Views
9 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Suédois

Koppla ifrån

Koppla ifrån videokameran från datorn 1 Klicka på ikonen i det nedre högra hörnet på skrivbordet på datorn [Utför säker borttagning av USBmasslagringsenhet]. 2 Välj [Yes] på videokamerans skärm. 3 Koppla bort USB-kabeln. Om du använder Windows 7 eller Windows 8, klicka på , klicka sedan på . Noteringar Om du använder videokameran via datorn ska du använda ”PlayMemories Home”- programmet. Rätt funktion garanteras inte om du hanterar data med annan programvara än ”PlayMemories Home” eller om du direkt manipulerar filer och mappar från en dator. Bilder kan inte sparas på vissa skivor beroende på den konfiguration som valts i [ REC Mode]. Filmer som spelats in i läget [60p Quality ](modeller med NTSC-färgsystem) / [50p Quality ](modeller med PAL-färgsystem) eller [Highest Quality ] kan endast sparas på en Blu-ray-skiva. Det går inte att skapa en skiva med filmer som spelats in i [ MP4]-läge. Videokameran delar automatiskt en bildfil som är 2 GB eller större och sparar delarna som separata filer. Alla filer kan visas som separata filer på en dator, men filerna kommer ändå att hanteras korrekt via videokamerans importfunktion och uppspelningsfunktion eller ”PlayMemories Home”-programmet. 26 SE Starta ”PlayMemories Home”-programmet 1 2 Dubbelklicka på genvägen ”PlayMemories Home” på datorskärmen. Om Windows 8 används, välj ”PlayMemories Home”-ikonen från startskärmen. Dubbelklicka på genvägen för ”Hjälpguide för PlayMemories Home” på datorskärmen för att se hur du använder ”PlayMemories Home”. När du använder Windows 8, välj [Hjälpguide för PlayMemories Home] från hjälpmenyn för ”PlayMemories Home”. Om genvägen inte visas på datorskärmen, klicka på [Start] [Alla program] [PlayMemories Home] önskat alternativ. Mer information om ”PlayMemories Home” får du om du väljer (”Hjälpguide för PlayMemories Home”) i programmet eller så går du till ”PlayMemories Home”-supportsidan (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Spara bilder med en extern mediaenhet Skapa en skiva med STD-bildkvalitet (standard definition) med hjälp av en inspelningsenhet Anslut videokameran till skivinspelare med en A/V-kabel (säljs separat). Du kan kopiera bilder som spelas upp på videokameran till en skiva eller videokassett. Noteringar Anslut videokameran till ett vägguttag med den medföljande nätadaptern för att göra detta (s. 12). Mer information finns i den anslutna, externa enhetens bruksanvisning. Du kan inte kopiera bilder till inspelningsenheter som anslutits med en HDMI-kabel. Eftersom kopieringen görs med analog överföring är det möjligt att bildkvaliteten försämras. Filmer med HD-bildkvalitet (high definition) kommer att kopieras med STD-bildkvalitet (standard definition). När du ansluter en enhet med monoljud, ansluter du den gula kontakten på A/V-kabeln (säljs separat) till videoingången och den vita (vänster kanal) eller den röda (höger kanal) till ljudingången på enheten. 1 2 Sätt in inspelningsmediet i inspelningsenheten (en skivinspelare etc.). Om inspelningsenheten har en ingångsväljare ställer du in den på rätt läge. Anslut videokameran till inspelningsenheten med en A/Vkabel (säljs separat). 3 4 A/V-kabel (säljs separat) Röd Vit Gul Signalflöde Anslut videokameran till ingångarna på inspelningsenheten. Starta uppspelningen på videokameran och spela in på inspelningsenheten. När kopieringen är klar stoppar du inspelningsenheten och därefter videokameran. Information om kopieringsdatum och -tid: [Data Code] (s. 31) Använda en visningsenhet med skärmstorleken 4:3: [TV Type] (s. 31) Spara bilder med en extern mediaenhet 27 SE