25.02.2015 Views

Konfirmander 1945 -1965 - bedstedsogn.dk

Konfirmander 1945 -1965 - bedstedsogn.dk

Konfirmander 1945 -1965 - bedstedsogn.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Konfirmander</strong> <strong>1945</strong> -<strong>1965</strong><br />

<strong>1945</strong> - 18. marts:<br />

Knud Valdemar Johannsen 21. juli 1930 Landmand Peter Nissen Johannsen (1890-) + Marie Nissen, Arndrup<br />

Anders Jensen 6. sept. 1930 Landmand Christian Emil Jensen (1897-) + Marie Petersen, Arndrup<br />

Harald Madsen Nielsen 25. feb. 1931 Husmand Jørgen Hansen Nielsen (1890-) + Maren Kjestine Høg, Terp<br />

Valdemar Jørgensen 28. marts 1931 Gårdejer Marius Fr. Jørgensen (1891-) + Cathrine M. Thomsen, Mår.<br />

Hans Peter Sølbeck 14. maj 1931 Arbejdsmand Andreas Sølbeck (1899-) + Marie Cathrine Hansen, Be.<br />

Anna Andersen 15. juni 1930 Kirketjener Niels Chr. Andersen (1887-) + Anna M. Thielsen, Bedsted<br />

Hanne Helene Løbner 15. aug. 1930 Smedemester Alfred Løbner (1902-) + Anna Petersen, Bedsted<br />

Ragnhild Elisabeth R. Haugaard 24. aug. 1930 Gårdejer Andreas J. Haugaard (1898-) + Astrid Rossen, Bedsted<br />

Gerda Hansine Jepsen 20. nov. 1930 Gårdejer Johann Peter Jepsen (1892-) + Gunder M. Petersen, Arndrup<br />

Metha Sophie Højrup 21. apr. 1931 Gårdejer Niels M. F. Højrup (1881-) + Mette Cath. Haugaard, B. Bjerg<br />

Mary Christine Wind 21. apr. 1931 Husmand Jes Peter Vind (1902-) + Johanne Hansine Lorenzen, Arn.<br />

Edith Langelund 23. apr. 1931 Brø<strong>dk</strong>usk Eskild Langelund (1905-) + Christine C. Schæfer, Ø. Terp<br />

Nicoline Hansine Brodersen 20. maj 1931 Gårdejer Mathias Chr. Brodersen (1898-) + Marie C. Petersen, Ø. Terp<br />

Anna Lise Hansen 8. juni 1931 Gårdejer Andreas Nissen Hansen (1876-) + Marie C. Petersen, Bedsted<br />

Anni Christine Aabling Sørensen 22. juni 1931 Lærer Eles J. Sørensen (1803-) + Kjestine Marie Aabling, Bedsted<br />

Bedsted kirke, 4. marts af pastor Ravn, Løgumkloster:<br />

Marie Andrée Jensen 9. okt. 1930 Landmand Carsten A. Jensen (c1900-) + Hansine M Schmidt, Bålsted<br />

Ruth Margrethe Møller 2. maj 1931 Landmand Hans Chr. Møller (1890-) + Augusta M. Petersen, Mårbæk<br />

Marie Christine Petersen 26. juni 1931 Fodermester Carl Petersen (1901-) + Anni Marie Andresen, Ø. Terp<br />

1946 - 7. april:<br />

Søren Lorenzen Sørensen 11. juli 1931 Husmand Hans Peter Sørensen (1910-) + Martha Møller, B. Mark<br />

Hans Mathiesen Brodersen 24. okt. 1931 Gårdejer Johannes F. Brodersen (1892-) + Johanne Geertsen, Ø. Terp<br />

Evald Johannsen 17. nov. 1931 Boelsmand Peter N. Johannsen (1890-) + Marie J. Nissen, Arndrup<br />

Johannes Christensen 11. dec. 1931 Husmand Johannes Christensen (1895-) + Cathrine J. Jespersen, Ø. T.<br />

Svend Plüger 5. feb. 1932 Entreprenør Simon Plüger (1905-) + Kjestine Marie Nielsen, Bedsted<br />

Andreas Lindholm Gubi 2. maj 1932 Gårdejer Iver Sørensen Gubi (1901-) + Birthe M. Lindholm, Bedsted<br />

Eline Grethe Jepsen 7. apr. 1931 Sne<strong>dk</strong>er Hans Chr. Jepsen (1900-) + Marie Petersen, Bedsted<br />

Kæthe Marie Nissen 22. nov. 1931 Landmand Christian F. Nissen (1902-) + Anna Margrethe Nielsen, ØT<br />

Gerda Ingeborg Holm 15. dec. 1931 Husmand Thomas Leonhard Holm (1893-) + Alma Johanne Reich, A.<br />

Helene Bothilde Petersen 1. jan. 1932 Saddelmager Ingvert H. Petersen (1906-) + Anna C. Jensen, Bedsted<br />

Anne Margrethe Jepsen 28. mar. 1932 Landmand Hans Peter Jepsen (1904-) + Marie Møller, Gravlund<br />

Ingemarie Petersen 10. apr. 1932 Landmand Johannes Petersen (1901-) + Birgitte Johannsen, B. Nørre.<br />

Karla Wilkens 11. maj 1932 Landmand Christian Wilkens (1903-) + Kirstine Iversen, B. Nørremark<br />

Margrethe Vilhelmine Boisen 18. maj 1932 Arbejdsmand Nicolaj Boisen (1905-) + Jenny Amanda Jensen, Bedsted<br />

Marie Margrethe Michelsen 10. juni 1932 Landmand Martin Michelsen (1911-) + Jensine E. Madsen, Bedsted<br />

1947 - 23. marts:<br />

Peter Petersen Løbner 8. okt. 1932 Smedemester Alfred Løbner (1902-) + Anna Petersen, Bedsted<br />

Jens Rasmussen Overgaard 14. jan. 1933 Husmand Niels N. Overgaard (1890-) + Anna C. Haugaard, Bedsted<br />

Victor Johannsen 26. jan. 1933 Landmand Peter N. Johannsen (1890-) + Marie Nissen, Arndrup<br />

Arthur Abrahamsen 12. marts 1933 Handelsmand Antoni Abrahamsen (1908-) + Maren Ida Hansen, B.<br />

Andreas Møller Sørensen 10. apr. 1933 Husmand Hans Peter Sørensen (1910-) + Martha Møller, Bedsted<br />

Andreas Christian Ohlsen 21. apr. 1933 Arbejdsmand Volquard Ohlsen (1894-) + Martha Th. Petersen, Ø. Terp<br />

Aage Plüger 20. maj 1933 Entreprenør Simon Plüger (1905-) + Kjestine Marie Nielsen, Bedsted<br />

Tilde Marie Nielsen 9. juli 1932 Arbejdsmand Niels Nielsen (1898-) + Martha Hermine Petersen, B.<br />

Agnes Tryk 9. aug. 1932 Vejmand Hans Jørgen Tryk (1893-) + Anne M. Clemmensen, Bedsted<br />

Mathilde Johanne Møller 1. okt. 1932 Gårdejer Martin C. Møller (1894-) + Helene A. Lorenzen, Arndrup<br />

Anne Marie Mathiesen 11. jan. 1933 Husmand Anton Mathiesen (1905-) + Maren L. Christensen, Ø. Terp<br />

Helga Jørgensen 5. feb. 1933 Gårdejer Marius F. Jørgensen (1891-) + Cathrine Thomsen, Mårbæk<br />

Olga Nielsen 5. mar. 1933 Husmand Jørgen H. Nielsen (1890-) + Marie C. Høj, Øster Terp<br />

Anni Clara Wind 4. apr. 1933 Husmand Jes Peter Wind (1902-) + Johanne H. Lorenzen, Arndrup


Christine Petersen 10. juni 1933 Husmand Johannes Petersen (1901-) + Birgitte Johannsen, B. Nør.-mk<br />

Kæthe Suhr 15. juni 1933 Arbejdsmand Fritz H. D. W. Suhr (1893-) + Ane M. Mathiesen, Be.<br />

Christel Lena Schlott Hinrichsen15. juni 1933 Mekaniker Asmus P. Hinrichsen (1902-) + Petra Schulz, Bedsted<br />

1948 - 14. marts:<br />

Werner Holm 9. aug. 1933 Parcellist Adolf Jürgen Holm (1898-) + Kjestine Hansen, Bedsted<br />

Hans Bødevadt Møller 10. sept. 1933 Købmand Johann Møller (1900-) + Frida Bødevadt, Bedsted<br />

Werner Johannes Bøjsen 23. sept. 1933 Arbejdsmand Nicolaj Bøjsen (1905-) + Jenny A. Jensen, Bedsted<br />

Johan Andreas Christian Schrøder 14. jan. 1934 Gårdejer Leonhard Schrøder (1901-) + Bothilde Lausten, Gravlund<br />

Peter Rossen Haugaard 7. marts 1934 Gårdejer Andreas J. Haugaard (1898-) + Astrid Rossen, Bedsted<br />

Andreas Holm Friis<br />

20. mar. 1934 Gårdejer Albert Nielsen Friis (1887-) + Johanne Holm, Mårbæk<br />

Jürgen Schmidt Møller 21. mar. 1934 Arbejdsmand Hans Chr. Møller (1890-) + Augusta M. Petersen, Ø. T.<br />

Andreas Hattesen Busch 23. mar. 1934 Smedemester Friedrich Chr. Busch (1897-) + Marie Hattesen, Ø. Terp<br />

Valdemar Wind<br />

26. mar. 1934 Husassistent Anna Christine Wind (1900-) Arndrup<br />

Jes Lorenzen Møller 14. apr. 1934 Husmand Martin Chr. Møller (1894-) Helena A. Lorenzen, Arndrup<br />

Bonnich Egon Petersen 23. apr. 1934 Manufakturhandler Marius Petersen (1902-) + Ruth Christophersen, B.<br />

Henning Thorndahl 10. juni 1934 Mejeriejer Peter Chr. Thorndahl (1904-) + Sigrid K. Andreasen, Ø. T.<br />

Valdemar Lausten Nielsen 15. juni 1934 Husmand Nis Lausten Nielsen (1898-) + Marianne J. Hoff, Ø. Terp<br />

Nicoline Cathrine Andersen 11. juli 1933 Gårdejer Andr. Christian Andersen (1892-) Mathie Brodersen, Mårbæk<br />

Gerda Holm 9. aug. 1933 Parcellist Adolf J. Holm (1898-) + Kjestine M. Hansen, Bedsted<br />

Helga Christine Brodersen 17. aug. 1933 Gårdejer Mathias Brodersen (1898-) + Margrethe Jepsen, Øster Terp<br />

Clara Hansine Petersen 22. aug. 1933 Saddelmager Ingvert Petersen (1906-) + Anna Jensen, Bedsted<br />

Marie Margrethe Nielsen 26. aug. 1933 Husmand Jakob L. Nielsen (1902-) + Anne Fred. Schmidt, Ø. Terp<br />

Ellen Jensen 13. okt. 1933 Parcellist Christian E. Jensen (1897-) + Marie Petersen, Arndrup<br />

Mette Aabling Sørensen 18. dec. 1933 Lærer Eles J. Sørensen (1903-) + Kjestine M. Aabling, Bedsted<br />

Metha Bothilde Brodersen 9. jan. 1934 Gårdejer Johannes F. Brodersen (1892-) + Johanne M. Geertsen, Ø. T.<br />

Christel Petersen 20. jan. 1934 Bagermester Christian Petersen (1907-) + Mette M. Clausen, Bedsted<br />

Hansine Kjestine Jepsen 23. jan. 1934 Gårdejer Hans P. Jepsen (1904-) + Marie Møller, Gravlund<br />

Hanne Helene Dyhrberg 5. apr. 1934 Gårdejer Andreas N. Dyhrberg (1910-) + Magda H. Christensen, Terp<br />

Inger Andersen 12. maj 1934 Kirketjener Niels C. Andersen (1887-) + Anna M. Thielsen, Bedsted<br />

1949 - 3. april:<br />

Svenning Langelund 13. maj 1934 Arbejdsmand Eskild Langelund (1905-) + Christine Schæfer, Ø. Terp<br />

Christian Jepsen Sørensen 26. sept. 1934 Købmand Hans J. Sørensen (1887-) + Marie Hansine Jepsen, Bedsted<br />

Karla Dorothea Suhr 12. juli 1934 Arbejdsmand Fritz H. Suhr (1893-) + Ane M. Mathiesen, Bedsted<br />

Ingrid Kjestine Clausen 2. sept. 1934 Slagtermester R. Jørgen Clausen (1906-) + Clara V. Petersen, Bedsted<br />

Senta Pauline Wind<br />

22. sept. 1934 Husmand Jens Peter Vind (1902-) + Johanne H. Lorenzen, Arndrup<br />

Meta Anna Olesen 9. nov. 1934 Arbejdsmand Karl Olesen (1907-) + Trine Ingelise Andersen, Ø. Terp<br />

Ingrid Sørensen 19. nov. 1934 Husmand Hans P. Sørensen (1910-) + Martha Møller, Bedsted Mark<br />

Hansine Cathrine Tryk 23. nov. 1934 Vejmand Hans Jørgen Tryk (1893-) + Anna M. Clemmensen, Bedsted<br />

Karen Wilhelmine Schrøder 19. feb. 1935 Gårdejer Leonhard Schrøder (1901-) + Bothilde K. Lausten, Gravlund<br />

Karen Wilhelmine Grodon 20. feb. 1935 Forpagter Max Edvard Grodon (1909-) + Kjestine Petrea Lausten, B.<br />

Helga Plüger 27. feb. 1935 Arbejdsmand Simon Plüger (1905-) + Kjestine M. Nielsen, Bedsted<br />

Astrid Johannsen<br />

13. mar. 1935 Gårdejer Peter Nissen Johannsen (1890-) + Marie Nissen, Arndrup<br />

Gerda Have 7. apr. 1935 Skomager Martin Nissen Have (c1909-) + Edle Meng, Bedsted<br />

Rigmor Stensøe Larsen 14. apr. 1935 Lærer Edvin Viggo Larsen (1890-) + Sofie Villadsen, Øster Terp<br />

1950 - 26. marts:<br />

Hans Jensen Petersen 3. aug. 1935 Saddelmager Ingvert Petersen (1906-) + Anna C. Jensen, Bedsted<br />

Frede Wilkens 16. aug. 1935 Husmand Christen Wilkens (1903-) + Kirstine M. Iversen, Bedsted<br />

Aage Christensen 5. nov. 1935 Husmand Johannes Christensen (1895-) + Cathrine Jespersen, Terp<br />

Viggo Brodersen 22. feb. 1936 Gårdejer Mathias Brodersen (1897-) + Johanne Brodersen, Terp<br />

Eskild Christensen Langelund 30. dec. 1935 Arbejdsmand Eskild Langelund (1905-) + Christine Schæfer, Terp<br />

Kaj Hybschmann 24. mar. 1936 Købmand Hans P. T. Hybschmann (1880-) + Cathrine Enemark, B.<br />

Emma Hinrichsen 21. maj 1935 Landmand Bonnich P. Hinrichsen (c1881-) + Marie Godbersen, B.<br />

Grethe Autzen Popp 8. dec. 1935 Møbelsne<strong>dk</strong>er Christian A. Popp (1913-) + Mary Jensen, Bedsted


Cathrine Marie Nielsen 27. jan. 1936 Landmand Jens Peter Nielsen (se 1897) + Marie Karoline Wolff, B.<br />

Birgit Lorenza Vind 12. feb. 1936 Landmand Jes Peter Vind (1902-) + Johanne H. Lorentzen, Arndrup<br />

Andrea Nielsen 1. apr. 1936 Husmand Jørgen H. Nielsen (1890-) Maren Kjestine Høeg, Øster Terp<br />

1951 - 11. marts:<br />

Egon Jessen Bødevadt Møller 2. dec. 1935 Købmand Johan Møller (1900-) + Frida Bødevadt, Bedsted<br />

Karl Andersen Olesen 3. sept. 1936 Arbejder Carl Olesen (1907-) + Trine I. Andersen, Gravlund<br />

Hans Milert Mathiesen 4. maj 1937 Husmand Anton Mathiesen (1905-) + Maren Christensen, Terp<br />

Aksel Frederik Brodersen 10. maj 1937 gårdejer Johannes Brodersen (1892-) + Johanne Gertsen, Terp<br />

Johannes Rossen Sølbeck 11. maj 1937 Arbejdsmand Andreas Sølbeck (1899-) + Marie Hansen, Bedsted<br />

Margrethe Mathiesen 16. apr. 1936 Husmand Anton Mathiesen (1905-) + Maren L. Christensen, Ø. Terp<br />

Karen Mathilde Jensen 16. sept. 1936 Husmand Christian E. Jensen (1897-) + Marie J. Petersen, Arndrup<br />

Inge Have 23. feb. 1937 Skomagermester Martin Nissen Have (c1909-) + Edle Meng, Bedsted<br />

Kirstine Nielsen 23. jan. 1937 Husmand Nis L. Nielsen (1898-) + Marianne Jacobine Hoff, Ø. Terp<br />

Krista Andersen 3. apr. 1937 Kirketjener Niels C. Andersen (1887-) + Anna M. Thielsen, Bedsted<br />

1952 - 30. marts:<br />

Jens Jessen Schultz 27. okt.1937 Husmand Jakob Schulz (1905-) + Marie Jessen, Bedsted<br />

Viggo Petersen 21. nov. 1937 Saddelmager Ingvert Petersen (1906-) + Anna Jensen, Bedsted<br />

Ejner Plüger 31. jan. 1938 Entreprenør Simon Plüger (1905-) + Kjestine Nielsen, Bedsted<br />

Johan Jepsen 11. nov. 1937 Anna Cathrine Jepsen (1918-) (se 1898), Bedsted<br />

Hans Nielsen 29. jun. 1938 Husmand Jens Peter Nielsen (se 1897) + Marie Wolff, Arndrup<br />

Peter Christian Fredensborg 21. dec. 1937 Husmand Niels Fredensborg (1909-) + Caroline Rehder, Bedsted<br />

Bonnich Petersen 6. nov. 1937 Bagermester Christian Petersen (1907-) + Mette Marie Clausen, B.<br />

Bent Johannes Aabling Sørensen 31. dec. 1936 Førstelærer Eles Sørensen (1903-) + Kjestine Obling, Bedsted<br />

Johannes Løbner 15. nov. 1937 Smedemester Alfred Løbner (1902-) + Anna Petersen, Bedsted<br />

Inger Olesen 22. juni 1938 Arbejdsmand Karl Olesen (1907-) + Trine Ingeline K. Andersen, Gr.<br />

Mary Andrea Schmidt 24. sept. 1937 Murermester Valdemar A. Schmidt (1907-) + Anna C. Paulsen, Ø.Terp<br />

Anne Margrethe Møller 24. juni 1938 Gårdejer Martin C. Møller (1894-) + Helene A. Lorenzen, Arndrup<br />

Lydia Lorentzen 15. jan. 1938 Landmand Niels Aggesen Lorentzen (1889-) + Dora E. Sander, A.<br />

Astrid Vind 5. aug. 1937 Husmand Jes Peter Vind (1902-) + Johanne H. Lorentzen, Arndrup<br />

Ragnhild Hansen Christensen 24. okt. 1937 Arbejdsmand Chresten H. Christensen (1909-) + Margrethe Hansen, B.<br />

Anni Pauline Holm 16. maj 1937 Gårdejer Nis Hansen Holm (1903-) + Anna Marie Nissen, Arndrup<br />

Elli Johanne Friis 13. nov. 1937 Gårdejer Albert Nielsen Friis (1887-) + Johanne Holm, Bedsted<br />

Ingrid Jensen 26. apr. 1938 Husmand Christian E. Jensen (1897-) + Marie Petersen, Arndrup<br />

Rosa Dyhrberg 13. apr. 1938 Gårdejer Andreas N. Dyhrberg (1910-) + Magda H. Christensen, Ø. T.<br />

Christine Marie Holm 10. feb. 1938 Husmand Mathias R. Holm (1901-) + Thora Petrine Johannsen, Arnd.<br />

Jenny Møller 9. dec. 1937 Gårdejer Jens L. Møller (1875-) + Hansine K. Lydiksen, Mårbæk<br />

1953 - 22. marts:<br />

Christian Brodersen 10. dec. 1938 Gårdejer Mathias Brodersen (1898-) + Margrethe Jepsen, Terp<br />

Christine Clausen 14. maj 1938 Slagter Rasmus Jørgen Clausen (1906-) + Clara V. Petersen, Bedsted<br />

Ambrosia Fladager Arnum 25. okt. 1938 Handelsmand Laust Arnum (1899-) + Helene Hansen, Bedsted<br />

Ingrid Hansen Gubi 9. jan. 1939 Gårdejer Iver Sørensen Gubi (1901-) + Birthe Marie Hansen, Bedsted<br />

Christa Severine Vind 18. jan. 1939 Husmand Jes Peter Vind (1902-) + Johanne H. Lorenzen, Arndrup<br />

Agerskov kirke, 22. marts:<br />

Birgit Rossen Haugaard 4. marts 1939 Gårdejer Andreas J. Haugaard (1898-) + Astrid Rossen, Bedsted<br />

1954 - 4. april:<br />

Laurids Dyhrberg 12. dec. 1939 Gårdejer Andreas Dyhrberg (1910-) + Magdalene Christensen, Terp<br />

Holger Wilkens 27. jan. 1940 Husmand Christian Wilkens (1903-) + Kirstine Iversen, B. Nørremark<br />

Helmuth Abrahamsen 5. apr. 1940 Handelsmand Antoni Abrahamsen (1908-) + Maren Ida Hansen, Beds.<br />

Valdemar Andersen Schmidt 24. apr. 1940 Husmand Valdemar A. Schmidt (1907-) + Anna C. Paulsen, Ø. Terp<br />

Henni Langelund 4. marts 1939 Chauffør Eskild C. Langelund (1905-) + Christine Schæfer, Bedsted<br />

Bothilde Maria Andersen 25. juli 1939 Husmand Axel L. Andersen (c1909-) + Helene Jessen, Bedsted<br />

Gerda Hybschmann 29. aug. 1939 Købmand Hans P. Thode Hybschmann (1880-) Cathrine Enemark, B.


Else Marie Møller 4. nov. 1939 Gårdejer Jens Lauridsen Møller (1975-) + Hansine M. Lydiksen, Mår.<br />

Anna Marie Jensen 28. nov. 1939 Arbejdsmand Hans Dalgaard Jensen (1909-) + Anne M. Grevsen, Bed.<br />

Ellen Plüger 26. juni 1940 Drænemester Simon Plüger (1905-) + Kjestine Marie Nielsen, Bedsted<br />

Agerskov kirke:<br />

Helga Holm 13. nov. 1941 Gårdejer Nis Hansen Holm (1903-) + Anna Nissen, Arndrup<br />

1955 - 27. marts:<br />

Christian Schlott Hinrichsen 14. sept. 1939 Mekaniker Asmus P. Hinrichsen (1902-) + Petra Schulz, Bedsted<br />

Benno Hansen Christensen 17. juli 1940 Arbejdsmand Christen Christensen (1909-) + Margrethe Christensen, B<br />

Hans Peter Nielsen 15. aug. 1940 Malermester Jens Nielsen (1907-) + Maren Jørgensen, Bedsted<br />

Ejner Mathiesen 17. okt. 1940 Husmand Anton Mathiesen (1905-) + Maren Luise Christensen, Ø. T.<br />

Svend Aage Schmidt 17. apr. 1941 Arbejdsmand Christian Th. Schmidt (c1911-) + Johanne Thaysen, Siv.<br />

Jens Peter Schrøder 8. juni 1941 Husmand Johann Schrøder (1914-) + Agnes Riis, Øster Terp<br />

Ida Bødevadt Møller 7. feb. 1940 Købmand Johan Møller (1900-) + Frida Christine Bødevadt, Bedsted<br />

Birthe Marie Jespersen 15. marts 1940 Husmand Jesper Jespersen (1911-) + Christine Mathilde Pedersen, B.<br />

Edith Sølbeck 15. juni 1940 Cykelhandler Christian L. Sølbeck (1914-) + Anna C. Hansen, Bedsted<br />

Birthe Jacobsen 10. aug. 1940 Forpagter Axel Jacobsen (1910-) + Signe Boisen, Mårbæk<br />

Inge Lindrum Toft 15. okt. 1940 Husmand Thomas L. Toft (1911-) + Marie Hansen, Arndrup<br />

Anna Marie Arnum 16. dec. 1940 Handelsmand Laust Arnum (1899-) + Helene Hansen, Bedsted<br />

Annemi Olesen 21. dec. 1940 Arbejdsmand Karl Olesen (1907-) + Trine I. C. Andersen, Gravlund<br />

Karin Olesen 21. dec. 1940 Arbejdsmand Karl Olesen (1907-) + Trine I. C. Andersen, Gravlund<br />

Rita Franzen 15. feb. 1941 Arbejder Valdemar Bruno Franzen (se 1920) + Hanna Schulz, Bedsted<br />

Martha Perline Christensen 16. feb. 1941 Husmand Chresten H. Christensen (1912-) + Caroline L. Jensen, Arnd.<br />

Anke Nielsen Abild 5. apr. 1941 Gårdejer Frende Petersen Abild (1913-) + Kæte Nielsen, Øster Terp<br />

Ingrid Nielsen 16. maj 1941 Husmand Nis Lausten Nielsen (1898-) + Marianne J. Hoff, Øster Terp<br />

1956 - 18. marts:<br />

Peter Jepsen 29. aug. 1941 Gårdejer Hans P. Jepsen (1904-) + Marie Møller, Gravlund<br />

Gunnar Christensen<br />

21. sept. 1941 Husmand Johannes Christensen (1895-) + Cathrine Jespersen, Ø. Terp<br />

Bent Emiliussen 24. jan. 1942 Husmand Hans Chr. Emiliussen (c1920-) + Emilie Jensen, Gravlund<br />

Nicolaj Christian Jacobsen 27. marts 1942 Landmand Axel Jacobsen (1910-) + Signe Boisen, Mårbæk<br />

Martin Christian Christensen 28. juni 1942 Gårdmand Markus Christensen (1918-) + Erika Petersen, Øster Terp<br />

Vera Margrethe Sølbeck 2. okt. 1940 Bygmester Thomas L. Sølbeck (1915-) + Anna K. Petersen, Bedsted<br />

Kirsten Matthiesen 5. apr. 1941 Lærer Andreas Mathiesen (1902-) + Anni Lorenzen, Bedsted<br />

Erna Karen Nissen 21. nov. 1941 Gårdmand Jens Nissen (1919-) + Nicoline A. H. Schürmann, Ø. Terp<br />

Anne Lise Plüger<br />

15. marts 1942 Dræningsmester Simon Plüger (1905-) + Kjestine M. Nielsen, Bedsted<br />

Marie Sørensen<br />

21. marts 1942 Husmand Hans Peter Sørensen (1910-) + Martha Møller, B. Mark<br />

Elna Kristine Jensen 12. apr. 1942 Arbejdsmand Hans Dalgaard Jensen (1909-) Anne M. Grevsen, Beds.<br />

1957 - 7. april:<br />

Jakob Christian Clausen 20. marts 1942 Kødvarehandler Rasmus Jørgen Clausen (1906-) + Clara Petersen, B.<br />

Ove Bødevadt Møller 3. juni 1942 Købmand Johan Møller (1900-) + Frida Bødevadt, Bedsted<br />

Holger Petersen<br />

20. sept. 1942 Saddelmager Ingvert Petersen (1906-) + Anna Jensen, Bedsted<br />

Laurids Christian Jensen 26. apr. 1943 Arbejdsmand Hans Dalgaard Jensen (1909-) + Anne Grevsen, Bedsted<br />

Karen Andersen 4. juli 1942 Husmand Axel Lauridsen Andersen (c1909-) + Helene Jessen, Bedsted<br />

Annelise Margrethe Thorndal 12.okt. 1942 Husassistent Kæthe Eleonora Skov (se 1904), Øster Terp<br />

Johanne Margrete Hald Andersen 31. okt. 1942 Sognepræst Poul E. T. Andersen (1906-) + Ester Marie Hald, Bedsted<br />

Ruth Appel Bøje 14. nov. 1942 Sne<strong>dk</strong>ermester Peter Sørensen Bøje (1897-) + Gudrun Hansen, Beds.<br />

Ingrid Lausten Schrøder 7. dec. 1942 Gårdejer Leonhard Schrøder (1901-) + Bothilde K. Lausten, Gravlund<br />

Astrid Christensen 12. apr. 1943 Husmand Chresten H. Christensen (1912-) + Caroline L. Jensen, Arn.<br />

1958 - 23. marts:<br />

Niels Christian Jørgensen 15. sept. 1943 Forpagter Anton Jørgensen (1902-) + Inger M. Hansen, Frifelt<br />

Normann Peter Enemark Nørlev 25. sept. 1943 Katharina Stamp Enemark (se 1919), Bedsted<br />

Svend Aage Jacobsen 21. jan. 1944 Gårdejer Axel Jacobsen (1910-) + Signe Boisen, Mårbæk<br />

Erwin Enemark 4. feb. 1944 Anna Katrine Ohlsen (se 1912), Bedsted


Jens Christensen Dyhrberg 3. marts 1944 Gårdejer Andreas Dyhrberg (1910-) + Magda H. Christensen, Ø. Terp<br />

Flemming Lindrum Toft 2. juni 1944 Husslagter Thomas L. Toft (1911-) + Marie Hansen, Bedsted Mark<br />

Jes Henrik Ryttersgaard 1. juli 1944 Husmand Anders Ryttersgaard (1914-) + Petra Christensen, B. Mark<br />

Anna Marie Lorentzen Toft 10. okt. 1942 Kirketjener Hans Jessen Toft (1908-) + Marie Magdalene Lorentzen, B<br />

Kirsten Jensen 20. apr. 1943 Skomagermester Hans S. Enemark (1912-) + Elli J. Frank, Bedsted<br />

Sonja Laurentia Fredensborg 4. juli 1943 Husmand Niels P. Fredensborg (1909-) + Caroline Rehder, B. Nørrem.<br />

Solvejg Tryk 21. aug. 1943 Ingeborg Maren Tryk (se 1922), Bedsted<br />

Karen Ingrid Asmussen 26. okt. 1943 Husmand Adolf A. Asmussen (1893-) + Agnete C. Danielsen, Bedsted<br />

1959 - 15. marts:<br />

Hans Abild 26. jan. <strong>1945</strong> Gårdbestyrer Frende P. Abild (1913-) + Kæte Nielsen, Øster Terp<br />

Hans Peter Nissen Holm 9. juli 1944 Gårdejer Nis Hansen Holm (1903-) + Anna Nissen, Arndrup<br />

Andreas Jensen Hansen 17. sept. 1944 Gårdejer Friedrich P. Hansen (1911-) + Kjestine Jensen, Mårbæk<br />

Holger Jacobsen 28. apr. <strong>1945</strong> Gårdejer Axel Jacobsen (1910-) + Signe Boisen, Mårbæk<br />

Frede Anders Andersen 10. marts <strong>1945</strong> Husmand Jes Peter Andersen (1897-) + Marie Elberg, B. Nørremark<br />

Christian Mathiesen 17. dec. 1944 Husmand Anton Mathiesen (1905-) + Maren Luise Christensen, Ø. T.<br />

Knud Erik Kidmose 19. aug. 1944 Husmand Søren Chr. Kidmose (1901-) + Bodil Marie Hansen<br />

Henning Rossen Haugaard 17. marts <strong>1945</strong> Gårdejer Andreas J. Haugaard (1898-) + Astrid Rossen, Bedsted<br />

Johannes Christian Sørensen 1. maj <strong>1945</strong> Husmand Hans P. Sørensen (1910-) + Martha Møller, Bedsted Mark<br />

Johann Schrøder 8. dec. 1944 Husmand Johann Schrøder (1914-) + Agnes Riis, Øster Terp<br />

Jørgen Carsten Bendorff 17. marts <strong>1945</strong> Arbejdsmand Enevold Bendorff (1922-) + Ingeborg Tryk, Bedsted<br />

Margit Sølbeck 4. jan. <strong>1945</strong> Cykelhandler Christian L. Sølbeck (1914-) + Anna C. Hansen, Bedsted<br />

Ester Arnum 3. maj <strong>1945</strong> Handelsmand Laust Arnum (1899-) + Helene Hansen, Bedsted<br />

Gerda Marie Brodersen 6. jan. <strong>1945</strong> Gårdejer Johannes F. Brodersen (1892-) + Johanne M. Geertsen, Ø. T.<br />

Birgit Søndergaard Hansen 2. jan. 1946 Gårdejer Svend S. Hansen (1917-) + Anne Marie Asmussen, Arndrup<br />

Birthe Plüger 25. apr. <strong>1945</strong> Entreprenør Simon Plüger (1905-) + Kjestine Marie Nielsen, Bedsted<br />

Ruth Dorthea Holm 15. apr. <strong>1945</strong> Husmand Mathias R. Holm (1901-) + Thora Petrine Johansen, Arndrup<br />

1960 - 3. april:<br />

Peter Jensen Hansen 13. dec. <strong>1945</strong> Gårdejer Friedrich Hansen (1911-) + Kjestine Jensen, Mårbæk<br />

Johann Meyhoff Enemark 5. feb. 1946 Arbejdsmand Peter Enemark (1912-) + Anna Katarina Ohlsen, Bedsted<br />

Jens Peter Hansen 6. maj 1946 Arbejdsmand Christian C. Hansen (1920-) + Hanne Jensen, Arndrup<br />

Karen Anna Petersen 14. okt. 1944 Gårdejer Søren Karl Petersen (1911-) + Katrine Sinnet, Sivkro<br />

Gudrun Nielsen 1. aug. <strong>1945</strong> Husmand Nis Lausten Nielsen (1898-) Marianne Hoff, Øster Terp<br />

Kirsten Lorentzen Toft 15. aug. <strong>1945</strong> Kirketjener Hans Jessen Toft (1908-) + Marie Magdalene Lorentzen, B<br />

Birthe Knudsen<br />

19. sept. <strong>1945</strong> Gårdbestyrer August Knudsen (1914-) + Meta Christensen, B. Bjerg<br />

Christa Marie Christensen 17. feb. 1946 Husmand Markus M. Christensen (1918-) + Erika J. Petersen, Ø. Terp<br />

Ebba Hansen Christensen 6. marts 1946 Arbejdsmand Chresten H. Christensen (1909-) + Margrethe Hansen, B<br />

Lissi Emilie Jespersen 4. apr. 1946 Vognmand Jesper Jespersen (1911-) + Christine Mathilde Pedersen, B.<br />

Tove Frederikke Nielsen 5. maj 1946 Husmand Jacob Lausten Nielsen (1902-) + Anne M. Jensen, Ø. Terp<br />

Conny Thomsen Kieffer 20. juni 1946 Mekaniker Christian J. Thomsen (c1916-) + Cecilie M. Busch, Ø. T.<br />

1961 - 19. marts:<br />

Knud Møller Andersen 6. marts 1946 Forpagter Jens L. Andersen (1916-) + Marie C. Møller, B. Nørremark<br />

Hans Jørgen Andersen Friis 25. aug. 1946 Forpagter Mads Lausen Friis (1919-) + Helga Andersen, Bedsted Mark<br />

Claus Christian Clausen 26. aug. 1946 Slagter Rasmus Jørgen Clausen (1906-) + Clara Petersen, Bedsted<br />

Lorenz Christian Linnet Petersen 7. marts 1947 Gårdejer Søren Karl Petersen (1911-) + Kathrine Linnet, Sivkro<br />

Aage Larsen 3. maj 1947 Gårdejer Axel Larsen (1922-) + Anna C. Nissen, Øster Terp<br />

Georg Christian Knudsen 31. maj 1947 Gårdejer August Knudsen (1914-) + Meta Marie Christensen, B. Bjerg<br />

Peter Hansen 8. aug. 1947 Landmand Walter C. Hansen (1923-) + Ingrid Marcussen, Øster Terp<br />

Ellen Matthiesen 11. juni 1946 Førstelærer Andreas Mathiesen (1902-) + Anni Lorenzen, Bedsted<br />

Astrid Irene Sørensen 4. feb. 1947 Gårdejer Jens N. Sørensen (1912-) + Elli K. Lorentzen, Bedsted Mark<br />

Anne Kjestine Hansen 23. maj 1947 Gårdejer Frederik Hansen (1911-) + Kjestine Jørgine Jensen, Mårbæk<br />

Sonja Tryk 24. maj 1947 Arbejdsmand Hans Christian Tryk (1920-) + Anke Friedrichsen, Beds.


1962 - 8. april:<br />

Bent Søren Hansen 1. aug. 1947 Arbejdsmand Christian C. Hansen (1920-) + Hanne Jensen, Bedsted<br />

Kaj Møller Jepsen<br />

11. sept. 1947 Gårdejer Hans P. Jepsen (1904-) + Marie Møller, Gravlund<br />

Christian Hansen Toft 29. sept. 1947 Husslagter Thomas L. Toft (1911-) + Marie Hansen, Bedsted<br />

Niels Jensen 24. okt. 1947 Gårdejer Peter H. Jensen (1920-) + Dagmar Nielsen, B. Nørremark<br />

Gunnar Peter Nissen 15. feb. 1948 Gårdejer Jens Nissen (1919-) + Nicoline Schürmann, Øster Terp<br />

Hans Volquard Enemark 16. feb. 1948 Arbejdsmand Peter Enemark (1912-) + Anna K. Ohlsen, Bedsted<br />

Jes Peter Christensen 22. feb. 1948 Husmand Chresten Christensen (1912-) + Caroline Jensen, Arndrup<br />

Arne Lorentzen Toft 6. maj 1948 Hønseriejer Hans J. Toft (1908-) + Marie Magdalene Lorentzen, Bed.<br />

Lilian Plotnikof 20. juli 1947 Vognmand Hans Henrik Nicolaisen (c1925-) + Anna Plotnikoff, Beds.<br />

Inge Marie Bødevadt Hansen 21. juli 1947 Gårdejer Svend S. Hansen (1917-) + Anne Marie Asmussen, Arn.-gd.<br />

Edith Damm Knudsen 2. sept. 1947 Gårdejer Hans Jessen H. Knudsen (1922-) + Margrethe Damm, Bed.<br />

Marie Nielsen<br />

18. sept. 1947 Arbejdsmand Niels Nielsen (1898-) + Anna Cathrine Jepsen, Bedsted<br />

Ingeborg Hald Andersen 21. sept. 1947 Sognepræst Poul E. T. Andersen (1906-) + Ester Hald, Bedsted<br />

Birthe Eskildsen 30. jan. 1948 Husmand Peter A. Eskildsen (1923-) + Gudrun W. Olesen, Gr. Mark<br />

Olga Margrethe Schøler Buhl 2. april 1948 Dyrlæge Børge Buhl (1922-) + Helene C. Schøler, Bedsted<br />

Annemarie Møller 22. apr. 1948 Gårdejer Thomas C. Møller (1921-) + Hanne K. Laasholdt, Øster Terp<br />

Gurli Tryk 23. maj 1948 Arbejdsmand Hans Chr. Tryk (1920-) + Anke Friedrichsen, Bedsted<br />

1963 - 19. maj:<br />

Geert Møller Andersen 21. aug. 1948 Husmand Jens L. Andersen (1916-) + Marie C. Møller, B. Nørremark<br />

Svend Erik Mathiesen 21. aug. 1948 Husmand Anton Milert Mathiesen (1905-) + Maren Christensen, Ø. T.<br />

Jens Michelsen 11. dec. 1948 Landmand Martin Michelsen (1911-) + Jensine Madsen, Korup<br />

Bent Eskildsen 20. jan. 1949 Husmand Peter A. Eskildsen (1923-) + Gudrun Olesen, Gravlund<br />

Christian Damm Knudsen 17. marts 1949 Gårdforpagter Hans J. Knudsen (1922-) + Margrethe Damm, Bedsted<br />

Erik Nielsen 1. apr. 1949 Arbejdsmand Niels Erik Nielsen (1898-) + Anna Cathrine Jepsen, Be.<br />

Leif Jessen Hansen 7. aug. 1949 Gårdforpagter Hans Jessen Hansen (1923-) + Henny Jensen, Bedsted<br />

Marie Kristiane Hansen 21. sept. 1948 Gårdejer Frederik Hansen (1911-) + Kjestine J. Jensen, Mårbæk<br />

Inger Margrethe Larsen 20. okt. 1948 Husmand Axel J. Larsen (1922-) + Anna Cathrina Nissen, Øster Terp<br />

Gerda Jacobsen 24. okt. 1948 Gårdejer Axel Jacobsen (1910-) + Signe Boisen, Mårbæk<br />

Lis Knudsen Hansen 1. nov. 1948 Gårdejer Peter Lassen Hansen (1922-) + Adelheid K. Knudsen, Mårb.<br />

Inge Bendorff<br />

13. marts 1949 Arbejdsmand Enevold Bendorff (1922-) + Ingeborg Maren Tryk, Bed.<br />

Tove Ebsen 21. apr. 1949 Husmand Hans Anders J. Ebsen (1914-) + Agnes Wiborg, Øster Terp<br />

Ulla Knudsen 21. aug. 1949 Gårdejer August Knudsen (1914-) + Meta M. Christensen, B. Bjerg<br />

1964 - 3. maj:<br />

Irene Petersen 13. feb. 1950 Arbejdsmand Karl Kr. Petersen (1917-) + Bertha C. Nielsen, Bedsted<br />

Gurli Holm 2. sept. 1949 Murermester Johannes Jørgen Holm (1921-) + Luise N. Sørensen, B.<br />

Inger Marie Damgaard Laugesen 13. marts 1950 Diakon Johannes D. Laugesen (1925-) + Bodil Marie Sørensen, B.<br />

Annemarie Holm<br />

16. sept. 1949 Vognmand Laurids Marius Holm (1909-) + Edle Meng, Bedsted<br />

Bente Hansen 25. juni 1950 Gårdejer Frederik Hansen (1911-) + Kjestine J. Jensen, Mårbæk<br />

Bodil Asmussen Hansen 9. sept. 1949 Gårdejer Svend S. Hansen (1917-) + Anne Marie Asmussen, Arndrup<br />

Edel Marcussen Hansen 6. okt. 1949 Husmand Walter C. Hansen (1923-) + Ingrid S. Marcussen, Ø. Terp<br />

Poul Hald Andersen 16. jan. 1950 Sognepræst Poul Eggert Andersen (1906-) + Ester Hald, Bedsted<br />

Peter Schøler Buhl 10. apr. 1950 Dyrlæge Børge Buhl (1922-) + Helene C. Schøler, Bedsted<br />

Erik Ryttersgaard 24. maj 1950 Husmand Anders Ryttersgaard (1914-) + Petra Christensen, B. Mark<br />

Gunnar Lindrum Toft 22. feb. 1950 Husslagter Thomas L. Toft (1911-) + Marie Hansen, Bedsted Mark<br />

Keld Mathias Brodersen 22. juni 1949 Forpagter Peter Chr. Brodersen (1920-) + Oda G. Søllingvrå, Ø. Terp<br />

Kaj Haugaard Hansen 26. maj 1950 Husmand Svend H. Hansen (1926-) + Ragnhild Haugaard, Gr. Mark<br />

Hans Egon Jepsen Thomsen 27. marts 1950 Husassistent Eline Grethe Jepsen (se 1920), Bedsted<br />

Niels Nielsen 2. juni 1950 Arbejdsmand Niels Erik Nielsen (1898-) + Anna Cathrine Jepsen, Be.<br />

Peter Brodersen 14. feb. 1950 Gårdforpagter Christian Brodersen (1914-) + Mary Andersen, Mårbæk<br />

<strong>1965</strong> - 23. maj:<br />

Niels Hansen Holm 31. aug. 1950 Gårdejer Nis Hansen Holm (1903-) + Anna Marie Nissen, Arndrup<br />

Fritz August Suhr 3. sept. 1950 Landarbejder Karl August Suhr (c1922-) + Anne M. Rasmussen, Bed.


Peter Friis Brodersen 12. feb. 1951 Gårdforpagter Andreas Brodersen (1922-) + Kjestine Friis, Mårbæk<br />

Bent Møller Andersen 5. maj 1951 Husmand Jens Lausten Andersen (1916-) + Marie Møller, B. Nørrem.<br />

Erling Eskildsen 13. juni 1951 Husmand Peter A. Eskildsen (1923-) + Gudrun Olesen, Gravlund<br />

Hans Christian Schrøder 6. juli 1951 Husmand Christian Schrøder (1924-) + Cecilie K. Schmidt, Gravlund<br />

Eva Johanne Friis 26. nov. 1950 Gårdforpagter Mads Lausen Friis (1919-) + Helga R. Andersen, B. Mk.<br />

Aase Ebsen 8. april 1951 Husmand Hans Anders J. Ebsen (1914-) + Agnes Wiborg, Øster Terp<br />

***

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!