06.12.2023 Views

Shame European Stories – e-Book - Romania

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SHAME<br />

EUROPEAN STORIES


Semnează petiția noastră pentru a le cere liderilor noștri să<br />

facă Europa #safeforkids<br />

Toate ființele umane se nasc libere și egale<br />

în demnitate și drepturi.<br />

Articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului


GUIDO FLURI<br />

«<strong>Shame</strong> - <strong>European</strong> <strong>Stories</strong>» <strong>–</strong> Europa poate restabili o bucată de dreptate<br />

Persoanele care au fost fotografiate pentru expoziția “<strong>Shame</strong> - <strong>European</strong> <strong>Stories</strong>”<br />

depun mărturie. Ele povestesc despre abuzurile la care au fost supuse. Ele povestesc<br />

despre abuzurile pe care au fost nevoite să le îndure. Poveștile lor sunt uluitoare. Atât<br />

de multă suferință a fost provocată în societatea noastră.<br />

Cei afectați provin din cele mai diverse țări din Europa. Poveștile lor de viață sunt<br />

diferite, și totuși asemănătoare. Nu este vorba doar de abuzurile din trecut. Este<br />

vorba, de asemenea, despre viața de după aceea. Până în prezent, mulți dintre cei<br />

afectați suferă de nedreptate și rușine. Mulți sunt împovărați din punct de vedere<br />

psihologic și trăiesc în sărăcie din cauza experiențelor de violență. Mai presus de<br />

toate, însă, ei suferă din cauza tăcerii semnificative din societate și mediul politic.<br />

Au fost lăsate singure în copilărie și acum sunt lăsate să se descurce singure și la<br />

bătrânețe.<br />

Să ne împăcăm cu istoria<br />

Și în Elveția, cazurile de abuz au fost tabuizate timp de decenii. În instituțiile de stat<br />

și bisericești și în familii, mii de copii au fost sistematic umiliți, pedepsiți și, uneori,<br />

abuzați sexual. În ferme, zeci de mii de copii au fost exploatați ca muncitori ieftini.<br />

Au existat sterilizări forțate, castrări forțate și avorturi forțate. În clinicile psihiatrice<br />

elvețiene au fost testate medicamente pe sute de pacienți neștiutori. Despre acest<br />

capitol întunecat al istoriei elvețiene nu s-a vorbit timp de decenii. Victimele nu au<br />

fost auzite și nici nu au îndrăznit să își povestească soarta. Le era rușine de abuzurile<br />

la care au fost supuse. Erau lipsite de drepturi.<br />

În acest context, fundația mea a lansat o inițiativă populară în Elveția și a avut succes<br />

datorită marii solidarități a populației și a politicienilor. Astăzi, peste 10 000 de<br />

victime au primit despăgubiri - este o contribuție solidară pentru a amenda<br />

nedreptatea suferită. Astăzi, istoria abuzurilor este revizuită în mod cuprinzător în<br />

întreaga țară. Există monumente comemorative în întreaga țară, subiectul este<br />

predat în școli, se scriu cărți și se produc filme. Acest capitol întunecat al istoriei<br />

sociale elvețiene face acum parte din istoria Elveției. Nimeni dintre cei afectați<br />

nu mai trebuie să se ascundă astăzi; ei pot spune: “Eu sunt victima, am fost<br />

nedreptățit.”.<br />

Acceptarea trecutului în Europa<br />

Printre valorile pe care se bazează Europa se numără respectul pentru demnitatea<br />

umană, libertatea și egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. În<br />

câteva țări din Europa, s-au făcut eforturi pentru a atenua suferința. În majoritatea<br />

țărilor, nu a avut loc încă o confruntare serioasă cu abuzurile.<br />

Atunci când grupuri de victime din întreaga Europă au abordat fundația noastră cu<br />

scopul de a crea o rețea și de a demara o inițiativă europeană, ca în Elveția, ne-am<br />

dat seama că trebuie să sprijinim acest proiect.<br />

Expoziția “<strong>Shame</strong> - <strong>European</strong> <strong>Stories</strong>” ar trebui să ne deschidă ochii și să deschidă<br />

calea pentru o soluție justă în Europa. Sprijinul Consiliului Europei pentru această<br />

expoziție nu este doar onorabil, ci, mai presus de toate, este semnificativ. El arată<br />

că Europa, ca o comunitate de valori, dorește schimbarea. Victimele, cei afectați,<br />

supraviețuitorii - cu toții ar trebui să primească dreptate în timpul vieții lor.<br />

Guido Fluri<br />

Inițiatorul “Justice Initiative” Europa


MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ<br />

Violența sexuală împotriva copiilor nu este doar detestabilă, ci și o sursă de daune<br />

profunde și de durată. Se întâmplă în toate țările, la copii din toate mediile, și poate<br />

avea loc o singură dată sau în mod repetat, oriunde, de la casa sau școala copilului<br />

până la clubul sportiv local. Mulți dintre acești copii suferă în tăcere, temându-se de<br />

consecințele pe care le-ar avea dacă ar spune adevărul despre ceea ce li se întâmplă<br />

sau că nu ar fi crezuți.<br />

În 2007, a fost adoptată Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor<br />

împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual (cunoscută și sub numele de “Convenția<br />

de la Lanzarote”). Un total de 48 de țări au aderat la aceasta, inclusiv fiecare<br />

stat membru al Consiliului Europei. Convenția de la Lanzarote este cel mai ambițios și<br />

mai cuprinzător instrument juridic internațional în acest domeniu, cu o abordare<br />

strategică pe patru direcții care acordă prioritate prevenirii, protecției, urmăririi penale<br />

și promovării cooperării naționale și internaționale.<br />

sexual asupra copiilor, punând un accent foarte important pe experiențele directe<br />

ale oamenilor.<br />

Mă bucur că Consiliul Europei reușit să găzduiască expoziția “<strong>Shame</strong> <strong>–</strong> <strong>European</strong><br />

<strong>Stories</strong>” la sediul nostru din Strasbourg și sper că acesta va acționa ca un catalizator<br />

pentru acțiuni viitoare.<br />

Marija PEJČINOVIĆ BURIĆ<br />

Secretar General al Consiliului Europei<br />

La mai bine de 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenției de la Lanzarote, s-au<br />

înregistrat multe realizări, inclusiv creșterea gradului de conștientizare, promovarea<br />

unor inițiative eficiente, cum ar fi Casele pentru copii sau Barnahus și adoptarea de<br />

noi legislații în multe țări. De-a lungul anilor, activitatea Comitetului părților la<br />

convenție a permis, de asemenea, identificarea bunelor practici, a lacunelor și a<br />

tendințelor, inclusiv a noilor amenințări reprezentate de tehnologiile informației și<br />

comunicațiilor.<br />

Este extrem de important ca organizațiile din întreaga Europă să contribuie la<br />

continuarea acestor progrese.<br />

Așadar, felicit Fundația Guido Fluri, prin Justice Initiative, pentru că a dat o voce și<br />

un chip supraviețuitorilor abuzurilor sexuale asupra copiilor. Acest proiect, promovat<br />

pentru prima dată în Elveția, își propune să pună în lumină realitatea abuzului


DANIELA BOȘCA<br />

Când am aflat că există copii abandonați avem 5 sau 6 ani, vecina mea lucra la o școala<br />

specială și îi aducea din când în când acasă pe acești copii. Astfel, am înțeles de la o<br />

vârstă foarte fragedă că a avea o familie este un privilegiu. Am rămas marcată de<br />

această poveste a copiilor abandonați și am ajuns să-mi doresc să lucrez în zona de<br />

protecție a copilului. Am absolvit facultatea de psihologie și am știut de la început că<br />

mă voi îndrepta către psihologia copilului și mai ales către zona de copii abandonați.<br />

Apoi am început să lucrez pentru Fundația Internațională pentru Copil și Familie și<br />

primele mele cazuri au fost cele din zona abandonului, cu povești dramatice, abuzuri,<br />

istorii de viață care rămân cu tine pentru totdeauna.<br />

Traumele profunde din timpul copilăriei vin cu efecte multiple pe termen lung, nu doar<br />

pentru cei care le-au suferit, dar și pentru societate. Abuzul este ca o celulă canceroasă,<br />

ea se va multiplica incontrolabil, va afecta țesuturile din jur, va ajunge în final să sufoce<br />

întregul organism social. Din toate aceste motive, personale și profesionale, cred că<br />

proiectul Justice Initiative este extrem de necesar pentru România.<br />

Cred că un astfel de proiect de recunoaștere a acestei narațiuni, ca cel pornit la nivel<br />

european de Justice Initiative, este nu doar necesar, dar și foarte benefic. Cred că<br />

Justice Initiative reprezintă acel punct obligatoriu în orice restructurare, inclusiv una<br />

socială și culturală - stabilirea unui status-quo <strong>–</strong> creionarea acestei realități a unei<br />

Românii care are deja sute de mii de abandonați și care continuă să abandoneze la<br />

cote alarmante, pentru a putea să ne imaginăm un viitor diferit.<br />

Daniela Boșca<br />

Director Executiv FONPC<br />

Avem nevoie, ca societate, să putem cunoaște și recunoaște traumele trecutului, pentru<br />

a putea creiona viitorul într-o manieră diversă.<br />

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil <strong>–</strong> FONPC, pe care o<br />

coordonez în calitate de director executiv, creează de aproape un sfert de secol,<br />

alături de membrii săi, această rețea a binelui. Suntem aproape 100 de organizații<br />

neguvernamentale care luptă pentru a asigura bunăstarea copiilor și tinerilor din<br />

România, lucrând în parteneriat cu autorităţile locale, organizaţii internaţionale, instituţii<br />

europene și cu societatea civilă. Alături de colegii mei susținem necesitatea unei<br />

recunoașteri publice a traumelor suferite de copiii instituționalizați din România, în<br />

timpul comunismului, și considerăm necesară scoaterea la lumină a dramei lor,<br />

repunerea în discuție a acetor pagini de istorie personală, pentru ca astfel de abuzuri<br />

să dispară pentru totdeauna dintr-o Europă care se dorește protectoare și echitabilă cu<br />

toți membrii săi.


DANIEL ȘANDRU<br />

Pentru memorializare, acceptare și reparare<br />

Tentaculele răului totalitar au avut fețe și forme diferite, însă lipsa sensibilității umane a<br />

fost atributul comun pentru suferința victimelor pricinuită de regimul comunist.<br />

Regimul comunist a îngenunchiat poporul român vreme de peste patru decenii. Prin<br />

frig, foamete, constrângerea libertăților și drepturilor cetățenești, prin crime, bătăi și<br />

cruzimi greu de imaginat pentru noi, cei care astăzi ne trăim viețile în țări democratice.<br />

Poate te vei întreba, dragă cititorule, care este rostul rememorării acestor suferințe? De<br />

ce, la mai bine de 3 decenii de la căderea regimului comunist din România, mai este<br />

nevoie de conștientizarea răului totalitar? Sau poate de ce tu, cel care trăiești într-un<br />

stat care nu a cunoscut niciodată un astfel de regim, ai datoria morală să dai mai<br />

departe povestea suferinței persoanelor care au rămas schilodite pe viață de pe urma<br />

regimului comunist?<br />

Răspunsul la aceste întrebări este unul simplu: pentru că prin cunoașterea oricărei forme<br />

de rău totalitar și prin empatia față de suferințele celor care au trecut prin acest rău,<br />

vom reuși să apărăm fundamentele democrației și să trăim atât noi, cât și generațiile<br />

viitoare, în țări în care libertatea de exprimare va rămâne un drept fundamental, în țări<br />

în care viețile ne sunt și ne vor fi guvernate de propriile idealuri și nu de viziunile<br />

barbare ale unor dictatori.<br />

Cazul Sărmancăi Fekete, femeia care apare în acest album portret, este reprezentativ<br />

pentru a înțelege furtuna răului produs de regimul ceaușist copiilor inofesivi care au<br />

ajuns în Căminele-spital: bătăi aplicate sistematic de către personalul centrelor, frig,<br />

foamete și lipsa accesului la tratament medical.<br />

Prin investigațiile derulate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și<br />

Memoria Exilului Românesc se estimează că în România trăiesc 100.000 de copii<br />

supraviețuitori, rămași cu cicatrici fizice, dar mai ales psihice ireversibile, la fel ca<br />

Sărmanca, iar peste 15.000 au murit în urma relelor tratamente aplicate în aceste<br />

Cămine-spital.<br />

Acum, la aproape 33 de ani de la Revoluția Română și de la momentul în care<br />

supraviețuitorii Căminelor-spital au fost eliberați din tenebroasele ziduri ale morții,<br />

avem datoria morală, chiar și tardiv, să le recunoaștem statutul de victimă a regimului<br />

comunist și să le oferim sprijin în vindecarea traumelor trăite. Să răspundem răului cu<br />

bine, să facem poveștile lor cunoscute, să ne unim eforturile pentru repararea<br />

trecutului injust.<br />

La final, dragi cititori, vă invit să vă reamintiți mereu că forța răului nu ne poate distruge<br />

niciodată conștiința și că fețele răului totalitar vor fi mereu învinse de dorința noastră de<br />

a trăi liberi, curajoși și demni.<br />

Conștientizați, acceptați și respectați suferința victimelor comunismului, într-un semn<br />

de respect pentru copiii ce au avut forța să poată supraviețui odioaselor cruzimi, într-un<br />

semn de omagiu pentru memoria pruncilor care au fost răpuși de regimul comunist.<br />

Prof.univ.dr. Daniel Șandru<br />

Președinte executiv IICCMER<br />

Institutul de Investigare<br />

a Crimelor Comunismului i<br />

Memoria Exilului Românesc


SIMONE PADOVANI<br />

Din ianuarie până în mai 2022, am călătorit în toată Europa - din Portugalia până în<br />

România, din Grecia până în Norvegia, acumulând aproximativ 25.000 de km - pentru<br />

a mă întâlni cu victimele abuzurilor și relelor tratamente și pentru a le realiza portrete<br />

și interviuri video.<br />

Poveștile pe care le-am auzit nu au trecut pe lângă mine fără să lase urme. Ele mi-au<br />

schimbat percepția asupra Europei. În mijlocul nostru trăiesc oameni care au trăit<br />

suferințe nesfârșite, dar care nu au cunoscut niciodată dreptatea.<br />

Ceea ce am încercat să povestesc și să le transmit celor care vor vedea acest proiect<br />

este modul în care viețile oamenilor pe care i-am întâlnit au avut, din păcate, o linie<br />

evolutivă paralelă cu cea naturală. Acest lucru se întâmplă cu abuzul. Atunci când se<br />

întâmplă, persoana se confruntă în mod forțat cu o nouă linie a vieții. Și au fost multe,<br />

prea multe linii de viață paralele pe care le-am întâlnit.<br />

toate asociațiile europene care au dat viață acestui proiect cu suflet și inimă.<br />

Niciodată nu le voi putea mulțumi îndeajuns pentru că mi-au arătat toată umanitatea<br />

lor infinită.<br />

Această lucrare le este dedicată tuturor, tuturor acestor oameni care schimbă lumea<br />

cu mici miracole.<br />

Simone Padovani<br />

Fotograf Internațional<br />

De aici vine titlul: SHAME <strong>–</strong> <strong>European</strong> <strong>Stories</strong>. Este o provocare și, în același timp, un<br />

cuvânt recurent în experiențele victimelor. Adesea, victimele se simt rușinate. Nu<br />

povestesc și le este rușine de ceea ce au trăit. Cu toate acestea, ele sunt victimele. Și<br />

este rușinea noastră că nu am văzut suferința și nici nu am auzit strigătele tăcute.<br />

Poveștile de abuz sunt povești de supraviețuire: pe lângă faptul că au suferit cruzimi<br />

inumane și că trăiesc cu consecințele lor în fiecare zi, persoanele afectate pot face în<br />

continuare gesturi mici și incredibile față de umanitate, redându-le astfel umanitatea.<br />

Ei nu cer nimic în schimb; o fac pentru că continuă să fie oameni.<br />

Trebuie să schimbăm lucrurile acum și să acționăm, cu gesturi mici, ascultându-i cu<br />

adevărat pe cei din jurul nostru și pe cei care ne traversează viețile, luând atitudine și<br />

cerând soluții de la părțile interesate, de la guverne și de la Comunitatea <strong>European</strong>ă.<br />

Și, din fericire, există deja astfel de oameni, printre care Guido Fluri, inițiatorul Justice<br />

Initiative; Pascal și Vera, cu care mi s-a permis să realizez acest proiect fotografic, și


ITALIA


Aveam 13 ani. Mama mea era foarte religioasă. Mă<br />

trimitea și pe mine la biserică. Într-o zi, preotul m-a<br />

violat... Asta se întâmpla în 1981. A durat ani de zile.<br />

Când aveam 15 ani, am fost devastat. Am început să<br />

iau droguri. M-am îmbolnăvit. Mi-a luat aproape 40 de<br />

ani să înțeleg de ce viața mea a luat această cale timp<br />

de ani de zile. Într-o zi, însă, am întors pentru<br />

totdeauna spatele morții, dorinței de a mă sinucide,<br />

pe care o purtam în mine de ani de zile. Am devenit un<br />

supraviețuitor și am început să mă ridic din nou.<br />

Vinovații sunt oamenii: preoții care ne-au abuzat și cei<br />

care i-au acoperit. Am suferit, dar acum am o misiune<br />

în viață: să ofer transparență. Am ajuns în acest punct?<br />

Să le cerem victimelor să preia acest rol! Vă dați<br />

seama cât de sfâșietor este? Acesta este unul dintre<br />

motivele pentru care trăiesc. Dar noi, ca și comunitate,<br />

și mai ales Vaticanul, nu există oare un vag sentiment<br />

de rușine în legătură cu acest lucru?<br />

Francesco, 51 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Când am auzit prima dată cuvântul „supraviețuitori” nu<br />

am înțeles ce înseamnă și am întrebat: „băieții care s-au<br />

sinucis din cauza preotului erau supraviețuitori?”<br />

Apoi mi-am dat seama că nu mai eram o victimă, ci un<br />

supraviețuitor.<br />

Simt că este necesar să le spun tuturor același lucru:<br />

atunci când vă confruntați cu violența, trebuie să o<br />

raportați și trebuie să o faceți imediat. Și nu-mi pasă de<br />

foștii mei prieteni, acei băieți din oratoriu care, astăzi,<br />

când mă întâlnesc pe stradă, trec pe trotuarul de pe<br />

partea cealaltă parte a străzii. Dacă nu aș fi făcut ceea<br />

ce am făcut, alți copii ar fi fost în pericol ca și mine. Cu<br />

toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea.<br />

Alessandro, 24 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Nu mi-a dat drumul. Mă simțeam ca și cum aș fi fost<br />

paralizată. Când mi-a dat drumul, am fugit și îmi<br />

amintesc că spatele rochiței mele era ud. Îmi amintesc<br />

și acum: era o rochiță pe care o făcuse mama mea. Ea<br />

era croitoreasa mea. O rochiță în carouri albe și verzi,<br />

cu guler rotund.<br />

Aș dori ca lumea să fie mai atentă la apărarea<br />

persoanelor fragile, în special a copiilor și<br />

adolescenților. Adesea, aceștia nu știu cum să se apere<br />

singuri. Mi-aș dori ca cei care comit astfel de acte să nu<br />

fie niciodată iertați, să nu existe un termen de<br />

prescripție pentru aceste infracțiuni și să existe o<br />

atenție generală asupra culturii, care să răspândească<br />

mesajul că violența, mai ales împotriva minorilor, nu<br />

este niciodată permisă.<br />

Giuliana, 79 ani<br />

Abuz în familie și alte abuzuri


ELVEŢIA


Bărbatul familiei în care am fost plasată era pur și<br />

simplu foarte frustrat de el însuși. A venit la mine și<br />

mi-a spus: „Îți dau cinci minute; știi unde trebuie să te<br />

duci.” Apoi a venit și m-a abuzat; prima dată la vârsta<br />

de șapte ani și jumătate. Și așa a continuat. Când am<br />

împlinit doisprezece ani, am observat că eram<br />

însărcinată. A trebuit să nasc copilul acasă, iar copilul<br />

a fost luat imediat de lângă mine.<br />

Astăzi mă simt eliberată. Pentru că el (tatăl adoptiv)<br />

a murit, iar eu am putut să închid aproape total acel<br />

capitol. Nu cu totul, dar cu multe.<br />

Anita, 56 ani<br />

Abuz sexual în instituții de plasament


Pe atunci aveam zece ani, iar fermierul mă trata ca<br />

pe un servitor. Mi-a spus că sunt un servitor și nimic<br />

mai mult. Am îndurat acest lucru doar pentru că la<br />

fermă erau animale, iar mie îmi plăcea să lucrez cu<br />

aceste animale.<br />

Astăzi mă simt mai bine. Dar încă am sentimentul<br />

că sunt un străin. Uneori apar și sentimente de<br />

inferioritate. Nu am scăpat niciodată de ele; sunt<br />

întipărite în mine.<br />

Bernhard, 72 ani<br />

Exploatare prin muncă în copilărie


În fiecare zi mi s-a spus clar că sunt un nimic. Că eram<br />

doar o povară pentru alții. Și nu aveai voie să ai nicio<br />

pretenție, pentru că erai doar un gunoi. Pe această<br />

bază, nu era loc pentru fericire.<br />

Când m-am trezit după a treia tentativă de sinucidere,<br />

i-am spus lui Dumnezeu: «Ascultă, dacă exiști, este<br />

responsabilitatea ta acum. Intră în contact cu mine,<br />

arată-te, este în mâinile tale acum». Dintr-o dată, ușile<br />

s-au deschis într-un mod pe care nu l-am crezut<br />

niciodată posibil. Asta mi-a întărit credința. Am învățat<br />

că nu pot da vina pe Dumnezeu pentru ceva ce au<br />

stricat alți oameni.<br />

Lydia, 72 ani<br />

Exploatare prin muncă în copilărie și abuz sexual


FRANŢA


Într-o zi, au venit două persoane de la serviciile sociale<br />

și m-au luat. „Luat” este termenul potrivit, pentru că<br />

sora mea își amintește că stăteam în brațele ei și mă<br />

agățam de ea. Am țipat și am plâns, iar ea țipa și ea.<br />

Dar am fost luată din brațele ei și m-au trimis departe.<br />

Acum, nu-mi amintesc de câte ori s-a întâmplat acest<br />

lucru. Dar acești bărbați au fost cei care m-au atins în<br />

dormitor.<br />

Aproape că îmi vine să strig, să țip: «Aveți grijă de<br />

copii.» Sunt mulți copii care suferă, mulți copii care<br />

sunt maltratați, mulți copii care sunt abuzați. Așa că<br />

vă rog, guverne, oameni cu autoritate, servicii sociale<br />

«Aveți grijă de copii.» Acesta este și rolul vostru.<br />

Acesta este și rolul părinților. Părinții trebuie să aibă o<br />

atitudine iubitoare și grijulie față de copiii lor. Așa că<br />

aveți grijă de ei.<br />

Sylvie, 54 ani<br />

Răpire, abuz sexual, maltratare


Eu și fratele meu am fost adoptați împreună. Iar abuzul<br />

a început imediat. Era vorba în principal de violență<br />

fizică și psihologică. Când aveam zece ani, am avut<br />

prima mea tentativă de sinucidere, pentru că nu mai<br />

puteam trăi așa. Era prea greu.<br />

Am noroc că nu sunt complet distrus din punct de<br />

vedere psihologic și că în sfârșit pot să reflectez. Și<br />

asta mi-a permis să supraviețuiesc. Am înțeles cum<br />

funcționează metoda lor de violență, iar acum scopul<br />

meu este să întorc situația și să servesc cauza și să<br />

depun mărturie, să lupt.<br />

Javier, 44 ani<br />

Răpire, adopție forțată, abuz sexual al clerului


Am fost abuzată de această familie care primea bani<br />

pentru că avea grijă de noi. Tatăl mă bătea; mă lovea<br />

tare. Singurul loc în care mă simțeam în siguranță era<br />

sub masă. Și un alt lucru important este că, în fiecare<br />

lună, mama mă ducea la coafor să îmi îndrepte părul,<br />

pentru că voia să îmi șteargă originile.<br />

Aș spune tuturor guvernelor, aș spune lumii care ne<br />

privește: nu aveți dreptul să abuzați un copil. Nu aveți<br />

dreptul de a decide viitorul unei ființe umane. Mai ales<br />

când este vorba de un copil. Am fost transferați ca<br />

niște obiecte. Am fost plasați ca niște obiecte. Astăzi,<br />

le-aș spune părinților care adoptă: nu vă mințiți copiii,<br />

pentru că aceste minciuni pot fi foarte, foarte, foarte,<br />

foarte, foarte, foarte, foarte, foarte șocante.<br />

Valérie, 59 ani<br />

Răpire, adopție forțată, maltratare


Eram o fetiță franco-japoneză de 5 ani când am fost<br />

abuzată sexual de un văr de 39 de ani, în vara fierbinte<br />

a anului 1977. Aceste violuri m-au scufundat într-o<br />

gaură neagră de 32 de ani. Când memoria mi-a revenit,<br />

am început să vorbesc fără încetare, chiar dacă aceste<br />

crime se prescriseseră deja în Franța.<br />

Aceste experiențe traumatizante mi-au deschis ochii<br />

asupra amplorii globale a abuzului sexual asupra<br />

copiilor. M-am alăturat altor supraviețuitori și activiști<br />

curajoși care se străduiesc să pună capăt acestui<br />

blestem. Lupta noastră se referă la lupta pentru<br />

dreptate, o lume echitabilă și pace. Nu vom renunța<br />

niciodată!<br />

Mie, 50 ani<br />

Abuz sexual în familie


Aveam 8, 9, 10 și 11 ani când un unchi de-al meu, care<br />

era misionar, m-a violat. Mi-a prezentat acest lucru ca<br />

pe o descoperire a corpului meu, apoi ca pe o formă<br />

de educație sexuală. Ceea ce a urmat au fost aproape<br />

10 ani de amnezie traumatică parțială. Aveam 12 ani<br />

când doi verișori ai mei de 13 și 15 ani m-au violat și<br />

abuzat. Și-au prezentat crima ca pe un joc. A rezultat o<br />

amnezie traumatică totală de 15 ani.<br />

Acum vorbesc, mă arăt pentru că nu-mi mai este<br />

rușine. Rușinea pe care o simțeam atât de puternic...<br />

Nu-mi mai este rușine pentru că vreau ca copiii să fie<br />

protejați. Vreau ca victimele să știe că nu sunt singure,<br />

că pot beneficia de îngrijire specifică pentru traume<br />

psihologice. De asemenea, vreau ca amnezia<br />

traumatică să fie recunoscută. Vreau ca și cei care nu<br />

au denunțat aceste crime să fie dați în judecată. Vreau<br />

o societate mai echitabilă.<br />

Arnaud, 41 ani<br />

Abuz sexual al clerului și în familie


Aveam 10 ani în acea zi. Eram deja membru al<br />

Cercetașilor St Luc de 2 ani și îmi plăcea acest grup.<br />

Într-o zi, am primit una dintre acele insigne, pe care<br />

le-am adus cu mândrie mamelor noastre admiratoare<br />

pentru a le coase pe puloverele noastre. La sfârșitul<br />

întâlnirii, când părintele Bernard ne-a dat drumul, m-a<br />

rugat să mai rămân puțin. Îmi amintesc de prietenii mei<br />

care au ieșit din sală. Unii aveau un zâmbet complice,<br />

de parcă știau ce mă aștepta. Alții se uitau la pantofii<br />

lor cu disconfort, iar alții păreau invidioși pe atenția<br />

specială pe care părintele mi-a acordat-o.<br />

Dacă în Franța sunt câteva sute de victime, în întreaga<br />

lume sunt câteva milioane de victime care sunt încă<br />

în viață. În ceea ce privește «criminalitatea în masă», a<br />

trecut mult timp de când nu ne-am descurcat mai bine.<br />

François, 43 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Directorul m-a primit, a început să-mi arate locul și<br />

mi-a spus: „Aceasta este spălătoria”. Mi-a cerut să mă<br />

dezbrac și a început să mă atingă. M-am împotrivit, dar<br />

m-a făcut să înțeleg că legea mă adusese aici și că<br />

oricum aveam să rămân aici până când voi împlini<br />

18 ani.<br />

Reprezentanți ai lumii și ai națiunilor moderne, luați<br />

apărarea copiilor și apărați-le drepturile de la naștere<br />

până la vârsta adultă. Asigurați-vă că drepturile lor sunt<br />

respectate. Permiteți tuturor țărilor europene și lumii<br />

să pună în aplicare statutele, declarațiile și convențiile<br />

care au fost semnate. Trebuie să oprim suferința<br />

copiilor, trebuie să oprim acest carnagiu. Faceți un<br />

efort și oferiți iubire semenilor voștri.<br />

Fawzy, 59 ani<br />

Abuz sexual în orfelinat


SPANIA


Într-o noapte, când dormeam, m-a trezit. Mă trăsesem<br />

de sub pătură, aveam pantalonii trași în jos și tricoul<br />

ridicat. M-am trezit, m-am așezat pe jumătate adormit<br />

și mi-am ridicat pantalonii și pătura. M-am acoperit. Dar<br />

el m-a apucat, m-a orbit cu lanterna și m-a tras înapoi<br />

pe podea. M-a dezbrăcat din nou și în acel moment<br />

creierul meu s-a ruinat.<br />

Ceea ce vreau să vă spun este că copilăria este<br />

începutul vieții noastre, începutul, unde acumulăm<br />

valori, unde începem moduri de viață, unde începem<br />

să avem gânduri rele și unde ne făurim personalitatea.<br />

Tot ce îmi doresc este ca nimeni să nu mai sufere<br />

vreodată ceea ce am suferit eu.<br />

Emiliano, 55 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Într-o zi ploua la școală, iar preotul m-a invitat în<br />

camera lui ca să mă usuc. Eram un copil cam<br />

singuratic. Nu jucam fotbal ca fratele meu geamăn,<br />

care era un lider înnăscut. Eram un tip de persoană mai<br />

singuratică. Iar acest om îmi cunoștea foarte bine<br />

viața și situația mea. M-a invitat în camera lui pentru a<br />

mă usca și de acolo a început totul. A abuzat de mine<br />

timp de mai bine de un an. În fiecare zi.<br />

Aș ruga lumea să fie atentă și sensibilă, să observe,<br />

să-și dea seama când i se întâmplă acest lucru unui<br />

copil și să observe semnele, să reacționeze în mod<br />

protector și să îi educe pe copii astfel încât să se simtă<br />

confortabil și să poată vorbi despre aceste probleme<br />

fără tabuuri și fără greutatea religiei.<br />

Fernando, 61 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Situația în care mă aflam nu mă lăsa să trăiesc, mă<br />

oprima și mă sufoca. Nu puteam să vorbesc despre<br />

asta, iar el a abuzat și de frații mei. Povara devenea<br />

din ce în ce mai grea, pentru că mă simțeam vinovat și<br />

complice. Și, pe deasupra, am tăcut și am crezut că eu<br />

am lăsat lucrurile să se întâmple. M-am simțit<br />

responsabil pentru acțiunile pedofilului și, de-a lungul<br />

anilor și cu ajutorul terapiei, am înțeles că am făcut<br />

suficient pentru a supraviețui.<br />

Am fost abuzat sexual de la vârsta de 8 ani pana la 11<br />

ani, în nenumărate rânduri, de către un antrenor de<br />

fotbal. Cu siguranță, dacă aș fi putut spune cuiva<br />

despre asta când a început, suferința ar fi fost mult<br />

mai mică. Cu toate acestea, nu a fost vina mea că mi<br />

s-a întâmplat mie și altor copii. Pentru că vina aparține<br />

numai și numai celor care comit abuzurile și celor care<br />

îi acoperă. Dacă vedeți un copil în pericol, nu tăceți.<br />

Dați-i o șansă să trăiască și să fie copil.<br />

Pepe, 49 ani<br />

Abuz sexual în sport


Obișnuia să se ridice imediat și să vină să se așeze<br />

lângă mine. Obișnuia să-și bage mâna în pantaloni și<br />

începea să mă pipăie. La vârsta de 12 ani nu eram pe<br />

deplin conștient de ceea ce se întâmpla, dar știam că<br />

era anormal și că nu-mi plăcea.<br />

Există ceva și mai dureros decât abuzul: mușamalizarea<br />

și re-victimizarea. Biserica ar trebui să fie responsabilă<br />

pentru atenuarea durerii cauzate de aceste crime, mai<br />

ales ca față vizibilă a bunătății și a creștinismului.<br />

Cineva care pretinde că poartă stindardul bunătății nu<br />

poate comite niciodată aceste crime, iar atunci când o<br />

face, ar trebui să fie pedepsit mai aspru.<br />

Juan, 25 ani<br />

Abuz sexual al clerului


PORTUGALIA


Ne considerau sălbatici, doar pentru că nu aveam<br />

mamă sau tată. Pentru că transcrisesem ceva greșit,<br />

directorul m-a lovit cu ceasul în ochi și aproape că m-a<br />

făcut să-mi pierd vederea. Gura mea este așa din cauza<br />

bătăii pe care mi-au dat-o.<br />

Oamenii care trăiesc într-o instituție nu sunt sălbatici;<br />

sunt doar oameni fără tată sau mamă. Oamenii au<br />

nevoie de înțelegere, dragoste și afecțiune. În instituții,<br />

copiii cresc adesea în mijlocul violenței, dar au nevoie<br />

de însoțire, de ajutor psihologic și de sprijin pe măsură<br />

ce cresc.<br />

Marco, 31 ani<br />

Abuz în centru de plasament


IRLANDA


Am fost furată de la mama mea și dusă într-un centru<br />

religios pentru mame și copii, iar ei nu i-au spus unde<br />

mă aflu. M-au luat fără consimțământul ei sau al meu.<br />

Nu aveau dreptul să facă asta.<br />

Nimeni nu ar trebui să aibă dreptul de a fura un<br />

copil de la mama sa doar pentru că aceasta este<br />

tânără și necăsătorită. Consecințele sunt traumatizante<br />

și dăunătoare. Trebuie să protejăm drepturile copilului.<br />

Copiii trebuie să fie protejați în orice moment.<br />

Oona, 53 ani<br />

Răpire, centru de plasament


Chiar și astăzi, este șocant să aflu că am fost supus la<br />

experimente umane în Irlanda, în copilărie, într-o<br />

instituție pentru mame și copii, condusă de un ordin<br />

catolic. Mai mulți copii de rasă mixtă ca și mine au fost<br />

selectați pentru un test de vaccinare împotriva<br />

poliomielitei în 1965, fără consimțământul mamelor<br />

noastre. Aceasta a fost o încălcare a Codului de la<br />

Nürnberg.<br />

Copiii au drepturi ale omului și trebuie să fie protejați<br />

împotriva discriminării rasiale și a încălcării acestor<br />

drepturi. Copiii aflați în situații de risc nu trebuie să mai<br />

fie niciodată folosiți în experimente pe oameni fără<br />

consimțământul deplin al părinților sau tutorilor lor. În<br />

calitate de copii, nu am avut nicio voce și nici mamele<br />

noastre singure.<br />

Conrad, 58 ani<br />

Abuz în centru de plasament, studii clinice


NORVEGIA


Îmi amintesc că m-am așezat pe canapea acolo. Ceilalți<br />

s-au dus să danseze, dansând cu băieți mai mari și<br />

distrându-se de minune. M-am așezat pe canapea și mi<br />

s-a oferit un pahar de sifon. L-am luat. Nu-mi mai<br />

amintesc nimic din acea noapte înainte de a mă trezi,<br />

iar un bărbat era întins deasupra mea și făcea sex cu<br />

mine.<br />

În general, ar trebui să avem cu toții grijă unii de alții<br />

și să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță.<br />

Trebuie să apar în public și să îmi asum această<br />

responsabilitate uriașă.<br />

Iris, 34 ani<br />

Abuz sexual


A fost prima dată când l-am întâlnit pe unchiul meu.<br />

Era un pedofil și a abuzat de mine. Atunci nu am înțeles<br />

acest secret și nici că era complet greșit.<br />

De la începutul timpului, mii de oameni au luptat<br />

pentru noi. Toate acele femei curajoase și uimitoare.<br />

Toate au suferit din cauza neglijenței și au fost tratate<br />

ca niște obiecte. Le ofer toată compasiunea și<br />

respectul meu. Așadar, pentru bărbații și femeile care<br />

au de ales: folosiți-vă vocea, vorbiți și opriți această<br />

violență.<br />

Letisha, 35 ani<br />

Abuz sexual


SUEDIA


Abuzul sexual a început când aveam 12 ani și a<br />

continuat pe tot parcursul adolescenței. Ultima dată<br />

s-a întâmplat când aveam 20 de ani. Acum am<br />

coșmaruri în fiecare noapte și încă îmi este greu să fac<br />

față consecințelor psihologice. Am adesea atacuri de<br />

panică. Obișnuiam să cred că este vina mea și mă<br />

simțeam rușinată.<br />

Cel mai important lucru acum este ca voi toți, ca ființe<br />

umane și ca societate civilă, să deveniți mult mai buni<br />

în a asculta copiii. Aș dori, de asemenea, să le spun<br />

politicienilor că trebuie să consolideze legile care<br />

protejează drepturile copiilor. De asemenea, trebuie<br />

să consolidăm activitatea de detectare și identificare<br />

pentru a depista copiii victime ale agresiunilor sexuale.<br />

Saga, 23 ani<br />

Abuz și exploatare sexuală


FINLANDA


Când s-a întâmplat pentru prima dată, el doar mă<br />

atingea. Apoi, eram din nou singură acasă, mă uitam la<br />

televizor, iar când am ieșit din cameră, m-a apucat de<br />

umăr și m-a împins în pat. M-a apucat, mi-a smuls<br />

pantalonii cu forța și m-a aruncat pe burtă. Atunci a<br />

fost prima dată când a intrat până înăuntru și m-a<br />

violat acolo.<br />

Recuperarea în urma crimelor de violență sexuală<br />

durează foarte mult timp și este nevoie de mult timp<br />

pentru a putea povesti cuiva despre asta, mai ales în<br />

cazurile de incest în familie. Avem nevoie de schimbări<br />

de legislație semnificative.<br />

Heli, 49 ani<br />

Abuz sexual


Agresorii mei sunt ambii mei părinți. Mama mi-a spus<br />

că, încă de când eram copil, am fost bătută pentru că<br />

plângeam. Așadar, acest tip de violență a fost<br />

prezentă. Primele mele amintiri au fost legate de<br />

abuzul sexual. Tatăl meu a recunoscut că m-a violat<br />

pentru prima dată când aveam în jur de 4-5 ani.<br />

Cum puteți să vă închideți inimile în fața unor copii atât<br />

de mici și să faceți ceva atât de oribil? Ar trebui să vă<br />

fie rușine!<br />

Seijamirjami, 44 ani<br />

Abuz sexual


Stăteam destul de des în casa unei familii cunoscute și<br />

acolo a avut loc trauma abuzului meu sexual. Și pentru<br />

că am petrecut destul de multe nopți acolo, am fost<br />

traumatizată și de faptul că acolo unde stăteam eu, și<br />

alți copii erau abuzați. Este ciudat cum un copil atât de<br />

mic se poate simți vinovat pentru că nu a putut face<br />

nimic în acest sens.<br />

În primul rând, aș vrea să mă adresez factorilor de<br />

decizie din Biserica Laică: cum puteți acționa sau nu<br />

când știți ce se face acestor copilași în bisericile<br />

voastre? Cum puteți să vă imaginați că sunteți singurii<br />

care merg cu adevărat în rai? Sunt unii dintre voi care<br />

au mijloacele de a interveni. Iar voi nu o faceți. Noi,<br />

victimele, v-am transmis acest mesaj și v-am spus ce se<br />

poate face pentru a interveni, dar nu s-a făcut nimic.<br />

Și aș dori să transmit un mesaj similar și Bisericii<br />

Luterane: de ce nu interveniți în propria comunitate,<br />

dar și în legătură cu abuzurile care au loc în aceste<br />

comunități religioase mai mici?<br />

Outi, 49 ani<br />

Abuz sexual


Aveam aproximativ opt ani când această persoană a<br />

intrat în viața mea și m-a condus într-o lume care nu<br />

era destinată copiilor. A devenit secretul nostru și mi<br />

s-a spus și mie că am făcut ceva greșit. Acest lucru s-a<br />

transformat într-un fel de zid al rușinii în care mi-am<br />

petrecut copilăria și în care am crescut.<br />

Oamenii trebuie să deschidă ochii. Oamenii trebuie să-i<br />

vadă pe copii, să le vadă grijile și să se uite în spatele<br />

zâmbetelor lor. Trebuie să audă povestea pe care<br />

nimeni nu îndrăznește să o spună. Iar în ceea ce<br />

privește pedeapsa, aceasta ar trebui să impună cel<br />

puțin ca persoana respectivă să fie prezentă în<br />

procesul de terapie al victimei. Aceasta ar fi poate mai<br />

aproape de o pedeapsă reală. Dar nu sunt sigur cum se<br />

poate ajunge la o situație în care infractorii să<br />

înțeleagă cu adevărat ceea ce au făcut. Pentru că<br />

adesea se pare că aceștia nu înțeleg impactul<br />

acțiunilor lor și amploarea consecințelor. Și numai prin<br />

această înțelegere ar putea avea loc o schimbare reală.<br />

Minna, 48 ani<br />

Abuz sexual


DANEMARCA


Am fost expus la abuzuri sexuale în copilărie, în<br />

Emdrupvej, unde am crescut. Totul a început prin<br />

faptul că părinții mei nu știau că în sat exista o astfel de<br />

persoană, un prieten de-al lor. Din păcate, nu-mi<br />

amintesc de câte ori, dar s-a întâmplat de multe ori.<br />

Am avut multe gânduri sinucigașe din această cauză.<br />

Mi-a fost rușine și am fost deprimat.<br />

Va fi un proces care va dura toată viața, în care s-ar<br />

putea să am nevoie nu doar să merg la psihologi, ci<br />

și să caut niște psihoterapeuți, tratamente corporale<br />

și multe alte lucruri. Pentru că s-a manifestat nu doar<br />

în capul meu. Este și în interiorul corpului. Trebuie, de<br />

asemenea, să îmi cunosc din nou corpul.<br />

Mikael, 51 ani<br />

Abuz sexual


Abuzul sexual a început când aveam 3 ani. A început<br />

când făceam duș cu tatăl meu vitreg. Nu-mi amintesc<br />

cât de des se întâmpla, dar se întâmpla în mod regulat.<br />

Sunt atât de mulți copii despre care nu știm că au fost<br />

expuși la aceste lucruri violente, care sunt atât de buni<br />

în a le ascunde de lumea exterioară. Nu îi observați.<br />

Ei sunt obișnuiți să se integreze oriunde și să se<br />

implice astfel încât niciun adult să nu observe cât de<br />

rău se simt.<br />

Gry Sara, 49 ani<br />

Abuz sexual


OLANDA


Imediat după naștere am fost abandonată. Am ajuns să<br />

fiu plasată într-un centru de plasament, unde viața mea<br />

s-a îmbunătățit. Abia mult mai târziu, după ce mi-am<br />

consultat documentele și după ce am ascultat poveștile<br />

surorii mele biologice, am aflat că tatăl meu biologic nu<br />

a fost de acord să mă abandoneze. A luptat timp de 5<br />

ani pentru a anula acest lucru. Autoritățile nici măcar nu<br />

au investigat dacă a crește cu tatăl și bunica mea a fost<br />

o opțiune mai bună decât un cămin, unde condițiile nu<br />

erau cu siguranță cele mai bune în anii 1960.<br />

Ceea ce aș dori să spun este că, chiar și astăzi, când<br />

copiii sunt separați de părinții lor din orice motiv, fie<br />

că ajung în centre de plasament sau într-o instituție,<br />

trebuie să ne amintim că copiii își poartă întotdeauna<br />

părinții cu ei. Ei fac parte din părinții lor. Părinții, chiar<br />

dacă nu sunt prezenți, fac parte din identitatea<br />

copilului. Cred că autoritățile nu ar trebui să uite acest<br />

lucru. Uneori, părinții sunt un pic înlăturați și cred că<br />

acest lucru nu este bun, mai ales pentru copii.<br />

Monique, 56 ani<br />

Adopție forțată


Am fost adoptat de părinți olandezi care aveau doi copii<br />

ai lor. Am crescut într-o familie bună, dar când am<br />

început să-mi caut părinții biologici, am aflat, făcând<br />

un test ADN, că „mama mea biologică” nu era de fapt<br />

ea. Am simțit că mi s-a luat identitatea. Mai târziu am<br />

aflat că actele mele de adopție fuseseră schimbate cu<br />

cele ale unui băiețel care, de asemenea, fusese dat spre<br />

adopție.<br />

Dacă ești adoptat sau imigrant, sau dacă nu ai fost<br />

crescut în propria ta țară, cultură sau familie: caută-ți<br />

originea. Mergeți să vă vizitați locul de naștere, țara<br />

natală sau găsiți-vă familia, pentru că este important<br />

pentru tine, ca persoană care simte, sentimentele tale.<br />

Corpul nu o neagă. Este foarte ușor să îl dai la o parte<br />

și este, de asemenea, foarte înfricoșător să lucrezi cu<br />

sentimentele tale. Află unde se află originile tale. Este<br />

important să vă cunoașteți originea.<br />

Rodrigo, 41 ani<br />

Hârtiile de adopție au fost schimbate


BELGIA


M-am născut dintr-un tată alb belgian și o mamă<br />

congoleză. Am crescut cu fratele meu și cu bunicii în<br />

Belgia. Dintr-o dată, am găsit o soră care locuia în<br />

Congo. Nu știam nimic despre ea. Ea ne-a arătat un<br />

caiet cu adresa bunicilor noștri din Belgia și fotografii<br />

cu noi și cu verișoara noastră. Ne-am dat seama că<br />

tatăl nostru păstrase legătura cu ea și îi trimisese<br />

lucruri. Ne-a explicat că toată viața ei a știut că era un<br />

copil nelegitim. Dar ea credea că nu era binevenită în<br />

familie.<br />

Trebuie să abordăm această problemă cu onestitate și<br />

să arătăm că există o voință de schimbare și de<br />

reparare. Trebuie să recunoaștem impactul pe care<br />

colonialismul l-a avut, și încă îl are, asupra copiilor care<br />

au suferit din cauza acestuia. Acest lucru trebuie să<br />

înceteze. Și trebuie să acordăm reparații și să<br />

împiedicăm ca astfel de lucruri să se mai întâmple.<br />

Claudine, 70 ani<br />

Abuz colonial


Știu că nu a fost ușor nici pentru fiica mea. Și ea s-a<br />

confruntat cu reacții rasiste la școală, toate ascunse<br />

în spatele unui zâmbet. Nu este deloc ușor. Este încă<br />

greu. De aceea îi spun că ea este produsul unor etnii<br />

diferite, al unor oameni cu un curaj infinit care au luptat<br />

pentru existența ei. Iar ea a devenit marele rezultat al<br />

luptei lor.<br />

Nu mai trăim așa cum trăiam în secolul trecut, când<br />

guvernele se temeau că oamenii «metiși» vor fi la fel<br />

de competenți ca și cei «albi» și, prin urmare, își vor<br />

ascunde latura «neagră». Timpul a trecut și această<br />

viziune nu mai este adevărată. Toți oamenii aparțin<br />

aceleiași rase. Trăirea împreună face viața mai bogată.<br />

Niciun copil nu ar trebui să fie o victimă a rasismului.<br />

Un copil este sacru.<br />

Sandra, 55 ani<br />

Abuz colonial (a doua generație)


După cum am aflat în urma cercetărilor mele, m-am<br />

născut în Franța. Certificatul meu de naștere nu<br />

menționează numele părinților mei și nu conține nicio<br />

informație. Am fost preluat de un institut belgian și apoi<br />

adoptat de o familie. M-am născut cu o boală ereditară<br />

care îmi afectează rinichii. Dar, întrucât nu existau<br />

informații despre mine la naștere, nu exista nicio<br />

modalitate de a mă trata. Când medicul a întrebat-o<br />

pe mama mea vitregă despre o boală de rinichi în<br />

familie, aceasta nu a putut da un răspuns. Institutul<br />

belgian ștersese toate informațiile relevante.<br />

Rădăcinile noastre ne aparțin, nu ar trebui să fim rupți<br />

de ele. Sper ca mesajele mele să nu fie insuficiente<br />

sau să eșueze, pentru că copiii care cresc rămân mai<br />

puternici atunci când știu cine sunt și cine sunt<br />

părinții lor.<br />

Benoit, 60 ani<br />

Adopție forțată


Această poveste este dureroasă. Este o poveste<br />

despre separare. Este o poveste a violenței coloniale.<br />

Este o poveste despre oameni care nu realizează răul<br />

pe care îl fac. Ei fac parte dintr-un sistem, un sistem<br />

care nu își asumă responsabilitatea.<br />

Cred că fiecare persoană și istoria sa formează<br />

societatea. Mi se pare important ca instituțiile care ne<br />

înconjoară să spună povestea lungă a unei societăți. În<br />

aceste societăți, în mijlocul acestor instituții, există<br />

oameni care se nasc și mor. Noi suntem doar în<br />

trecere, în timp ce instituțiile rămân. Aceste instituții<br />

trebuie să fie capabile să întruchipeze tot ce avem mai<br />

bun din ceea ce suntem, tot ce are mai bun societatea<br />

de transmis. Belgia are o istorie dureroasă și rușinoasă:<br />

cea a colonialismului.<br />

Olivier, 55 ani<br />

Abuz colonial (a doua generație)


M-am născut în perioada colonială. Tatăl meu era<br />

belgian, iar mama mea era africană. După moartea<br />

tatălui meu, administrația colonială belgiană i-a interzis<br />

mamei mele să ne păstreze. După trei încercări, poliția<br />

ne-a luat și ne-a băgat într-o instituție specială pentru<br />

copii mulatri. Ne-au izolat de comunitățile albe și<br />

negre și ne-au relocat în Belgia, unde am crescut<br />

separat de frații mei. Am fost un copil foarte singuratic<br />

într-o familie dificilă. Nu s-a cheltuit niciun ban pentru<br />

mine, pentru că eram copilul unei iubiri interzise: prea<br />

deșteaptă pentru a avea încredere, prea frumoasă<br />

pentru a fi iubită.<br />

Sper să se schimbe ceva. Fiecare poate avea grijă<br />

de celălalt. Fiecare persoană poate schimba lucrurile<br />

în bine.<br />

Jacqui, 66 ani<br />

Abuz colonial


GERMANIA


Când am țipat, ea (călugărița) mi-a spus să mă bucur de<br />

ceea ce se întâmplă. Aveam cinci ani la acea vreme. La<br />

acea vreme nu știam că este vorba de violență sexuală.<br />

Am aflat despre asta abia de la psihologul meu, când<br />

aveam 40 de ani.<br />

Treziți-vă! Treziți-vă! Nu vă dați copiii la astfel de<br />

instituții. Nu-i lăsați sub controlul lor. Indiferent ce<br />

instituție sau cine este la putere. Dacă instituțiile nu<br />

sunt controlate, vor exista întotdeauna abuzuri.<br />

Peter, 63 ani<br />

Abuz în centru de plasament


Și acolo a avut loc prima agresiune de dimineață. M-a<br />

mângâiat și, da, a profitat de slăbiciunea mea în acel<br />

moment. Este greu pentru mine. A culminat cu o tabără<br />

de vacanță de șase săptămâni, departe de marile<br />

tabere de cercetași.<br />

Aceste acțiuni au loc în niște locuri diferite, separate.<br />

Sunt familiile, sunt diferitele grupuri de tineri și vor să<br />

țină totul în aceste locuri. Și dacă te uiți în ele pentru o<br />

clipă, vor să le închizi din nou rapid. Încercați să vedeți<br />

conexiunile și să aduceți laolaltă fiecare loc în parte.<br />

Harald, 55 ani<br />

Abuz sexual la cercetași


Acest preot a ignorat orice risc de a fi descoperit și a<br />

ales cele mai de neconceput locuri pentru a-și comite<br />

violurile: Galeria din capelă, unde toți cântau la orgă<br />

și corul bisericii cânta de obicei, sacristia sau sala de<br />

sport. Sau sala de dușuri sau laboratorul foto din școală.<br />

În orice loc imaginabil făcea ceea ce voia să facă.<br />

Să-i protejeze pe copii! Drepturile copiilor sunt<br />

drepturile omului. Ancorați drepturile copiilor în legile<br />

din țara dumneavoastră. Și pentru toți vecinii și<br />

prietenii și cetățenii obișnuiți ai țării: interveniți atunci<br />

când vedeți violență împotriva copiilor!<br />

Karl, 71 ani<br />

Abuz sexual al clerului


Am avut o relație deosebit de apropiată cu nașa mea,<br />

o soră a mamei mele. În copilărie, mergeam foarte des<br />

la ea. Părinții mei mă lăsau adesea acolo pentru a<br />

petrece timp cu copiii. Iar soțul mătușii mele a abuzat<br />

sexual de mine. Da, încă de când eram copil.Aș spune<br />

că primele mele amintiri datează de când aveam poate<br />

trei ani sau cam așa ceva.<br />

Există mult mai multă violență sexuală împotriva<br />

copiilor și tinerilor decât vor să recunoască<br />

majoritatea oamenilor. Iar dacă contribuția mea la<br />

această expoziție ajută la conștientizarea oamenilor de<br />

această amploare, atunci este foarte important pentru<br />

mine. Aș dori, de asemenea, să transmit un mesaj de<br />

curaj și să spun: «pentru persoanele care au fost<br />

supuse violenței sexuale». Veți câștiga ceva. Vă veți<br />

recăpăta o parte din bucuria de<br />

a trăi și veți câștiga, de asemenea, suveranitatea<br />

interpretării asupra propriei vieți. Nu-i lăsați pe agresori<br />

să aibă ultimul cuvânt».<br />

Wibke, 39 ani<br />

Abuz sexual în familie


În calitate de elev la o școală de prestigiu, am fost<br />

abuzat sexual de doi preoți iezuiți. Aceștia m-au forțat să<br />

fac ceea ce doreau și mi-au spus că este pentru binele<br />

meu. Au abuzat de încrederea și de credința mea. Acest<br />

lucru mi-a modelat viața, relațiile mele cu alte persoane<br />

și relația cu mine însămi. Mi-a fost rușine peste măsură.<br />

Și am păstrat tăcerea.<br />

După decenii de tăcere, a vorbi în sfârșit despre asta<br />

a fost un act de eliberare. De atunci, îmi doresc ca toți<br />

oamenii care au fost victime ale violenței în copilărie<br />

să poată experimenta această eliberare. Pentru mulți<br />

oameni, subiectul este inconfortabil. Pot să înțeleg<br />

acest lucru. Dar dacă noi, ca societate, dorim ca copiii<br />

și tinerii să crească într-o lume fără violență sexuală,<br />

trebuie să învățăm să ascultăm.<br />

Matthias, 59 ani<br />

Abuz sexual al clerului


AUSTRIA


Primele mele amintiri din copilărie sunt marcate de<br />

violență, alcool și abuzuri. Și de mutările constante<br />

între casă și casele de copii. Pentru mine, era o tortură<br />

să merg la o nouă casă sau familie adoptivă. Mă<br />

întorceam acasă fericită de fiecare dată, în ciuda<br />

brutalității de acasă.<br />

Da, oamenii importanți și puternici chiar ar trebui să<br />

să fie trași la răspundere împreună cu cei care au<br />

făcut astfel de lucruri copiilor. Nu contează cum. Astăzi<br />

se spune că copiii trebuie să trăiască cu asta, iar copiii<br />

suferă pe viață. Iar ca adult, trauma revine iar și iar, mai<br />

ales astăzi. Nu poți face față.<br />

Romana, 64 ani<br />

Abuz sexual, fizic și psihologic în centru de plasament


Ne-a pus să ne masturbăm în timp ce ea stătea în<br />

picioare în sala de duș sau pe un scaun. Ea (guvernanta)<br />

a tras atât de tare încât a început să sângereze.<br />

Orice abuz se anunța dinainte! Iar atunci când oamenii<br />

observă aceste semne, atunci este garantat că o parte<br />

din abuzuri pot fi prevenite. Și asta este ceea ce îmi<br />

doresc.<br />

Robert, 71 ani<br />

Abuz sexual, fizic și psihologic în centru de plasament


Ea (guvernanta) mi-a pus o pereche de pantaloni cu<br />

scutece și un semn în jurul gâtului pe care scria: „în<br />

fiecare noapte fac pipi în pat” și m-a pus să mă plimb<br />

prin sat cu ea. Acestea sunt experiențe pe care nu le<br />

poți lăsa în urmă.<br />

Nu mi-a fost niciodată rușine să vorbesc despre ceea<br />

ce mi s-a întâmplat. Am venit la centru când aveam<br />

șapte ani. M-am gândit că nu puteam să fi făcut nimic<br />

atât de rău încât să merit un astfel de tratament. Dar<br />

nimeni nu a vrut să mă asculte.<br />

Susanne, 59 ani<br />

Abuz sexual, fizic și psihologic în centru de plasament


SLOVENIA


Hitler a venit în Styria, la Maribor, și a dat ordinul de a<br />

face din nou această țară germană. Aveam zece ani.<br />

Când am fost arestați și duși în lagăr, am fost plasat<br />

într-un grup care făcea ceva asemănător unui<br />

antrenament premilitar. Aș spune că am fost torturat<br />

pentru că am fost persecutat și forțat să mă comport<br />

într-un mod care îmi era străin.<br />

Astfel de tiranii care au loc sunt cel mai oribil lucru pe<br />

care îl poate face o ființă umană. Într-adevăr, deseori<br />

trebuie să ne întrebăm dacă astfel de oameni sunt<br />

demni de umanitate, dacă un grup de oameni care își<br />

tratează semenii cu atâta dispreț este încă demn de a<br />

trăi în societatea noastră, printre noi. Pentru că<br />

violența care a fost comisă, fie împotriva copiilor, fie<br />

împotriva familiilor, este monstruoasă. Și toți cei care<br />

am trăit-o și am supraviețuit suntem probabil unanimi<br />

în opinie că astfel de lucruri nu trebuie să se mai<br />

repete niciodată.<br />

Janez, 90 ani<br />

Copil furat în timpul celui De-al Doilea Război Mondial


Am suferit abuzuri sexuale din partea bunicului meu.<br />

Între cinci și opt ani. Familia mea era foarte apropiată de<br />

bunicul meu. Era o parte importantă din viața noastră,<br />

dar părinții mei mă lăsau adesea în grija lui. Și așa a<br />

început totul.<br />

Cel mai mic comentariu poate face diferența. Dacă<br />

suntem dispuși să îi ascultăm pe oameni și să vedem<br />

astfel de lucruri, putem ajuta mulți alți oameni. Iar a<br />

vorbi despre asta nu poate face decât bine. Nu poate<br />

face niciodată rău.<br />

Tjaša, 28 ani<br />

Abuz sexual în familie


Când aveam 12 ani, am fost abuzată sexual de preotul<br />

din sat. I-am spus mamei mele. Mama mea nu a crezut.<br />

Noi, mamele, avem tendința de a nu avea încredere în<br />

copiii noștri. Așa că abuzul a avut loc. Și a durat opt ani,<br />

până când episcopul l-a transferat pe preot la o altă<br />

comunitate. După aceea, a încetat.<br />

Să fim sensibili, să fim buni unii cu alții. Să observăm<br />

lucrurile bune, să nu facem lucruri rele. Vatican, nu vă<br />

ascundeți sub o mantie stacojie, nu ascundeți sub o<br />

mantie neagră lucruri care nu ar trebui să se întâmple.<br />

Isus nu ne-a învățat asta. Isus ne-a învățat altceva.<br />

Ksenija, 58 ani<br />

Abuz sexual al clerului


SERBIA


Pe 20 noiembrie 1981, am ajuns fericită la Maternitatea<br />

Narodni Front, crezând că am venit să nasc. Am ajuns la<br />

ora 10:10 și foarte repede am observat că tot<br />

personalul era puțin agitat. După o oră sau două, mi-au<br />

spus că ceva nu este în regulă. Mă pregăteau pentru<br />

inducție pentru a grăbi nașterea. Eram atât de neliniștită<br />

și speriată. Moașa mi-a spus să întorc capul în altă parte,<br />

astfel încât să nu văd nașterea copilului, deoarece aș fi<br />

născut un copil mort, cu jumătate de cap.<br />

Aș fi fost atât de fericită să îmi îmbrățișez copilul. I-aș<br />

fi spus doar: «Unde ești, fiul meu? Tu ești totul în lume<br />

pentru mine».<br />

Dušanka, 64 ani<br />

Copilul ei a fost furat din maternitate


Suntem victime ale traficului de persoane în Belgrad.<br />

Mi-au luat copilul, mi-au luat sănătatea, mi-au luat viața.<br />

Mă adresez tuturor conducătorilor lumii: copilul<br />

dumneavoastră nu v-a fost luat. Deci, ajutați la<br />

adoptarea de legi, nu doar în Serbia, ci în întreaga<br />

lume, care să acorde fiecărei mame dreptul de a ști<br />

unde se află copilul ei și să lase la latitudinea fiecărei<br />

mame să decidă dacă își păstrează copilul sau îl dă<br />

spre adopție. Voi, copiii, nu sunteți de vină.<br />

Milena, 65 ani<br />

Copilul ei a fost furat din maternitate


Eram la serviciu. Sunt curier și distribui pâine de la<br />

Obrenovac la Arandjelovac. Când am ajuns la Novi<br />

Beograd pentru a vedea ce s-a întâmplat cu copilul<br />

nostru, nu m-au lăsat să-l văd. Încă o dată, eu și soția<br />

mea am fost dați afară. Au spus că copilul era bine.<br />

Iar când am sunat la spital mai târziu în acea zi, au spus<br />

că totul era în regulă.<br />

Oamenii răi care cumpără copiii altora ar trebui măcar<br />

să le spună acelor copii că au fost cumpărați. Și ar<br />

trebui să știe că au părinți care sunt în viață, sănătoși și<br />

au o familie. O lume întregă nu știe de acești copii.<br />

Tomislav, 72 ani<br />

Copilul său a fost furat din maternitate


KOSOVO *<br />

*Toate trimiterile la Kosovo din prezentul text, indiferent dacă este vorba de teritoriu, instituții<br />

sau populație, sunt în deplină conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al<br />

Organizației Națiunilor Unite și fără prejudicii asupra statutului Kosovo.


Aveam opt ani și eram în clasa a treia când nu am mai<br />

putut merge la școală, pentru că devenise prea<br />

periculos din cauza opresiunii și persecuției familiei<br />

mele. Vreau ca toți copiii din lume să fie liberi, să își<br />

trăiască viața și să se bucure de copilărie.<br />

Nu voi scăpa niciodată de durerea mea, dar sunt<br />

puternică și mândră că copiii mei și alții se pot bucura<br />

de libertate.<br />

Besarta, 35 ani<br />

Razboi: singurul supraviețuitor al masacrului comunității sale


În 1998, a izbucnit războiul în Kosovo. Îmi amintesc că<br />

aveam 16 ani pe 14 aprilie 1999. Un polițist sârb a venit<br />

la noi acasă și m-a răpit. M-a dus într-un sat sârbesc din<br />

apropiere, unde am fost violată și abuzată cu brutalitate<br />

de un ofițer și de un civil.<br />

Mesajul meu pentru lume, pentru politicieni și pentru<br />

cei aflați la putere este să facă totul pentru a pune<br />

capăt violenței sexuale în conflicte și în pace. Mesajul<br />

meu pentru voi este de a pune capăt acestui fenomen,<br />

astfel încât generația noastră tânără să aibă un viitor<br />

mai bun.<br />

Vasfije, 39 ani<br />

Abuz sexual în razboi


Aveam 13 ani când familia mea a decis să mă forțeze să<br />

mă căsătoresc. Cu o lună înainte, fusesem victima<br />

traficului de persoane. După căsătorie, am devenit<br />

victimă a violenței domestice. La 16 ani, am avut primul<br />

meu copil. Când eram însărcinată în șase luni, soțul meu<br />

a încercat să mă ucidă într-o pădure. M-am dus la poliție,<br />

iar acum mă aflu într-un centru care oferă protecție<br />

victimelor violenței domestice.<br />

Vreau ca toți părinții, toate mamele, în ciuda situației<br />

lor, să încerce să-și protejeze copiii și să nu-i<br />

abandoneze. Dacă nu rămân aproape de copiii lor,<br />

aceștia vor suferi și vor deveni victime. Dacă își<br />

protejează copiii, în special fetele, aceștia vor fi<br />

puternici și vor avea un viitor mai bun.<br />

Anita, 18 ani<br />

Trafic și violență domestică


ROMÂNIA


Am observat ce se întâmpla în centru: droguri,<br />

prostituție, bătăi între copii, bătăi între personal și copii.<br />

Unii educatori au creat o prăpastie între copii. Când am<br />

încercat să vorbesc despre ceea ce se întâmpla în<br />

centru, am început să reprezint o amenințare.<br />

Mi-aș dori ca copiii din instituții să fie cu adevărat<br />

implicați în societate prin diferite proiecte și activități.<br />

Sper ca până în 2023 bugetele pentru copii să crească,<br />

iar nevoile lor să fie ascultate.<br />

Andreea, 21 ani<br />

Abuz în familie și în centru de plasament


Mama mea a murit când m-am născut. Tatăl meu m-a<br />

părăsit. Iar autoritățile ne-au luat pe noi, copiii, și ne-au<br />

pus în orfelinate. Nu-mi amintesc exact unde. Cu toții am<br />

avut probleme în a ne integra în societate.<br />

Autoritățile care se ocupă de copiii care părăsesc<br />

sistemul, sau de tineri în general, ar trebui să se uite<br />

mai atent. A trebuit să mă confrunt cu discriminarea și<br />

umilința în spatele ușilor închise.<br />

Vasile, 41 ani<br />

Abuz în centru de plasament


Când am ajuns, era foarte rău acolo. Fără curent, fără<br />

apă. Copii plângeau, urlau, se băteau. Eram mușcati de<br />

șobolani pe viu și se purtau cu noi, ca și cum nu aveau<br />

inimă.<br />

Ar trebui să facem stop abuzuri. Vreau o viață mai bună<br />

pentru noi și pentru toți cei care au fost abuzați.<br />

Sîrmanca, 37 ani<br />

Abuz în orfelinat


Mama mea a murit când m-am născut. Tatăl meu a<br />

murit o zi mai târziu. Am crescut într-o perioadă în care<br />

sistemul educațional nu oferea șansele egale pe care<br />

pretindea că le oferă.<br />

Este foarte important ca lumea să ne înțeleagă. Mă<br />

refer la parlamente, la guverne, la instituții și la unele<br />

țări, în special cele din Europa de Est. Anumite măsuri<br />

vor fi luate doar dacă vor fi forțate să facă acest lucru.<br />

Ei cred că există probleme mai importante decât cele<br />

împotriva cărora luptăm.<br />

Cosmin, 22 ani<br />

Abuz în centru de plasament


GRECIA


Am fost abandonată din cauza dizabilității mele și nu<br />

numai că a fost dificil să-mi găsesc o familie adoptivă,<br />

dar chiar și instituțiile pentru copii cu dizabilități refuzau<br />

să mă primească. Am fost respinsă cu desăvârșire. Viața<br />

în instituție a fost grea; am fost abuzată în toate<br />

modurile posibile de către alți copii și de unii membri<br />

ai personalului. Probabil că îmi voi aminti acea perioadă<br />

până la moarte. A fost un cerc vicios de violență pe care<br />

am reușit să îl procesez doar după ce am început<br />

terapia.<br />

Ei trebuie să fie atenți. Ei trebuie să oprească acest<br />

lucru. Ei trebuie să protejeze. Copiii sunt viitorul.<br />

Trebuie să existe dreptate. Vreau dreptate. Vreau<br />

pedeapsă și protecție.<br />

Marina, 44 ani<br />

Abandon din cauza dizabilităților și abuz în instituție


După cum vedeți, m-am născut cu această dizabilitate<br />

și cred că acesta a fost factorul declanșator al abuzului<br />

și, de asemenea, motivul pentru care nu am putut evita<br />

violența părinților mei. Nu am putut suporta să fiu acolo.<br />

Oamenii din școala mea mă vedeau supărat sau cu<br />

semne pe față. Ei m-au ajutat să scap de acea viață și să<br />

vin în această instituție. Le mulțumesc pentru asta. Viața<br />

în instituție nu este perfectă. Există diferite probleme<br />

aici, dar cel puțin am scăpat de violența fizică.<br />

Trebuie să fii foarte puternic și să nu te dai bătut în fața<br />

dificultăților, pentru că dificultățile sunt cele care te fac<br />

să fii cine ești. Continuă să mergi mai departe.<br />

Mario, 24 ani<br />

Abuz domestic, urmat de insituționalizare


Cel mai ciudat și mai tragic aspect al acestei întâmplări<br />

este că s-a întâmplat în ajunul Anului Nou. Și cumva noul<br />

nostru an a început ca o familie complet distrusă. Ceea<br />

ce rămăsese din familia mea era că eram cu toții izolați<br />

în medii diferite: mama mea murise, tata era în spitalul<br />

de psihiatrie, sora mea era în spitalul unde încercase să<br />

se sinucidă, fratele meu era cu familia mamei mele, iar<br />

eu - cea dificilă - am fost plasată într-o instituție pentru<br />

fete. Era multă furie și durere și un sentiment de<br />

disperare în rândul tuturor membrilor familiei.<br />

Am vrut să spun că ar trebui să iubești oamenii<br />

indiferent de sexualitatea, culoarea pielii și<br />

naționalitatea lor și că nu ar trebui să-i judeci. Nu-i<br />

izolați și nu-i stigmatizați pe oameni doar pentru că<br />

sunt diferiți de voi.<br />

Effie, 21 ani<br />

Neglijență parentală, urmată de instituționalizare


Găsiți toate imaginile și interviurile, precum și toate<br />

textele referitoare la situația din fiecare țară în parte la<br />

adresa<br />

https://justice-initiative.eu/shame-europeanstories/.<br />

Scanează codul QR pentru acces rapid


CU MULŢUMURI SPECIALE:<br />

Italia<br />

Rete L’Abuso<br />

EcaGlobal<br />

LaGabbaianella<br />

Amnesty International Italia<br />

Universitatea din Pisa<br />

Asociatia il Provolo<br />

GianCarlo Bruno<br />

SavetheChildren<br />

Emergency<br />

Elveţia<br />

Anne Berger<br />

Corina Dürr<br />

Sina Hasler<br />

Maria Belén Muñoz Gerstein<br />

Franţa<br />

Sylvie Arcos<br />

Erick-Alexander Mijangos<br />

Valérie Andanson<br />

Élisabeth Rabesandratana<br />

Laurent Sermet<br />

Sylviane Paulinet<br />

Jean-Lucien Herry<br />

Jean-Claude Giannota<br />

Cécile Baquey<br />

Anne David<br />

Marion Felman<br />

Pierre Verdier<br />

Stefania Cateleta<br />

Spania<br />

Juan Cuatrecasas Asua<br />

Leticia De La Hoz<br />

Juan Cuatrecasas Cuevas<br />

Pepe Godoy<br />

Fernando García Salmones<br />

Emiliano Álvarez<br />

Javier Méndez<br />

Alberto Cano<br />

Anna Cuartas (Anna Currilla)<br />

Isabel Campos Pérez (Constanza Rúa)<br />

Miriam Ruiz Salmerón<br />

Covadonga González<br />

Mamen Escalante<br />

José Manuel Vidal<br />

Jesús Bastante<br />

Ana Cuevas<br />

Portugalia<br />

Instituto de Apoio à Criança<br />

Irlanda<br />

Conrad Bryan<br />

Norvegia<br />

Ecpat Norge<br />

Suedia<br />

Child10<br />

Inte din Hora<br />

Finlanda<br />

Protect Children/Suojellaan Lapsia ry<br />

Danemarca<br />

Landsforeningen Spor<br />

Olanda<br />

Dewi Deijle<br />

Rodrigo van Rutte<br />

Monique Weustink<br />

Belgia<br />

Jacqui Goegebeur<br />

Germania<br />

Maria Mesrian<br />

Karl Haucke<br />

Matthias Katsch<br />

Austria<br />

Weisser Ring<br />

Romana Schwab<br />

Natascha Smertnig<br />

Slovenia<br />

Tita Mayer<br />

Prof. Dr. Darja Zaviršek<br />

Serbia<br />

Association Missing Babies of Belgrade<br />

Milena Jankovic<br />

Dušanka Buzanin<br />

Tomislav Petrovic<br />

Mila Tolstoj<br />

Jovan Krstic<br />

Ana Stanimirov<br />

Kosovo<br />

Serbeze Haxhiaj<br />

România<br />

Asociaţia Phoneo<br />

Muzeul Abandonului<br />

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului<br />

şi Memoria Exilului Românesc<br />

Andy Guth<br />

Maria Roth<br />

Daniel Rucăreanu<br />

Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi<br />

Grecia<br />

Eliza <strong>–</strong> Society for the Prevention of Cruelty<br />

to Children


Impressum<br />

SHAME <strong>–</strong> EUROPEAN STORIES<br />

Titlu: SHAME <strong>–</strong> EUROPEAN STORIES<br />

Foto: © Simone Padovani<br />

Concept: © Krauthammer & Partner<br />

Editor: Fundaţia Guido Fluri<br />

Schulhausstrasse 10<br />

CH-6330 Cham<br />

Elveţia<br />

Editori de dezvoltare: Pascal Krauthammer & Vera Pagnoni<br />

Prezentare: Krauthammer & Partner<br />

Data publicării: Februarie 2023<br />

Site: www.justice-initiative.eu<br />

© 2023 Guido Fluri Foundation<br />

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă,<br />

fotocopiată, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă sub nicio formă sau<br />

prin orice mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă a editorului sau a deținătorilor<br />

drepturilor de autor. Tipărit și legat în România.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!