Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Tchèque

Nahrávání/přehrávání Nahrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 1 Otevřete obrazovku LCD a vyberte [MODE] požadovaný režim snímání. Videoklip: Fotografie: 2 Videoklip: Stiskněte START/STOP. Stiskem tlačítka PHOTO lze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie (Duální snímání). Fotografie: Stiskněte PHOTO. Zobrazení položek na obrazovce LCD Indikátor přístupu (s. 14) svítí nebo bliká Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká 16 CZ Položky na obrazovce LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí do režimu nahrávání videoklipů nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu. Chcete-li zobrazit informace o ikonách s funkcemi zjednodušujícími nahrávání, klepněte na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek. Poznámky Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery akumulátor nebo napájecí adaptér.

Transfokace Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost obrazu, posuňte páčku funkce zoom v odpovídajícím směru. W (širokoúhlý záběr): Širší zorný úhel T (teleobjektiv): Pohled zblízka Pomocí páčky funkce zoom můžete obrazy zvětšit až na 55 násobek původní velikosti (Extended Zoom). Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejší změny měřítka. Automatický výběr vhodného nastavení podle podmínek nahrávání (Inteligentní auto) Vyberte [Zap.] na obrazovce snímání videoklipů či fotografií, namiřte videokameru na objekt a zaznamenejte jej. Detailní nahrávání vybraného objektu (Priorita tváře) Klepněte na tvář a objekt, který chcete nahrávat. Kolem tohoto objektu se zobrazí dvojitý rámeček a daný objekt bude mít prioritu. Chcete-li funkci zrušit, klepněte na / . 17 CZNahrávání/přehrávání