerne være til stede, men det er den aktuelle

beboer i afdeling 20, der har ansvar for, at reglerne for

benyttelse af lokalerne overholdes. Der kan reserveres

en fast ugentlig aften, mens weekends holdes åbne til

enkeltstående begivenheder.

Efter valg og genvalg af bestyrelsesmedlemmer, konstituerede

den nye bestyrelse for afd. 20 Frueløkke, sig

således:

Formand: Flemming Andrew Dyrkov, sekretær: Kirsten-Elisabeth

Nielsen, kasserer: Per Wittrup. Be styrelsesmedlemmer:

Mirjam Hansen Petersen og Mia

Schwartz. Første suppleant: Lars Hansen og anden suppleant:

Mette Bøtchier.

På næste side kan du se, hvordan fremmødet har været

til årets ordinære afdelingsmøder i Aabenraa Andelsboligforening.

Også fuglene er flyttet ind i skuret

Man kan jo tænke lidt over, hvor flittig ejeren af denne

cykel er som cyklist. For fakta er, at denne solsort også

er flyttet ind i det nyrenoverede cykelskur i Kolstrup

Boligforenings afdeling 15, Hørgaarden. Som billederne

afslører, så er det tilfredse beboere, også i cykelskuret.

Fire dejlige unger, og mor og børn har det godt.

13


Sådan var fremmødet ved årets afdelingsmøder

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING – Fremmøde ordinære afdelingsmøder

Forår 2012 Forår 2011

Boliger Boliger Møde Beboere Boliger Møde Beboere

Afd. i alt mødt prct. mødt mødt prct. mødt

1 130 10 7,7% 10 15 11,5% 18

5 40 15 37,5% 18 11 27,5% 16

6 102 44 43,1% 56 28 27,5% 34

7 10 5 50,0% 5 4 40,0% 8

9 95 18 18,9% 20 17 17,9% 20

10 60 16 26,7% 20 16 26,7% 24

11 58 8 13,8% 10 16 27,6% 24

12 23 10 43,5% 16 9 39,1% 10

13 23 9 39,1% 12 12 52,2% 14

14 95 10 10,5% 11 9 9,5% 11

15 126 22 17,5% 25 19 15,1% 27

16 48 19 39,6% 25 21 43,8% 27

17 138 40 29,0% 57 31 22,5% 36

18 149 49 32,9% 66 43 28,9% 47

19 24 12 50,0% 13 11 45,8% 13

20 132 20 15,2% 34 12 9,1% 15

24 28 0 0,0% 0 0 0,0% 0

25 20 4 20,0% 4 6 30,0% 6

27 18 1 5,6% 1 2 11,1% 2

28 17 2 11,8% 2 0 0,0% 0

29 31 6 19,4% 6 10 32,3% 11

31 26 0 0,0% 0 0 0,0% 0

1393 320 23,0% 411 292 21,0% 36

50 år

Ejendomsfunktionær i Kolstrup Boligforening, Hans

Christian Paulsen, Lunden 11 i Hjordkær fyldte 50 år

den 5. juni.

Fødselaren har været ansat i boligforeningen i fire år

og kom fra et job i Aabenraa Kommune, hvor han

de seneste år arbejdede med de grønne områder i

Tinglev by.

– Jeg fik lyst til at prøve noget andet og få et mere afvekslende

job. Og det har jeg fået i Kolstrup Boligforening,

hvor jeg primært passer udenomsarealerne i

Løjt, på Lindsnakkevej og Haderslevvej, fortæller Hans

Christian Paulsen, som i april mistede sin hustru efter

flere års sygdom.

14


KOLSTRUP BOLIGFORENING

Bestyrelse:

Formand: Ove Stahl Schmidt, Hørgaard 32, st.tv., tlf. 74 62 01 27.

Næstformand: Kaj Matthiesen, Blegen 23, tlf. 74 62 72 87.

Tove Christensen, Løgumklostervej 39 2. tv., tlf. 74 62 05 34.

Fritz Jørgensen, Petersborg 1 2. th., tlf. 74 62 26 79

Ritha Helweg, H.P. Hanssens Gade 3.1.11, tlf. 73 63 25 05

Inga Fohlmann, Præsteskoven 11, tlf. 27 60 13 12

Jan Andresen (medarb.repr.), Tøndervej 120, tlf. 73 45 65 74

Afdelingsbestyrelser:

Afd. 2: Kaj Matthiesen (formand), Blegen 23

Niels Laursen, Blegen 21

Freddy Preusche, Blegen 29

Træffetid: Første mandag i hver måned

kl. 18.30-19.30 i mødelokalet Blegen 10, kælder.

Afd. 3:

Afd. 12:

Jens Ryborg, (formand) Løgumklostervej 39, 1.tv.

Ella Sierk, Løgumklostervej 43, 2.th.

Tove Christensen, Løgumklostervej 39, 2.tv

Torben Andersen, Løgumklostervej 39, 3.th.

Kurt Lauritzen, Løgumklostervej 37, 2.tv.

Fritz Jørgensen (formand), Petersborg 1 2. th.

Jürgen Møller, Petersborg 15 1. th.

Niels Christiansen, Petersborg 1 2. tv.

Træffetid: Første tirsdag i hver måned kl. 19.00-

19.30 i mødelokalet Petersborg 5, kælder.

Afd. 13: Inga Fohlmann (formand), Præsteskoven 11

Jan Poulsen, Præsteskoven 83

Walter Høgner Thomsen, Præsteskoven 77

Randi Bekker Hansen, Præsteskoven 67

Charlotte Rebsdorf, Præsteskoven 47

Træffetid: Sidste mandag i hver måned

kl. 19.00 til 19.30 i Præsteskoven 11.

Afd. 15:

Ove Stahl Schmidt (formand), Hørgård 32, st.tv.

Anette Bendixen, Hørgård 34, 1.tv.

Kirsten Stahl Schmidt, Hørgård 32, st.tv.

Pia Nielsen, Hørgård 24, st.tv.

Charles Nordgren Hansen, Hørgård 32, 2.tv.

Jørn Erik Haaning, Uglekær 2, 2.tv.

Johnni Behnke, Frueløkke 4, 2.4

Afd. 17: Ivan Ennemark (formand), Lergaard 219

Concetta Thomsen, Lergaard 15

Christian Soll, Lergaard 221

Hans Jørgen Christensen, Lergaard 79

Frank Rasmussen, Lergaard 211

Træffetid: Normalt første tirsdag i hver måned

kl. 19.00-20.00 på plejehjem Lergaard.

Afd. 18: Poul E. Hadberg (formand), Kromai 114

Maria Hadberg, Kromai 114

Hanne Mau, Kromai 132

Malene Bonde, Kromai 130

Henrik Holm, Kromai 124

Afd. 21

Fælles afdelingsbestyrelse med Aaab

Lise Lembke-Jensen (formand), Karpedam 2B, st.2

Bodil Schmidt, Karpedam 2C, 1.6

Botille Eschelsen, Karpedam 2C, st. 3

Afd. 22:

Jytte Nyeman (formand) , Haderslevvej 69 D

Lis Thomsen, Haderslevvej 69 A

Jacob Frandsen, Haderslevvej 69C

Afd. 23: Bjørn Petersen, Fjordløkke 40

Dag Welk, Fjordløkke 60

Inger Lise Welk, Fjordløkke 60

Træffetid: Første torsdag i hver måned

kl. 18.00-19.00 i beboerlokalet.

Afd. 24:

Afd. 25:

Afd. 27:

Gerda Puhlmann (formand), Skolevænget 19 b th.

Benny Brodersen, Skolevænget 19b tv

Ritha Helweg (formand), H.P. Hanssens

Gade 3.1.11

Claus Helweg, H. P. Hanssens Gade 3, 1.11

Børge Jensen, H.P. Hanssens Gade 3, 1.14

Anne Knoop, H.P. Hanssens Gade 3.2.21

Sonja Knudsen, Reberbanen 2, st. 9

Træffetid: 1. mandag i hver måned

kl. 19.00-19.30 i

fællesrummet. (undtaget er juli måned)

Thomas Uhre (formand), Kromai 46B

Jørgen Boisen, Kromai 44C

Ruth Skovmand, Kromai 48A

AABENRAA

ANDELSBOLIGFORENING

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING

Bestyrelse:

Formand: Søren Duus, Hørgård 35, tlf. 74 62 54 01

Næstformand: Inge Jørgensen, Hørgård 233, tlf. 51 82 65 30

Henning Rohden, Farversmøllevej 5, tlf. 21435415

Sv. Aa. Strojeck, Farversmøllevej 83 st. th., tlf. 74 62 95 00

Erik Teichmann, Hesseldam 20, tlf. 74 62 56 94

Erling Jørgensen, Damms Teglgård 18, 1.tv., tlf. 74 62 76 01

Stefan Jepsen (medarb.repr.), Tøndervej 146, tlf. 74 63 24 59

Afdelingsbestyrelser:

Afd. 1: Svend Aage Strojeck (formand), Farversmøllevej 83

st.th., Tlf. 74 62 95 00

John Rasmussen , Rugkobbel 4 2.tv.

Tlf. 22 83 38 78

Palle Nielsen, Fuglsang 13, st.th.

Michael Poulsen, Rugkobbel 14 2.th.

Arne Matthiesen, Rugkobbel 24 2. th

Lene Lyng Hansen, Fuglsang 7, st.tv.

Peer Høyer, Fuglsang 13, st.tv.

Afd. 5: Henning Rohden (formand), Farversmøllevej 5

Tlf. 21 43 54 15

Jørgen Nielsen, Farversmøllevej 63

Marianne Jørgensen, Farversmøllevej 39

Christa Frosch, Farversmøllevej 41

Bent Frederik Fabricius, Farversmøllevej 27

Afd. 6:

Afd. 9:

Horst Hansen (formand), Kystvej 28 1. th.

Tlf. 74 63 23 47

Etly Nørgaard, Kystvej 28 st. th.

Lorens Linnet Jefsen, Kystvej 42, 1.th.

Anne Grete Madsen (formand), Tøndervej 123 st.th.

Tlf. 26 65 65 67

Anna Lene Brodersen, Tøndervej 123, 2.th.

Mette Jessen, Tøndervej 117 2.tv.

Afd. 11: Kim Johnsen, Sandved 2

Pia Frølund Mortensen, Sandved 5, st.th.

Flemming Østergaard, Farversmøllevej 34

Afd. 12: Christel Nadolny (formand), Hesseldam 32

Tlf. 74 62 71 54

Kirsten Frederiksen, Hesseldam 3

Solveig Albæk, Hesseldam 12

Afd. 13: Harry Christiansen (formand), Hesselkær 2

Tlf. 74 62 41 98

Otto Rasmussen, Rønholm 2

Poul Christiansen, Rønholm 6

Afd. 14: Jonny Kristiansen (formand), Sandved 38

Aage Hansen, Sandved 34

Bo Chrestensen, Sandved 11, 1.th.

Afd. 15:

Heidi Rohden, Petersborg 55 2.tv.

Elke Møller, Petersborg 29, 1.tv.

Mette Zaulich, Petersborg 47, 1.th.

Afd. 16: Bruno Nielsen (formand), Hjelmrode 82

Tlf. 41151029

Maj Britt Andersen, Hjelmrode 94

Gitte C. Kalika, Hjelmrode 96

Afd. 17:

Boy Kasten (formand), Damms Teglgård 36, st.tv..

Benaouda Righi, Damms Teglgård 22 st.tv.

Marc S.B. Kristensen, Damms Teglgård 16, st.th.

Yrsa Jørgensen , Damms Teglgård 18, 1.tv.

Jytte H. Ekstrøm, Damms Teglgård 18, st.tv.

Afd. 18: Inge Jørgensen (formand), Hørgård 233

Tlf. 51 82 65 30

Villy Holst, Hørgård 47

Gitte Hansen, Hørgård 93

Hansi Petersen, Hørgård 37

Gerhard Høstmark, Hørgård 61

Afd. 19: Sonja Due, Bybakken 16

Zraoyu Zhany, Bybakken 14

Gunhild Simonsen, Bybakken 7A

Afd. 20:

Afd. 21

Afd. 25:

Flemming Dyrkov (formand), Frueløkke 282 B

Kirsten-Elisabeth Nielsen, Frueløkke 224B

Per Wittrup, Frueløkke 308B

Marie-Louise Schwartz, Frueløkke 240

Mirjam Hansen Petersen, Frueløkke 258A

Fælles afdelingsbestyrelse med KB

Lise Lembke-Jensen (formand), Karpedam 2B, st.2

Bodil Schmidt, Karpedam 2C, 1.6

Margrethe Hansen, Karpedam 2B, 1.4

Knud Calender (formand), Søndergade 24D 1. tv.,

Tlf. 74 62 55 26

Afd. 29: Sonja Ritter, Sønderport 12M 2.

15


Hvad kan vi

gøre for din

boligøkonomi?

Tjek din boligøkonomi i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis dit billige boliglån bliver for dyrt?

For at du undgår ubehagelige overraskelser i boligudgifterne? Så du kan

sove trygt om natten?

I Sydbank Rødekro, Rugkobbel og Aabenraa kan du stille alle de spørgsmål,

du vil, om din boligøkonomi. Og vi har også ét til dig: Hvad kan vi gøre for dig?

Ring til os på 74 37 30 00 og aftal tid til en gennemgang af din boligøkonomi.

Hærvejen 41 · 6230 Rødekro · tlf. 74 37 49 70

Rugkobbelcentret · 6200 Aabenraa · tlf. 74 37 48 80

Storegade 18 · 6200 Aabenraa · tlf. 74 37 30 00

sydbank.dk/region

10945.0312

More magazines by this user
Similar magazines