Views
10 months ago

AU CAK

Buku ini menarik dan

Buku ini menarik dan berkesan kerana : Sesuai dengan perkembangan umur kanakkanak dari umur 8 bulan hingga 3 tahun. Panduan ringkas disediakan dalam setiap buku. Rancangan mengajar boleh dibeli secara berasingan. Buku ini disusun untuk merangsang perkembangan kognitif dan fizikal anak. Membantu mengeratkan hubungan dan interaksi antara anak dengan ibu bapa atau guru. 14 Cerita yang bersesuaian dengan peringkat umur anak dan ilustrasi yang menarik dapat menarik minat anak terhadap buku. Aktiviti kesedaran fonemik diperkenalkan. Anak perlu sedar bahawa setiap perkataan terdiri daripada bunyi-bunyi asas yang bergabung dan boleh dipisahkan. Ini merupakan kemahiran prabacaan yang penting.

Panduan Ibu Bapa Peruntukkan masa untuk sesi membaca bersama anak setiap hari. Kajian menunjukkan ibu bapa atau guru yang membacakan buku kepada anak setiap hari menghasilkan anak yang suka akan buku dan tinggi daya tumpuan. Masa paling sesuai untuk sesi membaca bersama anak ini ialah sebelum anak tidur pada waktu malam. Ibu bapa atau guru hendaklah membaca dengan suara yang kuat dan ceria. Anak pada awal usianya suka akan alunan suara ibu bapa atau guru yang membacakan buku ini. Tutup mata anak semasa bermain permainan ‘Au Cak’ seperti di dalam buku. Teruskan permainan dengan menyorokkan objek seperti bola kecil dan minta anak mencarinya. 15