Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

• Obsługiwana jest

• Obsługiwana jest domyślna przeglądarka systemu iOS, jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od wersji systemu iOS. Nagrania 1 W trybie cyfrowym naciśnij przycisk HOME. 2 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Nagrania]. 3 Naciśnij przycisk /, a potem , aby wybrać [Lista tytułów], [Lista programatora], [Lista błędów] lub [NAGR - program. ręczny]. Uwaga (z wyjątkiem modelu KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) • Podczas nagrywania nie możesz wejść do [Menu] [Treść internetowa] • Naciśnij przycisk REC, aby nagrać obecnie oglądany program w trybie cyfrowym przy użyciu funkcji nagrywania na dysku twardym USB. Media Odtwarzanie zdjęć/ muzyki/ wideo przez USB Na ekranie telewizora można wyświetlać zdjęcia, muzykę i pliki wideo zapisane w cyfrowym aparacie fotograficznym lub kamerze marki Sony (połączenie przez kabel USB) lub na nośniku pamięci USB 1 Podłącz obsługiwane urządzenie USB do telewizora. 2 Naciśnij przycisk HOME. 3 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Media]. 4 Naciśnij przycisk / a potem , aby wybrać opcję [Zdjęcia], [Muzyka] lub [Wideo]. 5 Wyświetlony zostanie [Wybór urządzenia]. Naciśnij przycisk /, aby wybrać urządzenie. (z wyjątkiem modelu KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 6 Naciśnij przycisk /// a następnie , aby wybrać plik lub folder. 7 Jeśli podłączonych jest więcej urządzeń USB, wybierz właściwe urządzenie, naciskając czerwony przycisk, aby wybrać ustawienie [Opcje odtwarzania], a następnie [Wybór urządzenia] (tylko modele KDL-40R45xC, KDL-32R40xC). Opcje odtwarzania Naciśnij czerwony przycisk w widoku miniatur, aby wyświetlić listę ustawień odtwarzania USB. Aby wyregulować jakość obrazu multimediów i dźwięku z nośnika USB 1 Podczas odtwarzania wideo naciśnij przycisk OPTIONS. 2 Naciśnij przycisk /, a potem na , aby wybrać [Obraz] lub [Dźwięk]. 3 Naciśnij przycisk /// a potem , aby wybrać pozycję i dostosować jej ustawienia. Aby odtwarzać zdjęcia w formie pokazu slajdów (Zdjęcia) 1 W widoku miniatur naciśnij zielony przycisk, aby rozpocząć pokaz slajdów. Aby ustawić opcje [Efekt przy pok. slajdów] i [Prędkość pok. slajdów], naciśnij przycisk OPTIONS [Opcje odtwarzania]. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij RETURN. Uwaga • Kiedy telewizor korzysta z danych zapisanych na urządzeniu USB, należy przestrzegać poniższych punktów: Nie wyłączaj telewizora. Nie odłączaj kabla USB. Nie wyjmuj urządzenia USB z gniazda. Może to spowodować uszkodzenie danych zapisanych na urządzeniu USB. • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ani utratę danych zapisanych na nośnikach pamięci, wynikające nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń lub telewizora. • System plików na urządzeniu USB obsługuje standardy FAT16, FAT32 and NTFS. • W niektórych przypadkach nazwy pliku i folderu mogą być wyświetlane nieprawidłowo. 18 PL

• Po podłączeniu cyfrowego aparatu fotograficznego Sony ustaw tryb połączenia USB aparatu na „Auto” lub „Pamięć masowa”. Więcej informacji na temat trybu połączenia USB można znaleźć w instrukcjach dołączonych do aparatu cyfrowego. • Używaj urządzeń USB zgodnych ze standardami klasy urządzeń pamięci masowej USB • Jeśli wybrany plik zawiera nieprawidłowe informacje lub jest niekompletny, nie można go odtworzyć. Formaty wideo obsługiwane przez USB • AVI (.avi) Kodek wideo: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Kodek audio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2 kanały), MPEG4 AAC (2 kanały), MPEG4 HE-AAC (2 kanały), Dolby Digital (2 kanały), Dolby Digital Plus (2 kanały), WMA v8, MP3 •ASF (.wmv, .asf) Kodek wideo: WMV v9, Xvid, VC-1 Kodek audio: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Kodek wideo: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC •MKV (.mkv) Kodek wideo: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Kodek audio: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2 kanały), MPEG4 AAC (2 kanały), MPEG4 HE-AAC (2 kanały), Dolby Digital (2 kanały), WMA v8, Dolby Digital Plus (2 kanały), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Kodek wideo: VP8 Kodek audio: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Kodek wideo: MPEG1, MPEG2 Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2 kanały), Dolby Digital Plus (2 kanały, DTS, DTS 2.0 •TS (.ts, .m2ts) Kodek wideo: MPEG2, H.264, VC-1 Kodek audio: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanały), DTS, DTS 2.0 Formaty muzyki obsługiwane przez USB •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) Formaty zdjęć obsługiwane przez USB •JPEG(.jpg,.jpeg) Uwaga • Producent nie gwarantuje, że wyżej wymienione formaty plików będą odtwarzane. Sieć domowa (z wyjątkiem modelu KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Podłączanie do sieci domowej Możesz oglądać treści (np.: zdjęcia / muzykę / pliki wideo) zapisane na serwerach mediów uwierzytelnionych zgodnie z wymogami DLNA Certified. Funkcja sieci domowej umożliwia wyświetlanie treści sieciowych w innych pokojach. Odtwarzanie zdjęć/ muzyki/ wideo 1 Naciśnij przycisk HOME i wybierz [Media] [Zdjęcia], [Muzyka] lub [Wideo] na danym serwerze mediów. 2 Wybierz z listy pliki lub foldery, które mają być odtworzone. Uwaga • Serwery muszą być uwierzytelnione zgodnie z wymogami DLNA Certified. • Pliki z urządzeń sieciowych muszą być w następujących formatach: Zdjęcia: JPEG Muzyka: MP3, linear PCM, WMA Wideo: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • W zależności od pliku odtwarzanie może nie być możliwe nawet, jeżeli plik został zapisany w obsługiwanym formacie. Renderer Można odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane na urządzeniach sieciowych (np.: cyfrowy aparat fotograficzny, telefony komórkowe, PC) na ekranie telewizora, obsługując urządzenie docelowe. Sieć musi być kompatybilna z funkcją Renderer. 19 PL PL

 • Page 1 and 2: Television Instrukcja obsługi PL N
 • Page 3 and 4: Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra
 • Page 5 and 6: Niedozwolone użycie Odbiornika TV
 • Page 7 and 8: Części i elementy sterujące Tele
 • Page 9 and 10: AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi
 • Page 11 and 12: Podłączanie telewizora do Interne
 • Page 13 and 14: Uwaga • Umożliwia automatyczną
 • Page 15 and 16: Poruszanie się po menu głównym P
 • Page 17: Programowanie stacji radiowych Przy
 • Page 21 and 22: Zaawansowane ustawienia Bardziej sz
 • Page 23 and 24: Edycja listy programów Usunięcie
 • Page 25 and 26: Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw
 • Page 27 and 28: Zegar/Timery Ustawienia timera i ze
 • Page 29 and 30: Klawisze sterowania urządzeniem: w
 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Aby zmienić ustawienie pasma (usta
 • Page 35 and 36: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 37 and 38: Niska jakość obrazu plików wideo
 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69:

  Nastavitelný: Když používáte e

 • Page 70 and 71:

  Prohlížení fotografií z připoj

 • Page 72 and 73:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 74 and 75:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 76 and 77:

  Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B

 • Page 78 and 79:

  Spotřeba elektrické energie v poh

 • Page 80:

  38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Prostredie: • Miesta, ktoré sú

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ochrana osobn. údajov Keď pri pri

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Trvanie Televízny prijímač bude

 • Page 99 and 100:

  Médium Prehrávanie fotografií/hu

 • Page 101 and 102:

  Nastavenie nastavení prehrávania

 • Page 103 and 104:

  Oblasť auto. zobrazenia Automatick

 • Page 105 and 106:

  Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr

 • Page 107 and 108:

  Nastavenie prezentácie: Výber zob

 • Page 109 and 110:

  Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas

 • Page 111 and 112:

  Prezeranie obrázkov z pripojených

 • Page 113 and 114:

  Poznámka • Pripojené zariadenia

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN

 • Page 119 and 120:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid

 • Page 121 and 122:

  • Informácie o patentoch DTS ná

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő Számgombok • Csat

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Biztonságos hálózat W

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Navigálás a Főmenüben A HOME go

 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har