Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Slovaque

REC

REC Mode........................... Nastavuje režim na nahrávanie videozáznamov. Frame Rate......................... Nastavuje frekvenciu snímania pre nahrávanie videozáznamov. / / Setting.... Nastavuje kvalitu obrazu pre nahrávanie záberov. Wide Mode........................ Nastavuje pomer šírky a výšky obrazu pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). x.v.Color.............................. Sníma širší rozsah farieb. Túto položku nastavte pri sledovaní záberov v televízore kompatibilnom so štandardom x.v.Color. Image Size......................... Nastavuje veľkosť fotografií. Image Quality/Size Playback Function Edit/Copy Setup 32 SK Event View................................. Spúšťa prehrávanie záberov z obrazovky Event View. Highlight Movie....................... Spúšťa prehrávanie výberu najlepších scén alebo scenárov prehrávania najlepších scén v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). Scenario................................ Spúšťa prehrávanie scenárov uložených funkciou na prehrávanie výberov najlepších scén. Delete.......................................... Odstraňuje videozáznamy alebo fotografie. Protect......................................... Ochraňuje videozáznamy alebo fotografie pred odstránením. Copy*........................................... Kopíruje zábery. Direct Copy................................ Kopíruje zábery uložené v kamkordéri do určitého typu externého mediálneho zariadenia. Media Settings Media Select*.................. Vyberie typ nahrávacieho média (str. 15). Media Info........................ Zobrazuje informácie o nahrávacom médiu. Format............................... Odstraňuje a formátuje všetky údaje na nahrávacom médiu. Repair Img. DB F............. Opravuje súbor databázy záberov na nahrávacom médiu (str. 36). File Number..................... Nastavuje spôsob priradenia čísla súboru k fotografiám. Playback Settings Data Code......................... Zobrazuje informácie nahraté automaticky v čase nahrávania. Volume.............................. Nastavuje hlasitosť prehrávaného zvuku. Download Music**........ Načíta vaše obľúbené hudobné súbory z počítača do kamkordéra (pričom kamkordér je pripojený k počítaču), ktoré sa môžu prehrať s výberom najlepších scén. Empty Music**................ Vymaže všetky hudobné súbory. Connection TV Type.............................. Konvertuje signál v závislosti od pripojeného typu televízora (str. 22). HDMI Resolution............ Umožňuje výber rozlíšenia záberov na výstupe pri pripájaní kamkordéra k televízoru pomocou kábla HDMI. CTRL FOR HDMI.............. Nastavuje, či sa po pripojení kamkordéra k televízoru kompatibilnému so štandardom „BRAVIA“ Sync prostredníctvom kábla HDMI môže používať diaľkový ovládač televízora.

USB Connect.................... Túto položku vyberte, ak sa pri pripojení kamkordéra k externému zariadeniu prostredníctvom pripojenia USB na obrazovke LCD nezobrazujú žiadne pokyny. USB Connect Setting.... Nastavuje režim pripojenia, keď je kamkordér pripojený k počítaču alebo k zariadeniu USB. USB LUN Setting............. Nastavuje kamkordér tak, aby sa zlepšila kompatibilita pripojenia USB obmedzením niektorých funkcií USB. General Settings Beep................................... Nastavuje pípanie kamkordéra pri vykonávaní operácií. LCD Brightness .............. Nastavuje jas obrazovky LCD. Power On By LCD........... Nastavuje automatické zapnutie napájania pri otvorení obrazovky LCD. Language Setting.......... Nastavuje jazyk rozhrania (str. 4). Calibration........................ Vykoná kalibráciu dotykového panela. Battery Info...................... Zobrazuje približný zostávajúci čas batérie. Power Save....................... Nastavuje automatické vypnutie obrazovky LCD a napájania. Initialize............................. Inicializuje všetky nastavenia na predvolené nastavenia. Demo Mode..................... Nastavuje prehrávanie ukážkového videozáznamu o funkciách kamkordéra. Clock Settings Date & Time Setting...... Nastavuje dátum a čas. Area Setting..................... Nastavuje časový posun bez zastavenia hodín (str. 15). * HDR-CX380/CX380E/CX390E/PJ380/PJ380E/PJ390E ** HDR-CX320/CX380/PJ380 Prispôsobenie kamkordéra 33 SK