Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Pregătirea unei reţele

Pregătirea unei reţele prin cablu TV sau Internet Modem cu funcţii de router Router Modem Dacă nu vă puteţi conecta la internet Utilizaţi funcţia de diagnosticare pentru a identifica posibilele cauze de nerealizare a conexiunii şi pentru a verifica setările. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] [Setări sistem] [Punere în funcţiune] [Reţea] [Setare reţea]. 2 Selectaţi [Vizualizarea setării şi stării reţelei]. 3 Selectaţi [Verificare conexiune]. Acest proces poate dura câteva minute. Diagnosticarea nu mai poate fi anulată după ce aţi selectat [Verificare conexiune]. Notă • Pentru conexiunile LAN, utilizaţi un cablu de categoria 7 (nu este furnizat). Vizualizarea stării reţelei Internet Puteţi confirma starea reţelei. 1 Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] [Setări sistem] [Punere în funcţiune] [Reţea] [Setare reţea]. 2 Selectaţi [Vizualizarea setării şi stării reţelei]. Politica de confid. Atunci când utilizaţi următoarele funcţii pentru a vă conecta la internet, anumite informaţii sunt trimise către serverele globale ale Sony Corporation; acestea sunt considerate informaţii cu caracter personal, iar furnizorii de servicii necesită acordul dumneavoastră pentru a le putea utiliza. • Actualizarea software-ului de sistem prin conectarea prin internet la serverele globale ale Sony Corporation. • Accesarea conţinutului de pe internet sau a altor servicii de internet ale unor furnizori de servicii, de exemplu YouTube. Ecranele de setare din meniul Pornire automată sau din meniul de configurare ale TV au scopul de a confirma acordul dumneavoastră exprimat după citirea întregii Politici de confidenţialitate. Dacă doriţi să utilizaţi aceste funcţii, vă rugăm să bifaţi [Activat] în fiecare ecran de setare. Dacă bifaţi [Dezactivare], nu veţi putea utiliza cele două funcţii de mai sus. Puteţi modifica această setare apăsând HOME, apoi selectaţi [Setări] [Setări sistem] [Punere în funcţiune] [politica de confid.]. 12 RO

Vizionarea emisiunilor TV 1 Apăsaţi pe / de la televizor sau de la telecomandă pentru a porni televizorul. 2 Apăsaţi pe DIGITAL/ANALOG pentru a comuta între modurile digital şi analogic. 3 Apăsaţi pe butoanele numerice sau pe PROG +/– pentru a selecta un canal TV. 4 Apăsaţi pe +/– pentru a regla volumul. În modul digital Este afișată pentru scurt timp o informaţie. Aceasta poate conţine următoarele simboluri. : Serviciu de date (Aplicaţie de difuzare) : Servicii radio : Serviciu codificat/cu abonament : Mai multe limbi audio disponibile : Subtitrări disponibile : Sunt disponibile subtitrări şi/sau audio pentru persoanele cu deficienţe de auz : Vârsta minimă recomandată a persoanelor care vizionează programul curent (între 3 și 18 ani) : Blocare de către părinţi : Blocare program digital : Sunet disponibil pentru persoanele cu handicap vizual : Sunet cu subtitrare vorbită disponibil : Sunet multicanal disponibil Schimbarea stilului de vizionare Schimbarea formatului ecranului 1 Apăsaţi în mod repetat pe pentru a selecta formatul ecranului. [Zoom panoram.]* [Complet] [14:9]* [Normal] [Zoom]* * Este posibil ca părţi din porţiunea de sus, respectiv de jos a imaginii să fie decupate. Notă •Nu puteţi selecta [14:9] pentru imagini sursă HD. Pentru intrare PC HDMI (temporizare PC) [Normal] [Complet 1] [Complet 2] Setarea opţiunii Selectare mod 1 Apăsaţi pe OPTIONS. 2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Selectare mod]. La selectarea opţiunii de scenă dorită, calitatea optimă a sunetului şi a imaginii pentru scena selectată sunt setate automat. Opţiunile care se pot selecta variază. Opţiunile indisponibile sunt scrise cu gri. 13 RO RO