Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Croate

&&Nemojte odspajati USB

&&Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka. Zaustavite reprodukciju i prethodno zatvorite popis datoteka i mapa. &&Uređaj ne može reproducirati fotografske datoteke s USB uređaja ako se spoje na USB priključnicu na stražnjoj strani uređaja. Reprodukcija fotografskih datoteka preko mreže Možete reproducirati fotografije s kućnog servera, kao što je DLNA certified računalo, spajanjem uređaja na mrežu sa serverom. Priprema servera/računala Pogledajte "Postavke servera za spajanje" na str. 60. Reprodukcija fotografija s DLNA servera 1 Slijedite korake od 1 do 8 iz "Postavke servera za spajanje" na str. 60. 2 Pritisnite HOME. 3 Odaberite f (Photo) koristeći

Korištenje izbornika za podešenja Odaberite 6 (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja. 1 Pritisnite HOME. 2 Odaberite (Setup) koristeći