Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Spajanje na HDMI

Spajanje na HDMI priključnicu Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima HDMI ulaz, koristite ovaj način povezivanja. Možete uživati u višoj kvaliteti zvuka sa spojenog AV pojačala (prijemnika). Za slušanje 7,1-kanalnog zvuka, koristite High Speed HDMI kabel. Ako spajate Sony AV pojačalo (prijemnik) koje podržava funkciju "Control for HDMI" (str. 18), pogledajte upute za uporabu isporučene uz AV pojačalo (prijemnik). Blu-ray Disc/DVD uređaj HDMI kabel (nije isporučen) AV pojačalo (prijemnik) HDMI kabel (nije isporučen) TV 1 Spojite HDMI OUT priključnicu uređaja s vašim AV pojačalom (prijemnikom). 2 Podesite "BD Audio Setting" na "Direct" u izborniku "Audio Settings" (str. 51). Za slušanje sporednog zvuka (komentara), podesite "BD Audio Setting" na "Mix". 22

z Provjerite sljedeće postavke: ––Je li "Audio Output Priority" podešen na "HDMI" u izborniku "Audio Settings" (str. 50). ––Je li "Audio (HDMI)" podešen na "Auto" u izborniku "Audio Settings" (str. 50). b Ne prihvaćaju sva HDMI-kompatibilna AV pojačala (prijemnici) 8-kanalne linearne PCM signale. Pogledajte i upute isporučene uz spojeno AV pojačalo (prijemnik). Spajanje na digitalne priključnice (OPTICAL/COAXIAL) Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby *1 Digital, Dolby Pro Logic ili DTS *2 dekoder i digitalnu ulaznu priključnicu, možete uživati u Dolby Digital (5,1 kanala), Dolby Pro Logic (4 kanala) ili DTS (5,1 kanala) surround efektima. Blu-ray Disc/DVD uređaj Povezivanje i podešavanje ili Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen) Optički digitalni kabel (nije isporučen) AV pojačalo (prijemnik) : Tok signala 1 Spojite digitalnu priključnicu uređaja s vašim AV pojačalom (prijemnikom). 2 Podesite "Audio Output Priority" na "Coaxial/Optical" u izborniku "Audio Settings" (str. 50). nastavlja se 23