22.09.2015 Views

PUBLICACIONS Septembre 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sumari<br />

novetats<br />

2014<br />

col·leccions<br />

revistes<br />

FORA col·lecciÓ


novetats<br />

novetats


temes d’ Àngel Alsina i Xarxa d’EBM de Girona<br />

temes<br />

d’<br />

sumari novetats<br />

temes d’in-fàn-ci-a<br />

La descoberta del<br />

pensament matemàtic a<br />

l’escola bressol<br />

Autor: Àngel Alsina Pastells<br />

noveta<br />

i Xarxa d’Escoles Bressol<br />

Municipals de Girona<br />

Col·lecció: Temes d’Infància, 72<br />

Aquest llibre ens parla d’espais,<br />

Àngel Alsina<br />

temes d’infànc<br />

d’ambients i de propostes de joc<br />

construïts amb la intenció d’afavorir<br />

el pensament matemàtic a partir<br />

d’objectes coneguts pels infants i<br />

d’altres no tan pròxims.<br />

Xarxa d’Escoles<br />

Bressol Municipals<br />

de Girona<br />

Ens parla de la importància i la cura<br />

en la presentació i selecció dels<br />

materials, perquè –sigui quina sigui la<br />

seva procedència– sempre desvetllen<br />

la seva curiositat.<br />

Preu: 15,00 €<br />

72


sumari fora de<br />

col·lecció<br />

Fora de col·lecció<br />

La Convenció de les<br />

Nacions Unides sobre els<br />

Drets de l’Infant<br />

Autor: Jordi Cots Moner<br />

Col·lecció: Fora de col·lecció<br />

Aquest llibre ens parla d’espais,<br />

d’ambients i de propostes de joc<br />

construïts amb la intenció d’afavorir<br />

el pensament matemàtic a partir<br />

d’objectes coneguts pels infants i<br />

d’altres no tan pròxims.<br />

Ens parla de la importància i la cura<br />

en la presentació i selecció dels<br />

materials, perquè –sigui quina sigui la<br />

seva procedència– sempre desvetllen<br />

la seva curiositat.<br />

Preu: 12,00 €


Vaig començar a anar a escola als sis anys |<br />

sumari novetats<br />

Vaig començar a anar<br />

a escola als sis anys<br />

Memòries d’un mestre<br />

Testimonis<br />

Vaig començar a anar<br />

a l’escola als sis anys<br />

Memòries d’un mestre<br />

Autor: Joan Maria Girona Alaiza<br />

Col·lecció: Testimonis, 9,<br />

Aquestes memòries del mestre Joan<br />

M. Girona constitueixen un autèntic<br />

tractat de bona pedagogia, aquella<br />

que es va covant, lentament, en la<br />

relació diària i continuada amb infants,<br />

adolescents i joves que va prenent<br />

forma en l’intercanvi professional, en<br />

les lectures reposades en la reflexió<br />

sobre la pròpia pràctica, i acaba amb<br />

aquest llibre que teniu a les mans, un<br />

testimoni viu lluminós.<br />

Preu: 18,50 €<br />

9


Educació, resistència i esperança |<br />

7<br />

sumari novetats<br />

Educació,<br />

resistència<br />

i esperança<br />

Miquel Soler Roca<br />

Referents<br />

Educació, resistència<br />

i esperaça<br />

Autor: Miquel Soler Roca<br />

Col·lecció: Referents, 7<br />

Miquel Soler Roca és un dels grans de<br />

la pedagogia catalana. Poc conegut,<br />

perquè, semblantment al bisbe<br />

Casaldàliga, ha fet de l’Amèrica Llatina<br />

la seva altra pàtria. El seu pensament<br />

és pedagogia necessària, la que ens<br />

cal en aquests moments d’incertesa<br />

i torbacions. Una pedagogia<br />

profundament arrelada i, alhora,<br />

genuïnament universal, una pedagogia<br />

a contracorrent, que dialoga de tu a tu<br />

amb la resta de ciències socials, una<br />

pedagogia que justifica i reivindica la<br />

seva historicitat i la seva policitat.<br />

No n’anem sobrats, de pensadors<br />

del gruix, el rigor, la solidesa i el<br />

compromís de Miquel Soler Roca<br />

Preu: 20,00 €


sumari novetats<br />

CARME SOLÉ VENDRELL<br />

Mars<br />

Llívia<br />

petita història<br />

d’un gos d’atura<br />

Autora: Carme Solé Vendrell<br />

Col·lecció: MARS, 9<br />

D’ençà que vaig néixer, al poble de<br />

Falgars, a prop d’Olot, n’he passades<br />

de verdes i de madures. He passat<br />

fam, fred, por...” Amb aquestes<br />

paraules la Llívia, una gosseta d’atura,<br />

comença la seva petita i entranyable<br />

història, un relat que esdevé un crit a<br />

la llibertat, a la natura i a l’afecte.<br />

Preu: 17,95 €


novetats<br />

L’obediència<br />

ja no és<br />

una virtut<br />

Autor: Lorenzo Milani<br />

Col·lecció: Referents, 5<br />

Lorenzo Milani i els nois i noies de<br />

l’escola de Barbiana (Itàlia), autors<br />

de la coneguda CARTA A UNA MESTRA,<br />

una denúncia de les misèries i<br />

incompliments de l’escola pública<br />

envers els que més la necessiten, una<br />

anys abans havien escrit un autèntic<br />

tractat d’educació per a la pau i per<br />

a la ciutadania. Aquest tractat, molt<br />

allunyat de paraules grandiloqüents i<br />

de celebracions buides de contingut,<br />

continua sent d’una vigència<br />

extraordinària. Un document més<br />

necessari que mai en aquest temps de<br />

desconcert i de resignació però també<br />

d’esperança. Parlem de la CARTA ALS<br />

CAPELLANS CASTRENSES i de la CARTA<br />

ALS JUTGES, que es publiquen per<br />

primera vegada en català.<br />

Preu: 13,00 €


sumari novetats<br />

L’univers lector<br />

adolescent<br />

Dels hàbits de lectura<br />

a la intervenció educativa<br />

Autora: Mireia Manresa<br />

Col·lecció: Referents, 4<br />

La institució educativa pot incidir en<br />

els hàbits lectors dels joves? Com ho<br />

pot fer? Per contribuir a aquesta tasca,<br />

el llibre proposa una aproximació<br />

a les pràctiques lectores juvenils:<br />

què llegeixen els adolescents?, amb<br />

quina freqüència ho fan?, quina és<br />

la seva experiència de lectura? quins<br />

són els factors que influeixen en<br />

el seu contacte amb la literatura?<br />

L’apropament al lector s’utilitza en<br />

aquest treball per proposar a docents<br />

i mediadors línies d’actuació i<br />

estratègies efectives de foment<br />

de la lectura literària.<br />

Preu: 19,00 €


novetats<br />

Darrers quaderns<br />

de la col·lecció<br />

Matemàtiques<br />

Autora: Maria Antònia Canals<br />

Col·lecció: Els dossiers de la Maria<br />

Antònia Canals, números 16,17 i 18<br />

Partint de la convicció que en l’etapa<br />

de primària la construcció del pensament<br />

matemàtic s’ha de recolzar en la pròpia<br />

experiència i en la manipulació de materials<br />

tangibles, els quaderns s’han elaborat en<br />

estreta relació amb els «Dossiers de Maria<br />

Antònia Canals», editats per Rosa Sensat,<br />

que ofereixen a tothom la facilitat de<br />

treballar en la línia del gabinet GAMAR,<br />

de la Universitat de Girona. Per això els<br />

dossiers són molt recomanables per fer<br />

una utilització eficaç dels quaderns.<br />

Es proposen com a Objectiu:<br />

Ajudar els nens i nenes a generar<br />

les diverses nocions o conceptes<br />

matemàtics propis de l’etapa de<br />

maduració en què es troben.<br />

Donar-los l’ocasió de consolidar<br />

les capacitats bàsiques del seu<br />

pensament lògic.<br />

Facilitar el seu progrés en el<br />

camp dels nombres i operacions,<br />

del mesurament i la probabilitat,<br />

de la resolució de problemes i el<br />

coneixement geomètric de l’espai.<br />

Ser una invitació a treballar<br />

aquestes nocions d’una manera<br />

lúdica i alhora seriosa, fugint de<br />

la rutina i fomentant l’esforç i el<br />

plaer del descobriment.<br />

Preu: exemplar: 5,00 €


Artistes<br />

novetats<br />

Portada03.qxd 15/07/2014 12:26 PÆgina 1<br />

Darrer llibre de la col·lecció<br />

clica aquí<br />

oferta tota<br />

la col·lecció<br />

Autores: Soledat Sans i Marta Balada<br />

Col·lecció: Fragments, 15<br />

Els 26 artistes seleccionats per formar<br />

part d’aquest quinzè volum són<br />

Josef Albers, Miquel Barceló, Pierre<br />

Bonnard, Joan Brossa, Alexander Calder,<br />

Paul Cézanne, Antoni Gaudí, Andy<br />

Goldsworthy, Edward Hopper, Alexei von<br />

Jawlensky, Vassili Kandinski, Paul Klee,<br />

Antonio López, Henri Matisse, Joan Miró,<br />

Piet Mondrian, Henry Moore, Giorgio<br />

Morandi, Edvard Munch, Giuseppe<br />

Penone, Pablo Picasso, Niki de Saint<br />

Phalle, Antoni Tàpies, Vincent van Gogh,<br />

Andree Volkmann i Zush Evru.<br />

La col·lecció va néixer el 2004 amb el<br />

primer títol, “L’enderroc”, i ha continuat<br />

amb “Lletres”, “Miravaca”, “Mediterrani<br />

enllà”, “Tu i els altres”, “Siluetes”,<br />

“Arquitectura”, “L’entorn”, “Bestiari”,<br />

“Mira i dibuixa”, “Regne vegetal”,<br />

“La línia”, “Pinta” i “Volum”.<br />

Preu: exemplar: 15,00 €


novetats<br />

Fer recerca<br />

a Secundària<br />

Un repte per a l’alumnat<br />

i per al professorat<br />

Autora: María del Pilar Menoyo Díaz<br />

Col·lecció: Premis, 10<br />

Si volem una educació per a tota la<br />

població, que accepti les diferències<br />

i que aprofiti la diversitat com una<br />

oportunitat per promoure l’aprenentatge,<br />

haurem de portat a terme pràctiques<br />

educatives per estimular la creativitat, la<br />

gestió de la informació i la comunicació<br />

de resultats. Una pràctica educativa en<br />

aquesta línia és fomentar la realització<br />

de treballs de recerca per part del<br />

alumnes sense exclusió des<br />

de primer d’ESO<br />

Preu: 17,00 €


Una altra mirada<br />

a les tutories<br />

Educació emocional a l’escola<br />

novetats<br />

Autores: Isabel Fuertes Valro<br />

i Minerva Gabarró Ollé<br />

Col·lecció: Dossiers, 75<br />

Les noves generacions formen part<br />

d’una societat tecnològicament<br />

avançada però emocionalment<br />

afectada i, de retruc, els nostres<br />

alumnes experimenten aquests canvis<br />

d’acord amb la realitat social on<br />

viuen, els quals afecten directament<br />

el seu estat emocional i generen<br />

actituds i comportaments sovint<br />

negatius. L’experiència pedagògica<br />

ens ha ensenyat que hem de saber<br />

preveure i afrontar aquesta realitat<br />

amb optimisme i trobar un camí que<br />

obri les portes a un nou plantejament<br />

didàctic, en què la part emocional hi<br />

tingui cabuda i hi trobi resposta de la<br />

mateixa manera que la part racional.<br />

Preu: 22,00 €


sumari novetats<br />

Escola Slow<br />

Pedagogia del quotidià<br />

Autora: Penny Ritscher<br />

Col·lecció: Temes d’Infància, 71<br />

Ens trobem davant d’una emergència<br />

cultural nova: infants atrapats en el<br />

parany dels estereotips dels mitjans<br />

de comunicació de masses<br />

i en els desitjos induïts<br />

per la publicitat.<br />

Escola Slow no és un llibre sobre<br />

l’educació lenta. Lent no ha de ser<br />

l’adjectiu que descrigui una escola<br />

respectuosa amb els diferents ritmes<br />

dels infants, mestres i famílies i on<br />

dia rere dia hi ha un anar i venir<br />

de relacions i de moments de vida<br />

quotidiana.<br />

Preu: 10,00 €


sumari novetats<br />

Nena,<br />

no siguis<br />

mestra!<br />

Autores: Isabel Brunet<br />

i Maria Magdalena Mercadé<br />

Col·lecció: Testimonis, 8<br />

Aquest llibre és per a tots els públics,<br />

perquè al cap i a la fi tots hem anat<br />

a l’escola. Quan les i els futurs<br />

mestres acaben Magisteri pensen<br />

que intervindran en la formació de<br />

noves generacions. És cert, però mai<br />

t’imagines, nena, quants imprevistos no<br />

teòrics, sinó reals com la vida mateixa,<br />

hauràs de resoldre en un tres i no res.<br />

Aquest llibre t’ho vol fer descobrir de<br />

manera distesa, però tingues clar que<br />

les situacions possibles són infinites.<br />

Preu: 15,00 €


sumari novetats<br />

La socialització<br />

a l’escola ressol<br />

Autora: Anna Tardos (ed.)<br />

Col·lecció: Temes d’Infància, 70<br />

Aquest llibre descriu amb rigor la<br />

complexitat del procés de socialització<br />

de l’infant, valorant les oportunitats i<br />

riscos que comporta. Una aproximació<br />

al procés d’entrada de l’infant a<br />

l’escola bressol i l’acompanyament en<br />

el comportament social, resultat de<br />

les investigacions i experiències de les<br />

mestres de l’Institut Pikler.<br />

Preu: 10,00 €


sumari novetats<br />

La pantalla infinita<br />

Manual contra<br />

l’analfabetisme mediàtic<br />

Autor: Ramon Breu<br />

Col·lecció: Premis, 9<br />

A través d’aquestes pàgines, la Marta,<br />

una esforçada tutora de Secundària, ens<br />

deixarà entrar a la seva classe perquè<br />

puguem observar com parla amb el seu<br />

alumnat dels mitjans, i com treballa per<br />

lluitar contra l’analfabetisme mediàtic.<br />

I després, amb una vocació<br />

eminentment pràctica i competencial,<br />

trobarem un bon contingent d’activitats<br />

preparades per portar-les a l’aula<br />

i començar a educar en comunicació<br />

i a educar en pantalles.<br />

Preu: 17,00 €


Excursions i<br />

activitats Primària<br />

i Secundària<br />

15 sortides al medi natural<br />

novetats<br />

Autores: Maria Manent<br />

i Conxita Màrquez<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat, 73<br />

Aquest dossier és el resultat d’una<br />

llarga vida professional de mestra i<br />

de molts anys treballant en l’àrea de<br />

Coneixement del Medi Natural, Social i<br />

Cultural al Cicle Superior de Primària.<br />

És un recull de sortides a llocs bonics,<br />

interessants i variats de casa nostra,<br />

útil per a educadors, famílies i alumnes<br />

que es vulguin acostar a la natura de<br />

forma lúdica i didáctica.<br />

Preu: 21,00 €


novetats<br />

Competència<br />

informacional:<br />

del currículum<br />

a l’aula<br />

Autores: Anna Blasco i Gloria Durban<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat, 72<br />

En aquest llibre es presenta una<br />

proposta per a l’articulació de la<br />

competència informacional als centres<br />

educatius, conceptualitzada de<br />

forma transversal i interdisciplinària<br />

i utilitzant un model específic per a<br />

la seva sistematització. S’estructura<br />

en dos blocs, un primer on es vincula<br />

aquesta competència al currículum i a<br />

l’organització educativa, i un segon bloc<br />

que fa referència a la pràctica educativa<br />

i a la programació. Les concrecions<br />

que recull prenen en consideració els<br />

recursos i els entorns d’aprenentatge,<br />

com ara la biblioteca escolar i les<br />

eines TIC, així com orientacions<br />

metodològiques específiques i<br />

exemples concrets d’aplicació.<br />

Preu: 20,00 €


El teatre<br />

en l’educació<br />

Reflexions i praxis<br />

novetats<br />

Autor: Ignasi Roda<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat, 71<br />

Aquest llibre neix de la pràctica<br />

teatral de molts anys en escoles,<br />

instituts i grups de teatre, d’un<br />

aprenentatge constant on cada dia<br />

s’hi afegeixen idees i experiències<br />

noves. Aquest dossier és l’ordenació<br />

de la manera d’entendre i fer teatre<br />

de l’autor i perquè sigui utilitzat pels<br />

qui s’endinsen en aquesta aventura<br />

creativa tan apassionant. Feu ús<br />

d’allò que més us convingui i no<br />

renuncieu a crear el vostre propi<br />

mètode per fer del teatre la millor<br />

eina d’aprenentatge que us pugueu<br />

imaginar.<br />

Preu: 21,00 €


novetats<br />

Competència<br />

científica i lectora<br />

a secundària<br />

L’ús de textos a les classes<br />

de ciències<br />

Autores: Conxita Márquez<br />

i Àngels Prat (eds.)<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat; 70<br />

Aquest llibre és el resultat de la tasca<br />

d’un grup de professores i professors de<br />

ciències que es van proposar incidir en la<br />

competència comunicativa dels estudiants<br />

de secundària, i especialment en la<br />

comprensió lectora i en les repercussions<br />

en el desenvolupament de la competència<br />

científica. El treball s’ha desenvolupat<br />

en el si del grup LIEC de la UAB. En el<br />

llibre es presenten vint-i-cinc propostes,<br />

aplicades a l’aula, d’activitats de lectura<br />

de documents de temàtiques científiques.<br />

En totes hi plana la intenció de formar un<br />

lector capaç de comprendre un text per<br />

aprendre ciències o d’aprendre ciències<br />

per aprendre a llegir.<br />

Preu: 21,00 €


novetats<br />

La programació<br />

en el nou currículum<br />

Les competències bàsiques<br />

a l’educació primària<br />

Autora: Susanna Aránega<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat; 69<br />

Aquest llibre estableix les bases per<br />

aprendre a planificar, així com per saber<br />

quins beneficis suposa per al centre<br />

una correcta programació i la utilitat<br />

de la mateixa, tenint com a punt de<br />

partida els principis bàsics del nou<br />

currículum, molt especialment pel que<br />

fa a les competències bàsiques. És un<br />

material de fàcil ús, que posa les bases<br />

per aconseguir que la pràctica diària<br />

no quedi al servei de la improvisació<br />

i doti de coherència interna l’itinerari<br />

educatiu.<br />

Preu: 25,00 €


Del viure i del morir<br />

Propostes per acostar-nos<br />

a l’experiència de la finitud<br />

novetats<br />

Autora: Anna Nolla<br />

Col·lecció: Dossiers Rosa Sensat, 68<br />

Aquest llibre aporta elements<br />

nous i profitosos a totes aquelles<br />

persones que treballen amb infants<br />

i adolescents. A aquells que en<br />

algun moment s’han proposat parlar<br />

de la vida i la mort amb l’objectiu<br />

d’aprendre a conviure amb el dolor i<br />

la tristesa, però també amb el plaer<br />

i l’alegria, perquè tot plegat ens<br />

pertany mentre vivim.<br />

Preu: 20,00 €


Vint mestres i pedagogues catalanes del segle xx |<br />

8<br />

sumari novetats<br />

Vint mestres<br />

i pedagogues<br />

catalanes<br />

del segle xx<br />

Un segle de renovació<br />

pedagògica a Catalunya<br />

Joan Soler Mata<br />

(coordinador)<br />

Referents<br />

Vint mestres i pedagogues<br />

catalanes del segle XX<br />

Un segle de renovació<br />

pedagògica a Catalunya<br />

Autor: Joan Soler Mata (coordinador)<br />

Col·lecció: Referents, 8<br />

Un segle de renovació pedagògica a<br />

Catalunya analitza l’evolució de l’educació<br />

a Catalunya, des de l’escola a la universitat,<br />

a través de la mirada, el pensament, l’obra<br />

i l’activitat educativa i, en def nitiva, de<br />

l’estudi de vint protagonistes amb perf ls<br />

i trajectòries biogràf ques i aportacions<br />

ben diferents. La selecció realitzada vol<br />

ref ectir la complexitat i heterogeneïtat<br />

de les inf uències, referents, propostes<br />

i pràctiques educatives renovadores de<br />

la Catalunya del segle xx. Cadascun dels<br />

capítols s’ha encarregat a persones amb<br />

perf ls i trajectòries també diversos però, en<br />

tots els casos, ca-pacitades per oferir una<br />

visió objectiva sobre la mestra i pedagoga<br />

estudiada i, a la vegada, per donar les<br />

claus per comprendre el context educatiu<br />

del moment.<br />

properament


FORMACIÓ


col·leccions<br />

Col·leccions


col·leccions<br />

sumari<br />

Dossiers<br />

rosa sensat<br />

Aquesta col·lecció<br />

ofereix un ventall ampli<br />

de propostes reals i<br />

contrastades, a l’entorn de<br />

temes diversos d’aplicació<br />

directa a les aules de<br />

Primària i Secundària:<br />

des de com introduir el<br />

teatre a l’escola, fins a<br />

com programar, passant<br />

per propostes innovadores<br />

de tutorització d’alumnes<br />

o guies de sortides a la<br />

natura. A la col·lecció<br />

Dossiers trobareu resposta<br />

a totes les vostres<br />

inquietuds.


col·leccions<br />

Els Dossiers<br />

de la Maria<br />

Antònia Canals<br />

Autora: Maria Antònia Canals<br />

Col·lecció: Els dossiers de la Maria<br />

Antònia Canals<br />

Recull els materials que l’autora ha<br />

anat elaborant al llarg de la seva<br />

dilatada trajectòria conjuntament amb<br />

el gabinet GAMAR de la Universitat de<br />

Girona. Una col·lecció imprescindible<br />

per posar a l’abast de tot el professorat<br />

una oferta innovadora i evidenciar el<br />

paper del material en l’aprenentatge de<br />

les matemàtiques en educació infantil,<br />

educació primària i ESO.<br />

Els materials de la col·lecció no volen<br />

donar resposta a cap currículum,<br />

ni oficial ni personal. Només s’han<br />

escollit uns temes clau i s’han<br />

intentat aprofundir des de la mirada<br />

matemàtica i des de la voluntat<br />

d’adequar-los als nens<br />

i les nenes.<br />

Preu exemplar 101-109: 16,00 €<br />

Preu exemplar 110: 19,95 €


col·leccions<br />

Quaderns<br />

de matemàtiques<br />

de la Maria<br />

Antònia Canals<br />

Autora: Maria Antònia Canals<br />

Col·lecció: Els dossiers de la Maria<br />

Antònia Canals<br />

Es proposen com a Objectiu:<br />

• Ajudar els nens i nenes a generar<br />

les diverses nocions o conceptes<br />

matemàtics propis de l’etapa de<br />

maduració en què es troben.<br />

Partint de la convicció que en l’etapa<br />

de primària la construcció del pensament<br />

matemàtic s’ha de recolzar en la pròpia<br />

experiència i en la manipulació de materials<br />

tangibles, els quaderns s’han elaborat en<br />

estreta relació amb els «Dossiers de Maria<br />

Antònia Canals», editats per Rosa Sensat,<br />

que ofereixen a tothom la facilitat de<br />

treballar en la línia del gabinet GAMAR,<br />

de la Universitat de Girona. Per això els<br />

dossiers són molt recomanables per fer<br />

una utilització eficaç dels quaderns.<br />

• Donar-los l’ocasió de consolidar<br />

les capacitats bàsiques del seu<br />

pensament lògic.<br />

• Facilitar el seu progrés en el<br />

camp dels nombres i operacions,<br />

del mesurament i la probabilitat,<br />

de la resolució de problemes i el<br />

coneixement geomètric de l’espai.<br />

• Ser una invitació a treballar<br />

aquestes nocions d’una manera<br />

lúdica i alhora seriosa, fugint de<br />

la rutina i fomentant l’esforç i el<br />

plaer del descobriment.<br />

Preu: exemplar: 4,85 €


col·leccions<br />

Mars<br />

Una col·lecció que vol<br />

recuperar els àlbums de<br />

literatura per a infants<br />

considerats clàssics, sigui<br />

pel valor del text o pel de<br />

les il·lustracions.<br />

Coedició de Rosa Sensat<br />

i Edicions Magenta.<br />

Preu: 17,95 € tres títols


col·leccions<br />

sumari<br />

Testimonis<br />

Reflexions fetes per<br />

mestres i adreçades<br />

a mestres, que neixen<br />

de la descripció i reflexió<br />

del que representa<br />

aquest nostre ofici.


col·leccions<br />

Premis<br />

Recull de les obres<br />

guanyadores del premi<br />

Marta Mata de pedagogia.<br />

Es distingeixen amb aquest<br />

premi projectes educatius<br />

d’interès per contribuir a<br />

la renovació pedagògica<br />

a partir de bones<br />

experiències.


col·leccions<br />

sumari<br />

Referents<br />

Textos teòrics de referència<br />

que afronten temes<br />

d’actualitat pedagògica.


col·leccions<br />

temes d’in-fàn-ci-a<br />

Llibres que presenten<br />

reflexions i experiències<br />

relacionades amb<br />

l’educació dels infants<br />

de 0 a 6 anys del nostre<br />

país i també de la resta<br />

de l’estat i del món.


col·leccions<br />

Escoltem-los!<br />

Experiències de les escoles<br />

i llars d’infants de la ciutat<br />

de Reggio Emília. Donar<br />

la paraula als infants és<br />

l’aventura valenta d’aquesta<br />

col·lecció que ens esperona a<br />

obrir bé les orelles i escoltar<br />

aquesta veu ignorada.


col·leccions<br />

sumari<br />

Reggio Children<br />

Els Cent llenguatges<br />

dels infants<br />

Catàleg bilingüe (català-castellà)<br />

corresponent a l’exposició Els<br />

100 llenguatges dels infants, on<br />

els infants de les escoles bressol<br />

i parvularis de Reggio expliquen<br />

els seus pensaments, les seves<br />

hipòtesis i solucions, sobre el<br />

món, sobre les persones, sobre<br />

els sentiments i les emocions,<br />

i mostren de què són capaços<br />

si tenen al costat un adult que<br />

confia en ells i els escolta.<br />

Preu: 20,00 €


col·leccions<br />

sumari<br />

Tema general<br />

Recull el debat i les<br />

conclusions del Tema<br />

General de l’Escoles<br />

d’Estius de l’Associació<br />

de Mestres Rosa Sensat.<br />

Preu: 12,00 €


col·leccions<br />

sumari<br />

Jo sóc de...<br />

És un recorregut per la vida<br />

d’un infant d’una cultura<br />

diferent a la nostra. Una<br />

manera d’apropar-nos-hi,<br />

de reconèixer-l’hi allò<br />

d’essencial que tenim en<br />

comú, a la vegada que<br />

valorem l’enorme riquesa de la<br />

fantàstica diversitat humana.<br />

Preu: 10,00 € tres títols


col·leccions<br />

sumari<br />

Jo vinc de...<br />

Parla de les inquietuds i les<br />

dificultats d’una persona<br />

estrangera que s’ha integrat<br />

a l’entorn sociocultural del<br />

nostre país. Una perspectiva<br />

que ajuda a comprendre les<br />

diferències i similituds entre<br />

cultures, tot fomentant-ne<br />

el respecte mutu.<br />

Preu: 10,00 € tres títols


col·leccions<br />

sumari<br />

Coedicions<br />

amb Octaedro<br />

S’editen en llengua<br />

castellana volums de<br />

diferents col·leccions:<br />

Temas de Infancia,<br />

Colección Pikler, La<br />

escucha que no se da,<br />

Colección Rosa Sensat<br />

i Dosieres.


evistes<br />

REVISTES


PERSPECTIVA<br />

ESCOLAR<br />

sumari revistes<br />

És una revista bimestral<br />

editada per l’Associació de<br />

Mestres Rosa Sensat, que<br />

aparegué el desembre de<br />

l’any 1974. La revista<br />

s’adreça als professionals<br />

de l’educació i contribueix<br />

a difondre experiències<br />

educatives innovadores i<br />

promoure reflexions teòriques<br />

sobre l’ensenyament obligatori,<br />

particularment dels infants<br />

de 6 a 16 anys i l’educació<br />

en general.<br />

Preu exemplar: 9,00 €


in-fàn-ci-a<br />

sumari revistes<br />

És una revista bimestral de<br />

l’Associació de Mestres Rosa<br />

Sensat que va aparèixer el<br />

juliol de 1981 amb vocació<br />

de constituir un fòrum viu de<br />

comunicació, reflexió, diàleg i<br />

col·laboració per a tots els que<br />

estan relacionats amb l’atenció<br />

i educació dels infants<br />

de 0 a 6 anys.<br />

Preu exemplar: 8,70 €


infànciaaeu-ro-pa<br />

sumari revistes<br />

És una revista bianual<br />

que aparegué el 2001. Es publica<br />

simultàniament en 15 llengües<br />

per tot Europa, inclòs el català i<br />

el castellà, amb l’objectiu de ser<br />

una font important d’informació,<br />

de reflexió i d’inspiració sobre<br />

nous desenvolupaments i noves<br />

iniciatives per millorar<br />

les vides dels infants.<br />

Preu exemplar: 6,50 €


in-fan-cia<br />

sumari revistes<br />

Es una revista bimestral de la<br />

Associació de Mestres Rosa<br />

Sensat que apareció en 1990 con<br />

voluntad de constituir un punto<br />

de reflexión y debate en torno a la<br />

educación de 0 a 6 años entre los<br />

docentes de toda España.<br />

Precio ejemplar: 8,70 €


infànciaeneu-ro-pa<br />

sumari revistes<br />

És una revista bianual<br />

que apareció el 2001, para<br />

las personas interesadas en la<br />

educación de la infancia y para<br />

todos los que trabajan con y<br />

para los niños de 0 a 10 años.<br />

Indispensable para mantenerse<br />

informado de las políticas,<br />

de la investigación y las<br />

prácticas europeas. Publicada<br />

simultaneamente en ocho<br />

lenguas por una red de<br />

revistas europeas.<br />

Precio ejemplar: 6,50 €


in-fan-cia latinoamericana<br />

sumari revistes<br />

Se editan tres números al año.<br />

Esta revista pretende articular<br />

una red entre profesionales<br />

del campo de la infancia de<br />

los países latinoamericanos,<br />

para crear un medio de<br />

comunicación e intercambio<br />

de ideas y experiencias<br />

pedagógicas, así como una<br />

herramienta de reflexión y<br />

colaboración desde la práctica<br />

y la teoría, al servicio de<br />

la formación continua y la<br />

renovación pedagógica de<br />

los maestros de educación<br />

infantil.<br />

Revista Virtual gratuita


fora<br />

col·lecció<br />

FORA col·lecciÓ


sumari fora de<br />

col·lecció<br />

Connecta’t<br />

per aprendre<br />

Aprenentatge social<br />

i personalitzat<br />

Autor: Jordi Jubany i Vila<br />

Col·lecció: Fora de col·lecció<br />

Es presenten els marcs de<br />

referència que serveixen per<br />

desenvolupar activitats interessants<br />

i innovadores amb l’ajuda de les<br />

TIC (tecnologies de la informació<br />

i de la comunicació). Es faciliten<br />

recursos, experiències i propostes<br />

per aprofitar tot aquest potencial<br />

al ritme de cadascú. D’una banda,<br />

les TIC permeten personalitzar els<br />

aprenentatges, i de l’altra, aprendre<br />

socialment. S’adreça als docents<br />

i a tota persona interessada en<br />

l’aprenentatge, el coneixement, la<br />

identitat, la col·laboració i les noves<br />

tecnologies.<br />

Preu: 14,90 €


s umari fora de<br />

col·lecció<br />

Dibuixar, mirar<br />

i pensar. Volum 1<br />

Una manera d’ensenyar arts<br />

plàstiques a l’escola. Volum 2<br />

Autores: Montserrat Torres Tarrés<br />

i Roser Juanola Argemí<br />

Preu: 58,00 €


sumari fora de<br />

col·lecció<br />

Educació emocional<br />

i llenguatge en el<br />

marc de l’escola<br />

Autora: Josepa Gómez Bruguera<br />

Preu: 16,90 €


sumari fora<br />

col·lecció<br />

Instruments per<br />

a la coordinació<br />

de centres<br />

educatius<br />

Autors: Pere Darder; Conrad<br />

Izquierdo; Artur Noguerol;<br />

Enric Vilaplana<br />

Preu: 13,41 €


sumari fora<br />

col·lecció<br />

Quins llibres...?<br />

Selecció de llibres<br />

infantils i juvenils<br />

Autors: Seminari de<br />

Bibliografia Infantil i Juvenil<br />

de la biblioteca Rosa Sensat<br />

Preu: 12,00 €


A la Biblioteca de Rosa Sensat<br />

hi trobaràs tot el què et cal:<br />

• Arxius de grans pedagogs<br />

• Fons històric de pedagogia<br />

• Darreres novetats en educació<br />

• Les millors revistes d’educació i pedagogia<br />

• Assaigs de pedagogia i educació<br />

• Llibres de didàctica<br />

• Llibres per infants i joves, imprescindibles<br />

per bastir la teva biblioteca escolar<br />

Tot un fons especialitzat per afavorir<br />

la teva tasca educativa.<br />

Vine a la biblioteca<br />

i posa’t al dia. T’ajudarem!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!