Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Blocare program digital

Blocare program digital Nu permite vizionarea unui canal digital. Pentru a viziona un canal blocat, selectaţi [Deblocat]. Blocare program satelit Nu permite vizionarea unui program prin satelit. Pentru a viziona programul blocat, selectaţi [Deblocat]. Blocare intrare externă Nu permite vizionarea intrării externe. Pentru a viziona un conţinut de pe internet, selectaţi [Deblocat]. Notă • Introducerea codului PIN corect pentru canalul sau intrarea externă blocată va dezactiva temporar caracteristica [Blocare de către părinţi]. Pentru reactivarea setărilor [Blocare de către părinţi], opriţi şi reporniţi aparatul TV. Sfat • Dacă v-aţi pierdut codul PIN, consultaţi pagina 36. Blocare utilă pt. Titluri înregistrate (numai pentru Regatul Unit) Blocarea conţinutului înregistrat este posibilă prin afişarea unei recomandări care solicită introducerea unei parole pentru acces. Blocare internet (cu excepţia modelului KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Blochează vizionarea conţinutului de pe internet. Pentru a viziona un conţinut de pe internet, selectaţi [Deblocat]. Punere în funcţiune Reţea (cu excepţia modelului KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Setare reţea: Configurează setările pentru starea reţelei. Prioritate IPv6/IPv4: Comută între [IPv6] şi [IPv4 (recomandat)]. 24 RO Notă • Pentru a utiliza reţeaua cu [IPv6], selectaţi [IPv6], apoi selectaţi [Simplu] în [Configurarea conexiunii la reţea]. • Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate fi setat. • Atunci când este selectat IPv6, unele site-uri, aplicaţii sau conţinut de pe internet nu pot fi vizionate. Wi-Fi încorporată: Reţeaua LAN wireless încorporată este setată la [Pornit] sau la [Oprit]. Setaţi reţeaua LAN wireless încorporată la [Oprit] dacă nu o utilizaţi. Atunci când comutaţi de la [Oprit] la [Pornit], efectuaţi setările în [Setare reţea]. Wi-Fi Direct: Porneşte/se opreşte pentru a conecta aparatul TV cu dispozitivul Wi-Fi Direct ca de exemplu PC, telefon mobil sau aparat foto digital. Setări Wi-Fi Direct: Setaţi pentru a conecta un dispozitiv Wi-Fi la aparatul TV cu ajutorul funcţiei Wi-Fi Direct. Dacă nu vă puteţi conecta, apăsaţi pe butonul OPTIONS şi selectaţi [Manuală]. Nume dispozitiv: Modificaţi numele aparatului TV indicat la dispozitivul conectat. Actualizare conţinut Internet: Se realizează reconectarea la internet, pentru a obţine serviciile disponibile de conţinut de pe internet. Configurare reţea proprie: Setări afişare server Afişează lista serverelor conectate. Puteţi selecta serverul care va fi afişat în Meniul principal. Diagnosticări server Stabileşte prin diagnosticare dacă TV se poate conecta la fiecare server din reţeaua proprie. Pornire de la distanţă Prin intermediul acestei funcţii, TV poate fi pornit de dispozitivul conectat la reţeaua proprie. Notă • Consumul de curent în standby creşte dacă se alege setarea [Pornit].

Renderer Funcţia Renderer Activează redarea pe TV a fotografiilor/fişierelor muzicale/ videoclipurilor dintr-un dispozitiv (de exemplu, un aparat de fotografiat digital) prin acţionarea dispozitivului prin intermediul reţelei. Control acces Renderer Permite accesul de la un dispozitiv de comandă specificat. Configurare Renderer Modifică setările detaliate din [Configurare Renderer]. Politica de confid. Selectaţi [Activat] sau [Dezactivare] pentru a confirma Politica de confidenţialitate. (pagina 12) Setări ramă foto Mod de afişare: Permite selectarea modului de afişare. Consultaţi pagina 15. Afişare ceas: Permite selectarea afişării ceasului. Notă • Această opţiune este disponibilă atunci când [Mod de afişare] este setat la [Imagine şi ceas] sau la [Ceas pe tot ecranul]. Aplicaţie audio: Setează [FM Radio], [Muzică] sau [Oprit] ca aplicaţie audio. Selectare imagine: Selectaţi imaginea. Selectare muzică: Selectaţi muzica. Setare diaporamă: Selectaţi între afişarea modului diaporamă sau a unei fotografii cu vizualizare unică. Setare redare muzică: Selectaţi între selectarea tuturor melodiilor sau a unei singure piese muzicale. Durată: Selectaţi intervalul de timp ([1 h], [2 h], [4 h] sau [24 h]) după care aparatul TV comută automat în modul repaus. Prima zi a săptămânii: Setează [Duminică] sau [Luni] ca prima zi a săptămânii în calendar. Pornire automată USB Când dispozitivul USB este conectat la portul USB, selectaţi [Pornit] pentru a vizualiza automat miniatura ultimului fişier foto/muzică/video redat. Ceas/Temporizatoare Setează temporizatoarele şi ceasul. Temporizator oprire: Setează durata, în minute, cât doriţi ca aparatul TV să rămână pornit înainte de a se opri automat. Temporizator pornire: Porneşte aparatul TV din modul repaus şi îl acordează la un canal sau la o intrare preferată de dvs. Înainte de a seta această funcţie, asiguraţi-vă că setaţi ora curentă corectă. Setare ceas: Setează ora şi data curentă. De asemenea, această funcţie poate fi setată de la punerea iniţială în funcţiune. Auto/Manuală Selectaţi [Manuală] pentru a fixa manual ora curentă. Fus orar automat Setează selectarea automată a fusului orar în care vă aflaţi. Pornit: Comută automat între ora de vară şi ora de iarnă, conform calendarului. Oprit: Ora este afişată în funcţie de diferenţa de oră setată prin [Fus orar]. Oră de vară automată Setează dacă se comută automat între ora de vară şi ora de iarnă. Dată Setează data curentă. Oră Setează ora curentă. Fus orar Permite selectarea manuală a fusului orar în care vă aflaţi, dacă nu coincide cu setarea implicită a fusului orar pentru ţara/regiunea dvs. Configurare înregistrare Pentru înregistrarea şi anularea înregistrării HDD pentru funcţia de înregistrare. 25 RO RO