Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

sonderborg.dk
  • No tags were found...

Sønderborg kommune • Plejecenter Osbæk • Dispositionsforslag ...

ServicetilbudUdover boligdelen rummer centret også et dagcenter for eksterne brugere.Selve aktivitetsrummet er dimensioneret til ca. 30 daglige brugere og placeret iforbindelse med adgangstorvet og det indre gangstrøg og indrettet så der kan åbneshelt op til gangstrøget og ud til udendørstorvet.Væggen indtil aktivitetsrummet er helt transparent, udført af glaspartier og døre.Endvidere er aktivitetsrummet placeret ved siden af en café således de 2 rum kanslås sammen.Cafén skal betjene brugere af dagcentret og evt. andre ældre fra lokalområdet –anslået 25 – 30 personer.Cafén skal fortrinsvis servere samme mad som ude i boenhederne, hvorfor der ikkeer krav om store køkkenfaciliteter.Der indrettes et mindre køkken med særskilt opvask og depot. Køkkenet skalopfylde veterinærmyndighedernes krav. Der skal være deponeringsplads for 140 –150 måltider.Der indrettes et særligt hvilerum med tilhørende bad og toilet for eksterne brugere iet stille hjørne. Kapaciteten er ca. 10 personer og rummet har direkte adgang fraaktivitetsrummet.I kælderen afsættes et par disponible rum til frit brug.Kontor og møderum for dagcentret er placeret sammen med den øvrigeadministration.I forbindelse med forhallen etableres udover en stor garderobe både netcafé,bogcafé og ”sladrebænk” samt kiosk. Der indrettes et multianvendeligt motionsrumtil 20 – 25 personer med adgang fra forhallen.Ved centerstrøget indrettes et lokale til frisør og fodpleje, ved siden af kontoret tilcentersygeplejersken.

More magazines by this user
Similar magazines