Danmarks Riviera - Pageflip - Home

pageflip.dk

Danmarks Riviera - Pageflip - Home

ONLINE

TILBUD

Side 21

Danmarks Riviera

NU

GRATIS

BØRN

NU

GRATIS

BRUSE-

BAD

NU

GRATIS

Wi-Fi

Danmarks Riviera

Campingmagasin 2013


2

TopCamp Dronningmølle Strand

Strandkrogen 2B

3120 Dronningmølle

Tlf.: +45 49 71 92 90

Fax: +45 49 71 98 93

camping@dronningmolle.dk

www.dronningmolle.dk

N: 56.05.55 · E. 12.13.18

Koncept, layout og produktion

© Copyright

Tlf.: 46 96 32 41 · www.oerm.dk

Indhold

Vigtige telefonnumre ................ 4

Pladsen, området og tæt på byen ...... 4-9

Oplev København .................. 10-11

Dronningmølle Strand pladskort ....... 12

Det er for børn – GRATIS. . . . . . . . . . . . . 13

Praktiske oplysninger ............... 14

© KRAK. Kortet må ikke gengives uden skriftlig tilladelse fra kraks Forlag AS

Dejlig familieplads – GRATIS .......... 17

Sæsonpladser 2013 ................ 20

Tilbud 2013 – book online ............ 21

Priser turistpladser / hytter 2013 ....... 22

Feriehytter ........................ 23

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Velkommen

til nogle dejlige dage på

TopCamp Dronningmølle Strand

Velkommen

til Dronningmølle

Vores 4 stjernede campingplads ligger på den ”Nordsjællandske

riviera” i et naturskønt område direkte til en af

Danmarks bedste badestrande. Det helt ideelle sted for jeres ferie.

TopCamp Dronningmølle Strand tilbyder jer super faciliteter samt

aktiviteter og arrangementer i løbet af sæsonen. Oplysninger om

arrangementer ser du i informationen.

Naturen rundt om campingpladsen giver jer ideel mulighed for at

trave og cykle ture. Kom cyklen ikke med, så husk at du har mulighed

for at leje en. I informationen finder du en mængde brochurer

med masser af ideer til en tur i det fri eller til de mange seværdigheder

i omegnen.

I vores kiosk bager vi selvfølgelig morgenbrød til dig. Her kan du

også finde de ting, som du glemte hjemme.

Når man hører fra venner og familie, der nyder fridage på TopCamp

Dronningmølle Strand, får man tit lyst til at kigge forbi. Besøg udefra

er fint, men du skal altid meddele dit antal gæster til os. Så opstår

der ingen misforståelser.

Der er mange børn rundt om på campingpladsen, som kører mooncars

og cykler. Vi beder dig vise hensyn til dem og i bil højst køre

10 km/t.

Alle vores faciliteter findes i den store hovedbygning. Du skal huske

din facilitetsnøgle, da dørene er låst. Det sikrer, at alene vores

campister benytter faciliteterne. På pladsen findes uaflåste børnefaciliteter.

Se pladskort side 12.

Welcome to Dronningmølle

Our 4 star campsite is located in beautiful surroundings at “the

North Zealand Riviera” directly on one of the best beaches in

Denmark. The perfect place for your holiday.

TopCamp Dronningmølle Strand offers unique facilities, activities

and events during the season. Please see further information at the

reception.

The nature surrounding the campsite presents you with excellent

opportunities of hiking and biking. And if you didn’t bring your own

bike, you can rent one here. At the reception a lot of brochures are

at your disposal with suggestions of trips in the nature or to one of

the many sights in the area.

In the morning you will find freshly baked bread in our kiosk, and of

course a wide range of basic commodities.

Dronningmølle Campingmagasin 2013

Often people want to visit friends and families, who are enjoying

their holiday at TopCamp Dronningmølle Strand. You are welcome

to receive visitors, but please remember that your guests must sign

in at the reception upon arrival to avoid any misunderstandings.

We have a lot of children at the campsite, often driving around on

mooncars or bicycles. Please show consideration, and remember

that the campsite speed limit is 10 km/h.

All our facilities are available in the main building. Please remember

your facility key, as the doors are locked to make sure that only

people staying at the campsite use the facilities. On the site there

are unlocked children facilities. View the map on page 12.

Willkommen zu Dronningmølle

Unser 4-sternige Campingplatz liegt an der „nordseeländischen

Riviera” in einem naturschönen Gebiet direkt an einem der besten

Badestrände Dänemarks. Das ideelle Ort für Eure Ferien.

TopCamp Dronningmölle Strand bietet Euch Supereinrichtung sowie

Aktivitäten und Arrangements im Laufe von der ganzen Saison an.

Informationen über Arrangements siehst Du in der Rezeption.

Die naturschöne Umgebung gibt Euch ideelle Möglichkeiten für

Wandern und Fahrrad fahren. Wurde das Fahrrad nicht mitgebracht,

hast Du die Möglichkeit eine zu mieten. In der Inforation findest Du

eine Menge von Broschüren mit vielen Ideen zur Touren im Freien

oder über die vielen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

In unserem Kiosk backen wir natürlich Frühstücksbrötchen für Dich.

Hier findest Du auch die Dinge, die Du zuhause gelassen hast.

Wenn Freunden und Familie erzählen, das man die freien Tagen auf

TopCamp Dronningmölle genießen, hat man oft selber Lust vorbei zu

schauen. Besuche von draußen ist in Ordnung, Du sollst aber immer

die Anzahl von Besuchern an uns melden. Dann entstehen keine

Missverständnisse. Viele Kinder fahren Moon Cars und Fahrrad auf

dem Campingplatz. Nehme bitte Rücksicht auf diese und mit dem

Auto nur 10 km/Std. fahren.

Alle unsere Einrichtungen sind im Hauptgebäude. Du sollst deine

Einrichtungsschlüssel nicht vergessen, da die Türen geschlossen sind.

Dies sichert, das nur unsere Campers die Einrichtungen benutzen. Auf

dem Platz befinden sich unabgeschlossene Kinderanlagen.

Siehe Platzkarte auf Seite 12.

3


Pladsen,

området og

TopCamp Dronningmølle Strand

Danmarks Riviera

tæt på byen Feriestedet Dronningmølle

Midt mellem de to populære feriebyer Gilleleje og Hornbæk

Strand og natur

Dronningmølle har en dejlig badestrand med fint sand og enkelte

klitter. Vandet er lavt og roligt, hvilket der gør stranden meget børnevenlig.

I sommermånederne holder livreddere øje med de badende

gæster. Der findes en lang rampe på stranden, som gør det muligt

at medbringe for eksempel kørestol og barnevogn.

Syd for Dronningmølle findes det fredede lyng- og naturområde

‘Ruslands Bakker’ med gode afmærkede vandrestier. Der er en flot

udsigt over området og Kattegat.

Vigtige telefonnumre

Important telephone numbers / Wichtige Telefonnummer

■ Alarmcentralen,

Alarm central, Alarmzentrale ................. 112

■ Hornbæk Apotek,

Pharmacy, Apotheke, Sauntevej 2A, .......... 49 70 00 62

■ Gilleleje Apotek,

Pharmacy, Apotheke, Vesterbrogade 6 ........ 48 30 15 55

■ Hornbæk Bibliotek,

Library, Bibliothek, Vestre Stejlebakke 2A ...... 49 28 17 00

■ Lokalbanen, Local train station,

Lokalbahn, Gilleleje Station ................. 48 29 87 00

■ Læger: se opslag i receptionen,

Medical assistance – please see information in the reception,

Ärzte: sehen Sie bitte Anschlag in der Rezeption

■ Lægevagten, Emergency medical service,

Bereitschaftsarzt . ......................... 48 25 00 41

■ Tandlægevagt, Emergency dental service,

Bereitschaftszahnarzt . ..................... 70 25 00 41

■ Politi, Police, Polizei ...................... 48 26 14 48

■ Falck,

Roadside and ambulance assistance, Falck .... 70 10 20 30

■ Taxa. ................................... 48 48 48 48

■ Sygehus, Hospital, Krakenhaus, Helsingør . .... 48 29 49 49

■ Sygehus, Hospital, Krankenhaus, Hillerød. ..... 48 29 48 29

■ Dyrlæger: se opslag i receptionen,

Vets – see information in the reception,

Tierärzte: sehen Sie bitte Anschlag in der Rezeption

■ VisitNordsjælland, Havnepladsen 3, 3000 Helsingør,

www.visitnordsjaelland.com ................. 49 21 13 33

■ Gilleleje Museum, Rostgårdsvej 2, Gilleleje .... 48 30 16 31

■ Bijé Fritid & Camping,

Bomose Allé 19, 3200 Helsinge .............. 48 79 31 10

ligger Dronningmølle. Med en af Nordsjællands bedste

badestrande, findes et feriested i naturskønne omgivelser,

hvor bylivet, aktiviteter og seværdigheder er i umiddelbar nærhed.

Byen har gode indkøbs muligheder samt flere spisesteder.

Dronningmølle Teglværk

I 1898 opførtes teglværket i Villingebæk, lige øst for campingpladsens

bygninger. Kaffegrosserer Ferdinand Andersen og

Amagerkøbmanden Ebert opførte teglværket, der fik navnet

Dronningmølle Teglværk. Ferdinand Andersen ejede i forvejen

Dronningemøllen, og elskede stedet højt, derfor navnet.

Det grønne Nordsjælland

Nordsjællands bølgende landskab er fyldt med oplevelser, der bare

venter på at blive brugt!

I et næsten uspoleret grønt område, kan naturen opleves på mange

måder – solen hænger gylden højt over de bølgende kornmarker

og de grønne skove. De danske konger elskede disse smukke

omgivelser, den smukke fuglesang – og alle de statelige bøgetræer.

Safari

Kom med på en herlig safari i Øresund og Kattegat, hvor I kan opleve

sæler og marsvin på tæt hold. Der sejles ud fra Helsingør og op

til Hallands Väderö, hvor der er gode chancer for at opleve sælerne

og derefter sejler I så ned gennem Øresund og kigger efter marsvin.

Danmarks 2 største søer

Nordsjælland byder også på Danmarks 2 største søer – Arresø

og Esrum Sø. Oplevelserne er mange, og spænder over alt fra

et rigt fugleliv, muligheden for at finde ro og

stilhed samt at tage med turbåden

Frederikke på oplevelse.

Sø ved pladsen efter

udgravning af

ler

4 Dronningmølle Campingmagasin 2013


The beach and the nature

Dronningmølle has a splendid beach with fine sand and dunes. The

water is low and calm, which makes this beach very child-friendly.

In the summer months the lifeguards will keep an alert eye on the

swimmers. The beach has a long ramp, which makes it possible to

bring e.g. a wheel chair or a pram to the beach.

South of Dronningmølle lies the protected heather- and nature

area ‘Ruslands Bakker’ with well-marked hiking trails,

and there is a wonderful view of the surroundings and

Kattegat.

The holiday resort Dronningmølle

Dronningmølle is situated between the two

popular holiday towns Gilleleje and Hornbæk.

A holiday resort in scenic surroundings, and it

lies within a short distance of one of the finest

beaches of North Zealand and the town

of Dronningmølle, with a lot of activities and

interesting sights nearby. The town offers excellent

opportunities of shopping and visiting the

restaurants.

Dronningmølle Teglværk

In 1898 the brickworks was built in Villingebæk, east of the campsite

premises. Coffee wholsesale dealer Ferdinand Andersen and

Grocer Ebert from Amager founded the brickworks that was named

Dronningmølle Teglværk. Ferdinand Andersen was already the

owner of the Queens Mill and was extremely fond of the place.

The green North Zealand

The hilly landscape of North Zealand is filled with adventures just

waiting to be explored!

The nature in this almost unspoiled area can be enjoyed in lots of

ways – the golden sun shining on the waving cornfields and the

green forests. The Danish kings loved these beautiful settings, the

birds singing and all the stately beech trees.

Safari

Take a boat safari in Øresund and Kattegat, and watch the seals

and porpoises at close range. The boats sail from Helsingør to

Hallands Väderö, where you have a good chance of observing the

seals and afterwards you sail through Øresund while enjoying the

porpoises.

The 2 largest lakes in Denmark

In North Zealand you will find the 2 largest lakes in Denmark –

Arresø and Esrum Sø. Enjoy the many impressions such as the

varied bird life, the peace and quiet of the nature or a trip on the

boat Frederikke.

Strand und Natur

Dronningmölle hat ein schöner Badestrand mit feinem Sand und

einzelne Dünen. Das Wasser ist niedrig und ruhig, welches der

Strand kinderfreundlich macht. In den Sommermonaten haben

Lebensretter Aufsicht mit den badenden Besuchern. Auf dem

Strand gibt es eine lange Rampe, und diese macht es möglich z.B.

ein Rollstuhl und Kinderwagen mitzubringen.

Südlich von Dronningmölle Heide- und Naturgebiete, „Ruslands

Bakker“ mit gut markierten Wanderwege, die unter Naturschutz

stehen. Hier ist eine großartige Aussicht über das Gebiet und über

Kattegat.

Das Ferienort Dronningmölle

In der Mitte zwischen den beiden populären Ferienstädten Gilleleje

und Hornbäk liegt Dronningmölle. Mit einem der besten Badestrände

Nordseelands, gibt es ein Ferienort in naturschönen Umgebungen,

wo Stadtleben, Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer

Nähe sind. Die Stadt hat gute Einkaufsmöglichkeiten sowie mehrere

Speisegaststätten.

Dronningmølle Teglværk

Im Jahre 1898 wurde die Ziegelei in Villingebæk, östlich der Campingplatzgebäuden

gebaut. Kaffeekaufmann Ferdinand Andersen

und Amager Kaufmann Ebert bauten die Ziegelei, die Dronningmölle

Ziegelei benannt wurde. Ferdinand Andersen besaß bereits die

Mühle der Königin, und er liebte den Platz sehr, daher der Name.

Das grüne Nordseeland

Nordseelands wellige Landschaft ist voll von Erlebnissen, die nur

auf Benutzung warten!

In einem, allmählich unberührtem, grünen Gebiet kann die Natur auf

vielen Weisen erlebt werden – die Sonne steht golden hoch über die

gewellten Kornfelder und die grüne Walder. Die dänischen Könige

liebten diese schönen Umgebungen, das schöne Vogelgesang –

und die stattlichen Buchenbäumen.

Safari

Komm mit auf eine herrliche Safari in Öresund und Kattegat, wo Ihr

Robben und Meerschweinchen ganz nah erleben könnt. Es wird

von Helsingör nach Hallands Väderö gesegelt, wo gute Chancen für

Robben zu sehen gibt, und danach segelt Ihr durch Öresund und

hält nach Meerschweinchen Ausschau.

Die 2 größten Seen Dänemarks

Nordseeland hat auch die 2 gröβten Seen Dänemarks – Arresö

und Esrum Sö. Die Erlebnissen sind vielfaltig, und umfassen Alles

von einem reichen Vogelleben, die Möglichkeit für Ruhe und Stille,

sowie ein Erlebnisfahrt mit dem Tourboot Frederikke nehmen.

www.visitnordsjaelland.com

Dronningmølle Campingmagasin 2013 5


6

Fest på havnene

Gilleleje havnefest. Jazz på Havnen i Gilleleje er en lille jazzfestival,

som foregår over 2 dage. Hvert år er der Bakkefest i Gilleleje.

Havnefest og Kulturweekend på havnen i Hornbæk. I informationen

findes yderligere informationer.

Shopping

Hvis ikke lige turen skal gå til København – og Strøget – er der

også mange gode shopping muligheder i og omkring Nordsjælland.

Varierede og spændende forretninger, er klar til at yde en god service.

De mange handelsbyer har en god atmosfære og samtidigt

masser af frisk luft.

Nordsjælland i børnehøjde

For børn og barnlige sjæle, er der flere legepladser at udfolde

sig på. Strandlegepladsen ved Hornbæk Havn, er bygget som en

havn. Skovlegepladsen ved Eghjorten, er bygget af naturmaterialer.

Naturlegepladsen på Sankt Helene, er for fantasifulde familier.

Endvidere er der muligheder for de sanselige oplevelser, på for

eksempel Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, og Børnehuset på

Louisiana.

Gilleleje

Lystbådehavn

Kaffesalon ved

søerne

www.visitnordsjaelland.com

www.hornbaekhavn.dk · www.naturstyrelsen.dk

www.helene.dk · www.jagtskov.dk · www.louisiana.dk

Harbour festivals

Gilleleje harbour festival. Jazz

at the harbour in Gilleleje is a

small 2-days jazz festival. Every

year there is the “Bakkefest” in

Gilleleje. Harbour festival and cultural

weekend at the harbour in Hornbæk.

Please find further information at the reception.

Shopping

If you are not going to Copenhagen – and Strøget – there are lots

of shopping opportunities in North Zealand. Specialized and inviting

shops are at your disposal. The many towns in the area are filled

with a nice and friendly atmosphere.

North Zealand from a child’s perspective

There are several playgrounds for children in the area. The beach

playground at Hornbæk Havn is designed as a harbour. The forest

playground at Eghjorten, has been made of natural materials, and

the nature playground at Sankt Helene appeals to your imagination.

Challenge your senses at the Danish Museum of Hunting and

Forestry in Hørsholm, and at the children’s wing at Louisiana.

Festival am Hafen

Gilleleje Hafenfestival. Jazz am Hafen in Gilleleje ist ein kleines

Jazz-Festival, das über 2 Tage läuft. Jedes Jahr, Hügelfestival in

Gilleleje. Hafenfestival und Kultur am Wochenende im Hornbæk

Hafen. Weitere Auskünfte können Sie in der Information erhalten.

Shopping

Soll die Tour nicht unbedingt nach Kopenhagen gehen – und

Ströget – gibt es auch viele Shoppingmöglichkeiten in Nordseeland.

Vielfaltige und spannende Geschäfte sind auf Kundendienst eingestellt.

Die viele Handelsstädte haben eine gute Atmosphäre und

gleichzeitig viel frisches Luft.

Nordseeland in Kinderhöhe

Für Kinder und naiven Seelen gibt es mehrere Spielplätze, wo

man sich entfalten kann. Der Strandspielplatz an Hornbäk Havn

ist als Hafen gebaut. Der Waldspielplatz an Eghjorten ist von

Naturmaterialien gebaut. Der Naturspielplatz auf Sankt Helene ist

für fantasievollen Familien.

Weiter gibt es Möglichkeiten für sinnliche Erlebnissen, in z.B.

Jagt og Skovbrugsmuseet (Jagd und Forstwirtschaftsmuseum) in

Hörsholm und im Kinderhaus in Louisiana.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Slotte på Sjælland · www.visitdenmark.com The Royal North Zealand

3 of the most beautiful castles of Northern Europe are situated in

North Zealand: Kronborg, Frederiksborg and Fredensborg – all

Kongernes Nordsjælland

I Nordsjælland finder man 3 af Nordeuropas smukkeste slotte.

Kronborg, Frederiksborg og Fredensborg Slotte, er alle smukke

og betydningsfulde bygningsværker, der både nu – og gennem

århundrede har givet meget til danmarkshistorien. Datidens konger

demonstrerede magt og rigdom, og lod omverdenen vide, at

Danmark var et indflydelsesrigt land.

Helsingør og Hornbæk

Helsingør er byen, hvor der er kort til skov og strand. Byen ligger

midt i et område, der fra begyndelsen af forrige århundrede blev

kaldt Nordens Riviera. Den strakte sig fra Klampenborg i syd til

Gilleleje i nordvest. Kun 50 km nord for København finder du

Hornbæk. En perle af en lille by, der har alt, hvad livsnydere og

strandelskere kan begære.

Øresundsakvariet

Danmarks mindste men absolut hyggeligste saltvandsakvarium.

Øresundsakvariet er skabt til at formidle dyrelivet i Øresunds karakteristiske

havbundsmiljøer. Fra det lave vands sandbund, føres du

ud i dybet, over stenbundens fascinerende dyreliv.

Solnedgang over

Hornbæk Klitplantage

exquisite and important monuments that both today and in the last

hundreds of years have contributed to the story of Denmark. The

former kings possessed both power and wealth, and they showed

the world that Denmark was a country to be reckoned with.

Helsingør og Hornbæk

Helsingør is a city surrounded by beach and forest, and at the

beginning of the last century this area was known as the Riviera of

the North, going from Klampenborg in the south to Gilleleje in the

northwest. Only 50 km north of Copenhagen you find the smal town

Hornbæk. A geniun pearl for beach lovers and pleasure seekers.

Øresundsakvariet

Denmark’s smallest, but absolutely most cosy salt water aquarium,

Øresundsakvariet has been made in order to give an impression

of the animal life in the characteristic ocean bed environment of

Øresund. Starting at the low water sandy bed to the fascinating

fauna of the stony bottom.

Frederiksborg

Slot

Das Nordseeland der Könige

In Nordseeland findet man 3 von der schönsten Schlösser

Nordeuropas. Schloss Kronborg, Frederiksborg und Fredensborg

sind alle schöne und bedeutungsvolle Bauwerken, die sowohl jetzt

als durch Jahrhunderte viel zu der Geschichte Dänemarks gegeben

haben. Die damaligen Könige demonstrierten Macht und Reichtum,

und ließen die Umwelt wissen, dass Dänemark ein einflussreiches

Land war.

Helsingør og Hornbæk

Helsingör ist die Stadt, wo es nicht weit ist bis Wald und Strand.

Die Stadt liegt in der Mitte des Gebiets, die Anfang des letzten

Jahrhunderts die Riviera des Nordens genannt wurde. Eine Strecke

vom Klampenborg im Süden bis Gilleleje im Nordwesten.

Nur 50 Km nördlich vom Kopenhagen werden Sie Hornbaek

finden. Ein Juwel von einer kleinen Stadt, die alles hat, was

Kenner und Freunde vom Strand sich wünschen können.

Øresundsakvariet

Dänemarks kleinstes aber absolut gemütlichstes

Salzwasseraquarium. Das Öre-sundaquarium

ist geschaffen um über das charakteristische

Tierleben des Seebotenmilieu Öresunds zu

erzählen.

Von dem Sandboden des Nie-drigwassers

wirst Du nach draußen ins Tiefe über das

faszinierende Tierleben geführt.

Dronningmølle Campingmagasin 2012 2013 7


Nordens største fuglepark

Nordsjællands Fuglepark & Zoo er Nordens største fuglepark. Et

væld af tropiske fugle – fra de små bemærkelsesværdige pragtfinker

til de spektakulære og underholdende kakaduer og araer – møder

dig i det store tropehus.

Kunsten og kulturen

Nordsjælland har måske Danmarks højeste koncentration af

mu seer – fra de helt små og specialiserede til de store, internationalt

anerkendte samlinger.

Kronborg

Kronborg er en af Danmarks få verdensberømte seværdigheder.

Det skyldes bl.a. den enestående beliggenhed, og at slottet er en

sjælden smuk kombination af en elegant renæssancebygning og

solid fæstning, hvis forsvarsværk fra oven ligner en krone. Kronborg

kom i år 2000 på Unesco’s verdensarveliste.

Grib Skov

Grib Skov er med sine 5500 ha en af Danmarks største skove.

Skoven er den sidste rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede

hele Nordsjælland. Navnet dukker op for første gang i Kong

Valdemars Jordebog i 1231 – Gripscogh.

The largest bird park of Scandinavia

Nordsjællands Fuglepark & Zoo is the largest bird park in

Scandinavia. A large variety of tropical birds – ranging from the

small waxbills to the spectacular and entertaining cockatoos and

macaws – are available in the large tropical house.

Art and culture

North Zealand has probably the highest concentration of museums

in Denmark – from the small specialized ones to the large, internationally

renowned collections.

SlotsArkaderne www.slotsarkaderne.dk

– 60 butikker i hjertet af Hillerød

Nordsjællands største udvalg inden for mode, skønhed,

bolig og sport. Dit shopping center i Hillerød.

SlotsArkaderne 60 shops in the heart of Hilleröd.

North Zealand largest choice of fashion, beauty, home, and

sports. Your shopping center in Hilleröd.

SlotsArkaderne 60 Geschäften im Herzen Hilleröds.

Nordseelands größte Auswahl an Mode, Schönheit, Wohnung

und Sport. Dein Einkaufszentrum in Hilleröd.

Kronborg

Kronborg

Kronborg is one of Denmark’s few world famous attractions partly

due to the remarkable situation and the fact that the castle is a

seldom seen combination of an elegant Renaissance castle and a

monumental military fortress surrounded by major fortifications in

the shape of a crown. In year 2000 Kronborg was included in the

Unesco World Heritage List.

Grib Skov

The forest “Grib Skov” is one of the largest forests in Denmark, it

covers 13.591 acres, and is the last remains of the enormous wilderness

that covered the whole of North Zealand in the ancient past.

Der größte Vogelpark

der Skandinavischen Länder

Nordsjællands Fuglepark & Zoo ist der größte Vogelpark in

Skandinavien. Einem Flut von tropischen Vögel – von den kleinen,

bemerkenswerten Glanzfinken bis zu den spektakulären und unterhaltenden

Kakadu und Aras – wird Dich im großen Tropenhaus

entgegenkommen.

Kunst und Kultur

Nordseeland hat Dänemarks vielleicht größte Konzentration von

Museen – von den ganz Kleinen und Spezialisierten bis zu den

großen international anerkannten Sammlungen.

Kronborg

Kronborg Schloss ist eines der wenigen weltberühmten

Sehenswürdigkeiten in Dänemark. Ein Grund dafür ist die hervorragende

Lage und dass, das Schloss eine ziemlich seltene

Kombination ist aus einem eleganten Renaissance Gebäude und

feste Burg, deren Festungswerk von oben an eine Krone erinnert.

Kronborg kam im Jahre 2000 an der Erbeliste UNESCOs.

Grib Skov

Grib Wald mit seinen 5500 Hektar Land eines der größten

Waldgebiete Dänemarks. Der Wald ist der letzten Rest der großen

Wildnis, die in den alten Zeiten das gesamte Nordseeland deckte.

Der Name erscheint erstmals im Jahre 1231 im Flurbuch König

Valdemars – Gripscogh.

www.visitnordsjaelland.com · www.visitcopenhagen.com

8 Dronningmølle Campingmagasin 2013


Fredensborg Falkonergård

På Falkonergården er der vilde oplevelser i luften, og den ældgamle

falkonerkultur kan opleves i levende live. Der trænes med verdens

smukkeste falkonerfugle på tæt hold, hvor der kan læres om rovfuglenes

flyve- og jagtteknik.

Golf i Nordsjælland

Er man til golf, byder Nord-sjælland på mange baner i naturskønne

omgivelser. Asserbo Golf Club, Egedal Golfklub, Fredensborg

Golf Klub, Frederikssund Golfklub, Furesø Golfklub, Gilleleje

Golfklub, Havreholm Slot, Helsinge Golf, Helsingør Golf Club,

Hillerød Golf Klub, Hornbæk Golfklub, Hørsholm Golfklub, Kokkedal

Golfklub, Københavns Golf Klub, Mølleåens Golf Klub, Nivå Golf,

Passebækgård Golf Klub, Rungsted Golf Klub, Simons Golf Club,

Smørum Golfklub, Søllerød Golfklub og Værløse Golfklub.

Det er for børn

Kongernes Nordsjælland har noget for enhver lille prins og prinsesse.

Her er oplevelserne sjove, udfordrende og lærerige. Børnene

bliver inddraget og er aktivt med til at skabe oplevelsen, f.eks.:

• Multiparken Helsingør

• Besøgsgården Askebakken i Hundested

• Strandlegepladsen ved Hornbæk Havn

• Klap en fisk på Hundested Havn

• Sjove oplevelser for børn – Dansk jagt- og skovbrugsmuseum

• København i børnehøjde, f.eks. Tivoli, bakken, Rundetårn og Zoo

• Oplevelser for pilfingre – temaparker, museer eller en tur

på biblioteket

På www.visitnordsjaelland.dk bliver du guidet rundt!

Fredensborg Falkonergård

At Falkonergården you can study the ancient falconer culture at

close range. The most beautiful falcons are trained before your

eyes, and you can learn about the flying- and hunting techniques of

the birds of prey.

Golf in North Zealand

North Zealand offers a lot of golf courses in scenic settings.

Asserbo Golf Club, Egedal Golfklub, Fredensborg Golf Klub,

Frederikssund Golfklub, Furesø Golfklub, Gilleleje Golfklub,

Havreholm Slot, Helsinge Golf, Helsingør Golf Club, Hillerød

Golf Klub, Hornbæk Golfklub, Hørsholm Golfklub, Kokkedal

Golfklub, Københavns Golf Klub, Mølleåens Golf Klub, Nivå Golf,

Passebækgård Golf Klub, Rungsted Golf Klub, Simons Golf Club,

Smørum Golfklub, Søllerød Golfklub and Værløse Golfklub.

This is for children

The region in North Zealand offers something for every little prince

and princess. The experiences are funny, challenging and educational.

The children are included and they can actively contribute to

the experiences, e.g.:

• Multi park in Helsingør

• The farm Askebakken in Hundested

• Beach playground at Hornbæk Harbour

• Pet fish in Hundested Harbour

• Funny experiences for children – Danish hunt and forestry museum

• Kopenhagen for children, e.g. Tivoli, Bakken, Round Tower

and Zoo

• Experiences for curious children – theme parks, museums

or a trip to the library

On www.visitnordsjaelland.dk you will be guided around!

Fredensborg Falkonergård

In Falkonergaarden sind wilde Erlebnisse in der Luft, und die uralte

Falk-nerei Kultur kann lebendig erleben werden. Hier werden die

weltschönsten Falknerei Vögel trainiert, und man kann den Flug-

und Jagdtechnik der Raufvögel kennen lernen.

Golf in Nordseeland

Wenn man gerne Golf hat, bietet Nordseeland viele Golfplätze in

naturschönen Umgebungen an. Asserbo Golf Club, Egedal Golfklub,

Fredensborg Golf Klub, Frederikssund Golfklub, Furesö Golfklub,

Gilleleje Golfklub, Havreholm Slot, Helsinge Golf, Helsingör Golf

Club, Hilleröd Golf Klub, Hornbäk Golfklub, Hörsholm Golfklub,

Kokkedal Golf-klub, Kopenhagen Golf Klub, Mölleaaens Golf

Klub, Nivaa Golf, Passebäkgaard Golf Klub, Rungsted Golf Klub,

Simons Golf Club, Smörum Golfklub, Sölleröd Golfklub und Värlöse

Golfklub.

Das ist für Kinder

Nordseeland bietet etwas für jeden kleinen Prinzen und jede kleine

Prinzessin. Hier sind die Erlebnisse lustig, herausfordernd und lehrreich.

Die Kinder werden mit einbezogen und sind aktiv dabei die

Erlebnisse zu schaffen, z.B.:

• Der Multipark Helsingør

• Besucherhof Askebakken in Hundested

• Strandspielplatz bei Hornbæk

• Fische streicheln im Hundesteder Hafen

• Lustige Erlebnisse für Kinder – Dänisches Jagd- und

Forstwirtschaftsmuseum

• Kopenhagen mit Kindern auf Augenhöhe, z.B. Tivoli, Bakken,

Runder Turm und der Zoo

• Erlebnisse für Neugierige – Themenparks, Museen

oder ein Besuch in der Bücherei

Auf www.visitnordsjaelland.dk

wirst du herumgeführt!

Dronningmølle Campingmagasin 2012 2013

9


10

Oplev København

Visit Copenhagen / Kopenhagen erleben

Hovedstaden København med det levende kulturliv,

museer, musik, teatre, gallerier, forlystelser og Europas

længste gågade ”Strøget”. Der er kun ca. ½ times kørsel til

København. Her findes attraktioner som Tivoli, Planetarium,

Experimentarium, Carlsberg Glyptotek, Rosenborg Slot med

kronjuvelerne, Køben havn Zoo og meget mere.

Tæt på København er der mulighed for en dejlig gå-, cykel- eller

ridetur i Dyrehaven. Der er mere end 1000 hektar i Dyrehaven,

hvor man kan møde kronhjorte, dådyr og sikahjorte. Der er

mulighed for at nyde picnickurven, men man kan også fortsætte

til Bakken, hvor der er et væld af forlystelser og spisesteder.

Kanalrundfart

En af de mest populære

turistaktiviteter er en

guidet havnerundfart i

Københavns kanaler.

Med båd eller kajak

sejler du gennem den

gamle bydel og passerer

mange af Københavns

mest berømte seværdigheder.

Turen er efterhånden

blevet en seværdighed

i sig selv. At opleve København fra vandsiden, er også en helt

speciel oplevelse.

Tivoli

I Tivoli kan du både få blæst frisuren igennem i Dæmonen og tage

en tur i mere adstadigt tempo i de små både. Du kan rigtigt buldre

igennem med et turpas, for så er der fri adgang til alle forlystelser.

Det er dog også en helt særlig, og for mange en nostalgisk oplevelse,

bare at vandre gennem den oplyste have om aftenen.

Nyhavn

I gamle dage var Nyhavn berømt og berygtet for at lægge kulisser

til glade sømænd, letlevende piger og et væld af tvivlsomme

udskænkningssteder, men sådan er det ikke mere.

I dag er Nyhavn for alle – og er et af de smukkeste steder i

Kø benhavn. Nyhavn byder på interessant historie, smukke bygninger

og skibe, og et væld af gastronomiske og stemningsfulde

oplevelser. I mange af de fredede bygninger langs kanalen er der

indrettet hyggelige restauranter med alt hvad maven kan ønske sig;

uanset om I er til Italiensk, smørrebrød, fisk og skaldyr, en saftig bøf

– eller bare en velskænket fadøl.

Den lille Havfrue

Danmarks mest berømte turistattraktion. Statuen på Københavns

havnefront er et nationalt vartegn og for mange synonym med

hovedstaden. H.C. Andersen skrev eventyret om Den lille Havfrue,

som første gang så dagens lys i 1837. Statuen af Den lille Havfrue

er fortsat den mest populære turistattraktion i Danmark og en af

de mest fotograferede statuer i verden. Københavns kanalrundfarter

sejler alle forbi statuen af Den lille Havfrue på Langelinie.

Derudover er der flere andre guidede ture og udflugter på cykel, bus

eller gåben, som tager dig den vej forbi.

Strøget

Københavns største indkøbsområde er centreret omkring Strøget

i hjertet af byen. Strøget er verdens længste gågade med et

væld af butikker. Strækningen er 1,1 kilometer lang og går fra

Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. Strøget er mest berømt for

shopping.

Bakken

Dyrehavsbakken er på mange måder et unikt sted. Med en historie,

der strækker sig mere end 400 år tilbage i tiden, er Dyrehavsbakken

intet mindre end verdens ældste forlystelsespark.

The capital København with the vibrant cultural life,

museums, music, theatres, galleries, entertainment and

the longest pedestrian street in Europe ”Strøget”. The campsite

is just about half an hour’s drive from Copenhagen, where you

will find attractions such as Tivoli, Planetarium, Experimentarium,

Carlsberg Glyptotek, the castle Rosenborg Slot with the crown

jewels, København Zoo and much more.

Dyrehaven, close to Copenhagen, offers plenty of opportunities

for wonderful walks, bicycle trips or horseback riding, and at the

1000 ha in Dyrehaven you will often meet red deer, fallow deer

and Sika deer. You can either bring your own picnic basket or

visit to “Bakken” to enjoy the wide variety of entertainments and

restaurants.

Canal tour

On of the most popular tourist attractions is a guided harbour tour

of the Copenhagen canals. By boat or kayak you sail through the

old city centre and pass a lot of the most famous attractions of

Copenhagen. The tour in itself has become an attraction and to

enjoy Copenhagen from the waterside is a very special experience.

Tivoli

In Tivoli you can take the wildest ride in town on the Demon or

enjoy a more peaceful trip in the small boats. Buy a multi-ride ticket

and get free access to all rides. And to a lot of people just strolling

through the beautifully illuminated garden in the evening is a special

and nostalgic experience.

Nyhavn

In the

old days

Nyhavn

developed

an infamous

reputation

and was notorious

for the many

sailors, the prostitutes

and the many shady bars,

but this is no longer the case.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Today Nyhavn is for everybody – and one of the most beautiful

places in Copenhagen, with its interesting history and colorful

atmosphere, ancient townhouses, wooden ships and a variety of

gastronomic offers.

Many of the preserved buildings at the waterfront contain cosy restaurants

offering a variety of food such as the Italian kitchen, Danish

traditional dishes, fish and shellfish, a juicy steak – or just a large,

cool draught beer.

The little Mermaid

The most famous tourist attraction in Denmark. The statue in

Copenhagen harbor is a national monument and to many people

synonymous with the capital. H. C. Andersen wrote the fairy tale

about The little Mermaid, which was first published in 1837. The

statue of The little Mermaid is still the most popular tourist attraction

in Denmark, and one of the most photographed in the world. The

copenhagen Canal Tours always pass the statue at Langelinie, and

several other guided tours and excursions on bike, by bus or foot

include a vist to the mermaid.

Strøget

The largest shopping area in Copenhagen is centered around

Strøget in the very heart of the city. Strøget is the longest pedestrian

shopping area in the world, with a length of 1.1 km and strethes

from Rådhuspladsen to Kongens Nytorv. Strøget is mainly famous

for shopping.

Bakken

Dyrehavsbakken (“The Deer Park Hill”), commonly referred to as

Bakken is a unique place. With a history going back 400 years,

Dyrehavsbakken is no less than the world’s oldest operating

amusement park.

Die Hauptstadt Kopenhagen mit dem lebendigen

Kulturleben, Museen, Musik, Theater, Galerien,

Vergnügungen und die längste Fußgängerzone „Ströget“

Europas. Es ist nur etwa ½ Stunde Fahrt von Kopenhagen

weg. Hier gibt es Attraktionen wie Tivoli, Planetarium,

Experimentarium, Carlsberg Glyptotek, Rosenborg Slot mit den

Kronjuwelen, Köbenhavn Zoo und noch viel mehr.

Dicht an Kopenhagen gibt es die Möglichkeit zum schönen

Spaziergängen, Fahrrad- und Reittouren in Dyrehaven. Es sind

mehr als 1000 Hektar in Dyrehaven, wo man Hirsche, Damhirsch

und Sika sehen kann. Hier ist Möglichkeit den Picknickkorb zu

genießen, man kann aber auch nach Bakken weitergehen, wo

ein Flut von Vergnügung und Speisegaststätten sind.

Die Kanalrundfahrt

Eines der beliebtesten Touristenaktivitäten ist die Hafenrundfahrt

von den Kanälen Kopenhagens mit Fremdenführer. Mit dem Boot

oder Kajak fahren Sie durch die alte Stadt, und passieren vielen der

berühmtesten Wahrzeichen Kopenhagens. Die Rundfahrt ist eine

Attraktion für sich. Kopenhagen von der Wasserseite zu erleben ist

auch ein ganz besonderes Erlebnis.

Dronningmølle Campingmagasin 2013

Tivoli

In Tivoli können

Sie in dem Dämon

Wind im Haare

bekommen, und

eine Tour im

gemäch lichen

Tempo in kleinen

Booten machen.

Sie können mit

einem Tourpass

wirklich durchpoltern,

da es

freien Zugang zu allen Vergnügungen gibt. Allerdings ist es auch

ein ganz besonderes und für viele ein nostalgisches Erlebnis am

Abend durch die erleuchteten Garten zu wandern.

Nyhavn

In den alten Tagen war Nyhavn berühmt und berüchtigt dafür, dass

Nyhavn die Kulisse war zu den glücklichen Matrosen, leichtlebigen

Damen und eine Vielzahl von dubiosen Geschäften, aber das ist

nicht mehr der Fall.

Heute ist Nyhavn für alle - und ist einer der schönsten Plätze

Kopenhagens. In Nyhavn gibt es interessante Geschichte, schöne

Gebäude und Schiffe, und eine menge von kulinarischen und stimmungsvollen

Erlebnissen.

In vielen der denkmalgeschützten Gebäuden entlang des Kanals

ist gemütlich eingerichteten Restaurants mit allem was den Magen

verlangen können, ob es Italienisch, belegtes Brot, Fisch und

Schalentiere, ein saftiges Steak - oder einfach nur ein wohlgeschenktes

Bier vom Fass ist.

Die kleine Meerjungfrau

Die berühmteste Touristenattraktion Dänemarks. Die Statue an der

Kopenhagener Hafen ist ein nationales Wahrzeichen und für viele

synonym mit der Hauptstadt. Hans Christian Andersen schrieb

das Märchen von der kleinen Meerjungfrau, die zum ersten Mal

das Licht sah im Jahre

1837. Die Statue der

kleinen Meerjungfrau ist

immer noch die beliebteste

Touristenattraktion

Dänemarks, und eine

der am meisten fotografierten

Statuen der

Welt. Die Kanalfahrten

Kopenhagens fahren

alle vorbei die Statue der

kleinen Meerjungfrau

in Langelinie. Darüber

hinaus gibt es mehrere

andere Touren mit Fremdenführer, und Ausflüge mit dem Fahrrad,

dem Bus oder zu Fuß, die Ihnen dazu führen.

Strøget – Die Hauptgeschäftsstrasse

Der wichtigste Einkaufsbereich Kopenhagens ist Strøget im Herzen

der Stadt zentriert. Strøget ist die weltweit längste Fußgängerzone

mit einer Menge von Geschäften. Die Strecke ist 1,1 km lang

und führt vom Rathausplatz bis zum Kongens Nytorv. Strøget ist

berühmt für das Einkaufen.

Bakken – Der Vergnügungspark

Bakken ist auf verschiedene Weise ein einzigartiger Ort. Mit einer

Geschichte, die mehr als 400 Jahre zurück in der Zeit reicht, ist

Dyrehavsbakken nichts weniger als den ältesten Vergnügungspark

der Welt.

11


12

= Comfort pladser

komfortplätze

Comfort sites

= reception

rezeption

reception

305

TunnelSTrandvejen

304

303

302

STrandkrogen

301

= Strøm

Strom

electricity

300

226 227

S 235

236

= Brandmateriel

Feuerausstattung

Fire-fighting equipment

224 225

237

238

234

239

223

KIOSK

222

247 250 R

230

248 251 233

231

249 232

240

244

241

245

= udslagskumme

ausguss

Slop sink

242

26

246

25

243

23 24

220

218

31

22

30

C

221

211

29

21

32

215 213

A

28

209

= vand/afløb

Wasser/ablauf

running water/outlet

33

20

219

210

207

40 41 42

58

214

G

12

200

212

47

38

19

ServICeBYgnIng

216

52

202

204

63

57

8

T

205

ServICeBYgnIng:

= affalds-/genbrugsplads

abfall-/recyclingplatz

Container-/recycling centre

11

37

18

62

46

51

3

67

56

7

4

10

201 203 199 196

D

197

198

206

61

36

17

1

50

45

Handicap

toilet

juniortoilet

ulåst

101 99

69

65

55

6

2

103

60

16

9

N

72

35

68

44

123 128

117

106

100

102

54

49

104

73

132

Ø

140

136

H

64

59

Herretoilet/

gratis brus

12 familierum

BRANDZONE Telt / Campingvogn BRANDZONE

FIRE ZONE

TENT / CaRavaN

FIRE ZONE

FEuER-ZONE

ZElT / WOHNWaGEN

FEuER-ZONE

3 meter 3 meter

74

70

144

118

116

153

148

129

124

107

75

B

163

133

169

115

dametoilet/

gratis brus

174

145

137

114

179

141

119

76

183

149 154 159

130

125

E

164

K L

F

146

134

108

113

175

170

138

120

77

M N

180

165

160

188

184

142

155

150

131

126

112

192

135

111

V

Dronningmølle Campingmagasin 2013

147

110 109

Puslerum

opvask

Familierum

Indendørs

køkken

78

185

161

166

171

176

139

193

189

143

121

127

S

181

151

156

208

79

186

162

194

190

172

P

177

udendørs

køkken/opvask

182

80

187

191

96

97

195

95

reception

NR

6

NR

5

81

Tv-opholdsstue

85

86

87

88

89

83

84

Haveredskaber

PARkERiNg TillADT

PaRkING PERmITTEd

PaRkEN IST ERlaubT

vaskeri


GRATIS

Det er

for børn...

Uaflåste børnefaciliteter

Familiebaderum

Puslefaciliteter til børn

Badefaciliteter til børn

Dronningmølle Campingmagasin 2013 13


14

Praktiske oplysninger

Practical info / Nützliche Informationen

Læs venligst disse informationer, det besvarer mange af de spørgsmål, som opstår når man ankommer til et nyt sted:

• Åbningstider i receptionen og kiosken – se opslag.

• Hastigheden på hele campingpladsens område er 10 km/t – og det gælder

helt ud til Strandkrogen. Her er mange børn der leger og vi henstiller

til, at dette bliver efterkommet – 10 km/t !

• Bommen er spærret om natten mellem kl. 23 og 7. Parkering henvises til

parkeringsarealet uden for campingpladsen.

• Brandfaren er stor på en campingplads. Der skal være mindst 3 m mellem

hver enhed. De røde brædder er brandzonen. Der må ikke camperes ud

for de røde brædder, men bilen må gerne parkeres her. Orienter jer venligst,

hvor nærmeste slukningsmateriel er.

• Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23 og 7 – musik, radio og tv

bedes slukket senest kl. 23.

• Knallertkørsel er forbudt på pladsen (dog må bagage køres til og fra

pladsen).

• Afregning og afrejse skal foregå inden kl. 11.

• Plads- og el-numre er enslydende.

• Containerpladsen hvor du kan sortere dit affald findes bag legeplads og

kiosk – se på kortet.

Please read the following information carefully, as it will answer many of the questions which arise on arrival at a new place:

• Opening times for reception and kiosk – see sign.

• The speed limit for the whole of the campsite is 10 km/h – this applies

right out as far as the Strandkrog cafe.

• Many children play around here and we strongly recommend that you

comply with this limit – 10 km/h !

• The gate is closed at night between 11 p.m. and 7 a.m. You can park in

the parking area outside the campsite.

• There is always a danger of fire on any campsite. Therefore, there must

be at least 3 metres between each unit. The red boards indicate the

3 metres and you may not pitch your tent outside these red boards, however

it is acceptable to park your car outside them. Please make sure that

you know where the nearest fire extinguishing materials are kept.

• The site must be kept quiet between 11 p.m. and 7 a.m. – please turn off

your music, radios and TV by 11 p.m. at the latest.

• Driving mopeds is prohibited onsite (other than to bring your luggage to

and from the site).

• Check-out and departure must take place before 11 noon.

• Your pitch and electricity numbers are identical.

• The container area, where you can sort your rubbish for recycling, is

situated behind the playground and the kiosk – see map.

Lesen Sie sich bitte diese Informationen durch, somit werden Sie auf viele der Fragen,

die bei der Ankunft an einem neuen Ort entstehen, eine Antwort erhalten:

• Öffnungszeiten von Rezeption und Kiosk – siehe Aushang.

• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf dem gesamten

Campinggelände 10 km/h – und das gilt bis ganz zu Strandkrogen hin.

Hier gibt es viele spielende Kinder, und wir bitten nachdrücklich um

Einhaltung dieser Vorschrift – 10 km/h !

• Die Schranke ist nachts zwischen 23 und 7 Uhr geschlossen. Zum Parken

verweisen wir auf die Parkflächen außerhalb des Campingplatzes.

• Auf einem Campingplatz besteht hohe Brandgefahr. Zwischen den

einzelnen Einheiten ist ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. Die

roten Bretter zeigen die 3 m an, und außerhalb der roten Bretter darf

nicht gecampt werden, jedoch darf das Auto gerne außerhalb des roten

Brettes geparkt werden. Informieren Sie sich bitte darüber, wo sich die

nächsten Löschmittel befinden.

• Zwischen 23 und 7 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten – bitte schalten Sie

spätestens 23 Uhr Musik, Radio und Fernseher aus.

• Das Mopedfahren ist auf dem Platz untersagt. (Der Gepäcktransport zum

und vom Platz ist jedoch erlaubt).

• Abrechnung und Abreise haben vor 11 Uhr zu erfolgen.

• Platz- und Strom-Nummern sind gleich lautend.

• Der Containerplatz zur Müllsortierung befindet sich hinter dem Spielplatz

und dem Kiosk – siehe Karte.

• Udslagskumme til kemiske toiletter findes ved indkørslen. På grund af

kemi-indholdet må disse kun tømmes og rengøres her.

• Spildevand tømmes i afløb som vist på oversigtskort.

• Brusere er med 5 kr. indkast. Tiden kan stoppes på knappen – og vi

veksler gerne.

• Vi har mange brochurer i receptionen, ligesom bøger og blade udlånes

herfra.

• Post og meddelelser til vore gæster, hænges op i vinduet i receptionen.

• Postkassen tømmes hver formiddag – mandag til lørdag.

• Gassalg fra receptionen i åbningstiden.

• Cykler og mooncars kan lejes i receptionens åbningstid.

• Hunde er velkomne, men SKAL være i KORT snor og luftes uden for

pladsen på anvist område. Poser til ”uheld” fås ved receptionen.

• Børn under 12 år må ikke gå tur med hunden på campingpladsen – og

tag ikke hunden med på legepladsen.

• Morgenbrød kan købes i kiosken, og køleelementer kan mod betaling

ombyttes i kiosken.

• The slop sinks for the chemical toilets can be find at the driveway.

Because of the chemical content they must be emptied and cleaned

there.

• Waste water can be emptied into drains as shown on the general map.

• The showers work on insertion of 5 kr. The time can be stopped by

the button – and we’re happy to give change.

• We have many brochures available from reception, from where you can

also borrow books and magazines.

• Post and messages for our guests will be taped up in the reception window.

• The post-box is emptied every morning, Monday to Saturday.

• You can buy gas from the reception during opening hours.

• Renting of bikes when the reception is open.

• Dogs are welcome, but MUST be kept on a SHORT leash and be walked

outside the site in the designated area. Bags for ”accidents” are available

from reception.

• Children under the age of 12 are not allowed to walk the dog on the site

– and please don’t take your dog into the playground.

• Bread for breakfast can be bought at the kiosk, and cooler bricks can also

be exchanged there for a small fee.

• Ausgüsse für die chemische Toilette befinden sich bei der Einfahrt.

Aufgrund von chemischen Bestandteilen dürfen diese nur dort entleert

und gereinigt werden.

• Abwasser ist, wie auf der Übersichtskarte angezeigt, in die Ausgüsse zu entleeren.

• Die Duschen funktionieren mittels 5 DKK Münzeinwurf. Die Zeit kann per

Knopfdruck angehalten werden – und wir wechseln gerne.

• Wir haben viele Broschüren an der Rezeption, Bücher und Zeitschriften

können ebenso hier ausgeliehen werden.

• Post und Mitteilungen für unsere Gäste werden im Fenster der Rezeption

ausgehangen.

• Der Briefkasten wird montags bis freitags an jedem Vormittag geleert.

• Gasverkauf an der Rezeption während der Öffnungszeiten.

• Fahrradverleih wenn die Rezeption geöffnet ist.

• Hunde sind willkommen, MÜSSEN jedoch an der KURZEN Leine geführt

werden und sind auf dem dafür vorgesehenen Gelände außer halb des

Platzes auszuführen. Tüten für ”Missgeschicke” sind an der Rezeption

erhältlich.

• Kinder unter 12 Jahren dürfen keine Hunde auf dem Campingplatz

ausführen – und nehmen Sie den Hund nicht mit auf den Spielplatz!

• FrühstücksbroÅNtchen können am Kiosk gekauft werden, und Kühlelemente

können gegen Bezahlung im Kiosk umgetauscht werden.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Esrum Kloster og Møllegård – en verden af oplevelser

Hvad enten du vil fordybe dig i klosterhavens lægeurter, deltage i en udfordrende middelalder

10-kamp, nyde en Esrum Kloster øl under æbletræerne i caféhaven eller tage

ungerne med til Riddermarked, så får du viden, erfaring og sjove oplevelser med hjem.

Esrum Kloster and Møllegård – a world of experiences

Whether you wish to concentrate upon the medicinal herbs in the abbey garden, be part

of a challenging mediaeval decathlon, enjoy a local Esrom Abbey beer under the apple

trees in the café garden or take your kids to the Knight’s Market, you will certainly have a

good time and leave with a lot of knowledge.

Esrum Kloster und Möllegaard – eine Welt voll Erlebnissen

Willst Du Dich in die Heilkräuter des Klostergartens vertiefen, an die herausfordernden

mittelalterlichen 10-Kämpfe teilnehmen, oder ein Esrum Klosterbräu unter den

Apfelbäumen im Cafégarten genießen, die Kinder mit zum Rittermarkt bringen, bringst

Du Wissen, Erfahrung und spaßige Erlebnisse mit nach Hause.

DANMARKS SMUKKESTE SHOPPINGCENTER – 60 BUTIKKER UNDER ÉT TAG

Velkommen til

SLOTSARKADERNE

SlotsArkaderne er en del af Hillerøds hjerte med indgang direkte fra gågaden og samtidig i gå-afstand fra Frederiksborg

Slot med den smukke barokhave. Med 60 butikker under ét tag er der på � � ere planer en masse inspiration at hente.

SlotsArkaderne har en stærk modepro� modepro� l til hele familien og repræsenterer nogle af Nordsjællands største forretninger

inden for mode, skønhed, sport og bolig. I SlotsArkaderne ligger også Nordsjællands største varehus Bilka.

ÅBNINGSTIDER:

Hverdage 10-19, lørdage 10-16

Første og sidste søndag i måneden 11-16 11-16

Bilka: Åbent alle dage 8-22

www.slotsarkaderne.dk

www.slotsarkaderne.dk

Dronningmølle Campingmagasin 2013

Se mere på:

For further information, visit:

Siehe mehr auf:

www.esrum.dk

Campingudsalg.dk

- let your outdoors, casual clothes and camping equipment flow…

KvalitetsproduKter til Camping, outdoor og fritid

Vi V ed hV ad kV alitet betyder og lægger V ægt på god serV ice

15


16

Isabella www.isabella.net

Isabella sætter rammen om dine ferie- og fritidsoplevelser.

Hygge og samvær. Livsglæde og sjove episoder. Når du skal ud på

nye eventyr eller samle hele familien på yndlingsstederne. Isabella

skaber dit udendørs opholdsrum, uanset om det er på rejsecamping

sommer og vinter, standcamping i luksus og komfort, eller en

kombination. Altid i den kendte Isabella kvalitet med vægt på gennemtestet

funktionalitet og rig på variation, masser af kombinationsmuligheder

og med fokus på tilbehør, der sætter prikken over i’et.

Isabella is the heart of your holiday and leisure time. Whether

you’re off in search of new adventures or getting the whole family

together at your favourite places. Isabella will be the central point

Fiskehuset Hornbæk

Alt i frisk fisk, som bliver købt på auktionen i Gilleleje hver dag,

og som vi selv udskærer, så vi får den bedste kvalitet. Ligeledes

alt i friske skaldyr som hummer, østers, muslinger, jomfruhummere

og haler, krabber og klør, fjordrejer, kammuslinger osv. der leveres

hver dag levende her i butikken. Lækre røgvarer fra fast tilknyttet

røgeri. Hjemmelavede salater og sild i alle varianter. Kort sagt alt

godt fra havet.

fiskehusethornbaek.dk

49700437

Isabella bietet Ihnen die Grundlage für einen entspannten Urlaub.

Ob Sie auf der Suche nach neuen Abenteuern sind, die Zweisamkeit

geniessen oder mit der Familie schöne Tage verbringen,

liefert Isabella Ihnen den „outdoor living room“. Einen Raum indem

sich nahezu das gesamte Campingleben abspielt. Einen Raum wo

man gemütlich zusammensitzt und Kinder einen Platz zum Spielen

finden. Eigentlich den wichtigsten Raum überhaupt!

Deliciously smoked fish from our steady supplier. Homemade

salads and all types of herring. So for fresh fish or seafood of the

highest quality, please visit our shop.

Alle frischen Fische, die jeden Tag bei einer Auktion in Gilleleje

gekauft werden, und die wir selbst zerlegen, sodass wir die beste

Qualität bekommen. Ebenso alle frische Schalentiere wie Hummer,

Austern, Muscheln, Kaiserhummer und Hummerschwänze,

Krabben und Scheren, Garnelen, Jakobsmuscheln, usw., die jeden

Tag hier im Laden lebend geliefert werden. Prima geräucherte

Waren von unserer Stamräucherei. Hausgemachte Salate und

Hering in allen seinen Varianten. Kurz und gut Meeresfrüchte.

We offer a wide variety of fresh fish, which we buy every day

at the auction in Gilleleje, and cut out ourselves to obtain the best

quality. Furthermore we have a large range of fresh shellfish, such

as lobsters, oysters, clams, Norway lobsters and tails, crabs and

claws, scallops etc. delivered alive to out shop on a daily basis. www.fiskehusethornbaek.dk

Fang os på nettet - Åben hver dag

hele året rundt

Mandag-fredag kl. 9.00-17.30

Lørdag, søn- & helligdage kl. 9.00-14.00

Køkkenlugen åben hver dag kl. 11.00-20.00

i sommerperioden

Nordsjællands billigste fiskebutik

Alt i frisk fisk, som bliver købt på auktionen

i Gilleleje.

• Alt godt fra havet • Kom og oplev Hornbæks hyggelige havnemiljø og vores mad fra køkkenlugen

Am Oxer 17a · 24955 Harrislee · Tel. /+49 461 5090690

Besøg vores skandinaviske onlineshop

med over 8000 forskellige artikler

Salg og nu også udlejning

af autocampere og campingvogne

www.skandic-camping.dk

– 800 meter fra Padborg grænsen...

NYHED - Skandic bygger ud

Nu med 500 cm 2 udstilling bl.a. af campingkøretøjer

of your outdoor living space. Whatever you need, for touring or for

permanent sites, for all the seasons, there is an Isabella for you.

The famous Isabella quality collection, tried and trusted for 55 years

is rich in variety with a focus on matching accessories.

Partnere: Hymer - Bürstner - Dethleffs - Sunlight - TEC - LMC - Truma - Alde - Goldschmitt - Dometic

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Dejlig

familieplads...

hvor der også er tænkt på de mindste

– tæt på Københavns spændende

oplevelser og aktiviteter

Mens mor og far slapper af, kan du lege

med de andre børn og benytte masser

af gratis aktiviteter.

Legeplads til mindre og

større børn:

Hoppepude, trampolin,

spil, fodboldspil,

minigolf, bordtennis,

svævebane, internet.

Dejlig badestrand

med mange

børneaktiviteter!

Dronningmølle Campingmagasin 2013

GRATIS

17


18

H ELSINGØR

BYCENTER

SHOPPING SAMMEN

Besøg Helsingør Bycenter og gi´ jer selv

og børnene en god dag. I butikkerne

kan I fi nde masser af fristelser, og en

hyggelig brunch eller frokost på et af

spisestederne fuldender dagen!

Læs mere på Helsingorbycenter.dk

føtex

Mandag-fredag ...08-20

Lørdag .................08-18

Søndag .................08-18

Bager fra ................... 07

SH

GI´ BØRNENE EN

SHOPPEPAUSE I

LEGELANDET

LEGELANDET

PÅ PÅ 1. SAL SAL

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-fredag ...10-19

Lørdag .................10-16

1. søndag i md. ...11-16

OPPING

& FAMILEHYGGE

SPECIALBUTIKKER, CAFÉ, RESTAURANT & FØTEX . STÜRUPS PLADS 1, HELSINGØR . STÜRUPS PLADS 1, HELSINGØR 550 GRATIS P-PLADSER

Nordsjællands hyggeligste

campingcenter...

Bomose Allé 19 ● 3200 Helsinge ● Tlf. 48 79 31 10

Hverdage 10 - 17. Lørdag 10 - 14. Søndag 11 - 16.

Med 4 nyvognsmærker og

teltvogne fra Camp-let

kan vi helt sikkert levere

en vogn, der falder i

din smag. Vi har også et

stort udvalg af fl otte brugte

vogne til gode priser. priser. Vores service

værksted er DCU-testcenter og et af

branchens mest moderne.

Oplev udstyrsbutikken med alt til

campisten og snup et hvil i vores

Pianocafé.

Caravanspecialisten

Husk vores rullende værksted

Vi kommer ud på pladsen, når det

passer dig. Ring 4879 3110 og få en

aftale.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Bijé Fritid & Camping

Nordsjællands hyggeligste campingcenter.

En dynamisk og erfaren stab

sørger for en personlig betjening med

service, som den vigtigste faktor. Bijé

forhandler nye campingvogne, camp-let

teltvogne og alt tænkeligt udstyr.

Kig forbi Helsingør Bycenter – vi har det hele!

Hos Helsingør Bycenter finder du alt, hvad du har brug for under et

tag – lige midt i Helsingør centrum for enden af Stengade. Besøg

vores specialbutikker og Føtex. Vi har et forrygende udvalg af

mode, accessories, elektronik og smagsoplever for hele familien.

Vi holder åbent man.-fre. kl. 10-19 (Føtex 8-20), lør. kl. 10-16

(Føtex 8-18) og 1. søndag i måneden kl. 11-16 (Føtex har åbent alle

søndage kl. 8-18). Besøg os på www.helsingorbycenter.dk for

information om alle de mange aktiviteter og events for hele familien.

Find os også på www.facebook.dk/helsingorbycenter

Visit Helsingør Bycenter – we have got it all!

In Helsingör Bycenter you find all you need under one cover – right

in the center of Helsingör by the end of Stengade. Visit our spezialised

shops and Føtex. We have an incredible choice of fashion,

accessories, electronics and tasting experiences for the whole family.

Opening hours Monday-Friday are 10-19 o’clock (Føtex 8-20),

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle

Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net

www.isabella.net

Dronningmølle Campingmagasin 2013

The coziest camping center of Nord

Zealand. A dynamic and experienced

staff is offering you a good personal service.

Bijé is the trader of new caravans,

trailer tents from Camp-let, awnings and

all you wish for in equipment.

www.bije.dk

Sat. 10-16 (Fötex 8-18), and 1st Sunday of every month 11-16

(Føtex all Sundays 8-18). Visit us at www.helsingorbycenter.dk

for information of all other activities and events for the whole family.

You also find us on www.facebook.dk/helsingorbycenter

Besuche Helsingør Bycenter – wir haben Alles!

In Helsingör Bycenter findest Du alles, was Du brauchst, unter

einem Dach – gleich im Zentrum von Helsingör beim Ende

der Stengade. Besuche unsere Spezialgeschäfte und Fötex.

Wir haben eine unglaubliche Auswahl an Mode, Aaccessories,

Elektronik und Geschmackserlebnisse für die ganze Familie.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag-Freitag 10-19 Uhr (Fötex

8-20), Samstag 10-16 (Føtex 8-18) und 1. Sontag jeder Monat 11-16

(Føtex jeder Sontag 8-18).

Besuchen Sie uns auf www.helsingorbycenter.dk für Information

über die vielen Aktivitäten und Events für die ganze Familie.

Finde uns auch auf www.facebook.dk/helsingorbycenter

Gode oplevelser for hele familien

Download 2013 kataloget på www.isabella.net eller besøg

din lokale Isabella-forhandler og hør mere om Isabellas

store udvalg indenfor fortelte og smarte accessories!

Das anheimelnde Camping Center

ins Nord Seeland. Ein dynamische und

erfahrende Stab sorgt für eine persönlische

Bedienung mit Service als der

wichtigen Faktor. Bijé Verkäuft neue

Wohnwagen darüber Planwagen aus

Camp-let, Vorzelte und die denkbar

beste Aüsrüstung für den Urlaub.

19


20

Danmarks Riviera

Sæsonpladser 2013

Blok A:

Fra 23. marts kl. 10.00 til 5. juli kl. 11.00

Standardplads ........................................ kr. 5.800,-

Standardplads med kabel TV ............................. kr. 6.200,-

Komfortplads på 120 kvm. med kabel TV, kloak og vandtilslutning kr. 6.900,-

Elektricitet a conto inkl. 150 kwt. .......................... kr. 600,-

Blok B:

Fra 4. august kl. 14.00 til 29. sept. kl. 11.00

Standardplads ........................................ kr. 1.500,-

Standardplads med kabel TV ............................. kr. 1.600,-

Komfortplads på 120 kvm. med kabel TV, kloak og vandtilslutning kr. 1.900,-

Elektricitet a conto inkl. 100 kwt. .......................... kr. 400,-

Fra 23. marts kl. 10.00 til 5. juli kl. 11.00 og

4. august kl. 14.00 til 29. sept. kl. 11.00

Standardplads ........................................ kr. 6.900,-

Standardplads med kabel TV ............................. kr. 7.600,-

Komfortplads på 120 kvm. med kabel TV, kloak og vandtilslutning kr. 8.600,-

Elektricitet a conto inkl. 150 kwt. .......................... kr. 600,-

Blok A og B:

Blok C:

HEL SæSON

fra 23. marts kl. 10.00 til 29. sept. kl. 11.00

(Nye kan kun vælge hel sæson på ulige pladsnumre)

Standardplads ........................................ kr. 13.400,-

Standardplads med kabel TV ............................. kr. 14.200,-

Komfortplads på 120 kvm. med kabel TV, kloak og vandtilslutning kr. 15.400,-

Elektricitet a conto inkl. 150 kwt. .......................... kr. 600,-

Vinteropbevaring 2013/ 2014 ........................... kr. 1.500,-

• Vælges en plads, der har kabel tv, el, kloak, vand –

betales for disse faciliteter uanset om det anvendes.

• Priserne dækker campingvogn og overnatninger for

familien, dvs. far, mor og hjemmeboende børn under

18 år.

• Har du gæster i dagtimerne er det inkl. i prisen.

Gæster skal altid anmeldes i receptionen før indgang.

Evt. gæstebiler skal parkeres udenfor pladsen.

• Er du enlig, er én overnattende gæst inkl. i prisen,

dog kun sammen med dig.

• Passer I jeres børnebørn, er overnatningen inkl. i

prisen, gælder kun børn under 12 år. Er forældrene

med, skal der betales alm. overnatningspris.

• Elforbrug under de angivne kwt. refunderes ikke.

Evt. ekstra elektricitet koster kr. 4,00 pr. kwt.

• Ønsker I, at flere end ovennævnte, skal have mulighed

for at overnatte i jeres campingvogn, kan nærmeste

familie tilføjes for kr. 1500,- pr. voksen, og

børn under 12 år kr. 800,-.

Alternativt kan der købes 10 gæste overnatninger for

kr. 650,-, børn under 12 år halv pris.

• Vi tillader kun indregistrerede campingvogne, campingvognen

må ikke benyttes til beboelse af permanent

karakter. Vi henviser i øvrigt til vores lejekontrakts

betingelser.

• Der er kun et begrænset antal sæsonpladser, der

bestilles og betales ved sæsonstart.

• Ingen refusion hvis aftalen afbrydes inden perioden

udløber.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Book din plads Online og få vores TILBUD

www.dronningmolle.dk

Du kan spare rigtig mange penge ved selv at

booke og betale på nettet, uanset om det drejer

sig om hytte eller egen campingvogn/telt, og

du kan selv vælge, hvilken plads du/I ønsker.

BEMæRK: Du kan selvfølgelig også ringe og bestille din plads,

men herved bortfalder rabatten og muligheden for selv at

vælge pladsnummer.

● Ved afbestilling, uanset grund, refunderes beløbet, hvis vi har

modtaget mail senest 14 dage før aftalte ankomstdag.

● Ved sygdom med lægeerklæring refunderes beløbet helt frem

til ankomstdagen.

● Ved refundering beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-

TILBUD

I EGEN

VOGN

GRATIS

BRUSE-

BAD

Dronningmølle Campingmagasin 2013

Standardplads

inkl. elektricitet i

egen campingvogn inkl.

2 voksne og 2 børn u/12 år

Påske den 23. marts - 1. april ............... Kr. 1800,00

Påske den 27. marts - 1. april ............... Kr. 1100,00

St. Bededag den 25. april - 28. april .......... Kr. 800,00

Kr. Himmelfart den 8. maj - 12. maj .......... Kr. 1100,00

Pinse den 17. maj - 20. maj ................. Kr. 800,00

Lørdag til lørdag

Uge nr. 15 t.o.m. 24 og 35 t.o.m. 38 ............ Kr. 1500,00

Uge nr. 25-26-27 og 32-33-34 ............... Kr. 1750,00

TILBUD

HYTTE

All inclusive 2013

Gilleleje hytten 35 m 2 inkl.

2 voksne og 2 børn u/12 år

Påske den 23. marts - 1. april ............... Kr. 5000,00

Påske den 27. marts - 1. april ............... Kr. 3500,00

St. Bededag den 25. april - 28. april .......... Kr. 2400,00

Kr. Himmelfart den 8. maj - 12. maj .......... Kr. 3200,00

Pinse den 17. maj - 20. maj ................. Kr. 2400,00

Lørdag til lørdag

Uge nr. 15 t.o.m. 24 og 35 t.o.m. 38 ............ Kr. 4500,00

Uge nr. 25-26-27 og 32-33-34 ............... Kr. 5500,00

Uge nr. 28-29-30-31. ...................... Kr. 7500,00

Elektricitet i hytterne afregnes med kr. 4,00 pr. kw/t

Campingvognen kan stå tom/ubeboet gratis på hverdage fra én beboet weekend til næste

beboede weekend excl. Helligdage og excl. perioden 29. juni til 10. august 2013

ONLINE BOOKING – min. 1 uge på TopCamp Dronningmølle Strand

– og få børn under 12 år med gratis!

GRATIS

Wi-Fi

GRATIS

MINI-

GOLF

GRATIS

BØRN

GRATIS

BORD-

TENNIS

21


22

Priser turistpladser / hytter 2013

Prices tourist pitches / cabins · Preise Touristenplätze / Hütten

Periode A: 23. marts til 15. juni og 24. august til 29. september ekskl. helligdage.

23. March to 15. June and 24. August to 29. September excl. holidays.

23. März bis 15. Juni und 24. August bis 29. September ausschließlich Feiertage.

Periode B: 15. juni til 29. juni og 10. august til 24. august, og Påske, St. Bededag, Kr. himmelfart og Pinse. Se ”Generelt”.

15. June to 29. June and 10. August to 24. August, and Easter, Prayer day, Ascension and Whitsun. See ”General”.

15. Juni bis 29. Juni und 10. August bis 24. August, und Ostern, Buß- und Bettag, Himmelfahrtstag und Pfingsten. Siehe ”Generelles”.

Periode C: 29. juni til 10. august. / 29. June to 10. August. / 29. Juni bis 10. August.

Alle priser er pr. nat og i DKK.

Rates in DKK per night.

Preise pro Nacht, alle Preisen im DKK.

Standardplads inkl. elektricitet

Standard pitch incl. electricity

Standardplatz inkl. Elektrizität

Standardplads med kabel TV inkl. elektricitet

Standard pitch with cable TV incl. electricity

Standardplatz mit Kabel-TV inkl. Elektrizität

Periode

Period

Periode

Pladspris

Pitch price

Platzpreis

Voksen

Adult

Erwachsene

Barn 0-11 år

Child 0-11 years

Kind 0-11 Jahre

A 90,- 75,- 45,- (240,-)

B 120,- 80,- 50,- (280,-)

C 155,- 85,- 55,- (325,-)

A 110,- 75,- 45,- (260,-)

B 140,- 80,- 50,- (300,-)

C 175,- 85,- 55,- (345,-)

Komfortplads med vand, afløb og kabel TV inkl. elektricitet

A 130,- 75,- 45,- (280,-)

Comfort site with running water, outlet and cable TV incl. electricity

Komfortplatz mit Wasser, Abfluss und Kabel-TV inkl. Elektrizität

B

C

165,-

205,-

80,-

85,-

50,-

55,-

(325,-)

(375,-)

Priserne i (parentes) er pladsprisen inkl. el, og op til 2 personer, dette er også minimumsprisen pr. plads pr. nat.

Prices (in brackets) are for pitches incl. electricity and max. 2 persons, and is also min. price per pitch per night.

Die Preise in (Klammern) sind Platzpreise inkl. Strom, und bis 2 Personen, dies ist auch Minimumspreis pro Platz pro Nacht.

Teltplads i bilfrit område. Max. Størrelse 4x3 m.

A 30,- 75,- 45,- (180,-)

Tent pitch in car-free area. Max. size 4x3 m.

B 55,- 80,- 50,- (215,-)

Zeltplatz Autofreies Gebiet. Max. Größe 4x3 m.

C 70,- 85,- 55,- (240,-)

Nogle af teltpladserne har mulighed for at tilkøbe elektricitet, det koster 35,- kr. pr. nat.

Priserne i (parentes) er pladsprisen og op til 2 personer, som er minimumsprisen pr. plads pr. nat.

Some of the tent pitches have optional electricity, price DKK 35,- kr. per night.

Prices (in brackets) are for pitches and max. 2 persons, this is the minimum rate per pitch per night.

An einige der Zeltplätze gibt es die Möglichkeit Strom zu kaufen, dies beträgt DKK 35,- pro Nacht.

Die Preise in (Klammern) sind Platzpreise und bis 2 Personen, die als Minimumspreis pro Platz pro Nacht gelten.

Autocamper på Quick Stop plads inkl. el. Op til 4 personer

Quick stop pitch incl. electricity. Max. 4 persons

Autocamper an „Quick Stop“ Platz inkl. Strom. Bis 4 Personen

A 150,-

B 150,-

C 150,-

min. pladspris pr. nat

min. pitch price per night

min. Platzpreis/Nacht

Hornbæk Hytten 25 m2 Cabin ”Hornbæk hytten” 25 m2 Die Hornbæk Hütte 25 m2 Gilleleje Hytten 35 m2 Cabin ”Gilleleje hytten” 35 m2 Die Gilleleje Hütte 35 m2 A 650,- 750,-

B 750,- 850,-

C 900,- 1100,-

De angivne priser er for leje af hytten pr. nat excl. elektricitet, 1 familie med op til max 4 personer. I periode C kan den kun bookes i hele uger fra

lørdag til lørdag. Påske, Store Bededag, Kr. Himmelfart og Pinsen, kun for hele perioder, se datoerne under generelt.

Der betales 500,- kr. i depositum til dækning af evt. slutrengøring, elektricitet iflg. måler 4,00 kr. pr. kw/t.

The mentioned prices are for cabin rent per night excl. electricity, one family up to max 4 persons. In period C the cabin can only be booked whole weeks

from Saturday to Saturday. Easter, general prayer day, Ascension and Whitsunday, full periods only, please see the dates under ”General”.

A deposit of DKK 500,- will be charged to cover final cleaning, if necessary, electricity according to consumption, DKK 4.00 per kWh.

Die angezeigten Preise sind gelten für Miete der Hütte pro Nacht ausschl. Elektrizität, 1 Familie von bis zu max. 4 Personen. In der Periode C kann

diese nur für ganze Wochen vom Samstag bis zum Samstag gebucht werden. Ostern, Buß - und Bettag, Kristi Himmelfahrt und Pfingsten kann nur für

die ganze Periode gemietet werden, siehe die Daten unter Generelles. Als Einsatz wird DKK 500,- vorausbezahlt. Dieser Betrag gilt als Zahlung für

evtl. Endreinigung, Elektrizität gem. Messer DKK 4,00 pro kW/Std.

Generelt: Påske 27. marts - 1. april / St. Bededag 25.-28. april / Kr. Himmelfart 8.-12. maj / Pinse 17.-20. maj.

General: Easter 27. March - 1. April / Prayer day 25.-28. April / Ascension 8.-12. May / Whitsun 17.-20. May.

Generelles: Ostern 27. März - 1. April / Beß- und Bettag 25.-28. April / Himmelfahrtstag 8.-12. Mai / Pfingsten 17.-20. Mai.

Dronningmølle Campingmagasin 2013


Feriehytter

Holiday cabins

Ferienhütten

I 2011 opførte TopCamp Dronningmølle Strand

ferie hytter på 35 m 2

Hytterne er opført i de bedste materialer og indrettet med 2 soveværelser,

et med dobbeltseng og et med køjeseng. Der er en hems

med yderligere 2 sovepladser, så der er plads til en familie på op til

6 personer. Hytten indeholder toilet, bad, veludstyret køkken med

køleskab, komfur, opvaskemaskine, kaffemaskine og fornøden

service. Der er spisebord, sofaafdeling og fladskærm med min. 10

TV-kanaler. Hytten er udstyret med varmepumpe, som giver aircondition

når det er varmt, og opvarmer når der er behov for det.

Lejes ikke ud til grupper. Rygning og husdyr ikke tilladt.

In 2011 TopCamp Dronningmølle Strand built

holiday cabins of a size of 35 square metres

The cabins are built up of best materials and there are 2 bedrooms,

one double bed and a bunk-bed. There is an attic with 2 more sleeping

places, so there is room for a family of up to 6 people. The cabin

contains toilet, shower, well-equipped kitchen with refrigerator,

cooker, washing machine, coffee machine and all necessary equipment.

Dining table, sofa area and flat screen with minimum 10 TV

channels. The cabin is equipped with a heating pump, which provides

you with air condition during the hot days, and heating during

the cooler periods. The cabins are not rent to groups. Smoking and

pets are not allowed.

25 m 2

Dronningmølle Campingmagasin 2013

In 2011 baute TopCamp Dronningmølle Strand

Ferienhütten mit einer Größe von 35 m 2

Die Hütten bestehen aus den besten Materialien und sind eingerichtet

mit 2 Schlafzimmern, einem Doppelbett und einem

Hochbett. Es gibt einen Dachboden mit 2 weiteren Schlafplätzen,

also besteht Platz für eine Familie mit bis zu 6 Personen. Die Hütte

enthält Toilette, Dusche, wohl ausgerüstete Küche mit Kühlschrank,

Herd, Spülmaschine, Kaffeemaschine und nötigen Service. Es

gibt Esstisch, Couchabteilung und Flachbildschirm mit mindestens

10 TV-Kanälen. Die Hütte ist mit Wärmepumpe ausgerüstet, dies

gibt Luftzirkulation wenn es warm ist, und Heizung wenn man

dies braucht. Werden nicht an Gruppen vermietet. Rauchen und

Haustiere sind nicht erlaubt.

Vi har også...Dyner og puder inkl. – linned kan lejes.

We can also offer Log cabin, from massive logs

of 25 m2 Bjælkehytte i massiv fuldtømmer på 25 m

with shower and toilet.

2

med bad og toilet.

Wir haben auch Blockhaus aus massivem

Vollholz 25 m 2 mit Dusche und Toilette.

35 m 2

Duvets and pillows incl. – linen can be rent.

Deckbetten und Kissen inkl.

– Bettwäsche kann gemietet werden.

23


Super Dæk Service

er lige så meget autoværkSteD

Som Dækcenter

Dæk

Fælge

BremSer

Sporing

olieSkiFt

Batterier

uDStøDning

StøDDæmpere

aircon-Service

aFBalancering

ServiceeFterSyn

StyretøJSuDmåling

Udskiftning af olie og filter

– inkl. op til 4 liter olie

Olietype:

Kontrol af bremsefunktion

Kontrol af styrekugler og

bærekugler

Kontrol af slør i styretøj

Kontrol af forhjulslejer

Kontrol af baghjulslejer

Kontrol af kølervæskestand

Kontrol af udstødningens

stand

Kontrol af batteri

Kontrol af dæktryk

Kontrol af kilerem

Kontrol af lygternes funktion

Kontrol af lygteindstilling

Kontrol af aircon/klimaanlæg

Visuel kontrol af

olielækage fra motor

Visuel kontrol af olielækage

fra gearkasse

Visuel kontrol af dækkenes stand

Visuel kontrol af fjedre

og støddæmpere

Visuel kontrol af bremseklodser

og bremseskiver

Udlæsning af fejlkoder

Påfyldning af sprinklervæske

SupertJek

inkl. op til 4 liter 5W40 olie

kun

kr. 895,-

inkl. moms.

www.sds.dk

115196 12

More magazines by this user
Similar magazines