Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Skærmindikatorer

Skærmindikatorer MultiMediaCard er et varemærke tilhørende MultiMediaCard Association. Facebook og "f " logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc. YouTube og YouTube logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at og ikke altid nævnes i denne vejledning. Få mere ud af din PlayStation 3 ved at overføre dette program til PlayStation 3 fra PlayStation Store (hvis tilgængeligt.) Programmet til PlayStation 3 kræver, at du har en PlayStation Network-konto og henter programmet. Tilgængeligt i områder, hvor PlayStation Store er tilgængelig. 42 DK Følgende indikatorer vises, når du ændrer indstillingerne. Venstre Indikator Venstre Midten Bunden Højre Betydning MENU-knap (29) Optagelse med selvudløser (30) Wide Mode (31) Fader (30) [Face Detection] er indstillet til [Off] (30) [Smile Shutter] er indstillet til [Off] (30) Manuel fokus (30) Scene Selection (30) White Balance (30) SteadyShot slået fra (30) Tele Macro (30) Destination (32) Intelligent Auto (ansigtsregistrering/ sekvensregistrering/ registrering af kamerarystelser/ lydregistrering) (18)

Midten Indikator Betydning Slideshow Set Advarsel (34) Indikatorerne og deres placering er anslåede og kan variere fra det, der vises på din skærm. Ikke alle indikatorer vises, afhængigt af din videokameramodel. Afspilningstilstand (19) Højre Indikator Betydning 60i Billedkvalitet for optagelse 720 (HD/MP4/STD), billedhastighed (60p/50p/ 60i/50i), optagetilstand (PS/FX/FH/HQ/LP) og filmstørrelse (31) 60min Resterende batteri Medie til optagelse/ afspilning/redigering (14) 0:00:00 Tæller (timer:minutter: sekunder) 00min Anslået resterende optagetid 9999 Anslået antal billeder, 8,9M som kan optages, og billedstørrelse (31) Afspilningsmappe 100/112 Aktuel film eller aktuelt billede, der afspilles/ samlede antal film eller billeder, der kan optages Oprettelse af forbindelse til den eksterne medieenhed (27) Bunden Indikator Betydning [Micref Level] lav (30) [Auto Wind NR] er indstillet til [Off] (30) [Closer Voice] er indstillet til [Off] (30) Blt-in Zoom Mic (30) Low Lux (30) Spot Meter/Fcs (30)/Spot Meter (30)/Exposure (30) Intelligent Auto (18) 101-0005 Navn på datafil Protect (31) 43 DK Andre/Indeks