12.07.2015 Views

Brudstykker af - Bedsted Sogns

Brudstykker af - Bedsted Sogns

Brudstykker af - Bedsted Sogns

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

76Indhold- Sogneatlas for <strong>Bedsted</strong> sogn 333Andreasmindevej 333Arndrupgårdvej 335Arndrupvej 337Birkevej 338Bjergvej 342Bøgevej 346Ginegårdsvej 348Granstien 350Gravlundmark 350Gravlundvej 351Haderslevvej 352Heiselvej 354Hellevadvej 356Kirkegade 360Kisbækvej 363Korskrovej 365Kvindlundvej 366Lagervej 366Lindevej 367Forsidebilledetviser huset, Kirkegade 5, der blev opført i 1958 <strong>af</strong> Stinne og Paul Paulsen. De flyttede ind i deresnye hus 10. juli 1958. De ses begge i deres nyanlagte have sammen med to <strong>af</strong> deres børn.I dag bebos huset <strong>af</strong> Hanne og John Bøhnke. - I øverste højre hjørne skimtes huset ”Lykken”,Lundbyesvej 17, der da var beboet <strong>af</strong> Margrethe og Chresten Christensen.Billedet er lånt 1997 <strong>af</strong> Stinne og Paul Paulsen <strong>Bedsted</strong>.MeddelelserI 1970 indgik flere kommuner, heriblandt <strong>Bedsted</strong> i den nye Løgumkloster Storkommune. I åreneherefter fik alle veje og gader navne. Først fik alle <strong>Bedsted</strong>s gader navne i 1970 og i sommeren1975 fulgte sognets øvrige veje efter.Med venlig hilsenHenning HaugaardBrændkjærgade 466000 KoldingTlf: 75 50 43 39E-mail: haugaardkolding@mail.tele.dkOplag: 200 Pris: 35,- ISSN 0909-1289


78- Cathrine og Marius Jørgensen 1924 - 1956- Christel og Valdemar Jørgensen 1956 - 1983- Andreas Hansen 1983 - 2002- Tomt 2002 -Andreasmindevej 3: Inderstehus (Bd I, bl. 9 + I fol 418, II fol 532) i Mårbæk, opført omkring år 1800 ud fragård nr. 2 i Mårbæk (Brodersens gård). Kort tid efter tillægges stedet noget jord og blev herefter til enparcellistgård. Matrikel 9. Grundareal: 5815 m². Omkring 1983 nedlagt som landbrug. Ejendomsvurdering2004: 420.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 20)Beboere: - Christian Wollesen 1740 - 1799- Poul Chr. Petersen 1799 - 1830- Hans Peter Christensen 1830 - 1831- Andreas Andresen 1831 - 1833- Jep Lorenzen Jepsen 1835 - 1838- Marie Kirstine Hansen 1838 -- Iver Andersen Bertelsen - 1845 -- Hans Jensen (Nielsen?) 1857 - 1860- Christian Nielsen Schmidt 1860 - 1868- Christine og Anthoni Abrahamsen 1868 - 1908- Johanne og Arthur Abrahamsen 1908 - 1928- Ida og Anthoni Abrahamsen 1928 -- Nis Lorenzen - 1947- Signe og Aksel Jacobsen 1947 - 1982- Herdis og Bent Karstens 1982 - 1995- Albert Gazdarica 1995 - 1998- Kaj Andersen 1998 - (-)Andreasmindevej 4: Parcellistgård (Bd I, bl. 15 - I fol 417 s. 2) opført og udstykket omkring år 1800 "somden nordligste parcel ud fra Jens Petersens <strong>af</strong>lagte parcel". Matrikel 15. Gården brændte i 1951 og fikherefter navnet "Andreasminde". I 1986 nedlagt som landbrug. Grundareal: 2,15 ha. Ejendomsvurdering2004: 330.000 kr.Beboere: - Andreas Andersen 1800 -1807- Jens Michelsen 1807 - 1824- Kirsten og Andreas Evald Beck 1824 - 1830- Anders Mathiesen Lorenzen 1830 - 1841- Christine og Peter Nic. Bronton 1841 - 1858- Johannes Jørgensen 1858 - 1868- Nis Peter Nissen 1868 -- Paul Jensen Paulsen 1896 -1913- Peter Chr. Høeck 1913 - 1914- Anna og Andreas Hansen 1914 - 1941- Kjestine og Frederik Hansen 1941 - 1986- Else og Lejf J. Hansen 1987 - (74 77 75 45)Andreasmindevej 5: Kådnergård (Bd I bl 8 + III fol 13) opført i 1700-tallet. Matrikel 8. Gårdensjordtilliggende i 1876: 10,23 ha. I begyndelsen <strong>af</strong> 1900-tallet nedlagt som landbrug. Sodavands depot:Valencia fra 1950-erne til ca. 1976. Grundareal i dag: 3260 m². Ejendomsvurdering 2004: 600.000 kr.Beboere: - Jes Petersen - 1760- Peder P. Ovesen 1760 - 1777- Claus Sørensen 1777 - 1809- Jens Ottesen 1809 -- Peder Jessen Ovesen -- Jes Pedersen Ovesen - 1841


79- Peter Nicolaj Outzen 1841 - 1875- Christine og Johan Friedrichsen 1875 -- Peter Chr. Friedrichsen -- NN Hansen -- Pauline og Peter Nissen - 1971- Kaj Olesen 1971 - 1978- Lisbeth og Bent Schrøder 1980 - 2000- Jens Jensen 2000 - (73 77 70 60)Andreasmindevej 7: Gård i Gravlund (Bd I bl 1 + III fol 1xx). Matrikel 1. Areal: 77,83 ha. Ejendomsvurdering2004: 4.250.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 418).Beboere: - Paul Petersen -1876-- Hans Johansen -- Chr. Thomsen Johansen - 1907- Hansigne og Peter W. Jepsen 1907 - 1930- Marie og Hans Peter Jepsen 1930 - 1970- Margit og Peter Jepsen 1970 - (74 77 72 88)Andreasmindevej 9: Gård i Gravlund (Bd I bl 2). Matrikel 2. Stuehus opført i røde sten med eternittag.Gårdens jordtilliggende i 1876: 75,87 ha. Omkring 1997 nedlagt som landbrug. Grundareal i dag: 18.764 m².Ejendomsvurdering 2004: 270.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 416).Beboere: - Hans Povelsen -- Hans Hansen -- Laust Hansen Møller - 1758- Jørgen Wind 1758 - 1781- Andreas Mathiesen 1781 - 1817- Kirsten og Andreas Ewald Beck 1817 -- Mette og Søren Hansen Duborg - 1851- Margrethe og Hans Peter Duborg 1851 - 1876- Johan Schrøder - 1930- Bothilde og Leonhard Schrøder 1930 - 1959- Karen og Johan Schrøder 1959 - 1998- Morten Ibsen 1998 - (-)ArndrupgårdvejVejen er opkaldt efter "Arndrupgård" og er ca. 800 m lang. Den udgår fra Korskrovej og ender vestpå vedArndrupgård.Arndrupgårdvej 1: Husmandssted i Arndrup, opført omkring 1940. Matrikel 41. Ved oprettelsen havdegården et jordtilliggende på 14,72 ha. Omkring 1973 nedlagt som landbrug. Grundareal i dag: 3594 m².Ejendomsvurdering 2004: 650.000 kr.Beboere: - Caroline og Chresten Christensen 1940 - 1973- Arne Andersen 1973 -- Bjarne Bang Christensen - 1985- Bent Jensen 1985 - 1990- Rosa og Mogens Sørensen 1990 - (74 77 75 11)Arndrupgårdvej 2: Parcelhus i Arndrup, bygget i 1907 som <strong>af</strong>tægtshus for Arndrupgård. Matrikel 42.Grundareal: 3978 m². Ejendomsvurdering 2004: 280.000 kr.


80Beboere: - Paul Jørgensen 1907 - 1919- Christine og Chr. Paulsen Jepsen 1919 - 1936- Marie og Jens Michelsen 1936 - 1954- Marie og Carsten Johansen 1954 - 1969- Gerda og Bent Christensen 1969 - 1975- Mai-Britt og Villi Holm 1975 - 1978- Hildegard og Svend Iversen 1978 - 1981- Erika og Ove Klitte 1981 - 1983- Christian Lerche 1983 - 1985- Bodil og Jens Erik Sørensen 1986 - 1990- Niels Pedersen 1990 - 1991- Anders Peter Møller 1991 - 1993- Egon Viggo Christensen 1994 - (74 77 79 35)Arndrupgårdvej 3: "Arndrupgård" eller ”Stjærtende”. (Bd. I bl 6 + III fol 31-32). Matrikel 7. Gårdensjordtilliggende i 1876: 68,63 ha. Areal i dag: 72 ha, her<strong>af</strong> skov og mose 2 ha. Gården er meget gammel,ombygget i 1880 og løbende restaureret: Kostald fra 1979, kvægstald fra 1954, svinestald og hestestald fra1880 ombygget til garage og værelser, svinestald fra 1964 indrettet til småkalve, lader fra 1903 og 1980 samtmaskinhus fra 1975. Ejendomsvurdering 2004: 4.550.000 kr. (Se artikel om gården side 1036-44).Beboere: - Jørgen Petersen - 1800- Anders Andersen 1800 - 1806- Anna og Peter Jørgensen Gude 1806 - 1818- Marie og Jørgen Nissen 1818 - 1845- Maren og Paul Jørgensen 1845 - 1872- Marie og Iver Chr. Petersen 1872 - 1901- Paul Jørgensen Petersen 1901 - 1907- Christine og Christian P. Jepsen 1907 - 1921- Gunder og Johan P. Jepsen 1921 - 1941- Nis Boysen 1941 -- Luise og Anders Clausen Friis - 1952- Marie og Jes Andersen 1952 - 1953- Anne Marie og Svend Hansen 1953 - 1978- Ilse og Mathias A. Hansen 1978 - (74 77 72 44)Arndrupgårdvej 4: Parcellistgård (Bd 1 bl. 9 og 10 + III fol 42) i Arndrup. Matrikel 10. Ejendommen havdei 1876 et jordtilliggende på 7,6273 ha. I 1951: 11,74 ha. Grundareal i dag: 16,65 ha. Fra 2004 firmaet:Restkompagiet A/S. Ejendomsvurdering 2004: 2.150.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 1027, tillæg side311).Beboere: - Ingeborg og Jørgen N. Andresen - 1902- Ingeborg og Hans Peter Andresen 1902 - 1919- Anne Cathr. og Chresten Schultz 1919 - 1932- Marie og Christian Emil Jensen 1932 - 1976- Ester og Børge Jørgensen 1976 - 2002- Svend Meyhoff Hansen 2002 - (74 77 72 95)ArndrupvejForbindelsesvej i Arndrup, ca. 1,2 km lang. Den udgår fra Korskrovej mod øst og udmunder i Heiselvej.Arndrupvej 1: Gård i Arndrup (Bd I bl 24). Ejendomsskyld i 1990: 1.100.000 kr. Areal: 39 ha, her<strong>af</strong> 4 haeng og tilkøbt 13 ha. Stuehuset opført 1865 og restaureret i 1980. Kvægstald fra 1952, tilbygget i 1956,


81svinestald fra 1970, lade fra 1928, maskinhus fra 1989 og foderhus fra 1966. Rundbuehal til maskiner ogkorn samt udendørs køresilo. Matrikel 24. I 1998 nedlagt som landbrug. Areal i dag: 21.921 m².Ejendomsvurdering 2004: 640.000 kr. (Se billeder <strong>af</strong> gården side 541, 1023 og 1060).Beboere: - Hans Andersen/Johan Jensen -1876-- Paul Jørgensen Petersen - 1920- Marie og Peter Nissen Johannsen 1920 - 1955- Ally og Evald Johannsen 1955 - 1998- Ulla og Søren Pedersen 1998 - (74 77 78 79)Arndrupvej 2: Gård i Arndrup (Bd I bl 9 + III fol 34-35). Matrikel 9. Gårdens jordtilliggende i omkring1920 var 33,58 ha. Grundareal i dag: 54,59 ha. Ejendomsvurdering 2004: 2.750.000 kr. (Se artikel om gårdenside 1045-51).Beboere: - Maren og Jes Christensen c1675 -- Eskild Jessen -- Martha og Ebbe Hansen Toft - 1739- Botilla og Christen Hansen 1739 -- Botilla og Niels Christensen -- Kirsten og Jens Paulsen 1794 -- Anne og Hans Hansen Grangaard 1800 - 1803- Hans Chr. Koch 1803 - 1822- Kirsten og Hans Chr. Grangaard 1822 - 1829- Anna og Hans Jørgen Fester 1929 - 1833- Magdalene og Rasmus N. Ravit 1833 - 1857- Dorthea og Martin Hansen 1857 - 1910- Marie og Jens Michelsen 1910 - 1939- Helene og Martin Møller 1939 - 1960- Anne og Jes Lorenzen Møller 1960 - 1994- Birthe og Flemming Paulsen 1994 - 1999- Lone og Eddie Holmsteen 1999 - (74 77 79 69)Arndrupvej 3: "Ålykke", gård i Arndrup (Bd I, bl 5 + III fol 37). I 1907 havde gården et jordtilliggende på31,18 ha. Ejendommen er i dag udlagt som fritidshus? Matrikel 6. Grundareal i dag: 34,49 ha.Ejendomsvurdering 2004: 1.600.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 1020).Beboere: - Christian Paulsen -- Sinnet og Hans Jepsen -1876-- Christian Paulsen Jepsen 1896 - 1907- Marcus Mathias Johannsen 1907 - 1950- Christian Johannsen 1950 - 1955- Selma og Arthur Abrahamsen 1955 - 1969- Erik Madsen 1969 -- Frede Hemme - 1981- Egon Gerlufsen 1981 - 1983- Emil Svensson 1983 - 1989- Anne Louise Jørgensen 1990 - 2003- Gitte og Steve Christensen 2003 - (-)Arndrupvej 4: Parcellistgård på Arndrup Hede (Bd I, bl 14 + III fol 47). Matrikel 15. Jordtilliggende i 1876:10,05 ha. Jordtilliggende i Nis Holms tid: 14,40 ha. Areal i dag: 54,51 ha, her<strong>af</strong> forpagtet 4 ha. Stuehusetopført ca. 1900. Kvægstald fra ca. 1900, ny kostald fra 1969, svinestald fra 1900, ombygget til kvæg i 1969,lade fra 1972, maskinhus fra 1972 og 1974. Udendørs køresilo og gylletank. Gården brændte 10. feb. 1996.Nyt stuehus i 1993, løsdriftsstald i 1996, foderlade 1997. Ejendomsvurdering 2004: 4.900.000 kr. (Se billede<strong>af</strong> ejendommen side 1031).Beboere: - Kirsten og Hans Chr. Knudsen -1876-


82- Anne Dorthea og Jens P. Holm 1906 - 1931- Anne Marie og Nis H. Holm 1931 - 1969- Gunder og Hans Peter Holm 1969 - 1985- Birthe og Peter Jørgensen 1985 - (74 77 75 25)Arndrupvej 6: ”Snedborg”. Parcellistgård på Arndrup Hede, opført ca. 1928. Matrikel 37. Jordtilliggende i1928: 2,68 ha. Gården nyopført i 1930 og omdannet til statsejendom med 20 tdr. land. Omkring 1983 nedlagtsom landbrug. Ejendommen nedbrændte 12. jan. 1987. Grundareal i dag: 2874 m². Ejendomsvurdering 2004:260.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 866).Beboere: - Thora og Mathias Holm 1928 - 1983- Børge Eskildsen 1983 - 1984- Kurt Eskildsen 1984 - 1987- Preben Wilhelmsen 1987 - 1996- Margit og Henry Bergendorff 1996 - (74 77 70 22)BirkevejMindre vejstykke i <strong>Bedsted</strong> by, ca. 270 m lang. Den udgår fra Lundbyesvej og går mod syd.Birkevej 1: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Cathrine Lund 1973 - 1994- Jenny Hansen 1995 - 2001- Petra Ryttersgaard 2001 - 2002- Frida Rasmussen 2003 - 2006- Anna Enemark 2006 - (-)Birkevej 2: Parcelhus, opført 1970. Matrikel 435. Grundareal: 974 m². Ejendomsvurdering 2004: 560.000kr. Beboere: - Anna og Claus Heinrich Wulf 1970 - 1995- Inge Marie Gormsen 1995 - 1998- Rosa og Zygmunt Sadlowski 1998 - 2000- Liselotte Skjødt / Rosa Lund 2000 - (74 77 75 77)Birkevej 3: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Aage Primdahl 1973 - 1983- Margrethe Brodersen 1984 - 1990- Henry Bork 1990 - 1995- Gudrun Eskildsen 1995 - 1997- Lisa og Søren P. Pedersen 1997 - (74 77 77 51)Birkevej 4: Parcelhus, opført 1971. Matrikel 436. Grundareal: 916 m². Ejendomsvurdering 2004: 460.000kr. Beboere: - Marie og Hans Peter Jepsen 1971 - 1998- Signe og Jørgen Skov 1998 - (74 77 71 45)Birkevej 5: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973. I 2003 omdannet til fælles opholdsrum.Beboere: - Anne D. Skou 1973 - 1982- Clara Clausen 1982 - 1985- Marie K. Pedersen 1985 - 1986- Olga Bartholdy 1987 - 1988


83- Bothilde K. Schrøder 1989 - 1993- Elli Sørensen 1993 - 1999- Inger Ketelsen 1999 - 2003- Pedrea Christensen 2004 - 2007- Vilhelmine Jensen 2007 - (-)Birkevej 6: Parcelhus, opført 1973. Matrikel 438. Grundareal. 857 m². Boligareal: 164 m2.Ejendomsvurdering 2004: 490.000 kr.Beboere: - Dorthe og Ludvig Schmidt 1973 - 1985- Anne M. og Christian F. Nissen 1985 - 1987- Stinne og Paul Paulsen 1987 - (74 77 74 71)Birkevej 7: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Kjestine M. (Didde) Holm 1973 - 1983- Ingeborg M. Erichsen 1983 - 1992- H. Magdalene Gattung 1992 - 1996- Aage Dalby Klem 1996 - 2005- Peter Jensen 2006 - (-)Birkevej 8: Parcelhus, opført 1977. Matrikel 450. Grundareal: 866 m². Ejendomsvurdering 2004: 510.000kr. Beboere: - Anna Christensen 1977 - 1981- Signe Jacobsen 1982 - (74 77 72 55)Birkevej 9: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Gunder Marie Jepsen 1973 - 1986- Anne Christel Meyer 1986 - 1989- Lovise Jensen 1989 - 1995- Kirstine J. Klinge 1995 - 2004- Borghild Nielsen 2004 - 2004- Sigrid Sørensen 2004 - (-)Birkevej 10: Parcelhus, opført 1975. Matrikel 451. Grundareal: 928 m². Ejendomsvurdering 2004: 540.000kr. Beboere: - Solveig og Peter Brodersen 1975 - 2000- Jette og Ivan Fredensborg 2000 - (74 77 77 04)Birkevej 11: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Kjestine M. Plüger 1973 - 1996- Anne M. Henriksen 1996 - 2005- Christian Hansen 2005 - 2005- Inger & Christian Petersen 2005 - 2007- Nicoline & Jens Nissen 2007 - (-)Birkevej 12: Parcelhus, opført 1973. Matrikel 452. Grundareal: 760 m². Boligareal: 115 m2 + 50 m2 garage.Ejendomsvurdering 2004: 440.000 kr.Beboere: - Birthe og Werner Christensen 1973 - 1988- Anneli og Jürgen W. Paulsen 1988 - (-)Birkevej 13: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.


84Beboere: - Niels Overgaard 1973 - 1983- Svend A. Rasmussen 1984 - 1985- Ingeborg M. Rasmussen 1985 - 1986- Frieda C. Petersen 1986 - 1996- Pedrea K. Christensen 1996 - 2004- xBirkevej 15: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - B. Marie Kidmose 1973 - 1984- Frida Jessen 1984 - 1988- Hansine Lomholt 1989 - 1992- Ester R. Jensen 1992 - 2003- Gerda Jepsen 2003 - 2005- Inger Andersen 2005 - (-)Birkevej 17: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Søren Peter Schmidt 1973 - 1980- Peter Wilhelm Paulsen 1980 - 1987- Christine H. Petersen 1987 - 1988- Else Bjerge 1988 - 1994- C. M. / Hans Jepsen 1994 - 1998- Paula Bernt Pedersen 1998 - 1999- Ida Abrahamsen 1999 - 2000- Christine Holm 2000 - 2003- Viggo Nielsen 2003 - 2006- Ane Petrea Timmermann 2006 - (-)Birkevej 19: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Ingvert Andersen 1973 - 1975- Hansigne R. Otzen 1975 - 1976- C. M. Andersen 1976 - 1982- Anne M. Christensen 1982 - 1986- Esther Hald Andersen 1987 - 1988- Frida og Johan Møller 1989 - 1993- Niels A. / Hansigne Mortensen 1993 - 1996- Else Peitersen 1996 - 1999- Mathilde Sørensen 1999 - 2005- Gurli & Kurth Frederiksen 2005 - (-)Birkevej 21: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Marie K. Jepsen 1973 - 1992- Dorthea Meck 1992 - 1997- Johanne og Paul Hansen 1997 - 2000- Thomas Nissen/Maren Mikkelsen 2000 - 2002- Maren Mikkelsen / Th. Nissen 2002 - (-)Birkevej 23: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1973.Beboere: - Niels P. Smed 1973 - 1985- O. T. Petersen 1985 - 1989- Marie C. Andersen 1989 - 1992- Laurette J. Andersen 1992 - 1998


85- Marie Faust 1998 - 1999- Marie Lagoni 1999 - 2000- Marie Iversen 2000 - 2000- Anne Marie Petersen 2000 - 2006- xBirkevej 25: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m². Ejendomsvurdering 2004 for”Solkysten”: 4.500.000 kr.Beboere: - Emma og Johan Wilkens 1989 - 1995- Margrethe Lausten 1995 - 1995- Margrethe Thomsen 1995 - 2002- Christine og Oluf Rhode 2003 - (74 77 52 27)Birkevej 27: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Mathilde og Christian Nissen 1989 - 2004- Viggo Johansen 2004 - 2004- Mathilde Nissen 2004 - (74 77 73 11)Birkevej 29: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal. 58 m².Beboere: - Peter Hansen Lund 1989 - 1995- Agnes Tange 1995 - 1998- Nicoline Madsen 1998 - 2000- Marie Andersen 2000 - (74 77 74 20)Birkevej 31: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - M. H./ Marie Jansen 1989 - 1991- C. Rich H. Jensen 1991 - 1993- Eline Jacobsen 1993 - 1994- Agnes Schrøder 1994 - 2005- Cecilie Schrøder 2005 - (-)Birkevej 33: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Margrethe E. Petersen 1989 - 1992- Nanna Vedel Pedersen 1992 - 2006- Carl og Ingrid Damgaard 2006 - (74 77 72 65)Birkevej 35: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Mette Marie Thomsen 1989 - 2003- Hans Thomsen 2003 - (74 77 73 90)Birkevej 37: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Jens Friedrichsen 1990 - 1991- Kæthe Marie Hansen 1991 - 2001- Jens Groth Christensen 2001 - 2002- Jens Peter Nissen 2002 - 2002- Anne Nissen 2003 - 2007- Johanne Hansen 2007 - (-)


86Birkevej 39: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Margaretha C. Klosz 1990 - 1992- Gudrun Refslund Poulsen 1992 - 2005- Gunder M. Paulsen 2005 - 2005- Peter Christensen 2005 - (-)Birkevej 41: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Petra Petersen 1991 - 1992- Ebba Brejl 1992 - 1993- Abelone C. Petersen 1993 - 1996- Wilhelmine Christensen 1996 - 1998- Inger Jørgensen 1998 - 1998- Heinrich Thimsen 1998 - 1999- Jens Møller Hansen 1999 - (74 77 71 13)Birkevej 43: Ældrelejlighed på Solgården, opført 1989. Boligareal: 58 m².Beboere: - Meta Kjestine Jørgensen 1989 - 1995- Danine C. Beck 1995 - 2000- Lauritz K. Paulsen 2001 - 2008- x 2008 -Birkevej 45: Parcelhus, opført 1972. Fra 1972-1988 var adressen Birkevej 25. Matrikel 441. Grundareal:1439 m². Ejendomsvurdering 2004: 600.000 kr.Beboere: - Inge Marie og Ejvind Brogaard 1972 - 1975- Clara og Jørgen Clausen 1976 - 1984- Henny og Hans Jessen Hansen 1984 - 2001- Marie og Holger Wilkens 2001 - (74 77 71 91)Birkevej 47: Parcelhus, opført 1978. Fra 1978-1988 var adressen Birkevej 27. Matrikel 440. Grundareal:820 m². Boligareal: 208 m². Ejendomsvurdering 2004: 510.000 kr.Beboere: - Inge Marie og Ejvind Brogaard 1978 - 1979- Margrethe Brodersen 1979 - 1982- Annette Skov / Else Thomsen 1982 - 1984- Ellen Petersen 1984 - 1989- Marie og Johannes Laugesen 1989 - (74 77 73 36)BjergvejVej i <strong>Bedsted</strong>, ca. 1,9 km lang, udgår fra Sivkrovej/Kirkegade, nordpå og ender østpå ved <strong>Bedsted</strong> Bjerg.Bjergvej 1: Parcelhus, opført 1964. Matrikel 403. Grundareal: 952 m². Gulstenshus med fladt tag.Boligareal: 176 m² + 30 m² garage. Ejendomsvurdering 2004: 430.000 kr.Beboere: - Birthe og Jens Overgaard 1964 - 1976- Cathrine og Erik Jensen 1976 - 1978- Regin Prenter 1978 - 1991- Steen V. Andersen / M. Olesen 1991 - 2004Bjergvej 2A: Parcelhus i 2 plan, opført 1934. Matrikel 210. Trikotageforretning fra ca.1955-1967.


87Grundareal: 764 m². Pudset og hvidmalet bygning med tegltag. Ejendomsvurdering 2004: 360.000 kr. (Sebillede <strong>af</strong> huset side 808).Beboere: - Anne Damm / Cecilie Damm 1934 - 1990- Leif Jensen 1990 - 1997- Hans C. Petersen 1997 - (74 77 74 14)Bjergvej 2B: Parcelhus i 1 plan, opført 1982. Matrikel 505. Vinkelbygget hus i gule sten med fladt tag, samtmuret carport med redskabsrum. Grundareal: 732 m², boligareal: 156 m². Ejendomsvurdering 2004: 600.000kr. Beboere: - Margrethe og Hans J. Knudsen 1982 - 2004- Gitte Enemark 2004 - (-)Bjergvej 3: Parcelhus (Bd II, bl 18) i 2 plan, opført 1902 i røde sten som <strong>af</strong>tægtshus for Østergård. Matrikel72. Grundareal: 1842 m², boligareal: 185 m². Ejendomsvurdering 2004: 520.000 kr.Beboere: - Marie Møller 1902 - 1922- Caroline Møller 1922 - 1936- Mimi og Hans Jepsen 1936 - 1983- Lilly og Hans Thomsen 1983 - 2004- Trine Meyer 2004 - (-)Bjergvej 4: "Østergård", gård (Bd I, bl. 7) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1863. Grundareal: 76,8 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 24 ha.Stuehuset opført 1928. Kvægstald fra 1863, ombygget i 1974 og 1981, svinestaldene fra 1922 og 1968ombygget til spaltestald i 1989. Maskinhus fra 1981, foderhus fra 1988 samt gylletank. Svinestald fra 1998.Ejendomsvurdering 2004: 4.950.000 kr. (Se artikel om gården side 336-42, billeder i tillæg side 117, 120-23,129). Beboere: - Marie og Johan Peter Møller 1863 - 1902- Andrea og Hans P. Enemark 1902 - 1928- Astrid og Andreas J. Haugaard 1928 - 1961- Edith og Peter N. Haugaard 1961 - 1994- Leif Sølbeck Haugaard 1994 - (74 77 71 11)Bjergvej 5: Parcelhus, opført 1964. Matrikel 368. Rødstenshus i et plan. Grundareal: 765 m².Ejendomsvurdering 2004: 360.000 kr.Beboere: - Peter & Kathrine M. Jørgensen 1964 - 1999- Mette og Bjarne Jacobsen 1999 - (74 77 70 78)Bjergvej 6: "Højrupgård", gård på <strong>Bedsted</strong> Bjerg (Bd I, bl 3 + I fol 437, s. 2), opført ca. 1850? Areal: 122ha. Stuehuset nyopført efter brand i 1968. Kalvestald fra 1969, kostald, maskinhus og foderhus fra 1988.Gylletank og udendørs køresilo. Ejendomsvurdering 2004: 6.950.000 kr.Beboere: - Niels Mathiesen Franzen Højrup - 1876- Sophie og Niels N. Højrup 1876 - 1919- Mette og Niels Mathiesen Højrup 1920 - 1950- Niels Nissen Højrup 1950 - 1983- Eva og Henrik Abrahamsen 1983 - (74 77 71 63)Bjergvej 7: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1955. Matrikel 339. Rødstenshus i 2 plan. Grundareal: 1019 m².Ejendomsvurdering 2004: 400.000 kr.Beboere: - Anke og Hans Jørgen Tryk 1955 - (74 77 72 54)Bjergvej 9: "Siesta", parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1964. Matrikel 361. Rødstenshus i 1 plan. Grundareal: 993m². Ejendomsvurdering 2004: 410.000 kr.


88Beboere: - Clara og Markus Hansen 1964 - (74 77 73 51)Bjergvej 11: "Kilen", inderstehus i <strong>Bedsted</strong> (Bd I, bl 32 + II fol 547), opført i midten <strong>af</strong> 1800-tallet. Matrikel33. Grundareal: 1096 m². Ejendomsvurdering 2004: 400.000 kr.Beboere: - Lorenz Steinvig -1876-- Johan Arndt 1888 - 1898- Cathrine Marie Schmidt 1898 - 1911- Anne Marie Beck 1911 - 1915- Marquard Marquardsen 1915 - 1919- Christen Schultz 1919 - 1920- Cecilie Marie Kümmel 1920 - 1929- Dora Kümmel 1929 - 1956- Franke og Hans Edlef Olsen 1956 - 1965- Anne og Svend Petersen 1965 - 1970- Sonja og Ole M. Damm 1970 - (74 77 71 57)Bjergvej 13: "Nørrekær", parcellistgård i <strong>Bedsted</strong> (Bd I, bl 37 + II fol 549) opført omkring 1840. Ombygget1880. Areal: 22,05 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 10 ha og 4 ha eng. Kvæg- og svinestald fra 1840, ny kostald fra 1966,spaltestald fra 1975 og svinestald ombygget til kalvestald, lade fra 1977 og maskinhus fra 1973. Udendørskøresilo. Matrikel 38. Ejendomsvurdering 2004: 1.350.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 45)Beboere: - Ulrich W. Lund -1876-- Cecilie og Nicolaj Kümmel 1887 - 1922- Christine og Martin Kümmel 1922 - 1947- Marie og Johan Jepsen 1947 - 1953- Andrea og Johannes Jepsen 1953 - 1955- Karla og Viggo Tønder 1955 - 1958- Ingrid og Carl Damgaard 1958 - 1993- Vivi og Peter Damgaard 1993 - (74 77 75 17)Bjergvej 15: Parcellistgård (Bd II bl. 39) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1870, ombygget ca. 1924. Kvæg- og svinestaldfra 1870, er senere ombygget til kalvestald. Kostald fra 1940 og 1981. Spaltestald fra 1973, foderhus fra1973, maskinhus fra 1986. Gylletank og køresilo. Matrikel 40. Areal: 41,43 ha. Ejendomsvurdering 2004:3.100.000 kr.Beboere: - Søren Sørensen 1870 - 1885- Cecilie og Laust Lassen Hostrup 1885 - 1894- Margrethe og Christian Damm 1894 - 1920- Anne Marie og Ole W. Damm 1920 - 1945- Margrethe og Hans Knudsen 1945 - 1981- Krista og Ole Damm Knudsen 1981 - (74 77 74 23)Bjergvej 17: "Nygård", gård i <strong>Bedsted</strong> (Bd I, bl 26), opført 1926, udstykket fra Østergård, Bjergvej 4.Matrikel 129. Areal i 1926: 25,7697 ha. Areal i dag: 34,12 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 2,5 ha. Kvægstald fra 1926,moderniseret i 1975, spaltestald til ungdyr fra 1976, svinestald fra 1926, ombygget til kostald i 1975. Ladeog maskinhus fra 1979. Udendørs køresilo. Ejendomsvurdering 2004: 2.800.000 kr.Beboere: - Margrethe og Johannes Enemark 1926 - 1957- Bothilde og Anton Have 1957 - 1962- Karen og Knud Erichsen 1957 - 1982- Kirsten og Benny Erichsen 1982 - (74 77 71 34)Bjergvej 19: Parcellistgård ved <strong>Bedsted</strong> Bjerg (Bd I, bl 36 + II fol 548), opført 1857 ud fra Østergård. Areali 1857: 3,6330 ha. Omkring 1990 nedlagt som landbrug. Areal i dag: 1956 m². Matrikel 37.Ejendomsvurdering 2004: 170.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 693).


89Beboere: - Anne og Hagen Iversen Jessen 1857 - 1876- Mette og Peter Rosenberg 1876 - 1883- Peter H. Petersen 1883 - 1900- Peter Godske Hansen 1900 - 1909- Marquard Marquardsen 1909 - 1919- Johanne og Jens K. Christensen 1919 - 1938- Mette og Frode Lynge 1938 - 1943- Anne og Karl Petersen 1943 - 1953- Rikke og André Andersen 1953 - 1964- Margrethe og Heinrich Klosz 1964 - 1990- Marianne Brodersen 1990 - 1995- Ali Ince og Tülay 1995 - 1999- Malene Christensen / Ali Ince 1999 - (-)Bjergvej 21: Gård på <strong>Bedsted</strong> Bjerg (Bd I, bl 5 + I fol 434 s. 2), opført 1864. Stuehuset er senest restaureret i1984. Kvægstald ombygget i 1965 og tilbygget i 1980, lade fra 1864 og maskinhus fra 1976. Udendørsgylletank og køresilo. Matrikel 5. Areal i dag: 50,35 ha. Ejendomsvurdering 2004: 3.000.000 kr.Beboere: - Martin Peter Jacobsen 1864 - 1894- Hans Peter Jacobsen 1894 - 1902- Metha og Peter E. Haugaard 1902 - 1937- Agnes og Otto Junker 1937 - 1952- Rie og August Knudsen 1952 - 1972- Else og Georg Knudsen 1972 - (74 77 71 60)Luftfoto <strong>af</strong> gården Bjergvej 21 på <strong>Bedsted</strong> Bjerg. Gården er set franordøst. <strong>Bedsted</strong> by anes øverst i billedet til højre.Gården lå oprindelig hvor i dag huset Rønnevej 3 ligger, men blevi 1864 udflyttet til <strong>Bedsted</strong> Bjerg. I dag er gården beboet <strong>af</strong> Else ogGeorg Knudsen.Billedet er lånt 1986 <strong>af</strong> Rie Knudsen, <strong>Bedsted</strong>.Bjergvej 23: Husmandssted på <strong>Bedsted</strong> Bjerg, opført 1937. Matrikel 227. Omkring 1990 nedlagt somlandbrug. Areal i dag: 28.134 m². Boligareal: 723 m². Ejendomsvurdering 2004: 390.000 kr.Beboere: - Hansine og Martin Thomsen 1937 - 1963- Hans Peter Kloster 1963 - 1965- Edel og Helmuth Abrahamsen 1965 - 1982- Lilian og Steen Gubi 1982 - 1983


90- Esther og Henning Andersen 1984 - 1987- Lydia og Erik J. Hansen 1987 - 1990- Gitte Abrahamsen / John Møller 1990 - (74 77 73 93)BøgevejMindre vej <strong>af</strong> nyere dato i <strong>Bedsted</strong>, ca. 175 m lang og blind vej, udgår fra Lundbyesvej og sydpå.Bøgevej 1: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1969, i gule sten i et plan med eternittag. Matrikel 427. Grundareal:776 m². Ejendomsvurdering 2004: 480.000 kr.Beboere: - Astrid og Leonhard Christiansen 1969 - (74 77 74 09)Bøgevej 2: Rækkehus (ejerlejlighed) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1979, i gule sten i et plan med brunt tegltag. Fra ca..2000 har firmaet: ”Sønderjyske Entreprenør og Byggeanlæg” til huse her. Matrikel 464-1. Grundareal: ¼<strong>af</strong> 876 m². Boligareal: 66 m². Ejendomsvurdering 2004: 210.000 kr.Beboere: - Helene Arnum 1979 - 1987- Frida Jørgensen 1987 - 1989- Ricardo Holm 1989 - 1990- Yamina og Ahmad Alouche 1990 - 1991- Dorthea Jensen 1991 - 1992- Jørgen Pedersen / L. Christiansen 1992 - 1994- Anny Rasmussen 1994 - 1996- Ildiko og Benny Jeppesen 2000 - 2004- Allan Clausen 2004 - (-)Bøgevej 3: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1983, i brune sten i et plan med rødt eternittag. Matrikel 428.Grundareal: 803 m². Ejendomsvurdering 2004: 560.000 kr.Beboere: - Kjestine M. Brodersen 1983 - (74 77 72 79)Bøgevej 4: Rækkehus i <strong>Bedsted</strong>. Ejerlejlighed opført 1979. Matrikel 464-2. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 876 m².Boligareal: 65 m². Ejendomsvurdering 2004: 160.000 kr.Beboere: - Misse og Jes P. Andersen 1979 - 1992- Henrik C. Bach 1992 - 1996- Elin M. Deutsch 1996 - 1997- Lejf Jensen 1997 - 1998- Gunhild Bork 1998 - 2000- Hans J. Andresen 2000 - 2001- Heidi Follmann 2002 - 2004- Torben Schmidt 2004 - (-)Bøgevej 5: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1972, vinkelbygget hus i gule sten i et plan med brunt eternittag.Matrikel 433. Grundareal: 805 m²2. Ejendomsvurdering 2004: 510.000 kr.Beboere: - Marie og Jacob Schulz 1972 - 1987- Carl F. Schultz / M. Nautrup 1987 - 2002- Tove og Ejlar Petersen 2002 - (74 77 74 25)Bøgevej 6: Rækkehus i <strong>Bedsted</strong>, ejerlejlighed opført 1979. Matrikel 464-3. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 878 m².Boligareal: 65 m². Ejendomsvurdering 2004: 160.000 kr.


91Beboere: - Rasmine og Laurits Lund 1979 - 1986- Jacob Schulz 1986 - 1991- Jensine C. Johansen 1991 - 1996- Carl O. Andreasen 1996 - 1997- Jacob K. Fallesen 1997 - 1998- Diana Bakmann 1999 - 2000- Kirsten Midtgaard 2000 - 2001- Pia / R<strong>af</strong>at Hansen 2001 - 2002- Aage Nielsen 2002 - 2003- Lars Pfeffer 2003 - (-)Bøgevej 7: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1970, vinkelbygget hus i gule sten i et plan med eternittag. Matrikel434. Grundareal: 942 m². Boligareal: 106 m². Tilbygget udestue 1984. Ejendomsvurdering 2004: 430.000 kr.Beboere: - Niels Jensen 1970 - 1972- Holger G. Hellmund 1972 - 1984- Oline og August Knudsen 1984 - (74 77 72 57)Bøgevej 8: Rækkehus i <strong>Bedsted</strong>, ejerlejlighed opført 1979. Matrikel 464-4. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 878 m².Boligareal: 65 m². Ejendomsvurdering 2004: 240.000 kr.Beboere: - August Petersen 1979 - 1982- Abelone C. Petersen 1982 - 1993- Helga Jensen 1993 - 1998- Knud Nielsen 2000 - 2001- Dorthe L. Christiansen 2001 - 2003- Leif Hansen 2003 - 2004- Anker Hansen 2004 - (74 66 99 22)Bøgevej 9: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong> med tilhørende kyllingefarm, opført 1968 i gule sten i et plan.Kyllingefarmen ombygget 1980 til beboelse. Matrikel 429. Grundareal: 1030 m². Boligareal: 137 m².Ejendomsvurdering 2004: 570.000 kr.Beboere: - Erika og Marcus Christensen 1968 - 1998- Ketty og Preben Jensen 1998 - 2002- Inger og Freddy Pedersen 2002 - (74 77 71 07)Bøgevej 10: Parcelhus, opført 1973, hus i hvide sten i et plan og eternittag. Matrikel 453. Grundareal: 875m²2. Ejendomsvurdering 2004: 440.000 kr.Beboere: - Karoline og Niels Fredensborg 1973 - 1985- Bettina Asmussen / Jørn Hansen 1985 - 1987- Sigrid C. Sørensen 1987 - 2004Bøgevej 11: Parcelhus, en tidligere kyllingefarm, opført 1978 i brune sten med bølget eternittag. Matrikel462. Grundareal: 892 m². Ejendomsvurdering i 2004: 540.000 kr.Beboere: - Grethe og Peter J. Fabricius 1978 - 1987- Børge Kuhlmann / Grethe Nielsen 1987 - 1991- Sunneva og Ole Niels Larsen 1991 - 2000- Preben Kjærgaard / B. Bomberg 2000 - (74 77 70 07)Bøgevej 13: Parcelhus, opført 1976, vinkelbygget hus i gule sten i et plan med bølgeeternittag. Matrikel 465.Grundareal: 898 m². Boligareal: 169 m². Ejendomsvurdering 2004: 530.000 kr.Beboere: - Anna og Preben J. Madsen 1976 - (74 77 72 27)


92Bøgevej 15: Parcelhus, opført 1976, i gule sten i et plan med bølgeeternittag. Matrikel 466. Grundareal: 834m². Boligareal: 155 m². Ejendomsvurdering 2004: 420.000 kr.Beboere: - Ib Carlsen 1976 - 1983- Mathilde og Martin Callesen 1983 - 1991- Kim Junker / Laila Pedersen 1992 - 1998- Anne og Ib René Sørensen 1998 - (-)Bøgevej 17: Parcelhus, opført 1976, i brune sten hus i et plan med brune tagsten. Matrikel 468. Grundareal:1671 m². Ejendomsvurdering 2004: 740.000 kr.Beboere: - Birthe og Jens R. Overgaard 1976 - 2001- Karin og Christian Nissen 2002 - (74 77 77 65)Bøgevej 19: Parcelhus, opført 1976, hus med sidebygning i brune sten i et plan og med eternittag. Matrikel467. Grundareal: 1116 m². Ejendomsvurdering 2004: 590.000 kr.Beboere: - Gerda og Bruno S. Jensen 1976 - (74 77 74 61)GinegårdsvejVej i Øster Terp <strong>af</strong> nyere dato, fra 1956-57, ca. 2,8 km lang, opkaldt efter gården "Ginegård", der igen eropkaldt efter Gine Schildt (Se mere herom side 456). Udgår fra vejkrydset Gravlundmark / Kisbækvej, gårøstpå og udmunder i Mårbækvej.Ginegårdsvej 1: "Lykousminde", statshusmandssted, opført 1964. Matrikel 135. Areal: 57,5 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt20 ha. Der er forpagtet 7 ha. Kvægstald og svinestald ombygget til kostald og udvidet i 1977, ungdyrsstald ifoderlade fra 1987, maskinhus fra 1979. Udendørs køresilo og gylletank. Areal i dag: 96,89 ha.Ejendomsvurdering 2004: 6.650.000 kr.Beboere: - Ulla og Tage Schack 1964 - 1984- Gitte og Jens Lykou Petersen 1984 - (74 74 52 18)Ginegårdsvej 2: Statshusmandssted, opført 1967. Areal: 19 ha. samt forpagtet 20 ha. Kvægstald ogsvinestald fra 1967, ombygget til kostald i 1975, spaltestald til ungdyr fra 1982, lade fra 1967, maskinhus fra1990. Matrikel 139. Areal i dag: 54,58 ha. Ejendomsvurdering 2004: 3.050.000 kr.Beboere: - Dagny og Peter Petersen 1967 - 1973- Anne og Vagn Møller 1973 - (74 74 42 41)Ginegårdsvej 3: Statshusmandssted, opført 1964. Matrikel 197. Grundareal: 5121 m². ”Kisbæk Slagteri”siden 1992. Ejendomsvurdering 2004: 1.200.000 kr.Beboere: - Sonja og Albert Sørensen 1964 - 1980- Lydia og Erik Hansen 1980 - 1982- Ulla og Johann Jørgensen 1982 - (74 74 40 17)Ginegårdsvej 4: "Karenmariesminde", statshusmandssted, opført 1963. Matrikel 96. Areal: 20 ha, her<strong>af</strong>tilkøbt 7 ha og forpagtet 10 ha. Kvægstald og svinestald fra 1963, begge ombygget til kostald i 1978, laderfra 1963 og 1979, maskinhus fra 1988. Areal i dag: 45,04 ha. Ejendomsvurdering 2004: 2.400.000 kr.Beboere: - Karen Marie og Erik Sørensen 1963 - (74 74 39 62)


93Ginegårdsvej 5: Statshusmandssted, opført 1964. Matrikel 199. Omkring 1990 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 6208 m². Ejendomsvurdering 2004: 490.000 kr.Beboere: - Rikke og André Andersen 1964 - (74 74 39 75)Ginegårdsvej 6: Statshusmandssted, opført 1964. Matrikel 129. Omkring 1990 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 3783 m². Ejendomsvurdering 2004: 440.000 kr.Beboere: - Agnete og A. Peter Schrøder 1964 - (74 77 72 73)Ginegårdsvej 7: "Tyrkiet", parcellistgård (Bd I, bl 41), opført omkring 1850. Areal: 23 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 11ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er moderniseret i 1940 og restaureret i 1975-77. Kvægstald ogsvinestald fra 1927, er senere ombygget til ungkvægsstald, kostald og maskinhus fra 1973, og lade fra 1974.Matrikel 47. Areal i dag: 36.248 m². Ejendomsvurdering 2004: 950.000 kr.Beboere: - Eskild Langelund -1876-- Hanne og Eskild Chr. Langelund 1892 - 1930- Johanne og Peter Langelund 1930 - 1938- Anne og Valdemar Schmidt 1938 - 1947- Ida og Anthoni Abrahamsen 1947 - 1949- (Statens Jordlovsudvalg) 1949 - 1958- Grethe og Niels Helmer Jensen 1958 - 1995- Marianne og John Jensen 1995 - (74 74 32 60)Ginegårdsvej 9: "Ginegård", parcellistgård (Bd I, bl 13 + I fol 692 s. 2), opført ca. 1860. Areal: 21,7 ha,her<strong>af</strong> tilkøbt 11 ha. Der er bortforpagtet 21 ha. Stuehuset er restaureret i 1963 og 2000. Ko og svinestald erbegge fra 1963, løsstalddrift fra 1974, lade fra 1989 og maskinhus fra 1969. Matrikel 13. Omkring 1990nedlagt som landbrug. Grundareal i dag: 2,23 ha. Ejendomsvurdering 2004: 530.000 kr. (Se artikel omgården side 214-15).Beboere: - Gert Jørgensen Schildt 1860 - 1898- Rasmus Schildt / Jørgine Schildt 1898 - 1913- Dora og Alfred Magne Petersen 1913 - 1918- Marie Hinrichsen 1918 - 1923- Daniel H. Jensen 1923 - 1924- Rasmus Schildt / Gine Schildt 1924 - 1940- Kæthe og Frende Abild 1941 - 1949- Agnes og Anders Ebsen 1949 - 1953- Karoline og Lars Peter Stigsen 1953 - 1999- Laurits Christensen / A. Stigsen 1999 - (74 77 77 45)Ginegårdsvej 11: Statshusmandssted, opført 1949. Matrikel 163. Omkring 1980 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 10.360 m². Ejendomsvurdering 2004: 500.000 kr.Beboere: - Kæthe og Frende Abild 1949 - 1987- Tina og Jørn Larsen 1987 - (74 77 75 43)Ginegårdsvej 13: Statshusmandssted, opført 1957 i røde sten og med tegltag. Matrikel 277. Ejendomsskyld i1990: 1.350.000 kr. Areal: 40 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 28 ha. Kvægstald fra 1957, ombygget til spaltestald til ungdyri 1969, svinestalde fra 1957 og 1978, foderhus fra 1967 og maskinhus fra 1970. Omkring 1996 nedlagt somlandbrug. Boligareal 131 m² + stald og udhus og stålbuelade. Grundareal i dag: 12.963 m2.Ejendomsvurdering 2004: 500.000 kr.Beboere: - Gurli og Johannes Nielsen 1957 - 1996- Svend Frost 1996 - 2000- Rosa og Knud Callesen 2000 - (74 77 74 13)


94GranstienMindre vejstykke i <strong>Bedsted</strong> by, ca. 50 m lang og blind vej, udgår fra Kirkegade ved kirken og østpå tilkirkeplantagen.Granstien 1: Parcelhus, opført 1936, blåviolet kalket murværk i to plan med rødt tegltag, moderniseret i1976. Matrikel 215. Grundareal: 1204 m². Boligareal: 141 m² + carport samt et lille udhus.Ejendomsvurdering i 2004: 270.000 kr.Beboere: - Anne M. og Niels C. Andersen 1936 - 1969- Marie og Carsten Johansen 1969 - 1994- Lilly og Harry P. Mortensen 1994 - 1998- Peter A. Mathiesen / Mortensen 1998 - (74 77 78 31)Granstien 2: "Granly", parcelhus i 1 plan, opført <strong>af</strong> træ i 1964. Matrikel 405. Grundareal: 600 m².Ejendomsvurdering 2004: 270.000 kr.Beboere: - Kirstine og Kristian Wilkens 1964 - 1994- Jens O. Møller Hansen 1994 - 1999- Birgit Brammer 1999 - 2001- Jane Larsen 2001 - 2002- Birgit Brammer / David Hunt 2002 - (74 56 07 02)Granstien 3: "Skovbo". Parcelhus, opført 1947 i to plan med rødt tegltag. Matrikel 279. Grundareal: 402 m².Fritidshus fra ca. 1988-95. Boligareal: 80 +32 m². Ejendomsvurdering 2004: 320.000 kr.Beboere: - Anna Andersen 1947 -- Adam NN - 1996- Christian Wilkens / Kim Knudsen 1996 - 1998- Kim Knudsen / Mette Simonsen 1998 - (-)GravlundmarkLandevej vestligt i sognet, ca. 2,2 km lang, udgår fra vejkrydset Ginegårdsvej / Kisbækvej, går sydpå ogudmunder i Hellevadvej.Gravlundmark 1: ”Christiansminde” (navn fra 1996), statshusmandssted i Gravlund, opført 1956. Matrikel105. Areal: 34,44 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 17 ha. Der er bortforpagtet 8,5 ha. Ombygning <strong>af</strong> kvæg- og svinestald tilsvinestald i 1990. Kyllingehus fra 1988, lade fra 1956 og maskinhus fra 1980. Gylletank. Ejendomsvurdering2004: 3.500.000 kr.Beboere: - Helene og Christian Schrøder 1956 - 1987- Christa og Henning Schrøder 1987 - (74 74 49 24)Gravlundmark 2: Statshusmandssted opført 1959. Matrikel 89. Omkring 1990 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 14.694 m². Ejendomsvurdering 2004: 610.000 kr.Beboere: - Anne og Johan Lunding 1959 - 1991- Lars Schmidt / M. Enghavegaard 1991 - 1994- Bente og Peter Brodersen 1994 - (74 74 40 81)Gravlundmark 3: Statshusmandssted opført 1956. Matrikel 104. Omkring 1990 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 24.702 m². Ejendomsvurdering 2004: 830.000 kr.Beboere: - Else og Poul O. Brade 1956 - 1991


95- Egon Brodersen / A. Andersen 1991 - 1994- Linda og Gunnar Kvistgaard 1994 - (73 74 57 59)Gravlundmark 4: Statshusmandssted opført 1957. Matrikel 113. Omkring 1995 nedlagt som landbrug.Grundareal i dag: 4798 m². Ejendomsvurdering 2004: 400.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 46)Beboere: - Ragnhild og Svend H. Hansen 1957 - 1997- Vivi Eggert / Kristian Møller 1997 - (73 74 50 59)Gravlundmark 6: Statshusmandssted, opført 1956. Matrikel 103. Grundareal i dag: 21,14 ha.Ejendomsvurdering 2004: 1.250.000 kr.Beboere: - Gudrun og Peter Eskildsen 1956 - 1985- Anette og Børge Eskildsen 1985 - (74 74 52 59)GravlundvejVejstykke i Øster Terp, ca. 1,6 km lang, udgår fra Ginegårdsvej og sydpå, krydser Andreasmindevej ogudmunder i Hellevadvej.Gravlundvej 1: "Sønderdrav" (navn fra 1995), statshusmandssted opført 1961. Matrikel 203. Areal 28 ha,her<strong>af</strong> er tilkøbt 1 ha. Der er forpagtet 23 ha. Kvægstald fra 1961, løsdriftsstald til ungdyr og kostald i 1979.Svinestald fra 1961, ombygget til kalvestald 1979, foderhus fra 1979. Gylletank og udendørs køresilo. Areali dag: 63,05 ha. Ejendomsvurdering 2004: 2.950.000 kr.Beboere: - Ruth og Carl Nissen 1961 - 1979- Svend Aage Nissen 1979 - (74 77 72 92)Gravlundvej 2: ”Gravlundgård” (navn fra 1997), statshusmandssted opført 1961. Matrikel 206. Omkring1990 nedlagt som landbrug. Grundareal i dag: 34.364 m². Ejendomsvurdering 2004: 760.000 kr.Beboere: - Signe og Peter Nielsen 1961 - 1989- Eduard R. W. Tønnesen 1989 - 1992- Charlotte og Hans Sørensen 1992 - (74 77 73 82)Gravlundvej 3: "Grækenland", parcellistgård (Bd I, bl 14 + III fol 9) i Gravlund, oprettet ifølgekøbekontrakt <strong>af</strong> 23/4 1853 ud fra gård nr. 1 med i alt 14 demat 12 roder = 6,97 ha. Areal: 17,5 ha. Stuehuseter ombygget i 1962 og restaureret 1986. Kvægstald opført 1990 efter brand i 1989. Også genopført en ladeog maskinhus. Matrikel 14. Grundareal i dag: 19.208 m². Ejendomsvurdering 2004: 770.000 kr. (Se billede<strong>af</strong> gården side 420).Beboere: - Niels Lauritsen 1853 - 1889- Laurits Nielsen Lund 1889 - 1891- Hans Peter Høeg 1891 - 1896- Christian Andersen 1896 - 1908- Christian Hansen 1908 - 1919- Carl Georg Hansen 1919 - 1920- Søren Peter Hansen 1920 - 1922- Nicolaj Jensen Petersen 1922 - 1926- Nicoline og Jens Chr. Schrøder 1926 - 1961- Cecilie og Christian Schrøder 1961 - 1985- Agnete og Erik Schrøder 1985 - 2001- Susanne og Richard Tiedemann 2001 - (74 77 77 84)


96Gravlundvej 4: Gård (Bd I, bl. 5) i Gravlund, opført 1888. Grundareal i 1930: 57 ha. Løbende restaureret.Avlsbygningerne bestående <strong>af</strong> kvæg- og svinestald fra 1888, ombygget til svinestald i 1978, sostald fra 1976,lade og maskinhus fra 1978-79 og foderhus fra 1966. Matrikel 5. Areal: 23,65 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 6 ha. Gårdenblev i 2001 solgt til Jens Lykou Petersen. Ejendomsvurdering 2004: 2.150.000 kr. (Se artikel om gården side421-26, billeder i tillæg side 141, 150, 152).Beboere: - Hans Lorentzen 1888 - 1893- August Lorentzen 1893 - 1911- Hans Johansen 1911 - 1930- Metha og Gottlieb Paulsen 1930 - 1942- Ingeborg og Andreas Jørgensen 1942 - 1945- Petrea og Viggo Outzen 1946 - 1955- Line og Jens Ove Pedersen 1955 - 2001- Hanne Jensen / Brian Lagoni 2001 - 2003- Karina Jensen / Ole Petersen 2003 - (-)HaderslevvejLandevej gennem <strong>Bedsted</strong>, ca. 3,6 km lang, bygget 1930-35 og udgår fra vejkrydset Hellevadvej /Korskrovej og nordpå til sogneskellet til Bovlund.Haderslevvej 1: "Southfork", statshusmandsbrug i <strong>Bedsted</strong>, opført 1960. Matrikel 335. Omkring 1990nedlagt som landbrug. Grundareal: 41.339 m². ”<strong>Bedsted</strong> Handel og Olietransport” siden 2001.Ejendomsvurdering 2004: 940.000 kr.Beboere: - Søren Sørensen 1960 - 1988- Birthe og Verner Christensen 1989 - 2001- Jane og Jan Christensen 2001 - (74 77 70 11)Haderslevvej 2: Parcelhus opført 1965. Matrikel 351. Grundareal: 712 m2. Boligareal: 124 m².Ejendomsvurdering 2004: 290.000 kr.Beboere: - Svenne Langelund 1965 - 1982- Kurt Have / A. Andersen 1982 - 1983- Benny O. Christensen 1983 - 1985- Johannes J. Sørensen 1985 - 1986- Karen og Hans H. Beck 1986 - 1988- Niels H. L. Hansen 1988 - 1991- Bjarne Kling / L. Pedersen 1991 - 1997- Anker Hansen / C. Bernth 1997 - 2001- Karl Martensen 2001 - (-)Haderslevvej 4: Parcelhus opført 1943. Matrikel 261. Grundareal: 1116 m2. Boligareal: 128 m².Ejendomsvurdering 2004: 390.000 kr.Beboere: - Karl August Suhr 1943 - 1958- Jenny og Nicolaj Boisen 1958 - 2004- Tomt 2004 -Haderslevvej 6: Parcelhus opført 1938. Matrikel 222. Grundareal: 1313 m2. Boligareal: 218 m².Ejendomsvurdering 2004: 450.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> huset side 714).Beboere: - Niels Sandholdt 1938 - 1947- Nielsine og Peter Winther 1947 - 1960- Kirstine & Heine Rehder 1960 - 1979


97- Karin og Helge Petersen 1979 - (74 77 71 09)Haderslevvej 8: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong> opført 1955. Matrikel 334. Grundareal: 1225 m2. Boligareal: 110 m² +60 m² kælder + carport. Huset opført i røde sten i to plan med tegltag. Ejendomsvurdering 2004: 460.000 kr.Beboere: - Christine og Eskild Langelund 1955 - 1977- Lejf D. Pedersen 1977 - 1989- Alice og Leif Damm 1989 - 1989- Ulla og Lars Bæk Abild 1989 - (74 77 75 28)Haderslevvej 10: Husmandssted opført 1949. Matrikel 203. Kvægstald fra 1949, udvidet i 1972. Svinestaldfra 1949. Lade og maskinhus fra 1949 og 1972. Areal: 21,8 ha, her<strong>af</strong> 5 ha eng og tilkøbt 6 ha. Der erbortforpagtet 21 ha. Ejendomsvurdering 2004: 780.000 kr.Beboere: - Lilly og Christian Hattesen 1949 - 1997- Kjeld Damgaard 1997 - 1998- Morten Christensen m.fl. 1998 - 2003- Anders Christensen m.fl. 2003 - (-)HeiselvejNyere vejstykke fra vejkrydset Hellevadvej / Kirkegade, ca. 2,0 km lang, og sydpå mod Heisel.Heiselvej 1: "Arndrup Mølle". I dag en gård (Bd I, bl 12 + III fol 28-30), muligvis opført i 1200-tallet somen vandmølle. Møllen ejes <strong>af</strong> tandlæge, Erik Emmertsen, København. Matrikel 12. Areal: 183 ha, her<strong>af</strong>tilkøbt 140 ha. Der er 18 ha eng og 2 ha skov. Stuehuset opført 1852, restaureret i 1962. Kvægstald fra 1852,ombygget til svin samt nyere svinestalde fra 1962, 1974. 1977 og 1984, maskinhus fra 1972 samt gylletank.Areal i dag: 72,28 ha. Ejendomsvurdering incl. Heiselvej 2 2004: 5.350.000 kr. Møllen har ifølgeMiljøministeriet høj bevaringsværdi. (Se artikel om møllen side 219-30, 1066-69, billede i tillæg side 332).Beboere: - Jep Møller -1546-- Hans Boysen Møller - 1627- Asmus Hansen Vind 1627 - 1680- Hans Jacobsen 1680 - 1690- Frederik Jørgensen 1690 - 1704- NN 1704 - 1733- Ludolph Johansen 1733 - 1756- Friedrich Ludolphsen 1763 - 1767- Cathrine og Hans Peter Bossen 1767 - 1779- Kirstine og Ludolph Bossen 1779 - 1788- Cath. og Hans Peter Bossen 1788 - 1802- Christina og Thord Thordsen 1802 - 1816- Anne og Hans Hinrich Toft 1816 - 1840- Cathrine og Jep Hinrich Toft 1840 - 1866- Herlich og Hans Hinrich Toft 1866 - 1907- Anne og Jep Hinrich Toft 1907 - 1936- Inge og Anton Jørgensen 1936 - 1955- Svend Aage Neumann 1955 - 1957- Ellen og Hans Schmidt 1958 - 1962- Ove Nissen 1962 - 1970- Emudt Mogensen 1970 - 1976- Tove og Ejlar Petersen 1976 - 1979- Birthe og Leo Lyneborg 1979 - 1981- Bodil og Jens Erik Sørensen 1982 - 1985


98- Pia og Benny Jensen 1985 - 1987- Gerth Petersen 1987 - 1991- Niels Bech Jensen / A. Eriksen 1991 - 1993- Keld Hansen 1993 - 1997- Finn Truelsen / Helle Nielsen 1997 - 1998- Birthe S. Nielsen 1999 - 2002- Flemming Block 2002 - 2003- Mikkel Emmertsen 2003 - (74 77 72 94)Heiselvej 2: Parcellistgård i Arndrup (Bd I, bl 21 + II fol 79), opført ca. 1856 ifølge Johan Jepsen, Arndrup.Gården havde et jordtilliggende i 1876 på 7,9036 ha. Matrikel 12. Gården ejes <strong>af</strong> slægten Emmertsen,København. Ejendomsvurdering 2004: Se Heiselvej 1. Ejer: Emmertsen, København. Knallert- ogCykelforretning: ”Den Gamle Smedje” fra 1975 og nogle år frem.Beboere: - Mette og Peter Chr. Fredensborg -1876-- Anne og Andreas Jensen 1905 - 1913- Meta og Marius Jensen 1913 - 1970- Marius Schmidt 1970 - 1979- Merethe Nielsen 1979 - 1980- Jes Hansen 1980 - 1984- Michael G. Schönfelder 1984 - 1986- Hans E. Hansen 1986 - 1988- Lorenz P. Petersen 1988 - 1989- Knud E. Jepsen 1989 - 1992- Rüdiger Twesten 1992 - 1994- Per Mickelborg / A. Andersen 1994 - 1996- Anne og Peter Heima 1996 - 1997- Elin og Bjarne Johannsen 1997 - 2003- Dennis Rahr 2004 - (-)Heiselvej 4: Parcellistgård (Bd I, bl. 11) i Arndrup, opført ca. 1885. Matrikel 12. I 1876 havde gården etjordtilliggende på 9,20 ha. Jordtilliggende i 1921: 32,8 ha. Jordtilliggende i Søren Eskildsens tid: 14,3 ha.Areal i dag: 47,83 ha. Ejendomsvurdering 2004: 2.350.000 kr. (Se artikel om gården side 1052-57).Beboere: - Andreas ”Lyst” Hansen 1884 - 1901- Christian Hansen 1901 - 1922- Jette og Søren Eskildsen 1922 - 1941- Marie og Johan Jepsen 1941 - 1946- von Wildenrath 1946 - 1951- Richardt Toft 1951 - 1956- Andrea og Johannes Jepsen 1956 - 1986- Jørgen E. Jacobsen / J. Hansen 1986 - 1989- Jens Eckhaus / H. Valsted 1989 - 1997- Preben Wilhelmsen / A. Jensen 1998 - 2001- Annemette Wilhelmsen 2001 - (74 77 77 66)Heiselvej 6: "Store Horn", parcellistgård (Bd I bl 13 + III fol 41) i Arndrup opført i midten <strong>af</strong> 1800-tallet. I1876 havde gården 5,84 ha. I Peter Winds tid havde gården et jordtilliggende på 13,14 ha. Matrikel 8. I 1971nedlagt som landbrug. Areal i dag: 3148 m². Ejendomsvurdering 2004: 340.000 kr. (Se billede <strong>af</strong>ejendommen side 1016).Beboere: - Andreas Ludvig Jensen - 1885- Jens Chr. Jensen 1885 - 1893- Anna og Martin Clemmensen 1893 - 1898- Meta og Paul Christian Wind 1898 - 1928- Johanne og Jes Peter Wind 1928 - 1971


99- Jens Peter Bennetzen 1971 - 1976- Keld Nielsen 1976 - 1979- Sonja og Bernd Brinkmann 1979 - (74 77 74 27)HellevadvejHovedlandevejen på strækningen Aabenraa - Løgumkloster, i ældre tid også kaldt Herrevejen, ca. 7,7 kmlang, udgår fra Krusåvej ved Alslevkro og østpå til Sivkro ved sogneskellet til Hellevad.Ifølge Vejdirektoratets tr<strong>af</strong>ikrapport blev der i 1991 foretaget to tr<strong>af</strong>iktællinger på Hellevadvej. Denne viser,at der på strækningen, fra krydset nord for Arndrup til Sivkro, kørte 1600 biler i gennemsnit pr. døgn, mensder på strækningen fra Arndrup krydset til Alslev Kro i gennemsnit kørte 1700 biler pr. døgn.Hellevadvej 5: "Annemariesminde", parcellistgård i Gravlund (Bd I, bl. 12), opført 1853 ud fra gård nr. 1 iGravlund. Grundareal i alt 20 demat 125 roder = 10,4099 ha. I 1964 nedlagt som landbrugsejendom.Matrikel 12. Grundareal: 29.547 m². Stedet rummer bolig samt forretning. Ejendomsvurdering 2004:500.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 419).Beboere: - Hans Peter Jacobsen 1853 - 1880- Andr. J. Nic. Nissen 1880 -- Martin C. Fæstersen - 1912- Anne og Hans Tilgaard Lorentzen 1912 - 1942- Mathilde og Hans N. Lorentzen 1942 - 1964- Lisbeth og Gerrit De Vries 1964 - 1982- Benta og Bo Christensen 1982 - 1982- Helle og Karl Erik Christensen 1982 - 1985- Anette og Henry Andersen 1986 - (74 77 72 03)Hellevadvej 6: "Sønder Gravlund", parcellistgård i Gravlund, opført 1857 ud fra gård nr. 2 i Gravlund.Ombygget 1880. Matrikel 16. Grundareal: 7245 m². Color Collection fra 1995-2001. Ejendomsvurdering2004: 510.000 kr.Beboere: - Martin Hansen Clemmensen 1857 - 1860- Christen Christensen 1860 - 1862- Asmus Schmidt 1862 - 1893- Asmus P. Nicolajsen 1893 -- Jes Nicolajsen -- Marie og Johannes Langpapp 1904 -- Jørgen Peter Clausen - 1928- Marie og Peter Jensen Luff 1928 - 1960- Kjestine og Richard A. Lund 1960 - 1994- Helle og Henning Gad 1994 - 2002- Betina Brodersen / Torsten Dahl 2002 - (74 77 77 77)Hellevadvej 7: "Vort Borgerskab er i Himlene", parcellistgård i Gravlund (Bd I, bl 12 + III fol 8 og 50),oprettet ifølge købekontrakt <strong>af</strong> 23. apr. 1853. Stuehus fra 1912. I 1997 nedlagt som landbrug. Matrikel 32.Grundareal: 7628 m². Ejendomsvurdering 2004: 470.000 kr. Jacob R. Rasmussen solgte i 2001 stedet tilBirte Isaksen. (Se billede <strong>af</strong> gården side 425).Beboere: - Hans Jacobsen 1853 -- Anne og Hans Tilgaard Lorentzen - 1912- Marie K. og August Lorentzen 1912 - 1951- Klara og Hans Lorentzen 1951 - 1990- Mette og Lars Nielsen 1990 - 1996- Jacob Rasmussen 1996 - 1998


100- Torben Johansen/ Kaj Bakmann 1998 - 2000- Birthe og Kurt Isaksen 2000 - (73 77 70 05)Hellevadvej 8: Tidligere gård i Mårbæk (Bd I, bl. 3 + fol 416 og 450). Matrikel 3. I 1641 var gården på 2 ½otting. I 1700-tallet var gården sognefogedgård. Omkring 1865 blev gården nyopført. Jordtilliggender i 1876:86,0434 ha. I 1990 nedlagt som landbrug og jorden solgt fra. Kun stuehuset står tilbage. (Se artikel omgården side 742-750).Beboere: - Ebbi Jensen -1505-- Truels Ebsen -1539-- Hans Ebsen/Michel Petersen -1609-- Ebi Hansen/Claus Michelsen -1641-- Hans Hansen Toft - 1719- Hans Hansen Toft 1719 - 1739- Hans Hansen Toft 1739 - 1755- Jacob Paulsen 1755 - 1762- Jochum Petersen 1762 - 1768- Peder Mathiesen Vind 1768 - 1779- Johan Hinrichsen 1779 - 1824- Johannes Petersen 1824 - 1830- Christen Hansen 1830 - 1861- Nis Hansen 1861 - 1885- Christen Brodersen 1885 - 1913- Peter P. Brodersen 1813 - 1949- Christian Brodersen 1949 - 1983- Egon Brodersen 1983 - 1990.Hellevadvej 9: Parcellistgård i Mårbæk (Bd I, bl. 7 + I fol 418), opført omkring 1800 ud fra Jørgensens gårdi Mårbæk. Matrikel 7. Grundareal 2004: 55.294 m². Ejendomsvurdering 2002: 540.000 kr.Beboere: - Laust Jepsen 1800 - 1840- Claus Callesen Hansen 1840 - 1886- Lorenz Peter Knudsen 1886 - 1913- Birgitte og Paul Jensen Paulsen 1913 - 1926- Mette og Peter Wilhelm Paulsen 1925 - 1958- Lis og Andreas Nissum 1958 - 19- Willy Taszarek 19 - 1970- Lise og Kaj Jepsen 1970 - 1980- Jørgen Berthelin 1980 - (74 77 73 59)Hellevadvej 10: Gård i Mårbæk (Bd I, bl 6 + I fol 413 og 415). Matrikel 6. Ejendomsskyld i 1990:1.300.000 kr. Areal: 69,9 ha, her<strong>af</strong> 8 ha skov, hede og mose. Stuehuset er opført 1836. Kostald fra 1953,svinestald fra 1970, lade fra 1928 og maskinhus fra 1965. I 1992 nedlagt som landbrug. Grundareal: 56.190m². Ejendomsvurdering 2004: 860.000 kr. (Se artikel om gården side 758-66).Beboere: - Peter Lassen -1535-- Las Petersen -1539-- Povel Jessen/Tücke Jebsen -1609-- Lorenz Nissen -1709-- Jacob Jepsen Knap - 1729- Peter Jespersen 1729 - 1777- Peter Jespersen 1777 - 1805- Peter Jespersen 1805 - 1837- Nicolaj Christensen 1837 - 1844- Hans Jepsen 1844 - 1847- Nis Jepsen 1847 - 1851


101- Ludvig Hansen 1851 - 1852- Andreas J. N. Nissen 1852 - 1876- Peter J. Petersen 1876 - 1906- Hansine og Jens L. Møller 1906 - 1960- Mary og Thorvald Møller 1960 - 1992- Karl Heins Sinn 1992 - 2001- Henrik Peetz / Britt Quitzau 2001 - (74 77 77 02)Hellevadvej 11: Parcellistgård i Mårbæk (Bd I bl. 11 + I fol s. 415), opført omkring 1800 ud fra "JensPetersens <strong>af</strong>lagte parcel, sydparcel nr. 2". Det nævnes, at både Jens Jørgensen og svigersønnen, MichaelTjellesen ejer stedet i 1803. Stedet fungerede i 1800-tallet som både kro og posthus. Matrikel 11. Grundareal2002: 65,9 ha. Ejendomsvurdering 2004: 3.300.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 740).Beboere: - Michael Tjellesen 1800 - 1829- Jens Tjellesen 1829 - 1843- Hanne og Jens Peter Gram 1843 - 1856- Botilla og Peter Petersen Gram 1856 - 1886- Peter Hansen 1885 - 1913- Birgitte og Paul Jensen Paulsen 1913 - 1926- Mathie og Christian Andersen 1926 - 1986- Holger B. Andersen 1986- (74 77 72 80)Hellevadvej 12: "Bækgård", gård i Mårbæk (Bd I bl 4 + litra A fol 317 + hovedbog E fol 203). Matrikel 4.Areal: 49,2 ha, her<strong>af</strong> 4 ha skov, eng og mose. Desuden er der tilkøbt 3,5 ha. Al jord er i dag bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1741 og løbende restaureret. Kvæg- og svinestald fra 1741, men ombygget i 1958 og1976. Der er gylletank. Ejendomsvurdering 2004: 2.450.000 kr. (Se artikel om gården side 767-76).Beboere: - Per Andersen -1546-- Rasmus Petersen -1548-- P. Asmussen /H. Callesen -1607-- P. Jessen/ Hans Callesen -1641-- Niels Christensen -- Nicolaj Christensen -1739-- Christen Christensen - 1779- Nicolaj Christensen 1779 - 1803- Christen Jochumsen 1803 - 1838- Nicolaj Christensen 1838 - 1866- Cecilie og Peter Chr. Høeck 1866 - 1872- Thomas Hansen 1872 - 1894- Anna M. og Peter Chr. Høeck 1894 - 1910- Marie og Lorenz Hybschmann 1910 - 1913- Alvine og Andreas P. Gram 1913 - 1917- Johanne og Albert Friis 1918 - 1948- Kirstine og Andreas Brodersen 1948 - 1983- Kirsten & Hanne F. Brodersen 1983 - (74 77 74 87)Hellevadvej 13: Gård på <strong>Bedsted</strong> Mark, opført omkring 1776. Matrikel 77. Areal: 30,8 ha, her<strong>af</strong> tilkøbt 3 ha.Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er fra 1870 og restaureret i 1990. Kvæg- og svinestald fra 1870 ogombygget til kostald i 1986, spaltestald til ungdyr fra 1991, lade og maskinhuse fra 1976 og 1986.Grundareal i dag: 56,1 ha. Ejendomsvurdering 2004: 4.550.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 501).Beboere: - Niels Christensen 1776 - 1808- Christian N. Outzen 1808 - 1850- Niels Chr. Outzen 1850 - 1887- Christian Petersen 1887 - 1893- Hans Jessen Hansen 1893 - 1910- Laust Christensen 1910 -- Andreas Knudsen - 1924


102- Julie og Mathias Knudsen 1924 - 1948- Oline og August Knudsen 1948 - 1984- Annette og Mathias Knudsen 1984 - (74 77 73 33)Hellevadvej 15: Parcellistgård (Bd I, bl 26 + I fol 432 + II fol 548) på <strong>Bedsted</strong> Mark, opført i 1800-tallet.Matrikel 26. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 2,1609 ha. I dag er stedet fritidshus. Grundareal: 2887m². Ejendomsvurdering 2004: 270.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 494).Beboere: - Jes Hansen Clemmensen - 1853- Kirsten og Marcus Gubi 1853 - 1885- Christian Jørgensen 1885 - 1906- Anne og Lars Andersen 1906 - 1932- Martha og Hans Peter Sørensen 1932 - 1983- Ib Olsen 1983 - (-)Hellevadvej 16: Parcelhus, oprindelig en kådnergård (Bd I, bl 18 + I fol 444 s. 2 + fol 335 s. 2) på <strong>Bedsted</strong>Mark, opført ca. 1770. Gårdens jordtilliggende i 1876: 5,9057 ha. I 1970 ophørt som landbrug. Nedbrændt i1995, hvorefter et nyt parcelhus opføres 1996. Matrikel 18. Grundareal: 9017 m². Ejendomsvurdering 2004:750.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 871).Beboere: - Jannie og Bent Haugaard 1996 - 2004- Søren Koch / Bodil Buczek 2004 - (-)Hellevadvej 17: "Holmsgård", gård på <strong>Bedsted</strong> Mark (Bd I, bl 45), opført 1880. Matrikel 86. Areal: 50 ha,her<strong>af</strong> tilkøbt 13 ha. Stuehuset er fra 1880 og løbende restaureret. Kvægstalde fra 1959 og 1985, svinestald fra1959, ombygget til ungdyr i 1983, lade fra 1984 og maskinhus fra 1940 samt gylletank. Grundareal 2002:57,7 ha. Ejendomsvurdering 2004: 3.850.000 kr.Beboere: - Fredsine Marie Franzen 1880 - 1882- Andreas J. Lassen 1882 - 1885- Carl Chr. Staal 1885 - 1887- Anna M. og Andreas Holm 1887 - 1945- Helga og Mads Friis 1945 - 1984- Dorte og Albert A. Friis 1984 - (74 77 72 90)Hellevadvej 18: "Sivkro", tidligere kro-, gæstgivergård og domænegård (Bd I, bl 2 + I fol 448 s. 2), opført ibegyndelsen <strong>af</strong> 1700-tallet. Matrikel 11. Areal: 83 ha, her<strong>af</strong> 1 ha skov. Stuehuset er opført 1902 efter brand,restaureret senest i 1984. Kvægstald fra 1900, ombygget til svin i 1990, svinestalde fra 1975, 1979 og 1990.Lade og maskinhus fra 1910. Der er 2 gylletanke. Grundareal 2002: 84,5 ha. Ejendomsvurdering 2004:6.500.000 kr. (Se artikel om Sivkro side 481-87, billede side 505).Beboere: - Mathias With - 1755- Lorentz Christiansen Holdt 1766 - 1794- Peter K. Christiansen 1795 - 1832- Lorentz P. Christiansen 1832 - 1859- Peter C. Christiansen 1859 - 1876- Lorentz P. Christiansen 1876 - 1910- Emil Balters 1910 - 1914- Wilhelm Schmittmann 1915 - 1917- Hans Jensen 1917 - 1917- Daniel H. Jensen 1919 - 1924- Marie og August Hahne 1924 - 1930- Kirsten og Laust Arnum 1930 - 1935- Karl Syberg 1935 - 1941- Dorthea og Knud Skrumsager 1941 - 1946- Cathrine og Carl Petersen 1946 - 1972


103- Birgit og Lorenz Chr. Petersen 1972 - (74 77 71 99)Gården Sivkro, beliggende i sognets østlige del, på adressen Hellevadvej 18.Sivkro blev opført på stedet i begyndelsen <strong>af</strong> 1700-tallet. Gården er i dagbeboet <strong>af</strong> Birgit og Lorenz Petersen.Billedet er lånt <strong>af</strong> Rita Birkkjær Lauritsen, Skærbæk.Hellevadvej 19: "Æ Taut", inderstehus på <strong>Bedsted</strong> Mark (Bd I, bl 46), opført i 1800-tallet. Genopført 1900.Matrikel 55. Grundareal 4157 m². Boligareal: 150 m². Ejendomsvurdering 2004: 480.000 kr.Beboere: - Peter Andersen Wintherfeldt -1885-- Christian Petersen 1884 - 1893- Hans Jessen Hansen 1893 -- Andreas Hansen -1910-- Julie og Mathias Knudsen 1919 - 1926- Mads L. Friis 1926 -- Marie og Thomas Toft - 1980- Helga og Viggo Petersen 1980 - 1997- Richard Moldt 1997 - 1999- Jette og Michael Christensen 1999 - 2003- Katja Nissen / Christian Olesen 2003 - (73 73 80 30)Hellevadvej 21: ”Birkegård”(navn fra 2000), statshusmandssted, opført 1959. Matrikel 30.Ejendomsvurdering 1990: 680.000 kr. Areal: 20,5 ha, her<strong>af</strong> 1,5 ha eng. Der er bortforpagtet 13 ha. Stuehuseter fra 1959. Kvægstald, svinestald, lade og maskinhus er alle fra 1959. ”Enemarks Byggeforretning” siden1988. Grundareal i dag: 20,3 ha. Ejendomsvurdering 2002: 1.500.000 kr.Beboere: - Werner Thomsen/Maje Thomsen 1960 - 1988- Anni og Johann M. Enemark 1988 - (74 77 73 16)KirkegadeGade i <strong>Bedsted</strong> by, ca. 900 m lang, udgår fra Sivkrovej og sydpå forbi kirken til udmunding i Hellevadvej.Kirkegade 1: Inderstehus (Bd I, bl. 48) i <strong>Bedsted</strong>, <strong>af</strong> ældre dato. Matrikel 56. 1-længet hus med nyeretilbygning opført i syd 1996. Grundareal: 970 m². Ejendomsvurdering 2004: 290.000 kr.Beboere: - Paul Christensen Bossen -1885-- Jacob Davidsen Brink 1885 - 1906- Peter Jessen Petersen 1906 - 1921- Marie Møller 1921 - 1933


104- Marie og Andreas Sølbeck 1933 - 1976- Hans Knudsen 1976 - 1981- Christen Knudsen 1981 - (74 77 72 46)Kirkegade 2: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1946. Matrikel 273. Rødstensbygning på 177 m² i 2 plan med 43m² kontorlokaler og 80 m² garage. Prisen for huset i 1946 var 55.000 kr. Radio- og cykelforretning1946-70. Filial <strong>af</strong> Den Danske Bank 1970-94. Grundareal: 1418 m². Ejendomsvurdering 2004: 630.000 kr.(Se billede <strong>af</strong> ejendommen i tillæg side 285).Beboere: - Anne og Christian Sølbeck 1946 - 1986- Ruth og Hans Jørgen Rosendahl 1986 - (74 77 73 53)Kirkegade 3: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1958 i røde sten med eternittag. Matrikel 356. Grundareal: 516 m².Ejendomsvurdering 2004: 270.000 kr.Beboere: - Pauline Nielsen 1958 - 1992- Tomt 1992 - 1998- Børge Sarpsborg 1998 - (74 77 78 01)Kirkegade 4: Parcelhus (Bd II, bl. 32) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1908, i røde sten i to plan med eternittag. Matrikel87. Manufakturforretning 1909-76. Grundareal: 736 m². Boligareal: 255 m². Ejendomsvurdering 2004:410.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> huset side 789, artikel side 812-14).Beboere: - Søren Sørensen 1908 - 1910- Marie og Hans Sørensen 1910 - 1952- Sigrid og Søren J. Sørensen 1952 - 1987- Kirsten og Oluf Dahl 1987 - 1992- Jutta og Dieter Wilde 1992 - 1997- Maja og Villy Pedersen 1997 - 2002- A. Mousten / M. og V. Pedersen 2002 - (-)Kirkegade 5: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1958, i røde sten i to plan med kælder. Matrikel 348. Grundareal:1655 m². Ejendomsvurdering 2004: 520.000 kr.Beboere: - Stinne og Paul Paulsen 1958 - 1987- Hanne og John Bøhnke 1987 - (74 77 74 03)Kirkegade 6: Parcelhus (Bd II, bl. 33) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1908, i røde sten i to plan med eternittag. Matrikel88. Grundareal 587 m². Ejendomsvurdering 2004: 360.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> huset side 789).Beboere: - Petrea og Christian Nielsen 1908 - 1960- Martha og Volquard Olsen 1960 - 1975- Andreas Olsen 1975 - 1981- Willy Pedersen 1981 - 1995- M. S. Pedersen 1995 - (74 77 74 36)Kirkegade 6B: Den Nyapostolske Kirke, opført 1984 og indviet 15. dec. 1984, opført i brune sten medtegltag. Ejendomsvurdering er ikke foretaget. (Se mere om den nyapostolske kirke side 321-24)Kirkegade 7: Bagerforretning (Bd II, bl. 34) i <strong>Bedsted</strong>, opført 1909, i røde sten i to plan med eternittag.Matrikel 89. Grundareal: 1602 m². Rødstenshus Ejendomsvurdering 2004: 460.000 kr. Bagerforretning1909-75, Kettys Brødudsalg 1975-1980, Grillbar: ”Ryk Ind” 1976-1985. <strong>Bedsted</strong> Bageriudsalg 1985-86under Hovslund Bageri ved Inga og Svend Aage. (Se artikler om bageriet side 18-20 og 1009-11).Beboere: - Inge Marie og Christian Petersen 1909 - 1930


105- Misse og Christian Petersen 1930 - 1966- Ella og Peter Bertelsen 1966 - 1975- Ketty og Preben Jensen 1975 - 1998- Alice Damm 1998 - 2000- Jens Sørensen / Laila Jørgensen 2000 - (74 77 76 72)Kirkegade 8B: Motormølle i <strong>Bedsted</strong>, opført 1930. Matrikel 127. J. B. Møller ApS siden 1930. Rødkalketstuehus i to plan med skifertag. Selve møllen er i gule sten er udstyret med en høj silo. Grundareal: 8243 m².Den sidste større ombygning og modernisering med anbringelse <strong>af</strong> logo på siloen er fra 1995.Ejendomsvurdering 2004: 8.250.000 kr. (Se artikel om møllen side 1110-15).Beboere: - Frida og Johan Møller 1930 - 1958- Eva og Egon Møller 1958 - 1988- Birte og Jan Møller 1988 - (74 77 72 17)Kirkegade 9: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1961 i røde sten i et plan med skifertag. Matrikel 355. Grundareal:756 m². Ejendomsvurdering 2004: 280.000 kr.Beboere: - Birthe og Jens Overgaard 1961 - 1964- Kathrine og Svend Aage Madsen 1964 - 1969- Meta og Marius Jensen 1969 - 1975- Jenny og Peter E. Hansen 1975 - 1996- Kirsten Damgaard 1996 - (74 77 70 34)Kirkegade 10: "Jordemoderhus", hus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1820, hvidkalket i 1 plan med eternittag. Matrikel 8.Grundareal: 772 m². Boligareal: 134 m². Ejendomsvurdering 2004: 250.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> huset side 313).Beboere: - Louise og Frederik Lorenzen -1910-- J. og Jens Knudsen Christensen 1938 - 1939- Dora og Alfred Petersen 1939 - 1977- Anna Ryvard 1977 - 1980- Svend Jørgensen 1980 - 1987- Frida K. Jørgensen 1987 - 1988- Else Marie Sørensen 1988 - 2004- Ole Jensen 2004 - (73 77 51 56)Kirkegade 11: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1963 i røde sten i et plan med eternittag. Matrikel 384.Grundareal: 816 m². Hus i et plan i røde sten. Boligareal 129 m² med 19 m² kælder og 18 m² garage.Ejendomsvurdering 2004: 440.000 kr.Beboere: - Frida og Johan Møller 1963 - 1989- Karl Erik Staal / Gitte Nielsen 1989 - 1992- Sophie og Hermann Juhl 1993 - 1999- Kurt V. Juhl 2000 - (74 77 70 80)Kirkegade 12: <strong>Bedsted</strong> kirke. Matrikel 48. (Se mere om kirken side 92-109, samt billeder <strong>af</strong> kirken side 674,724-29, 840, 944). Undtaget for vurdering.Kirkegade 13 st. th.: Husmandssted og købmandsbutik i <strong>Bedsted</strong>, opført 1910, gråkalket bygning i to planmed rødt tegltag. Matrikel 83. Posthus 1921-25. Købmandsforretning 1910-82. Ejendommen er for længstnedlagt som landbrug. Grundareal i dag: 1552 m². I 1999 ombygget til ejerlejligheder. Ejendomsvurdering2004: 1.500.000 kr. (Se artikel om ejendommen side 557-61, billede side 596).Beboere: - Katrine og Hans P. Hybschmann 1910 - 1954- Karla og Hans Hybschmann 1954 - 1982


106- Anne og Ib-Rene Sørensen 1983 - 1998- Alice Jessen /Sonja Rasmussen 2000 - 2001- Brink/Gram/Sørensen/Bossen 2001 - 2004- Bahrija og Rusid Brkic 2004 - (-)Kirkegade 13, st. tv.: LejlighedBeboere: - Ove Jensen - 2004- Azro og Muhamed Brkic 2004 - (74 74 42 14)Kirkegade 19: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1924, gulkalket bygning i to plan med skifertag. Matrikel 126.Grundareal: 967 m². Boligareal: 150 m² + 20 m² garage + 30 m² udhus. Ejendomsvurdering 2004: 290.000kr. Beboere: - Anne og Hans Jørgen Tryk 1924 - 1966- Anne og Alfred Løbner 1966 - 1989- Svend E. Andresen 1989 - 1996- Iris og Hans Hagensen 1996 - (74 77 72 63)Kirkegade 21: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1925, hvidkalket i to plan med sort cementtegltag. Matrikel 125.Cykelforretning og værksted 1939-46. Grundareal: 993 m². Hus i 2 plan med pudset murværk og skifertag.Huspris i 1946: 15.000 kr. Huset moderniseret i 1983. Boligareal: 200 m² + garage og udhus.Ejendomsvurdering 2004: 370.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> huset side 818).Beboere: - Cathrine Sølbeck 1925 - 1939- Anne og Christian Sølbeck 1939 - 1946- Anne Marie og Nis Holm 1946 - 1965- Flemming Hansen - 1984- Knud Jessen / Ingeborg Olsen 1984 - 1988- Karen Marie og Hans H. Beck 1988 - (74 77 74 59)Kirkegade 23: "Gloria", parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1925, rødkalket bygning i to plan med eternittag.Matrikel 128. Grundareal: 1552 m². Ejendomsvurdering 2004: 410.000 kr.Beboere: - Johan Møller 1925 -- NN - 1949- Johanne og Albert Friis 1949 - 1976- Elly J. Friis 1976 - 1983- Rita og Gunnar Iversen 1983 - 1987- Rita og Karl Nielsen 1987 - 1992- Carl C. Bernth / Vivi Hansen 1992 - 1995- Rita og Karl Nielsen 1995 - (74 77 74 18)Kirkegade 23B: Spejderhus, opført 2000 i træ i et plan. Matrikel 49. Ejendomsvurdering 2004: 390.000 kr.Kirkegade 25A: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1988, i røde sten i et plan med rødt tegltag. Matrikel 538.Grundareal: 2676 m². Boligareal: 254 m². Ejendomsvurdering 2004: 770.000 kr.Beboere: - Inger og Walter Plotnikoff 1988 - (74 77 74 15)Kirkegade 25B: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1925, gulkalket bygning i to plan med en sidebygning. Matrikel232. Grundareal: 814 m². Boligareal: 134 m². Ejendomsvurdering 2004: 290.000 kr.Beboere: - Marie Sørensen c1952 -1971- Henny og Martin Carstensen - 1973- Luise C. Friis 1973 - 1990- Anne og Mads Johansen 1990 - 1995- Anne O. Johansen 1995 - (-)


107Kirkegade 27: Præstebolig i <strong>Bedsted</strong>, opført 1974. Matrikel 461. Grundareal: 3055 m². Ejendomsvurdering2004: 650.000 kr.Beboere: - Elsebeth og Frederik Birkler 1974 - 1992- Annette og Heine Holmgaard 1993 - (74 77 72 37)KisbækvejVejstykke i sognets vestlige del, ca. 2,1 km lang, udgår fra Branderupvej og sydpå til vejkrydsetGinegårdsvej / Jørgensgaardsvej. Vejen deler beboerne på to sogne, således at de ejendomme med uligenumre hører til <strong>Bedsted</strong> sogn, mens ejendommene med lige numre hører til Nr. Løgum sogn.Kisbækvej 1: "Donhammermose", statshusmandsbrug, opført 1957. Matrikel 192 i Øster Terp. Areal: 24,22ha. Ejendomsvurdering 2004: 3.550.000 kr.Beboere: - Karen og Medert Thomsen 1957 - 1994- Helmuth Thomsen / S. Nielsen 1994 - (74 74 37 42)Kisbækvej 2: Statshusmandsbrug, opført 1962. Matrikel 229 i Landeby. Areal: 51,24 ha. Bygningsareal:4133 m². Ejendomsvurdering 2004: 5.050.000 kr.Beboere: - Ingrid og Henning Madsen 1962 - 1995- Mette og Preben Madsen 1995 - (74 74 39 52)Kisbækvej 3: Statshusmandsbrug, opført 1958. Matrikel 253 i Øster Terp. Omkring 1997 nedlagt somlandbrug. Areal: 5714 m². Ejendomsvurdering 2004: 490.000 kr.Beboere: - Karla og Viggo Tønder 1958 - 1995- Ingrid og Henning Madsen 1995 - (74 74 39 55)Kisbækvej 4: Statshusmandsbrug, opført 1963. Matrikel 230 i Landeby. Nedlagt som landbrug. Areal:10.152 m². Boligareal: 590 m². Ejendomsvurdering 2004: 520.000 kr.Beboere: - Ellen og Hans P. Hedelund 1963 - 2004- Kim Martensen / Jutta Struck 2004 - (-)Kisbækvej 5: Statshusmandsbrug, opført 1960. Matrikel 204 i Øster Terp. Areal: 14,62 ha. Boligareal: 741m². Ejendomsvurdering 2004: 1.200.000 kr.Beboere: - Vera og Peter Sørensen 1960 - 1980- August Peter Sørensen 1980 - (74 74 35 60)Kisbækvej 6: Statshusmandsbrug, opført 1962. Matrikel 231 i Landeby. Areal: 60,09 ha.Ejendomsvurdering 2004: 5.350.000 kr.Beboere: - Bothilde og Anton Have 1962 -- Lillian og Hans C. Nehrkorn - 1988- Uwe Thomsen / Kirsten Terp 1988 - 1994- A. og Gerardus van den Heuvel 1994 - (74 74 42 79)Kisbækvej 7: Statshusmandsbrug, opført 1965. Matrikel 75 i Øster Terp. Omkring 1990 nedlagt somlandbrug. Areal i dag: 7565 m². Bygningsareal: 914 m². Ejendomsvurdering 2004: 590.000 kr.Beboere: - Tinne og Christian Jørgensen 1965 - 1986


108- Kirsten og Uwe Thomsen 1986 - 1989- Ellen og Kai Thiemer 1989 - 1992- Martin Nørgaard / H. Johnsen 1992 - 1996- Anne-Grete og Vagn Hansen 1996 - (74 74 32 72)Kisbækvej 8: Statshusmandsbrug, opført 1962. Matrikel 332 i Landeby. Nedlagt som landbrug. Areal i dag:10.210 m². Bygningsareal: 500 m². Ejendomsvurdering 2004: 540.000 kr.Beboere: - Johanne og Johann P. Jørgensen 1962 - (74 74 39 49)Kisbækvej 10: Statshusmandsbrug, opført 1959. Nedlagt som landbrug. Areal i dag: 7235 m².Bygningsareal: 641 m². ”Scan Jagt og Ridesport” siden ca. 2002. Ejendomsvurdering 2004: 580.000 kr.Beboere: - Anna og Hinrich J. Thomsen 1959 - 1994- Brigitte og Klaus Hallermann 1994 - 2003- Jensen / Lagoni / Paulsen 2003 - (74 74 56 78)KorskrovejLandevejen fra vejkrydset ved Korskroen, ca. 2,9 km lang, går nordpå gennem Arndrup til vejkrydsetHellevadvej/Haderslevvej.Ifølge Vejdirektoratets Tr<strong>af</strong>ikrapport blev der i 1991 foretaget en tr<strong>af</strong>iktælling på Korskrovej. Denne viser, atder i gennemsnit kørte i alt 1100 biler pr. døgn.Korskrovej 9: Parcellistgård (Bd I bl 19) i Arndrup, opført? Matrikel 20. I 1876 havde stedet etjordtilliggende på 4,60 ha. Jordtilliggende i Mathias Knudsens tid: 8,3 ha. Omkring 1970 nedlagt somlandbrug. Grundareal i dag: 2970 m². Boligareal: 104 m² + garage. Huset er pudset murværk med eternittag.Ejendomsvurdering 2004: 310.000 kr.Beboere: - Peter Chr. Christiansen - 1839- Hans Mortensen 1839 - 1842- Kjesten Gildberg 1842 - 1843- Jep Lorenzen Jepsen 1843 - 1852- Hans Johnsen 1852 - 1866- Hans Petersen 1866 - 1875- Peter Nielsen 1875 - 1875- Lorenz Nic. Petersen 1875 - 1877- Johan Peter Hansen 1877 - 1879- Anne og Sønnik Peter Holm 1879 - 1920- Alma og Thomas Holm 1920 -- Helene og Martin Møller 1960 -- Julie og Mathias Knudsen -- Flemming Paulsen - 1982- Bent Petersen 1982 - 1983- Bjarne Hansen 1983 - 1990- Tommy Petersen 1990 - 1995- Dorte og Henrik Johansen 1995 - (74 77 70 75)Korskrovej 11: Parcelhus (Bd I bl 17) i Arndrup. Matrikel 19. Opført 1896. Grundareal: 18.834 m².Boligareal: 214 m². Ejendomsvurdering 2004: 340.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> gården side 1023).Beboere: - Chresten Schulz - 1955- Peter Nissen Johannsen 1955 - 1982- Flemming J. Paulsen 1982 - 1994- Laila E. Larsen 1994 - 1997


109- Torben Christensen 1997 - 2000- Flemming J. Paulsen / B. Olsson 2000 - (74 77 72 98)Korskrovej 15: ”Hytten”, parcelhus (Bd I bl 12 eller bl 20) i Arndrup, opført 1925. Matrikel 13.Jordtilliggende i 1876: 1,09 ha. Grundareal i dag: 4508 m². Boligareal: 130 m². Huset har hvidkalkede mureog stråtag. Ejendomsvurdering 2004: 540.000 kr.Beboere: - Paul Paulsen -1876-- Nicolaj Callesen 1884 - 1891- Marie Ehmsen 1891 - 1892- Jørgen Jørgensen 1892 - 1921- Johan Laudon 1921 - 1931- NN 1931 -- Christian Ohlsen -1955-- Ancker Jørgensen - 1984- NN 1984 - 1989- Jacob B. Knudsen 1989 - 1994- Torkild Brodersen 1995 - 1997- Keld Hansen 1997 - 2003- Birgitte og Egon Skov 2003 - (74 77 55 33)KvindlundvejMindre vejstykke nordligt i sognet, ca. 1,3 m lang, udgår fra Haderslevvej og vestpå langs sogneskellet.Kvindlundvej 10: Gård i Kvindlund, opført 1930, som statshusmandsbrug med et tilliggende på 12,5 ha.Matrikel 103. Ejendommen er for længst nedlagt som landbrug. Grundareal: 24,53 ha. Boligareal: ca. 120m². Ejendomsvurdering 2004: 1.600.000 kr.Beboere: - Maren og Kristian Thomsen 1930 - 1942- Johan Friis 1942 - 1946- Christian Friis 1946 - 1952- Anna og Eduard Lorenzen 1952 - (74 77 72 62)LagervejKort vejstykke i <strong>Bedsted</strong> by, ca. 100 m lang, udgår fra Kirkegade ved firmaet J. B. Møller og vestpå.Lagervej 1: Fabrik og lagerhal i <strong>Bedsted</strong>, opført 1967, tilhørende firmaet J. B. Møller. Matrikel 417.Grundareal: 10.692 m². Bygningsareal: 2504 m². Ejendomsvurdering 2004: 2.400.000 kr. (Se også Lagervej2 + Kirkegade 8B)Lagervej 2: Parcelhus i <strong>Bedsted</strong>, opført 1964. I 1988 overtaget <strong>af</strong> ”J. B. Møller” og omdannet tilkontorlokaler. Matrikel 376. Grundareal: 1454 m². Ejendomsvurdering 2002: 1.200.000 kr.Beboere: - Inger og Walter Plotnikoff 1964 - 1988- J. B. Møller, ApS 1988 - (74 77 72 17)LindevejNyere vejstykke fra 1976-77 i <strong>Bedsted</strong>s østlige parcelhuskvarter, ca. 350 m lang og blind vej, udgår fraLundbyesvej og sydpå.


110Lindevej 1: Parcelhus, opført 1979. Matrikel 488. Grundareal: 796 m². Boligareal: 147 m². Ejendomsvurdering2004: 460.000 kr.Beboere: - K. E. Nielsen 1979 - 1984- Meta Marie Knudsen 1984 - (74 77 72 20)Lindevej 2: Parcelhus, opført 1979. Matrikel 459. Grundareal: 937 m². Ejendomsvurdering 2004: 540.000kr. Beboere: - Elly og Jens Sørensen 1980 - 1993- Manuela og Kim Christensen 1993 - (74 77 71 84)Lindevej 3: Parcelhus, opført 1979. Matrikel 475. Grundareal: 876 m². Boligareal: 128 m² + carport medredskabsrum. Ejendomsvurdering 2004: 500.000 kr.Beboere: - Henning & Arne Brodersen - 1994- Helmer Westergaard 1994 - (-)Lindevej 4: Parcelhus, opført 1979. Matrikel 479. Grundareal: 944 m². Ejendomsvurdering 2004: 540.000kr. Beboere: - Bente og Hans Møller Hattesen 1979 - (74 77 72 05)Lindevej 5: Parcelhus, opført 1977. Matrikel 478. Grundareal: 870 m². Boligareal: 190 m².Ejendomsvurdering i 2004: 540.000 kr.Beboere: - Erik Schrøder 1977 - 1986- Cecilie og Christian Schrøder 1986 - 2000- Ruth og Henrik Schrøder 2000 - (74 77 74 16)Lindevej 6A: Ejerlejlighed i rækkehus, opført 1980. Matrikel 487-1. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 1077 m². Boligareal:60 m² + redskabsrum. Ejendomsvurdering 2004: 350.000 kr. (Se billede <strong>af</strong> ejendommen side 797).Beboere: - Lorenz Lorenzen 1980 - 1984- Kjestine Petersen 1984 - 1997- Kjeld Brodersen /Asta Kristensen 1997 - (74 77 72 58)Lindevej 6B: Ejerlejlighed i rækkehus, opført 1980. Matrikel 487-2. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 1077 m². Boligareal:60 m² + redskabsrum. Ejendomsvurdering 2004: 170.000 kr.Beboere: - Adeline W. Godbersen 1980 - 1998- Peter Christensen 1999 - 2005- x 2005 - (-)Lindevej 6C: Ejerlejlighed i rækkehus, opført 1980. Matrikel 487-3. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 1077 m². Boligareal:60 m² + redskabsrum. Ejendomsvurdering 2004: 350.000 kr.Beboere: - Kathrine M. Hansen 1980 - 1991- Lone Brodersen 1991 - 1991- Margit Rosenbæk Hansen 1991 - 1992- Gert Sørensen / Tina Nielsen 1992 - 1998- Hans C. N. Christensen 1998 - (74 77 76 55)Lindevej 6D: Ejerlejlighed i rækkehus, opført 1980. Matrikel 487-4. Grundareal: ¼ <strong>af</strong> 1077 m². Boligareal:60 m² + redskabsrum. Ejendomsvurdering 2004: 350.000 kr.Beboere: - Eline Margrethe Skov 1980 - 1989- Bente E. Jacobsen 1989 - 1996- Nis Emil Toft 1996 - 1998

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!