4-2003 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

4-2003 - Dansk Holstein

6 Sortbroget kvæg

Der er også tid til hygge og pigesnak, når besætningerne besøges. Her kan det

endda være at der gættes på Årets tyr!

eller på kontoret, så alle har

nemt ved at følge med i, hvad

der foregår lokalt.

Vi har netop i foråret besluttet

nogle ændringer på frugtbarhedsindekset

og indeks for hold -

barhed. Indekserne udtrykte ikke

helt den fornemmelse, som

vi fik fra praksis, – nemlig at

kø erne havde svært ved at blive

drægtige, når først vi besluttede

at starte inseminering. Grundige

beregninger viste også nogle

forhold, der kunne optimeres,

– dette skete, og avlsværditallene

skulle nu være på plads.

Samme observation er imidlertid

også gjort i flere andre lande

omkring frugtbarhed, og her er

man i gang med ændringen.

Holdbarhedstallene var også lidt

overvurderede på de tyre, der

fik meget brugstyreafkom. Her

er fejlen også rettet, og rangeringen

er uændret, men tallene

korrekte.

Formanden var før inde på de

problemfrie køer. Det har i stor

udstrækning været »målet«,

når nye egenskaber og ændrede

vægt ninger på indekserne er

blevet besluttet. For øjeblikket

er det klart, at vi må kigge på

egenskaben temperament, men

der er forskellige egenskaber

heri. Gælder det egenskaben

som kvie, der er forskellig fra

egenskaben som ko, så er det jo

vanskeligt. Men fakta er, at vi

skal finde en bedre registrering,

og det arbejder vi stærkt på for

øjeblikket. At det så kan falde

sammen med hastigt ændret be -

sætningsstruktur og management

gør det endnu vanskeligere

at sammenligne. Kvier, der

går i hytter med sutter og senere

i løsdrift uden megen kontakt/omgang

med mennesker,

får ikke den samme tilknytning

til de tobenede individer som

tidligere, hvor kalvene var bun-

Verdenseliten?

SDM – Dansk Holstein hører til verdenseliten, og det skyldes

ikke mindst, at

• vi i Danmark har haft en flok meget dygtige avlere, som har

udført et godt avlsarbejde, og samtidig leveret en eller flere

tyre til en kvægavlsforening, og

• alle med sortbroget kvæg i Danmark har ydet en stor indsats,

gennem solid afprøvning af ungtyre og deltagelse med

data til avlsværdivurderingen samt

• alle har focuseret på de bedste danske brugstyre til anvendelse

i besætningen og derved skabt maksimal fremgang på

bred basis.

4 2003

More magazines by this user
Similar magazines