INDHOLD - ADHD: Foreningen

adhd.dk
  • No tags were found...

INDHOLD - ADHD: Foreningen

ADHDnordsjælland • side 5Oplysninger om alle voresaktiviteter kan findes påwww.adhd.dk underlokalforeninger - NordsjællandNæste lokalblad udkommer islutningen af augustHvis du ønsker mere informationeller har spørgsmål, så kontakten i bestyrelsen – ring/sms gernepå vores bestyrelsestelefon52 99 29 09 eller skriv tilformanden pånordsjaelland@adhd.dk.Websted: adhd.dk(under nordsjælland)Arrangementerne bæres i vidt omfang affrivillige, hvad enten de er med i bestyrelseneller ej, vi har derfor både arbejdeog familie ved siden af som også skalpasses, samt for en dels vedkommendeADHD inde på livet, selv, eller i den næsmestefamilie.Vi har netop afholdt forårets stor-arrangementi april med Søren Dalsgaard,Der var godt besat med ca. 280 deltagere og Sørenvar nøjagtig ligeså god, som da vi hørte ham påadhd-konferencen i Nyborg i september. Der varen overvældende interesse, som medførte mangespørgsmål fra deltagerne.Søren har lovet at sende sine slides fra fordraget,så vi kan lægge dem på webben.Vi forsøger i år at udvide stor-arrangementerne til2 gange årligt. Vi håber selvfølgelig på stor tilslutningfra alle i Nordsjælland som har interesse i ADHD, både medlemmer, fagpersoner men også lokalpolitikere,da det kun er viden som kan løfte niveauetog give den forståelse for ADHD, som kan gavne voremedlemmer i længden.Inde i bladet og på Nordsjællands del af hjemmesidenadhd.dk kan du læse om vores kommende arrangementersom f.eks. stresshåndtering, fisketur ogintroduktion for nye medlemmer. I Voksencaféen erder foredrag om mestringsstrategier samt kost ogADHD og derudover har vi planlagt sommergrillfest.Endelig søges frivillige trænere og forældre til et projektom effektmåling af forældretræningsprogrammet.Vi glæder os til at se jer!med venlig hilsenErik - formand for ADHD foreningen NordsjællandVelkommen til den nye bestyrelseErik Jørgensen, Jægerspris. Formand ogmedlem af ADHD-foreningens hovedbestyrelse.Er til daglig IT projektleder i Ateai Ballerup. Privat bor jeg sammen med minkone. Har fra tidligere ægteskab en søn på24 år og en datter på 22 år, som begge erdiagnosticeret med ADHD. Min søn har også”atypisk autisme” og Asperger. Min datterhar en lille dreng på 2 år.På min tidligere arbejdsplads havde jeg tagetskridt til at danne en ADHD netværksgruppe.Vi ydede primært støtte til hinanden i form afat lytte og bidrage med egne erfaringer.Min kone arbejder som pædagogisk hjemmevejlederi lokalområdet, hvor hun har gennemgåetden støttekontakt uddannelse, som erlavet i samarbejde med bla. ADHD foreningen.Fortsættes næste side

More magazines by this user
Similar magazines