4-2003 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

4-2003 - Dansk Holstein

43 Sortbroget kvæg

Skematisk præsentation af foldningsprocesen

fra nydannet peptid til færdigfoldet

protein.

Øverst ses det ikke foldede peptid.

I midten det intermediære stadie,

og i nederst det færdigtfoldede funktionelle

stabile protein.

Molekylære chaperoner er med til at

sikre at foldningen forløber optimalt.

sygdomsresistente. Samtidig vil

vi måle koncentrationen af molekylære

chaperoner i blod og

mælk før, under og efter et sygdomsudbrud

for dermed at va -

lidere hvorvidt molekylære cha -

peroner kan benyttes som en

tidlig indikator for eksempelvis

et mastitisudbrud.

tationen). Samtidig kan vi se, at

ekspressionsniveauet for et dyr

er relativt konstant på tværs af

aldersklasser, samt at der er stor

variation dyr imellem i Hsp70 –

ekspressionsniveauet. Det næ -

ste skridt bliver at validere hvorvidt

der er en sammenhæng mellem

denne variation og stressog

sygdomsresistens, med andre

ord at teste om dyr med høj eller

lav koncentration af molekylære

chaperoner i cellerne er

mere eller mindre stress- og

Der bør tages hånd om de problemer

racen står overfor, og vi

som forskere har et ansvar for.

Jeg forventer, at der i fremtiden

vil komme yderligere fokus på

dyrevelfærd i vores samfund.

Derfor vil en for ensidig satsning

på stadig højere produk -

tion uden samtidig at tage hånd

om problemer relateret til bl.a.

indavl, sygdoms- og reproduktionsproblemer

ikke blive tolereret.

Molekylære chaperoner

kan være en lille brik i forståelsen

af hvad der foregår på det

cellulære plan når dyr udsættes

for stress, samt være et nyt bud

på et muligt redskab i et avls -

program, som jeg mener i stigende

grad bør inkludere sygdoms-

og stressrelaterede karakterer.

4 2003

More magazines by this user
Similar magazines