camping_brozura

igord6

KEMPINGY NA SLOVENSKU

CAMPSITES IN SLOVAKIA

www.slovakia.travel

www.caravaning.sk


• Zoznam kempingov / číslo kempingu • List campsites / campsite no.

1 Intercamp Zlaté piesky

2 Slnečné jazerá Senec

3 Camping Park Karpaty

4 Autokemp Rudava

5 Camping Pullmann

6 Stellplatz Čilistov

7 Thermalpark DS

8 Caravan camp DS

9 Apartmány - Karavany

10 CHO Vincov les

11 TK Vincov les

12 Camping Sereď

13 RS Gazárka

14 Retro Thermal Diakovce

15 Autocamping Panoráma

16 Duchonka Camping

17 u sv. Hurbana Podhájska

18 Camping Vodník

19 Kemping Margita-Ilona

20 Kemping Rybníky

21 TK Chalmová

22 ATC Nitrianske Rudno

23 Camping Slnečné skaly

24 ŠRZ Drienok

• Vysvetlivky symbolov • Legend for symbols


25 Autokemping Varín

26 ATC Belá - Nižné Kamence

27 Autocamping Trusalová

28 Kemp Tília Gäceľ

29 Autocamp Stará Hora

30 Autocamp JAMI

31 Camp Oravice

32 Marina Liptov

33 Vila Betula Rezort

34 Mara camping

35 Camping Sojka

36 Kemping Bystrina

37 EKO Kemping LEO

38 ATC Dolná Strehová

39 Autokemping Tajov

40 Camping Sedliacky dvor

41 RO Kurinec

42 Kemping Jasov

43 Camp Košice

44 ATC Tatranská Štrba

45 Intercamp - Hotel Tatranec

46 Goralský dvor

47 Camping Dunajec

48 Autocamp Levoča

49 Autokemp Domaša

50 Monica Camp&Glamp

• Umiestnenie kempingov • Location of campsites

Spracovala Slovenská asociácia

campingu a caravaningu - SACC

z podkladov kempingov.

Vydané 5/2019


INTERCAMP **

ZLATÉ PIESKY

BRATISLAVA

www.intercamp.sk

GPS N 48.1883611 E 17.185566

00421 2 44450592

1

• Zlaté piesky sú najväčší rekreačno-športový areál

na území hlavného mesta SR, Bratislavy. Nakoľko ide

o spojenie prírodného kúpaliska 54 ha a ubytovacích

kapacít, je tu veľký výber možností, ako stráviť

príjemné chvíle vašej dovolenky. Areál Zlatých pieskov

ponúka okrem ubytovacích kapacít aj veľa možností

na aktívny oddych. Bratislava poskytuje široké možnosti

na spoločenské a kultúrne využitie. Pre milovníkov

cykloturistiky sú pripravené prekrásne cyklotrasy

po brehoch rieky Dunaj. Nájdete tu množstvo múzeí,

divadiel, kín, významné národné kultúrne pamiatky -

hrad Devín, Bratislavský hrad, možnosti návštevy

Viedne (60 km), vodného diela Gabčíkovo (40 km),

ako aj výstavy a veľtrhy umožňujúce návštevníkom

stráviť počas pobytu príjemné chvíle.

•Zlaté Piesky is the largest recreational and sports

complex on the territory of the capital of Slovakia, Bratislava.

As there is a connection between the 54-hectare natural

swimming pool and the accommodation facilities, there

is a wide selection of opportunities to spend the vacation

time pleasantly. Apart from accommodation facilities,

the Zlaté Piesky complex offers many opportunities for

active relaxation. Bratislava offers many social and cultural

opportunities to spend one’s time. Beautiful cycling trails

along the banks of the Danube River are waiting for cycling

lovers. You can find many museums, theaters, cinemas,

important national cultural monuments - Devín Castle,

Bratislava Castle, possibilities of visiting Vienna (60 km),

the Gabčíkovo Dam (40 km) as well as exhibitions and

trade fairs, allowing visitors to enjoy a pleasant time

during their stay.


SLNEČNÉ JAZERÁ ***

SENEC

www.slnecnejazera.eu

GPS N 48.213614 E 17.410635

00421 2 45923324

2

• Slnečné jazerá v Senci sú jedným z najznámejších a najnavštevovanejších

letných stredísk cestovného ruchu na Slovensku. Prírodné podmienky jazier

sú mimoriadne priaznivé pre letnú turistiku. Mierne podnebie, teplá voda

s priemerom 25 °C, slnečný svit vyše 2200 hodín za rok. Bohaté možnosti

ubytovania, stravovania a ďalších služieb priamo v areáli jazier, možnosti

vodných športov a rybolovu, umožňujú prežiť nezabudnuteľné chvíle

na trávnatých a štrkových plážach. Ubytovanie je zabezpečené v bungalovoch,

penziónoch a hoteloch rôznej kategórie. V karavanovom kempingu je miesto

pre cca 200 karavanov a v stanovom kempingu priestor pre 500 stanov.

Priamo v areáli sa nachádzajú detské ihriská, plážové futbalové, volejbalové

a hádzanárske ihriská, tenisové kurty, outdoorové cvičiace zariadenia, minigolf,

požičovňa športových potrieb (kajaky, vodné bicykle), tobogany, minifutbalové

ihrisko a vodný futbal. Počas letnej turistickej sezóny sa konajú v areáli jazier

diskotéky a hudobno-zábavné podujatia. Na severnej strane Slnečných jazier

sa nachádza aquapark.

• The Sunny Lakes in Senec are one of the most famous and visited

summer tourism centers in Slovakia. The natural conditions of the lakes are

very favorable for summer tourism. A mild climate, warm water with an

average of 25 °C and sunlight over 2,200 hours per year. Plentiful options

for accommodation, dining and other services right on the lakes, water sports and

fishing opportunities make it possible to spend unforgettable moments on the grassy

and gravel beaches. Accommodation is provided in bungalows, guest houses and

hotels of various categories. In the caravan campsite, there is space for about 200

caravans and in the tent camping area, there is space for 500 tents. There are children‘s

playgrounds, beach football, volleyball and handball courts, tennis courts, outdoor

exercise equipment, minigolf, sports equipment rental (kayaks, water bikes), toboggans,

a minifootball field and water football right on the grounds. During the summer tourist

season, disco clubs and music-entertainment events take place. There is an aquapark

on the north side of the Sunny Lakes.


CAMPING PARK ***

KARPATY

KUCHYŇA

www.campingparkkarpaty.sk

GPS N 48.406666 E 17.16682433

00421 903 934506

3

• Camping Park Karpaty sa nachádza pri vodnej nádrži nad obcou Kuchyňa,

pri západnom úpätí Malých Karpát na hranici Chránenej krajinnej oblasti

Malé Karpaty. Oblasť v bezprostrednej blízkosti Camping Park Karpaty

tvoria hlboké lesy, v ktorých prevládajú listnaté porasty. Camping je určený

hlavne pre milovníkov panenskej prírody, turizmu a cykloturistiky. Relax

a odpočinok u nás nájdu rodiny s deťmi aj jednotlivci. Pre našich hostí

ponúkame 20 stanovíšť so spevneným povrchom a elektrickou prípojkou

pre obytné automobily. Pre stany, prívesy a karavany je k dispozícii

ďalších 50 stanovíšť v areáli. Okolie Camping Park Karpaty ponúka široké

možnosti pre oddych, plávanie, pešiu turistiku, cykloturistiku a rybolov.

V areáli Camping Park Karpaty sa tiež nachádza Disc golfové ihrisko.

Poznávacie výlety z Camping Park Karpaty vám umožnia spoznať historické

a architektonické pamiatky Malých Karpát.

• Camping Park Karpaty is located by the water reservoir above the village

of Kuchyňa, at the western foot of the Little Carpathians on the border

of the Protected Landscape Area of the Little Carpathians. The area in

the immediate vicinity of Camping Park Karpaty consists of deep forests

dominated by deciduous trees. The campground is designed especially

for nature, tourism and cycling lovers. Both, families with children as well

as individuals can relax here. We offer 20 sites with a paved surface and

electrical connection for motor homes for our guests. For tents, trailers

and caravans, an additional 50 sites are available. The surroundings of

Camping Park Karpaty offer a wide range of opportunities for relaxation,

swimming, walking, cycling and fishing. There is also a Disc Golf course on

the Camping Park Karpaty grounds. Sightseeing trips from Camping Park

Karpaty allow you to discover the historical and architectural monuments

of the Little Carpathians.


AUTOKEMP *

RUDAVA

MALÉ LEVÁRE

www.autokemprudava.sk

GPS N 48.4913888 E 16.955833

00421 902 165427

4

• Autokemp RUDAVA sa nachádza neďaleko

obce Malé Leváre, 40 km juhozápadne od

Bratislavy a 8 km od okresného mestečka

Malacky. Je súčasťou rekreačnej oblasti RUDAVA,

v ktorej sa nachádza jazero so štrkovými

a pieskovými plážami, obkolesené borovicovými

lesmi. Miesto je vhodné na plávanie, slnenie,

rekreáciu, rybolov a hubárčenie. Je dobrým

východiskom pre pešiu turistiku a výlety

na bicykloch po blízkom a širokom okolí.

Záhorácka nížina je druhým najväčším

miestom v počte slnečných dní na Slovensku.

Blízka dostupnosť Čiech, Rakúska a Bratislavy

predurčujú toto miesto ako ideálne pre vašu

rekreáciu.

• Autocamp RUDAVA is located near the village

of Malé Leváre, 40 km northwest of Bratislava

and 8 km from the district town of Malacky. It

is part of the RUDAVA recreation area, which

features a lake with gravel and sand beaches

surrounded by pine forests. The place is suitable

for swimming, sunbathing, recreation, fishing

and mushrooming. It is a good starting point

for hiking and cycling trips around the nearby

and wider area. The location of the Záhorácka

Lowlands has the second most sunny days in

Slovakia. The proximity of the Czech Republic,

Austria and Bratislava makes this place ideal for

your recreation.


CAMPING ***

PULLMANN

PIEŠŤANY

5

www.campingpiestany.sk

GPS N 48.576229 E 17.832257

00421 905 113687

• Camping Pullmann je malý rodinný camping známy pokojným a pokojným

prostredím s pohodovou atmosférou. Nachádza sa na brehu rieky Váh a jazera

Sĺňava, 1,5 km od svetoznámych liečebných kúpeľov a centra mesta Piešťany.

Camping ponúka 50 miest pre karavany, 30 miest pre stany a 35 pevných lôžok

v chatkách a v ubytovni. V rámci campingu môžete využívať priestory petangového

ihriska, detského ihriska, bazény, novú reštauráciu so skvelým pivom a grilovanými

BBQ špecialitami. Camping zabezpečuje rôzne typy firemných a rodinných akcií,

zrazy pre karavaningové kluby a veľa iného.

• Pullmann Campground is a small family campground known for its serene and

peaceful environment with a relaxed atmosphere. It is located on the banks of

the Váh River and Lake Sĺňava, 1.5 km from the world-famous spa and the city

center of Piešťany. The campground offers 50 spots for caravans, 30 for tents

and 35 fixed beds in cottages and hostel. The campground facilities include a

petang playground, a children‘s playground, swimming pools, a new restaurant

with great beer and grilled BBQ specialties. The campground provides various

types of corporate and family events, caravan gatherings and much more.


STELLPLATZ

ČILISTOV

ŠAMORÍN

www.cilistov.sk

GPS N 48.013518 E 17.308606

00421 903 045198

6

• Stellplatz - karavanové státie sa nachádza v oplotenom areáli obce

Šamorín, časť Čilistov, ležiacom 20 km od hlavného mesta Bratislavy pri rieke

Dunaj. Kapacita miest na státie je do 25 karavanov. Stellplatz sa nachádza

v atraktívnej oblasti, nudiť sa tu určite nebudete. Všetky zaujímavosti

a atrakcie sú od nás len na skok. Neďaleko sa nachádza najširšia časť zdrže

vodného diela Gabčíkovo, ktorú oddeľuje od Čilistova vysoká hrádza.

Koruna hrádze súčasne slúži aj ako cyklotrasa Bratislava - Gabčíkovo. Pod

hrádzou stojí Hotel Kormorán so svojím krásnym parkom, lagúnou a lávkou.

Ak máte chuť na cyklotúru, odporúčame navštíviť Kompu - Kyselica, ktorá

vás bezplatne prevezie na druhú stranu vodnej nádrže do obce Vojka. Kompa

je vzdialená od Čilistova cca 5 km. V susedstve je aquapark s vodným svetom,

dostihy, parkúr a lesopark. Platí sa prostredníctvom parkovacieho automatu.

Budeme radi, ak sa u nás zastavíte a vôbec nám nebude prekážať, ak si

vytiahnete svoje markízy a strávite tu niekoľko dní.

• Stellplatz - caravan parking is located in a fenced area in the village of Šamorín

in the district of Čilistov, located 20 km from the capital of Bratislava near the

Danube River. The capacity of parking places is up to 25 caravans. Stellplatz is

located in an attractive area that you definitely won’t be bored in. All sites and

attractions are just around the corner from us. The widest part of the Gabčíkovo

water reservoir, separated from Čilistov by a tall dyke, is located nearby. The

crown of the dyke also serves as the Bratislava - Gabčíkovo cycling route. The

Kormorán Hotel with its beautiful park, lagoon and footbridge is located under

the dyke. If you want to cycle, we recommend visiting the Kyselica ferry, which

will take you to the other side of the water reservoir in the village of Vojka free

of charge. The ferry is located about 5 km from Čilistov. There is an Aquapark

with a water world, horse racing, show jumping and a forest park in the vicinity.

Payment is made through the parking machine. We will be happy if you visit

us and we won’t mind at all if you pull out your sunshade and spend a few

days here.


AUTOKEMPING **

THERMALPARK

DUNAJSKÁ STREDA

www.thermalpark.sk

GPS N 47.981516 E 17.608492

00421 950 675235

7

• Autokemping Thermalpark** sa nachádza priamo

v areáli Thermalparku Dunajská Streda. Použitie

prenosných grilov a roštov ponúkaných v obchodnej

sieti je povolené. V cene ubytovania v autokempingu

je zahrnutá aj vstupenka do Thermalparku, kde sa

na ploche 18 hektárov nachádza 10 vnútorných

a vonkajších bazénov s termálnou vodou s teplotou

od 26 °C do 39 °C, ktorá má priaznivé účinky hlavne

pri problémoch s pohybovým ústrojenstvom.

Návštevníkom túžiacim po osviežení sú k dispozícii

štyri vnútorné a šesť vonkajších bazénov. Pre malé

deti ponúka kúpalisko počas letnej sezóny vyžitie

v detskom bazéne so zábavnou šmykľavkou a pestrý

animačný program. Väčší nadšenci adrenalínu a zábavy

majú možnosť vyskúšať toboganovú vežu so siedmimi

toboganmi.

• Thermalpark camping** is located directly in the

complex of Thermalpark Dunajská Streda. The use of

portable barbecues and grates offered in the commercial

network is permitted. The price of camping includes

entry to the Thermalpark where 10 indoor and outdoor

pools with thermal water with a temperature of 26 °C

to 39 °C, which has a positive effect especially in the

case of problems with the musculoskeletal system,

awaits you on an area of 18 hectares. Visitors can

enjoy four indoor and six outdoor swimming pools. For

children, the swimming pool offers a children‘s pool

with fun slides and a various animation program during

the summer season. Those seeking an adrenalinefueled

experience and fun have the chance to try out

a toboggan tower with seven toboggans.


CARAVAN CAMP DS *

DUNAJSKÁ STREDA

www.caravancamp.sk

GPS N 47.986744 E 17.611538

00421 907 167224

8

• CARAVAN CAMP DS sa nachádza 100 metrov

od termálneho kúpaliska na 40-árovom pozemku.

Poskytujeme tu ubytovanie v rodinnom dome, čo je

vlastne trojizbový apartmán so samostatnými kuchyňami

a sociálnymi zariadeniami i veľkou terasou. Kapacita lôžok

je 2-krát 4 osoby a raz 5. Novovybudovaný termálny areál

v Dunajskej Strede sa rozkladá na ploche 26 hektárov

s prírodným jazerom vhodným na člnkovanie. V areáli

kúpaliska je 7 bazénov s termálnou vodou, minigolfové,

tenisové, volejbalové a detské ihriská, tobogany a

stravovacie zariadenia. V areáli je celosezónny objekt s

krytým sedacím bazénom, sauna, fitnescentrum. Termálna

voda s teplotou 54-56 o C s liečivými účinkami na choroby

pohybového ústrojenstva sa získava z geotermálneho vrtu

z hĺbky 1600 m.

• CARAVAN CAMP DS is located 100 meters from

a thermal swimming pool on 40 ares of land. We provide

accommodation in a family house there, which is actually

a three-room apartment with a separate kitchen and social

facilities and a large terrace. The capacity of the beds is 2

times 4 persons and 1 times 5 persons. The newly-built

thermal complex in Dunajská Streda spreads over an area

of 26 hectares and contains a natural lake suitable for

boating. There are 7 swimming pools with thermal water,

minigolf course, tennis and volleyball courts, children‘s

playgrounds, water slides and eating facilities. There is

also a post-season building with a covered seating pool,

a sauna and a fitness center. Thermal water temperature of

54-56 °C with medicinal effects on locomotory diseases is

obtained from a geothermal well from a depth of 1600 m.


APARTMÁNY -

KARAVANY **

VEĽKÝ MEDER

www.dokempu.sk

GPS N 47.852417 E 17.775782

00421 907 498490

9

• Apartmány sa nachádzajú na pozemku v areáli rodinného domu

so záhradou a veľkou trávnatou plochou. Vynikajúce prostredie na oddych

a strávenie rodinnej dovolenky. Ďalšou výhodou je neďaleké termálne

kúpalisko vo Veľkom Mederi, neďaleko Dunajskej Stredy. Apartmány sú

vybavené kuchynkou so základným vybavením, TV a sociálnym zariadením.

K dispozícii sú 2, 3 a 4-lôžkové apartmány. Ponúkame celoročné

ubytovanie. Náš areál ponúka parkovanie vo dvore, možnosť detských

i skupinových športových hier (hojdačky, preliezačky, pieskovisko, trávnatá

plocha), záhradný gril, ohnisko a posedenie pod altánkom. V blízkosti

(cca 800 m) sa nachádza termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi s mnohými

vodnými atrakciami a športovými možnosťami. V 15 km vzdialenosti

je ďalšie termálne kúpalisko s možnosťou športovania, ako sú napríklad

tenis a minigolf. Z kultúrno-historických pamiatok sa v okolí nachádza

Žitnoostrovné múzeum a ďalšie zaujímavé objekty v Dunajskej Strede

a Komárne.

• The apartments are located on the grounds of a family house, with a garden

and a large grassy area. An excellent setting for relax and spending family

vacations here. Another advantage is the nearby thermal swimming pool

in Veľký Meder, near Dunajská Streda. The apartments are equipped with a

kitchenette with basic equipment, a TV and sanitary facilities. There are 2-, 3-

and 4-bedroom apartments available. We offer year-round accommodation.

Our complex offers parking in the courtyard, the possibility of sports games

for children and groups (swings, climbing frames, a sandbox, and a grassy

area), a garden grill, fireplace and sitting under the gazebo. Nearby (about

800 m), there is the thermal swimming pool in Veľký Meder with many water

attractions and sports opportunities. There is another thermal swimming pool

with sports facilities, such as tennis and mini-golf 15 km away. Cultural and

historical monuments include: Žitnoostrovné Museum and other interesting

sites in Dunajská Streda and Komárno.


AUTOKEMPING *

CHATOVÁ OSADA

TK VINCOV LES

SLÁDKOVIČOVO

www.vincovles.sk

GPS N 48.204718 E 17.673931

00421 905 605329

10

• Autokemping sa nachádza priamo v areáli

Termálneho kúpaliska Vincov les. Vybudovaných je tu

5 bazénov. V autokempingu je možné prenocovanie

nielen v stane, ale aj v obytnom prívese a karavane,

ďalej je k dispozícii ubytovanie v 4-miestnych chatkách

s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou.

V regióne je možnosť navštíviť niekoľko zaujímavostí

(hrad Šintava, kaštieľ v Šali, Svoradova jaskyňa,

múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci). Súčasťou

kempu je veľká reštaurácia vhodná na rodinné oslavy,

svadby, firemné akcie. V ponuke sú raňajky formou

švédskych stolov, obedové menu, ako aj výber

z pestrého jedálneho lístka. Našim ubytovaným

ponúkame možnosť polpenzie/plnej penzie.

• The motor camp is located directly in the area

of the Vincov les thermal swimming pool. There

are 5 pools. It is possible to spend the night in a

tent, trailer or caravan, while accommodation in

4-person cabins with their own sanitary facilities

and a kitchen is also available. Several attractions

can be visited in the region (Šintava Castle, Manor

House, Svorad’s Cave, Museum of Beekeeping

in Kráľová pri Senci). A large restaurant suitable

for family celebrations, weddings and corporate

events is also a part of the camp. Breakfast is

served in the form of a buffet and a lunch menu

as well as meals from an extensive menu is available.

We offer our guests the possibility of half board/

full board.


AUTOKEMPING *

TERMÁLNE

KÚPALISKO

VINCOV LES

SLÁDKOVIČOVO

www.vincovles.com

GPS N 48.205659 E 17.675428

00421 911 499666

11

• Termálne kúpalisko Vincov les sa nachádza na južnom Slovensku

pri štátnej ceste Galanta - Sládkovičovo, približne 55 kilometrov

od Bratislavy. Kúpalisko využíva termálny vrt, z ktorého vyteká termálna

voda s teplotou 62 stupňov Celzia. V areáli je v prevádzke 5 bazénov.

Plavecký s teplotou vody 26 °C, 2 rekreačné bazény s teplotou 28 °C. Pre

najmenších je k dispozícií detský bazén s teplotou 32 °C a pre tých, ktorí

preferujú skôr pokojné posedávanie v horúcej vode, môžu využívať počas

celej letnej sezóny pokojový bazén s termálnou vodou s teplotou 38 °C

a masážnymi tryskami. Okrem kúpania si môžete v areáli zahrať stolný tenis,

volejbal, využiť 5 rôznych fit strojov nainštalovaných vo fit parku. Počas

celého leta v areáli sporadicky prebiehajú sprievodné akcie so zaujímavými

interaktívnymi prezentáciami podľa ponuky a počasia ako spestrenie

dovolenkových chvíľ. Kúpalisko ponúka možnosť stravovania vo viacerých

bufetoch s rýchlym občerstvením priamo v areáli.

• Thermal swimming pool Vincov les is located in southern Slovakia on the

state road Galanta Sládkovičovo, about 55 km from Bratislava. The swimming

pool uses a thermal well, from which the thermal water flows at a temperature

of 62 degrees Celsius. There are 5 pools on the grounds. A swimming pool

with a water temperature of 26 °C, 2 recreational pools with a temperature

of 28 °C. For the smallest children, there is a 32-degree children‘s pool, and

for those who prefer sitting peacefully in nice hot water, they can enjoy a

quiet swimming pool with 38 °C thermal water and massage jets throughout

the summer season. In addition to swimming, you can play table tennis,

volleyball, or use the 5 different types of fitness equipment set up in the fitness

park. Throughout the summer, there are accompanying events organized

sporadically with interesting interactive presentations according to the offer

and the weather, as a way of spicing up the holiday time. The swimming pool

offers a variety of fast-food snack bars in the area.


CAMPING SEREĎ *

SEREĎ

www.campingsered.sk

GPS N 48.292096 E 17.756876

00421 903 934506

12

• Príjemná atmosféra v campingu vás privedie na iné myšlienky a spestrí

váš pobyt s rodinkou, so známymi alebo s priateľmi. Biliard, stolný futbal

alebo TV pre športových fanúšikov vám zaženú nudu a doprajú pekný pôžitok

po prežitom dni. Koncerty, festivaly, živé vystúpenia, súťaže vo varení gulášu

alebo disco zábavy sú len niektoré z akcií, ktoré camping ponúka. Camping

ponúka kvalitné služby v oblasti ubytovania, stravovania, oddychu, športu,

kempovania v príjemnom prostredí mimo mesta na brehu rieky Váh.

Pre najmenších je k dispozícii detský bazén a pre náročnejších tobogan

s bazénom na spríjemnenie letných mesiacov.

• The pleasant atmosphere in the campground will inspire you with new ideas

and liven up your stay with your family, acquaintances or friends. Billiards,

table football or TV for sports fans will entertain you and nicely top off your

day. Concerts, festivals, live performances, goulash cooking competitions,

or discos are just some of the events that the campground offers. It offers

quality accommodation, dining, recreation, sports and camping services in

a pleasant environment outside the city on the banks of the Váh River. For

the youngest ones, there is a children‘s pool, and for the most demanding ones,

a waterslide with a pool during the summer months.


RS GAZÁRKA *

ŠAŠTÍN-STRÁŽE

www.gazarka.sk

GPS N 48.633196 E 17.139583

00421 34 6592348

13

• Rekreačné stredisko Gazárka sa nachádza v blízkosti

železničnej trate v prostredí krásnych borovicových lesov.

Gazárka pozostáva z piatich jazier, ktoré vznikli po vyťažení

piesku. Sú využívané na rekreáciu a rybolov. Jazerá ponúkajú

oddych na upravených pieskových plážach s pozvoľným

prístupom do vody. Jazerá obklopujú krásne a zdravé borovicové

a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov a zberačov lesných

plodov. Turistov a cykloturistov lákajú lesné cesty a chodníky,

pomocou ktorých sa zoznámia so zaujímavosťami blízkeho

i vzdialenejšieho okolia. Náučný chodník vám umožní spoznať

krásu tejto prírody. Každý tu nájde skutočnú oázu ticha a pokoja,

kde nie je vystavený žiadnym rušivým vplyvom. Chatová oblasť

ponúka turistom ubytovanie v 4, 5 a 6-lôžkových chatkách,

ktoré sú umiestnené medzi dvomi jazerami, alebo možnosť

stanovania.

• The Gazárka Recreation Resort is located near the railway

line in the beautiful pine woods. Gazárka consists of five lakes

that originated after the sand was extracted. They are used

for recreation and fishing. The lakes offer relaxation on the

sandy beaches with a gradual access to the water. The lakes are

surrounded by beautiful and healthy pine and oak forests, which

are a paradise for those who enjoy gathering mushrooms and

forest berries. Tourists and cyclists are sure to be enticed by the

forest paths and walkways by which they will be acquainted with

the attractions of the immediate and distant surroundings. The

educational trail lets you discover the beauty of this countryside.

It is a real oasis of silence and tranquility without any interference

for everyone. The cottage area offers tourists accommodation

in 4-, 5- and 6-bed cabins located between two lakes, or the

possibility of camping.


KEMPING *

RETRO THERMAL

DIAKOVCE

www.retrothermaldiakovce.eu

GPS N 48.0975 E 18.339497

00421 911 815990

14

• Kemping Retro Thermal Diakovce ja súčasťou kúpaliska, ktoré sa nachádza

4 km od obce Diakovce medzi mestami Galanta a Šaľa, približne 65 km

od Bratislavy. Termálne kúpalisko Diakovce, ktoré mnohí veľmi dobre poznajú

celé desaťročia, láka na svoje termálne pramene už tak dlho, že si s ním

spájajú letné dovolenky už naši starí rodičia. Detské bazény sú opatrené

celoplošnými tienidlami. Voda a vedierko - detičky sa prehrajú celý deň bez

rizika úpalu. Bazény sú napúšťané termálnou vodou, ktorá vyviera z hĺbky

780 m a na povrchu dosahuje teplotu 38 °C. Voda má priaznivé účinky

na kĺbové a reumatické ochorenia a blahodarne pôsobí na odbúranie stresu.

Bazény pre ubytovaných v objekte sú prístupné neobmedzene. Vychutnať

si môžete plávanie za skorého rána alebo užiť romantiku v teplej vode

aj po západe slnka. Kemping je nedeliteľnou súčasťou kúpaliska. Vybavený je

bežne potrebným zariadením kempu. Dostatočný počet elektrických prípojok

po celej ploche. Pre stanujúcich je k dispozícii spoločný chladiaci box.

• Retro Thermal Diakovce campground is part of the swimming pool located

4 km from Diakovce between the towns of Galanta and Šaľa, about 65 km

from Bratislava. Diakovce thermal pool, which many have known for decades,

has been attracting people to their thermal springs for so long, that even our

grandparents associate them with summer holidays. The children‘s pools are

equipped with all-round sun shades. Water and buckets - children can play

all day long without the risk of sunburn. The pools are filled with thermal

water, which rises up from a depth of 780 m and has a surface temperature

of 38 °C. The water has beneficial effects on joint and rheumatic diseases and

provides stress reduction. There are no restrictions on access to the pools for

guests in the building. Enjoy a swim in the early morning or enjoy romance

in warm water even after sunset. The campground forms an integral part of

the swimming pool. It is equipped with the usual campground equipment.

There is a sufficient number of electrical connections across the whole area.

A common cooling box is available for tents.


AUTOCAMPING *

PANORAMA

TERMÁLNE

KÚPALISKO

KOMÁRNO

www.panoramakn.sk

GPS N 47.757295 E 18.136241

00421 35 7778719

15

• Autocamping sa nachádza v tichom a príjemnom prostredí mesta Komárno

v blízkosti hotela Panoráma. Je celý oplotený, zatrávnený, poskytuje elektrické

prípojky s individuálnym meraním spotreby. Kemping poskytuje svojim hosťom

cenovo zvýhodnený vstup na termálne kúpalisko. Súčasťou blízkeho hotela

je reštaurácia, denný bar a spoločenská miestnosť. Kúpalisko v Komárne

je vybudované na ploche 2,5 ha. Má dva aktívne termálne pramene s teplotou

vody 45 a 30 °C. Návštevníci môžu využívať plavecký a výukový bazén, detské

aj sedacie bazény. Svojimi krásami, zaujímavosťami a príjemnou atmosférou

si región získava čoraz viac návštevníkov. K prírodným pokladom patrí množstvo

chránených území, kultúrno-historické pamiatky a termálne kúpaliská. Mesto

Komárno má veľké množstvo kultúrno-historických pamiatok. Pevnostný systém,

kde dlhodobým plánom mesta je zaradenie celého pevnostného systému do

zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, tiež Alžbetin most, Kostol

sv. Ondreja, Kaplnka sv. Jozefa, malá synagóga, kostoly pravoslávnej, evanjelickej

a katolíckej cirkvi.

• Auto-camping is situated in calm and pleasant environment of town Komárno

nearby the hotel Panorama. The camping is fenced all around, with grassy

surface inside, providing electric connections with individual power consumption

measurement. The camping provides its guests with favorably priced access to

thermal pools. The nearby hotel includes restaurant, daily bar and entertainment

premises. Thermal pools in Komárno are built on the area of 2.5 hectares and consist

of two active thermal springs with water temperature of 45 °C and 30 °C. The visitors

can use swimming pool and training pool, as well as children and sitting pools. Thanks

to its beauties, interesting places and pleasant atmosphere, the region Komárno has

attracted lately more and more visitors. Natural beauties of the region include many

protected territories, cultural - historical monuments and thermal springs/pools.

Town Komárno has many cultural - historical monuments. The town has been striving

for a long time to have the town fortress included in the list of cultural heritage

UNESCO. There is also the Alžbeta bridge, St. Ondrej Church, St. Jozef Chapel, a small

Synagogue, and Eastern- Orthodox, Evangelic and Catholic churches.


DUCHONKA

CAMPING *

PRAŠICE

www.duchonkacamping.sk

GPS N 48.6683616 E 18.0921305

00421 902 337672

16

• U nás nečakajte preplnené pláže ani kolóny automobilov -

náš kemp je uložený v lone prekrásnej prírody Považského

Inovca a pri troche šťastia v ňom narazíte aj na srnku či veveričku.

Stanovanie v tieni stromov je ozajstnou oázou, pre tých

s boľavým chrbtom máme pripravené „retro“ drevené bungalovy

so samostatnou kuchynkou a kúpeľňou. Okrem ubytovania

v chatkách kemp disponuje rozľahlou lesnou plochou ideálnou

pre stanovanie, kempovanie či karavaning. K dispozícií na týchto

plochách sú takisto elektrické prípojky, ohniská s lavičkami a sociálne

zariadenia. Či už preferujete cestnú alebo horskú cyklistiku, u nás si

určite prídete na svoje. Pre cestných cyklistov je vyznačená trojica

pekných cyklotrás, kopírujúcich zaujímavé miesta v regióne. Pohorie

Považského Inovca zase ponúka stovky kilometrov novovyznačených

chodníkov v atraktívnom horskom teréne s vyhľadávanou trasou

na Panskú Javorinu.

• Do not expect overcrowded beaches or convoys of vehicles at our

place our campground is nestled in the beautiful nature of Považský

Inovec, and if you are lucky, you’ll even find a deer or a squirrel.

Camping in the shade of trees is a real pleasure, for those with

a sore back we have prepared „retro“ wooden bungalows with

a separate kitchen and bathroom. In addition to lodging in bungalows,

the campground offers a vast forest area ideal for camping or

caravanning. There are also electrical connections, fireplaces with

benches and sanitary facilities available in these areas. Whether

you prefer road or mountain biking, you will definitely find what

you’re looking for at our facility. For cyclists, there is a trio of nice

biking trails, each showing you interesting places in the region. The

Považský Inovec Mountain Range offers hundreds of kilometers of

newly-marked trails in attractive mountain terrain with a popular

route to Panská Javorina.


KEMPING ****

U SVÄTÉHO

URBANA

PODHÁJSKA

www.obecpodhajska.sk

GPS N 48.0975 E 18.339497

00421 911 184077

17

• Obec Podhájska sa nachádza na južných výbežkoch

Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 170

metrov. Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie

kúpeľné a turistické atrakcie na Slovensku. Sme radi,

že máte záujem si vybrať za cieľ svojej dovolenky

alebo výletu práve toto krásne a čarovné miesto.

Liečivá termálna voda, ktorej účinky už pomohli

mnohým ľuďom, sa v takomto zložení nachádza len tu

a má podobné účinky ako Mŕtve more. Kemping****

u svätého Urbana susediaci s termálnym kúpaliskom

s priamym vstupom poskytuje návštevníkom

ubytovanie vo voľnej prírode s kapacitou 30 miest

na umiestnenie karavanov a 60 miest na stanovanie.

Ide o najvyšší štandard kempu na Slovensku.

• The village of Podhájska is situated on the southern

slopes of the Pohronská Hills, at an altitude of 170

meters above sea level. Podhájska is one of the most

visited spa and tourist attractions in Slovakia. We

are glad that you are interested in choosing this

beautiful and magical place for your holiday or trip.

The healing thermal water, the effects of which have

already helped many people, can be found in such a

composition only here and it has similar effects to the

Dead Sea. The Campground**** u svätého Urbana (at

St. Urban), adjacent to the direct-access thermal spa

provides visitors with accommodation in the open with

a capacity of 30 sites for caravans and 60 sites for

camping. It is the highest standard of camping

in Slovakia.


CAMPING VODNÍK *

JUR NAD HRONOM

18

www.campingvodnik.sk

GPS N 48.123651 E 18.622054

00421 905 345738

• Camping Vodník sa nachádza v blízkosti rieky Hron, v nerušenej a tichej

časti periféria obce Jur nad Hronom. Prvotnou myšlienkou bolo vybudovanie

príjemného miesta pre už aktívnych vodákov splavujúcich rieku Hron,

no myšlienka sa rozšírila na ponuku pre úplne všetkých záujemcov, ktorí chcú

vyskúšať zážitkové vodácke aktivity, prípadne stráviť pohodový deň v kruhu

priateľov a rodiny, to znamená, že hlavnou náplňou je ponuka splavovania

prevažne dolného toku rieky Hron. Kemping sa nachádza na pozemku

s rozlohou viac ako 3 hektáre s priestormi určenými pre ubytovanie, stanovanie

a karavaning. Kemping sa nachádza v tesnej blízkosti cyklotúry, ktorá spája

dediny pozdĺž rieky Hron až do Starého Tekova.

• The Camping Vodník is located near the Hron River, in the undisturbed and

quiet part of the village of Jur nad Hronom. The first idea was to build a nice place

for already active boaters rafting the Hron River, but the idea was expanded for

all those who want to try out adventure boating activities or spend a relaxing day

with friends and family. Thus the main offer is rafting mostly the lower reaches of

the Hron River. The campground is located on an area of more than 3 hectares,

with facilities for accommodation, camping and caravanning. The campground

is located in close proximity to the cycle path connecting the villages along

the Hron River to Starý Tekov.


KEMPING **

MARGITA-ILONA

LEVICE

www.margita-ilona.sk

GPS N 48.1902777 E 18.661944

00421 907 494928

19

• Margita-Ilona leží na rozhraní Podunajskej nížiny

a Štiavnických vrchov. Okolie tvorí pahorkatina vhodná

na nenáročné prechádzky. Od Levíc je vzdialené 6 km

v smere na Šahy a tvorí ho kúpalisko so štyrmi bazénmi,

autokempingom s 250 lôžkami, elektrickými prípojkami

pre stany a karavany, športoviskami, reštauráciami

a bufetmi a príslušnou infraštruktúrou. Ubytovanie

je zamerané na rodiny s deťmi. Všetky športové ihriská

a športové potreby sú pre ubytovaných hostí zdarma.

Mesto Levice poskytuje viacero možností pre zaujímavé

spestrenie pobytu návštevníkov. Patrí sem Levický hrad

s expozíciou Tekovského múzea v Brhlovciach, vodný

mlyn v Bohuniciach a zaujímavá je neďaleká Banská

Štiavnica so svojou bohatou históriou. Okolie ponúka

aj niekoľko pekných cykloturistických trás.

• Margita-Ilona lies on the border of the Danube

Lowlands and the Štiavnica Mountains. The surrounding

area consists of rolling land suitable for light walks.

The city of Levice is 6 km away from and includes

a swimming pool with four pools, a caravan site

with 250 beds, electric connections for tents and

caravans, sports fields, restaurants and buffets and

the appropriate infrastructure. The accommodation

is focused on families with children. For guests, all sports

fields and sports equipment are free of charge. The city

of Levice offers several options to liven up the stay of

visitors. This includes Levice Castle with the exhibition of

the Tekov Museum, stone houses in Brhlovce, the water

mill in Bohunice and the nearby Banská Štiavnica with

its rich history. The surrounding area also offers several

nice cycling routes.


KEMPING **

RYBNÍKY

OPATOVCE

www.campingopatovce.sk

GPS N 48.860756 E 17.965278

00421 903 951208

20

• Kemping Rybníky Opatovce sa nachádza v katastri obce Opatovce

v blízkosti mesta Trenčín. Je ľahko dostupný pre obyvateľov okolitých obcí

a vďaka blízkosti diaľnice aj pre návštevníkov zďaleka. Novovznikajúci kemp

vyrástol v areáli rybníkov, ktoré potešia bohatou osádkou rýb. Miesto sa

stalo svojou výhodnou polohou obľúbenou destináciou na organizovanie

hudobných festivalov. Počas roka sa tu konajú rybárske preteky. Deti sa

potešia koníkom, vidieť sa dajú i iné hospodárske zvieratá. Veľký záujem

je aj o cyklistický chodník, ktorý vedie priamo pred naším kempom a spája

Piešťany s Trenčínom a je súčasťou Vážskej cyklomagistrály. Kemping sa

môže stať východiskovým bodom pre výlety na okolité hrady: Trenčiansky

hrad, Beckovský hrad, Čachtický hrad a hrad Tematín. Navštíviť sa dá pútnické

miesto Skalka, Haluzická tiesňava, ako aj veľa iných krásnych turistických

atrakcií pre milovníkov pešej alebo cyklistickej turistiky.

• Rybníky Opatovce Campground is located in the village of Opatovce

near the city of Trenčín. It is easily accessible to the inhabitants of the

surrounding villages and for visitors from far away thanks to the proximity

of the motorway. The new campground was created in an areal with

multiple fishponds, which will delight with their supply of fish. The place

has become a favourite destination for organizing music festivals on account

of its convenient location. There are fishing competitions during the year.

Children can enjoy the horses and other livestock as well. The bike path that

leads directly in front of our campsite and connects Piešťany with Trenčín

and is part of the Vážska Cycle Route is also very popular. The campground

can become the starting point for trips to surrounding castles: Trenčín

Castle, Beckov Castle, Čachtice Castle and Tematín Castle. You can visit the

pilgrimage site Skalka, Haluzická tiesňava as well as many other beautiful

tourist attractions for lovers of hiking or cycling tourism.


TERMÁLNE

KÚPALISKO *

CHALMOVÁ

www.chalmova.sk

GPS N 48.670307 E 17.494734

00421 46 5493320

21

• Autokemping sa nachádza priamo v areáli Termálneho kúpaliska

Chalmová. Na termálnom kúpalisku je počas letnej sezóny

v prevádzke päť bazénov: 25-metrový plavecký bazén s hĺbkou

vody 1,5 metra, detský 25-metrový bazén s hĺbkou vody 0,8 -

1,2 metra, detský bazénik s hĺbkou vody 0,3 metra a dva kryté

regeneračné bazény. Všetky bazény sú napúšťané termálnou

vodou z vrtu. Teplota vody v bazénoch je od 28 stupňov do 36

stupňov. Priamo z termálneho kúpaliska je možno uskutočňovať

turisticko-poznávacie výlety po vyznačenom poznávacom

chodníku na Malý Lubín a do prekrásnej Bystričianskej doliny

s Veľkou skalou, ktorá je vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.

Cez Bystričany a termálne kúpalisko vedie cykloturistická trasa.

Neďaleké Bojnice s čarokrásnym Bojnickým zámkom a známou

ZOO neďaleko od kúpaliska a patria medzi najnavštevovanejšie

miesta Slovenska.

• The motor camp is located directly in the area of the Chalmová

Thermal swimming pool. There are five pools in operation during

the summer season. A 25 meter swimming pool with a depth of

1.5 meters, a 25 meter children‘s pool with a water depth of 0.8

- 1.2 meters, a children‘s pool with a water depth of 0.3 meters

and two indoor regeneration pools. All pools are filled with

thermal water from an exploratory well. The water temperature

in the pools ranges from 28 degrees to 36 degrees. You can

take sightseeing trips directly from the thermal swimming pool

along the marked walking trail to Malý Lubín and the beautiful

Bystričianska valley with Veľká skala hill, which was declared

a national nature reserve. A cycling route leads through Bystričany

and the thermal swimming pool. The nearby Bojnice with the

beautiful Bojnice Castle and the famous zoo are among the most

visited places in Slovakia.


CAMPING *

NITRIANSKE

RUDNO

www.camping-nrudno.sk

GPS N 48.804610 E 18.476028

00421 948 174730

22

• Camping sa nachádza priamo na brehu priehrady pri obci Nitrianske Rudno

v údolí medzi Strážovskými vrchmi, vytvárajúcimi unikátnu siluetu „spiaceho

mnícha“, a pohorím Magura, len 12 km od kúpeľného mestečka Bojnice

s jedinečným Bojnickým zámkom a najväčšou ZOO na Slovensku. Vyberte sa

na pešiu túru po vyznačených trasách, zdolajte na bicykli vrcholy, ktoré

sa vám odvďačia prekrásnym výhľadom, vycestujte za poznaním histórie,

doprajte si kúpeľ v liečivej termálnej vode alebo sa skúste pozrieť na svet

z vtáčej perspektívy. Ak vám to nestačí, skočte si z 3000 m výšky 1500 m voľným

pádom, pričom ručíme za zvýšenie hladiny adrenalínu a nezabudnuteľný zážitok.

Zámok Bojnice. Národná kultúrna pamiatka. Jeden z najkrajších a najstarších

zámkov na Slovensku (1113). Počas letných mesiacov v okolí zámku nájdete

množstvo zaujímavých atrakcií. Bojnice sú od Campingu Nitrianske Rudno

vzdialené len 12 km. Neďaleko Nitrianskeho Rudna nájdete aj prekrásnu

dedinku Čičmany s nezabudnuteľnými historickými chalúpkami. Kúpele Bojnice

sú vzdialené od Nitrianskeho Rudna cca 12 km. ZOO Bojnice - najväčšia zoologická

záhrada na Slovensku.

• The campground is located directly on the banks of the dam near the village of

Nitrianske Rudno, in the valley between the Strážov Mountains, creating a unique

silhouette of a “sleeping monk” and the Magura Mountains, only 12 km from the

spa town of Bojnice with the unique Bojnice Castle and the largest zoo in Slovakia.

Take a hike along the marked trails, conquer peaks by bike which will reward you

with magnificent views, learn about history, take a bath in the healing thermal

water, or try taking a look at the world from a bird‘s eye view, and if this is not

enough for you, jump from 3000 m high - 1500 m of free fall, which we guarantee

will raise your adrenaline level and provide you with an unforgettable experience.

Bojnice Castle. National cultural monument. One of the most beautiful and oldest

chateaus in Slovakia (1113). During the summer months, you can find many

interesting attractions around the castle. Bojnice is just 12 km from Nitrianske

Rudno Campground. Near Nitrianske Rudno, you will find the beautiful village of

Čičmany, with unforgettable historical cottages. Bojnice Spa is about 12 km from

Nitrianske Rudno. ZOO Bojnice - the largest zoo in Slovakia.


CAMPING **

SLNEČNÉ SKALY

RAJECKÉ TEPLICE

www.camping-raj.sk

GPS N 49.142048 E 19.719171

00421 903 982233

23

• Green camping Slnečné skaly je vhodný najmä

pre rodiny s deťmi a pre každého, kto hľadá oddych

a relax v prírodnom prostredí. Camping sa nachádza

v Rajeckej doline, v nádhernom prostredí chránenej

prírodnej rezervácie, 3 km od kúpeľného mesta

Rajecké Teplice, medzi obcami Porúbka a Poluvsie.

Krásne lúky ohraničené z jednej strany pretekajúcou

riekou Rajčianka a na druhej strane týčiace sa

Slnečné Skaly dodávajú tú správnu atmosféru

na chvíle oddychu a relaxácie. Camping ponúka plochu

na ubytovanie vo vlastných obytných autách,

obytných prívesoch, v zruboch a chatke v chatovej

osade campingu Slnečné skaly. Rozloha campingu

je 3,5 ha. Plocha pre karavany a stanovanie je trávnatá

s možnosťou posedenia pri ohniskách.

• Green camping Slnečné skaly is ideal for families with

children and all those who seek peace and relaxation

in nature. The campground is located in the Rajecká

valley, in a beautiful protected nature reserve, 3 km

from the spa town of Rajecké Teplice, between the

towns of Porúbka and Poluvsie. The beautiful meadows

bordered on one side by the Rajčianka River and on

the other, by the towering Slnečné Skaly (Sunny Rocks)

provide the perfect atmosphere for peaceful relaxation.

The campground offers an area for accommodation in

one’s own caravans, trailers, tents, cabins and cottages

in the cottage settlement of Slnečné skaly campground.

The area of the campground is 3.5 ha. The site for

caravans and camping is grassy with the possibility

of sitting by a campfire.


AUTOKEMPING ŠRZ *

DRIENOK

MOŠOVCE

www.drienok.sk

GPS N 48.9031 E 18.891952

00421 905 442831

24

• Športovo-rekreačné zariadenie Drienok sa nachádza na okraji malebnej

dedinky Mošovce. Ak milujete aktívny oddych v prírode, je to to pravé miesto

pre vás. V ŠRZ Drienok to naozaj žije a pre svojich návštevníkov ponúka

široké spektrum rekreačného vyžitia. Okrem letného kúpania je tu možnosť

poriadať školské výlety, detské tábory a vďaka priestrannému areálu a kurtom

aj rôzne sústredenia pre športovcov. Kúpalisko ponúka 4 bazény - plavecký,

bazén pre neplavcov, bazén so šmýkačkou a detský bazén. Čistá minerálna

voda v bazénoch a príjemná teplota je samozrejmosťou. Slnečné lúče si

môžete užívať na priestrannej trávnatej ploche, ktorá slúži aj na rôzne športové

aktivity. Ak by ste v komplexe Drienok chceli pobudnúť o niečo dlhšie,

dá sa tu bez problémov prespať. Ubytovať sa môžete priamo v areáli

buď v penzióne, chatkách, kempe, karavanoch, alebo v prívesoch,

ktoré si môžete rozložiť kdekoľvek v areáli.

• The Drienok Sport and Recreation Facility is located on the outskirts of

the picturesque village of Mošovce. If you love active recreation in nature,

it is the right place for you. In ŠRZ Drienok it is quite lively and it offers

its visitors a wide range of recreational activities. In addition to summer

swimming, there is a possibility of organizing school trips, children‘s camps

and, thanks to the spacious complex and the courts, also various training

camps for athletes. The swimming pool offers 4 pools - a regular swimming

pool, a swimming pool for non-swimmers, a swimming pool with a water slide

and a children‘s pool. The pure mineral water in the pools and the pleasant

temperature is a matter of course. You can enjoy sunbathing on the spacious

grassy area, which can also be used for a variety of sports activities. If you want

to spend a little longer on the Drienok grounds, there is also a possibility of

spending the night there. You can stay directly on the premises in either the

guesthouse, a cabin, or on a camp site, in a caravan or a trailer that you can

park anywhere on the grounds.


AUTOKEMPING ***

VARÍN

www.atcvarin.sk

GPS N 49.210054 E 18.878511

00421 911 494242

25

• Autokemping Varín leží na hranici národného parku Malá

Fatra na okraji obce Varín s rozlohou 5,2 ha a je vzdialený

od mesta Žilina len 10 km. Ponúka širokú paletu možností

pre šport, oddych, organizovanie spoločenských akcií, školských

výletov, zrazov a iných podujatí. Pre jeho výbornú polohu

je ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku či trávenie chvíľ

s priateľmi. V areáli je k dispozícii ubytovanie v bungalovoch

a zruboch s celkovou kapacitou 100 lôžok. Kemping okrem

toho ponúka aj viac ako 450 karavanových a stanových miest.

Okrem oddychu, ktorý kemping ponúka, sa v neďalekom okolí

nachádza množstvo príležitostí hlavne pre milovníkov turistiky

a športu. V letných mesiacoch sú to turistické chodníky

v Terchovej, najmä Horné a Dolné Diery, z vrcholov je to Malý

a Veľký Rozsutec, Fatranský Kriváň, v zimných mesiacoch obľúbené

lyžiarske stredisko Vrátna.

• The Varín motor camping is situated on the border of Malá

Fatra National Park on the outskirts of Varín with an area of 5.2

hectares and it is only 10 km far from Žilina. It offers a wide range

of opportunities for sports, recreation, organizing social events,

school trips, gatherings and other events. Thanks to its excellent

location, it is an ideal place for family holidays or spending time

with friends. Accommodation in bungalows and log cabins is

available with a total capacity of 100 beds. The campground also

offers more than 450 caravan and tent sites. In addition to the

relaxation that the campsite offers, there are many possibilities in

the nearby surroundings, especially for those who love hiking and

sports. In the summer months, it is the hiking paths in Terchová,

especially Horné and Dolné Diery, among the summits there are

Malý and Veľký Rozsutec, Fatranský Kriváň, in the winter months

you can experience the popular ski resort Vrátna.


AUTOCAMPING ***

BELÁ - NIŽNÉ

KAMENCE

www.campingbela.eu

GPS N 49.247822 E 18.988591

00421 41 5695135

26

• Camping sa tiahne pozdĺž rieky Varínka, medzi obcami

Belá a Terchová. Od cesty ho oddeľuje výsadba stromov.

Rozľahlosť kempingu, 20 000 m 2 , umožní každému nájsť

si miesto vyhovujúce práve jemu. Šum lesa a hukot rieky

dotvárajú príjemnú atmosféru fatranskej doliny. Máte

možnosť ubytovať sa v stane, v prenajatej chatke, vo svojom

karavane. Vaše deti sa môžu hrať na novovybudovaných

detských ihriskách s rôznymi preliezačkami a šmýkačkami.

Po namáhavej túre určite padne vhod aj osvieženie v bazéne,

ktorý sa nachádza priamo v areáli campingu. V campingu sú

vyhradené ohniská, a preto si prídu na svoje aj všetci milovníci

opekačiek. Tých, ktorí obľubujú turistiku, očarí okolitá príroda

a množstvo turistických i cyklistických chodníkov, ostatných

pokojná atmosféra, ktorá vládne v campingu.

• The campground stretches along the Varínka River, between

Belá and Terchová. It is separated from the road by a planting of

trees. The campground‘s area of 20,000 qm enables everyone

to find a place that suits them. The gentle rustling of the forest

and the humming of the river put the finishing touches on the

pleasant atmosphere of this Fatra valley. You have the option

of staying in a tent, in a rented cabin or in your caravan. Your

children can play on newly built children‘s playgrounds with

various climbing frames and slides. Refreshing yourself in the

pool right in the campground after a strenuous hike will definitely

recharge your batteries. There are designated campfire rings in

the campground, so all those who love cooking out won’t be

disappointed. Those who love hiking will be enchanted by

the surrounding countryside and numerous hiking and cycling

trails, others by the peaceful atmosphere that permeates

through the campground.


AUTOCAMPING **

TRUSALOVÁ

TURANY

www.atctrusalova.sk

GPS N 49.140460 E 19.051469

00421 43 4292636

27

• Autocamping Trusalová s rozlohou 40 000 m 2 sa nachádza v nadmorskej výške

498 m na priestranných trávnatých plochách so skupinami ihličnatých a listnatých

stromov. Cez kemp pretekajú dva potôčiky s dvomi vodopádmi. Kemp je držiteľom

certifikátu „VITAJTE CYKLISTI“. Ponúkame ubytovanie v 2, 3 a 4-lôžkových zrubových

chatkách s chladničkou a elektrickým vykurovaním s kapacitou pre 133 osôb.

Ubytovanie je možné aj na trávnatých plochách pre cca 120 karavanov a stanov.

V blízkom okolí je možnosť vykonávať turistiku a lezenie v lezeckých lokalitách

v Malej a Veľkej Fatre (napr. aj ferrata HZS na Martinské hole), severskú chôdzu,

cykloturistiku, zjazdy na horských bicykloch, jazdy na štvorkolkách, splavovať rieky na

člnoch a pltiach (Váh, Orava, Turiec), kúpať sa a potápať v lomoch Šútovo, Strečno,

na štrkoviskách Lipovec, letieť na motorových lietadlách a vetroňoch, vydať sa

na dobrodružný let balónom, vybrať sa k vodopádom (Šútovský, Došná, Revúcky

mlyn), na vychádzky na koňoch, na rybolov, na zber húb a lesných plodov, navštíviť

aquapark v Turčianskych Tepliciach, kúpaliská v Martine, Vrútkach, Turčianskych

Tepliciach, Maticu slovenskú, Národný cintorín a iné pamätihodnosti v Martine,

a množstvo kultúrnych, historických i technických pamiatok v regióne Turiec.

• Autocamping Trusalová, with a total area of 40,000 m 2 , is located at an altitude of

498 m on spacious grassy fields with coniferous and deciduous trees. There are two

brooklets running through the campground. The campground holds the „CYCLISTS

WELCOME“ certificate. We offer accommodation in two-, three- and four-bed

log cabins with a refrigerator and electric heating with a capacity of 133 people.

Accommodation is also possible on grassy areas for about 120 caravans and tents.

In the vicinity, there is the possibility of hiking and climbing on climbing sites in Malá

and Veľká Fatra (e.g. the ferrata HZS at Martinské hole), Nordic walking, cycling,

mountain bike rides, quad bike rides, floating a boat or raft down the river (Váh,

Orava, Turiec), swimming and diving in Šútovo and Strečno quarries, in the Lipovec

gravel pit, flying in motorized aircraft and gliders, going on a balloon adventure flight,

set off to waterfalls (Šútovský, Došná, Revúcky mlyn), on horses, fishing, mushroom

and berry picking, visiting the aquapark in Turčianske Teplice, the swimming pools

in Martin, Vrútky, Turčianske Teplice, Matica slovenská, the National cemetery and

other monuments in Martin, and a number of cultural, historical and technical

monuments in the Turiec Region.


KEMP TÍLIA GÄCEĽ *

ORAVSKÁ PORUBA

www.kemptilia.sk

GPS N 49.205063 E 19.268573

00421 903 417269

28

• Kemp sa nachádza v krásnej prírode v tesnej blízkosti

mesta Dolný Kubín. Popri zadnej strane kempu tečie rieka

Orava, ktorú naši návštevníci často využívajú na splavovanie.

Návštevníci majú taktiež veľa možností pre turistiku v širšom

okolí kempu, ako napríklad Chočské vrchy či pohorie Malej

Fatry. Množstvo pamiatok vám zaručí vydarenú dovolenku

v akomkoľvek počasí, napríklad Oravská galéria, Kostol

sv. Kataríny zo 14. storočia, viacero domov významných

slovenských spisovateľov, z ktorých veľkú časť nájdete

na námestí P. O. Hviezdoslava, rovnako aj Čaplovičovu

bibliotéku. V obci Oravský Podzámok môžete navštíviť

Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov

na Slovensku, prípadne pátrať po menej známych

pamiatkach, ako je evanjelický drevený artikulárny

kostol v Leštinách zapísaný do UNESCO Zoznamu svetového

dedičstva.

• The campground is located in the beautiful countryside

near the town of Dolný Kubín. The Orava River, which our

visitors often use for boating, flows along the back area of the

campground. Visitors also have many opportunities for hiking

in the wider surrounding area of the campground, such as

Chočské vrchy or the Malá Fatra Mountains. The number of

attractions will guarantee a good vacation in any weather,

e.g.: Oravská Gallery, the Church of St. Catherine from

the 14th century, a number of homes of significant Slovak

writers, a large part of which can be found on Hviezdoslav

Square, as well as Čaplovič‘s library. In Oravský Podzámok

you can visit Orava Castle, one of the most visited castles in

Slovakia, or you can search for less known monuments, such

as the Evangelical wooden articular church in Leštiny, listed

on the UNESCO World Heritage List.


AUTOCAMP *

STARÁ HORA

ORAVSKÁ

PRIEHRADA

NÁMESTOVO

www.oravskapriehrada.sk

GPS N 49.385113 E 19.528443

00421 43 5591146

29

• Autocamp Stará Hora sa nachádza v peknom

prírodnom prostredí na brehu Oravskej priehrady

v blízkosti Námestova. Priamo z kempu je veľmi

pekný výhľad na najvyšší vrch Oravských Beskýd,

Babiu horu, ktorá je častým miestom turistických

výletov. Návštevníci tu nájdu výborné podmienky

na oddych, zábavu i šport. Pre stany a karavany

je k dispozícii veľká plocha s kapacitou 1000

osôb. V chatovej osade je kapacita 10 lôžok

v 2-lôžkových lokáloch turistického typu (spoločné

sociálne zariadenie) a 15 lôžok v 2, 3-lôžkových s WC

a umývadlom. Ponúkame tiež možnosť ubytovania

v chatách s WC, sprchou, kuchynkou, spoločenskou

miestnosťou a krbom, ktoré sú priamo v kempe

alebo v jeho blízkosti.

• The Stará Hora Autocamp is located in

a beautiful natural environment on the banks of

the Orava Dam near Námestovo. There is a very

nice view of the highest peak of the Orava Beskids,

Babia Hora, directly from the campground, which

is a frequent hiking trip destination. Visitors will

find excellent conditions for recreation, fun and

sports here. For tents and caravans, there is a large

area with a capacity of 1,000 people. In the cottage

settlement, there are available 10 beds in 2-bed

tourist type lodges (common sanitary facility) and

15 beds in 2-, 3-bed lodges with a toilet and washbasin.

We also offer accommodation in cottages with

a toilet, shower, kitchenette, lounge and fireplace,

which are directly in or near the campground.


AUTOCAMP JAMI *

NÁMESTOVO

www.atcjami.sk

GPS N 49.411217 E 19.504404

00421 908 515722

30

• Dúfame, že onedlho vás privítame aj osobne

v našom kempe. Sme malý autokemping na brehu

Oravskej priehrady, s výhľadom na západné Tatry,

Roháče, Babiu horu, Slanický ostrov umenia a prírodnú

rezerváciu „Vtáčí ostrov“. Našimi návštevníkmi sú

prevažne rodiny s deťmi a mladí ľudia, ktorí obľubujú

vodné športy, cyklistiku, turistiku a veľmi obľúbený

rybolov. Ak hľadáte tiché a pokojné miesto pre

oddych, sme pre vás vhodnou voľbou. Pre nadšencov

a milovníkov vody a vodných športov je veľa možností

aktívneho oddychu. Priamo v našom areáli sa

nachádza požičovňa vodných bicyklov, motorových

člnov, kajakov, paddleboardov a vodných skútrov

s možnosťou vodného lyžovania a wakeboardu.

• We hope that we will soon be welcoming you

in person to our campground. We are a small motor

camp on the banks of the Orava Dam, overlooking

the Western Tatras, Roháče, Babia hora, the Slanica

Island of Art and the “Vtáčí ostrov” nature reserve.

Our visitors are mostly families with children and

young people who enjoy water sports, cycling, hiking

and the very popular fishing. If you are looking for

a quiet and peaceful place to relax, we are a good

choice for you. For lovers and enthusiasts of water

and water sports, there are many possibilities for

active relaxation. There is a rental center for water

bikes, motorboats, kayaks, paddleboards and water

scooters with the possibility of water skiing and

wakeboarding directly on our grounds.


CAMP ORAVICE *

LIESEK

www.kemporavice.sk

GPS N 49.299036 E 19.746543

00421 910 785878

31

• Kemp ORAVICE* je najsevernejší kemp na Slovensku a ako jeden z mála

poskytuje služby ubytovania či kempovania celoročne. Zrejme je to dané aj

lokalitou a športovými a relaxačnými aktivitami, ktoré sú v okolí k dispozícii

po celý rok. Je to predovšetkým neďaleký Aquapark ORAVICE s termálnou

vodou, ktorý funguje tiež celoročne, a SKI Park Oravice, ktorého zjazdovky

sa týčia priamo nad meandrom aquaparku. V zimnom období je možné

využiť lyžiarske bežecké trate, lyžiarske vleky a sedačkovú lanovku priamo

v Oraviciach, alebo v 24 km vzdialených Roháčoch-Spálenej, kde je súvislá

snehová pokrývka zabezpečovaná i umelým zasnežovaním. Neopakovateľné

chvíle pohody a oddychu umocňuje možnosť celoročného kúpania

v termálnom kúpalisku MEANDERPARK. V našom areáli môžete bývať

v klasických kempových bungalovoch, pre náročnejších máme k dispozícii

moderné štúdiové ubytovacie jednotky. Pre milovníkov caravaningu

a autoturistiky je k dispozícii spevnená plocha pre pohodlné parkovanie

a život pri svojom karavane.

• ORAVICE Campground* is the northernmost campground in Slovakia and

one of the few to provide accommodation or camping services all year round.

This is probably due to its location and the sports and relaxation activities

that are available throughout the year. That especially includes the nearby

ORAVICE Aquapark with thermal water, which also operates all year round

and the Oravice Ski Park, whose slopes tower directly above the meander of

the aquapark. In winter, you can take advantage of the cross-country ski trails,

ski lifts and chair lift directly in Oravice or in 24 km distant where continuous

snow cover is also ensured by artificial snow-making. The unforgettable

moments of well-being and relaxation are enhanced by the possibility of

yearlong bathing in the MEANDERPARK thermal swimming pool. You can stay

in classic campground bungalows in our facility, while for the more demanding

we have modern studio apartments available. For caravans and motor park

lovers there is a paved area for comfortable parking and life in your caravan

on your own terms.


MARINA LIPTOV ****

REZORT&CAMPING

BOBROVNÍK

www.marinaliptov.sk

GPS N 49.118844 E 19.477191

00421 902 605605

32

• Marina Liptov rezort&camp je situovaný na návrší novootvoreného

rekreačného strediska Marina Liptov na brehu Liptovskej Mary v obci

Bobrovník. Vychutnajte si 360-stupňový výhľad na hladinu Liptovskej Mary,

Západné a Nízke Tatry, Chočské vrchy, okolité lúky a pasienky. Jedinečná

poloha v srdci prírody vytvára všetky predpoklady pre oddychovú aj aktívnu

dovolenku. V areáli rezortu je možnosť ubytovať sa v luxusných rekreačných

vilách s neopísateľným výhľadom. Marina Liptov ponúka komplexné služby:

lodenica, reštaurácia, gril bar na móle, pláž, outdoor fitko, detské ihrisko,

wellness a indoor fitnescentrum. Medzi turistami je obľúbená vyhliadková

plavba na pontónovej lodi Sea Ryder s kapacitou 12 osôb. Kúpanie je možné

vo vyhradenej časti vodnej nádrže alebo vo vnútornom bazéne. V blízkom okolí

sa nachádzajú aquaparky Tatralandia a Bešeňová, archeoskanzen Havránok

a pre milovníkov turistiky nádherná Prosiecka a Kvačianska dolina. Pre cyklistov

máme vytipované zaujímavé trasy a k dispozícii aj bicykle na požičanie.

• Marina Liptov rezort&camp is situated on the hilltop of the newly

opened Marina Liptov recreational center on the banks of the Liptovská

Mara Reservoir in the village of Bobrovník. Enjoy a 360-degree view of the

Liptovská Mara, the West and Low Tatras, the Hills and the surrounding

meadows and pastures. The unique location in the heart of nature creates all

the prerequisites for relaxing and active holidays. The resort complex offers

the possibility of staying in luxury holiday villas with breath-taking views.

Marina Liptov offers multiple services: a dock, restaurant, grill bar on the pier,

a beach, outdoor fitness center, a playground, wellness and indoor fitness

center. A sightseeing cruise on the pontoon ship Sea Ryder with a capacity

of 12 people is popular among tourists. Swimming is possible in a

designated part of the water reservoir or in the indoor pool. Nearby, there

are the Tatralandia and Bešeňová Aquaparks, the important archaeological

site Havránok and for hiking lovers the beautiful Prosiecka and Kvačianska

Valleys. For cyclists, we have interesting routes we can recommend

and bicycles available for rent.


VILLA BETULA

REZORT ***

LIPTOVSKÁ

SIELNICA

www.villabetula.sk

GPS N 49.210054 E 18.878511

00421 907 812327

33

• Vitajte v celoročnom turistickom stredisku VILLA BETULA RESORT***

uprostred malebného Liptova. Dominantou nášho prírodného areálu

je najväčšie detské ihrisko na Liptove a detská zábavná hala BABYLAND. U nás

nájdete desiatky outdoorových a indoorových atrakcií, môžete si užiť jazdy

na koni, navštíviť zvieraciu farmu alebo si vychutnať zážitkovú gastronómiu

v štýlovej reštaurácii. V našom penzióne na okraji obce Liptovská Sielnica vám

ponúkame štýlové ubytovanie v komfortných izbách a veľkorysých apartmánoch

s príjemným pohodlím. V blízkom kempingu si zasa môžete vychutnávať pokoj

a prírodu v exkluzívnych mobilných domoch, v útulných karavanoch alebo

vo vlastných rodinných stanoch. Vitajte vo vysnívanom raji gurmánov

a labužníkov! Vstúpte do Reštaurácie Villa Betula, ktorá je pýchou našich služieb,

a spoznajte svet prvotriednej zážitkovej gastronómie. Presvedčte sa, že povestná

slovenská pohostinnosť v kombinácii s kulinárskym majstrovstvom a kuchárskym

fortieľom našich majstrov šéfkuchárov sú tou najlahodnejšou symfóniou, ktorá

pohladí vaše chuťové poháriky.

• Welcome to the year-round tourist resort VILLA BETULA RESORT***

in the middle of picturesque Liptov region. The dominant feature of our natural

area is the largest playground in Liptov and the children‘s entertainment hall

BABYLAND. At our facility, you will find dozens of outdoor and indoor attractions,

you can go horseback riding, visit an animal farm or enjoy a gastronomic experience

in a stylish restaurant. In our guesthouse, on the outskirts of Liptovská Sielnica,

we offer stylish accommodation in comfortable rooms and generous and cozy

apartments where you’ll feel at home. In the nearby campground, you can enjoy

peace and quiet in exclusive mobile homes, in cozy caravans or in your own family

tents. Welcome to the dreamed-of paradise of gourmets and foodies! Enter the

Villa Betula Restaurant, which is the pride of our services, and discover the world

of first-class experiential gastronomy. Come and see for yourself that the famous

Slovak hospitality combined with the culinary mastery and the cooking knack

of our master chefs are the most agreeable symphony that your taste buds will

experience.


MARA CAMPING ***

LIPTOVSKÝ

TRNOVEC

www.maracamping.sk

GPS N 49.110631 E 19.546110

00421 905 828444

34

• Jediný kemp na brehoch najväčšej vodnej nádrže na

Slovensku je obľúbený pre milovníkov prírodného kúpania,

vodných aj outdoorových športov. V Mara Campingu Liptovský

Trnovec nájdete široké spektrum ubytovania, zábavy aj športu.

Rozsiahle trávnaté plochy priam vyzývajú k rozloženiu stanu

či k zaparkovaniu karavanu. Ak nemáte vlastný stan, môžete

využiť jeden z tunajších zariadených. Ďalšou možnosťou

je ubytovanie v chatkách s kuchynkou a jedálenským kútom

vhodných pre 4 až 9-členné rodiny. Súčasťou služieb je aj

požičovňa bicyklov či plavba výletnou loďou po Liptovskej Mare.

Adrenalín si môžete otestovať prostredníctvom vodných športov

ako vodný skúter, rýchločln, flyboard, wake surfing, nafukovací

banán alebo koleso, stand up paddle a mnohé ďalšie. Pre deti

sú pripravené atrakcie ako skákací hrad, trampolína, detské

lodičky a iné v bezpečnej Kids zóne.

• The only camp on the banks of the largest water reservoir in

Slovakia is popular among the lovers of natural bathing, water

and outdoor sports. At Mara Camping Liptovský Trnovec you

will find a wide range of accommodation, entertainment and

sports opportunities. The extensive grassland practically begs

you to set up a tent or park your caravan. If you don‘t have your

own tent, you can use our equipped ones. Another option is

accommodation in cottages with a kitchenette and a dining area

suitable for 4- to 9-member families. Bicycle rental or a boat

cruise along Liptovská Mara are also included in the services.

You can test your adrenaline through water sports such as water

scooters, speedboats, flyboards, wake surfing, inflatable banana

or wheel boats, stand up paddle and much more. For children,

attractions such as a bouncy castle, a trampoline, children‘s

boats and others are prepared in the safe Kids area.


CAMPING SOJKA *

MALATÍNY

www.campsojka.com

GPS N 49.059263 E 19.455929

00421 44 5475656

35

• Camp Sojka sa nachádza v tichej dedinke Malatíny. Je súčasť Sojka

retortu a všetky služby rezortu (reštaurácia, wellness, fitnes, minigolf)

sú dostupné aj pre hostí campu. Radi vám poradíme ohľadom

zaujímavých výletov, turistiky a aktivít v okolí. Priamo z dedinky Malatíny

si môžete spraviť prechádzku v Národnom parku Nízke Tatry alebo

do našej susednej, historickej dedinky Partizánska Ľupča. Na Liptove

môžete navštíviť drevený artikulárny kostol v obci Svätý Kríž, múzeum

liptovskej dediny Pribylina, UNESCO-m chránenú obec Vlkolínec, keltský

archeologický skanzen Havránok, centrá miest Liptovský Mikuláš

a Ružomberok… Liptov je obklopený najvyššími pohoriami krajiny, ale

nájdete tu aj jazerá, termálne pramene a stovky kilometrov značených

turistických trás… Navštívte dych vyrážajúce jaskyne v Demänovskej

doline, vodopád Lúčky, dolinu Prosiek... Je to skutočne turistický raj

a príroda je tu ešte panenská.

• The Sojka campground is located in the quiet village of Malatíny.

It is part of the Sojka resort and all the services of the resort (restaurant,

wellness, fitness, minigolf) are also available to guests of the campground.

We are happy to recommend you interesting trips, hiking and other

activities in the area. You can take a stroll through the Low Tatras National

Park or our neighboring historical village of Partizánska Ľupča directly from

the village of Malatíny. In Liptov, you can visit a wooden articular church in

the village of Svätý Kríž, the Museum of Liptov village Pribylina, the UNESCO

protected village Vlkolínec, the Celtic archaeological open-air museum

Havránok, the centers of Liptovský Mikuláš and Ružomberok... Liptov is

surrounded by the highest mountains in the country but there are also

lakes, springs and hundreds of kilometers of marked hiking trails... Visit the

breathtaking caves in Demänovská Dolina, waterfall, Prosiek Valley... It is

really a hiker‘s paradise full of untouched nature.


KEMPING **

BYSTRINA

DEMÄNOVSKÁ

DOLINA

36

• Kemping Bystrina** sa nachádza v národnom parku Nízke Tatry a je ideálnym

miestom na aktívny oddych a načerpanie nových síl. Milovníci prírody si môžu

vychutnať šum lesa, čvirikanie vtáčikov, teplé slniečko a na svoje si prídu aj hubári.

Priamo z kempingu vedú turistické chodníky do celej Jasnej, cez kemping ide

cyklotrasa. V blízkosti sa nachádzajú demänovské jaskyne, termálne kúpaliská,

UNESCO pamiatky, mnohé ďalšie historické pamiatky a adrenalínové atrakcie.

www.ubytovanievjasnej.sk

GPS N 49.033904 E 19.576267

00421 903 533971

• Bystrina Campground** is located in the Low Tatras National Park and is an ideal

place for active relaxation and recuperating your energy. Nature lovers can enjoy

the sounds of the forest, birdsong and warm sunshine, while mushroom pickers

won’t be disappointed either. Hiking trails lead to the whole of Jasná directly from

the campground and there is a cycle path going through the campground. Nearby,

there are the Demänovské caves, thermal swimming pools, UNESCO monuments,

many historical monuments and adrenaline attractions.


EKO KEMPING LEO *

DUDINCE

www.ecodudince.eu

GPS N 48.170664 E 18.876312

00421 940 558836

37

• EKO kemping LEO sa nachádza okolo 300 metrov od

kúpaliska Dudinka. V blízkosti kúpeľov Dudince. Ponúkame

kempovanie v záhrade a medzi ovocnými stromčekmi.

Najväčším magnetom pre všetkých návštevníkov tohto

kúpeľného mesta je dudinská minerálna liečivá voda. Región

Hont sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska na

území bývalej Hontianskej župy. Hranice Hontianskeho

regiónu tvoria na severe Štiavnické vrchy, ktoré smerom

na juh prechádzajú do Krupinskej planiny a Ipeľskej

kotliny. Región na juhu zasahuje až do Podunajskej nížiny.

Na západe ho ohraničuje rieka Hron, na východe riečka Krtíš

a na juhu rieka Ipeľ, ktorá je prirodzenou hranicou medzi

slovenskou a maďarskou časťou Hontu. Pre mototuristov

a cyklistov bude zaujímavá tiež návšteva blízkych miest:

Brhlovce, Krupina, Svätý Anton a Banská Štiavnica.

• EKO Camping LEO is located about 300 meters from

Dudinka Swimming Pool, near the spa Dudince. We offer

camping in the garden and among fruit trees. The biggest

magnet for all visitors of this spa town is the healing mineral

water of Dudince. The Hont Region is located in the southern

part of Central Slovakia in the territory of the former Hont

County. The borders of the Hont Region are made up of the

Štiavnica mountains to the north, which pass southwards

into the Krupinská planina and the Ipeľ basin. In the south,

the region extends to the Danube lowlands. In the west, it is

bounded by the Hron River, the Krtíš River in the east, and the

Ipeľ River in the south, which is the natural border between

the Slovak and Hungarian Hont areas. For motor tourists and

cyclists it will also be interesting to visit the following nearby

places: Brhlovce, Krupina, Svätý Anton and Banská Štiavnica.


ATC TERMÁLNE

KÚPALISKO *

DOLNÁ STREHOVÁ

38

www.dolnastrehova.sk

GPS N 48.259135 E 19.473540

00421 47 4897211

• Kemp je súčasťou termálneho kúpaliska s kapacitou 120 stanov k dispozícii

je turistická ubytovňa, zrubové chatky, unimobunky. V obci sa nachádza

zrekonštruovaný kaštieľ Imre Madácha s expozíciou. Milovníci prírody môžu

navštíviť blízke háje a lesy plné húb. Ako stvorené pre rybárov sú okolité rieky

Ipeľ, Tisovník a priehrada Ľuboreč. Pre rodiny s deťmi sa odporúča navštíviť najmenšie

mesto na Slovensku - blízky Modrý Kameň (15 km) a jeho dominantu - hrad z roku

1137, v priestoroch ktorého je múzeum hračiek a bábkarskych kultúr, jediné

svojho druhu na Slovensku.

• The campground is part of a thermal swimming pool with a capacity of 120

tents. There is also a tourist hostel, log cabins or porta cabins available. The

reconstructed Imre Madácha Manor House including an exhibition is located in

the village. Nature lovers can visit nearby groves and forests full of mushrooms.

The surrounding Ipeľ River, Tisovník River and the Ľuboreč. Dam are perfect for

fishermen. For families with children, it is recommended to visit the smallest

town in Slovakia - the nearby Modrý Kameň (15 km) and its dominant feature -

a castle from 1137 in the premises of which is a museum of toys and puppet culture,

the only one of its kind in Slovakia.


AUTOKEMPING **

TAJOV

www.velkydvor.sk

GPS N 48.754100 E 19.055641

00421 905 212105

39

• Sedem kilometrov od Banskej Bystrice, za dedinou Tajov, sa nachádza

Autokemping Tajov. Leží v príjemnom zalesnenom prostredí na úpätí Kremnických

vrchov v nadmorskej výške 675 metrov. Ubytovanie v horských chatách

v celkovej kapacite 60 lôžok. Počet lôžok v jednotlivých chatách je od 2 do 9.

Stanová kapacita predstavuje 40 miest, pre karavany je k dispozícii 25 miest

a 40 elektrických prípojok. Táto krásna časť stredného Slovenska je ideálna

pre turistiku, cykloturistiku a agroturistiku. V okolí sa nachádza mnoho zaujímavých

miest ako napríklad: Pamätný dom J. G. Tajovského, Tajovská kalvária, Tajovská

kopa, Králická tiesňava, Králický vodopád, Bystrické sedlo, Múzeum SNP, Gergelyho

tunel. Pre turistov, ktorí majú radi adrenalín, je tu možnosť splavu druhej najväčšej

slovenskej rieky Hron. Priaznivci zimných športov môžu využiť služby neďalekých

lyžiarskych stredísk Ski Králiky, Ski centrum Kordíky, Park Snow Donovaly, Ski Turecká,

Ski Tále, Ski Jasná - Chopok a Ski Šachtičky.

• Autocamping Tajov is located seven kilometers from Banská Bystrica, just past

the village of Tajov. It lies in a pleasant forested area at the foot of the Kremnica

Mountains at an altitude of 675 meters. Accommodation is offered in mountain

cottages with a total capacity of 60 beds. The number of beds in individual cottages

is from 2 to 9. The capacity for tents is 40 sites, for caravans there are 25 sites and

40 electric connections. This beautiful part of Central Slovakia is ideal for hiking,

cycling and agritourism. There are many interesting places in the surroundings,

such as: J.G. Tajovský Memorial House, Tajov Calvary, Tajov mound, Králická Gorge,

Králický Waterfall, Bystrické saddle, SNP Museum, Gergely tunnel. For tourists who

like adrenaline, there is the possibility of rafting the second largest Slovak river Hron.

Winter sport lovers can enjoy the services of the nearby ski resorts Ski Králiky, Ski

Center Kordíky, Park Snow Donovaly, Ski Turecká, Ski Tále, Ski Jasná - Chopok and

Ski Šachtičky.


CAMPING *

SEDLIACKY DVOR

BREZNO -

ROHOŽNÁ

www.sedliackydvor.com

GPS N 48.79583 E 19.72861

00421 911 078303

40

• Kemping Sedliacky dvor je útulný rodinný kemp v strede Slovenska. Nádherne

situovaný na vidieku, s priamym výhľadom na okolité stráne. Na prenájom je

obytný príves s komfortným prístreškom, s verandou, ako aj kompletne vybavené

stany. Ďalej poskytujeme ubytovanie v príjemnom romantickom apartmáne

a sedliackej izbe. Ubytovanie je ideálne pre tých, ktorí nechcú prespať

v stane, ale chcú zažiť unikátnu atmosféru a (medzinárodné) kontakty v našom

kempingu. Kemping je ideálnym štartom pre mnohé denne výlety. Kemping je

známy príjemnou rodinnou atmosférou. Cykloturistické trate začínajú priamo

v kempingu, navštíviť možno Nízke Tatry a Muránsku Planinu. Deti isto uvítajú

malé hospodárske zvieratá a hojdačky. Užite si jednoduchý, srdečný vidiecky

život obklopený nádhernou panenskou slovenskou prírodou!

• Sedliacky dvor campground is a cozy family campground in the heart of Slovakia.

It is beautifully situated in the countryside, with direct views of the surrounding

hillsides. A caravan with a comfortable canopy or with a porch, as well as fully

equipped tents are available for rental. We also offer accommodation in a pleasant

romantic apartment and a farmer‘s room. Accommodation is ideal for those

who don’t want to spend the night in a tent, but desire to experience the unique

atmosphere and (international) contact with people in our campground. The

campground is an ideal starting point for many day trips and is known for its pleasant

family atmosphere. Cycling and hiking trails start right in the campground. You can

also visit the Low Tatras and Muránska Planina. Children are sure to love the small

livestock living here and swings. We have a retro caravan with a porch, equipped

tents as well as a country apartment and room for rent. Enjoy the simple, heartfelt

rustic life surrounded by beautiful Slovak virgin nature!


REKREAČNÁ

OBLASŤ *

KEMPING KURINEC

RIMAVSKÁ

SOBOTA

www.rimavskasobota.sk

GPS N 48.347117 E 20.019785

00421 918 405544

41

• Známe letovisko Kurinec je vyhľadávaným miestom na oddych pre obyvateľov

blízkeho mesta Rimavská Sobota, ako aj pre turistov zo vzdialenejších kútov

Slovenska či sveta. Rekreačná oblasť je vybudovaná okolo vodnej nádrže Kurinec

- Zelená voda na vodnej ploche 22 ha. Nachádza sa 3,5 km od mesta Rimavská

Sobota. Spojenie kempingu s mestom zaisťuje autovláčik, ktorý vám umožní

poznať aj samotné mesto, prípadne nakúpiť. Kurinec je tiež ideálnym miestom

na aktívne strávenie voľného času. V letnej sezóny ponúka ubytovanie v kempingu,

ale na svoje si tu prídu aj milovníci rybolovu a milovníci jazdy na koňoch. Svojim

návštevníkom ponúka kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazéne. Na pravom brehu

vodnej nádrže sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Kurinecká dubina.

• The well-known Kurinec resort is a popular place for relaxation for both

inhabitants of the nearby town of Rimavská Sobota as well as for tourists from

the distant corners of Slovakia and the world. The recreation area is built around

the Kurinec - Zelená voda water reservoir, on a 22 ha water surface. It is located

3.5 km from the city of Rimavská Sobota. The connection of the campground to

the city is ensured by a trackless train, which allows you to get to know the city

itself, or even to go shopping. Kurinec is also an ideal place for active leisure.

In the summer season, it offers camping accommodation, but fishing enthusiasts and

horseback riders won’t be disappointed either. Visitors can enjoy swimming in the

water reservoir or swimming pool. The Kurinecká Dubina National Nature Reserve

is located on the right bank of the water reservoir.


KEMPING JASOV *

JASOV

www.panoramyautokemping-jasov.

panoramyslovenska.sk

GPS N 48.9031 E 18.891952

00421 55 6320668

42

• Obec Jasov sa nachádza v juhozápadnej

časti Košickej kotliny na juhovýchode Volovských

vrchov, ktoré sú vhodné na turistiku. V okolí

kempu je prekrásna fauna a flóra, Kláštor

premonštrátov, Jasovský hrad (jeho pozostatky)

a Jasovská jaskyňa. Tá sa nachádza na

juhovýchodnom svahu jasovského brala nad

obcou. Bola prvou sprístupnenou jaskyňou na

Slovensku. Kemping poskytuje ubytovanie

v 3 a 4-posteľových chatkách alebo v apartmánoch

s vlastnými sociálnymi zariadeniami pre 4-6

osôb. Ubytovanie aj sociálne zariadenia sú

bezbariérové. Strava je zabezpečená formou

reštaurácie s letnou terasou a s možnosťou

polpenzie alebo plnej penzie.

• The village of Jasov is located in the southwestern

part of the Košice basin on the southeast

of Volovské vrchy Mountain, which are suitable

for hiking. In the vicinity of the camp, there is

beautiful fauna and flora, the Premonstratensian

Monastery, Jasov Castle (its remains) and Jasovská

Cave. It is located on the south-eastern slope

of the Jasov Rock over the village. It was the

first cave made open to the public in Slovakia.

The campground provides accommodation

in 3- to 4-bed cottages or apartments with

their own bathroom for 4 to 6 people. The

accommodation and sanitary facilities are

barrier-free. Food is provided in a restaurant

with a summer terrace and with the possibility

of half board or full board.


ROUTE E58 CAMP *

KOŠICE

www.camp-kosice.sk

GPS N 48.687311 E 21.2559238

00421 908 349313

43

• Camp Route E58 je spoločným dielom dlhoročných milovníkov kempovania,

karavaningu a nekonvenčných cestovateľských zážitkov... Novozrekonštruovaný

Route E58 Camp Košice je jediným campom nachádzajúcim sa v Košiciach.

Veľkým benefitom campu je jeho poloha, nakoľko sa nachádza necelé 4 km

od centra mesta, železničnej stanice a medzinárodného letiska. V jeho okolí

sa teda nachádzajú najžiadanejšie atrakcie mesta Košice ako Dóm sv. Alžbety

(3,6 km), Steel Aréna (3,1 km), Letecké múzeum Košice (3,7 km),

Východoslovenská galéria Košice (3,7 km) a taktiež sa v dostupnej vzdialenosti

nachádza aj golfové stredisko Alpinka (10,5 km) či lyžiarske stredisko Jahodná

(12,2 km). V campe je možné využívať voľné trávnaté plochy pre váš stan

alebo karavan. A taktiež je možné celoročné ubytovanie v dvojizbových

chatkách, mobilných domoch či v apartmáne.

• Camp Route E58 is a common part of those who have long been lovers

of camping, caravanning and unconventional travel experiences. The newly

renovated Route E58 - Camp Košice is the only campground in Košice. The great

benefit of our campground is its location, as it is less than 4 km from the city

center, railway station and the international airport. In its vicinity, there are

the most sought-after attractions of Košice, such as the Cathedral of St Elisabeth

(3.6 km), the Steel Arena (3.1 km), the Košice Museum of Aviation (3.7 km),

the East Slovakian Gallery Košice (3.7 km) as well as the Alpinka Golf Center

(10.5 km) or the Jahodná ski resort (12.2 km). In the campground, you can use

the free grassland for your tent or caravan. It is also possible to have year-round

accommodation in two-room cottages, mobile homes or apartments.


AUTOCAMPING *

TATRANSKÁ ŠTRBA

www.autocamping-strba.sk

GPS N 49.086894 E 20.072704

00421 902 445241

44

• Autocamping Tatranská Štrba sa nachádza v prekrásnej

prírode v bezprostrednej blízkosti Vysokých Tatier v obci

Tatranská Štrba. Výhodou autocampingu je tiež jeho poloha.

Je vzdialený len 7 minút pešej chôdze od vlakovej stanice

Štrba, kde stoja všetky rýchliky z Bratislavy a Košíc. Taktiež sa

na stanici nachádza ozubnicová železnica, po domácky

povedané Zubačka, pomocou ktorej sa dostanete priamo

na Štrbské pleso, ktoré je vzdialené len 8 km a kde sa začínajú

mnohé turistické chodníky. Tiché a príjemné prostredie

vám vytvorí nezameniteľné zážitky s nočnou oblohou.

Pre dobrodruhov, ktorí radi trávia voľné chvíle v prírode, tu

máme pripravené miesta na stanovanie, miesta na karavany, ale

takisto sa v kempe nachádzajú aj chaty určené na ubytovanie.

Ak by ste si chceli večer posedieť s priateľmi, priamo

v kempingu sa nachádza reštaurácia, kde si môžete pochutnať

na tradičnej slovenskej kuchyni či na čapovanom pivku.

• Autocamping Tatranská Štrba is located in the beautiful

countryside in the immediate vicinity of the High Tatras in the

village of Taranská Štrba. The advantage of the motor camp is also

its location. It is only a 7-minute walk from the Štrba train station,

where you can get on all the express trains from Bratislava and

Košice. There is also a rack railway, locally called Zubačka, which

takes you directly to Štrbské pleso, which is only 8 km away,

and where many hiking paths start. The quiet and pleasant

environment will create an unforgettable night sky experience.

For adventurers who like to spend their free time in the nature,

we have prepared camping sites, caravan sites, but also cottages

designated for accommodation. If you want to hang out with

friends in the evening, there is a restaurant in the campground

where you can enjoy traditional Slovak cuisine or a beer.


INTERCAMP -

HOTEL ***

TATRANEC

TATRANSKÁ

LOMNICA

www.hoteltatranec.com

GPS N 49.158285 E 20.309441

00421 52 4467092

45

• Intercamp Tatranec leží vo vstupnej časti

Tatranskej Lomnice pri hlavnej ceste z Popradu

do Tatranskej Lomnice. Kemping sa nachádza

v pokojnej zalesnenej oblasti 2,5 km od centra

obce a ponúka trávniky na postavenie stanu alebo

zaparkovanie karavanu. V reštaurácii sa podávajú

typické jedlá slovenskej a medzinárodnej kuchyne.

Kemping Intercamp Tatranec je otvorený po celý

rok. Lanovky smerujúce k jazeru Skalnaté pleso

a na Lomnický štít sú vzdialené 2 km od kempingu

Tatranec. Aquacity Poprad sa nachádza 15 km

od areálu. Za zmienku stojí turistika vo Vysokých

Tatrách, zábavná jazda Tatrabobom či návšteva

Múzea TANAPu. V zimnom období nezabudnuteľná

lyžovačka.

• Intercamp Tatranec is located in the entry area of

Tatranská Lomnica, on the main road from Poprad

to Tatranská Lomnica. The campground is located

in a quiet wooded area, 2.5 km from the center

of Tatranská Lomnica and offers grassy areas for

tents or parking for caravans. The restaurant serves

typical Slovak and international dishes. Intercamp

Tatranec campground is open all year round. The

cable cars leading to the Skalnaté pleso Lake and

to Lomnický štít are 2 km away from the Tatranec

campground. Aquacity Poprad is 15 km from the

grounds. Hiking in the High Tatras, a fun ride on

a Tatrabob bobsled or a visit to the TANAP Museum

are all worth checking out. In the winter, you can

experience unforgettable skiing.


GORALSKÝ DVOR ***

HALIGOVCE -

ČERVENÝ KLÁŠTOR

www.goralskydvor.sk

GPS N 49.379540 E 20.439881

00421 907 764982

46

• Goralský dvor sa nachádza v obci Haligovce, neďaleko dedinky Červený

Kláštor. Je to raj pod Haligovskými skalami. Naše zariadenie poskytuje nielen

ubytovaciu službu, ale aj stravovaciu. Ubytovať sa môžete buď v chatkách**,

v ktorých sú tri samostatné izby, chladnička a sociálne zariadenie, alebo

v kempe*** pod vlastným stanom alebo v karavane. Pre ubytovaných tu máme

vonkajší vyhrievaný bazén s oddychovou zónou, kde môžete relaxovať a užívať si

príjemné teplé dni. Po areáli sú rozmiestnené altánky, v ktorých sa dá tráviť letné

večery a je aj možnosť vypožičania si prenosných ohnísk alebo grilov. Deti si taktiež

prídu na svoje. V areáli sa nachádza detské ihrisko, kde sú hojdačky, šmýkačky

a trampolína, šliapacie káry. Deti, ale aj dospelí si môžu pohladkať kozičky, ovečky,

býky, prasiatka a mnoho ďalších zvierat. Pre dospelých je tu múzeum dobových

strojov, ktoré sú plne funkčné. Nemusíte sa starať o to, kam sa pôjdete najesť. Naše

zariadenie ponúka mnoho vynikajúcich jedál z typickej domácej slovenskej kuchyne.

O túry a výlety taktiež nie je núdza, lebo Pieniny poskytujú bohatý výber. Tešíme

sa na vás.

• Goralský dvor is located in the village of Haligovce, near the village

of Červený Kláštor. It‘s a paradise under Halig‘s rocks. Our facility provides

not only accommodation but also catering. You can stay in bungalows**

where there are three separate rooms, a refrigerator and sanitary facilities or

in the campground*** in your own tent or in a caravan. For those staying here, we

have an outdoor heated pool with a relaxation zone where you can relax and enjoy

the warm days. There are gazebos located on the grounds, where summer nights

can be spent and there is also the possibility of renting portable fireplaces or grills.

Kids won’t be disappointed either. There is a children‘s playground, where there are

swings, slides and a trampoline, and pedal cars. Children, as well as adults, can pet

goats, sheep, bulls, pigs and many other animals. For adults there is a museum of

historical machines that are fully functional. You do not have to worry about where

to go to eat. Our facility offers many excellent dishes from typical Slovak home-made

cuisine. Tours and excursions are also not an issue, because Pieniny offers a rich

choice. We look forward to seeing you.


CAMPING *

DUNAJEC

ČERVENÝ KLÁŠTOR

www.campingdunajec.sk

GPS N 49.391372 E 20.399975

00421 915 890937

47

• Camping Dunajec je situovaný v prekrásnom prostredí vstupnej

brány do Pieninského národného parku a leží na brehu rieky

Dunajec s čarovným výhľadom na dominantu Pienin - vrch

Tri Koruny. Je ideálnym miestom na stanovanie pre všetkých

vodákov, cykloturistov, peších turistov, ktorí chcú prežiť

dovolenku v srdci prírody aktívne a mysleli sme aj na priaznivcov

autoturistiky a caravaningu. Sídlo campingu, Červený Kláštor,

je turistickou perlou Zamaguria a strediskom cestovného ruchu

s medzinárodným významom. Kapacita campingu Dunajec je

150 osôb. V lete si môžete posedieť na malej terase či navštíviť

našu letnú reštauráciu FURMANSKÝ DVOR, kolibu s grilom priamo

na brehu Dunajca s neopakovateľnou atmosférou (na objednávku

grilovanie aj so živou goralskou muzikou). V campingu sa

nachádzajú aj nástupiská pre lode priamo na vodu a prístav

pltí, futbalové a volejbalové ihrisko a paintballové ihrisko.

• Camping Dunajec is situated in the beautiful surroundings of the

Pieniny National Park gateway and lies on the banks of the Dunajec

River with a magnificent view of the dominant feature of Pieniny -

Three Crowns Massif. It is the ideal place for camping for all water

sportsmen, cyclists, hikers and tourists who want to spend an active

holiday in the heart of nature. We also had fans of car camping and

caravanning in mind. The site of the campground, Červený Kláštor, is

the tourist pearl of Zamagurie and a tourist center of international

importance. The capacity of the Dunajec campground is 150 people.

In the summer you can sit on a small terrace or visit our summer

restaurant FURMANSKÝ DVOR, a shepherd‘s hut with a grill right on

the banks of the Dunajec River with an unforgettable atmosphere

(barbecue and live goral music available on request). There are also

docks for water boats and a port for rafts, a football field, volleyball

court and a paintball court.


AUTOCAMP **

LEVOČA

www.autocamplevoca.sk

GPS N 49.063299 E 20.584903

00421 903 255440

48

• Autocamping Levoča sa nachádza tri kilometre severne od Levoče

v malebnom prostredí Levočských vrchov. Tiché prostredie, blízkosť mnohých

kultúrnych a prírodných pamiatok umocňuje výhody jeho polohy. Iba 15 km

východne sa nachádzajú pamiatky zapísané v zozname UNESCO (Spišský

hrad, Spišská Kapitula, Žehra). 18 kilometrov juhozápadne je Slovenský raj

so svojimi roklinami a 25 kilometrov západne sú Vysoké Tatry. Aj samotná

Levoča, taktiež zapísaná v zozname UNESCO, má čo ponúknuť návštevníkom.

Meštianske domy na námestí a v okolitých uličkách, dielo Majstra Pavla

s najvyšším gotickým oltárom na svete, to sú dominanty tohto mesta. Levočské

vrchy sa v súčasnej dobe stali rajom pre milovníkov cykloturistiky. Vyše 200

km vyznačených cyklotrás a viac ako 100 km peších chodníkov lákajú stále viac

a viac milovníkov týchto aktivít. Z mnohých jeho miest sa naskytajú čarokrásne

výhľady na Vysoké a Nízke Tatry, Volovské vrchy, Branisko, Spišskú Maguru,

Čergov.

• Autocamping Levoča is located three kilometers north of Levoča

in the picturesque surroundings of the Levoča Mountains. The quiet

environment and the proximity of many cultural and natural monuments

enhances the advantages of its location. Monuments registered in

the UNESCO list (Spiš Castle, Spišská Kapitula, Žehra) are only 15 km to

the east. 18 kilometers southwest is the Slovak Paradise with its gorges

and 25 kilometers to the west are the High Tatras. Even Levoča itself, also

registered in the UNESCO list, has something to offer to visitors. The town

houses on the square and in the surrounding streets, the work of Master

Paul with the highest Gothic altar in the world, are the dominant features

of this city. The Levoča Mountains are nowadays a paradise for cyclists. Over

200 km of marked biking trails and more than 100 km of footpaths attract more

and more lovers of these activities. From many of its places, there are splendid

views of the High and Low Tatras, the Volovské Mountains, Branisko mountain

range, Spišská Magura and Čergov.


AUTOKEMP *

DOMAŠA

TÍŠAVA

BŽANY

www.domasakemp.sk

GPS N 49.056029 E 21.668345

00421 911 299843

49

• Rekreačná oblasť Tíšava je jedno z najlepšie hodnotených stredísk pri vodnej

nádrži Veľká Domaša. Najmä pre rodiny s deťmi z blízkeho aj vzdialeného

okolia, ale aj pre zahraničných turistov predstavuje miesto pre jedinečnú letnú

dovolenku. Mimoriadne kvalitná voda, piesočnatá pláž, široká ponuka služieb a

malebné okolie je zárukou spokojnosti aj pre náročných. Užite si vašu dovolenku

na Domaši naplno! Vodné lyžovanie, romantická plavba na loďkách, plážový

volejbal, grilovanie, cykloturistika, turistika, výhodný nákup na blízkom trhu

v Poľsku alebo len príjemný oddych na pieskovej pláži pri vode - výber je len

na vás. Pre karavany je k dispozícii približne 20 miest, podľa obsadenosti. Miesta

najbližšie pri pláži sú vyhradené pre celosezónne státie. Odstávka karavanu

na celú sezónu vám poskytne istotu dobrého miesta podľa vlastného výberu.

Pre milovníkov vody sú pripravené rôzne malé plavidlá, s ktorými prebrázdite Domašu

a objavíte skryté zákutia. Ku každému plavidlu dostanete záchranné vesty pre deti

a neplavcov. Bezpečnosť na pláži a vodnej hladine zaisťuje vodná záchranná služba

s vodným skútrom.

• The Tíšava recreational area is one of the best-rated resorts at the Veľká Domaša

water reservoir. It provides a place for a unique summer vacation especially

for families with children from near and far, as well as foreign tourists. The

exceptional quality of water, a sandy beach, the wide range of services and the

picturesque surroundings ensure the satisfaction of even the most demanding

visitors. Enjoy your vacation at Domaša to the fullest! Water skiing, romantic

boating, beach volleyball, barbecues, cycling, hiking, go bargain shopping

on the nearby market in Poland, or just relaxing on the sandy beach by

the water - the choice is up to you. Approximately 20 spots are available for

caravans, according to depending on the occupancy. The places closest

to the beach are reserved for all-season stays. Parking the caravan for the whole

season will secure you a good place of your own choice. For water lovers, there are

various small boats with which you can cross Domaša and discover secluded places.

For each boat you will also receive lifejackets for children and non-swimmers. Safety

on the beach and on the water is ensured by water rescue service with a water

scooter.


MONICA

CAM&GLAMP **

HOLČÍKOVCE

www.domasacampglamp.sk

GPS N 49.005390 E 21.706038

00421 915 927497

50

• Vitajte na prekrásnej Domaši v našom kempe Monica Camp&Glamp.

Domaša je jedna z najväčších vodných priehrad na Slovensku s plochou

vyše 14 km 2 a cca 50 km pobrežia s ideálnymi podmienkami pre vodné športy,

rybolov aj cykloturistiku. Znovu obnovené tradičné miesto pre kempovanie

a relax pri vode, s novátorským prístupom k ubytovaniu a službám

v cestovnom ruchu. Nachádzame sa na južnom brehu vodnej nádrže Domaša

s dokonalým výhľadom na veľkú časť priehrady a jej okolia. Priamo v kempe je

pre ubytovaných hostí k dispozícii bezplatný prístup na kamienkovú pláž

s možnosťou zapožičania plážových ležadiel a slnečníkov. V kempe sa

nachádzajú dve ohradené a osvetlené ihriská pre plážový volejbal. Takisto

sa tu nachádza druhé zatrávnené ihrisko pre rôzne loptové športy (volejbal,

minifutbal, atď.), ďalej tu nájdete požičovňu vodných bicyklov, kajakov,

horských i cestných bicyklov a ďalších športových potrieb. Plážový bar

„A na nás“ s rýchlym občerstvením tvorí srdce celého kempingu a strediska

Monica Camp&Glamp.

• Welcome to the beautiful Domaša in our Monica Camp&Glamp campground.

Domaša is one of the largest water reservoirs in Slovakia with an area of more

than 14 km 2 and about 50 km of coast with ideal conditions for water sports,

fishing and cycling. This is a restored traditional place for camping and relaxation

by water, with an innovative approach to accommodation and services in

tourism. We are located on the southern banks of the Domaša water reservoir

with a perfect view of a large part of the dam and its surroundings. Guests

have free access to the pebble beach with the possibility of renting beach

chairs and sun umbrellas directly in the campground. The camp has two fenced

in and illuminated beach volleyball courts. There is also a second grass

playground for various ball games (volleyball, mini-football, etc.), as well as

a rental center for water bikes, kayaks, mountain bikes and other sporting

equipment. The „A na nás“ fast-food beach bar is the heart of the entire Monica

Camp&Glamp campground.


www.slovakia.travel

VÁŠ PARTNER PRE KARAVANING

YOUR PARTNER FOR CARAVANING

www.caravaning.sk

More magazines by this user
Similar magazines