Lys og sundhed - Lysnet

lysnet.com

Lys og sundhed - Lysnet

Lys som sundhedsskabende faktor


Lys og menneske


1. Centralsynet


2. Periferisynet


Regnbuen, et resultat af vores tapceller


Mætning/IntensitetFig 6. Lateral inhibition sker ved at lys eksiterer en høj rate af stimulanser (firings) dér hvor lysetrammer i øjet. Denne eksitation forårsager inhibitation i nabocellerne og herved fremhæves forskelle imellemlys og mørke (sort).Kurven (rød) viser det faktiske lysforløb.


Simultan kontrast


Blænding


Grundlæggende forhold for synet:Øjet kan som noget særligt skelne imellem varme og kolde farver


Grundlæggende forhold for synet:Øjet kan som noget særligt skelne imellem varme og kolde farverHjerne og øje forstærker forskelle imellem lys og mørke


Grundlæggende forhold for synet:Øjet kan som noget særligt skelne imellem varme og kolde farverHjerne og øje forstærker forskelle imellem lys og mørkeØjets følsomhed for lys er ikke konstant men en funktion af omgivelserne


Edgar Rubin: ”Synsoplevede figurer” 1915


Ground ZeroDavid M. Berson, Brown University, 2002:“Phototransduction by retinal ganglion cells that set the circadian clock”


24 hKlokkegener


Synligt lys (tappe, stave)Biologisk lys (ganglionceller)Absorbtion400 (464) 500 600 700 nmØjets absorbtionsskurver for synligt og biologisk lys


melatonin niveaucortisol niveaukropstemperatur, (variation 0.4C)niveau06 12 18 24 06 tidspunkt på dagenKroppens aktivitetsniveau i løbet af døgnet


Solopgang


Solnedgang


Lys i rette mængder på rette tidspunkter er sundt…!


Ung personÆldre person


Lysbehov (%)18016014012010020 30 40 50 60 70 AlderVisuel formåen i forhold til alder


Visuel formåen (%)806040yngreældre20100 200 300 400 500 600 belysningsstyrke (lux)Visuel formåen i forhold til alder


”Hvis lys er så sundt” arkitektur


1910 2010


Dagslystilgangens forløb i et rum:Dagslysfaktor30 %25 %20 %15 %10 %5 %2 %0 1 2 3 4 5 6 7 8 Afstand fra vindue90% glas20% glasK i l d e : S B I


Dagslystilgangens forløb i et rum:l u m e n0 1 2 3 4 5 6 7 8 Afstand fra vindue1900 1930 1960 1 9 9 0 2020


l u m e n1900 1930 1960 1 9 9 0 2020


Rumgeometriens betydning fordagslystilgangen:Cellekontor 12 m dybt20% glas/facadeStorrumskontor 20 m dybt80% glas/facade


Dagslysfaktor > 2%Dagslysfaktor < 2%Den dybe bygning kræver 4 gange så stort glasareal/ facadefor at have samme dækningsgrad af dagslys


200 lux/30 Cd/m²10.000 lux/7000 Cd/m²


Udsigt > < Blænding


Udsigt > < BlændingBlændingmørke


%Blænding fra vindue:%6060504040203020100Ved vindue Midt i rum Ved bagvægved vindue midt i rum ved bagvægAldrig Af og til Ofte Altidaldrigaf og tiloftealtid Forsøg m. 1900 forsøgspersoner, kilde: By & Byg


I Danmark viser undersøgelser at vi, i gennemsnit, tilbringer mere end 16 timer iegen bolig i løbet af et hverdagsdøgnSamlet set regner man med at danskere tilbringer imellem 80% og 90% af deressamlede tid i indemiljøetKeiding et al. 2003SBI


Det nødvendige dagslys


Det nødvendige dagslysDet nødvendige gode kunstlys


Hvordan suppleres dagslysets rytme (år/dag)af kunstlysets varme og kunstige solskin


Hvordan blødgøres dagslyset?Stor kontrast = mere lysudbytteKøligt lys = mere lysudbytte


Albert Einstein (1905):For the rest of my life, I will reflect on what light is!

More magazines by this user
Similar magazines