Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

För information om din

För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 6 Förbereda din videokamera Inställning 1 2 14 SE Öppna LCD-skärmen på videokameran och slå på strömmen. Stäng LCD-skärmen för att stänga av strömmen. Välj önskat språk, geografiskt område och tiden genom att peka på LCD-skärmen. Så här stänger du av ljudsignalen Välj [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. Noteringar Inspelningsdatum och -tid spelas in automatiskt på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se den som [Data Code] under uppspelning. Om du vill visa informationen ska du välja [Setup] [ Playback Settings] [Data Code] [Date/Time]. Ändra inspelningsmedia (modeller med internminne) Tryck på knappen på LCDskärmen. I standardinställningen spelas filmer och foton in på internminnet. Du kan ändra inspelningsmedia till ett mediakort. Välj [Setup] [ Media Settings] [Media Select] önskat medium.

Sätta i ett minneskort Öppna locket och för in ett minneskort tills det klickar på plats. Åtkomstlampa Tryck lätt in minneskortet en gång för att mata ut minneskortet. Sätt i kortet med det avskurna hörnet, så som visas i bilden. Komma igång Noteringar För att försäkra en stabil funktion för minneskortet rekommenderas du att formatera det med videokameran innan det används första gången (s. 31). Genom att formatera minneskortet raderar du all lagrad data på det och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data på en dator etc. Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan det skada minneskortet, minneskortsfacket eller bilddata. När du sätter in eller matar ut minneskortet ska du vara försiktig så att det inte hoppar ut och faller ner på golvet. Typer av minneskort som kan användas i videokameran ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2) ”Memory Stick PRO-HG Duo” ”Memory Stick XC-HG Duo” SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-minneskort Funktion garanteras inte med alla minneskort. SDhastighetsklass — Klass 4 eller snabbare Kapacitet (funktion bekräftad) Beskrivs i den här handboken Upp till 32 GB ”Memory Stick PRO Upp till Duo” 64 GB Upp till 64 GB SD-kort Noteringar Det går inte att använda ett MultiMediaCard med denna videokamera. Filmer som spelats in på ”Memory Stick XC-HG Duo”- och SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller A/V-enheter som inte stödjer exFAT*-filsystemet genom att ansluta videokameran till de här enheterna med USB-kabeln. Kontrollera i förväg att ansluten enhet stödjer 15 SE