4-2003 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

4-2003 - Dansk Holstein

67 Sortbroget kvæg

Ko nr. 34220-00479, far NJY Hubert, tilhørende Niels Christian

Nielsen, Sdr. Bindslevvej 33, Vejen, Bindslev.

Ko nr. 34144-00713, far NJY Hubert, tilhørende Thorbjørn

Thomsen, Ll. Østergård, Astrup.

Tilbage til kostalden. Ydelsen i besætningen er ca.

11.000 kg mælk med 4,1% fedt og 3,3% protein.

Det var middelstore køer med gode yvere. Fædrene

til disse køer og opdrættet, ja der var lidt fra alle

lande, men glade blev vi, da landmanden fortalte,

at noget af det gode stammede fra 3 kviekalve fra

Danmark. 2 fra I/S Hedelund samt 1 fra Jørgen

Guldbrandt. Tyrevalget i dag var ligeledes meget

internationalt med en lille overvægt på typetyre.

Ko nr. 35981-00950, far NJY Hubert, tilhørende Gerdje og

Toon van Loon, Stubben, Lendum.

Ko nr. 37629-00585, far HJ Brag, tilhørende Henrik Mølhus

Jørgensen, Børglum, Vrå.

straks få en til at tro, at man i svensk kvægbrug var

ineffektive, men det er usandt. Nej, indtægten fra

mælken var kun halvdelen af den samlede indkomst.

Den anden halvdel kom fra en lille foderog

rideudstyrsbutik, som var indrettet i en ældre

ladebygning. Gården lå meget tæt på Gøteborg,

hvor der i dag ikke findes en foderstofforretning,

og det havde fået landmanden til at tænke alternativt.

Næste besøg var hos Brdr. Blomster. Her så vi en

nyere sengebåsestald med 140 højtydende køer.

Gennemsnitsydelsen var ca. 14.200 kg mælk med

3,6% fedt og 3,3% protein ved 3 daglige malkninger.

Ejerne fortalte at økonomien i svensk kvæg -

brug var nedadgående, især efter at Arla havde udmeldt

prisreduktion i mælkeprisen fremover. Det

behagede dem ikke, og den eneste måde, hvorpå de

mente de kunne øge indtægten, var ved at malke 4

gange daglig. Dette havde nu stået på i 3 måneder,

og de dagsydelser vi her hørte om får en til at tænke

på Veststaterne i USA. En af de højstydende

køer i Sverige stod netop i denne besætning, og det

var meget glædeligt at høre at hun stammede fra

Erik Nygård i Løvel. Det var en Winchester ¤ Luke,

en stor ko med et super yver, der desværre ikke

skyllede alt for godt. Det fremadrettede genetik i

besætningen ville være fortrinsvis eksteriørtyre.

På vejen hjem blev de 4 daglige malkninger debatteret

livligt, og nogle af udsagnene var:

– får køerne mon tid nok til at æde?

– køerne tilbringer en stor del af døgnet på opsamlingspladsen

… og ikke mindst:

– arbejde – arbejde – arbejde.

Mads Holm Danielsen

4 2003

More magazines by this user
Similar magazines