September - Oktober - November 2009 - Balle Sogn

ballesogn.dk

September - Oktober - November 2009 - Balle Sogn

Redaktionen

Kirkekontoret: Balle Bygade 3

tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690

Åbent man.-fre. kl. 9-13

Torsdag tillige 16-18

Kordegn: Jørgen Lundholm Jensen

e-mail: jlje@km.dk

Kordegneassistent: Anny Elisa Calundan

e-mail: aec@km.dk

Sognegården: (køkken) tlf. 8681 6108

Sognepræst: Lars Kirkeby, Dalvejen 55

tlf. 8681 2353, e-mail: kirkeby@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag 11-12

mandag 10-11. Træffes ikke fredag

Sognepræst: Martin Ishøj, Frejasvej 17

tlf. 8681 6812, e-mail:martinis@webspeed.dk

Træffes inden for rimelighedens grænser

Træffes ikke mandag

Sognepræst: Helle Kampmann

Dalvejen 55, tlf. 8681 2353

e-mail: h.kampmann@post.tele.dk

Træffes bedst tirsdag 18-19, torsdag 12-13

Træffes ikke fredag

Sognepræst/Sognemedhjælper:

Lone Skaaning Rasmussen

Hagenstrupvej 21, 8860 Ulstrup

Tlf. 2933 3755

e-mail: Lsr@ballesogn.dk

Træffes ikke fredag

Graver og kirketjener:

Conny Ganshorn Christensen

e-mail: ballekirkegaard@pc.dk

Kontortid tirsdag 14-16 og torsdag 10-12

Tlf.: 8685 5749 / 2964 4338

2

Redaktion:

Martin Ishøy

Lars Kirkeby (ansvarshavende)

Helle Kampmann

Lone Skaaning Rasmussen

Villy Larsen

Tom Ebbe Jakobsen

Hanne Østergaard

Anny Elisa Calundan (sekretær)

Kirketjener i Hvinningdal:

Dianna Marciniak, tlf. 4092 5612

Hvinningdal Kirke: Tlf. 8680 1884

Buskelundvej 3, 8600 Silkeborg

Organist:

Konstitueret organist Gethin Davies-Jones

tlf. 8681 2755, e-mail: gethindj@yahoo.dk

Formand: Tom Ebbe Jakobsen, Højervej 7

tlf. 2012 1411, e-mail: tej@shf.au.dk

Næstformand: Kirsten Bjerre Petersen

Hjort Nielsens Vej 16, tlf. 8682 2189

e-mail: kirstenbjerre@webspeed.dk

Kirkeværge:

Villy Larsen, Hvinningdalvej 67

Tlf. 8682 9119, e-mail: vl@privat.tele.dk

Balle FDF

Kontaktperson: Johanne Fyhn

Herman Bangs Vej 51, tlf. 8680 2826

e-mail: johannefyhn9@hotmail.com

De grønne pigespejdere BALLEHUSET

7-10 år: Conni Gregersen Petersen

Hjejlevej 24, tlf. 8682 5824

10-18 år: Vivian Edlund

Ege Alle 216, tlf. 8681 2321

De grønne pigespejdere HVINNINGDAL

Lene Greve

Ege Alle 211 – tlf. 3027 0924

Balle Pensionistforening

Vera Juul, Balle Kirkevej 43 A, tlf. 8685 5089

Forsidebillede:

Majs, koral og gletsjersten. De tre symbolske

genstande, som indgår i kirkernes klimastafet.(MI)

More magazines by this user
Similar magazines